Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə14/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

943) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?

A) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik

B) Möhkəmlik, elastiklik

C) Yüngüllük, tez bişirilməsi

D) Yaxşı rəng, iyi və dad verir

E) Heç birini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
944) Keyfiyyətli buğda ununda kleykovinanın miqdarı neçə faizdən aşağı olmamalıdır?

A) 50-55%

B) 35-40%

C) 25-30%

D) 40-45%

E) 10-15%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
945) Unu uzun müddət saxlamaq üçün nəmliyi nə qədər olmalıdır?

A) 18%


B) 10%

C) 14%


D) 20%

E) 8%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


946) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər təyin edilir?

A) Kleykovinanın miqdarı

B) Həşaratların sayı

C) Heç biri

D) Rəngi və nəmliyi

E) Turşuluqa və ammonyak sınağı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
947) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?

A) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan

B) Heç birindən

C) Hamsından

D) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən

E) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
948) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və çox olması nəyi göstərir?

A) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması

B) Keyfiyyətsiz unu

C) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması

D) Heç birini

E) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
949) Hazır süd xörəklərində “C” vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə olunan reaktiv hansıdır?

A) Natrium qələvisi məhlulu

B) Heç biri

C) Rozol aqarı

D) Tilmans reaktivi

E) Nesslər reaktivi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
950) Qida zəhərlənmələri hadisələrinin tədqiqatı zamanı hansı mütləq şərtləri olmalıdır?

A) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

B) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)

C) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından

D) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları

E) Bütün sadalanan şərtlər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
951) İnək südünün əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) orta tərkibi müvafiq olaraq necədir?

A) 4,5%, 7,8-9,3%, 10-10,7%

B) 2,5%, 4-4,6%, 7,3-7,5%

C) 3,7%, 5-5,5%, 9%

D) 3,3%, 3,2-3,6%, 4,5-4,7%

E) 3,7%, 5-5,5%, 6%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
952) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?

A) Heç biri

B) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH

C) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ

D) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası

E) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
953) Südün xüsusi çəkisi (sıxlığı) hansı üsulla təyin olunur?

A) “Juravlyov” aləti ilə

B) Butirometrlə

C) Aerometr-laktodensimetrlə

D) Heç birilə

E) “Rekord” aləti ilə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
954) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?

A) Heç birini

B) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını

C) Temperaturun artması və azalması

D) Laktobakteriyaların olması və olmaması

E) Çay sodası və nişastanın qatılması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
955) Çörəkdə nəmliyinin çox olması nəyi göstərir?

A) Heç birini

B) Onun qiymətini və dad göstəricilərini azaldır, həzm olunmasını çətinləşdirir

C) Onun mənimsənilməsini artır, xarici görnüşünü yaxşılaşır

D) Doyma hissiyatını artır, həzm prosesini asanlaşdırır

E) Saxlama müddətini artır, dad göstəricilərini yaxşılaşdırır


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
956) Çörəyin məsaməliliyi hansı cihazla təyin olunur?

A) Butirometr vasitəsi ilə

B) Laktodensimetrlə

C) Heç birilə

D) Juravlyov aləti ilə

E) Kretov cihazı ilə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
957) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən az olmamalıdır?

A) 45-55% və 20-25%

B) 55-75% və 45-55%

C) 80-85% və 55-68%

D) 20-45% və 30-35%

E) 45-55% və 40-45%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
958) Həm buğda, həmdə çovdar çörəklərin mötədil turşuluğunu ona xoşagələn dad və daha yaxşı həzm olunmasına səbəb olur və buna görə turşuluğ müvafiq olaraq neçə dərəcədən çox olmamalıdır?

A) 10-15º və 30º

B) 5-10º və 25º

C) 3-7º və 12º

D) 5-10º və 30º

E) 1-5º və 20º


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
959) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma işlərində vacib prinsip hansıdır?

A) Qrupların təcrid edilmə prinsipi

B) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi

C) Ümumi giriş və çıxış prinsipi

D) Heç biri

E) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
960) Məktəblilərin bioloji yaşını qiymətləndirən meyarlar hansılardır?

A) Psixomotor inkişaf

B) Döş qəfəsinin və baş dairəsinin ölçüsü

C) Qarın nahiyəsinin piy qatı, əllərin əzələ qüvvəsi

D) Bədənin çəkisi, boyun uzunluğu

E) Boyun uzunluğu, biləyin sümükləşmə nüvəsinin sayı, ikincili cinsi əlamətlərin inkişafı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
961) Uşaq baxçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?

A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet

B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu

C) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet

D) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet

E) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı (şüşəbənd və ya yataq otağı)


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
962) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?

A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%

B) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%

C) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%

D) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
963) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri hansılardır?

A) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san

B) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda 1,0-1,5 dəfə

C) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi-saatda 3 dəfə

D) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
964) Uşağın fiziki inkişafının qiymətləndirilməsində istifadə olunan fiziometrik göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) Bədənin boyu və çəkisi

B) Psixomotor inkişaf

C) Qarının nahiyəsininn piy qatı, bədənin çəkisi

D) Heç biri

E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əllərin əzələ qüvvəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
965) 7 yaşlı uşağın bioloji yaşının qiymətləndirilməsinin aparıcı göstəriciləri hansılardır?

A) Heç biri

B) Bədənin boyu, daimi dişlərin sayı

C) Ürək döyüntülərinin tezliyi və ağ ciyərlərin həyat tutumu

D) Başın və döş qəfəsi dairəsinin ölçüsü

E) İkincili cinsi əlamətlərinin yetişmə dərəcəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
966) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin olunur?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi

B) Heç biri

C) Bədənin çəkisi və uzunluğu

D) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı

E) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
967) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?

A) Əlillik

B) Doğuş

C) Fiziki inkişaf

D) Peşə xəstəlikləri

E) Yoluxucu xəstəliklər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
968) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?

A) Bacarıq və vərdişlər

B) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi

C) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi

D) Psixomotor inkişafı

E) Daimi dişlərin sayı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
969) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?

A) Bacarıq və vərdişlər

B) Daimi dişlərin sayına görə

C) Arterial təzyiqi

D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

E) Ürək döyüntülərinin tezliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
970) Uşaq orqanizmin funksional vəşiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsində hansı göstərici vacib sayılır?

A) Ürək-damar sistemin göstəricisi fiziki yüklənmə sınağının nəticələrinə görə

B) Əzələ sistemin göstəricisi

C) Tənəffüs sistemin göstəricisi

D) Mərkəzi sinir sistemin göstəricisi

E) Psixomotor fəaliyyətinin göstəricisi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
971) Uşaq və yeniyetmələrin fiziki hazırlığın qiymətlənməsi üçün istifadə edilən testlərin arasında ən vacibi hansı sayılir?

A) Heç biri

B) Sürətə görə qaçış

C) Dözümlüyə görə qaçış

D) Yerindən tullanma uzunluğu

E) Hündürlüyə tullanma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
972) Hansı göstərici uşağın bioloji yaşını əks edir?

A) Müxtəlif orqan və sistemin yetişmə dərəcəsi

B) Sinir-psixiki inkişafın səviyyəsi

C) Uşağın doğulduğu vaxtdan yaşadığı illərin sayı

D) Psixiki inkişafın səviyyəsi

E) Şəxsiyyətin formalaşma prosesi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
973) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsinin aparıcı göstəricisi hansıdır?

A) Başın dairəsi

B) Cinsi yetişmənin dərəcəsi

C) Döş qəfəsinin dairəsi

D) Bədənin uzunluğu

E) Bədən quruluşu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
974) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 25-30


B) 30-dan artıq

C) 20-25


D) 16-20

E) 15 yaşına qədər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
975) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 29-34


B) 23-28

C) 17-22


D) 40 yaşından artıq

E) 35-39
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


976) Hansı göstərici bioloji amil riskinə aid deyil?

A) Zərərli amillərlə təmasda olan valideynlər

B) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması

C) Valideynlərin pis vərdişlərlə təmasda olması

D) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası

E) Valideynlərin sağlamlığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
977) Hansı göstərici sosial amil riskinə daxil deyil?

A) Ailədə pis qarşılıqlı münasibət

B) Valideynlərdən birinə alkoqolizm verilməsi

C) Əlverişsiz məişət şəraiti

D) Qohumlar tərəfindən uşağın tərbiyyə edilməsi

E) Uşağın doğulduğu ərazidə kritik ekoloji vəziyyətin olması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
978) Orqanizmin bioloji yetişməsinin ən dəqiq göstəricisi hansıdır?

A) Sümük yaşı

B) İkincili cinsiyyət əlamətləri inkişaf dərəcəsi

C) Daimi dişlərin sayı

D) Bədənin uzunluğu

E) Bədənin çəkisi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
979) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?

A) Arterial təzyiq

B) Bacarıq və vərdişlər

C) İkincili cinsiyyət əlamətləri

D) Psixomotor inkişaf

E) Orqanizmin davamlığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
980) Məktəblilərin bioloji yaşının qiymətləndirmə meyarı hansıdır?

A) Daimi dişlərin sayı

B) Psixomotor inkişaf

C) Vərdiş və bacarıq

D) Bədənin kütləsi

E) Bədənin uzunluğu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
981) Fiziki iş qabiliyəti orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət verilir?

A) Dayaq-hərəkət aparatı

B) Endokrin sistemi

C) Həzm etmə sistemi

D) Sinir sistemi

E) Kardio-respirator sistemi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
982) Cl. Perfringens-in əsas sakin olduğu yer hansıdır?

A) İnsanın bağırsağı

B) Torpaq

C) Ərzaq məhsulları

D) Heyvanların bağırsağı

E) Su
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


983) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?

A) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası

B) Torpaq

C) İnsan və heyvanların bağırsağı

D) Su

E) İnsanın bağırsağı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
984) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?

A) Tez-tez qusmaq

B) Yüksək hərarət

C) İshal


D) Baş ağrısı

E) Ürək bulanma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
985) Nitratlarla kəskin zəhərlənmə zamanı ən xarakterik klinik simptomlar hansılardır?

A) İshal


B) Dodağların, dırnaqların və üzün sianozu

C) Baş ağrısı

D) Ürək bulanma və qusma

E) Qəbizlik


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
986) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?

A) Göbələklər

B) Dənəvari və paxlalılar

C) Süd məhsulları

D) Ət məhsulları

E) Balıq məhsulları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
987) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?

A) Mərkəzi sinir sisteminə

B) Ürək damar sisteminə

C) Böyrəklərə

D) Periferik sinir sisteminə

E) Mədə-bağırsaq traktına


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
988) Botulizm hansı növ infeksiyalara aiddir?

A) Mikotoksikoz

B) Bakteriotoksikozlar

C) Bağırsaq infeksiyaları

D) Virus infeksiyaları

E) Toksikoinfeksiyalar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
989) Ev şəraitində hazırlanan konserv məhsullarından hansılar botulizmin törənməsində ən əsas rol oynayırlar?

A) Konservləşdirilmiş tərəvəz

B) Konservləşdirilmiş göbələk

C) Konservləşdirilmiş ət

D) Konservləşdirilmiş meyvə

E) Konservləşdirilmiş göyərti


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
990) Stafilokokk intoksikasiyaları ən çox hansı ərzaqların istifadəsi ilə bağlıdır?

A) Süd məhsulları

B) Kremli qənnadı məmulatlar

C) İkinci xörəklərin qarnirləri

D) Salatlar, vineqretlər

E) Döyülmüş ət məmulatları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
991) Stafilokokkun inkişafı ərzaqda hansı dəyişiklərə səbəb olur?

A) Acı dad verirlər

B) Qidanın konsistensiyasının dəyişilməsi

C) Qidanın rəngini dəyişirlər

D) Dəyişkləri əmələ gətirmirlər

E) Qidanın orqanoleptik xassələrinin dəyişikliyini əmələ gətirirlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
992) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?

A) Mikotoksinlər

B) Salmonellyoz

C) Stafilokokk intoksikasiyaları

D) Qidada civə qalıqlarının olması

E) Botulizm


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
993) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?

A) İldə 4 dəfə xəstələnənlər

B) İldə 2 dəfə xəstələnənlər

C) İldə 5 dəfədən artıq xəstələnənlər

D) İldə 3 dəfə xəstələnənlər

E) İldə 4 dəfədən artıq xəstələnənlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
994) Respirator xəstəliklərin profilaktikasında ən vacib şərt hansıdır?

A) Təhsil ocaqlarında qoruyucu rejimin təşkil olunması

B) Optimal hava rejimi

C) Əlavə qidalanmanın təşkil olunması

D) Fitoterapiya

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
995) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı birinci dərəcədə sayılır?

A) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi

B) Televiziya proqramlarına baxış

C) İdman və bədən tərbiyyəsi

D) Məktəbdənkənar fəaliyyət

E) Tədris


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
996) Körpə ölümü nə deməkdir?

A) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı

B) Perinatal ölüm

C) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı

D) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı

E) Bətn daxili ölüm


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
997) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 300


B) 100

C) 150


D) 50

E) 200
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


998) Kol–titr nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

B) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

C) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
999) Koli–indeks nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

B) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

C) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

D) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1000) İçməli suyun Koli–titri nə qədər olmalıdır?

A) 450 ml

B) 550 ml

C) 500 ml

D) 400 ml

E) 300 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1001) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 4


B) 6

C) 5


D) 3

E) 7
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


1002) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?

A) 10


B) 5

C) 3


D) 8

E) 7
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


1003) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa Koli–titr nə qədərdir?

A) 200 ml

B) 100 ml

C) 300 ml

D) 50 ml

E) 500 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1004) Koli–titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?

A) 500ml


B) 400 ml

C) 100 ml

D) 200 ml

E) 300 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
1005) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?

A) 300 ml

B) 200ml

C) 500 ml

D) 400 ml

E) 100 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

S/N

Literature

Repetitions

1

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


223

2

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


1

3

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


1

4

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


198

5

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


1

6

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


201

7

mütaliyəsi


1

8

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


69

9

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


1

10

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


230

11

Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


70

12

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


1

13

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


1

14

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


4

15

M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


1

16

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


3
Total:

1006

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin