Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə15/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

780) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

C) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

D) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
781) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

B) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

D) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

E) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
782) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından hematogen yolla

B) Piroqov - Valdeyranın limfa epitelial dairənin badamcıqlarından

C) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

D) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolla

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
783) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəmlə zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Keçid büküşünün zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

B) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

C) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Yanaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
784) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

B) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

C) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasınıdan kontakt yolla

D) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
785) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Sümükdə olan vərəm ocağından hematogen yolla

B) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

C) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

D) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 39
786) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnən anatomik strukturlara aid deyil?
A) Üz dərisi

B) Üzün dərialtı piy təbəqəsi

C) Çənə sümüyü

D) Üçlü sinirin şaxələri

E) Ağız boşluğunun selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
787) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı zədələnən anatomik strukturlara aid olmayan hansıdır?
A) Regionar limfa düyünləri

B) Üz nahiyəsinin magistral damarları

C) Üz dərisi

D) Ağız boşluğunun selikli qişası

E) Tüpürcək vəziləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
788) Vərəm limfadenitinə aid növ hansıdır?
A) Apalstik limfadenit

B) Hiperplastik limfadenit

C) İdiopatik limfadenit

D) Metastatik limfadenit

E) İrinli limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
789) Aşağıdakılardan hansı vərəm limfadenitə aid növdür?
A) İdiopatik limfadenit

B) Fibroz - kazeoz limfadenit

C) İrinli limfadenit

D) Metastatik limfadenit

E) Aplastik limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
790) Vərəm limfadenitinə aid olan növ hansıdır?
A) İrinli limfadenit

B) Metastatik limfadenit

C) İdiopatik limfadenit

D) Apastik limfadenit

E) Fibroz limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
791) Vərəm limfadeniti zamanı limfa düyünündə baş verən hiperplastik növü səciyyələndirən patoanatomik prosses hansıdır?
A) Subtotal nekroz və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinləməsi və fistulların formalaşması

B) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

C) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumalarının fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

D) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası

E) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
792) Vərəm limfadenit zamanı limfa düyünündə baş verən fibroz - kazeoz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesi göstərin.
A) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

B) Limfa düyününün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

C) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması

D) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası

E) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
793) Vərəm limfadenit zamanı limfatik düyündə baş verən fibroz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesləri göstərin.
A) Limfatik düyünün leykositar infiltrasiyası

B) Limfoid toxumanın proliferasiya fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

C) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

D) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

E) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
794) Vərəm periadeniti zamanı xarakterik klinik əlaməti göstərin.
A) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri hiperemiyalıdır,nazikləşmişdir, irinli fistulalar mövcuddur

B) Mülayım leykositoz və EÇS-in yüksəklənməsi qeyd olunur

C) Bədən hərarətin yüksəlməsi və tərləmə qeyd olunur

D) Zədələnmiş limfatik düyünün palpasiyası ağrısızdır

E) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri normal rəngindədir və büküşə yığılır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

795) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəmi daha çox infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Zədələnmiş limfa düyünlərindən limfogen yolla

B) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolu ilə

C) Damaq badamcıqlarından tonzilogen yolla

D) Ağciyərlərdə olan patoloji ocaqdan bəlğəm vasitəsi ilə

E) Ətraf sümüklərdən hematogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
796) Üz-çənə nahiyəsinin dərisinin vərəmi daha çox hallarda infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Ağciyərlərdə olan pataloji ocağdan bəlğəm vasitəsi ilə

B) Dil badamcığından tonzillogen yolu ilə

C) Zədələnmiş limfatik düyünlərdən hematogen yolu ilə

D) Ətraf sümüklərdən hematogen yol ilə

E) Bağırsaqda mövcud olan pataloji ocağından hematogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
797) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəminə aid olmayan patologiyanı göstərin.
A) Skrofuloderma

B) Bərk şankr

C) Milliar - xoralaşmış vərəm

D) Ziylli vərəm

E) Qurdeşənəyi vərəmi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
798) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəm şankrına aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

B) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur

C) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

D) Sərt şankrdan fərqli olaraq xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil

E) “Zond fenomeni” mövcuddur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
799) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil

B) Vensan simptomu mövcuddur

C) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

D) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur

E) Dəridə yastı əsasa malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
800) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomonik əlaməti hansıdır?
A) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

B) ” Zond fenomeni ” mövcuddur

C) Vensan simptomu mövcuddur

D) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

E) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
801) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin qurdeşənəyi vərəminə məxsus olan zədələnmə növü hansıdır?
A) Xora

B) Şankr


C) Lipoma

D) Eroziya

E) Bulla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
802) Klinik olaraq çənə sümüyü vərəmi hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Xroniki osteomielitlə

B) Paradontoz ilə

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə

D) Generalizasiya olunmuş paradontitlə

E) Kəskin periostitlə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
803) Vərəm prosesi ilə zədələnmə zamanı hansı tüpürcək vəzi daha çox zədələnir?
A) Qulaqətrafı

B) Sərt damaq nahiyəsində kiçik tüpürcək vəziləri

C) Dilaltı

D) Çənəaltı

E) Yanağın selikli qişasında olan kiçik tüpürcək vəziləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
804) Qulaqətrafı tüpürcək vəziləri vərəm prosesi ilə zədələndikdə hansı əlavə anatomik struktur da vərəm prosesi ilə zədələnir?
A) Üz sinirinin şaxələri

B) Çeynəmə əzələsi

C) Səthi gicgah arteriyası

D) Üz arteriyası

E) Vəzdaxili limfa düyünü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
805) Vərəm prosesi zamanı patoloji ocaq qulaqətrafı tüpürcək vəzinin parenximasına açılarsa hansı simptomatika meydana çıxar?
A) Sialodenit

B) Kəskin fleqmona

C) Kəskin abses

D) Üz sinirinin nevriti

E) Gicgah - çənə - oynağının artriti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
806) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikotik prosesi zamanı aktinomisetlər tərəfindən yaradılan koloniyalar necə adlandırılır?
A) Druzlar

B) Rozeolalar

C) Papulalar

D) Qummalar

E) Torlar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
807) Aktinomikotik druzların daxilində göbələk mitselilərinin xarakterik yerləşməsi necədir?
A) Paralel

B) Perpendikulyar

C) Dairəvi

D) Radial

E) Nizamsız
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
808) Aşağıdakı patologiyalardan hansı üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun növünə aiddir?

A) Şankr


B) Absesləşən zədələnmə

C) Pustulvari zədələnmə

D) Papula

E) Qummoz zədələnmə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
809) Hansı patologiya üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun bir növüdür?
A) Papula

B) Qabarcıqvari zədələnmə

C) Absseslən zədələnmə

D) Şankr


E) Qummoz zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
810) Üz - çənə nahiyyəsinin dərisinin aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Papula

B) Abseslən zədələnmə

C) Şankr

D) Qarışıq zədələnmə

E) Qummoz zədəlmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
811) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Qabarcıqvari zədələnmə

B) Pustulvari zədələnmə

C) Şankr

D) Papula

E) Absesləşən zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
812) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozunun növlərinə aid patologiya hansıdır?
A) Qabarcıqvari zədələnmə

B) Şankr


C) Qummoz zədələnmə

D) Papula

E) Pustulvari zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
813) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikozunun selikaltı növünün əsas etioloji amili nədir?
A) Aktinomikozun dərialtı növünün yayılması

B) Odontogen abses

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

D) Ağız boşluğunun selikli qişasının travmatik zədələnməsi

E) Çənələrin kəskin osteomieliti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
814) Üz - çənə nahiyəsi aktinomikozunun dərialtı-əzələ növündə çeynəmə əzələsində lokalizasiya edən proses hansı əlamələrlə səciyyələnir?
A) Çapıq deformasiyanın formalaşması ilə

B) Bərk şankrın formalaşması ilə

C) Pustulvari zədələnmə ilə

D) İnfiltratların irinlənməsi ilə

E) Papulyoz zədələnmə ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
815) Solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?

A) Alimentar yolla

B) Selikli qişanın və ya dərinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

C) Hava - damcı yolu ilə

D) Selikli qişanın və ya dərinin intakt epiteli vasitəsi ilə

E) Transmissiv yolla


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
816) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?
A) Plasenta vasitəsi ilə

B) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə

C) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

D) Alimentar yolla

E) Hava - damcı yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
817) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizminə daxil olma yolu hansıdır?
A) Göbəyin limfa damarları vasitəsi ilə

B) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

C) Alimentar yolla

D) Hava - damcı yolu ilə

E) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
818) Siflisə aid olamayan anlayış hansıdır?
A) Solğun treponema törədir

B) Anadangılmə və qazanılşmış immunitet yaranmır

C) Qeyri - spesifik odontogen infeksiyadır

D) Əsasən cinsi yolla yoluxur

E) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə daxil olur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
819) Superinfeksiya anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) İnfeksiyanın inkubasiya dövrü

B) Sifilis fonunda vərəm xəstəliyinin mövcudluğu

C) Orqanizmin hiperreaktivliyi fonunda xəstəliyin atipik gedişi

D) Anadangəlmə sifilis

E) Yolxulmuş xəstənin bədəninə yeni bakteriyaların daxil olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
820) Klinik olaraq birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Rozeola ilə

B) Qabarıqlı sifilid ilə

C) Pustula ilə

D) Bərk şankr ilə

E) Ləkəli sifilid ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
821) Klinik cəhətdən birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qabarıqlı sifilid ilə

B) Ləkəli sifilid ilə

C) Pustula ilə

D) Sifilitik skleradenit ilə

E) Rozeola ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
822) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan sərt şankrın sinonimini göstərin.
A) Qabarıqlı sifilid

B) Rozeola

C) Birincili affekt

D) Pustula

E) Ləkəli sifilid
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
823) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan poliadenit nədir?
A) İpsilateral limfadenopatiya

B) Regionar limfangit

C) Kontralateral limfadenopatiya

D) Bilateral limfadenopatiya

E) Kontakt sialodenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
824) Klinik olaraq ikincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sifilitik sklerodenit ilə

B) Ləkəli sifilid ilə

C) Qabarıqlı sifilid ilə

D) Sifilitik rozeola ilə

E) Bərk şankr ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
825) Sifilitik xora aşağıdakılardan hansı ilə oxşar deyil?
A) Yanıqla

B) Trofik xora ilə

C) Aktinomikoz xorası ilə

D) Vərəm xorası ilə

E) Travmadan sonrakı xora ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
826) Furunkul nədir?
A) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

B) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı

C) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası

D) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumaların kəskin irinli - nekrotik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300
827) Karbunkul nədir?
A) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorrahik iltihabı

C) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

D) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırımsürətli gedişata malik olan yaş qanqrenası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300
828) Noma nədir?
A) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Üz və ağız boşluğu toxumalarının çox sürətli gedişata malik yaş qanqrenası

C) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

D) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı

E) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 310
829) Qızılyel nədir?
A) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

B) Qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan dərinin ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı

C) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 305
830) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Alt dodağın dərisi

B) Üst dodağın dərisi

C) Yanaq nahiyəsinin dərisi

D) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

E) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

831) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Ağız bucağının dərisi

C) Yanaq nahiyəsinin dərisi

D) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

E) Alt dodağın dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

832) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Yanaq nahiyəsinin dərisi

C) Alt dodağın dərisi

D) Gözaltı nahiyənin dərisi

E) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
833) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Periorbital nahiyənin dərisi

B) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

C) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

D) Alt dodağın dərisi

E) Yanaq nahiyəsinin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
834) Karbunkulların tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin dərisi

B) Çənənin mental nahiyyəsinin dərisi

C) Gözaltı nahiyənin dərisi

D) Periorbital nahiyənin dərisi

E) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
835) Karbunkulun tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Gözaltı nahiyənin dərisi

B) Periorbital nahiyənin dərisi

C) Yanaq nahiyəsinin dərisi

D) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

E) Alt və üst dodağının dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
836) Karbunkul və furunkul zamanı abseslərdən fərqli olaraq piogen membranın strukturu necə olur?
A) Bütöv “ val ” şəklində

B) Lövhəli

C) Tor şəkilində

D) Bizvari

E) Girdə şəkildə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
837) Ağırlaşmamış furunkulun inkişaf mərhələlərini ardıcıllıqla göstərin.

1 – Ostiofollikulit

2 – İltihabi infiltrasiya

3 – Dərin folikulit

4 – İrinli-nekrotik özəyin əmələ gəlməsi və ayrılması

5 – İltihabi infiltratın sorulması
A) 3, 1, 2, 5, 4

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 1, 3, 2, 4, 5

D) 4, 1, 3, 2, 5

E) 1, 2, 3 , 4 , 5
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
838) Ostiofollikulit nədir?
A) İrinli - nekrotik özəyin ayrılması

B) Yumuşaq toxumaların altında olan sümüyün iltihabı

C) Tük folikulunun qıf hissəsinin iltihabı

D) Dərialtı birləşdirici toxumanın iltihabıE) Regionar limfa damarlarının iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin