Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Gicgahaltı çuxur göz yuvası ilə aşağıdakılardan hansının vasitəsilə əlaqə yaradır?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə14/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

724) Gicgahaltı çuxur göz yuvası ilə aşağıdakılardan hansının vasitəsilə əlaqə yaradır?
A) Yuxarı göz yuvası yarığı ilə

B) Aşağı gözyuvası yarığı ilə

C) Oval dəliklə

D) Qanadabənzər – damaq yarığı ilə

E) Almacıq gicgah kanalı vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
725) Qanadabənzər damaq çuxurunun neçə divarı var?
A) 5

B) 2


C) 6

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

726) Qanadabənzər damaq çuxurunun divarlarını göstərin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) II, III, V, VI

B) III, IV, V, VI

C) I, II, V, VI

D) I, III, IV, V

E) I, II, IV, V
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
727) Qanadabənzər damaq çuxurunun yuxarı divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?
A) Əsas sümüyün böyük qanadı

B) Xəlbir sümüyünün horizontal səhifəsi

C) Gözyaşı sümüyü

D) Əsas sümüyün cisminin alt səthi

E) Əsas sümüyün kiçik qanadı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
728) Çeynəmə fassiyası hansı anatomik strukturları əhatə edir?
A) Çeynəmə əzələsi və qulaqaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

B) Çeynəmə əzələsi və çənəaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

C) Qanadabənzər kələf

D) Qulaqaltı tüpürcək vəzisi

E) Çeynəmə əzələsi və bayır qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
729) Çeynəmə fassiyası öndə hansı fassiyaya keçir?
A) Boyunun səthi fassiyası

B) Nəfəsborusu önü

C) Yanaq - udlaq

D) Xüsusi

E) Onurğaönü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
730) " Corpus Adipozun " hansı fassiya ilə əhatə olunmuşdur?
A) Yanaq udlaq

B) Xüsusi dərin

C) Onurğaönü

D) Çeynəmə

E) Xüsusi səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
731) Boynun bayır üçbucağında neçə üçbucaq var?
A) 5

B) 6


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
732) Yuxu üçbucağı yuxarıdan hansı anatomik struktur ilə əhatə olunmuşdur?
A) İki qarıncıqlı əzələrin arxa qarıncığı

B) Çənə dilaltı əzələ

C) Kürək dilaltı əzələ

D) İki qarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

E) Qalxan dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
733) Sellülit nədir?
A) Əzələlərin fleqmonası

B) Piy toxumalarının strukturunun dəyişilməsi və orada mübadilə pozuntusu nəticəsində mikrodüyünlərin əmələ gəlməsi

C) Boşluq üzvlərinin fleqmonası

D) Dərialtı piy və boşluqlu üzvlərin fleqmonası

E) Gözyuvasının fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 273-275
734) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Simptomatik müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizəedici müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
735) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Dezintoksikasiya

C) Şüa müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
736) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Antibakterial müalicə

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
737) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Fizioterapiya

B) Elektrokoaqulyasiya

C) Kimyaterapiya

D) Krioterapiya

E) Rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
738) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Desensibilizəedici

D) Kimyaterapiya

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
739) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
740) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Antibakterial müalicə

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
741) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicəsi

B) Sedativ müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Desensibilizəedici

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
742) Dilin abses və fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Kimyaterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Krioterapiya

E) Rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 286
743) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Antibakterial müalicə

B) Manual terapiya

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Sedativ müalicə


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
744) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Antibakterial müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
745) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Manual terapiya

C) Antibakterial müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Sedativ müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
746) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Sedativ müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Hipotenziv müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
747) Gicgah nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks müalicəyə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Desensibilizəedici müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
748) Üz - çənə nahiyyəsində yumşaq toxumaların irinli iltihabı zamanı proses aşağıdakılardan hansının vasitəsilə baş beyin sinuslarına keçir?
A) Retromolyar vena ilə

B) Üzün köndələn arteriyası ilə

C) Üz arteriyası ilə

D) Gicgah venası ilə

E) Üz venalarının anastomozları ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 347
749) Hansı hallarda göz qapaqlarında bərk konsistesiyalı infiltrasiya ola bilər?
A) Furunkul zamanı

B) Qızılyel zamanı

C) Üz damarların tromboflebiti zamanı

D) Karbunkul zamanı

E) Qarayara zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
750) Hansı hallarda üzdə ağrılı infiltrat “ dartılma ” şəklində ola bilər?
A) Noma zamanı

B) Qızılyeldə

C) Karbunkulda

D) Furunkulda

E) Bucaq venasının tromboflebitində
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
751) Üzün bucaq venasının tromboflebiti zamanı patoloji ocaqda hərarət nə qədər yüksələ bilər?
A) 4 - 5 C°

B) 0,5 - 1,0 C°

C) 3 - 4 C°

D) 1,5 - 2,5 C°

E) 5 - 6 C°
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
752) Mağaralı cibin tromboflebiti zamanı hansı kəllə - beyin sinirinin funksiyası itmir?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirin

B) Blokabənzər sinirin

C) Gözün hərəki sinirinin

D) Üz sinirinin

E) Üçlü sinirin
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
753) Hansı halda göz bəbəyinin və göz dibinin venalarının genəlməsi müşahidə edilir?
A) Mediastenit

B) Noma


C) Bucaq venasının trombozu

D) Qarayara

E) Mağara sinusunun trombozu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

754) Gözün hərəki sinirinin parezi hansı halda müşahidə olunur?
A) Noma

B) Mediastenit

C) Qarayara

D) Bucaq venasının trombozu

E) Mağara sinusunun trombozu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
755) Aşağıdakılardan hansı zamanı eritropoezin zəifləməsi baş verir?
A) Abses zamanı

B) Karbunkul zamanı

C) Fleqmona zamanı

D) Sepsis zamanı

E) Tromboflebit zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
756) Gerke, İvanov, Raviç - Şerbo simptomları aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) Tromboflebit üçün

B) Sepsis üçün

C) Ağız boşluğunun fleqmonası üçün

D) Mediastenit üçün

E) Pnevmoniya üçün
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
757) Gerke sindromu nədir?
A) Nəfəs aldıqda vidaci çuxur nahiyyəsinin içəri batması

B) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

C) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

E) Daimi öskürəyin olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
758) İvanov simptomu nədir?
A) Xəstənin məcburi vəziyyəti

B) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

C) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Döş qəfəsi nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

E) Boynun sinir – damar dəstəsinin yuxarı qaldırılması nəticəsində döşarxası nahiyyədə ağrının artması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
759) Raviç – Şerbo yuqulyar simptomu üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

B) Nəfəsalma zamanı vidaci oymanın içəri batması

C) Döş qəfəsində ağrıların artması, təngənəfəslik və disfagiya

D) Döş qəfəsi nahiyyəsində ödemin əmələ gəlməsi

E) Daimi öskürəyin olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

760) Döş qəfəsi nahiyyəsində pulsasiya edən, kürəkarxası nahiyyəyə irradiasiya edən və döş fəqərəsi çıxıntılarına basdıqda, qida qəbulu zamanı və dərindən nəfəs aldıqda artan ağrı aşağıdakılardın hansında müşahidə edilir?
A) Sepsisdə

B) Ağız boşluğunun fleqmonasında

C) Ön mediastinitdə

D) Ağciyər iltihabında

E) Arxa mediastinitdə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
761) Ridinger simptomu nədir?
A) Vidaci oymanın hamarlaşması

B) Döş sümüyünün perkussiyası zamanı döşarxası nahiyyədə ağrının artması

C) Belin uzun əzələrinin rigidliyi

D) Dərindən nəfəs aldıqda və ya qidanı udmaq istədikdə ağrıların artması

E) Boynun damar - sinir dəstəsinin yuxarı qalxması nəticəsində ağrıların artması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
762) Boynun yan hissəsindən keçən mediastinotomiya hansı yolla aparılır?
A) Boyun orta xətti ilə

B) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin arxa səthi ilə

C) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön səthinin kənarı ilə

D) Vidaci oymadan

E) Körpücüyün yuxarı kənarı ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
763) Septisemiyanın sinonimi nədir?
A) İrinli - iltihabi prosesin əzələlər arası ilə yayılması

B) İrinləmiş metastazları olan daimi bakterimiya

C) İrinləmiş metastazları olmayan bakterimiya

D) Toksemiya

E) İrinli - iltihabi prosesin damarlar arası ilə yayılması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
764) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının klinik şəkli necədir?
A) Aşağı ğöz qapağının ödemi

B) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

C) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin yumşaq toxumalarında infiltratın olması

D) Dilin hiperemiyası

E) Trizm
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
765) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiyasıya etmək lazımdır?
A) İlthabi infiltratla

B) Alt dodağın furunkulu ilə

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi ilə

E) Lyudviq anginası ilə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274
766) Ağız boşluğu dibi nahiyəsinə irin əsasən haradan keçir?
A) Çənəaltı tüpürcək vəzisindən

B) Çənə - qanadvari nahiyədən

C) Gicgahaltı nahiyədən

D) Yanaq nahiyəsinin absesindən

E) Qulaqaltı tüpürcək vəzisindən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 273
767) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası ilə olan xəstənin müalicəsinin birinci günündə aşağıdakılardan hansı icra edilir?

A) Analeptiklərin venadaxili yeridilməsi

B) İrinliyin açılması

C) Fizioterapiya

D) Masaj

E) Novokain ilə blokada


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
768) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı xəstədə əsasən nə müşahidə edilir?
A) Udqunmanın çətinləşməsi

B) Dil sinirinin parezi

C) Hiposalivasiya

D) Ptoz


E) Üz sinirinin üçüncü şaxəsinin parezi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
769) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının əsas törədiciləri hansılardır?
A) Spiroxetlər

B) Xlamidilər

C) Anaeroblar

D) Göbələklər

E) Vərəm mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
770) Sadalananların hansında intoksikasiya simptomları daha kəskin müşahidə edilir?
A) Dilaltı fleqmona zamanı

B) Çənəaltı fleqmona zamanı

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı

D) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı

E) Üzün və boyunun çürüntülü-nekrotik fleqmonası zamanı
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
771) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının tipik klinik şəkli necədir?
A) Üst dodağın ödemi və hiperemiyası

B) Gicgah nahiyəsinin ödemi

C) Aşağı göz qapağının ödemi

D) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin ödemi və infiltratı, udqunmanın, tənəffüsün çətinləşməsi, intoksikasiya

E) Yuxarı ğöz qapağının ödemi, diplopiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической
772) Üzün və boynun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının açılması zamanı kəsik necə aparılır?
A) Yaxalıq formasında

B) Ağızdaxili

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında və yanaqda

D) Yanaqda

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Üz - çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri. Odontogen limfadenit və haymorit

773) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi daha çox hallarda hansı növ mikobakteriya ilə törədilir?
A) Öküz mikobakteriyaları

B) İnsan mikobakteriyaları

C) Sadə növ mikobakteriyalar

D) Mürəkkəb növ mikobakteriyalar

E) Keçid növ mikobakteriyalar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
774) Üz - çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi zamanı vərəm mikobakteriyalar ilkin zədələnmə ocağından əsasən hansı yolla yayılır?
A) Tonzillogen

B) Hemotogen

C) Rinogen

D) Limfogen

E) Urogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
775) Vərəm qabarcığı nə zaman formalaşır?
A) İlkin kontamenasiyası olunduğu halda

B) Vərəm mikobakteriyalarının çoxalması və qranulyomanın formalaşması halında

C) Vərəm mikobakteriyalarının selikli qişa altı qata yayılması halında

D) Orqanizmin tuberkoloproteinə qarşı sensiblizasiya olduğu halda

E) Vərəm mikobakteriyalarının regionar limfotik şəbəkəyə daxil olduğu halda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
776) Öküz növ vərəm mikobakteriyaları hansı yolla orqanizmə daxil olur?
A) Hemotransfuziya

B) Alimentar

C) Hava - damcı

D) Cinsi


E) Kontakt
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
777) İlkin vərəm zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyalar orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Piroqov - Valdeyranın limfoid epitelial dairəsinin badamcıqlarından

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından təmas yolu ilə

C) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

D) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolla

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
778) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yol ilə daxil olur?
A) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

B) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağınından hematogen yolu ilə

C) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

D) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

E) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
779) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

B) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359


Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin