Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə2/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

73) Yumşaq odontoma aiddir.
A) Şişəbənzər törəmələrə

B) Odontogen şişlərə

C) Xərçəngönü xəstəliklərə

D) İltihabi xəstəliklərə

E) Bədxassəli odontogen şişlərə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

74) Yumşaq odontoma adətən harada yerləşır?
A) Yuxarı molyar nahiyədə

B) Aşağı premolyar nahiyədə

C) Aşağı molyar nahiyədə

D) Üst çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

E) Alt çənənin kəsici dişlər nahiyəsində
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
75) “Yumşaq odontoma“da əsas diaqnostik müayinə nədir?
A) Sitoloji müayinə

B) Klinik-rentgenoloji müayinə

C) Klinik müayinə

D) Patomorfoloji müayinə

E) Qanın ümumi müayinəsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
76) Yumşaq odontomanın əsas müalicə üsulu necədir?
A) Şüa terapiya

B) Törəmənin qişasinın qaşınması

C) Şistektomiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Çənənin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
77) Yumşaq odontomanın sinonimi nədir?
A) Ameloblastoma

B) Ameloblastlı kista

C) Ameloblastik fibroma

D) Silindroma

E) Fibroz blastoması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

78) Yumşaq odontoma hansı bədxassəli şişə çevrilir?
A) Ameloblastik fibrosarkomaya

B) Xondrosarkomaya

C) Ağız boşluğunun selikli qişasının xərçənginə

D) Limfosarkomaya

E) Osteosarkomaya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
79) Odontomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi müalicə

B) Çənənin seqmentar rezeksiyası

C) Kimyəvi terapiya

D) Törəmənin cərrahi yolla götürülməsi

E) Şişin qaşınması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
80) Nəhəng hüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kriodestruksiya

B) Şişin qaşınması

C) Kimyəvi terapiya

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Sağlam toxuma hudularında şişin cərrahi yolla götürülməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
81) Böyük ölçüdə olan nəhənghüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kombinəolunmuş müalicə

B) Çənənin seqmentar rezeksiyası

C) Kimyəvi terapiya

D) Kriodestruksiya

E) Şişin qaşınması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
82) İrihüceyrəli şiş hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Residivləşmə

B) Qeyri-invaziv inkişaf

C) Temperatur artırıcı

D) Uzaq limfatik düyünlərə metastaz vermə

E) Regionar limfa düyünlərinə metastaz vermə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
83) Fibromaların əsas müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Sağlam toxunma sərhədlərindən şişin götürülməsi

B) Kombinəolunmuş müalicə şüa-kimyəvi

C) Konservativ müalicə

D) Kimyəvi müalicə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
84) Hansı şiş epitelial şişlərə aiddir?
A) Limfangioma

B) Lipoma

C) Xondroma

D) Hemangioma

E) Keratoakantoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
85) Pleomorf adenomanın sinonimi nədir?
A) Monomorf adenoma

B) Qarışıq şiş

C) Onkositoma

D) Lipoma

E) Bazal hüceyrəli adenoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

86) Hansı vəzdə pleomorf adenoma daha çox rast gəlinir?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi

B) Kiçik tüpürcək vəziləri

C) Dilaltı tüpürcək vəzi

D) Qalxanabənzər vəz

E) Çənəaltı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
87) Qlobulomaksilyar kistanın sinonimi nədir?
A) Burun dodaq kistası

B) Kürəvi-üst çənə kistası

C) Burun alveolyar kista

D) Burun damaq kistası

E) Kəsici kanalın kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
88) Burun damaq kistasının sinonimi hansıdır?
A) Kürəvi-üst çənə kistası

B) Burunalveolyar kistası

C) Burundodaq kistası

D) Follikulyar kista

E) Kəsici kanalın kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
89) Burun alveolyar kistanın sinonimi hansıdır?
A) Follikulyar kista

B) Burun damaq kiistası

C) Burun dodaq kistası

D) Kəsici kanalın kistası

E) Kürəvi-üst çənə kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
90) Ameloblastomalar inkişaf edir.
A) Birləşdirici toxumadan

B) Qan damarlarından

C) Limfa damarlarından

D) Epitelial toxumadan

E) Dəridən
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
91) Ameloblastomalara hansı nahiyədə daha çox rast gəlinir?
A) Almacıq sümüyündə

B) Alın sümüyündə

C) Üst çənədə

D) Alt çənədə kəsici dişlər nahiyəsində

E) Alt çənənin bucaq nahiyəsində
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

92) Ameloblastik fibromanın sinonimi nədir?
A) Sərt odontoma

B) Yumşaq odontoma

C) Sementoma

D) Miksofibrima

E) Fibrosarkoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
93) Ameloblastomanın tipik rentgenoloji şəkli necədir?
A) Ossifikasiya ocaqlarının olması

B) Sekvestrlərlə sümük rezorbsiyasının olması

C) Yeyilmiş qıraqlarla sümük defektinin olması

D) Sahələrin bərkiməsi ilə seyrəklənmənin əvəzlənməsi

E) Bir və yaxud bir neçə kistoz boşluğun olması
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Bölmə 3 Üz - çənə nahiyəsinin bərpaedici cərrahiyyəsinin əsasları

94) Yerli toxuma ilə plastika zamanı fəsadlara aiddir?
A) Yara kənarının aralanması

B) Aşağıda göstərilənlərin hamısı

C) Ayaqcıqlı dilimin nekrozu

D) Üçbucaq dilimin uclarının nekrozu

E) Yaranın irinləməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
95) Filtrum (premaxilla) haradan formalaşır?
A) Burunun ön və arxa çıxıntılarından

B) Əng və çənə çıxıntısından

C) İki ön çıxıntının birləşməsindən

D) Əngin ön və burunun yan çıxıntılarından

E) Əngin ön və burunun ön çıxıntısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
96) Burun - gözyaşı kanalı haradan formalaşır?
A) Burunun yan və əng çıxıntısının birləşməsindən

B) Burunun orta çıxıntısından

C) Burunun orta və əng çıxıntısının birləşməsindən

D) Əng çıxıntısından

E) Burunun yan çıxıntısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
97) Mimiki əzələlər haradan əmələ gəlir?
A) 2 - ci qəlsəmə qövsündən

B) 4- cü qəlsəmə qövsündən

C) 1- ci qəlsəmə qövsündən

D) 5 - ci qəlsəmə qövsündən

E) 3 - cü qəlsəmə qövsündən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
98) 1- ci və 2 - ci qəlsəmə qövsü sindromu olan xəstələrdə nə olur?
A) Mikrootiya

B) Damaq yarığı

C) Mikrostomiya

D) Hipertelorizm

E) Dodaq yarığı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
99) Ağız boşluğu selikli qişasının leykoplogiyası neçə faiz hallarda xərçəngə çevrilə bilər?

A) 30%-dən çox

B) 20%

C) 30%


D) 10%

E) 5%-dən az


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

100) Elektrik yanıqlarında ən çox dözümlülüyü hansı struktur göstərir?
A) Qan damarları

B) Bağlar

C) Sinir

D) Sümük


E) Dəri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

101) Cərrahi əməliyyatdan və ya travmadan sonra həmişə nə baş verir?
A) Hipoqlikemiya

B) Katabolizm pozğuntusu

C) Sadalananların hamısı

D) Qanda sidik cövhərinin artması

E) Hipovolemiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
102) Embrional inkişafın neçənci həftəsində damaq formalaşır?
A) 4 - 6 - cı həftədə

B) 6 - 8 - ci həftədə

C) 16 - 20 - cı həftədə

D) 12 - 16 - cı həftədə

E) 8 - 12 - ci həftədə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
103) Burun çəpəri nədən əmələ gəlir?
A) Sadalananların heç birindən

B) Orta burun çıxıntısından

C) Əng sümüyü çıxıntısından

D) Burunun yan çıxıntısından

E) Sadalananların hamısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
104) Dərinin rəngi nədən asılıdır?

A) Sadalananların hamısından

B) Tirozinaza fermentinin aktivliyindən

C) Melanositlərin sayından

D) Melanositlərdə melaninin səviyyəsindən

E) Örtdüyü sahədən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

105) Sərbəst dəri transplantatında yeni damar əmələ gəlməsi nə vaxt başlanır?
A) 12 saatdan sonra

B) 7 gün sonra

C) 2 - 3 gündən sonra

D) 5 gün sonra

E) 24 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
106) Ən yaxşı allogen transplantat hansı sayılır?
A) Əzələ

B) Fassiya

C) Dəri

D) QığırdaqE) Sümük
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
107) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı daha az antigen xüsusiyyəti daşıyır?
A) Sümük

B) Piy toxuması

C) Qığırdaq

D) Ürək əzələsi

E) Dəri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
108) Dəri dilim transplantasiyasının yaxşı tutması nədən asılıdır?
A) Dəri köçürülən yerin toxumalarının qan təchizatından

B) Göstərilənlərin hamısından

C) Dəri diliminin fiksasiyasından

D) Dəri köçürülən yerin hemostazının təmin edilməsindən

E) Göstərilənlərin heç birindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
109) Üz sinirinin parezinə qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin hansı xəstəlikləri səbəb olur?
A) Xoşxassəli şişlər

B) Vəzin infeksiyalaşması

C) Qarışıq şişlər

D) Yuxarıda göstərilənlərdən heç biri

E) Bədxassəli şişlər
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
110) Uşaqlarda qulaqətrafı tüpürcək vəzinin ən çox yayılmış şişlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Mukoepidermoid şişlər

B) Qarışıq şişlər

C) Lipoma

D) Hemangioma

E) Limfoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

111) Qarşılaşan üçbucaqlarla plastika üsulunu kim tətbiq etmişdir?
A) Limberq

B) Abba


C) Milard

D) Lapcinski

E) Sedillo
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
112) Limberqin qarşılaşan üçbucaq dilimlərlə plastikası hansı hallarda istifadə olunur?
A) Rinoplastikada

B) Göstərilənlərin hamısında

C) Dodaq yüyəninin qısalığında

D) Böyük yumşaq toxuma qüsurlarında

E) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
113) Limberqin qarşılaşan üçbucaqlarla plastikası hansı hallarda istifadə edilir?
A) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında

B) Fistul yollarının bağlanmasında

C) Rinoplastikada

D) Göstərilənlərin hamısında

E) Yumşaq toxumanın böyük qüsurlarında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
114) Yerli toxuma ilə plastikanın ən sadə üsulu hansıdır?
A) Üçbucaq dilimlər

B) Sərbəst dəri plastikası

C) Yara kənarının mobilizasiyası

D) Göstərilənlərin hamısı

E) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastika
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
115) Ayaqcıqlı dilimlərin uzunluğunun eninə olan nisbəti necə olmalıdır?

A) 1:5


B) 1:4

C) 1:3


D) 1:8

E) 1:6
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


116) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastikada ayaqcığın çevrilmə bucağı maksimum neçə dərəcəyədək olmalıdır?
A) 90°

B) 210°


C) 360°

D) 45°


E) 180°
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
117) Hindistan rinoplastika metodunda ayaqcıqlı dilim haradan götürülür?
A) Yanaq-dodaq nahiyəsindən

B) Alın nahiyəsindən

C) Yanaq nahiyəsindən

D) Boyundan

E) Göstərilənlərdən hamısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


Bölmə 4 Dişin çəkilməsi əməliyyatı


Bölmə 5 Ümümi stomatologiya


Üz-çənə nahiyəsi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsinin xüsusiyətləri. Aseptika və antiseptika

118) Yaraya mikroorqanizmlərin düşməsinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər kompleksi necə adlanır?
A) Antiblastika

B) Aseptika

C) Ataraksiya

D) Antiseptika

E) Ablastika
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

119) Avtoklavlaşdırma zamanı materiallarda və alətlərdə hansı proses baş verir?
A) Bütün növ mikroorqanizmlərin məhvi

B) Yalnız patogen funqal mikrofloranın məhvi

C) Yanlız virusların məhvi

D) Mikroorqanizmlərin patogen və saprofit qruplara ayrılması

E) Mikroorqanizmlərin inkişafınının dayandırılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
120) Rezin istisna olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - >140ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

B) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

C) Hərarət - 100ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

E) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

121) Rezin daxil olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 120 ºС; təziq - 1, 1 atm. zaman - 45 dəq.

B) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

C) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - <100ºС; təziq – 1, 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

E) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
122) Dərman preparatları üçün avtoklavda sterilizasiya üçün xüsusi qoruyucu rejimi müəyyən edin .
A) 120ºС dərəcə, 1, 1 atm. təzyiq altında, 45 dəqiqə

B) 110ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə

C) 130ºС - dən yüksək dərəcə, 1. 1 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə ərzində

D) 110 ºС dərəcə, 0, 5 atm. təzyiq altında 180 dəqiqə

E) 132ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 20 dəqiqə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

123) İncə optik alətlərin sterilizasiyası hansı üsulla aparılır?
A) Quru isti ilə

B) Spirt buxarı ilə

C) Antiseptik məhlullarda saxlamaqla

D) Avtoklavlaşma ilə

E) Qaynatmaqla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
124) Sterilizasiya edilmiş biks açılmadan hansı müddət ərzində sterilliyini qoruyur?
A) 3 sutka ərzində

B) 24 saat ərzində

C) 1 ay ərzində

D) 1 həftə ərzində

E) 36 saat ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
125) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açıq biksdən istifadə etmək olar?
A) 3 sutka ərzində

B) Yalnız biks açılan kimi

C) 36 saat ərzində

D) 24 saat ərzində

E) 1 həftə ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

126) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş yapışdırılmış açılmayan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) 20 sutka ərzində

B) 1 həftə ərzində

C) 36 saat ərzində

D) 3 sutka ərzində

E) 24 saat ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
127) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açılan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) Paket açılan kimi dərhal

B) 24 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) 3 sutka ərzində

E) 36 saat ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
128) Yaralarda olan mikroorqanizmlərin məhv edilməsi kompleks tədbirləri necə adlanır?
A) Antiblastika

B) Atrofiya

C) Antiseptika

D) Aseptika

E) Ablastika
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

129) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Protarqol

B) Formalin

C) Sink sulfat

D) Spirtli yod məhlulu

E) Hidrogen perioksid
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

130) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Formalin

B) Sink sulfat

C) Protarqol

D) Xloramin

E) Hidrogen perioksid
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
131) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Sink sulfat

B) Protarqol

C) Hidrogen - perioksid

D) Lyuqol məhlulu

E) Formalin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

132) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Hidrogen - peroksid

B) Yodoform

C) Sink sulfat

D) Formalin

E) Protarqol
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

133) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Formalin

B) Hidrogen - perioksid

C) Povidon - yodin (betadin)

D) Protarqol

E) Sink sulfat
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

134) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Protarqol

B) Povidon - yodin (betadin)

C) Formalin

D) Xlorheksidin

E) Hidrogen - perioksid
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

135) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Xlorheksidin

B) Civə prepartları

C) Povidon - yodin (betadin)

D) Formalin

E) Hidrogen - perioksid
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

136) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Furasilin

B) Hidrogen - perioksid

C) Formalin

D) Sink sulfat

E) Povidon - yodin (betadin)
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

137) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Yod

B) Furasilin

C) Formalin

D) Kalium permanqanat

E) Xloramin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

138) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Xloramin

B) Hidrogen - peroksid

C) Yod

D) FurasilinE) Formalin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

139) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Yod

B) Furasilin

C) Xloramin

D) Formalin

E) Metilen abısı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52


Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə