Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə3/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

140) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Yod

B) Formalin

C) Brilliant yaşılı

D) Xloramin

E) Furasilin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
141) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Bor turşusu

B) Yod


C) Furasilin

D) Xlorheksidin

E) Xloramin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

142) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Xlorheksidin

B) Salisil turşusu

C) Xloramin

D) Furasilin

E) Yod
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
143) Hansı antiseptik qələvi qrupuna aiddir?
A) Selen preparatları

B) Xloramin

C) Ammonyak məhlulu

D) Furasilin

E) Yod
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
144) Detergent təsirli antiseptik hansıdır?
A) Furasilin

B) Xloramin

C) Ammonyak məhlulu

D) Fenol


E) Xlorheksedin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
145) Detergent təsirli antiseptiklərə aşağıddakılardan hansı aiddir?
A) Xloramin

B) Furasilin

C) Selen preparatları (sulsen sabunu)

D) Fenol


E) Ammonyak məhlulu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
146) İrinli yaraların hipertonik məhlula isladılmış piltə ilə drenaj edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Fiziki

B) Bioloji

C) Qarışıq

D) Mexaniki

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

147) Aşağıdakılardan hansı fiziki antiseptikaya aiddir?
A) Yaranın hiqroskopik (hopdurucu) tamponla drenaj edilməsi

B) Yaraların birincili cərrahi işlənməsi

C) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması

D) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

E) Yaraya ferment tərkibli sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

148) Yaradan irinli eksudatın xaric edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Bioloji

B) Mexaniki

C) Kimyəvi

D) Fiziki

E) Mikrobioloji
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

149) Aşağıdakılardan hansı mexaniki antiseptikaya aiddir?
A) Yaranın tənzif tamponla drenaj edilməsi

B) Hidrogen - peroksidlə yaranın yuyulması

C) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

D) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

E) Yaraya steril sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
150) Aşağıdakılardan hansı səthi antiseptikaya aiddir?
A) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

B) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması

C) Antiseptiklərin orqanizmə peroral yeridilməsi

D) Antiseptiklərin vena - daxili yeridilməsi

E) Antiseptiklərin yara ətrafı toxumalara yeridilməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

151) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aiddir?
A) Yaranın hidrogen - peroksidlə yuyulması

B) Hiperbarik oksigenasiya

C) Yaraya sorbentlərin qoyulması

D) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

E) Yaranın birincili cərrahi işlənməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
152) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aid deyil?
A) Hipertonik məhlul

B) Anatoksinlər

C) İmmunostimulyatorlar

D) Ferment preparatları

E) Antitoksinlər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
153) Aldehidlər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Süleymani məhlulu

B) Gümüş nitrat

C) Formalin

D) Kalium permanqanat

E) Karbol turşusu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
154) Rəngləyicilər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Xlor

B) Furasilin, furagin

C) Rivanol,metilen abısı, brilliant yaşılı

D) Yodonat, yodopiron

E) Xlorheksedin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
155) Fiziki antiseptikanın məqsədi nədir?
A) Yarada mikrobların inkişafına neqativ təsir edən mühitin yaradılması

B) Mikrobların patogen təsirinin zəiflədilməsi

C) Yarada yalnız funqal infeksiyasının qarşısının alınması

D) Yaradakı mikrobların məhv edilməsi

E) Yarada yalnız virus infeksiyanın qarşısının alınması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
156) Yaraların yuyulması zamanı furasillinin hansı konsentrasiyası istifadə edilir?
A) 1:100

B) 1:500


C) 1:5000

D) 1:2000

E) 1:200
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
157) İrinli yaranın antiseptik məhlulla yuyulması və drenaj edilməsi hansı növ antiseptikaya aiddir?
A) Qarışıq

B) Kimyəvi

C) Fiziki

D) Bioloji

E) Mexaniki
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
158) Hansı termin cərrahi yaralarda infeksiya ilə müxtəlif mübarizə üsullarlarını əks etdirir?
A) Ablastika

B) Septika

C) Aseptika

D) Antiblastika

E) Antiseptika
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
159) Sterilizasiya nədir?
A) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

B) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması

C) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması

D) Alətlərdə bütün mikroorqanizmlərin tam məhvi

E) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
160) Dezinfeksiya nədir?
A) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması

B) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması

C) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

D) Alətlərdə mikroorqanizmlərin bütün növlərinin total məhvi

E) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Ağız boşluğu və üz - çənə cərrahiyyəsində ağrısızlaşdırma

161) Qədimdə cərrahi əməliyyatlarda ağrısızlaşdırma üçün istifadə olunan bitki hansıdır?
A) İtburnu

B) Çobanyastığı

C) Mandraqora

D) Kəklik otu

E) Bağayarpağı
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
162) Ağrının fizioloji mexanizminin ardıcılığını təyin edin.

I - orqanizmin afferent cavabı (vegetativ və hərəkət reaksiyaları)

II - reseptorlardan impuls

III - beynin mərkəzi strukturlarının reaksiyası
A) II, I, III

B) III, I, II

C) II, III, I

D) I, II, III

E) I, III, II
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
163) Xarici amilin təsiri nəticəsində yaranan ağrıları qəbul edən struktur hansıdır?
A) Bədənin tüklü sahələri

B) Dəri və selikli qişa

C) Tənəffüs sistemi

D) Ürək-damar sistemi

E) Görmə orqanı
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
164) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan ağrıların səbəbi nədir?
A) Daxili patoloji proseslər

B) Kimyəvi yanıq

C) Küt alətlə travma

D) Diş çıxarılması

E) İti alətlə travma
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
165) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan və daxili orqanlarda patoloji prosesin olmadığı halda meydana çıxan ağrıların səbəbi nədir?
A) Sinir sisteminin zədələnməsi

B) İsti çayın qəbulu

C) Aclıq

D) Tənəffüs sistemi xəstəlikləri

E) Diş çıxarılması
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
166) Xarici amilin təsirilə yaranan kəskin ağrı zamanı impulslar sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) C-tipli

B) A-tipli

C) N-tipli

D) B-tipli

E) M-tipli
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
167) Daxili patoloji proseslərlə bağlı ağrı impulsları sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) İ-tipli

B) N-tipli

C) A-tipli

D) C-tipli

E) M-tipli
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
168) Orqanizmin əsas ağrı mərkəzi harada yerləşir?
A) Dəridə

B) Talamusda

C) Uzunsov beyində

D) Baş beynin boz maddəsində

E) Beyin mədəciklərində
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
169) Laborinin “diş ağrısı mexanizmi” nəzəriyyəsində göstərilən ardıcılığı təyin edin.

I - beyin damarlarının spazmı

II - serebral hipoksiya

III - sinir impulsunun yaranması

IV - diş toxumalarının hədsiz qıcıqlanması

V - serotoninin ifrazı

VI - ağrı
A) V, IV, II, V, I, VI

B) II, III, V, I, IV, VI

C) I, III, II, V, IV, VI

D) V, III, V, I, II, VI

E) II, V, I, IV, III, VI
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011170) İnsan orqanizmində daxili ağrıkəsici hansıdır?
A) Lizosim

B) Opioid peptidləri

C) Neytrofillər

D) Süd turşusu

E) Mədə şirəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
171) Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə yerli anestetik kimi istifadə olunmuşdur?
A) Efir

B) Kokain

C) Novokain

D) Xloroform

E) Oksidləşmiş azot
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91-92
172) Yerli anestetiklər kimyəvi quruluşunun hansı hissəsinə görə fərqlənir?
A) Aromatik qrupuna

B) Hidrofil mərkəzinə

C) Amin qrupuna

D) Orta hissəsinə

E) Lipofil mərkəzinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 84-91
173) Novokain hansı əlavə təsirə malikdir?
A) Antioksidant

B) Antihipertenziv

C) Antisulfanilamid

D) Antihistamin

E) Antiaritmik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 92
174) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olmayan hansıdır?
A) Lidokain

B) Artikain

C) Bupivakain

D) Mepivakain

E) Kokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
175) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Lidokain

B) Kokain

C) Bupivakain

D) Mepivakain

E) Artikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
176) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Novakain

B) Lidokain

C) Bupivakain

D) Mepivakain

E) Artikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
177) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Anestezin

B) Mepivakain

C) Bupivakain

D) Artikain

E) Lidokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
178) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Artikain

B) Lidokain

C) Dikain

D) Bupivakain

E) Mepivakain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
179) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Novakain

B) Benzokain

C) Artikain

D) Tetrakain

E) Kokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
180) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Lidokain

B) Anestezin

C) Novakain

D) Kokain

E) Dikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
181) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Bupivakain

B) Kokain

C) Novokain

D) Anestezin

E) Dikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
182) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Anestezin

C) Trimekain

D) Novokain

E) Dikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
183) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Dikain

B) Anestezin

C) Kokain

D) Mepivakain

E) Novokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
184) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Bumekain

C) Anestezin

D) Novokain

E) Dikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
185) Yeridilən yerdə damarları genişləndirməyən yerli anestetik hansıdır?
A) Bupivakain

B) Lidokain

C) Mepivakain

D) Novokain

E) Artikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
186) Əng siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) Yuxarı göz yarığından

B) Yuxu dəliyindən

C) İnfraorbital dəlikdən

D) Girdə dəlikdən

E) Oval dəlikdən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16
187) Çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) Oval dəlikdən

B) Girdə dəlikdən

C) Yuxu dəliyindən

D) İnfraorbital dəlikdən

E) Yuxarı göz yarığından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16

188) Göz siniri kəllə boşluğundan haradan çıxır?
A) Girdə dəlikdən

B) İnfraorbital dəlikdən

C) Yuxarı göz yarığından

D) Oval dəlikdən

E) Yuxu dəliyindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16
189) Dişlərin çıxarılması əməliyyatında əsas hansı ağrısızlaşdırma növü tətbiq edilir?
A) Atralgeziya

B) Neyroleptoanalgeziya

C) Audianalgeziya

D) Ümumi


E) Yerli
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91
190) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Ataralgeziya

B) Audianalgeziya

C) Naqil anesteziyası

D) İnfiltrasion anesteziya

E) Vaqosimpatik blokada
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
191) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Venadaxili narkoz

B) Naqil-mərkəz tipli anesteziya

C) Paranefral blokada

D) Vaqosimpatik blokada

E) Onurğa beyni anesteziyasi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-104

192) Qeyri - inhalyasion narkoz üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Ftoratan

B) Trisiklopropan

C) Efir

D) SombrevinE) Azot qazı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103
193) Uzunmüddətli və travmatik keçən cərrahi əməliyyatlarda istifadə edilən narkoz hansıdır?
A) Endotraxeal

B) Maskalı

C) Elektronarkoz

D) Rauş


E) Venadaxili
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103
194) Neyroleptoanalgeziyada istifadə edilən neyroleptik dərman preparatı hansıdır?
A) Siklopropan

B) Droperidol

C) Pentalgin

D) Efir


E) Heksanal
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
195) Neyroleptoanalgeziyada istifadə olunan narkotik analgetik hansıdır?
A) Fentanil

B) Efir


C) Siklopropan

D) Heksanal

E) Droperidol
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
196) Ataralgeziya nədir?
A) Aplikasiya anesteziya növü

B) Ümumi narkoz növü

C) Naqil anesteziya növü

D) İnhalyasiya narkoz növü

E) Yerli anesteziya növü
Ədəbiyyat: “Хирургическая стоматология” под редакцией Т. Г. Робустовой, Москва, «Медицина», 2003. с. 36
197) Ataralgeziyada hansı təsirli dərman preparatları istifadə olunur?
A) Psixotrop

B) Hipotenziv

C) Dezintoksikasiya edici

D) Sidikqovucu

E) Antikoaqulyant
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

198) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

B) Dekompensasiya dövründə şəkərli diabet

C) Yaşlı xəstələr

D) Kompensasiya dövründə stenokardiya

E) Yerli anestetikə allergiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
199) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Yaşlı xəstələr

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Yerli anestetikə allergiya

D) Kompensasiya dövründə stenokardiya

E) Ağız boşluğunda yerləşən şiş
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
200) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Yerli anestetikə allergiya

B) Yaşlı xəstələr

C) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

D) Kompensasiya dövründə stenokardiya

E) Kəskin leykoz
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98


Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə