Cri(2016)17 Version azerbaïdjanaise


  İnteqrasiya siyasətləriYüklə 0.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/7
tarix28.03.2017
ölçüsü0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. 

İnteqrasiya siyasətləri

 

45. 


Azərbaycanda  iki  qrup  şəxsi  inteqrasiya  siyasətlərinə  ehtiyacı  olan  kimi 

göstərmək  olar:  bir  tərəfdən  qaçqınları  və  miqrantlar,  digər  tərəfdən  də  ölkədə 

tarixən mövcud olmuş etnik, dil və din azlıqları.  

 Qaçqınlar və digər miqrantlar

78

  

46. 


Müsbət  iqtisadi  inkişafın  nəticəsi  kimi  2008

-

ci  ildən  bəri  Azərbaycana  köçən insanların sayı ölkəni tərk edənlərin sayından daha yüksək olub.  Dövlət orqanları 

təxminən 9600 şəxsin ölkədə daimi yaşamaq üçün icazə ilə79

 

və təxminən 42 000 

şəxsin  müvəqqəti  yaşamaq  üçün  icazə  ilə  qaldığını  söyləyir.80

 

İllik  əmək miqrasiyası kvotası 2014

-

cü ildə 12 000 nəfərə qədər artıb (2010-

cu ildə 10 700 

nəfər idi). Qeydiyyata alınmış əmək miqrantlarının əksəriyyəti tikinti və həmçinin 

n

eft və qaz hasilatı sektorunda çalışır. Onların həyat şəraitləri ilə bağlı araşdırma                                                 

76

 

Eurasianet 2014a; Gender və inkişaf 2013: 11; COWI 2010b: § 58. 

77

 

Bax. ATƏT 2013a: 20. 

78

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan əsilli 250 000 insan Ermənistandan çıxarılıb və 700 000-

dən  çox  digər  insan  köçkün  vəziyyətinə  düşüb  (XİN  2013).  Bu  insanların  böyük  əksəriyyəti 

Azərbaycan  əsillidir  və  Azərbaycan  vətəndaşlığına  sahibdir.    ECRI  əhalinin  bu  hissəsinə  göstərilən 

dözümsüzlüklə  bağlı  heç  bir  məlumat  almadığı  üçün  onların  vəziyyətini  daha  araşdırmayacaq  amma  bu 

məsələdə  ixtisaslaşmış  beynəlxalq  qurumların,  xüsusən  də  BMT

-

nin  Məcburi  köçkünlər  üzrə  Xüsusi Məruzəçisinin 2015

-

ci il tövsiyələrinə istinad edəcək.   

79

 

Dövlət Statistika Komitəsinə əsasən 2015: 94, bu rəqəm 2014-

cü ildə 1100 nəfər artıb. 

 

80

 

Müvəqqəti  yaşamaq  üçün  icazənin  sayı  2010-

cu  ildə  30  230

-dan  2015-

ci  ildə  53  953

-

ə  qədər  artıb. Daimi yaşamaq üçün icazənin sayı 2010

-

cu ildə 693-

dən 2015


-

ci ildə 2641

-

ə qədər artıb.  

 

24

 son  dəfə  2009

-

cu  ildə  aparılıb.  Dövlət  orqanları  2014-

cü  ildə  6022  Türkiyə  və 

1852  Böyük  Britaniya  vətəndaşının  ölkədə  qanuni  şəkildə  işə  alındığını  bildirib. 

Çox böyük sa

yda işçilərin gədiyi digər ölkələr Çin, Hindistan, Gürcüstan, İran və 

Rusiya  Federasiyasıdır.81

 

Türkiyə  səfirliyindən  2012-

ci  illə  bağlı  gələn  ziddiyyətli 

rəqəmlərə  görə  43  846  nəfərdən  çox  Türk  vətəndaşı  Azərbaycanda  yaşayır  və 

işləyir.  Onların  30  971  nəfəri  rəsmi  olaraq  qeydiyyata  alınmayıb  və  12  875

-i 

qanuni şəkildə işə götürülüb.82

 

47. ECRI  Azərbaycanda  miqrantların  həyat  şərtləri  və  gəldikləri  ölkələr  barədə  hal

-

hazırda  müfəssəl  məlumatın  olmamasına  təəssüf  edir.83

  Eyni  zamanda  ECRI 

dövlət  orqanlarının  səmərəli  miqrasiya  siyasəti  həyata  keçirmək  üçün miqrasiya 

sahəsində  müvafiq  statistikaya  ehtiyacla  bağlı  etdkləri  bəyanatı  alqışlayır.84

  O, 


dövlət orqanlarını bir qrup göstəricini hazırlamağa və miqrantların və onların ailə 

üzvlərinin təhsildə əldə  edilən nəticələr, əmək bazarına çıxış, səhiyyə və mənzil 

kimi  əsas  sahələrdə  inteqrasiyasını  və  həyat  şərtlərini  dəyərləndirmək  və 

yaxşılaşdırmaq  məqsədilə  bu  göstəricilərlə  bağlı  hazırki  statistik  məlumatları 

mütəmadi  olaraq  toplamağa  çağırır.  Bu  sahədəki  beynəlxalq  n

ormalar  bu 

baxımdan dəyərli bələdçi ola bilər.

85

  

48. ECRI  Azərbaycanın  miqrantların  inteqrasiyası  və  BMT

-

nin  bütün  əməkçi miqrantların  və  onların  ailə  üzvlərinin  hüquqlarının  müdafiəsi  haqqında 

Konvensiyasının  tətbiqi  üçün  atmış  olduğu  addımları  müsbət  şəkildə

 

dəyərləndirir.  Miqrasiya  sahəsində  dövlət  siyasətini  həyata  keçirmək,  miqrasiya idarəetmə sistemini inkişaf etdirmək, miqrasiya proseslərini proqnozlaşdırmaq və 

tənzimləmək  və  dövlət  agentliklərinin  bu  sahədəki  fəaliyyətlərini  koordinasiya 

etmək  məqsədilə

  2007-


ci  ildə  Dövlət  Miqrasiya  Xidməti  yaradılıb.

86

  ECRI 


həmçinin  Miqrasiya  Məcəlləsini  qəbul  etmək  barədə  əvvəlki  hesabatda  etdiyi 

prioritet  tövsiyəsinin  yerinə  yetirildiyini  məmnunluqla  ifadə  edir.  Miqrasiya 

Məcəlləsinin əcnəbilərin "adaptasiyası" ilə bağlı 77

-

ci maddəsi dil və inteqrasiya dərsləri  kimi  tədbirlərin  də  daxil  olduğu  inteqrasiya  siyasətlərinin  əsasını  qoyur. 

Dövlət  orqanları  daimi  yaşamaq  üçün  icazəni  istədikləri  zaman  miqrantların 

çoxunun qonuşu ölkələrdən gəldikləri və eyni dil və mədəni xüsusiyyətlərə sahib 

olduqları  üçün  məcburi  testi  keçməkdə  problemlər  yaşamadığını  bildirir 

(Miqrasiya Məcəlləsinin 54.5

-

ci maddəsi). 

49. 


Lakin  ECRI  dövlət  orqanlarının  mənzil,  səhiyyə,  əmək  bazarına  çıxış,  təhsil, 

bərabərlik  və  ayrı

-

seçkilikdən  mühafizə  kimi  əsas  sahələrdə  miqrantların inteqrasiya  ehtiyaclarına  həsr  edilmiş  fəaliyyət  planının  və  ümumi  inteqrasiya 

strategiyasının hazırlanmamasına təəssüf edir.87

 

Üstəlik, Miqrasiya Məcəlləsində miqrantlar üçün ciddi məhdudiyyətlər mövcuddur. Miqrasiya Məcəlləsinin 

71.2-ci 


maddəsi  əmək  müqavilələrinin  bitdiyi  zaman  və  qalmaları  üçün  başqa  keçərli 

hüquqi  əsas  olmadıqda  ölkəni  avtomatik  olaraq  sonrakı  10  gün  ərzində  tərk 

etməli  olduqlarını  qeyd  edir.  Miqrasiya  Məcəlləsi  onlara  alternativ  iş  axtarmaq 

üçün  möhlət  vermir 

(amma  BMT-

nin  bütün  əməkçi  miqrantların  və  onların  ailə 

üzvlərinin  hüquqlarının  müdafiəsi  haqqında  Konvensiyasının  51

-

ci  maddəsinə baxın)  və  kənara  çıxarmaya  qərar  verildiyi  zaman  onların  fərdi,  ailə  və  sosial 

vəziyyətinin nəzərə alınmasını tələb etmir (Aİ

HK-

nın 8.1


-

ci maddəsi və BMT

-nin 

                                                81

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 2014: §§ 6 və bəndlər. 

82

 

Miqrasiya Siyasəti Mərkəzi 2013: 1. Bax həmçinin ILO 2012: 33. 

83

 

Beynəlxalq  Miqrasiya  Təşkilatı  2013b:  58.  Ümumi  işsizliyin  səviyyəsi  2000  və  2013-

cü  illər  arasında 

təxminən 12

%-

dən 4.9%-

ə enib (Dünya Bankı Qrupu 2014: 7), məsələn əcnəbilərin işsizliyi ilə bağlı heç bir 

məlumat mövcud deyil. Dövlət orqanları yaşamaq üçün icazənin məşğulluqla bağlılığına görə demək olar 

ki, işsiz əcnəbilərin olmadığını bildirir. 

 

84

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 2014: § 3. 

85

 

Xüsusən Avropa Komissiyası 2013 və ATƏT 2012a-

ya baxın. 

 

86

 19 mart 2007-

ci il tarixli 560 saylı prezident fərmanı.  

 

87

 

Bu sahədəki beynəlxalq normalar ATƏT2012a-

da müəyyən edilib. 

 


25 

bütün  əməkçi  miqrantların  və  onların  ailə  üzvlərinin  hüquqlarının  müdafiəsi 

haqqında  Konvensiyasının  56

-

cı  maddəsi).  Kənara  çıxarma  əmrlərinə  qarşı edilmiş  çağırışların  təxirəsalıcı  təsiri  yoxdur  (Miqrasiya  Məcəlləsinin  79.

8-ci 


maddəsi).  Bunun  nəticəsi  olaraq  əcnəbi  işçilər  işə  götürənlərdən  çox  asılı 

vəziyyətdə olurlar. ECRI həmçinin əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

"dini  təbliğat  aparması"na  qoyulan  istisnasız  qadağanın  (Miqrasiya  Məcəlləsinin 

76.6-


cı  maddəsi)

88

 

və  siyasi  partiyaların  üzvü  olmalarına  icazə  verilməməsi barədəki  rəsmi  bəyanatın

89

 

əssassız  olduğunu  və  ayrı-seçkilik  yaradan  bu 

müddəaların  çıxarılmalı  olduqlarını  düşünür.  Yeni  hüquqi  çərçivə  ilə  bir  çox 

əcnəbinin  təhsil  hüququ  kvotalarla  və  təhsil  müəssisələri  tərəfindən  imzalanmış 

razılaşmalarla  məhdudlaşdırılıb  (Təhsil  haqqında qanunun  44.1

-

ci  maddəsi).  Bu məhdudiyyət  təhsil  hüququna  qarşı  edilən  ayrı

-

seçkiliyin  qadağan  edilməsilə ziddiyyət təşkil edir (BMT

-

nin bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiyasının 30, 43 və 45

-

ci maddələri).90

  

50. Azərbaycanın immiqrasiya dövlətinə çevrildiyini xatırladaraq ECRI yuxarıda qeyd 

edilmiş  bütün  məqamların  aydın  göstəricilərə  və  dəqiq  statistik  məlumatlara 

əsaslanan müfəssəl inteqrasiya siyasətinə ehtiyacı olduğunu düşünür. 

 

51. ECRI  dövlət  orqanlarının  miqrant  əsilli  şəxslər  üçün  müfəssəl  inteqrasiya 

strategiyası hazırlamalarını və həmçinin məxfilik prinsiplərinə və könüllü qaydada 

müəyyənləşdirilməyə  riayət  edərək  statistik  məlumatları  təşkil  etmələrini  və 

onların  təhsil,  əmək  bazarına  çıxış,  səhiyyə  və  mənzil  kimi  əsas  sahələrdə 

inteqrasiyasını  və  həyat  şərtlərini  dəyərləndirmək  və  yaxşılaşdırmaq  məqsədilə 

bir sıra göstəricilər müəyyən etmələrini tövsiyə edir. 

 

52.  Qeyri-rəsmi məşğulluq Azərbaycanda geniş yayılıb.  2014

-

cü ildə dövlət orqanları sənədləri yerində olmayan təxminən 37 420 əcnəbini müəyyən edib.

91

 

Sənədləri yerində olmayan miqrantların kifayət qədər yüksək sayı və işə götürənlərin ucuz 

işçi qüvvəsi axtarması və

 

müvəqqəti yaşamaq üçün icazəyə hər işçiyə görə ildə 1000  AZN  (təxminən  850  €)  ödəmək  istəməməsi  faktı  arasında  əlaqənin 

olduğunu  düşünməyə  tutarlı  əsas  mövcuddur.92

 

Bu  rüsumu  ödəmədən  işə götürülən  miqrantların  xidmətlərə  çıxışı  olmur    və  dövlət  orqanları  qarşısındakı 

prosedurlarda etibarnamə belə verə bilmirlər. Çünki notariuslar sadəcə müvəqqəti 

yaşamaq  üçün  icazəyə  sahib  olan  şəxslər  üçün  etibarnamə  hazırlayır.      İşə 

götürənlərin  bu  vəziyyətlə  bağlı  məsuliyyətini  nəzərə  alaraq  ECRI  Dövlət 

Miqrasiya  Xidmətinin  bu  cür  praktikaların  üstünü  açmaq  üçün  təftişlər  həyata 

keçirməsi faktını alqışlayır.  Eyni zamanda dövlət orqanlarının əməkçi miqranların 

qeydiyyata  alınmasına  olan  maneələrin,  məsələn  yaşamaq  üçün  icazəyə  tələb 

edilən  yüksək  rüsumu  azaldaraq,  aradan  qaldırılması  istiqamətində  fəaliyyət 

göstərməli  olduqlarını  düşünür    (BMT

-

nin  bütün  əməkçi  miqrantların  və  onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiyasının  68

-

ci və 69-cu 

maddələri).93

  

                                                88

 

Daha ətraflı məlumat 

üçün aşağıda bax. § 

68 

və Venesiya Kommissiyası və ATƏT/DTİHB 2012, §§ 12  və bəndlər. 

 

89

 

http://www.azerbaijans.com/content_1777_en.html, 9 sentyabr 2015-

ci ildə baxılıb.

 

90

 

AİHK-

nın 1 saylı Protokolun 2

-

ci maddəsi və BMT-nin  bütün  miqrant-

işçilərin və onların ailə üzvlərinin 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiyasının 30

-

cu və 45-

ci maddələri ilə paralel oxunmuş AİHK

-

nın 


14-

cü maddəsi.  Bütün abzas üçün bax. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 2013b: 66 və bəndlər.

 

91

  Qeyri-


rəsmi  məşğulluq  xüsusən  də  paytaxtdan  kənarda  geniş  yayılıb.  Əhalinin  sadəcə  33%

-

i  rəsmi əmək müqaviləsinə sahibdir və bunun

 da 60%-


i Bakıdadır. Dünya Bankı Qrupu 2014: 7. 

 

92

 

Daha çox detal üçün Dövlət Xərcləri Qanunun 14.8-

ci və 18.58

-

ci maddələrinə və Miqrasiya Məcəlləsinin 64.0.15-

ci və 74


-

cü maddələrinə baxın. 

 

93

 

Bütün abzas üçün bax. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 2013b: 52 və bəndlər. Bu məsələ ilə bağlı ECRI-

ın illeqal miqrantlarla bağlı gələcək ÜST

-

nə baxın.  

 

26

 53. 

ECRI dövlət orqanlarının iş verənlərin bütün əməkçi miqrantları bəyan etmələri və 

əməkçi  miqrantların  qeydiyyata  alınması  qarşısında  duran  əngəllərin  aradan 

qaldırılması üçün səylərini artırmalarını tövsiyə edir. 

 

54. 


Ölkədəki  qaçqınlar  və  sığınacaq  axtaranların  (2015

-

ci  ilin  sonunda  təxminən 1500  nəfər)

 

arasında  ən  böyük  qrup  əfqanlar  sonra  isə  çeçenlər  və pakistanlılardır.    Tanınan  qaçqınların  sayı  (təxminən  4%)  aşağıdır.    Sığınacaq 

proseduruna  çıxış  çeçenlərə  rədd  edilir  və  subsidiar  mühafizə  haqqında 

müddəalar 

mövcud 


deyil.

94

 

BMT-nin 

qaçqınların 

statusu 

haqqında 

konvensiyasının  mühafizəsi  altında  olan  şəxslər  əmək  bazarına  çıxmaqda 

çətinliklərlə  üzləşirlər  və  dövlət  orqanları  bu  konvensiyanın  17

-

ci  maddəsi  və onun  bəndlərində  qeyd  edilən  yerli  inteqrasiyaya  icazə  verməyə  tərəddüd 

edirlər.


95

 

Buna  görə  də  ECRI  dövlət  orqanlarını 51-

ci  maddədə  tövsiyə  edilən 

inteqrasiya strategiyasını hazırlayarkən bu konvensiyanın mühafizəsi altında olan 

bütün  şəxsləri  əhatə  etməyə  və  bu  strategiyanın  BMT

-

nin  sözügedən konvensiyasına  və  AİHM

-

nin  subsidiar  mühafizə  sahəsindəki  presedent hüququna  uyğunluğunu  təmin  etməyə  çağırır.

96

  Eyni  zamanda  o,  subsidiar 

mühafizə  ilə  bağlı  Miqrasiya  Məcəlləsinə  edilən  dəyişikliyin  hazırlanmasını 

müsb


ət qiymətləndirir. 

 Tarixi etnik, dini və dil azlıqlar

 

55. 


Tarixi etnik, dini və dil azlıqlarının kimliyinin qorunması ilə bağlı məsələlərə

97

 Milli 


azlıqların  qorunması  haqqında  Çərçivə  Konvensiyası  ilə  Avropa  Şurasında 

yaradılmış  ixtisaslaşmış  monitorinq  mexanizmi  ilə  baxılır.    Buna  görə  də  ECRI 

onların sosial inteqrasiyası siyasətinə olan ehtiyac üzərində dayanacaq. 

 

56. ECRI  dövlət  orqanlarının  tarixi  azlıqların  ictimai  xidmətlərə  və  əmək  bazarına 

çıxışı  üçün  böyük  cəhdlər  etməsi  faktını  alqışlayır.    Amma  kənd  və

 

dağlıq 


zonalarda  yaşayan  bir  çox  azlıq  hələ  də  çox  yüksək  səviyyəli  yoxsulluqdan  və 

aşağı  səviyyəli  səhiyyə  və  təhsil  xidmətlərindən  əziyyət  çəkir.98

 

Bundan  əlavə azlıqların üzvlərinin ayrı

-

seçkiiklə qarşılaşdıqları və rəsmi şəxslərin bəzi azlıqları ölkə üçün təhlükə kimi gördükləri hesabatlarda qeyd edilib.

99

 

Ümumi götürdükdə məktəbəqədər  təhsilin  səviyyəsi  aşağıdır.  Bu,  çox  vaxt  ibtidai  sinifə  getmədən 

öncə  ana  dillərindən  əlavə  rəsmi  dili  çox  yaxşı  öyrənməli  olan  azlıqlara  aid 

uşaqlar  üçün  zərərlidir..

100

  Q


afqazın  ucqar  kəndlərinə  yolların  çəkilməsini  və 

orada  məktəblərin  tikilməsini,  ombusdmanın  təhsildə  ayrı

-seçkiliyi  aradan 

qaldırmaq  üçün  apardığı  kampaniyasını101

 

və  desantralizasiya  siyasəti  və məhkəmələr,  hüquqi  klinikalarının  və  ombudsman  aparatının  yerli  şöbələrinin 

tarixi azlıqların sıx yaşadığı zonalarda açılmasını müsbət fəaliyyətlərə misal kimi 

                                                

94

 

ABŞ  Dövlət  Departamenti  2014:  23.  Dövlət  orqanları  ECRI-

yə  çeçenlərin  ölkədən  xaric  edilmədiyi 

barədə məlumat verib.  

 

95

 

Dövlət  orqanları  ECRI-

yə  BMT


-

nin  qaçqınların  statusu  haqqında  konvensiyasının  mühafizəsi  altında 

olan  şəxslərin  iş  icazəsi  olmadan  işləyə  bildiklərini  və  sığınacaq  axtaranların  səhiyyə  sisteminə  və  dil 

kurslarına çıxışlarının olduğunu bildirib. 

 

96

 

AİHM 2013.  

97

 

Əhalinin  2009-

cu  ildə  həyata  keçirilmiş  ən  son  siyahıya  alınması  zamanı  8

 

922  milyonluq  əhalının 8 172 

800  nəfəri  azərbaycanlı  (91.6%),  180

 

300  nədəri  ləzgi  (2%),  120 30

0  nəfəri  erməni  (1.3%), 

119 300 

nəfəri  rus  (1.3%),  112

 

000  nəfəri  talış  (1.3%),  49 

800  nəfəri  avar  (0.6%),  38

 

000  nəfəri  türk 

(0.4%),  25 

900  nəfəri  tatar  (0.3%),  25

 

200  nəfəri  tat  (0.3%),  21 

500  nəfəri  ukraynalı  (0.3%)  və 

12 300 

nəfəri saxur, 9 

900 nəfər gürcü, 9

 

100 yəhudi və 6 

100 nəfər kürddür (hər biri 0.1%), BMT

-nin irqi 

ayrı


-

seçkiliyin  bütün  formalarının  aradan  qaldırılması  haqqında  Konvensiyası  2015:  15.  Alternativ 

mənbələrə  görə  600  000

-

dən  800  000-

ə  qədər  ləzgi  bə  500  000

-

ə  qədər  talış  var.  UNPO  2013:  20  və bəndlər. Qaraçıların 2

 

000 və 10 

000 nəfər arasında olduğu düşünülür.

 

98

 

Dünya Bankı Qrupu 2015: 5; BMT, Kənd təsərrüfatının Beynəlxalq Inkişaf Fondu 2014 və 2015.  

99

 

Misallar üçün bax. War & Peace Reporting 2012a; UNPO 2013: 23. Talış şairin doğum gününün qeyd edilməsinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən ləğv edilməsi barədə də ECRI

-

yə məlumat verilib.  

100

 AT


ƏT 2012a: § 42. 

 

101

 

İnsan Hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planının 4-

cü fəslinə baxın. Azərbaycan Respublikası 2011. 

 


27 

göstərmək olar.  Qubada həkim və tibb bacısı çatışmamazlığını həll etmək üçün 

tibb kolleci açılıb. 

 

57. Azlıqların  təmsilçiləri  ilə  təmasları  zamanı  ECRI

-

ın  nümayəndəliyinə  bu  inkişaf proqramlarının  azlıqlara  aid  olan  şəxslərin  iş  tapmasına  müsbət  təsir  edəcəyi 

barədə  məlumat  verilib.    Amma  bu  cür  tədbirlərin  təsirini  dəyərləndirmək  üçün 

heç  bir  statistik  məlumat  mövcud  deyil  və  heç  bir  quruma  onları  koordinasiya 

e

tmək    aydın  şəkildə  tapşırılmayıb.    Bu  məqsədlə  insanlar  xarakterinə  görə "ölkədə  dözümlülüyü  və  müxtəlifliyi  qorumaq,  multikultiralizmi  araşdırmaq  və 

təşviq  etmək  və Azərbaycanı  dünyaya multikulturalizmin mərkəzi  kimi  tanıtmaq" 

vəzifələri  daşıyan  yeni  Bakı  Beynəlxalq  Multikulturalizm  Mərkəzindən  çox  şey 

gözləyir.    ECRI  bu  Mərkəzi  sadəcə  bu  vəzifələrin  sonuncusu  deyil  həmçinin  ilk 

ikisi üzərində də dayanmağa çağırır.

102

  

58. Bəzi  tarixi  azlıqların  üzvlərin  vətəndaşlıq  və  kimlik  sənədlərini  əldə  etməsi 

sahədində  ziddiyyətli  məlumatlar  mövcuddur.    Dövlət  orqanları  18  000  şəxsin 

vətəndaşlığı  ilə  bağlı  qeyri

-

müəyyənliyin  2008  və  2014-

cü  illər  arasında  ləğv 

edildiyini  söyləyir.  Ombudsman  2010

-

ci  ildən  bəri  bu  məsələlərlə  bağlı  heç  bir şikayət  almadığını  ECRI

-

a  məlumat  verib.  Digər  mənbələr  məshəti  türklərinin hamısının  vətəndaşlıq  əldə  etmədiyini  və  Gürcüstandan  və  keçmiş  sovet 

respublikalardan  olan  minlərlə  etnik  azərbaycanlının  hələ  də  vətəndaşlığı 

olmadığını  bildirib.    Ucqar  zonalarda  yaşayan  qaraçı  icmalarının  da  el

ementar 


hüquqi  sənədlərə  sahib  olmadığı  və  bu  da  sosial,  səhiyyə  və  təhsil  sisteminə 

çıxışı  olmayan  həddindən  artıq  ağır  sosial  və  iqtisadi  vəziyyətə  gətirib  çıxarır. 

Bəzi mənbələr rəsmi qeydiyyat olmadan evdə həyata keçirilən doğuşların sayının 

yüksək olduğunu bildirir. 

 

59. 


ECRI  inteqrasiya  sahəsində  inkişafı,  bərabər  həyat  şərtlərinin  yaradılması  və 

tarixi  azlıqların  öz  hüquqlarını  əldə  edə  bilmələrini  monitorinq  etmənin  çətin 

olduğunu  ifadə  edir.  Tarixi,  dini  və  dil  azlıqları  üçün  müfəssəl  inteqrasiya 

siyas


ətlərinin  aparılmasını  həyata  keçirən  və  koordinasiya  edən,  və  həmçinin 

vətəndaşlığı  olmayan  şəxslərin  sayını  azaltma  istiqamətindəki  fəaliyyətləri  ilə 

məşğul  olan  yeganə  qurumun  müəyyən  edilməli  olduğunu  hesab  edir.  Eyni 

zamanda dövlət orqanları strategiya ilə bağlı olan müxtəlif fəaliyyətlərin təsirini və 

strategiya  məqsədlərinə  çatılmasını  monitorinq  etmək  məqsədilə  inteqrasiya 

göstəriciləri sistemini yaratmalıdırlar. 

 

60. 


ECRI dövlət orqanlarının tarixi, dini və dil azlıqları üçün inteqrasiya göstəricilərinə 

əsaslanan  müfəssəl  inteqrasiya  siyasətlərinin  aparılmasını  həyata  keçirən  və 

koordinasiya edən yeganə qurumu müəyyən etmələrini tövsiyə edir. 

 

61. Dini  azlıqlarla  bağlı  əlavə  məsələlərdən  bu  hesabatın  sonrakı  hissədində  bəhs 

ediləcək. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə