Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Müəssisənin tibbi-sanitar hissəsinin struktur bölmələrinə hansı aid deyil?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə4/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

231) Müəssisənin tibbi-sanitar hissəsinin struktur bölmələrinə hansı aid deyil?

A) Stasionar

B) Sanatoriya-profilaktoriya

C) Sexlərdəki qaz-toz laboratoriyaları

D) Sexlərdəki tibb məntəqələri

E) Zavoddakı poliklinika


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
232) Sənaye müəssisələrinə işə qəbul olduqda fəhlələrin ilkin tibbi baxışları nə məqsədlə aparılmır?

A) Peşə xəstəliklərin profilaktikası üçün

B) Fəhlələrin yüksək əmək qabiliyyətini qorumaqdan ötrü

C) Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaqdan ötrü

D) Gələcək nəslin sağlamlığı üçün

E) Əlilliyin qarşısını almaq üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
233) Dövrü tibbi baxışları hansı məqsədlə aparılmır?

A) Müəyyən işə aid əks göstəricilərin olması üçün

B) Aktiv əmək fəaliyyətini uzatmaq üçün

C) Sağlamlıq vəziyyətində hər hansı pozulmaların aşkar olunması üçün

D) Peşə xəstəliklərinin erkən əlamətlərinin aşkar olunması üçün

E) Gələcək nəslin sağlamlığı üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
234) Sənaye müəssisələrində dövrü tibbi baxışlarını yerinə yetirdikdə əmək gigiyenası həkimi nə etməlidir?

A) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü sanatoriya və kurortlara göndərilməsi

B) Aşkar olunan xəstələri xəstəxanaya göndərilməsi

C) Tibb müayinəsinə ehtiyacı olan fəhlələrin adlarının siyahısı və peşələrinin göstərilməsi

D) Tibbi baxışın aparılması planının tərtib edilməsi

E) Tibbi baxışın aparılmasını təşkil etmək


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
235) Əmək gigiyenasının həkimi dövrü tibbi müayinənin nəticələrinə görə hansı təşkilat işlərini aparmalıdır?

A) Aşkar olunmuş xəstələri stasionara yerləşdirməlidir

B) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü kurort-sanatoriyalara göndərməlidir

C) Sağlamlıqları ilə əlaqədar pozuntuları olan işçilərin işlə təmin olunmaqlarında iştirak etməlidirlər

D) Peşə xəstəliyin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının verilməsi

E) Aşkar olunmuş xəstələri işlədiyi peşədən azad edilməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
236) Hal-hazırda peşə onkoloji xəstəliklərinin (şişlərin) hansı nozoloji formaları qeyd olunmur?

A) Süd vəzisi

B) Bronxların

C) Ağ ciyərlər

D) Dəri

E) Sidik kisəsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
237) Hansı sənaye müəssisələrində ağciyər xərçəngin əmələ gəlmə riski daha çoxdur?

A) Polietilenin istehsalında

B) Anilinrəngləyici müəssisələrdə

C) Azbestotexnoloji müəssisədə

D) Qamma quraşdırıcıları tezləşdirici qulluğu

E) Qazanxanalarda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
238) Hansı adı çəkilən tədbir onkoloji peşə xəstəliklərinin profilaktikası üçün radikal sayılmır?

A) Zərərli maddələrə qoyulan gigiyenik reqlamentlər

B) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə

C) Müalicə-profilaktika

D) Texnoloji

E) Texniki və sanitar-texniki


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
239) Sənaye sanitariyasına hansı ümumdövlət qanunvericilik sənəd aiddir?

A) Təhlükəsizlik qaydaları

B) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu

C) Sanitar norma və qaydaları

D) Konstitusiya haqqında qanunu

E) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanunu


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
240) Hansı əlamət qadının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyıl?

A) Reproduktiv sistemin olması

B) Dəri qatının az vaskulizasiya olunması

C) Əzələ qüvvəsinin aşağı olması

D) Nisbətən balaca boy

E) Ağ ciyərlərin həyat həcminin aşağı olması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
241) Kişilərə nisbətən qadınlarda vibrasiya xəstəliyi necə olur?

A) Gec müalicə olunur

B) Latent müddəti qısa olur

C) Ağırlaşmağa tendensiyası yoxdur

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Tez müalicə olunur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
242) Peşə xəstəliyi aşkar olunan zaman xəstənin klinikada müayinəsi üçün dövlət sanepidnəzarət orqanları tərəfindən təqdim olunan sənəd hansıdır?

A) Müalicə-profilaktika idarəsinin göndərişi

B) Xəstənin tibbi vərəqəsi

C) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyena xarakteristikası

D) İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə vərəqəsi

E) Əmək kitabçasının nüsxəsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
243) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının əsas müddəası nədir?

A) Yaşadığı ətraf mühitin sanitar vəziyyəti

B) Xəstənin şikayəti

C) Peşənin ətraflı təsviri və əlverişsiz istehsalat amillərin gigiyenik səciyyələndirilməsi

D) Xəstənin məişət şəraitinin əlverişsiz amilləri

E) Xəstəlik anamnezi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
244) Qoruyucu iş paltarına xas olan cəhət nədir?

A) Fəhlənin ev geyimini çirklənmədən qorumaq üçün

B) Qoruyucu iş paltarı fəhlənin pulu ilə alınır

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) İş qabiliyyətini aşağa salmaq üçün

E) İstehsalat zərərlərindən fəhlənin qorunması üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
245) Fəhlələr üçün sanitar-məişət otaqlarının layihələşdirilməsi nədən asılı deyir?

A) İşçilərin sayına görə

B) İşçilərin yaş tərkibindən

C) İstehsalat prosesinin sanitar xarakteristikasına görə

D) İşçilərin cinsi heyətinə görə

E) İşçilərin peşəsinə görə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
246) Zərərli istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?

A) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına

B) Travmatik zədələnmələr

C) İş qabiliyyətinin aşağa düşməsi, müvəqqəti olaraq itirilməsinə

D) İş qabiliyyətini həmişəlik itirilməsinə, əlilliyə

E) Yanığlara


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
247) Təhlükəlı istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?

A) Ateroskleroz, ürək-damar çatmamazlığına

B) Ömrün qısalmasına

C) Gələcək nəslin sağlamlığına

D) Travmatik zədələnmələr, şikəstliyə

E) İş qabiliyyətin aşağa düşməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
248) Dövlət və müəyyən sənaye sahəsinə aid sanitar norma və qaydalaları hansı təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır?

A) Parlament tərəfindən

B) Elmi-tədqiqat və ya layihə institutları tərəfindən

C) Dövlət sanepidnəzarət qurumları tərəfindən

D) İcra hakimiyyəti tərəfindən

E) Nazirlər Kabineti tərəfindən


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
249) Sanitar normalar hansı sənəddə əks olunmur?

A) İnşaat norma və qanunları

B) Texnoloji layihələşdirmə normaları

C) Texniki şərtlər

D) Əmək qanunları kodeksində

E) Sənaye standartları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
250) Hansı hallarda əmək gigiyenası həkimi araşdırılma komissiyasının tərkibinə cəlb olunmalıdır?

A) İsti vurma, gün vurma

B) Yanığlar, elektrik cərəyanın vurması

C) Kəskin zəhərlənmələr, şüa xəstəliyi

D) Ayaq, əl barmaqların və bütün bədənin donması

E) Zədələnmə,travma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
251) Nəyə əsasən xroniki peşə xəstəliklərinin qeydiyatı aparılır?

A) Sex həkimi tərəfindən qoyulan diaqnoz

B) Peşə patologiyası klinikası və ya mərkəzi tərəfindən qoyulan sonuncu diaqnoz

C) Sahə polikninika həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz

D) Tibbi sanitar hissənin həkimi tərəfindən qoyulan ilkin diaqnoz

E) Təcili yardım həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
252) Mənfi dinamik iş hansıdır?

A) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan yükün daşınması

B) Ağırlıq qüvvətinin əks istiqamətində olan yükün daşınması

C) Yükü taraz saxlama üzərində

D) Yükü aşağı endirmə üzərində

E) Bədənin müvazinatının saxlanılmasına doğru


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
253) Personal kompüterin klaviaturası üzərində olan fiziki iş necə adlanır?

A) Qlobal

B) Regional

C) Yüngül

D) Lokal

E) Ağır
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


254) Yorğunluq nədir?

A) İstehsalatda dinamik stereotipin pozulması

B) Orqanizmdə funsksional dəyişikliklər

C) Baş beyin mərkəzlərində durğun tormozlanmanın əmələ gəlməsi

D) İşi icra edən zaman əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi

E) Baş ağrısı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
255) Reqlamentə görə fasilə vaxtı nəyə daxil olur?

A) Bayram iş növbəsinə daxil olur

B) Gecə iş növbəsinə daxil olur

C) Iş növbəsinin müddətinə daxil olmur

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Iş növbəsinin müddətinə daxil olur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
256) Növbə ərzində reqlamentli fasilələr nə vaxt daxil olur?

A) “Son qırılma” fazası zamanı

B) İş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin əvvəlində

C) Yorulma fazasının sonunda

D) Yüksək iş qabiliyyətinin orta fazasında

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
257) İşə dözümlük nədir?

A) Stress zamanı orqanizmin dözümlük qabiliyyəti

B) İş şəraitindən asılı olmayan orqanizmin dözümlük qabiliyyəti

C) Xəstə orqanizmin işə dözümlük qabiliyyəti

D) Müəyyən vaxt müddətində fəhlənin qaldırdığı yükün çəkisi

E) Sərf olunan qüvvə vasitəsi ilə icra olunan işə ayrılan vaxt


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
258) “Aktiv istirahət” anlayışı nəyi təyin edir?

A) Əmək vərdişlərinin mükəmməl olmasını təmin etmək

B) Dinamik stereotip prosesini tarazlaşma yolu ilə təmin etmək

C) İş qabiliyyətini sabit səviyyədə saxlamaq üsulları

D) Yüngül işin icrası

E) Yorğunluq nəticəsində aşağı düşmüş iş qabiliyyətinin fizioloji tədbirlərə əsaslanaraq bərpası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
259) Universal xronorefleksometr ilə nəyi təyin edirlər?

A) Dərk etmə

B) Yaddaş həcmi

C) Diqqət

D) Vətər reflekslərinin gizli dövrü

E) Görmə-motor və eşitmə-motor reaksiyasının gizli dövrü


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
260) Statik iş hansıdır?

A) Aşağı enmə üzərində

B) Ağırlıq qüvvətinin əks istiqamətində olan yükün daşınması

C) Hərəkətsiz olduğu halda yükün qaldırılması

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan yükün daşınması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
261) İnsanın peşə əhəmiyyətli psixiki funksiyalarına hansı aid deyil?

A) Görmə itiliyi

B) Düşünmə

C) Diqqət

D) Yaddaş

E) Sinir-emosional gərginlik


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
262)

Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

A) Vibrasion hissiyyat

B) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı

C) Maksimal sərbəst gücü

D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

E) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
263) Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?

A) Əlverişli mikroiqlim şəraiti

B) İnteryerin “soyuq rəngli” qamma ilə işlənməsi

C) İşlə aktiv istirahətin bir-birini əvəz etməsi

D) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik

E) İşə tələsmədən başlamaq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
264) Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?

A) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi

B) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi

C) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması

D) Əmək elementlərinin sayının artırılması

E) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
265) İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?

A) Statik yüklənmə

B) Məcburi iş vəziyətində olmamaq

C) Məcburi iş vəziyyətində olmağın müddəti

D) Əl iıə daşınan vəqaldırılan yükün kütləsi

E) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
266) Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Əzələ gücünün artması

B) Nəbzin güclənməsi

C) Dözümlülük göstəricisinin azalması

D) Əzələ gücünün azalması

E) Tremorometrik göstəricisinin azalması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
267) Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?

A) Emosional gərginlik

B) Güclü fiziki gərginlik

C) Yorğunluq

D) Diqqətin tez-tez yayılması

E) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
268) Hansı şərt iş duruşunun seçimini təyin etmir?

A) Görülən işin dəqiqliyi

B) İşə sərf olunan gücün miqdarı

C) Optimal zonasının dərinliyi

D) Görülən işin müddəti

E) Sərf olunan enerjinin miqdarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
269) Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?

A) İş gününün yüklənməsi

B) Sensomotor reaksiyaların müddəti

C) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı

D) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti

E) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
270) Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyil?

A) Operator əməyi

B) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi

C) Yaradıcılıq əməyi

D) Yük daşımaq

E) Tələbə və şagirdlərin əməyi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
271) Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin azalmasını ölçən göstəricilərinə aid deyil?

A) Hərəkət sürətinin azalması

B) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması

C) Diqqətin azalması

D) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi

E) İşi yerinə yetirmə vaxtının uzadılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
272) Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?

A) Əzələ ağrısı

B) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin çoxalması

C) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin artması

D) Ostilyasion amplitudasının azalması

E) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin azalması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
273) Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?

A) Optimal iş duruşunun seçilməsi

B) İstirahətin və əmək rejiminin rasionallaşdırılması

C) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

D) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması

E) Əmək fəaliyyətinin rasionallaşdırılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
274) Lazer şüalanması (spektrın görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?

A) Bəbəyə

B) Konyunktivaya

C) Torlu gişaya

D) Buynuz qişasına

E) Büllura


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
275) Hansı tezlikli diapazonunda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik işlənməsində istifadə olunur?

A) İfrat dərəcədə yüksək tezlikli

B) Millimetrlə ölçülən dalğalar – (1sm-1mm)

C) Ultra yüksək tezlikli

D) Ultra gödək dalğalar – (10m-1m)

E) Yüksək tezlikli diapazonunda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
276) İş görülən səthin uzun müddət lazımı qədər işıqlandırılmaması zaman hansı fəsadlar baş verir?

A) Nistaqm

B) Katarakta

C) Yalan yaxındangörmə

D) Konyuktivit

E) Astigmatizm


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
277) Gözün kontrast hissiyyatı nəyə qadirdir?

A) Uzaq məsafədə əşyaları seçmək üçün

B) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq

C) Qarışıq əşyaların rəngini seçmək üçün

D) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün

E) Ən qısa vaxt ərzində əşyaları seçmək


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
278) İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?

A) Lyuks


B) Stilb

C) Kandela

D) Lyumen

E) Farada


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
279) Gigiyenik nöqteyi nəzərdən müəyyən qədər rasional süni işıqlandırıcı sistem necə olmalıdır?

A) Ümumi


B) Gün işığı

C) Yerli


D) Birgə quraşdırılmış

E) Kombiniəedilmiş


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
280) Gözün tez qavrama xüsusiyyəti necə bilinir?

A) Nəzərdən keçirilmiş detalları olduğu kimi qavramaq

B) Əlvan qarışıq əşyaları ayırmaqla

C) Uzaq məsafədə əşyaları seçmək üçün

D) Ən qısa müddət ərzində əşyaları seçmək

E) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
281) Aydın görmənin ölçü vahidi hansıdır?

A) Lyuks


B) Stilb

C) Farada

D) Kandela / m2

E) Lyumen


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
282) Sexlərdəki işıqlandırıcıları ümumi işıqlandırma növünün işıqlandırma üsulu ilə bərabər paylaşdırılması nə ilə aparılır?

A) Xətvari izolyuk

B) Xüsusi çəki gücü (vatt - W)

C) Nöqtəvari izolyuk

D) Farada

E) Lyumen


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
283) İşıqlandırılmış sexlərin fiksasiya olunmuş iş yerlərindəki işıqlandırıcı sistemdən istənilən kimi istifadə necə adlanır?

A) Ümumi


B) Gün işığı

C) Kombinirləşdirilmiş

D) Yerli

E) Birgə quraşdırılmış


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
284) Tezliyi 1000 hers təşkil edən küy hansı sinifə aid edilir?

A) Yüksək tezlikli

B) Sex küyü

C) Küçə küyü

D) Orta tezlikli

E) Aşağı tezlikli


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
285) Tezliyi 150-300 hers təşkil edən küy hansı sinfinə aiddir?

A) Yüksək tezlikli

B) Aşağı tezlikli

C) Küçə küyü

D) Sex küyü

E) Orta tezlikli


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
286) İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazlarla ölçülür?

A) Radiometr

B) Akrinometr və ya radiometr

C) Anemometr

D) Assman psixrometri

E) Civə termometri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
287) İş yerində havanın temperaturunu və rütubətliyi hansı cihazlarla ölçülür?

A) Radiometr

B) Akrinometr və ya radiometr

C) Assman psixrometri

D) Civə termometri

E) Anemometr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
288) İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin T-ru 350C olan, havanın T-ru 350C və nisbi rütubət 50% i olanda işçinin bədənindən istilik hansı yolla çıxır?

A) Heç cürə

B) Kimyavi

C) Konvensiya

D) Buxarlanma

E) Şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
289) Küylə mübarizənin rasional cəhəti küyün azadılması necə aparıla bilər?

A) İndividual müdafiə üsullarından istifadə yolu ilə

B) Kombinəedilmiş

C) Yaranmanın mənbəyində

D) Heç cürə

E) Ətrafda yayılma yolları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
290) Infrasəs tezliklərə görə hansı sayılır?

A) 30 KHz dən yuxarı

B) 20 KHz dən yuxarı

C) 20 Hz dən 20 KHz qədər

D) 20 Hz aşağı

E) 40 KHz dən yuxarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
291) Gigiyenik praktikada iş yerlərində olan havadakı ultrasəslərin qiymətləndirilməsi necə aparılır?

A) Lümen


B) KHz dəyişən tezliklərdə

C) dB ultrasəs təzyiqinin səviyyəsində

D) Wt/sm 2 ultrasəsin intensivliyində

E) Farada


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
292) İş yerinin makroiqliminin yolverilmə parametri, yəni temperaturu, rütubəti, havanın hərəkət sürəti nəyə əsasən hesablanır?

A) İş yükünün ağırlığı

B) İşin müddəti

C) İşin gərginliyi

D) İşin davamiyyəti

E) Işin ağırlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
293) İşçilərin vibrasiyaya həssaslıqlarının başlanğıcı vibrasiya alətlərinin təsirindən necə olur?

A) Heç olmur

B) Azalmış

C) Daimi olur

D) Vaxtaşırı azalır

E) Artmış


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
294) İşçilərin arasında dağ xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?

A) Rütubət

B) Havada olan parsial təzyiq komponentlərinin azalması

C) Azotun parsial təzyiqinin azalması

D) Fiziki iş

E) Fiziki iş və oksigen çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
295) Toz anlayışı nə deməkdir?

A) Hissəciklərə bölünmüş, parçalanmış maddələrin fiziki vəziyyəti

B) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması

C) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti

D) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti

E) Hissəciklərin elekrikləşməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
296) İş yerlərində olan aktavalı xətlərin və dBA olan səs təzyiqinin səviyyəsi nə üçün hesablanır?

A) Küçə küyu üçün

B) Kəsilən küy üçün

C) Məişət küyu üçün

D) İnplyuslu küy üçün

E) Daimi küy üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
297) İş yerlərinin havasında olan tozların konsentrasiyası nə ilə təyin olunur?

A) M2


B) Kimyavi

C) Çəki ilə

D) Hesabla

E) Radioloji


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
298) İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükü (TY) hansıdır?

A) Tənəffüz orqanlarına təsir etməyən toz kütlələrinin hissəcikləri

B) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz kütlələrinin hissəcikləri

C) Müəyyən vaxt ərzində işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin çəkisi (il, ay, növbə, staj)

D) Miqdarı

E) Xüsussiyəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
299) Hansı aerozollar aktiv fibrogen xüsusiyyətinə malikdir?

A) Spirtdə yaxşı həll olunanlar

B) Spirtdə pis həll olunanlar

C) Suda yaxşı həll olunanlar

D) Pis həll olunanlar

E) Yağda yaxşı həll olunanlar


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
300) Havada olan nazik parçalanmış toz dənəciklərinin təmizlənməsi necə həyata keçir?

A) Toz yatırılma kameralarında

B) Yağ filtrlərində

C) Su filtrlərində

D) Elektrofiltr vasitəsi ilə

E) Siklonda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
301) Eşitmə orqanlarının tərkib hissələrə ayıran hissiyyət orqanlarının daha çox qıcıqlandırıcı təsir edən səslər hansılardır?

A) Aşağı tezlikli

B) Orta tezlikli

C) Qısa tezlikli

D) Yüksək tezlikli

E) Küçə küyu


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
302) Səs gücünün artması ilə eşitmə orqanının qavraması arasında olan aslılıq necə olur?

A) Nisbi


B) Loqarifmik

C) Düz tənasüb

D) Əks tənasüb

E) Korelyasion


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə