Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət nədir?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə13/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

669) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Udqunma aktının pozulması

B) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

C) Yanağın hiperemiyası və ağrılı infiltratın olması

D) Ağızın sərbəst açılması

E) Dişləmin pozulması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
670) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Dişləmin pozulması

B) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

C) Yuxarı və aşağı göz qapaqlarının ödemi

D) Sərbəst ağızın açılması

E) Udqunma aktının pozulması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
671) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Ağız dibinin fleqmonası

B) Alt dodağın karbunkulu

C) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası

D) Göz yuvasının fleqmonası

E) Çənəaltı nahiyənin fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
672) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə xəstənin müraciəti zamanı mütləq nə etmək lazımdır?
A) İynərefleksterapiyası tətbiq etmək

B) Analeptikləri təyin etmək

C) Novokainlə blokada etmək

D) İrinli ocağın açılması

E) Fizioterapevtik müalicə tətbiq etmək
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

673) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

B) Çənəaltı qanad büküşünün selikli qişası üzrə

C) Çənənin bucaq əhatəsindən

D) Çənəaltı nahiyədən çənə tininədək

E) Yanağın selikli qişası tərəfindən infiltratın aşağı kənarından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
674) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Çənə - qanad büküşünün selikli qişası üzrə

B) Burun - dodaq büküşü üzrə

C) Çənənin bucaq əhatəsindən

D) Xüsusi çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

E) Çənəaltı nahiyədən çənə tinindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

675) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasından sonra gecikmiş yerli ağırlaşmalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Tüpürcək fistulası

B) Alt dodağın daxili stomatiti

C) Baş beynin absesi

D) Bas beynin venoz sinuslarının trombozu

E) Yuxarı tənəffüs yollarının stenozu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
676) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Fizioterapiya müalicəsi

B) Rentgenoterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Kimyaterapiya

E) Krioterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
677) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual

B) Hipotenziv

C) Desensibilizəedici

D) Sedativ

E) Şüaterapiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
678) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə daxildir?
A) Manual

B) Sedativ

C) Şüa terapiyası

D) Hipotenziv

E) Dezintoksikasion
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
679) Çənəaltı üçbucağın аrxa - aşağı sərhədlərini göstərin.
A) dilaltı sinir, ön-m. digastricus, arxa-m. omohyoideus

B) m. digastricus. Daxili: m. digastricus. Ön: çənənin ön hissəsi

C) м. geniohioideus, ön-platizma içəri: m. Diqastricus

D) m. digastricus - arxa qarıncığı, Daxili-çənənin içəri hissəsi ön-m. digastricus, ön qarıncığı

E) dilaltı nahiyyə, ön-çənə, arxa- platizma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
680) Çənəaltı abses zamanı kəsik necə aparılmalıdır?
A) Çənə kənarına paralell və udlağa yaxın

B) Çənəaltı üçbuaqda, çənəyə perpendikulyar

C) Yuxu üçbucağında

D) Pirogov üçbucağında və parallel

E) Çənəaltı üçbucaqda və çənənin aşağı kənarına parallel
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
681) Çənəaltı fleqmona zamanı infeksiyanın yayılma yollarını göstərin.
A) Qulaqətrafı nahiyə - boynun dərin nahiyəsi

B) Boynun dərin nahiyəsi – arxa mediastenum

C) Boynun dərin nahiyəsi - qulaq ətrafı nahiyə

D) Boynun dərin nahiyəsi - ön mediastenum

E) Boynun orta nahiyəsi - ön mediastenum
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
682) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin odontogen fleqmonasına səbəbkar dişlər hansıdır?
A) Əng sümüyünün çıxıntısı

B) Aşağı kiçik azı dişləri

C) Aşağı böyük azı dişləri

D) Çənənin hər dişi

E) Köpək və kəsici dişlər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
683) İkincili infeksiya qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinə hansı nahiyədən keçir?
A) Submental

B) Çənəaltı

C) Gözaltı

D) Yanaq


E) Retromandibulyar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

684) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Əng sümüyü

B) Yanaq əzələsi

C) Çənə sümüyü

D) Retromandibulyar nahiyə

E) Almacıq sümüyünün qövsü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

685) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinin göstərin.
A) Üz venası

B) Almacıq sümüyü

C) Almacıq qövsü

D) Üz arteriyası

E) Çənə şaxəsinin arxa kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
686) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədini göstərin.
A) Almacıq sümüyü

B) Üz venası

C) Çənə sümüyü

D) Əng sümüyü

E) Çeynəmə əzələsinin ön kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

687) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədini göstərin.
A) Əngin ön hissəsi

B) Retromandibular nahiyyə

C) Yanaq əzələsi

D) Çənənin aşağı kənarı

E) Çənənin yuxarı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

688) Çənə - qanadvari nahiyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. pterogoideus lateralis

B) m. pterogoideus medialis

C) m. temporalis

D) m. platizma

E) m. masseter
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
689) Çənə - qanadvari nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) Çənə sümüyü

B) Almacıq sümüyü

C) Yanaq əzələsi

D) Platizma

E) Gicgah əzələsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
690) Çənə - qanadvari nahiyyənin daxili sərhədini göstərin.
A) m. Diqastricus

B) m. Pterigoideus medialis

C) m. Platizma

D) m. Massefer

E) m. Pterigoideus lateralis
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288

691) Çənə - qanadvari nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) Çənə sümüyü

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

C) Əng sümüyü

D) Yanaq əzələsi

E) Gicgah-çənə oynağı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
692) Çeynəmə əzələsinin uzun müddətli infeksion prosesi hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Adenofleqmonaya

B) Çənə karsinomasına

C) Çənənin ikincili kortikal osteomiyelitinə

D) Çənə aktinomikozuna

E) Çənəaltı fleqmonaya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 242

693) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin infeksiyalaşmasına hansı dişlər səbəb olur?
A) Ağıl dişləri

B) Aşağı kəsici və köpək dişləri

C) Yuxarı kəsici və köpək dişləri

D) Yuxarı molyarlar

E) Aşağı molyarlar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

694) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. platizma

B) m. digastricus

C) m. geniohyoideus

D) m. mylohyoideus

E) m. buccalis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
695) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin aşağı sərhədini göstərin.
A) m. fascia superfacialis colli

B) m. digastricus

C) m. platizma

D) m. masseter

E) m. geniohyoideus
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

696) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yan sərhədini göstərin.
A) m. buccalis

B) m. geniohyoideus

C) m. platizma

D) m. masseter

E) m. digastricus
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
697) Hansı xəstəliyin ağırlaşması udlaqətrafı absesin və fleqmonanın inkişaf etməsinə səbəb ola bilər?
A) Kəskin tonzillit

B) Orta qulağın ikincili iltihabı

C) Dil absesi

D) Xroniki tonzillit

E) Parotit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

698) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddini göstərin.
A) m. masseter

B) m. buccalis

C) m. pterogoideus lateralis

D) m. platizma

E) m. pterogoideus medialis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
699) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonasında irinin yayılma yollarını göstərin.
A) Çənəaltı-boyun nahiyyəsi - arxa mediastenum

B) Boyun nahiyyəsi - ön mediastenum

C) Boyunun arxa hissəsi - arxa mediastenum

D) Çənəaltı nahiyyə - ön mediastenum

E) Çənəaltı nahiyyə - arxa mediastenum
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

700) Udlaqətrafı nahiyənin absesində cərrahi yol aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Ancaq ağız xarici kəsik

B) Ağız daxili kəsik

C) Ağız daxili və ağız xarici kəsiklərin birləşdirilməsi

D) Qulaqönü kəsik

E) Ağız xarici kəsik və çənəaltı vəzin çıxarılması ilə birgə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
701) Udlaqətrafı fleqmona zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

B) Piroqov üçbacığında

C) Boyun nahiyyəsində

D) Çənəaltı üçbucaqda

E) Yuxu üçbucağında
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

702) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi zamanı irinliyin açılması əməliyyatı hansı anatomik nahiyəyə uyğun aparılır?
A) Çənəaltı vəzin axacağı

B) Torus mandibulyaris

C) Dilin yan kənarı

D) Çənə - qanadvari büküş

E) Retromolyar üçbucaq
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
703) Çənəarxası nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) processus mastoideus, m. sternocleidomastoideus

B) fascia masseter

C) m. buccalis

D) meatus acusticus externus

E) m. masseter
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
704) Çənə arxası nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) m. buccalis

B) çənə şaxəsinin arxa hissəsi

C) gicgahaltı çuxur

D) m. pteregoideus medialis

E) udlaqətrafı fassiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
705) Çənəarxası nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Çeynəmə fassiyası

B) Çeynəmə əzələsi

C) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

D) Udlaqətrafı fassiya

E) Xarici qulaq keçəcəyi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
706) Çənəarxası nahiyyəsinin daxili sərhədini göstərin.
A) Çeynəmə fastsiya

B) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı

C) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

D) Xarici qulaq keçəcəyi

E) Çeynəmə əzələsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
707) Çənəarxası nahiyyənin xarici sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Çeynəmə əzələsi

C) Məməyəbənzər çıxıntı

D) Çeynəmə fassiyası

E) Çənə şaxəsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
708) Çənəarxası nahiyyənin abses və fleqmonasının cərrahi açılma üsulunu göstərin.
A) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

B) Almacıqaltı nahiyədə

C) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön hissəsinə parallel

D) Çənəaltı üçbucaqda

E) Xarici qulaq keçəcəyinin ön hissəsində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
709) Çənəarxası nahiyyənin fleqmonasının cərrahi açılması zamanı ilk növbədə hansı vacib anatomik strukturların yerləşməsini nəzərə almaq lazımdır?
A) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələ

B) Üz venası və üz arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi, üz siniri

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin axacağı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
710) Abses nədir?
A) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

B) Piy sahələrin dəqiq sərhədləri olmayan irinli iltihabıdır

C) Sümüyün irinli iltihabıdır

D) Sərhədləri dəqiq səthi məhdudlaşmış irinli prosesdir

E) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207
711) Fleqmona nədir?
A) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

B) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

C) Birləşmiş toxumaların (dərialtı,fassiya,əzələarası iltihabi proses) yayılmış irinli prosesidir

D) Sümüyün irinli iltihabıdır

E) Məhdudlaşmış piy sahələrinin irinli iltihabıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207
712) Çənəaltı nahiyyədə güclü ağrı var. Şişkinlik ayırd edilir. Palpasiya ağrılıdır. Mərkəzdə fluktuasiya qeyd olunur. Şişkinlik tez bir zamanda yayılır. Ümumi intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur. Daha böyük ehtimalla diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Lüdviq anginası

B) Çənəaltı nahiyyənin flegmonası

C) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi

D) Dilaltı nahiyyənin absesi

E) Dilin absesi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 215-216
713) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhədini göstərin.
A) İçəri qanadabənzər əzələ və onurğa önü fassiya ilə

B) Bayır qanadabənzər əzələ və onurğaönü fassiya ilə

C) Bayır qanadabənzər əzələ qanadabənzər ara fassiya ilə

D) İçəri qanadabənzər əzələ və qulaqaltı ağız suyu vəzin udlaq cismi ilə

E) Qanadabənzər ara fassiya və içəri qanadabənzər əzələnin içəri tərəfi ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина»,

714) Udlaqətrafı nahiyəyə keçmək üçün hansı anatomik struktur istiqamətvericidir?
A) Çənəaltı dilaltı əzələ

B) İçəri qanadabənzər əzələ

C) Damaq-udlaq əzələsi

D) Biz - udlaq əzələsi

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
715) Xəstədə udma aktı zamanı güclü ağrılar baş verir. Ağzın açılması məhduddur, çənəbucağı altında şişkinlik infiltirat qeyd olunur. Gicgah darağından arxaya selikli qişa şişkin və hiperemiyalaşmışdır. Proses hansı nahiyyədə gedir?
A) Gicgah

B) Udlaqətrafı

C) Çənə - qanadabənzər

D) Gicgahaltı

E) Qulaqətrafı çeynəmə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
716) Ağız boşluğu dibi hansı əzələ vasitəsi ilə iki mərtəbəyə bölünür?
A) Çənə - dilaltı

B) İki qarıncıqlı

C) Çənəaltı - dilaltı

D) Biz - dilaltı

E) Kürək - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 237-239
717) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin irinli prosesi zamanı kontrakturanın yaranmasının səbəbi nədir?
A) İltihabın çeynəmə əzələsinə yayılması

B) İltihabın oynaq boşluğuna sirayət etməsi

C) Ümumi intoksikasiyanın olması

D) Xüsusi çeynəmə sinirinin qıcıqlanması

E) Xüsusi çeynəmə əzələsində gərginliyin artması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 218-219

718) Gözaltı nahiyyənin irinli iltihabi proseslərində kəsik hansı dişlər nahiyyəsində aparılır?
A) 12 - 15

B) 11- 13

C) 13 - 16

D) 11 - 14

E) 12 - 18
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 227
719) Xəstə ağrılardan, ağzın açılmasının çətinləşməsindən şikayət edir. Ağız daxili müayinə zamanı selikli qişa yuxarı böyük azı dişlər nahiyyəsində hiperemiyalı şişkindir. Ümumi intoksikasiya, 40° C temperatur qeyd edilir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Gözaltı nahiyyənin absesi

B) Gicgah nahiyyəsinin absesi

C) Qanad damaq çuxurunun absesi

D) Gicgahaltı və qanad - damaq çuxurunun fleqmonası

E) Gicgah nahiyyəsinin fleqmonası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
720) Pasiyent çənəaltı nahiyyənin absesinə görə əməliyyat olunmuşdur. Əməliyyatdan sonra üz sinirinin marginal şaxəsinin zədələnməsi qeyd edilir. Bunun səbəbi nədir?
A) Kəsik çənənin ortası ilə aparılmışdır

B) Kəsik çənənin aşağı kənarına çox yaxın aparılmışdır

C) Kəsik çənənin aşağı kənarından çox uzaq aparılmışdır

D) Kəsik ağızdaxili aparılmışdır

E) Kəsik çox dərin aparılmışdır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
721) Gicgahaltı çuxurun neçə divarı var?
A) 2

B) 3


C) 6

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
722) Gicgahaltı çuxurun divarlarını seçin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, II, III, IV

B) II, III, IV, V

C) I, III, IV, V

D) II, III, IV, V

E) I, II, IV, V
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
723) Gicgahaltı çuxurun içəri divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?

A) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının içəri səhifəsi

B) Damaq sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

C) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

D) Xış sümüyü

E) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının bayır səhifəsi


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə