Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə9/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

611) Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?

A) Q/m3


B) Mkq/m3

C) Kq/m3


D) T/m3

E) Mq/m3
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


612) Hansı göstərici suyun orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?

A) Bulanlıq

B) Codluq

C) İy


D) Rəng

E) Dad
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


613) İçməli suya daxil olan hansı qeyri-üzvi maddə 1 –ci sinif təhlükəli maddələrə aiddir?

A) Sulfatlar

B) Xloridlər

C) Civə


D) Nitratlar

E) Dəmir
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


614) Təhsil muəssisələrində torpaq sahələrini ölçüsü nəyə əsasən qəbul olunur?

A) Bir şagirdə düşən sahə hesabılə

B) Yer səthinin quruluşu

C) İqlim-coğrafiya şəraiti

D) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı

E) Müəssisənin ümumi tuyumu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
615) Şəhərlərin sıxlıq şəraitində neçə mərtəbəli məktəblərin inşaatına yol verilir?

A) 4 mərtəbəli

B) 1 mərtəbəli

C) 2 mərtəbəli

D) 5 və artiq mərtəbəli

E) 3 mərtəbəli


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
616) Uşaq müəssisələrin tikintisinə verilən sahədə torpaq suların səviyyəsi neçə metrdən az olmamalıdır?

A) 0,5 m


B) 1 m

C) 2,0 m


D) 1.5m

E) 3,0 m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


617) Tədris müəssisəsinin yaşıllaşdırma sahəsi ümumi sahənin neçə %-i təşkil edilməsi nəzərdə tutulur?

A) 50%


B) 40%

C) 70%


D) 30%

E) 60%
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


618) İnternat məktəblərində yataq və tədris korpusları arasında olan aralıq neçə metr olmalıdır?

A) 30 m


B) 40 m

C) 80 m


D) 60 m

E) 50 m
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


619) Otaqların birtərəfli işıqlandırılmasında tədris müəssisəsi ilə qarşıdakı binanın aralıq məsafəsi nə qədər olması tövsiyyə olunur?

A) Qarşıdakı binanın 2 qat hündürlüyündən az olmamaq şərti ilə

B) 2,5

C) 1,0


D) 3,0

E) 1,5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


620) Məktəbəqədər müəssisəsinin torpaq sahəsində olan qrup meydançaların sayı nəyə əsaslanır?

A) İqlim-coğrafi şəraitinin xüsusiyyətlərinə

B) Torpaq sahəsinin ölçüsünə

C) Yer səthinin quruluşuna

D) Qrupların ümumi sayına

E) Məktəbəqədər müəssisənin tutumuna


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
621) Zibil üçün konteynerlərin meydançaları necə quraşdırılmalıdırlar?

A) Betonlaşdırma və ya asfaltedilmə

B) Çınqıl və qumun səpilməsi

C) Ot


D) Torpaq ilə döyəclənmə

E) Taxta
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


622) Tədris müəssisəsinin meydançalarının quruluşu və avadanlığı nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Pedaqoji vəya tərbiyə tələbatına

B) Uşaqların boyu və yaşına uyğun

C) Qrupların sayına

D) Uşaqların hərəki fəaliyyətinə

E) Müəssisənin ümumi tutumuna


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
623) 1-3 yaşlı körpələr üçün meydançalar neçə olmalıdırlar?

A) Ot ilə örtülmüş

B) Taxtalı

C) Betonlaşdırılmış

D) Asfalt ilə örtülmüş

E) Çınqıl ilə döyəclənmiş


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
624) Kölgəli talvarların döşəməsi neçə olmalıdır?

A) Taxta


B) Torpaq ilə döyəclənmiş

C) Asfalt

D) Otlu

E) Linoleumlu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
625) Məktəbəqədər müəssisələrində ümumi giriş necə qrup üçün yol verilir?

A) 4 qrup

B) 2

C) 1


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


626) Sinif otaqlarında 1 şagirdə minimal sahə nə qədər təşkil edir?

A) 2,5 kv.m

B) 3,5 kv.m

C) 1,5 kv.m

D) 2,0 kv.m

E) 3,0 kv.m


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
627) Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Uşaqların boyu və yaşına

B) Müəllimln tələbinə

C) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə

D) Şagirdin tələblərinə

E) Gigiyenik və pedaqoji tələbləri nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş xüsusiyyətlərinə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
628) Uşaqların yerləşdirilməsi nəyi nəzərə alaraq olunmalıdır?

A) Sağlamlığın, eşitmə və görmə vəziyyətini

B) Valideynlərin xahişi

C) Müəllimin istəyi

D) Şağirdlərin istəyi

E) Parta və ya masaların ölçüsü


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
629) Uşaqların boy-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk növbədə nəyi törədə bilər?

A) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı

B) Skolioz

C) Uşaqların yorulması

D) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə

E) Görmə itiliyinin aşağa enməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
630) Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?

A) 30-50 %

B) 40-60 %

C) 60-80 %

D) 20-30 %

E) 50-70 %


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
631) Üzgüçülük hovuzunun zalında havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə yuxarı

B) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə aşağı

C) 280C


D) Suyun dərəcəsi ilə bərabər

E) 250C
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


632) Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün termometr necə asılmalıdır?

A) Qapıda 1,5 m səviyyəsində

B) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə

C) Otağın mərkəzində

D) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə

E) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
633) Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?

A) Cənub-Qərb, Qərb

B) Şərq, Şimal-Şərq

C) Şərq, Cənub-Şərq

D) Şimal, Şimal-Şərq

E) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
634) Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsinə yol verilir?

A) Rəsmxətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku

B) Rəsmxətt və rəsm kabinetləri

C) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları

D) Hesablayıcı texnikası kabineti

E) Musiqi zalı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

Kommunal gigiyena

635) Küyün gigiyenik əhəmiyyəti hansıdır?

A) İnsan sağlamlığına ciddi təsir edən xarici mühit amilidir

B) Hər-hansı xoşagəlməz və ya arzuolunmaz səs və ya səslər qarışığı olub, orqanizminə zərərli və ya qıcıqlandırıcı təsir edir, onun iş qabiliyyətini azaldır

C) Elektromaqnit dalğaları və gərginlik sahəsində yaranmış səs mühitinin vəziyyətidir

D) Eşitmə üzvünə səs dalğalarının təsirindən yaranmış hissiyyatdır

E) Eşitmə tezlikləri diapazonunda olan elastik mühitin mexaniki titrəyişləridir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
636) Aşağıtezlikli küyə hansı aiddir?

A) Fasiləsiz spektra malik olub, bir aktaradan daha geniş sahəyə malik küy

B) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

C) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs (hers) tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

D) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları

E) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs-ə qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
637) Orta tezlikli küyə hansı aiddir?

A) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

B) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy

E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
638) Struktur küyə hansı aiddir?

A) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

B) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları

C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

D) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

E) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
639) Geniş sahəli küyə hansı aiddir?

A) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

B) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları

C) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy

D) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

E) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
640) Şəhərin layihələşdirilməsi zamanı gələcək (perspektiv) əhalinin sayı hansı məlumata əsasən hesablanır?

A) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən

B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən

C) Yerin coğrafi koordinatlarına əsasən

D) Sənaye müəssisələrinin gücünə əsasən

E) Mövcud torpaq sahəsinin iriliyinə əsasən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
641) Şəhər mikrorayonu tikinti sıxlığı normaları nədən asılıdır?

A) Şəhəryaradıcı amilin xarakterindən

B) Yerin coğrafi koordinatlarından

C) Şəhər nəqliyyatının sayından

D) Yaşayış evlərinin mərtəbəliliyindən

E) Şəhərin ərazisinin ölçülərindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
642) Şəhər mikrorayonunun perimetral tikinti sistemi nəyə yol verir?

A) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini azaltmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa

B) Bunların heç birinə təsiri yoxdur

C) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

D) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa

E) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini artırmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
643) İnsanın eşitmə üzvü hansı tezlikdə səs dalğalarını qəbul edir?

A) 18-dən 24000 Hs qədər olan

B) 16-dan 16000 Hs qədər olan

C) 2-dən 2000 Hs qədər olan

D) 8-dən 20000 Hs qədər olan

E) 4-dən 12000 Hs qədər olan


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
644) Səs təzyiqinin iki dəfə artmasına səsin təzyiqinin dəyişməsinin hansı səviyyəsi uyğun gəlir?

A) 20 dB (desibel) qədər

B) 12 dB (desibel) qədər

C) 6 dB (desibel) qədər

D) 4 dB (desibel) qədər

E) 8 dB (desibel) qədər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
645) Ardıcıl nəqliyyat axınının yaratdığı küyün ölçülməsi necə aparılır?

A) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə

B) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,0 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə

C) Nəqliyyat axınının ikinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

D) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,5 aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

E) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
646) “Məhdud tikinti zonası” elə bir ərazidir ki, burada yerləşən radiotexnik obyektin elektromaqnit enerji gücün yol verilən səviyyədən artıq olması yer səthindən neçə m –dən çox hündürlüyündə tövsiyyə olunur?

A) 2,5 m


B) 3,0 m

C) 1,5 m


D) 2,0 m-dən çox

E) 3,5 m
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


647) Vibrasiyanın intensivliyi nə ilə ölçülür?

A) DB ilə

B) V/m ilə

C) MkVt/kv.sm ilə

D) H/kv.m ilə

E) A/m ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
648) İnsanların müxtəlif məskunlaşdığı yerlər üçün küyün icazə verilən səviyyəsinin (parametrlərinin) müəyyən edilməsi nədən asılıdır?

A) Həmin şəraitdə insanın fəaliyyətinə məxsus əsas fizioloji proseslərindən asılıdır

B) Əhalinin orta yaş göstəricisindən asılıdır

C) Küyün əmələ gəlmə mənbəyindən asılıdır

D) İnsanın küydən müdafiə olunmasından asılıdır

E) İnsanın küyün təsiri altında olması müddətindən asılıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
649) “Məhdud tikinti zona”-sında radiotezlikli elektromaqnit dalğaların təsitinə görə perspektiv tikinti zamanı nəyə üstünlük verilir?

A) Radiotexnik obyektlə yaşayış binaları arasındakı məsafəyə

B) Müalicə-profilaktik və uşaq müəssisələrinin daxili planlaşdırılmasına

C) Digər radiotexnik obyektlərin yerləşdirilməsinə

D) Müalicə-profilaktik və uşaq müəssisələrinin yerləşdirilməsinə

E) Nəzərdə tutulan tikinti obyektlərinin hündürlüyünə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
650) Küyün səviyyəsinin yaşıllıqlar zolağı ilə aşağı salınması zamanı nə nəzərə alınır?

A) Ağacların yaşı

B) Yaşıllığın sıxlığı

C) Ağacların hündürlüyü

D) Yaşıllıq zolağının eni və onların əkilməsinin xarakteri

E) Ağacların növü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
651) Şəhərlərin ərazisi funksional istifadəsinə görə hansı zonalara bölünür?

A) Mədəni-məişət, nəqliyyat, sənaye, ambarlar

B) Yaşıllıqlar, təhsil, yaşayış, xidmət müəssisələri

C) Seliteb, sənaye, kommunal-ambarlar, xarici nəqliyyat

D) İstirahət, yaşayış, iaşə müəssisələri, yaşıllıq

E) Ticarət, seliteb, sənaye, kommunal xidmətləri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
652) Şəhər əhalisi ictimai istehsalatda iştirakı və əmək fəaliyyətinin xarakterinə görə aşağıdakı hansı qruplara bölünür?

A) Təhsilli, savadsız, iqtisadi təminatlı

B) Xüsusi təyinatlı, xidmətçi, sosial-mədəni

C) Şəhəryaradıcı, xidmətçi, fəaliyyətsiz

D) Fəaliyyətli, fəaliyyətsiz, ixtisaslı

E) Demoqrafik, sağlam, sosial-iqtisadi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
653) Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinə hansı aiddir?

A) Ticarət mərkəzi

B) Yaşayış rayonu

C) Mədəni mərkəz

D) Təhsil mərkəzi

E) Mikrorayon


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
654) Layihələşdirilərkən şəhərlərin və digər yaşayış məskənlərinin əhalisinin sayı necə hesablanır?

A) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən

B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən

C) Məktəblilər qrupunun sayına əsasən

D) Tibb işçilərinin sayına əsasən

E) Fəaliyyətsiz qrupun sayına əsasən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
655) Şəhərlərdə ali təhsil idarələri gündüz şöbələrinin tələbləri hansı qrupa aiddir?

A) Sosial ehtiyaclı qrupa

B) Şəhəryaradıcı qrupa

C) Fəaliyyətsiz qrupa

D) Xidmətçi qrupa

E) Perspektiv inkişaf qrupuna


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
656) Şəhərlərdə ali təhsil müssisələrinin müəllimləri hansı qrupa aiddir?

A) Növbətçi

B) Xidmətçi

C) Şəhəryaradıcı

D) Qulluğçu

E) Fəaliyyətsiz


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
657) Şəhəryaradıcı qrupun əhalisi layihələşdirilərkən əhalinin sayının yeni şəhərlər üçün (I) neçə faizdən az, layihələşdirilən müddətin sonu (II) üçün neçə faizdən çox olmamalıdır?

A) I-80%, II-20%

B) I-33%, II-60%

C) I-50%, II-50%

D) I-40%, II-35%

E) I-45%, II-25%


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
658) Şəhərin seliteb (yaşayış) zonası aşağıdakıların hansının yerləşdirilməsi üçündür?

A) Sənayenin perspektiv inkişafı obyektləri

B) İri sənaye müəssisələri, xidmət obyektləri

C) Əhali üçün istirahət-sağlamlandırıcı obyektlər

D) Yaşayış rayonları, ictimai mərkəz, ümumi istifadə üçün yaşıllıqlar

E) Hava donnması, su nəqliyyatı limanları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
659) Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?

A) İctimai-iaşə müəssisələri, yaşayış evləri

B) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər

C) Yaşıllıqlar, parklar, basseynlər

D) Anbarlar, nəqliyyat depoları

E) Avtobus, dəmir yol vağzalları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
660) Şəhərin kommunal-anbarlar zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?

A) Anbarlar, qarajlar, şəhər nəqliyyat depoları

B) Məktəbəqədər uşaq idarələri, məktəblər

C) Sanitar-müdafiə yaşıllıq zolaqları

D) Yaşayış binaları, xidmət müəssisələri

E) Tədris, müalicə-sağlamlaşdırma idarələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
661) Əsas şəhəryaradıcı amillərə bunlardan hansılar aiddir?

A) Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, material-texniki bazalar, xarici nəqliyyat müəssisələri, tikinti, ictimai-mədəniyyət idarələri

B) İctimai-iaşə, ticarət idarələri

C) Yerli energetika və nəqliyyat idarələri

D) İdman-istirahət müəssisələri

E) Məktəblər, məktəbəqədər uşaq müəssisələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
662) Şəhərin xarici nəqliyyat zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?

A) Sənaye müəssisələrinə xidmət idarələri

B) Sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri və onlar üçün stansiyalar, portlar, limanlar

C) Yükdaşımaların lisenziyalaşdırılması idarələri

D) Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri idarələri

E) Nəqliyyat işçilərinə mədəni xidmət idarələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
663) Şəhərlərdə əsas əhali qrupları sayının nisbəti nədən asılıdır?

A) Şəhərin iriliyindən

B) İqlim zonasından

C) Sənayenin növündən

D) Şəhəryaradıcı amildən

E) Əhalinin yaşından


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
664) Mikrorayon ərazisində yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?

A) Şəhər əhalisinə xidmət üçün teatrlar, mədəniyyət obyektləri

B) Şəhər adminstrasiyası idarələri

C) Şəhərlərarası nəqliyyat dayanacaqları

D) İri miqyaslı idman kompleksləri, su hövzələri

E) Yaşayış binaları, gündəlik xidmət idarələri,ümumi istirahət meydanları, fərdi fəaliyyət dayanacaqları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
665) İri şəhərlərdə yaşayış ərazisində yaradılan yaşayış rayonuna neçə mikrorayon daxil olur?

A) 3-8


B) 2-3

C) 8-12


D) 4-5

E) 1-2
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


666) Şəhərin yaşayış rayonu ərazisində yerləşən obyektlərə mikrorayon ərazisində yerləşən obyektlərdən əlavə hansılar aiddir?

A) Poliklinika, dispanser, idman zalları və basseynlər, kinoteatr, kitabxana, iri mağazalar və iaşə müəssisələri

B) Çarhovuzlar, üzgüçülük su hovuzları

C) Şəhər nəqliyyat dayanacaqları, yaşıllıq zonaları

D) Yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxanalar

E) Beynəlxalq iclas, konfrans zalları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
667) Əhalinin sayına görə şəhərlər aşağıdaki hansı qruplara bölünür?

A) Miqrasiyalı, miqrasiyasız, sabit yerləşmiş

B) Böyük, orta, kiçik

C) Kiçik, orta, böyük, iri, ən iri

D) İnkişaf edən, inkişafı qurtarmış, sabit

E) Köhnə, yeni, cavan


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
668) İri və ən iri şəhərlərdə əhalinin sayı nə qədər olur?

A) 150000-300000

B) 900000-1500000

C) 500000-1000000

D) 600000-800000

E) 250000-400000


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
669) Kiçik və orta şəhərlərdə əhalinin sayı nə qədər olur?

A) 50000-100000

B) 200000-450000

C) 20000-40000

D) 500000-600000

E) 25000-30000


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
670) Kənd yaşayış məskənləri ərazisi hansı zonalara bölünür?

A) Yaşıllıqlar, nəqliyyat, anbarlar zonaları

B) Taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük zonaları

C) Mədəni-istirahət, kommunal təsərüffat, ictimai zonalar

D) Yaşayış zonası, təsərrüfat-istehsalat zonası, ictimai mərkəz

E) Şəhərlərarası nəqliyyat, kənd təsərrüfatı zonaları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
671) Urbanizasiya nə deməkdir?

A) Əhalinin idman rekordlarının artması

B) Əhali gəlirlərinin artması

C) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması

D) Əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətinin artması

E) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
672) Urbanizasiyanın mənfi təsirlərinə nə aid edilə bilər?

A) Xarici mühitin çirklənməsi, küyün artması, şəhər mikroiqliminin yaranması, həyat ritminin sürətlənməsi, həddən artıq məlumatlanma

B) Nəqliyyat əlaqələrinin çətinləşməsi

C) Maddi gəlirlərin azalması

D) Su qıtlığının yaranması

E) Tibbi yardımın pisləşməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
673) Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?

A) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi

B) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının sürətlənməsi

C) Cinayətkarlığın azalması

D) Əhaliyə tibbi xidmət göstərənlərin sayının artması

E) İdman-sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
674) Əhalinin sağlamlığına təsirin gücünə görə mənzil-kommunal şərait neçənci yeri tutur?

A) 3-cü yeri

B) 4-cü yeri

C) 5-ci yeri

D) 2-ci yeri

E) 1-ci yeri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
675) Temperatura inversiyası nədir?

A) Havanın temperaturasının mövsümü dəyişkənliyi

B) Havanın temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi

C) Soyuq hava kütləsinin aşağı düşüb,isti hava kütləsinin onun üzərini örtməsi

D) Relyefin havanın temperaturasına təsiri

E) Gün ərzində havanın temperaturasının dəyişkənliyi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
676) Temperatura inversiyasının uzun müddət davam etməsinə səbəb nə olur?

A) Yüksək atmosfer təzyiqi , havanın hərəkətinin zəifliyi və ya heç olmaması

B) Havanın həddən artıq tozlanması

C) Hava cərəyanının çox yüksək olması

D) Ultrabənövşəyi şüaların kəskin çatışmamazlığı

E) Havada turbulent hərəkət zonalarının yaranması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin