Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixliYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix22.04.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#15301
1   2   3   4   5   6

Bilirsənmi?

Qədim  Şərqdə  saray  əyanları  dəbdəbəli  və  bəzəkli 

 Onların oxuduğu kitab-

lar da cəlbedici illüstrasiyalarla zəngin idi. Bu kitablardakı 

təsvirlər miniatür adlanır.

Kitabın vərəqinə birbaşa çəkilən bu incə rəsmlər rəssamdan 

böyük səbir və ustalıq tələb edirdi. 

ın 


.

əşya-


lardan istifadə etməyi xoşlayırdılar.

Azərbaycan

miniatür 

nümunələri bu gün də dünyada məşhurdur

Miniatür fraqmenti

Yadda saxla

• 

 

• 

 

İllüstrasiya

 

Mətnin rəsm vasitəsi ilə ifadə-sidir.

Miniatür

italyan 


qədim əlyazmalarda çəkilən kiçik ölçülü rəngli təsvir.— 

latın sözüdür, əyani görünüş deməkdir. 

sözüdür, 

· 

Evdəki kitablarına nəzər sal. Hansı illüstrasiyalar daha çox xoşuna gəlir? Həmin kitablara illüstrasiya çəkən rəssamları yadında saxla.

 

Nağıl, sərgüzəştlər, yaxud dərslik kitabı üzərində işləyən rəssam fikirləşir ki,kitabın nədən danışdığı ilk baxışdan bilinsin. Çünki onların illüstrasiyası tam 

fərqlidir. Nağıl kitabında həm illüstrasiya, həm də naxışlı hərflər yerinə düşər. 

Dərslikdəki sadə illüstrasiya isə dərsin yaxşı qavranılmasına kömək edir.

 

 Oxumağı bacarmayan kiçikyaşlı uşaqlar üçün “oyuncaq-kitablar” yaradırlar. 

Onlar elə möcüzəlidir ki!.. Qalın vərəqli 

, qatlanıb-açılan 

təsvirlər elə bil ki canlanaraq həcmli fiqurlara çevrilir. Onlara hər tərəfdən 

baxmaq mümkündür.

səhifələr açılanda

Nağıl seç və ya fikirləş. Sonra öz kitabçanı düzəlt. Kitab üçün qeyri-adi 

forma fikirləşə bilərsən. Unutma ki, hər bir kitab üz qabığından başlayır.

Quaş, rəngli qələmlər, flomasterlər, rəngli kağız, karton, PVA yapışqanı

Kitabda mətnlə yanaşı, rəssamın çəkdiyi şəkilləri 

də  görürük.  Bu  təsvirlər  kitabda  yazılan  hadi-

sənin təsviridir, o, illüstrasiya adlanır. 

siyalar kitab qəhrəmanlarını və hadisələrin baş 

verdiyi məkanı əks etdirir.  

İllüstra-

R

en

g

le

r

is

ir

r

iÇap üçün deyil

48

49

Nəcəfqulu Əbdülrəhim oğlu İsmayılov (1923 – 1990)

Nəcəfqulu  İsmayılov  rəngkar,  karikaturaçı  və  illüstrasiya 

ustasıdır. 

 “Kirpi” satirik jurnalının baş rəssamı 

olub. 

“Kirpi”, “Krokodil” və başqa satirik jurnalların səhifələrində onun yüzlərlə karikaturası dərc olunmuşdur. 

Uzun müddət

Azərbaycanda N.İsmayılovun karikaturalardan ibarət 

albomu nəşr 

edilmişdir. Onun “ zeyir 

ı

”  “Realist rəssam”, “Saz çalan aşığın  portreti”,  “Çaydan  ilə  natürmort”,  “Neft  mənzərəsi”  və  s.  əsərləri 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 

bir neçə 

Ü

Hac bəylinin portreti , 

“Üzeyir Hacıbəylinin portreti”

• 

Karikatura nədir?Nəcəfqulu İsmayılov əsərlərini hansı janrlarda yaradıb? 

Rəssamların yaradıcılığında fərq nədədir? 

• 

• 

• Təsviri sənətin janrlarını xatırla.

22

AZƏRBAYCAN SƏNƏTKARLARI

“Realist rəssam”

“Bəy”


Yadda saxla

• 

Karikatura – bir şəxsi və ya hadisəni qəsdən gülünc surətdə əks etdirən təsvir.Mirəli Mirabdulla oğlu Mirqasımov (1924 – 2003)

Azərbaycanın görkəmli  heykəltəraşı yaradıcılıq fəaliyyə-

tinə tələbəlik illərindən başlamışdır. 

 “Oğlanın portreti”, “Qız portreti”, 

“M.Ə.Sabirin portreti”, “Cəbhədən qayıdış” əsərləri uğurla 

nümayiş etdirilmişdir. 

Respublika sərgilərində

Ali məktəbi bitirdikdən sonra Mirqasımov əsasən portret janrında işləmişdir. 

“Qız portreti” əsəri Varşavada gənclərin Ümumdünya festivalında üçüncü 

mükafata layiq görülmüşdür. 

ı ı  Cəlil Məmmədquluzadəninheykəli sənətkarın m

 əsərlə-


rindəndir. 

Paytaxtımızın mərkəzində g

əfər 

 Naxçıvandakı əşhur

örkəmli dramaturq C

Cabbarl n n abidəsi

Dramaturq C.Cabbarlının 

abidəsi

“Qız portreti”“Zabit” (qaralama iş)

· 

 M.Mirqasımov yaradıcılığında    hansı janra daha çox üstünlük 

   verirdi? 

Rəssamların yaradıcılığına 

aid əlavə məlumat topla 

və təqdim et.

Çap üçün deyil


48

49

Nəcəfqulu Əbdülrəhim oğlu İsmayılov (1923 – 1990)

Nəcəfqulu  İsmayılov  rəngkar,  karikaturaçı  və  illüstrasiya 

ustasıdır. 

 “Kirpi” satirik jurnalının baş rəssamı 

olub. 

“Kirpi”, “Krokodil” və başqa satirik jurnalların səhifələrində onun yüzlərlə karikaturası dərc olunmuşdur. 

Uzun müddət

Azərbaycanda N.İsmayılovun karikaturalardan ibarət 

albomu nəşr 

edilmişdir. Onun “ zeyir 

ı

”  “Realist rəssam”, “Saz çalan aşığın  portreti”,  “Çaydan  ilə  natürmort”,  “Neft  mənzərəsi”  və  s.  əsərləri 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 

bir neçə 

Ü

Hac bəylinin portreti , 

“Üzeyir Hacıbəylinin portreti”

• 

Karikatura nədir?Nəcəfqulu İsmayılov əsərlərini hansı janrlarda yaradıb? 

Rəssamların yaradıcılığında fərq nədədir? 

• 

• 

• Təsviri sənətin janrlarını xatırla.

22

AZƏRBAYCAN SƏNƏTKARLARI

“Realist rəssam”

“Bəy”


Yadda saxla

• 

Karikatura – bir şəxsi və ya hadisəni qəsdən gülünc surətdə əks etdirən təsvir.Mirəli Mirabdulla oğlu Mirqasımov (1924 – 2003)

Azərbaycanın görkəmli  heykəltəraşı yaradıcılıq fəaliyyə-

tinə tələbəlik illərindən başlamışdır. 

 “Oğlanın portreti”, “Qız portreti”, 

“M.Ə.Sabirin portreti”, “Cəbhədən qayıdış” əsərləri uğurla 

nümayiş etdirilmişdir. 

Respublika sərgilərində

Ali məktəbi bitirdikdən sonra Mirqasımov əsasən portret janrında işləmişdir. 

“Qız portreti” əsəri Varşavada gənclərin Ümumdünya festivalında üçüncü 

mükafata layiq görülmüşdür. 

ı ı  Cəlil Məmmədquluzadəninheykəli sənətkarın m

 əsərlə-


rindəndir. 

Paytaxtımızın mərkəzində g

əfər 

 Naxçıvandakı əşhur

örkəmli dramaturq C

Cabbarl n n abidəsi

Dramaturq C.Cabbarlının 

abidəsi

“Qız portreti”“Zabit” (qaralama iş)

· 

 M.Mirqasımov yaradıcılığında    hansı janra daha çox üstünlük 

   verirdi? 

Rəssamların yaradıcılığına 

aid əlavə məlumat topla 

və təqdim et.

Çap üçün deyil


50

ÖZÜNÜ YOXLA

2. Qrafik əsərlərin müəllifini söylə. Əsərlər haqqında fikirlərini şərh et.

1. Elturan Avalov. “Şuşa. Gövhər Ağa məscidinin yuxarı minarəsi”. 

2. Xalidə Səfərova. “Mənim diyarım”. 3. Altay Hacıyev. “Yaz nəğməsi”

3. Dekorativ-tətbiqi sənətin növləri haqqında bildiklərini danış.

1

2

3Şəbəkə    

Mozaika    

Vitraj    

Oyma


4. Nəcəfqulu İsmayılov və Mirəli Mirqasımova məxsus əsəri göstər və adını söylə. 

Onların təsviri sənətin hansı növünə və janrına aid olduğunu şərh et. 

1

2

3B

1. Rəsmlərin 

Onların fərqini izah et.

hansı akvarel, hansı isə quaşla çəkilib? 

A

Çap üçün deyil


Küçəyə çıxsan, binalar, vitrin, 

bəzəkli hasar, fənər, avtomobillər 

və diqqəti cəlb edən çox şeylər 

görə bilərsən.

Bütün bunlar ümumilikdə şəhərin 

siması, obrazıdır. Onun yaradılma-

sında rəssamın danılmaz rolu vardır.

ƏHƏRİMİZİN

İNCƏSƏNƏTİ

4

Ş

Çap üçün deyil


23

MEMARLIQ İNCİLƏRİ

Tikililər arasında elələri var ki, onları memarlıq inciləri adlandırırlar. Mədəni 

irsimizin nişanələrini qoruyan bu binalar şəhərimizin yaraşığıdır. Onların hər 

birinin öz tarixçəsi, “əfsanəsi” var. 

Şirvanşahlar sarayını seyr et. Şəhərimizin fəxri olan bu tikili İçərişəhər ad-

lanan  ərazidə  yerləşir.  O,  nağıllarda  təsvir  olunan  sarayı  xatırladır.  Onu 

dövrəyə alan qala divarı əsl incəsənət əsəridir.

Qoşa qala qapısı  üzərindəki

fiqurlar haqqında məlumat topla. 52

53

Qoşa qala qapısı

Qoşa qala qapısının üzərindəki 

heyvan fiqurları (fraqment)

· 

Yaşadığın ərazidə hansı memarlıq abidələri var? Memarlıq abidələrində hansı formalar müşahidə olunur? 

·

 Qeyri-adi forması ilə 

fərqlənən 

tikilinin  divarındakı 

ı-

xıntılarınəfsanəvi  cənga-

vərin zirehini xatırladır.  

digər tikili-

lərdən 


əfsanəvi Qız qa-

lası 


xətvari 

ritmi 


paytaxtımızın 

Küləklərə  sinə  gərərək,  dəniz sahilində  möhkəm  dayanan  bu 

rəmzi sayılır

ç

 

Sarayda yaşayanların geyimindəki bəzəklər tikilidə istifadə olunan naxışlara bənzəyir.

Azərbaycan  Dövlət  Filarmoniyasını  seyr  et.  Qızılı  rəngə  boyanmış  qoşa 

qüllənin milləri kralların tacını xatırladır. Bina ağ və qızılı rəngə boyanıb. 

Onun açıq rəngi və mütənasib forması var. Ağ rəngə boyanmış forma və 

detallar binaya xüsusi yaraşıq verir.

Yaradacağın binanın formasının düzəl-

dilməsində müxtəlif materiallardan istifadə 

etmək olar. Yaratdığın binanı naxışlarla 

bəzə.

Yeni memarlıq nümunəsi fikirləş və düzəlt.Quaş, flomasterlər, pastel tabaşirlər, ağ, rəngli kağızlar və karton, müxtəlif 

kağız və ya plasmas qutular, PVA yapışqanı

Şirvanşahlar 

sarayı


Qız qalası

Azərbaycan Dövlət FilarmoniyasıÇap üçün deyil

23

MEMARLIQ İNCİLƏRİ

Tikililər arasında elələri var ki, onları memarlıq inciləri adlandırırlar. Mədəni 

irsimizin nişanələrini qoruyan bu binalar şəhərimizin yaraşığıdır. Onların hər 

birinin öz tarixçəsi, “əfsanəsi” var. 

Şirvanşahlar sarayını seyr et. Şəhərimizin fəxri olan bu tikili İçərişəhər ad-

lanan  ərazidə  yerləşir.  O,  nağıllarda  təsvir  olunan  sarayı  xatırladır.  Onu 

dövrəyə alan qala divarı əsl incəsənət əsəridir.

Qoşa qala qapısı  üzərindəki

fiqurlar haqqında məlumat topla. 52

53

Qoşa qala qapısı

Qoşa qala qapısının üzərindəki 

heyvan fiqurları (fraqment)

· 

Yaşadığın ərazidə hansı memarlıq abidələri var? Memarlıq abidələrində hansı formalar müşahidə olunur? 

·

 Qeyri-adi forması ilə 

fərqlənən 

tikilinin  divarındakı 

ı-

xıntılarınəfsanəvi  cənga-

vərin zirehini xatırladır.  

digər tikili-

lərdən 


əfsanəvi Qız qa-

lası 


xətvari 

ritmi 


paytaxtımızın 

Küləklərə  sinə  gərərək,  dəniz sahilində  möhkəm  dayanan  bu 

rəmzi sayılır

ç

 

Sarayda yaşayanların geyimindəki bəzəklər tikilidə istifadə olunan naxışlara bənzəyir.

Azərbaycan  Dövlət  Filarmoniyasını  seyr  et.  Qızılı  rəngə  boyanmış  qoşa 

qüllənin milləri kralların tacını xatırladır. Bina ağ və qızılı rəngə boyanıb. 

Onun açıq rəngi və mütənasib forması var. Ağ rəngə boyanmış forma və 

detallar binaya xüsusi yaraşıq verir.

Yaradacağın binanın formasının düzəl-

dilməsində müxtəlif materiallardan istifadə 

etmək olar. Yaratdığın binanı naxışlarla 

bəzə.

Yeni memarlıq nümunəsi fikirləş və düzəlt.Quaş, flomasterlər, pastel tabaşirlər, ağ, rəngli kağızlar və karton, müxtəlif 

kağız və ya plasmas qutular, PVA yapışqanı

Şirvanşahlar 

sarayı


Qız qalası

Azərbaycan Dövlət FilarmoniyasıÇap üçün deyil

Sənətkar məsləhəti

24

RƏSSAM VƏ TEATR 

Kim teatrda olubsa, zalın işıqları sönərkən onu bürüyən 

hissi,


yəqin  ki,  xatırlayır.  Qaranlıq  zalda  işıq  şüası  ilə  müşayiət  olunan  səhnə 

sirli, möcüzəli 

 

pərdəsi açılır və tamaşanın qəhrəmanları pey-da olurlar. Səhnədə tamamilə yeni, qeyri-adi 

“həyat”  başlayır.  Orada  baş  verənlər  həm 

doğru,  həm  də  uydurmadır.  Ona  görə  ki, 

teatr fantaziya, oyun aləmidir, möcüzəli teatr 

dünyasıdır.

Tamaşa qəhrəmanlarının geyimi, onları əhatə edən səhnə elementləri dekorasiyalardır. Onların bu qədər canlı görünməsində rəssamın da 

əməyi var. O, dekorasiyaları fikirləşir, aktyorun geyinəcəyi kostyumun es-

kizini çəkir. Dekorasiyanı böyük ölçüdə hazırlamaq üçün, əvvəlcə onun 

kiçik ölçüdə ilk görüntülərini çəkir, yapışdırır, yapır. Yəni teatrın kiçikölçü-

lü maketini  hazırlayır.

Möcüzələr ölkəsində uşaqlar da yaddan çıxmayıb. Kukla teatrı adlanan bu 

ölkənin  aktyorları  kuklalardır.  Onlar  da  gəzməyi,  danışmağı,  gülməyi  və 

ağlamağı bacarırlar. Yadda saxla

Maket — fransız sözüdür, əvvəlcədən düzəldilmiş ilkin nümunədir.

• 

“Hı” 

(dekorasiyanın eskizi)

əsən xanın saray

Saray keşikçiləri (xarakter

və libasların eskizi)

Koroğlunun silahdaşları

(xarakter və libasların eskizi)

Səhnədə  kukla  iplərin,  çubuqların  və  ya  əllərin  köməyi  ilə  hərəkət  edir. 

İplərin  köməyi  ilə  canlanan  kukla  marionetka,  ələ  geyilən  kuklalar  isə 

əlcək kukla adlanır. 

• 

Dekorasiya nədir?54

55

T.   S a l a h o v. “

 

Koroğlu” operası üçün hazırlanmış eskizlərKoroğlu

Teatr geyiminin eskizini 

yarat. Bu, nağıl və ya 

sevdiyin qəhrəmanın  

geyimi də ola bilər.

Quaş, flomasterlər, rəngli kağız, karton, PVA yapışqanı

Əlcək kuklalar

Tanış ol

Tanış ol

Nümunələr

Kuklaların obrazı və materialı müxtəlif olsa da, onları 

“canlandırmaq” üsulları eynidir.

Kağız paketdən 

hazırlanmış 

personaj

Parçadan hazırlanmış 

kuklada barmaqların

vəziyyəti

Kağız və iplərdən

hazırlanmış personaj

Kukla yaratmaq üçün rəssam onun üzərində uzun 

müddət işləyir. Əvvəlcə, yaradılacaq kuklanın kağız 

üzərində rəsmi çəkilir: hərəkət tərzi, xarakteri, necə 

danışacağı təsəvvür edilir. Sonra isə o, parçadan və 

ya taxtadan hazırlanaraq bəzədilir.

Bu  peşə  çox  sirlidir...  Kukla  rəssamı  ən  sadə 

materialları  —  kağızı, əsgini, düyməni, lələyi  mə-

harətlə təmtəraqlı geyimə çevirə bilir. 

Əl üzərində qrimlə çəkilmiş obrazlar

MarionetkaÇap üçün deyil

Sənətkar məsləhəti

24

RƏSSAM VƏ TEATR 

Kim teatrda olubsa, zalın işıqları sönərkən onu bürüyən 

hissi,


yəqin  ki,  xatırlayır.  Qaranlıq  zalda  işıq  şüası  ilə  müşayiət  olunan  səhnə 

sirli, möcüzəli 

 

pərdəsi açılır və tamaşanın qəhrəmanları pey-da olurlar. Səhnədə tamamilə yeni, qeyri-adi 

“həyat”  başlayır.  Orada  baş  verənlər  həm 

doğru,  həm  də  uydurmadır.  Ona  görə  ki, 

teatr fantaziya, oyun aləmidir, möcüzəli teatr 

dünyasıdır.

Tamaşa qəhrəmanlarının geyimi, onları əhatə edən səhnə elementləri dekorasiyalardır. Onların bu qədər canlı görünməsində rəssamın da 

əməyi var. O, dekorasiyaları fikirləşir, aktyorun geyinəcəyi kostyumun es-

kizini çəkir. Dekorasiyanı böyük ölçüdə hazırlamaq üçün, əvvəlcə onun 

kiçik ölçüdə ilk görüntülərini çəkir, yapışdırır, yapır. Yəni teatrın kiçikölçü-

lü maketini  hazırlayır.

Möcüzələr ölkəsində uşaqlar da yaddan çıxmayıb. Kukla teatrı adlanan bu 

ölkənin  aktyorları  kuklalardır.  Onlar  da  gəzməyi,  danışmağı,  gülməyi  və 

ağlamağı bacarırlar. Yadda saxla

Maket — fransız sözüdür, əvvəlcədən düzəldilmiş ilkin nümunədir.

• 

“Hı” 

(dekorasiyanın eskizi)

əsən xanın saray

Saray keşikçiləri (xarakter

və libasların eskizi)

Koroğlunun silahdaşları

(xarakter və libasların eskizi)

Səhnədə  kukla  iplərin,  çubuqların  və  ya  əllərin  köməyi  ilə  hərəkət  edir. 

İplərin  köməyi  ilə  canlanan  kukla  marionetka,  ələ  geyilən  kuklalar  isə 

əlcək kukla adlanır. 

• 

Dekorasiya nədir?54

55

T.   S a l a h o v. “

 

Koroğlu” operası üçün hazırlanmış eskizlərKoroğlu

Teatr geyiminin eskizini 

yarat. Bu, nağıl və ya 

sevdiyin qəhrəmanın  

geyimi də ola bilər.

Quaş, flomasterlər, rəngli kağız, karton, PVA yapışqanı

Əlcək kuklalar

Tanış ol

Tanış ol

Nümunələr

Kuklaların obrazı və materialı müxtəlif olsa da, onları 

“canlandırmaq” üsulları eynidir.

Kağız paketdən 

hazırlanmış 

personaj

Parçadan hazırlanmış 

kuklada barmaqların

vəziyyəti

Kağız və iplərdən

hazırlanmış personaj

Kukla yaratmaq üçün rəssam onun üzərində uzun 

müddət işləyir. Əvvəlcə, yaradılacaq kuklanın kağız 

üzərində rəsmi çəkilir: hərəkət tərzi, xarakteri, necə 

danışacağı təsəvvür edilir. Sonra isə o, parçadan və 

ya taxtadan hazırlanaraq bəzədilir.

Bu  peşə  çox  sirlidir...  Kukla  rəssamı  ən  sadə 

materialları  —  kağızı, əsgini, düyməni, lələyi  mə-

harətlə təmtəraqlı geyimə çevirə bilir. 

Əl üzərində qrimlə çəkilmiş obrazlar

MarionetkaÇap üçün deyil

• 

Fənərlərin forma və quruluşu haqqında nə demək olar?

Hər fənərin öz obrazı var. Bunu fənərin təbiətdə olan 

lara  —  güllərə,  ulduza,  insana,  fiqurlara  bənzərli-

yindən müəyyən etmək olar. 

Fənərləri forma və quruluşuna görə divardan da asmaq 

olar.  Onlar  yolların,  körpülərin,  park  və  meydanların 

bəzəyidir.  Fənər hər tərəfə işıq saçan sənət əsəridir.

for-

ma

Qaranlıq  düşərkən  şəhərimizi  fənərlər  işıqlandırır.  Onlar,  sadiq  keşikçilər kimi,  şəhərin  küçə  və  meydanlarını  qaranlıqdan  qoruyur.  Gündüz,  şəhər 

oyananda onlar dincəlir, axşamlar yenidən işə başlayırlar.  

Fənərləri seyr et. Onların hər birinin öz forması, bəzəkli “geyimi” var. Tə-

əccüblü deyil, çünki onları da yaradan və bəzəyən rəssamdır.

Bax gör necə qeyri-adi fənərlərdir! Onlardan biri zınqırova, digəri damcıya 

oxşayır. Sırada üçüncü olan, samovara oxşayan fənər öz oturacağında təm-

kinlə dayanıb. 

Soyuq parıltılı 

fənərlər isə 

qaranlıq gecədə 

şəhərdə lövbər 

salmış əfsanəvi 

gəminin 

fənərlərinə çox 

oxşayır.

KÜÇƏLƏRİMİZİN  BƏZƏYİ — FƏNƏRLƏR25

56

57

Yeni fənər formaları düşün və çək. Onların forma 

və quruluşuna diqqət yetir. 

Rəngli karandaşlar, flomasterlər, pastel tabaşirlərÇap üçün deyil

• 

Fənərlərin forma və quruluşu haqqında nə demək olar?

Hər fənərin öz obrazı var. Bunu fənərin təbiətdə olan 

lara  —  güllərə,  ulduza,  insana,  fiqurlara  bənzərli-

yindən müəyyən etmək olar. 

Fənərləri forma və quruluşuna görə divardan da asmaq 

olar.  Onlar  yolların,  körpülərin,  park  və  meydanların 

bəzəyidir.  Fənər hər tərəfə işıq saçan sənət əsəridir.

for-

ma

Qaranlıq  düşərkən  şəhərimizi  fənərlər  işıqlandırır.  Onlar,  sadiq  keşikçilər kimi,  şəhərin  küçə  və  meydanlarını  qaranlıqdan  qoruyur.  Gündüz,  şəhər 

oyananda onlar dincəlir, axşamlar yenidən işə başlayırlar.  

Fənərləri seyr et. Onların hər birinin öz forması, bəzəkli “geyimi” var. Tə-

əccüblü deyil, çünki onları da yaradan və bəzəyən rəssamdır.

Bax gör necə qeyri-adi fənərlərdir! Onlardan biri zınqırova, digəri damcıya 

oxşayır. Sırada üçüncü olan, samovara oxşayan fənər öz oturacağında təm-

kinlə dayanıb. 

Soyuq parıltılı 

fənərlər isə 

qaranlıq gecədə 

şəhərdə lövbər 

salmış əfsanəvi 

gəminin 

fənərlərinə çox 

oxşayır.

KÜÇƏLƏRİMİZİN  BƏZƏYİ — FƏNƏRLƏR25

56

57

Yeni fənər formaları düşün və çək. Onların forma 

və quruluşuna diqqət yetir. 

Rəngli karandaşlar, flomasterlər, pastel tabaşirlərÇap üçün deyil

59

58

Park heykəltəraşlığı isə tamamilə başqa aləmdir. Bu heykəllərin hazırlan-

masında müxtəlif materiallardan istifadə olunur. Məsələn, ağacdan. Onu 

əhatə edən parkın yaşıllığı bu materiala olduqca yaxındır. 

Metaldan hazırlanmış heykəllər isə parıldayaraq parkın yaşıllığını özündə 

əks etdirir. 

· 

Heykəltəraşlıq qrafika və rəngkarlıqdan nə ilə fərqlənir? Küçədəki və parkdakı heykəllərin fərqi nədədir? 

·

İstədiyin heykəli düzəlt və pyedestalın üzərində yerləşdir.Plastilin və ya gil

26

KÜÇƏ VƏ PARKDAKI HEYKƏLLƏR

İnsan  və  heyvanların  ağacdan,  gildən,  gipsdən,  daşdan,  metaldan  olan 

həcmli təsviri heykəl adlanır. 

 və 

bəzədilmiş özül üzərində dayanır. Şəklin çərçivəsi kimi, pyedestal heykəli ətrafdan seçdirir. Tarixi şəxsiyyətlərə və hadisələrə həsr olunan heykəlləri 


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin