Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixliYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix22.04.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#15301
1   2   3   4   5   6

Yadda saxla

Ağ buludlar  avi səmanı

soyuq rənglərlə bəzəyir. 

m

Qürub çağı günəşin şəfəqləri buludları isti rəngə boyayır.

MÜŞAHİDƏ ET

Rəssamlar da öz əsərlərini daha çox isti, yaxud soyuq rənglərlə yaradırlar. 

Belə rəng uyğunluğu kolorit adlanır. 

• 

• Hansı fəsildə 

isti rənglər daha 

çox olur

?

Təbiətdə isti rəngin soyuq rəngə keçməsi və bunun əksi 

nə zaman baş verir?

İsti və yaxud soyuq 

koloritdə rəsm çək.

Quaş, pastel tabaşirlər

• 

Rəssam Mir-Teymur Məmmədovun kətan üzərində 

yağlı boya ilə yaradılan 

əsərlərinə bax və fərqini izah 

et. Onların koloriti haqqında 

nə demək olar?

“Yaddaş gecəsi”

Mir-Teymur Məmmədov.

“Sübh çağı” Çap üçün deyil

Təbiətdə  rənglərin  bəziləri  parlaq,  digərləri  isə  solğun  olur. 

yanaşı olarkən təzad yaranır. Bir-birindən kəskin fərqlənən rənglər kontrast rənglərdir. Onlar rəng dairəsində qarşı tərəfdə yerləş-

mişdir. 


Onlar 

Parlaq, təmiz rənglər digər rənglərə nisbətən daha tez nəzərə çarpır. 

Bənövşəyi  —  sarı,  qırmızı  —  yaşıl,  göy  —  narıncı  rənglər  yanaşı 

olduqda kəskin fərq yaranır. Bu  fərq  rəng kontrastı adlanır.

TƏBİƏTDƏ KONTRAST RƏNGLƏR

Rəssam Böyükağa Mirzəzadənin əsərində soyuq rənglərlə təsvir olunmuş 

dənizin rəngi 

nun əsas hissəsini tutur. Ağ ləpələr tünd firuzəyi-yaşıl 

rəngin fonunda aydın görünür.

tablo

İsti rənglə təsvir olunmuş çimərlikdə 

olunur. Sarı-narıncı rəngə boyanmış sahil firuzəyi-yaşıl rəngli dəniz suyu 

ilə rəng kontrastı yaradır. 

Təsvirdə soyuq rəngin çox olmasına baxmayaraq, əlvan, isti rənglər daha 

tez nəzərə çarpır.

qızmar yay günəşinin hərarəti hiss 

Digər rəng fərqi də mövcuddur. Bu, rəngin açıq və yaxud tündlüyünə görə 

olan fərqdir. Bu fərq ton kontrastı adlanır.

15

14

5

· 

· Rəng və ton kontrastı nədir?

Təbiətdə hansı rəng kontrastını müşahidə etmisən?

  

Ə

s

a

sn

g

Q

aş

ıqn

g

Qa

rış

ıqng

Əs

asng

Qa

rış

ıq

rən

g

Əs

as

rən

g

Xatırla

Rəngləri rəng 

dairəsində 

göstərmək 

olar. Rəng 

dairəsində üç əsas və üç 

qarışıq rəng 

var. 


Rəng və yaxud ton kontrastını nəzərə alaraq, istənilən mövzuda rəsm çək.

Akvarel, quaş, rəngli karandaşlar, pastel tabaşirlər

Bənövşəyi — sarı

Qırmızı — yaşıl

Göy — narıncı

B . M i r z ə z a d ə . “Zuğulbada dəniz” Yadda saxla

• 

 Təzad — 

  ərəb sözüdür, ziddiyyət, əks olan deməkdir.

  Kontrast  —  fransız  sözüdür,  əks  mənasını  bildirir.  Bir-birindən 

kəskin fərqlənən rənglərə kontrast rənglər deyilir. 

Rəng kontrastı — parlaq rənglərin bir-birinə görə  kəskin fərqi: 

qırmızı və sarı, qırmızı və yaşıl, göy və sarı.Ton kontrastı — rəngin açıq və tündlüyünün fərqi.

Tablo —  fransız sözüdür, təsvir, rəsm və ya iri şəkil deməkdir.

• • 

Şəkildəki rəng fərqini seyr et. Hansı rəngin daha tez nəzərə çarpdığını 

müəyyən et və adını söylə. 

• 

Əsərdə 


  ans

ilk nəzərə çarpan rəng h

ıdır?

Hansı kolorit müşahidə olunur?• 

• 

Verilmiş rəngləri təsvirdə tap və onların xüsusiyyətləri haqqında danış. Çap üçün deyil

Təbiətdə  rənglərin  bəziləri  parlaq,  digərləri  isə  solğun  olur. 

yanaşı olarkən təzad yaranır. Bir-birindən kəskin fərqlənən rənglər kontrast rənglərdir. Onlar rəng dairəsində qarşı tərəfdə yerləş-

mişdir. 


Onlar 

Parlaq, təmiz rənglər digər rənglərə nisbətən daha tez nəzərə çarpır. 

Bənövşəyi  —  sarı,  qırmızı  —  yaşıl,  göy  —  narıncı  rənglər  yanaşı 

olduqda kəskin fərq yaranır. Bu  fərq  rəng kontrastı adlanır.

TƏBİƏTDƏ KONTRAST RƏNGLƏR

Rəssam Böyükağa Mirzəzadənin əsərində soyuq rənglərlə təsvir olunmuş 

dənizin rəngi 

nun əsas hissəsini tutur. Ağ ləpələr tünd firuzəyi-yaşıl 

rəngin fonunda aydın görünür.

tablo

İsti rənglə təsvir olunmuş çimərlikdə 

olunur. Sarı-narıncı rəngə boyanmış sahil firuzəyi-yaşıl rəngli dəniz suyu 

ilə rəng kontrastı yaradır. 

Təsvirdə soyuq rəngin çox olmasına baxmayaraq, əlvan, isti rənglər daha 

tez nəzərə çarpır.

qızmar yay günəşinin hərarəti hiss 

Digər rəng fərqi də mövcuddur. Bu, rəngin açıq və yaxud tündlüyünə görə 

olan fərqdir. Bu fərq ton kontrastı adlanır.

15

14

5

· 

· Rəng və ton kontrastı nədir?

Təbiətdə hansı rəng kontrastını müşahidə etmisən?

  

Ə

s

a

sn

g

Q

aş

ıqn

g

Qa

rış

ıqng

Əs

asng

Qa

rış

ıq

rən

g

Əs

as

rən

g

Xatırla

Rəngləri rəng 

dairəsində 

göstərmək 

olar. Rəng 

dairəsində üç əsas və üç 

qarışıq rəng 

var. 


Rəng və yaxud ton kontrastını nəzərə alaraq, istənilən mövzuda rəsm çək.

Akvarel, quaş, rəngli karandaşlar, pastel tabaşirlər

Bənövşəyi — sarı

Qırmızı — yaşıl

Göy — narıncı

B . M i r z ə z a d ə . “Zuğulbada dəniz” Yadda saxla

• 

 Təzad — 

  ərəb sözüdür, ziddiyyət, əks olan deməkdir.

  Kontrast  —  fransız  sözüdür,  əks  mənasını  bildirir.  Bir-birindən 

kəskin fərqlənən rənglərə kontrast rənglər deyilir. 

Rəng kontrastı — parlaq rənglərin bir-birinə görə  kəskin fərqi: 

qırmızı və sarı, qırmızı və yaşıl, göy və sarı.Ton kontrastı — rəngin açıq və tündlüyünün fərqi.

Tablo —  fransız sözüdür, təsvir, rəsm və ya iri şəkil deməkdir.

• • 

Şəkildəki rəng fərqini seyr et. Hansı rəngin daha tez nəzərə çarpdığını 

müəyyən et və adını söylə. 

• 

Əsərdə 


  ans

ilk nəzərə çarpan rəng h

ıdır?

Hansı kolorit müşahidə olunur?• 

• 

Verilmiş rəngləri təsvirdə tap və onların xüsusiyyətləri haqqında danış. Çap üçün deyil

TƏBİƏTDƏ RƏNGİN ƏHVALİ-RUHİYYƏSİ

6

MÜŞAHİDƏ ET

İnsanın ovqatı kimi, təbiətin də əhvali-ruhiyyəsi müxtəlifdir. O, şən, kə-

dərli, sakit 

ahiməli olur. 

və ya v

• 

Buludlar, dağ yamacları və ağaclar payız günə-

şinin şəfəqləri ilə işıqla-

nıb. 

Əlvan rənglərdə gümrah-lıq və təravət hiss olunur.

B . M i r z ə z a d ə . 

“Kəndimizin 

sakinləri” 

B . M i r z ə z a d ə .  

“Xəzər 


neftçiləri” 

• 

Narıncı buludlar qasırğanın 

yaxınlaşmasını xəbər 

verən qaranlığı daha da 

“gücləndirir”. 

Çəmənlikdəki otlar 

sanki donaraq bu təbiət 

hadisəsini hiss edir.

· 

· Payız fəslinin əhvali-ruhiyyəsi haqqında nə deyə bilərsən?

Nə vaxtsa sənin və təbiətin əhvali-ruhiyyəsi eyni olubmu?17

16

Rəssam  təbiəti  təsvir  edərkən  onun 

hiss  etməyi  bacarır. 

Birinci tabloda çəhrayı, qonur və yaşıl boyalar 

ı 

  arışdırılıb. Təbiət bu tabloda gümrah və şəndir.  

əhvali-ruhiyyəsini 

sar rənglə q

İkinci tabloda 

 

qrənglə q

isə göy, qırmızı, sarı, qonur   digər boyalar  ara 

  arış-

dırılıb. Təbiətin əhvali-ruhiyyəsi sərt və zəhmlidir.Təbiətdə müşahidə etdiyin əhvali-ruhiyyəni çək.

Akvarel, quaş, pastel tabaşirlərÇap üçün deyil

TƏBİƏTDƏ RƏNGİN ƏHVALİ-RUHİYYƏSİ

6

MÜŞAHİDƏ ET

İnsanın ovqatı kimi, təbiətin də əhvali-ruhiyyəsi müxtəlifdir. O, şən, kə-

dərli, sakit 

ahiməli olur. 

və ya v

• 

Buludlar, dağ yamacları və ağaclar payız günə-

şinin şəfəqləri ilə işıqla-

nıb. 

Əlvan rənglərdə gümrah-lıq və təravət hiss olunur.

B . M i r z ə z a d ə . 

“Kəndimizin 

sakinləri” 

B . M i r z ə z a d ə .  

“Xəzər 


neftçiləri” 

• 

Narıncı buludlar qasırğanın 

yaxınlaşmasını xəbər 

verən qaranlığı daha da 

“gücləndirir”. 

Çəmənlikdəki otlar 

sanki donaraq bu təbiət 

hadisəsini hiss edir.

· 

· Payız fəslinin əhvali-ruhiyyəsi haqqında nə deyə bilərsən?

Nə vaxtsa sənin və təbiətin əhvali-ruhiyyəsi eyni olubmu?17

16

Rəssam  təbiəti  təsvir  edərkən  onun 

hiss  etməyi  bacarır. 

Birinci tabloda çəhrayı, qonur və yaşıl boyalar 

ı 

  arışdırılıb. Təbiət bu tabloda gümrah və şəndir.  

əhvali-ruhiyyəsini 

sar rənglə q

İkinci tabloda 

 

qrənglə q

isə göy, qırmızı, sarı, qonur   digər boyalar  ara 

  arış-

dırılıb. Təbiətin əhvali-ruhiyyəsi sərt və zəhmlidir.Təbiətdə müşahidə etdiyin əhvali-ruhiyyəni çək.

Akvarel, quaş, pastel tabaşirlərÇap üçün deyil

18

ÖZÜNÜ YOXLA

1. Gördüklərinin rəng tərkibi haqqında danış.

2. Silueti müəyyən et.

3. İsti və soyuq koloriti müəyyən et və fikrini əsaslandır.

Səməd Haqverdov. “Doğma düzənliklər”         

Maral Rəhmanzadə. “Axşam” 

4. Əsərlərdə rəng və ton kontrastını müəyyən et və fikrini əsaslandır.

Tərlan Eyvazov. “Qürub çağı”

Rauf Canıbəyov. “Səhradan keçərkən”

5. Verilmiş əsərlərdə isti və soyuq rəngləri müəyyən et (tapşırıq №3, №4).

Çap üçün deyil


Yaradıcı insan olmasaydı, dünya 

maraqsız olardı. 

O, təbiətdən öyrənərək ətrafımızı 

yaratdıqları ilə bəzəyir, bizə sevinc 

və xoş anlar bəxş edir.

İ 

NSAN

TƏBİƏTDƏN ÖYRƏNİR 

2

Çap üçün deyil


Balıqlar yemi görüb yaxınlaşırlar.

Balıqlar ürkərək dağılışırlar.Təbiətdə xəttin ritmi. 

mövcuddur. Diqqətlə təbiəti seyr etsən, xətt ritminin hərəkətini müşahidə edə 

bilərsən.  Xətlərin ritmindən istifadə edərək müxtəlif obrazlar yaratmaq olar.

Təbiətdə, ləkənin ritmi ilə yanaşı, xətlərin də ritmi 

Ağac gövdəsinin yuxarıya 

doğru uzanan ritmi 

Otların 

ritmi 

yavaş hərəkətli 

Küləyin

yaratdığı dalğavari ritm qum üzərində  

 

• Zürafənin xalları hansı ritmə uyğun 

ola bilər?

• 

Təsviri incəsənətdə ritmin rolu nədən ibarətdir?  

Şagird işi. “Zürafə”. Pastel tabaşirlər

Təbiətə nəzər yetirsən, 

dıcıl düzülərək uçmasını, müxtəlif formalı bitkiləri görə bilərsən. Belə rəng, 

hərəkət  və formalar təkrarlanaraq ardıcıllıq yaradır. Bu, ritm adlanır. 

heyvanları bəzəyən naxışları, quşların səmada ar-

Hərəkətin ritmi

Rəngin ritmi

TƏBİƏTDƏ RİTM

7

Formanın ritmiRitm — yunan sözüdür, növbələnmə, ardıcıllıq deməkdir.

Yadda saxla

21

20

Rəngin, formanın, hərəkətin və yaxud 

xəttin ritminə aid rəsm çək.

Flomasterlər, pastel tabaşirlər

Quşların səmada uçuşunda 

təntənəli hərəkət və ritm var. 

Yem üçün vurnuxan qaranquşun nizamsız 

hərəkəti qamışlıqdakı qaranquş cərgəsini pozur.MÜŞAHİDƏ ET

Quşlar cərgə ilə, sakit, 

düzgün qayda ilə uçurlar. 

Quşlardan biri qəflətən 

cərgədən çıxdı. Ritm pozuldu.

Çap üçün deyil


Balıqlar yemi görüb yaxınlaşırlar.

Balıqlar ürkərək dağılışırlar.Təbiətdə xəttin ritmi. 

mövcuddur. Diqqətlə təbiəti seyr etsən, xətt ritminin hərəkətini müşahidə edə 

bilərsən.  Xətlərin ritmindən istifadə edərək müxtəlif obrazlar yaratmaq olar.

Təbiətdə, ləkənin ritmi ilə yanaşı, xətlərin də ritmi 

Ağac gövdəsinin yuxarıya 

doğru uzanan ritmi 

Otların 

ritmi 

yavaş hərəkətli 

Küləyin

yaratdığı dalğavari ritm qum üzərində  

 

• Zürafənin xalları hansı ritmə uyğun 

ola bilər?

• 

Təsviri incəsənətdə ritmin rolu nədən ibarətdir?  

Şagird işi. “Zürafə”. Pastel tabaşirlər

Təbiətə nəzər yetirsən, 

dıcıl düzülərək uçmasını, müxtəlif formalı bitkiləri görə bilərsən. Belə rəng, 

hərəkət  və formalar təkrarlanaraq ardıcıllıq yaradır. Bu, ritm adlanır. 

heyvanları bəzəyən naxışları, quşların səmada ar-

Hərəkətin ritmi

Rəngin ritmi

TƏBİƏTDƏ RİTM

7

Formanın ritmiRitm — yunan sözüdür, növbələnmə, ardıcıllıq deməkdir.

Yadda saxla

21

20

Rəngin, formanın, hərəkətin və yaxud 

xəttin ritminə aid rəsm çək.

Flomasterlər, pastel tabaşirlər

Quşların səmada uçuşunda 

təntənəli hərəkət və ritm var. 

Yem üçün vurnuxan qaranquşun nizamsız 

hərəkəti qamışlıqdakı qaranquş cərgəsini pozur.MÜŞAHİDƏ ET

Quşlar cərgə ilə, sakit, 

düzgün qayda ilə uçurlar. 

Quşlardan biri qəflətən 

cərgədən çıxdı. Ritm pozuldu.

Çap üçün deyil


Qədim zamandan 

bəzək əşyaları düzəldirdi. Əvvəlcə bu bəzəklər ov-

lanmış heyvanların dişindən, mərcandan, gildən hazırlanırdı. Sonra isə o,   

qiymətli daşlardan, metal və şüşədən istifadə etməyə başladı. 

insan 

Bəzək  sadə  və  dəbdəbəli  olur.  Gördüyün  nümunələrdə  təbiətin  obrazları qiymətli metal və daşlardan istifadə olunaraq yaradılmışdır.  

İNSANIN YARATDIĞI BƏZƏK ƏŞYALARI8

Rəngli muncuq 

və saplardan 

istifadə olunmuşdur.

Cırcırama

Parabüzən

Nar bitkisi

Metal haşiyədəki qırmızı 

rəngli daşlar 

-

 ya 

 

nar dənəciklərini və 

şeh damcılarını

xatırladır. 

Tovuzquşu

Kim və nə üçün nəzərdə tutulmasından asılı olaraq, bəzəklərin öz obrazı, xa-

rakteri var. Qadınlar üçün hazırlanmış bəzəklər onların gözəlliyini və zərif-

liyini vurğulayır.  Kişi bəzəkləri isə onun gücünü, cəsurluğunu qabardır. Keç-

mişdə hərbi zirehlər, dəbilqə, qılınc və qalxan zəngin naxışlarla bəzədilirdi. 

Təntənəli mərasimlər üçün hərbçi libasları qiymətli daşlarla, döymə üsulu ilə 

bəzədilirdi.  Hərb  meydanı  üçün  sadə  və  möhkəm,  ciddi  və  bəzəksiz  də-

bilqələrdən  istifadə  edirdilər.  Qalxanların  forması  eyni  olsa  da,  bəzəkləri 

müxtəlif olurdu.

Bəzək əşyalarının hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə olunur?

Təbiət və insanın yaratdığı bəzəklərin fərqi nədədir? 

• 

Dəbilqə və qalxanın bəzədilməsində   təbiətin hansı obrazlarından istifadə olunub?

Buqələmun23

22

Sənətkar məsləhəti

Bəzək əşyasının hazırlanması 

Əvvəlcə, seçilən obyekt diqqətlə müşahidə olunaraq 

rəsmi 

  Çəkilmiş  rəsm təhlil  edilərək  detallar müəyyənləşdirilir.  Sonra  bəzəyin  hazırlanması  üçün 

üsul və material seçilir. 

çəkilir.

 

Sevdiyin varlığın obrazına uyğun bəzək əşyası çək, sonra üzərini bəzə.A4 formatlı rəsm vərəqi, rəngli qələmlər, flomasterlər, muncuqlar, PVA yapışqanı

Hazır 


bəzək əşyası

Obyekt


Obyektin 

rəsmi 


Detalların 

müəyyənləşdirilməsi

Obyekt

Obyektin rəsmi 

Detalların 

müəyyənləşdirilməsi

Hazır bəzək əşyalarıÇap üçün deyil

Qədim zamandan 

bəzək əşyaları düzəldirdi. Əvvəlcə bu bəzəklər ov-

lanmış heyvanların dişindən, mərcandan, gildən hazırlanırdı. Sonra isə o,   

qiymətli daşlardan, metal və şüşədən istifadə etməyə başladı. 

insan 

Bəzək  sadə  və  dəbdəbəli  olur.  Gördüyün  nümunələrdə  təbiətin  obrazları qiymətli metal və daşlardan istifadə olunaraq yaradılmışdır.  

İNSANIN YARATDIĞI BƏZƏK ƏŞYALARI8

Rəngli muncuq 

və saplardan 

istifadə olunmuşdur.

Cırcırama

Parabüzən

Nar bitkisi

Metal haşiyədəki qırmızı 

rəngli daşlar 

-

 ya 

 

nar dənəciklərini və 

şeh damcılarını

xatırladır. 

Tovuzquşu

Kim və nə üçün nəzərdə tutulmasından asılı olaraq, bəzəklərin öz obrazı, xa-

rakteri var. Qadınlar üçün hazırlanmış bəzəklər onların gözəlliyini və zərif-

liyini vurğulayır.  Kişi bəzəkləri isə onun gücünü, cəsurluğunu qabardır. Keç-

mişdə hərbi zirehlər, dəbilqə, qılınc və qalxan zəngin naxışlarla bəzədilirdi. 

Təntənəli mərasimlər üçün hərbçi libasları qiymətli daşlarla, döymə üsulu ilə 

bəzədilirdi.  Hərb  meydanı  üçün  sadə  və  möhkəm,  ciddi  və  bəzəksiz  də-

bilqələrdən  istifadə  edirdilər.  Qalxanların  forması  eyni  olsa  da,  bəzəkləri 

müxtəlif olurdu.

Bəzək əşyalarının hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə olunur?

Təbiət və insanın yaratdığı bəzəklərin fərqi nədədir? 

• 

Dəbilqə və qalxanın bəzədilməsində   təbiətin hansı obrazlarından istifadə olunub?

Buqələmun23

22

Sənətkar məsləhəti

Bəzək əşyasının hazırlanması 

Əvvəlcə, seçilən obyekt diqqətlə müşahidə olunaraq 

rəsmi 

  Çəkilmiş  rəsm təhlil  edilərək  detallar müəyyənləşdirilir.  Sonra  bəzəyin  hazırlanması  üçün 

üsul və material seçilir. 

çəkilir.

 

Sevdiyin varlığın obrazına uyğun bəzək əşyası çək, sonra üzərini bəzə.A4 formatlı rəsm vərəqi, rəngli qələmlər, flomasterlər, muncuqlar, PVA yapışqanı

Hazır 


bəzək əşyası

Obyekt


Obyektin 

rəsmi 


Detalların 

müəyyənləşdirilməsi

Obyekt

Obyektin rəsmi 

Detalların 

müəyyənləşdirilməsi

Hazır bəzək əşyalarıÇap üçün deyil

XALÇALARI BƏZƏYƏN NAXIŞLAR

“Ulduz” ornamentiRəng kontrastı.

Əriş

 əsas


 —  ilməni 

saxlayan


 iplər

T

l yini  özündə  əks  etdirən,  evlərimizin  bəzəyi olan xalça əsasən, yun ipliklərdən toxunur. Toxuculuq sənə-

tində ipliyin hörülən düyünü — ilmə bu ilməni saxlayan əsas 

iplər isə ə

adlanır.


əbiətin  gözə liriş 

“Şəddə” xalçası9

“Ulduz”


“Buta”  

“İnsan”   “Сeyran”

“Dəvə”

“Əl-ələ”  “Əl-ələ” naxışı təkrarlananda  “Yallı” 

rəqsini oynayanları xatırladır.   

Azərbaycan xalçalarında istifadə olunan naxışlar

Tanış ol

Tanış olduğun naxış

və ornamentlər 

necə yerləşdirilib? 

xalçada 

• 

Xalçadakı naxışlar təbiətdə olan formalardan nə ilə fərqlənir? Forma və rəng ritmini, rəng kontrastını nəzərə alaraq yeni naxış və 

ornament nümunəsi düşün və çək. Verilmiş nümunədən də istifadə edə 

bilərsən.

A4 formatlı rəsm vərəqi, rəngli karandaşlar, flomasterlər, qələmlər

Naxış və ornamentin çəkilməsı

25

24

Ornament 

Naxışlar

“Karvan” ornamenti

“Su” ornamenti

Rəng ritmi.

Forma ritmi.

Yumaqlar — 

yun iplərİlmə  

h

üyünörülən d

  Xalça naxışlarının elementləri

İnsanlar təbiətdə gördüklərini ilmələrin köməyi ilə

 

k xalçaya


öçürürlər Rəngli ilmələr təkrarlanaraq naxış, naxışın ritmi 

isə  ornament  yaradır. Naxışın  forması,  ritmi  və  rəngi 

xalça bəzəyinin əsas elementləridir. 

 

— Çap üçün deyil

XALÇALARI BƏZƏYƏN NAXIŞLAR

“Ulduz” ornamentiYüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin