Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

2.2 

Son  5  il  (2010

-

2015)  Xəzər  suitisi  haqqında  məlumat  (13

-

14  mart 

2015

-

ci il tarixində Moskvada keçirilmiş görüş)

 

Görüşün  adı

:  X

ə

zə

r  suitisi  (XS):  cari  v

ə

ziyy


ə

t  v


ə

 

qorunması  və  istifad

ə

 olunması  ilə

 

bağlı probleml

ə

r.   T

əşkilatçılar

IEE RAS, D

ə

niz M


ə

m

əli Heyvanları üzrə 

Şura


, Rusiya Terioloji C

ə

miyyə

ti, 


BMTİP

, Lidz Universiteti 

Seminarın tarixlə

ri v


ə

 yeri 


  11-13 mart 2015-ci il,  in  Severtsov 

E k o l o g i y a   İ n s t i t u t u   v ə

    


Evolution RAS (IPEE RAS), Leninski prospekt 33, Moskva 119071, RUS

İYA
Taryel Heyb

ə

tov t

ə

r

ə

find

ə

n iki t

əqdimat keçirilmişdir:  

 

1. Az


ə

rbaycanda X

ə

z

ər suitil

ə

rinin cari və

ziyy


ə

ti, suitil

ə

r üçün t


ə

bii mühitl

ərin qorunması

  v

ə

ziyyə

və

 perspektivl

ə

r. 


2. Az

ə

rbaycanda Xə

z

ər suitisinin ölümü 

 sə

b

əbl

ə

r və

 h

əll yolları 

  

 

 Şə

kil 2: X

ə

z

ə

rd

ə

 suitil

ərin ümumi bolluğu

, 13-

14 martda Moskvada keçirilmiş Xə

z

ə

r suitisin

ə

 

h

əsr edilmiş Sonuncu Görüşə

 

uyğun olaraq:  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Hazırda  Xəz

ə

rdə

  suitil


ərin  ümumi  bolluğu 

100,000-


105,000  növ  civarında  müə

yy

ənl

əşdirilmişdir.  

Bolluq  10  il 

ə

rzində

  XBST  t

ə

r

əfind

ə

n  (Darvin  Təşə

bbüs  layih

əsi)  Şimali  Xə

z

ərd

ə

 aparılmış 

aeroç


əkilişlə

əsasında müəyy

ə

nləşdirilmişdir (L. Dmitriyeva, 2015. Xə

z

ər suitisinin yataq yerl

ə

rinin 2005-2012-ci  ill

ə

rdə

  aeroç


əkilişlə

r  vasit


ə

sil


ə

 

qeydiyyatının  aparılması,  xülasə).  Moskvada  Rusiya 

aliml


ə

ri  bu  göst

ə

ricil


ə

ri  suitil

ərin  bolluğunun  daha  yüksə

k  s


ə

viyy


ə

d

ə,  y

ə

ni  400,000  və

  450,000 

arasında olması ilə

 

bağlı m

ə

lumatla tutuşdurmağa  və

  bunun  son  20  ild

ə

  h


ə

qiq


ə

t

ən  d

əyişmə


diyini 

sübut  etm

ə

y

ə 

çalışmışlar.  Onlar  öz  nə

tic

ə

sini  Xə

z

ərin  Rusiya  sektorunda  termal  aerot

ə

dqiqata əsaslandırmağa  cəhd  etmişlər  (V.  Çernyuk,  S.  Şipulin,  V.  Kuznetsov).  Amma  onlar  ə

vv

əlc

ə

  öz t

ə

dqiqatlarını  yalnız  bir  il  ə

rzind


ə

  t


ə

kc

ə  Rusiya 

ə

razisində

  qeyri-münt

ə

z

əm  şəkild

ə

   aparmışlar, 

halbuki  hazırda  ə

ks

ə

r  suitilə

Qazaxstanın  ərazisind

ə

  cütləşə

r

ək  çoxalırlar. 

Rusiyanın  ə

razisind

ə

 suitil

ərin çoxalması adə

t

ən mülayim qışlarda baş verir, sərt qışlarda onlar yalnız Qazaxstanın şərq 

sahill


ə

rind


ə

 

balalayırlar.      

C

ədv

ə

l  1:  Sahilə

 

çıxan 

heyvanların  cins  tə

rkibi  v

ə

 Abşeron  yarımadasının  şimal  sahilində

  hamil


ə

 

dişi heyvanların nisbəti   

Sahil

ə

 

çıxan

 

heyvanların cins tə

rkibi v

ə

 

Abşeron yarımadasının şim

al sahilind

ə

 hamil

ə

 

dişi 

heyvanların nisbə

ti   

 

İllə

∑ 

nümun

ə

 

 erk

ə

dişi

 

% embrion il

ə

 

2000 


221 

57,5% 


42,5% 

2,7 % 


2001 

214 


63,5% 

36,5% 


0,5% 

2002 


41 

41,5% 


58,5% 

2,4% 


2003 

67 


31,3% 

68,7% 


6% 

2004 


35 

42,8  % 


57,2% 

2,8% 


2005 

54 


51,5  % 

48,5% 


3,7% 

2006 


56 

32% 


68% 

8,9% 


2007 

27 


40,7% 

59,3% 


11,1% 

2008 


36 

38,9% 


61,1% 

16,6% 


2009 

13 


38,5% 

61,5% 


7,7 % 

2010 


23 

52,2% 


47,8% 

13% 


2011 

34 


58,8% 

41,2% 


11,8% 

2012 


31 

48,4% 


51,6% 

9,7% 


2013 

42 


42,5% 

57,5% 


11.9% 

0

50100

150


200

250


300

1

97

1

 г 

1

97

2

 г 

1

97

3

 г 

1

97

4

 г 

1

97

5

 г 

1

97

6

 г 

1

97

7

 г 

1

97

8

 г 

1

97

9

 г 

1

98

0

 г 

1

98

1

 г 

1

98

2

 г 

1

98

3

 г 

1

98

4

 г 

1

98

5

 г 

1

98

6

 г 

1

98

7

 г 

1

98

8

 г 

1

98

9

 г 

1

99

0

 г 

1

99

1

 г 

1

99

2

 г 

1

99

3

 г 

1

99

4

 г 

1

99

5

 г 

1

99

6

 г 

1

99

7

 г 

1

99

8

 г 

1

99

9

 г 

2

00

0

 г. 

2

00

1

 г 

2

00

2

 г 

2

00

3

 г 

2

00

4

 г 

2

00

5

 г 

2

00

6

 г 

2

00

7

 г 

2

00

8

 г 

2

00

9

 г 

2

01

0

 г 

2

01

1

 г 

2

01

2

 г 

2

01

3

 г 

2

01

4

 г 

Buzovna və Şimal Elektrik Stansiyası arasında monitorinq zonasında 

suların sahilə çıxardığı Xəzər suitisi cəsədlərinin sayının dinamikası   

 

 

 Diaqramda  göst

ərildiyi  kimi  (Şə

kil  1),  suitil

ərin  sayının  qəfil  azalması  21

-ci 

ə

srin ə

vv

əlind

ə

 başlanmışdır. 

2000  v


ə

  2001-ci  ill

ə

rd

ə  suitil

ə

rin ə

h

əmiyy

ə

tli  də

r

əc

ə

də

 

ölüm  halı  belə  bir  faktla 

n

ətic

ə

lənmişdir ki, 2002

-ci ild


ən başlayaraq suitilərin bolluğu 

100,000-105,000-d

ən çox olmamış və

 

bu tendensiya 2009-cu ilə

 q

əd

ə

r davam etmiş

dir. 2009-cu ild

ə

 

dalğaların sahilə 

çıxardığı cə

s

ə

dlə

rin 


sayı 1971

-ci ild


ə

n keç


ə

n müdd


ə

ərzind

ə

 ən aşağı göstə

rici (13 nümun

ə) olmuşdur. Növbə

ti ill


ə

rd

ə 

dalğaların sahilə

 

çıxardığı cəs

ə

dlərin sayı

 az 


olaraq qalmışdır; bununla belə, onların sayı asta

-asta 


çoxalmağa meyl etmişdir və

  bu  m


ə

nz

ər

ə

  Xə

z

ərd

ə

  suitilərin bolluğunda da müşahidə

 

olunmuşdur.      

2014-cü  ild

ə

 

Şimali  Abşeronda  suların  sahilə 

çıxardığı  cə

s

ə

dlərin  sayı  monitorinqi

 

aparılan Buzovna-

Şimal  Elektrik  Stansiyası  sahə

sind

ə

 yox,  Nardaran,  Pirşağa,  Novxanı  kə

ndl


ə

rind


ə

  v


ə

 

Sumqayıt şəh

ə

rində

 

əh

ə

miyyə

tli d


ə

r

əc

ə

də

 

çoxalmışdır. X

ə

zə

rd

ə suitil

ərin bolluğunun stabilləşmə

si 

haqqında danışmaq həl

ə

 çox tezdir, amma suların sahilə

 

çıxardığı cəs

ə

dlərin sayının artmasının iki 

mümkün  interpretasiyası  vardır:  ya  suitilərin  bolluğu  asta

-

asta  artır,  ya  da  2014-cü  ild

ə

 suların 

sahil


ə

 

çıxardığı  cəs

ə

dlərin  sayı  brakonyerlik  sə

viyy


ə

sind


ə

 

artım  ilə 

ə

laqədar  olaraq  çoxalmışdır. 

     


Sahild

ə

 tapılmış heyvanlar arıq və

 ya x


ə

st

ə 

olmamışlar. Onların hamısı yaxşı yemlənmiş və

 yet

ə

rli d

ərialtı piyə

 

malik olmuşlar.     

1971-ci  ild

ə

n  öt


ə

n  müdd


ə

td

ə  çox  erk

ə

n  miqrasiyalar  və

 

ya  suların  sahilə 

çıxardığı  cə

s

ə

dlə

olmamışdır; bununla bel

ə

, 2009-cu ildə

n d


ə

nizin Az


ə

rbaycan sektorunda suitil

ə

rin erk


ə

n görünm


ə

si 


halları daha tez

-

tez baş verməy

ə

 başlamışdır (bax: Cə

dv

əl 3). 

Şübhəsiz ki, bu, Şimali Xə

z

ə

rdə

 buz 


sah

əsinin  azalması  və

  suitil

ə

ri  cə

nuba  erk

ə

n  miqrasiyaya  mə

cbur  ed


ə

n  buzun  tez 

ə

rim


ə

si  il


ə

 

bağlıdır. 

     


Küçükl

ə

rin  yetə

rinc


ə

  qidalana  bilm

ə

m

əsi  v

ə

  cavan  növlər  arasında  ölüm  faizinin  daha  yüksə

olması  da  mümkündür. 

Moskvada  görüşdə

 

L.  Dmitriyeva  da  Şimali  Xəz

ə

rdə

  son  ill

ə

rd

ə  buz 

sah


əsinin azaldığını qeyd etmişdir.

     


Suitil

ə

rin Orta və

 C

ənubi X

ə

zə

r

ə 

yaz miqrasiyaları ə

rzind

ə

 suitilə

rin 


ə

ks

əriyy

əti şə


rq sahili boyunca 

h

ər

ə

kə

t  edir  (t

ə

xmin


ə

n  75,000-80,000  növ)  v

ə

 

qalanı  qərb  sahili  boyunca  gedir  (15,000-20,000 

növ). Suitil

ə

rin bir hissə

si (5,000-10,000 növ) 

Şimali Xə

z

ərd

ə

 qalır. Yazda aprel ayından iyun ayına 

q

əd

ə

r  suitilər  İrana  çatana  kimi  onların  Azərbaycanda  bolluğu  20,000

-

ə  çata  bil

ə

r.  Yazda ə

h

əmiyy

ə

tli sayda suitilə

r (500-


ə

 q

əd

ər) Abşeron yarımadasının adalarında 

(Malaya Plita, Bol

ş

aya Plita,  Podplitoçn

ı

,  Dardanella,  Baklaniy,  Cə

nub  dili  v

ə

 

Urunos  adası,  Çilov  adasının  bir  hissəsi) 

istirah


ə

t edirl


ə

r.   


İyun  ayından  başlayaraq  suitilə

rin 


ə

h

əmiyy

ə

tli  hissə

si  (10-15  min  suiti)  yayda  kök

ə

lib  piylə

nm

əüçün Az


ərbaycan akvatoriyasından İranın ərazi sularına (Cə

nubi X


ə

z

ər) miqrasiya edirl

ə

r və

 onlar 


orada  tez-

tez  balıqçı  torlarına  düşürlə

r.  (Düzdür:  Ab

şeron  arxipelaqı  və

  Az

ərbaycan  akvatoriyası f

ərqli  anlayışlardır. 

Ab

ş

eron  arxipelaqı  Abşeron  Yarımadasından  şə

rqd


ə

  yerl


əşə

n  kiçik  adalar 

qrupudur,  amma  Az

ərbaycan  akvatoriyası  şimalda  Yalama  də

niz  sahili  il

ə

 başlanan

  v


ə

 

Azərbaycanın  cə

nubunda  Astara 

yaxınlığında  başa  çatan  böyük  bir  ərazidir.  (İstinad  30  –

 

Heybə

tov, 2010).   

Yay  dövründ

ə

  5-10  mində

n  çox  olmayan  suitil

ə

r  bütöv  Azərbaycan  akvatoriyasında  qalır;  bu 

müdd


ə

ərzind

ə

 onlar  sahilyanı  zonaya 

daxil  olmur  v

ə

  X


ə

z

ərin  d

ə

rinsulu  sahə

sind


ə

  kiçik  qruplar 

kimi  az  v

ə

  ya  çox  bə

rab


ər  şə

kild


ə

 

yayılırlar.  Suitilər  aprel  v

ə

 oktyabr  ayları  arasında  Azə

rbaycan 


akvatoriyasının  hə

r  t


ə

r

əfind

ə

  yemlə

nirl


ə

r,  sahil  x

ə

ttind


ə

n  1-3  km  uzaqda  v

ə

  d


ə

nizin  daha  d

ə

rin 


sular

ında onlar 100

-150 metr d

ə

rinliyə

 

dalır və 

suyun altında 30 də

qiq

ə

yə

 q

əd

ə

r qala bilirlər (İstinad 

23 


 

D.  B.  Hacıyev,  T.  M.  Heyb

ə

tov,  1995).  Adə

t

ən  2-3  f

ə

rddə

n  ibar


ət  kiçik  suiti  qrupları

  üz


ə

r

əBol


ş

aya  Plita, Malaya  Plita,  Podplito

çnı

,  Dardanella,  Baklaniy   adalarına və

  eyni  zamanda  C

ə

nub 


dili, Urunos adası və

 

Çilov adasına gedirlər (bax: C

ə

dvə

l 4).   


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin