Cri(2016)17 Version azerbaïdjanaiseYüklə 0.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/7
tarix28.03.2017
ölçüsü0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Qanunvericilik  

83. 


Azərbaycan  Konstitusiyasının  bərabərlik  hüququ  ilə  bağlı  25

-

ci  maddəsi  cinsi orientasiya  və  ya  gender  kimliyi  səbəblərinə  görə  baş  verən  ayrı

-seçkiliyi  qeyd 

etmir.  Heç bir digər hüquqi mətn bu səbəbləri aydın şəkildə bildirmir və ya LGBT 

şəxslər  üçün  bərabərlik  hüququnun  tətbiq  edilməsilə  bağlı  xüsusi  müddəaları 

özündə  əkst  etdirmir.

119

  2000-


ci  ildən  bəri  homoseksual  hərəkətlər  artıq 

cəzalandırılmır  və  homoseksual  və  heteroseksual  hərəkətlər  üçün  razılıq  yaşı 

eynidir.

120

 

84. ECRI  LGBT  şəxsləri  qorumaq  və  onlarla  bağlı  xüsusi  məsələləri  tənzimləmək 

üçün  Azərbaycanın  elementar  qanunvericiliyi  qəbul  etməli  olduğunu  düşünür.  

Atılmalı  olan  ilk  addım  irqçiliklə  və  dözümsüzlüklə  mübarizə  aparmaq  üçün 

cinayət hüququ müddəalarını və LGBT şəxsləri  qoruya bilmələri üçün bərabərlik 

və  qeyri  ayrı

-

seçkiliklə  bağlı  mülki  və  inzibati  hüquq  müddəalarını  artırmaqdan ibarətdir.  Dövlət  orqanları  həmçinin  yaşadıqları  sosial  reallıqla  bağlı  praktiki 

problemləri  həll  etmək  üçün  eynicinsli  cütləri  hüquqi  və  digər  vasitələrlə  təmin 

etmənin yollarını araşdırmalıdır.

121

 

Bu, qeydiyyata alınmış eynicinsli tərəfdaşlıqla bağlı  AİHM

-

nin  yeni  presedent  hüququnu  müzakirə  etmək  üçün  şərait yaratmalıdır.

122

 

Transgender  şəsxlərə  gəlincə  onların  cinsiyyəti  dəyişmə müalicəsinə  çıxışı,  adların dəyişməsi  və cinsiyyətin qanuni  şəkildə  tanınması  ilə 

bağlı tənzimləmə olmalıdır. 

 

85. 


ECRI Azərbaycan dövlət orqanlarının LGBT şəxslərlə və onların həyat şəraitlərilə 

bağlı  həssaslığı  artıran,  onları  anlamanı  təşviq  edən  və  onların  bərabər  rəftar 

hüququnu reallaşdıran məqsədlərinin daxil olduğu LGBT şəxslərlə bağlı fəaliyyət 

planını qəbul və tətbiq etməsini tövsiyə edir. 

 

 

                                                119

 

COWI Danimarka İnsan Hüquqları İnstitutu 2010a: §§ 18-

dən 20


-

ə qədər. 

 

120

 

ILGA 2013: 20 və bəndlər. 

121

 

Naizlər Komitəsi, CM/Rec(2010)5 saylı Töbsiyə və onun İzahedici Memorandumu: § 25. Bu cür praktiki problemlər evli cütlər üçün məsələn qarşılıqlı hüquqlar və  öhdəliklər, sosial sığortaya birgə üzvlük və ya 

birgə vergi sahələrində xüsusi tənzimləmələr olmadığı zaman baş verir. 

 

122

 

Bunun üçün AİHM-

nin Oliari və başqaları İtaliya qarşı işinə baxın: 18766/11 və 36030/11, 21.07.2015. 

 


 

33 


MÜVƏQQƏTİ

 

MONİTORİNQ

 

TÖVSİYƏLƏRİ

 

ECRI-


ın  Azərbaycanın  dövlət  orqanları  tərəfindən  prioritet  olaraq  tətbiq  edilməsini 

istədiyi iki xüsusi tövsiyə aşağıdakılardan ibarətdir:

  ECRI  Avropa  Şurası  Parlament  Assambleyasının  (2062(2015)  Qətnaməsinin 

11.1,  11.2  və  11.6

-dan  11.8-

ə  qədər  olan  bəndləri)  Venesiya  Komissiyasının 

(Rəy  787/2014

-ün  94-


cü  bəndləri)  detallı  tövsiyələrinin tətbiq  edilməsi  ilə fərqli 

və  müstəqil  vətəndaş  cəmiyyətinin  inkişaf  edə  biləcəyi  şərtləri  yaratmlarını 

Azərbaycanın dövlət orqanlarına israrla tövsiyə edir. 

  

ECRI  Avropa  Şurasına  daxil  olduğu  zaman  ölkənin  Azərbaycan 

Konstitusiyasının  76

-

cı  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  alternativ  xidmət haqqında qanunvericiliyin qəbul  edilməsilə bağlı  verdiyi  sözün  dövlət  orqanları 

tərəfindən yerinə yetirməsini israrla tövsiyə edir. 

 

Bu  iki  tövsiyənin  müvəqqəti  monitorinq  prosesi  hazırkı  hesabatın  nəşrindən  sonra  ən geci iki il müddətində ECRI tərəfindən aparılacaq.

 

  

35 


TÖVSİYƏLƏRİN

 

SİYAHISI

 

Tövsiyələrin hesabatın mətnindəki yeri mötərizə içərisində verilib.

 

 

1. (§  2) 

ECRI  Azərbaycana  Avropa  İnsan  Hüquqları  Konvensiyasının  12  saylı 

Protokolunu  mümkün  qədər  tez  ratifikasiya  etmək  tövsiyəsini  bir  daha  təkrar 

edir.  


2. 

(§ 9) 


ECRI dövlət orqanlarına öz cinayət hüququnu əvvəlki paraqraflarda qeyd 

edilmiş  7  saylı  Ümumi  Siyasət  Tövsiyəsinə  ümumən  uyğunlaşdırmağı  tövsiyə 

edir. 

Xüsusən də onlar (i) rəng, dil, milliyyət və etnik mənşə səbəblərini irqçilik və  ayrı

-

seçkiliklə  mübarizə  məqsədi  güdən  cinayət  hüququnun  bütün müddəalarına daxil etməli, (ii) şiddətə çağırışı və əcnəbilərə qarşı ayrı

-seçkiliyin 

salınmasını  cəzalandırmalı  və (iii)  irqçiliyi  təşviq  edən  dəstənin yaradılması  və 

ona  rəhbərlik  edilməsini,  bu  cür  dəstəyə  yardım  edilməsini  və  onun  işlərində 

iştirakı cəzalandırmalıdır. 

 

3. (§  16) 

ECRI  Azərbaycan  dövlət  orqanlarının  ayrlı

-

seçkilikdən  zərər  görən şəxslərin  qorunması  haqqında  mülki  və  inzibati  hüquq  müddəalarını  həyatın 

başlıca  sahələrində  irqçiliklə  və  ayrı

-

seçkiliklə  mübarizə  aparmaq  üçün müfəssəl  qanunu  qəbul  edərək  möhkəmləndirmələrini  bir  daha  tövsiyə  edir. 

Bununla  əlaqədar  olaraq  o,  7  saylı  Ümumi  Siyasət  Tövsiyyəsinin  4

-

dən  17


-ci 

bəndlərinə istinad edir. 

 

4. 


(§  20) 

ECRI  dövlət  orqanlarının  2  saylı  Ümumi  Siyasət  Tövsiyəsinə  uyğun 

şəkildə  həm  özəl  həm  də  ictimai  sektorda  irqçiliklə  və  ayrı

-

seçkiliklə  mübarizə aparmaq üçün a

yrı xüsusi qurumu yaratmalarını təkidlə tövsiyə edir. Bu qurum 

xüsusən  ayrı

-

seçkilikdən  zərər  çəkənlərə  məhkəmə  işlərində  təmsil  edilmə  də daxil  olmaqla  ümumi  məsləhət  və  hüquqi  dəstək  vermək  səlahiyyətinə  malik 

olmalıdır.  

 

5. 


(§  29) 

ECRI  Azərbaycan  dövlət  orqanlarının  ictimai  qurumların  bütün 

səviyyələrdə  ermənilərə  qarşı  nifrət  nitqindən  uzaq  durmasını  təmin  etmələrilə 

bağlı tövsiyəsini bir daha təkrar edir.  

 

6. 


(§  33) 

Nifrət nitqilə bağlı baş  verən istənilən hal  barədə məlumatın verilməsini 

təmin  etmək  üçün  ECRI  dövlət  orqanlarının  zəif  qruplarla  mütəmadi  dialoq 

aparmasını və onların statistik məlumatlarında bütün irqçi, homofob və transfob 

cinayətlərlə bağlı hallarının

 

göstərilməsini təmin etmələrini tövsiyə edir.   

7. 


(§  35) 

ECRI  dövlət  orqanlarının  məsələn  prokurorların  və  cinayət  işləri  üzrə 

hakimlərin  intensiv  təlimi  vasitəsilə  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 

Məcəlləsinin  milli,  irqi  və  ya  dini  düşmənçiliyin  salınması  barədə  283

-cü 

maddəsini  tətbiq  edərkən  söz,  din  və  birləşmək  azadlıqlarına  lazımi  diqqət ayrılmasını təmin etmələrini təkidlə tövsiyə edir.   

 

8. (§  37) 

ECRI  Avropa  Şurası  Parlament  Assambleyasının  (2062(2015) 

Qətnaməsinin  11.1,  11.2  və  11.6

-dan  11.8-

ə  qədər  olan  bəndləri)  Venesiya 

Komissiyasının  (Rəy  787/2014

-ün  94-

cü  bəndləri)  detallı  tövsiyələrinin  tətbiq 

edilməsi ilə fərqli və müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf edə biləcəyi şərtləri 

yaratmlarını Azərbaycanın dövlət orqanlarına israrla tövsiyə edir. 

 

9. 


(§  44) 

ECRI  nifrət  cinayəti  riski  altında  olan  qruplarla  dialoq  və  əməkdaşlıq 

qurmaq  və  LGBT  şəxsləri  qorumaq  üçün  Məişət  zorakılığının  qarşısının 

alınması  qanunundan  istifadə  edə  bilmək  məqsədilə  polis  və  prokurorluq 

orqanlarının nifrət nitqi ilə bağlı ola biləcək bütün halları diqqətlə araşdırmalarını 

tövsiyə edir.  

 

10. 


(§ 51) 

ECRI dövlət orqanlarının miqrant əsilli şəxslər üçün müfəssəl inteqrasiya 

strategiyası  hazırlamalarını  və  həmçinin  məxfilik  prinsiplərinə  və  könüllü 

qaydada  müəyyənləşdirilməyə  riayət

 

edərək  statistik  məlumatları  təşkil  

36 


etmələrini  və  onların  təhsil,  əmək  bazarına  çıxış,  səhiyyə  və  mənzil  kimi  əsas 

sahələrdə inteqrasiyasını  və həyat şərtlərini dəyərləndirmək və yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə bir sıra göstəricilər müəyyən etmələrini tövsiyə ed

ir.  


11. 

(§  53) 


ECRI  dövlət  orqanlarının  iş  verənlərin  bütün  əməkçi  miqrantları  bəyan 

etmələri  və  əməkçi  miqrantların  qeydiyyata  alınması  qarşısında  duran 

əngəllərin aradan qaldırılması üçün səylərini artırmalarını tövsiyə edir. 

 

12. (§  60) 

ECRI  dövlət  orqanlarının  tarixi,  dini  və  dil  azlıqları  üçün  inteqrasiya 

göstəricilərinə  əsaslanan  müfəssəl  inteqrasiya  siyasətlərinin  aparılmasını 

həyata  keçirən  və  koordinasiya  edən  yeganə  qurumu  müəyyən  etmələrini 

tövsiyə edir. 

 

13. (§  66) 

ECRI  dövlət  qurumlarının,  xüsusən  də  Dini  Qurumlarla  İş  üzrə  Dövlət 

Komitəsi  və  Daxili  İşlər  Nazirliyinin,  dini  icmaların  qeydiyyatı  prosesini  tez 

şəkildə  başa  çatdırmalarını  və  qeydiyyat  prosesində  olan  dini  icmaların 

üzvlərinə  qarşı  gələcəkdə  ayrı

-

seçkilik  hallarının  olmamasını  və  onların  din hüququnun  polisin  pis  rəftarı,  qanunsuz  polis  basqınları,  saxlama  və  məhkum 

etmələr kimi hərəkətlərlə pozulmamasını təmin etmələrini təkidlə tövsiyə edir. 

 

14. 


(§  75) 

ECRI  dövlət  orqanlarının  Venesiya  Komissiyası  və  ATƏT/DTİHB 

tərəfindən dini etiqad azadlığı haqqında qanunun barəsindəki Birgə Rəylərində 

etdikləri  tövsiyələri  tətbiq  etmələrini  təkidlə  məsləhət  görür.  Lazımi  hüquqi 

dəyişikliklərin  qüvvəyə  minməsinə  qədər  dövlət  orqanları  xüsusən  də  polis  və 

məhkəmə işçiləri üçün təlim təşkil

 

edərək hazırki qanunvericiliyin Avropa İnsan Hüquqları  Konvensiyasının  (AİHK)  9  və  14

-

cü  maddələrinə  tamamən  uyğun şəkildə tətbiqini təmin etməlidir.  

 

15. (§  77) 

ECRI  dövlət  orqanlarına  ölkənin  Avropa  Şurasına  qəbulu  zamanı  hərbi 

xidmətə  alternativlər  haqqında  qanunvericiliyin  hazırlanması  ilə  bağlı  üzərinə 

götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmələrini təkidlə tövsiyə edir. 

 

16. 


(§  85) 

ECRI  Azərbaycan  dövlət  orqanlarının  LGBT  şəxslərlə  və  onların  həyat 

şəraitlərilə  bağlı  həssaslığı  artıran,  onları  anlamanı  təşviq  edən  və  onların 

bərabər  rəftar  hüququnu  reallaşdıran  məqsədlərinin  daxil  olduğu  LGBT 

şəxslərlə bağlı fəaliyyət planını qəbul və tətbiq etməsini tövsiyə edir. 

 

  

37 


Ə

DƏBIYYAT SIYAHISI 

 

Bu  ədəbiyyat  siyahısına  Azərbaycandakı  vəziyyətin  öyrənilməsi  zamanı  istifadə  edilmiş  nəşr 

olunmuş  mənbələr  daxildir.    Bu,  hesabatın  hazırlanması  zamanı  ECRI

-

ın  əldə  etdiyi məlumatların bütün mənbələrinin ətraflı siyahısı hesab edilmir. 

 

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) 

1. 

ECRI (2014), Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Azerbaijan subject to interim follow-up, CRI(2014)20. 

2. 


ECRI (2012a), Statement by the European Commission against Racism and Intolerance 

concerning the pardoning in Azerbaijan of a person convicted of hate crime.  

3. 

ECRI (2011a), Third report on Azerbaijan, CRI(2011)19. 4. 

ECRI (2007a), Second report on Azerbaijan, CRI(2007)22. 

5. 

ECRI (2003a), Report on Azerbaijan, CRI(2003)3. 6. 

ECRI  (1996),  General  Policy  Recommendation  No.  1:  Combating  racism,  xenophobia, 

antisemitism and intolerance, CRI(96)43. 

7. 


ECRI  (1997),  General  Policy  Recommendation  No.  2:  Specialised  bodies  to  combat 

racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level, CRI(97)36. 

8. 

ECRI  (1998a),  General  Policy  Recommendation  No.  3:  Combating  racism  and intolerance against Roma/Gypsies, CRI(98)29. 

9. 


ECRI  (1998b),  General  Policy  Recommendation  No.  4:  National  surveys  on  the 

experience  and  perception  of  discrimination  and  racism  from  the  point  of  view  of 

potential victims, CRI(98)30. 

10. 


ECRI  (2000),  General  Policy  Recommendation  No.  5:  Combating  intolerance  and 

discrimination against Muslims, CRI(2000)21. 

11. 

ECRI  (2001),  General  Policy  Recommendation  No.  6:  Combating  the  dissemination  of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet, CRI(2001)1. 

12. 


ECRI  (2003b),  General  Policy  Recommendation  No.  7:  National  legislation  to  combat 

racism and racial discrimination, CRI(2003)8. 

13. 

ECRI (2004a), General Policy Recommendation No.8: Combating racism while fighting terrorism, CRI(2004)26. 

14. 


ECRI  (2004b),  General  Policy  Recommendation  No.9:  The  fight  against  antisemitism, 

CRI(2004)37. 

15. 

ECRI  (2007b),  General  Policy  Recommendation  No.10:  Combating  racism  and  racial discrimination in and through school education, CRI(2007)6. 

16. 


ECRI  (2007c),  General  Policy  Recommendation  No.11:  Combating  racism  and  racial 

discrimination in policing, CRI(2007)39. 

17. 

ECRI  (2009),  General  Policy  Recommendation  No.  12:  Combating  racism  and  racial discrimination in the field of sport, CRI(2009)5. 

18. 


ECRI  (2011b),  General  Policy  Recommendation  No.13: Combating  anti-Gypsyism  and 

discrimination against Roma, CRI(2011)37. 

19. 

ECRI  (2012b),  General  Policy  Recommendation  No.14:  Combating  racism  and  racial discrimination in employment, 2012, CRI(2012)48. 

Other sources 

20. 


Republic  of  Azerbaijan  (2014,  September  29),  Statement  of  the  Delegation  of  the 

Republic of Azerbaijan to the OSCE at the Human Dimension Implementation Meeting, 

http://www.osce.org/odihr/125008?download=true

, accessed on 28 August 2015. 

21. 

Republic of Azerbaijan (2011), National Program for Action to Raise Effectiveness of the Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Azerbaijan.  

22. 


Ministry 

of 


Foreign 

Affairs 


(2013, 

February 

26), 

Refugees and 

IDPs, 


http://www.mfa.gov.az/?language=en&options=content&id=117

accessed on 

28 September 2015.  

23. 

Ministry of Justice (2013),  For the proposed Judicial  Services and Smart Infrastructure Project - Resettlement Policy Framework.  

 

38 


24. 

State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2015), Statistical Yearbook of 

Azerbaijan 2015.  

25. 


State Statistical  Committee of the Republic of Azerbaijan (2014),  International migration 

statistics  in  Azerbaijan,  Prepared  by  the  State  Statistical  Committee  of  Azerbaijan  for 

the UN Economic and Social Council, ECE/CES/2014/48. 

26. 


Council of Europe (CoE), Committee of Ministers (1997), Recommendation No. R (97) 20 

of  the  Committee  of  Ministers  to  the  member  States  on  “hate  speech”,  adopted  on 

30 October 1997. 

27. 


CoE, Parliamentary Assembly (PACE) (2015), The functioning of democratic institutions 

in Azerbaijan, Resolution 2062 (2015).  

28. 

CoE, European Court of Human Rights (ECtHR) (2015), Factsheet  Hate speech. 

29. 

CoE, ECtHR (2013), Factsheet - Expulsions and extraditions.  30. 

CoE, Commissioner for Human Rights (CommDH) (2015a), Third party  intervention  by 

the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36, paragraph 3, of 

the European Convention on Human Rights, Application No. 68817/14 Leyla Yunusova 

and Arif Yunusov v. Azerbaijan. 

31. 


CoE,  CommDH  (2015b),  Third  party  intervention  by  the  Council  of  Europe 

Commissioner  for  Human  Rights  under  Article  36,  paragraph  3,  of  the  European 

Convention on Human Rights, Application No. 81553/12 Hilal Mammadov v. Azerbaijan, 

CommDH(2015)5. 

32. 

CoE,  CommDH  (2014),  Observations  on  the  human  rights  situation  in  Azerbaijan:  An update on freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly, and the 

right to property, CommDH(2014)10. 

33. 

CoE,  CommDH  (2011),  Discrimination  on  grounds  of  sexual  orientation  and  gender identity in Europe, 2nd edition. 

34. 


CoE, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) (2014), 

Opinion  No.  787/2014  on  the  Law  on  Non-Governmental  Organisations  (Public 

Associations  and  Funds)  as  amended,  of  the  Republic  of  Azerbaijan,  CDL-

AD(2014)043.  

35. 

CoE, Venice Commission (2013), Opinion on the Legislation pertaining to the Protection against Defamation of the Republic of Azerbaijan, CDL-AD(2013)024.  

36. 


CoE,  Venice  Commission  and  OSCE/ODIHR  (2012),  Joint  Opinion  on  the  Law  on 

Freedom of Religious Belief of the Republic of Azerbaijan, CDL-AD(2012)022.  

37. 

CoE,  Venice  Commission  (2011),  Opinion  on  the  Draft  Law  on  Political  Parties  of  the Republic of Azerbaijan, CDL-AD(2011)046.  

38. 


CoE,  Advisory  Committee  on  the  Framework  Convention  for  the  Protection  of  National 

Minorities  (Advisory  Committee)  (2013),  Third  Opinion  on  Azerbaijan  adopted  on 

October 2012, ACFC/OP/III(2012)005. 

39. 


CoE,  Group  of  States  against  corruption  (GRECO)  (2010),  Third  Evaluation  Round  - 

Evaluation  Report  on  Azerbaijan 

  Transparency  of  Party  Funding  (Theme  II) (Greco Eval III Rep (2010) 2E). 

40. 


European  Union  (EU),  European  Commission  (EC)  (2014),  Joint  Staff  Working 

Document,  Implementation  of  the  European  Neighbourhood  Policy  in  Azerbaijan, 

Progress in 2013 and recommendation for action, SWD(2014)70 final. 

41. 


EU, EC (2013), Using EU Indicators of Immigrant Integration. 

42. 


EU,  European  Parliament,  Policy  Department,  Directorate-General  for  External  Policies 

(2014), Minorities in the South Caucasus: New visibility amid old frustrations. 

43. 

United  Nations  (UN),  Committee  on  the  Elimination  of  Racial  Discrimination  (CERD) (2015),  Consideration  of  reports  submitted  by  States  parties  under  article  9  of  the 

Convention, Seventh to ninth periodic reports of States parties due in 2014, Azerbaijan, 

CERD/C/AZE/7-9. 

44. 


UN,  Committee  on  the  Elimination  of  Discrimination  against  Women  (CEDAW)  (2015), 

Concluding observations on the fifth periodic report of Azerbaijan, CEDAW/C/AZE/CO/5 

45. 

UN,  CEDAW  (2013),  Consideration  of  reports  submitted  by  States  parties  under  article 18 of the Convention - Azerbaijan, CEDAW/C/AZE/5. 

39 

46. 


UNHCR 

(2014, 


July 

22), 


Azeris 

Shocked 


by 

Sectarian 

Attack, 

http://www.refworld.org/docid/53d223e04.html, accessed on 4 September 2015. 

47. 

UN, Human Rights Council (2014, April 2), Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary  Detention  at  its  sixty-eighth  session,  13

22  November  2013,  No.  59/2013 (Republic of Azerbaijan), A/HRC/WGAD/2013/59.  

48. 


UN, International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 

Protection of Human Rights (ICC) (2012), Report and Recommendations of the Session 

of the Sub-Committee on Accreditation (SCA), Geneva, 26

30 March 2012.  49. 

UN,  ICC  (2011),  Report  and  Recommendations  of  the  Session  of  the  Sub-Committee 

on Accreditation (SCA) Geneva, 23

27 May 2011.  50. 

UN,  International  Fund  for  Agricultural  Development  (IFAD)  (2015),  Rural  Poverty 

Portal, 

Rural 


poverty 

in 


Azerbaijan, 

http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/azerbaijan, 

accessed 

on 


21 September 2015. 

51. 


UN IFAD (2014), Investing in rural people in Azerbaijan. 

52. 


UN,  Special  Rapporteur  on  the  human  rights  of  internally  displaced  persons  (2015), 

Report  of  the  Special  Rapporteur  on  the  human  rights  of  internally  displaced  persons, 

Chaloka Beyani, Follow-up mission to Azerbaijan, A/HRC/29/34/Add.1. 

53. 


UN,  Universal  Periodic  Review  (2013),  Report  of  the  Working  Group  on  the  Universal 

Periodic Review 

 Azerbaijan, A/HRC/24/13. 54. 

United  Nations  Children's  Fund  (UNICEF)  (2014,  October  15),  UNICEF,  Azerbaijan 

Lawyers  Confederation  and  ASAN  Service  team  up  to  create  Child  Legal  Aid  Service, 

http://www.unicef.org/ceecis/media_26841.html, accessed on 9 October 2015. 

55. 

International Labour Organisation (ILO) (2012), Decent work country profile: Azerbaijan / International Labour Office.  

56. 


International  Organization  for  Migration  (IOM)  (2013a),  Handbook  on  European  Non-

discrimination Law and its Update including the Manual on the Anti-discrimination Legal 

Framework and Referral Mechanisms in Azerbaijan.  

57. 


IOM (2013b), Migration: Overview of International Norms, Analysis of Selected National 

Instruments,  Procedures  and  Institutions,  and  Recommendations  to  Improve 

Compliance with International Standards.  

58. 


Organisation  for  Security  and  Co-operation  in  Europe  (OSCE)  (2015),  Hate  crime 

reporting, http://hatecrime.osce.org/azerbaijan, accessed on 28 August 2015. 

59. 

OSCE (2014a, November 12), Press Statement by the Minsk Group Co-Chairs.  60. 

OSCE (2014b, May 11), Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group on the 

Twentieth Anniversary of the Ceasefire Agreement.  

61. 


OSCE (2013a), Domestic Violence Cases in the Justice System of Azerbaijan. 

62. 


OSCE  (2013b,  June  18),  Joint  statement  on  the  Nagorno-Karabakh  Conflict,  by  the 

Presidents of the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries.  

63. 

OSCE (2012a), The Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies.  64. 

OSCE  (2012b,  March  6),  Statement  of  the  OSCE  Minsk  Group  Co-Chairs, 

http://www.osce.org/mg/88686, accessed on 7 September 2015. 

65. 


OSCE,  Office  for  Democratic  Institutions  and  Human  Rights  (ODIHR)  (2012),  Hate 

crime report 2011.  

66. 

World Bank Group (2015), Azerbaijan Partnership Program Snapshot. 67. 

World Bank Group (2014), Azerbaijan Partnership Program Snapshot.  

68. 

3view.az  (2010,  October  14)  Public  opinion  survey  on  moral  and  social  stance  of Azerbaijani youth, http://3view.az/articles/9295/1/, accessed on 1 October 2015. 

69. 


Abbasov  I.  (2013),  Partriot  Games  -  Marginalising  Political  Opponents  in  Modern 

Azerbaijan, in: International Alert, Myths and Conflict in the Couth Caucasus, Volume 2, 

Instrumentalisation of Conflict in the Political Discourse, pp. 36 et seq. 

70. 


Aliyev,  A.  and  Mamedova,  S.  (2013),  Integration  of  migrants  in  the  Republic  of 

Azerbaijan,  CARIMEast  RR  2013/21,  Robert  Schuman  Centre  for  Advanced  Studies, 

San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2013. 


 

40 


71. 

Amnesty International (2015a, October 8), Azerbaijan closes its doors. 

72. 

Amnesty  International  (2015b),  Guilty  of  defending  rights  - Azerbaijan’s  human  rights 

defenders and activists behind bars. 

73. 

Anti-Defamation  League  (2015),  ADL  Global  100   An  index  of  anti-semitism, 

http://global100.adl.org/#country/azerbaijan, accessed on 26 August 2015. 

74. 


Aze.az  (2015,  May  8),  Скандал:  Мать  бакинского  олигарха 

Мартиросова  Аида Степановна. 

 

75. Azernews.az (2015, December 3), Control over Azerbaijan's Nardaran strengthened.  

76. 


Azernews.az (2014, May 2014), Baku International Multiculturalism Center to appear.  

77. 


A

ZNews.az  (2015,  November  2015),  “Bacımın  başını  kəsib,  bıçağı  yerinə  qoydum“ 

Məhkəmə.  

78. 


BBC.com (2015,August 13), Azerbaijan jails rights activists Leyla and Arif Yunus.  

79. 


BBC.com  (2011,  September  15),  Eurovision  2012:  Azerbaijan's  gays  not  welcome  at 

home.  


80. 

Caucasus  Equality  News  Network  (2014a,  October  24),  Azerbaijan:  Lesbian  woman 

killed in homophobic attack.  

81. 


Caucasus  Equality  News  Network  (2014b,  September  25),  Azerbaijan:  activists  forced 

into hiding following homophobic assault from press.  

82. 

Caucasus Equality News Network (2014c, August 23), Azerbaijan: LGBT campaigners’ 

website targeted by religious extremists.  

83. 

Caucasus Equality News Network (2014d, August 12), Azerbaijan: LGBT activist faces violent attack after attending Nefes conference.  

84. 


Caucasus  Research  Resource  Center  et  al.  (2013,  June  2013),  Caucasus  Analytical 

Digest, no. 51-52, http://www.css.ethz.ch, accessed on 27 August 2015. 

85. 

Center  for  Information  and  Counseling  on  Reproductive  Health   Tanadgoma  (2013), 

Identifying needs for and accessibility of HIV-related services for transgender individuals 

in the South Caucasus. 

86. 

Civilrightsdefenders (2015, June 11), Human Rights in Azerbaijan.  87. 

Committee  to  Protect  Journalists  (2011),  Journalists  killed:  Azerbaijan  -  Rafiq  Tagi, 

Freelance,  November  23,  2011,  in  Baku,  Azerbaijan,  https://cpj.org/killed/2011/rafiq-

tagi.php, accessed on 7 September 2015. 

88. 

Contact.az  (2014,  November  24),  ”Hate  Speech”  in  South  Caucasus  Media, 

http://www.contact.az/docs/2014/Politics/112400097600en.htm#.VNouHd7D3q8, 

accessed on 26 August 2015.  

89. 


Contact.az  (2013,  March  15),  Journalists  in  Guba  region  are  sentenced  to  probation, 

http://www.contact.az/docs/2013/Politics/031500031731en.htm, 

accessed 

on 


27 August 2015. 

90. 


COWI  and  the  Danish  Institute  for  Human  Rights  (2010a),  Study  on  Homophobia, 

Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity: 

Legal Report: Azerbaijan. 

91. 


COWI  and  the  Danish  Institute  for  Human  Rights  (2010b),  Study  on  Homophobia, 

Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity - 

Sociological Report: Azerbaijan. 

92. 


Deutsche  Welle  (2014),  Hasssprache  in  den  südkaukasischen  Medien 

  Eine gemeinsame  Studie  auf  Grundlage  von  Medienmonitorings  aus  Armenien, 

Aserbaidschan und Georgien.  

93. 

Eurasianet.org  (2014a,  August  27),  Azerbaijan:  ‘Family  Is  the  First  Fear’  of  LGBT Community. 

94. 


Eurasianet.org  (2014b,  August  12),  Videos  of  Captives  Further  Fuel  Armenian-

Azerbaijani Conflict.  

95. 

Eurasianet.org (2012, March 6), Azerbaijan: Is Guba Protest Response a Harbinger of a Political Shift in Baku? 

96. 


Eurasianet.org  (2011,  January  11),  Azerbaijan:  Arrest  of  Islamic  Party  Leader  Puts 

Religion in the Political Spotlight. 41 

97. 


Forum18.org  (2015a,  December  1),  Azerbaijan:  Police  killings,  shooting  and  mass 

arrests as Muslims pray.  

98. 

Forum18.org  (2015b,  September  2015),  Azerbaijan:  Seven  months'  secret  police detention so far, three more added.  

99. 


Forum18.org (2015c, July 16), Azerbaijan: Religious freedom survey, July 2015.  

100. 


Gender and Development (2013), Monitoring on detection of human rights violation for 

the signs of sexual orientation and gender identity.  

101. 

Geybullayeva  (2011),  How  do  Azerbaijani  bloggers  perceive  Armenians?  Introducing Hate 2.0, http://ejc.net/magazine, accessed on 27 August 2015. 

102. 


Human Rights Without Frontiers International (HRWF) (2015a), Freedom of Religion or 

Belief 


Newsletter, 

http://hrwf.eu/wp-content/uploads/2015/09/Azerbaijan2015.pdf, 

accessed on 29 September 2015. 

103. 


HRWF (2015b), Ethnic Minorities in Azerbaijan 

 An Overview. 104. 

HRWF (2015c), FoRB Annual report: In prison for their religion or beliefs. 

105. 

International  Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Trans  and  Intersex  Association   European 

Region (ILGA-Europe) (2015), Rainbow Map May 2015 reflecting the national legal and 

policy  human  rights  situation  of  lesbian,  gay,  bisexual,  trans  and  intersex  (LGBTI) 

people in Europe.  

106. 


ILGA-Europe  (2014),  Annual  Review  of  the  Human  Rights  Situation  of  Lesbian,  Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2014.  

107. 

ILGA-Europe  (2013),  Annual  Review  of  the  Human  Rights  Situation  of  Lesbian,  Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2013. 

108. 


International  Lesbian  Gay  Bisexual  Trans  and  Intersex  Association  (ILGA)  (2013), 

State-Sponsored Homophobia - A world survey of laws: Criminalisation, protection and 

recognition of same-sex love. 

109. 


Indexoncensorship.org (2012, March 12), Dissent stirs in Azerbaijan.  

110. 


Institute  for  War  &  Peace  Reporting  (2015a,  November  30),  Deadly  Clashes  Between 

Police and Shia Muslims in Azerbaijan.  

111. 

Institute  for  War  &  Peace  Reporting  (2015b,  August  17),  Top  Footballer  Among  Six Arrested After Journalist Killed in Azerbaijan.  

112. 


Institute  for  War  &  Peace  Reporting  (2014a,  August  15),  Azerbaijan  Detains  Activists 

Amid  Karabakh  Tensions  -  Baku  accused  of  exploiting  rising  violence  to  charge 

dissidents with treason. 

113. 


Institute  for War  &  Peace  Reporting  (2014b,  August  8),  Azeri-Armenian  Conflict  Fears 

as  Death  Toll  Rises  -  Rising  numbers  of  casualties  shake  20-year-old  ceasefire 

agreement.  

114. 


Institute  for  War  &  Peace  Reporting  (2014c,  July  22),  Azeris  Shocked  by  Sectarian 

Attack.  

115. 

Institute  for  War  &  Peace  Reporting  (2013,  March  4),  Azerbaijan  Tightens  Grip  on Islamic Literature.  

116. 


Institute  for War  &  Peace  Reporting  (2012a,  March  26),  Azerbaijan:  Tackling  Ethnicity 

and Conflict No Easy Task.  

117. 

Institute for War & Peace Reporting (2012b, March 2), History Lessons in Armenia and Azerbaijan.  

118. 


International Business Times (2014, August  12), Gay Azerbaijan Teenager  Set Ablaze 

by Homophobic Parents.  

119. 

Ireport.Cnn.com (2015, January 21), Residents of the village of Nardaran burn the flags of France, Israel and the US.  

120. 


Kavkaz-uzel (2013, March 15), Group accused of riots in Guba sentenced in Azerbaijan. 

121.  LGBTAZ.org  (2014,  May  1),  After  consideration  head  of  LGBT  appeal  biased  sentence 

was decreed. 

122.  Mamishov,  E.  (2013),  South  Caucasus  Roma  Network  Project  Final  Report  Azerbaijan, 

Centre for Democracy and Civic Integration (Georgia).  


 

42 


123. 

Meydan.tv  (2015a,  December  1),  Nardaran  violence  sparks  fresh  concerns  about 

authoritarian rule.  

124. 


Meydan.tv (2015b, August 14), Leyla and Arif Yunus sentenced to long terms.  

125. 


Meydan.tv (2015c, July 4), “The Scapegoat to the East:” How Baku exploits Karabakh 

issue.  


126. 

Meydan.tv  (2014,  February  16),  Overcoming  hatred  will  help  Azerbaijan  and  Armenia 

get closer to peace.  

127. 


Migration Policy Centre (MPC) (2013), MPC-Migration Profile Azerbaijan.  

128. 


Minorityrights 

(2015, 


June 

19), 


Azerbaijan 

 Kurds, 

http://minorityrights.org/minorities/kurds/, accessed on 15 October 2015. 

129. 

NEFES LGBT (2014a, May 1), Nəfəs LGBT announced the result of the survey: What percent 

of 


LGBT 

people 


face 

violation 

of 

employment rights?, 

http://en.lgbtaz.org/index.php/pazhes/2014-04-26-18-00-33, 

accessed 

on 


16 January 2015.  

130. 


NEFES  LGBT  (2014b,  January  24),  Declaration  of  Nefes  LGBT  Azerbaijan 

  22nd January  date  as  ‘LGBT  Pride  Day  In  Azerbaijan’, 

http://iglhrc.org/content/declaration-

nefes-lgbt-azerbaijan-%E2%80%93-22nd-january-date-%E2%80%98lgbt-pride-day-

azerbaijan%E2%80%99, accessed on 3 September 2015.  

131. 

Norwegian Helsini Committee (2015), Azerbaijan: Behind the tolerance façade freedom of religion or belief restricted. 

132. 


Organization  “  Gender  and  Development”  (2013),  Monitoring  on  detection  of  human 

rights  violation  for  the  signs  of  sexual  orientation  and  gender  identity  -  A  Quality 

Research Report. 

133. 


PEW  Research  Center  (2013,  April  30),  The  world’s  Muslims:  Religion,  Politics  and 

Society, Chapter 6: Interfaith Relations, available at 

http://www.pewforum.org

, accessed 

on 9.12.15. 

134. 


Radio  Free  Europe  Radio  Liberty  (2014,  January  8),  Probe  Ended  Into  Death  Of 

Azerbaijani Writer Rafiq Tagi.  

135. 

Radio  Free  Europe  Radio  Liberty  (2011,  July  1),  Azerbaijan's  Kurds  Fear  Loss  Of National Identity. 

136. 


Rumyansev,  S.  (2012),  Immigrants  in  Azerbaijan:  Current  Situation  and  Prospects  of 

(Re)integration Policy, CARIM-East RR 2012/43, Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012.  

137. 


Shaffer,  B.  (2014,  May  3),  Nagorno-Karabakh  After  Crimea  -  How  Moscow  Keeps  the 

Conflict  Alive  --  And What  to Do  About  It,  https://www.foreignaffairs.com,  accessed  on 

28 August 2015.  

138. 


The  Daily  Dot  (2012,  November  23),  Azerbaijan's  president  blasts  Armenia  in  Twitter 

rant. 


139. 

The  Guardian  (2014,  September  26),  Gay  couple  in  Azerbaijan  forced  to  flee  after 

engagement vow makes local news.  

140. 


The Guardian (2011, November 24), Azeri journalist dies after stabbing.  

141. 


Time.com (2015, November 5), Azerbaijan Is an Oasis of Tolerance in the Middle East.  

142. 


Unrepresented  Nations  and  Peoples  Organization  (UNPO)  (2013),  Human  Rights  in 

Azerbaijan - Presidential Elections, Minority Rights and the Rule of Law. 

143. 

U.S. Department of State (2014), Azerbaijan 2013 Human Rights Report. 144. 

U.S.  Department  of  State  (2014),  Azerbaijan  2013  International  Religious  Freedom 

Report. 

145. 


U.S.  Department  of  State  (2012),  Azerbaijan  2011  International  Religious  Freedom 

Report.  

146. 

USAid  (2014),  Testing  the  Waters:  LGBT  People  in  the  Europe  and  Eurasia Region, 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/USAID%20Testing%20

Waters%20Report%20on%20LGBT%20Europe%20and%20Eurasia.pdf

.  


43 

147. 


Van  der  Veur,  D.  (2007),  Forced  Out:  LGBT  People  in  Azerbaijan:  Report  on  ILGA-

Europe/COC 

Fact-finding 

Mission, 

http://www.hirschfeld-eddy-

stiftung.de/fileadmin/images/dokumente/virtuelle_bibliothek/Forced_Out_LGBT_People

_in_Azerbaijan__August_2007.pdf

  

148. Weber A. (2009), Manual on hate speech.  

149. 


Yahoo!news  (2015,  June  10),  OSCE,  Amnesty  say  banned  by  Azerbaijan  ahead  of 

European Games.  

150. 

Yerevan Press Club and “Yeni Nesil” Journalists’ Union of Azerbaijan (2013), Glossary of Hate Speech in the Media of Armenia and Azerbaijan.  

151. 


Yunus, L. and Jafarov, R. (2014), The list of political prisoners in Azerbaijan.  

152. 


Yunus, L. (2012, June 22), Leyla  Yunus: the arrest of Hilal  Mamedov  is a pressure on 

national 

minorities 

http://contact.az/docs/2012/Social/062200003326en.htm#.T-

a12VJadRc, accessed on 3 September 2015. 

153. 


Yunusov,  A.  (2013),  Integration  in  Azerbaijan’s  Migration  Processes,  CARIM

-East  RR 

2013/09, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): 

European University Institute, 2013.  

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə