Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Kəskin seroz limfadenit nə ilə səciyyələnir?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə10/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

516) Kəskin seroz limfadenit nə ilə səciyyələnir?
A) Tünd qəhvəyi rəngli dəri örtüyü ilə ödem

B) Leykositlərin yığımı ilə

C) Hiperemiya, ödem, hüceyrə infiltrasiyası

D) Limfatik follikulanın böyüməsi ilə

E) Makrofaqların böyüməsi ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
517) Xroniki hiperplastik limfadenit xarakterizə olunur?
A) Limfoid toxumanın əvəz olunmaı ilə

B) Fibroz toxumanın böyüməsi ilə

C) Hemorragik ekssudatın yığılması ilə

D) Birləşdirici toxumanın yaranması ilə

E) Limfoid elementlərin hiperplaziyası ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
518) Adenofleqmonoz proses nəyi göstərir?
A) Badamcıqların və yumşaq damağın iltihabi xəstəliyini

B) Limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini

C) Limfa düyünlərinin və onu əhatə edən yumşaq toxumaların yayılmış irinli iltihabi xəstəliyini

D) Limfa damarlarının, limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini

E) Limfa damarlarının iltihabi xəstəliyini
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
519) Adenofleqmonanın səbəbi hansıdır?
A) Periostit

B) Absesləşmiş furunkul

C) Periapikal iltihab

D) İltihabi prosesin limfa düyünündən kənara yayılması

E) Parenximatoz sialodenit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
520) Adenofleqmona zamanı periferik qanın ümumi analizində hansı əsas parametrlərdə dəyişikliklər olur?
A) Leykositoz olmur, eritrositlərin çökmə sürəti dəyişilmir

B) Hemoqlobin azalır, leykositoz müşahidə edilmir

C) Eritrositlərin çökmə sürəti artır və leykositoz müşahidə edilir

D) Leykopeniya baş verir

E) Eritrositlərin çökmə sürəti azalır, hemoqlobin artır
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
521) Adenofleqmonaların əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Cərrahi

B) Fizioterapevtik

C) Medikamentoz, fizioterapevtik

D) Cərrahi, fizioterapevtik

E) Medikamentoz
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
522) Adenofleqmonaların müalicəsi necə aparılır?
A) Seroz limfadenitdə olduğu kimi

B) Fizioterapevtik üsulla

C) Fleqmonalarda olduğu kimi

D) Medikamentoz üsulla

E) Xroniki periodontitin cərrahi müalicəsi kimi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
523) Adenofleqmonaların klinikasında aşağıdakılardan hansı müşahidə edilir?
A) Yalnız ağrı

B) Bərk konsistensiyalı şişkinlik

C) Yalnız ümumi halsızlıq

D) Ağrı, lokal şişkinlik, intoksikasiya əlamətləri

E) Yalnız hərarət
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
524) Periferik qanda əsasən hansı göstəricilərin dəyişilməsi adenofleqmonaların diaqnostikasında mühüm rol oynayır?
A) Qanın ümumi analizinin parametrləri

B) Lipid mübadiləsi göstəriciləri

C) İltihabın kəskin faza göstəriciləri və patoloji seroloji proteinlər

D) Osteomarkerlərin səviyyəsi

E) Biokimyəvi markerlər
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

525) Adenofleqmonalar zamanı hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostika aparılmalıdır?
A) Yalnız sarkoidoz

B) Yalnız karbunkul

C) Aktinomikoz, vərəm

D) Sarkoidoz, qarayara

E) Furunkul, karbunkul
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
526) Üz - çənə nahiyəsinin limfadeniti anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyününün iltihabı

B) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

C) Limfa damarının ilthabı

D) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

E) Limfa düyününün fibrozlaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258
527) Üz - çənə nahiyəsinin limfangoiti anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyününün fibrozlaşması

B) Limfa damarının ilthabı

C) Limfa düyünün iltihabı

D) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

E) Limfa düyündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
528) Üz - çənə nahiyəsinin adenofleqmonası anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

B) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

C) Limfa damarının ilthabı

D) Limfa düyününün iltihabı

E) Limfa düyünün fibrozlaşması
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

529) Kəskin retikulyar limfanqoitdən fərqli olaraq trunkulyar limfanqoit zamanı hansı proses baş verir?
A) Dərin limfatik damarlar zədələnir

B) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur

C) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir

D) Üz dərisinin hissəvi nekrozu baş verir

E) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
530) Kəskin trunkulyar limfanqoitdən fərqli olaraq retikulyar limfangoit zamanı baş verən prosesi təyin edin.
A) Dərin limfa damarları zədələnir

B) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur

C) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir

D) Üz dərisinin hissəvi nekrozu var

E) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
531) Kəskin limfanqoit hansı patologiya ilə differensasiya olunmalıdır?
A) Odontogen fleqmona

B) Kavernoz sinusun trombozu

C) Dərialtı qranuloma

D) Odontogen abses

E) Qızılyel xəstəliyi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
532) Kəskin seroz odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Xroniki tonzilit

B) Dilaltı tüpürcək vəzisinin sialodeniti

C) Ağız boşluğunun selikli qişasının irinləmiş yarası

D) Qlossit

E) Periodontit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и
533) Kəskin seroz qeyri - odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Alveolit

B) Perikoronit

C) Periostit

D) Xroniki tonzilit

E) Xroniki periodontit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
534) Limfogen parotit nədir?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində stenon axarının stenozu

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün hiperplaziyası

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün dağılması və irinin axar vasitəsi ilə ifraz olunması

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269
535) “ Hersenberq ” yanlış parotiti zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

A) Qulaqətrafı - çeynəmə fassiyanın altında olan dərin qulaqətrafı limfa düyünlərinin limfadeniti

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün hiperplaziyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində stenon axarının stenozu


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269
536) Rentgenoloji şəkildə haymor boşluqları harada yerləşir?
A) Üçbucaq formasında olan almacıq qövsünün altında

B) Kvadrat formasında olan göz yuvasının altında

C) Üçbucaq formasında burun sümüklərinin altında

D) Üçbucaq formasında olan göz yuvasının altında

E) Kvadrat formasında olan almacıq qövsünün altında
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
537) Düzgün olmayan cavabı göstərin.
A) Odontogen haymorit zamanı əng sümüyü nahiyəsində iltihabi prosesin olması ( periodontit , patoloji dişəti cibi, osteomielit )

B) Odontogen haymorit zamanı boşluğun dibində perforativ dəlik qeyd olunur

C) Odontogen haymorit zamanı adətən hər iki əng boşluğu zədələnir

D) Odontogen haymorit zamanı boşluğun ön və lateral divarının palpasiyası ağrılıdır

E) Odontogen haymorit zamanı dişdə və ya parodont toxumalarında ağrı qeyd olunur
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
538) Haymorotomiya zamanı qanaxma müşahidə olunduqda boşluğa doldurulan piltə hansı məhlulda isladılır?

A) Furasilin

B) Yodoform

C) Antibiotik

D) Heparin

E) Xlorheksidin


Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
539) Haymorotomiya əməliyyatından adətən neçə gün sonra piltə sinusdan çıxarılır ?
A) 7 - ci gün

B) 2 - ci gün

C) 5 - ci gün

D) 6 - cı gün

E) 4 - cü gün
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
540) Əng sinusunun perforasiyası oroantral fistuladan nə ilə fərqlənir?
A) 1 həftədən 4 həftəyə qədər perforasiya, 4 həftədən bir neçə aya qədər isə fistula yolu hesab olunur.

B) 1 - 3 həftə perforasiya , 3 - 6 həftə isə fistula yolu hesab olunur.

C) 1 aydan 4 aya qədər perforasiya , 4 aydan çox isə fistula yolu hesab olunur.

D) 4 həftədən bir neçə aya qədər perforasiya, 2 həftədən 4 həftəyə qədər isə fistula yolu hesab olunur.

E) Perforasiya zamanı perforativ dəlik epitel toxuması ilə örtülməyib ,oroantral fistula zamanı isə örtülüb.
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
541) Radikal haymorotomiya əməliyyatı üçün sinusa haradan yol açılır?
A) Üst divardan

B) Alt divardan

C) Lateral divardan

D) Ön divardan

E) Medial divardan
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
542) Haymor boşluğu xəstəliklərinin diaqnostikası üçün hansı rentgenoloji müayinə daha səmərəlidir?
A) Başın KT və MRT müayinəsi

B) Aksial proyeksiyada burunun əlavə ciblərinin rentgenoqrafiyası və üz skeletinin KT-si.

C) Yan proyeksiyada kəllənin rentgenoqrafiyası

D) Ortopantomoqramma

E) Düz proyeksiyada üz skeletinin rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
543) Haymorotomiya əməliyyatı zamanı burun boşluğu ilə əlaqə hansı yolla yaradılır?
A) Orta burun balıqqulağının altından

B) Aşağı burun yolu ilə

C) Orta burun yolu ilə

D) Yuxarı burun yolu ilə

E) Üst burun balıqqulağının altından
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
544) İltihabi proseslərdə haymorotomiya əməliyyatı zamanı sinusun selikli qişasının hansı hissəsi götürülür?
A) Yan divarın selikli qişası

B) Polipoz dəyişilmiş hissələr

C) Alt və medial divarların selikli qişası

D) Alt divarın selikli qişası

E) Sinusun bütün selikli qişası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
545) Xroniki haymoritlər zamanı, əsasən sinusun hansı divarında polipoz dəyişikliklərə rast gəlinir?
A) Medial divarın selikli qişasında

B) Alt divarın selikli qişasında

C) Alt və medial divarın selikli qişasında

D) Üst divarın selikli qişasında

E) Lateral divarın selikli qişasında
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
546) Oroantral fistula ilə müşaiyət olunan odontogen polipoz haymoritin müalicəsi hansı üsulla aparılır?
A) Medial divardan daxil olmaqla sinusun punksiyası , sanasiyası və fistulanın plastikası

B) Oroantral fistulanın yolu ilə sinusun selikli qişasının dəyişilmiş hissəsinin çıxarılması və fistulanın plastikası

C) Sinusun antiseptik məhlullarla yuyulması və fistulanın plastik bağlanması

D) Cərrahi əməliyyat – haymorotomiya, fistulanın plastik bağlanması

E) Oroantral fistulanın yolu ilə haymor boşluğundan, histoloji müayinə üçün toxumanın götürülməsi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
547) Əngin hansı dişlərinin kök zirvələri haymor boşluğuna daha yaxındır?
A) 21, 11

B) 47, 37

C) 35, 45

D) 16, 26

E) 38, 48
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
548) Haymoritin hansı klinik forması konservativ müalicəyə davamsızdır?

A) Sinusun dibinin postekstraksion tamlığının pozulması ilə müşahidə edilən haymoritlərin xroniki forması

B) Böyük perforativ dəlik ilə müşahidə edilən forması

C) Haymoritlərin xroniki forması

D) Haymoritin polipoz forması

E) İrinli eksudasiya ilə olan kəskin forması


Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
549) Odontogen haymoritlərdə sinusun selikli qişa membranın hansı hissəsi ən çox zədələnir?
A) Ön divarın selikli qişası

B) Aşağı divarının selikli qişası

C) Yuxarı divarın selikli qişası

D) Medial divarın selikli qişası

E) Medial və ön divar birlikdə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
550) Hansı diaqnostik taktika ilə odontogen haymoritin konservativ müalicəsinin effektivliyini təsdiqləmək olar?
A) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra alınmış mayenin qoxusuna görə

B) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra mayenin sitoloji tətqiqatı ilə

C) Sinusun boşluğuna onun dibinin 1/3 - ni təşkil edən qüsurunu hipertrofiyalaşmış selikli qişanın yerinə qaytarılması ilə

D) Antiseptik işlənilmiş mayedə çürüntülü eksudatın izlərinin olması

E) Sinusların kontrast rentgen müayinəsi fonunda
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
551) Əng cibinin perforasiyası zamanı xəstə əsasən nədən şikayətlənir?
A) Göz nahiyəsində narahatlıq

B) Ağız boşluğundan burun boşluğuna havanın keçməsi

C) Həmin tərəfdə burun keçəcəyindən ifrazatın axması

D) Baş ağrıları

E) Qonşu dişlərdə ağrılar
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
552) Əng cibinin quruluşuna görə hansı növləri var?
A) Sklerotik, sporadik ,aralıq

B) Pnevmatik ,aralıq, sklerotik

C) Pnevmatik, yuvalı, aralıq

D) Aralıq , pnevmatik, yuvalı

E) Pnevmatik, sklerotik, yuvalı
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
553) Odontogen haymoritin diaqnozunun təsdiqi zamanı hansı diaqnostik metod daha səmərilidir?
A) Histoloji

B) Kontrast rentgenoqrafiya

C) Diafanoskopiya

D) Sitoloji

E) Rentgenoloji
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
554) Dişin ekstraksiyasından sonra əng cibinin perforasiyası zamanı hansı klinik əlamətlər müşahidə edilir?
A) Burundan qanaxma, gözlərdə ağrılar, dəyişilmiş selikli qişanın hissəsinin diş yuvasından düşməsi

B) Diş yuvasından hava qabarcıqları ilə birlikdə qanlı ifrazatın olması, yuvanın tamlığının yoxlanılması zamanı alətin daha dərinə keçməsi

C) Burundan qanaxma, alın nahiyəsində ağrılar

D) Diş yuvasından qanaxma, gicgah nahiyəsində ağrılar

E) Burundan qanaxma, hava qabarcıqları ilə qanlı ifrazat, gözlərdə ağrı
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
555) Oroantral fistula zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Fistul yolundan əng cibinin hər gün antiseptik işlənməsi

B) Koaqulyatorla fistul yolunun bağlanması

C) Fistul yolunun plastikası ilə radikal haymorotomiya

D) Qoruyucu lövhənin hazırlanması

E) Fistul yolunun körpüyəbənzər protezlə bərpası

Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.


556) Radikal haymorotomiya zamanı naqil anesteziyasının hansı növü tətbiq edilmir?
A) Tuberal

B) İnfraortbital

C) Mandibulyar

D) Palatinal

E) Kəsici
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.


Üz-çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri . Abses və fleqmonalar

557) Çənələrin kəskin periostiti zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Antikoaqulyant terapiya

B) Fizioterapiya

C) Krioterapiya

D) Kimyaterapiya

E) Rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
558) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparat hansıdır?
A) Ampisillin

B) Kanamisin

C) Linkomisin

D) Penisillin

E) Streptomisin
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
559) Çənələrin kəskin odontogen osteоmielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Kanamisin

B) Levamikol

C) Metilurasil

D) Eritromisin

E) Korqlikon
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
560) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulyasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Eritromisin

B) Pentoksil

C) Kanamisin

D) Levamikol

E) Korqlikon
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
561) Çənələrin xroniki odontogen ostemieliti olan xəstələrdə sekvestrin formalaşması zamanı seçilən müalicə taktikası nədən ibarət olmalıdır?
A) Fizioterapiya

B) Antibiotik müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Sekvestrektomiya

E) Səbəbkar diş nahiyəsində periostotomiya
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
562) Aşağıdakı preparatlardan hansı çənələrin xroniki osteomielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparatlar sırasına aiddir?
A) Penisillin

B) Ampisilin

C) Linkomisin

D) Eritromisin

E) Kanamisin
Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241
563) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Udlaqətrafı nahiyyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqlar

2 – çənənin daxili səthi

3 – medial qanadvari əzələ və qulaqətrafı tüpürcək vəzinin udlaq payı

4 – çənə-qanadvari tikiş
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 2, 4; II – 1, 3

C) I – 1, 3; II – 2, 4

D) I – 1, 2; II – 3, 4

E) I – 3, 4; II – 1, 2
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287

564) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı;

II – aşağı;

III – xarici;

IV – ön;

V – arxa.

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

2 – ikiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı

3 – çənə cisminin daxili səthi

4 – çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyanın səthi layı

5 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı
A) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V - 5

B) I – 2; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 4

C) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V - 1

D) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 2

E) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1; V - 5
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

565) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Çənə cisminin daxili səthi

B) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

C) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

D) Çeynəmə əzələsi

E) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
566) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Çənə cisminin daxili səthi

B) Çənənin qalxan şaxəsinin daxili səthi

C) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

D) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

E) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287


Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin