Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Fəhlələr arasında vibrasiya patologiyasının artması zaman toxunulmaqla duyulan və temperatur həssaslığının pozğunluğu nə qədər olur?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə5/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

303) Fəhlələr arasında vibrasiya patologiyasının artması zaman toxunulmaqla duyulan və temperatur həssaslığının pozğunluğu nə qədər olur?

A) Tez-tez

B) Müvəqqəti

C) Pozulmur

D) Daimi

E) Nadir halda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
304) Hansı tozlandırıcı aerozollar daha çox fibrogen aktivliyə malikdirlər?

A) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olanlar

B) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olmayanlar

C) Tərkibində sərbəst Kobalt olanlar

D) Tərkibində sərbəst Xrom olanlar

E) Tərkibində sərbəst Kobalt olmayanlar


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
305) Lazer qurğuları ilə əməyin sağlamlaşdırılmasından ötrü üçün hansı tədbirlərin əhəmiyyəti yoxdur?

A) Koeffisentliyi az olan dəf etmə materiallarından üst qatının örtülməsi

B) Lazer sahələrinin aparılması

C) Lazer şüalarını mühafizə etmək

D) Peşə istiqamətinə yönəltmənin aparılması

E) Peşə seçiminin aparılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
306) Lazer şüalanması üçün hədəf nədir?

A) Onurğa beyni

B) Gözlər

C) Qulaqlar

D) Baş beyni

E) Cinsiyyət orqanları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
307) Lazer şüalanmanın hansı təsiri orqanizmə təsir etmir?

A) Doldurulma sistemi

B) Dalğanın uzunluğu

C) İmpuls ardıcıllığının tezliyi

D) İmpulsun uzunluğu

E) Şüalanma meydanı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
308) Spektral tərkibə görə küylərə nə aid deyir?

A) Enlixətli

B) Daimi

C) Tonal


D) Nazikxətli

E) Mexaniki


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
309) Küylərin orqanizmə təsiri hansı sindromlara səbəb olmur?

A) Polinevritlər

B) İki tərəfli eşitmə aparatının zədələnməsi

C) Damarların veqetativ disfunksiyası

D) Astenoveqetativ sindrom

E) Osteoxondroz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
310) Küyün hansı xarakteri peşə ağır eşitmələrinə səbəb olur?

A) Xətli


B) Qeyri daimi

C) Tonlu

D) Nazikxətli

E) Daimi
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


311) Sənaye küyləri hansı orqanlara təsir etmir?

A) Qaraciyərə, dalağa

B) Ürək-damar sisteminə

C) Mərkəzi sinir sisteminə

D) Böyrək üstü vəziyə, hupofizə, qalxanabənzər vəziyə

E) Vestibulyar aparata


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
312) Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü nədən istifadə olunmur?

A) Ton audiometri

B) Xronorefleksometr

C) Kamerton

D) Pıçıltı ilə danışmaq

E) Audiometr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
313) İnfrasəs dəyişmələrinə nə aid deyir?

A) Dəyişkənliyin aşağı tezliyi

B) Difraksiya əlaməti

C) Dalğanın qısalığı

D) Dalğanın uzunluğu

E) Dəyişkənliyin yuxarı tezliyi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
314) İnfrasəslər hansı bioloji təsirlər yaratmır?

A) Dayaq-hərəkət aparatına

B) Həzm orqanlarına

C) Emosional sahəyə (qorxu hissi)

D) Veqetativ sistemin təmininə (ürək-damar, tənəffüz, neyroendokrin)

E) Görmə orqanına


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
315) Soyudulmuş mikroiqlimdə (soyuducu, balıq kombinatlarında) işləyən fəhlələr arasında hansı peşə xəstəlikləri qeyd olunmur?

A) İflic


B) Angionevroz (veqetativ-sensor polinevropatiya)

C) Poliradikulonevropatiya

D) Ensefalopatiya

E) Endoartrit


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
316) Qızdırılmış mikroiqlimdə hansı peşə xəstəlikləri qeyd olunur?

A) Endoartrit

B) İflic

C) Poliradikulonevropatiya

D) Hipertermiya

E) Angionevroz (reqetativ-sensor polinevropatiya)


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
317) Qızdırılmış mikroiqlimdə işləyən zaman istivurma nəticəsində aparılan profilaktik tədbir hansılar deyil?

A) Su proseduraları

B) Bədən, ayaq, əl üçün individual qorunma üsulları

C) Sərinləşdirici yer istirahət üçün

D) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su

E) İstirahət üçün şüa qızdırıcıları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
318) Hava yolu vasitəsi ilə ultrasəslərin daimi təsiri nəticəsində orqanizmdə hansı dəyişikliklər baş vermir?

A) Peşə ağıreşitməsi

B) Astenik sindrom

C) Polinevritlər

D) Veqetativ damar distoniyası

E) Nevrit


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
319) Müəssisə mikroiqlimi anlayışına nə aid deyil?

A) Havanın rütubəti

B) Atmosfer təzyiqi

C) Havanın temperaturu

D) Havanın hərəkət surəti

E) İnfraqırmızı şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
320) İş yerlərində hava axınının hərəkət surəti nə ilə hesablanmır?

A) Katatermometr

B) Psixrometr

C) Aktinometr

D) Radiomometr

E) Anemometr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
321) Məişət intensiv vibrasiyasının ölçü vahidi necə qəbul olunmur?

A) Amplituda mm

B) Sürət m/san

C) Artıq sürətin səviyyəsi dB

D) Artıq sürət m/san2

E) Sürətin səviyyəsi (həddi) dB


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
322) İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri hansı simptoma səbəb olmur?

A) Toxunma hissiyyatın artması

B) Əllərdə güclü ağırlar

C) Kapilyarların spazması, barmaqların ağraması

D) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)

E) Vibrasiya hissiyyatının azalması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
323) İntensiv vibrasiyadan sənaye mühitinin hansı faktorları başqa mexanikləşdirilmiş əl aləti ilə işləyən zaman vibrasiyanın əmələ gəlməsi ilə yaranan xəstəlik hansı mühitdə baş verir?

A) Toz əmələ gələn obyektlər

B) Havanın aşağı temperaturu

C) İşin yüngüllüyü

D) İş yükünün ağırlığı

E) İşin ağırlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
324) Texnoloji avadanlıqların xidməti zaman ümumi vibrasiyanın profilaktikası üçün hansı tədbiri daha əhəmiyyətli sayılır?

A) Ayaq üçün vannalar

B) Növbə daxili fasilələrin normativlərinin daxil edilməsi

C) İş yerinin vibroizolyasiyası

D) Cihazın vibroizolyasiyası

E) İndividual müdafiə üsullarından istifadə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
325) Silikatozların nozoloji formaları hansılardır?

A) Artroz

B) Baritoz

C) Sideroz

D) Asbestoz

E) Manqanokonioz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
326) İş yerlərində hansı küy üçün nəzərdə tutulan reqlament inteqral parametrlərlə (enerjiyə olan ekvivalentliyin GBA səs səviyəsi) ölçülür?

A) Fasilələrlə olan küy

B) Dalğaları dəyişməyən küy

C) Vaxt ərzində dəyişən küy

D) Daim olan küy

E) Heç ölçülmür


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
327) EMS-nin əsas fiziki parametri necə xarakterizə olunur?

A) Maqnit keçiriciliyi

B) Tez-tez dəyişməsi

C) Temperatrun effektliliyi

D) Dalğanın uzunluğu

E) Dielektrik keciriciliyi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
328) Müxtəlif əlamətli vibrasiya xəstəliklərini hansı üsul üzə çıxarmır?

A) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi

B) Kapillyarskopiya

C) Elektrokardioqrafiya

D) Dinamometriya

E) Soyuq sınaqlı termometrlə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
329) Fibrogen təsirli aerozolların (ALFD) təsnifatına nə aid deyir?

A) Əmələ gəlmə mənbəyi

B) Hissəciklərin ölçüsü

C) Temperaturu

D) Kimyavi xüssusiyyəti

E) Törəmə üsuları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
330) Vibrasiya xəstəliklərinin ümumi və yerli vibrasiyanın xəbərdarlığından ötrü kompleksli müalicəvi profilaktik tədbirlərə nə aid deyir?

A) Əllərin masajı

B) Ayaq üçün su vannaları

C) Əllər üçün su vannaları

D) Dietik gida ilə təminat

E) Tibbi baxışlar


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
331) İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı xəstəlik yaranmır?

A) Onurğa sütununun osteoxondrozu

B) Ekstrapiramidal sindrom

C) Aşağı ətrafların polinevropatiyası

D) Vestibulopatiya

E) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
332) Silikoz zamanı hansı fəsadlar rast gəlmir?

A) Ağ ciyərlərin emfizeması

B) Ağ ciyər vərəmi

C) Xroniki bronxit

D) Spontan pnevmotoraks

E) Prevrit


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
333) Silikoz zamanı hansı rentqenoloji şəkil olmur?

A) Ciyərlərin kötüklərinin kəsilməsi

B) Ciyələrin kötüklərinin bərkiməsi

C) Xırda düyünlü törəmələr

D) Fibroz

E) Norma
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


334) İnfrasəslər istehsalat şəraitində adətən nə ilə müştərəkdir?

A) Kimyəvi faktorlarla

B) Aşağı keyfiyyətli vibrasiya ilə

C) Fibrogen təsirli tozların xüsusiyyəti ilə

D) Yüksək temperatur ilə

E) Aşağıtezlikli küylərlə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
335) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?

A) Mayənin itirilməsinin artması

B) Açıq dəri qatında temperatrun dəyişməməsi

C) Mayənin itirilməsinin azalması

D) Açıq dəri qatında temperatrun artması

E) Dəri damarlarının genişlənməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
336) Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?

A) Dekompressiya

B) Sualtı şəraitində

C) Şaxtalarda

D) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman

E) Kompressiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
337) DL 50 və ya CL 50 anlayışının düzgün təyini hansıdır?

A) Qrupda laborator heyvanların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

B) Qrupda laborabor heyvanların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

C) Qrupda laborator heyvanların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

D) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti

E) DL 50-nin təkrar halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə nisbəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
338) Xronik təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?

A) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

B) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir

C) Zonanın miqdarı təhlükə dərəcəsinin göstəricisi sayılmır

D) Daha az təhlükəlidir

E) Daha çox təhlükəlidir


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
339) Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?

A) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir

B) Zonanın miqdarı təhlükəlidir

C) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

D) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

E) Xronik təsir zamanı daha çox təhlükəlidir


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
340) İş zonasında zərərli maddələrin olması üzərində sistematik sanitar nəzarət kim tərəfindən aparılır?

A) YEM-rin mütəxəssisləri

B) Şəhər poliklinikası

C) Tibbi –sanitar hissə

D) Sex həkimi

E) Sənaye müəssisələrinin sanitar laboratoriyaları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
341) Kəskin istiqamətli təsir mexanizmi olan zərərli maddələrin iş zonasında olması şəraitində sınaqların götürülməsi necə aparılmalıdır?

A) Avtomatik cihazlar sistemini istifadə edərək

B) İldə 1 dəfə

C) Ayda 1 dəfə

D) Yarım ildə 1 dəfə

E) Rübdə 1 dəfə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
342) Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?

A) Bioloji istehsalat amilləri

B) İşçilərdə pnevmakoniozlar səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr

C) Fiziki istehsalat amilləri

D) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələr-ilkin xammal, yardımçı materiallar, və hazır məhsullar

E) Narkotik maddələr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
343) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?

A) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanmasından

B) Azaldır

C) Artırır

D) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən artıq

E) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən az


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
344) İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsirə daha səciyyəvi sayılır?

A) Sinir sistemi

B) Dəri örtüyü

C) Qan


D) Mərkəzi sinir sistemi

E) Ürək-damar sistemi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
345) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi müdafiə vasitələrdən istifadə etmək kazımdır?

A) Qidalandıran

B) Nəmləndirici

C) Hidrofil

D) Hidrofob

E) Əksmikroblu


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
346) Üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?

A) Qida zəhərlənmələri

B) Toksikoinfeksiyalar

C) Xroniki

D) Mikrotoksikozlar

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
347) İstehsalat şəraitində qurğuşun və onun birləşmələrin orqanizmə daxilinin əsas yolu hansıdır?

A) Hər bir yolla

B) Həzm traktı

C) Tənəffüs yolları

D) Gözlərin selikli qişası

E) Zədələnməmiş dəridən sovrulma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
348) Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər mövcuddur?

A) Porfirin mübadilənin pozuntuları

B) Dərinin professional xərçəngi

C) Pnevmokoniozun inkişafı

D) Merkurializm

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
349) Xroniki qurğuşun intoksikasiyası zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı növdə təzahur olunur?

A) Hepatit C

B) Toksik hepatit

C) Xronik hepatoxolesistit

D) Hepatit B

E) İnfeksion hepatit A


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
350) Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddilər?

A) Asteno-vegetativ sindrom

B) Methemoqlobin törədicilərinə

C) Toksik ensefalopatiya

D) Narkotik təsir göstərənlərə

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
351) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?

A) Qurğuşun

B) Manqan

C) Dəm qazı

D) Civə

E) Xrom
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


352) Merkurializm-hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?

A) Xrom


B) Dəm qazı

C) Qurğuşun

D) Civə ilə

E) Manqan


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
353) Sənaye zəhərlərinin kombinəedilməsi təsiri nə deməkdir?

A) Müxtəlif yollarla daxil olma şərti ilə zəhərlərin orqanizmə bir vaxtda təsiri

B) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə

C) İnqalyasion

D) Komplekə təsir

E) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya ardıcıllıqla təsiri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
354) Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?

A) Limac/ Cl50

B) Limch/ Limac

C) Limac/ Limch

D) DL50/ Limac, CL50/ Limac

E) Limac/ L50


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
355) Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan laborator heyvanlar hansılardır?

A) Ağ siçanlar və ağ siçovullar

B) Meymunlar

C) Dovşanlar

D) Dəniz donuzu

E) İtlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


356) Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric olunması ilə əlaqədar hansı üzvlər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?

A) Dəri


B) Dalaq

C) Böyrəklər

D) Daxili sekresiya vəziləri

E) Dırnaq və saçlar


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
357) 4 xlorkarbon dixloretan 3 xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin üzvünə düşür?

A) Dəri örtükləri

B) Böyrəklər,qara ciyərə

C) Daxili sekresiya vəziləri

D) Selikli qişaya

E) Həzm sistemi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
358) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici aiddir?

A) Dixloretan

B) Pestisidlər

C) Civə


D) Dəm qazı

E) Qurğuşun


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
359) Üzvi həlledicilərə aid olan kimyəvi maddələr və ya maddələr mübadiləsinin zəhərləri-4 xlorkarbon. Dixloretan, 3 xlortilen və s.-orqanizmdə hansı təsir törədirlər?

A) Kardiotoksik

B) Narkotik

C) Neyrotrop

D) Qıcıqlandırıcı

E) Hepatotrop


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
360) Zəhərlərin orqanizmə təsiri zamanı effektlərə hansı aiddir?

A) Narkotik

B) Embriotrop

C) Hepatotrop

D) Netrogen

E) Neyrotrop


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
361) Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərləri hansı siniflərə bölünürlər?

A) Həddən artıq təhlükəli

B) Orta təhlükəli

C) Həddən artıq toksik

D) Yüksək təhlükəli

E) Az təhlükəli


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
362) Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir növünə aiddir?

A) Kompleks

B) İnqalyasion

C) Xronik

D) Additiv

E) Birləşmiş


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
363) Iş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?

A) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) Yol verilən səviyyə

C) Orta növbə, maksimal birdəfəlik

D) Orta sutka

E) Yol verilən qalıq konsentrasiyası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
364) İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin sovrulması hansı istiqamətdə olur?

A) Tənəffüzs yolları ilə artır

B) Tənəffüs yolları ilə azalır

C) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır

D) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır

E) Dəri örtüyü ilə azalır


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
365) Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?

A) Qara ciyərə

B) Eşitmə üzvünə

C) Cinsiyyət üzvlərinə

D) Qan və qan törədici üzvlərə

E) Daxili sekresiya vəzilərinə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
366) İstehsalat şəraitində anilin orqanizmə hansı yollarla daxil olur?

A) Zədələnməmiş dəri

B) Tənəffüs yolları

C) Tənəffüs yolları, zədələnməmiş dəri və mədə-bağırsaq traktı ilə

D) Mədə-bağırsaq

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
367) Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerləri depoları hansılardır?

A) Dırnaq və saçlar

B) Ağ ciyərlər, baş beyin, sümüklər, qaraciyər, yoğun bağırsaq

C) Qara ciyər

D) Cinsiyyət orqanları

E) Sümüklər


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
368) Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?

A) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması

B) Eritrositlərin miqdarı

C) Leykositlərin miqdarı

D) Trombositlərin miqdarı

E) Methemoqlobin %-lə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
369) Kimyəvi maddələr və müəssisələrin kanserogen təhlükəliliyi haqqında məlumatı hansı sənədlərdən almaq mümkündür?

A) “İonlaşdırılmış şüalanmanın təhlükəsizliyi mormaları”

B) “İnsan üçün kanserogen olan maddələr, ərzaq,istehsalat prosesləri və məişət amillərin siyahısı”

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

D) “Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu”

E) “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunu”


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
370) Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?

A) Hepatogen

B) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz

C) Fibrogen

D) Enterokolitlər

E) Kardiopatiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
371) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserogen və 1-ci qrup təhlükəli maddə sayılır?

A) Asbest

B) 3,4-benzapiren

C) Dəm qazı

D) Aseton

E) Xrom
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


372) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik sırasına daxildir?

A) Benzol

B) Dəm qazı

C) Civə


D) Qurğuşun

E) Arsen


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
373) Kumulyasiya əmsalı Kcum hansı nisbətdir?

A) DL100 / DL50

B) DL50 / Limac

C) Təkrar daxil rdilən DL50-nin bir dəfəyə daxil edilən DL50-yə nisbəti

D) DL84 / DL16

E) Limac / Limch


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
374) Xronik təsir zonası (Zch) hansı nisbətdir?

A) Limac / DL50

B) Limch / DL50

C) DL50 / Limac

D) Limac / Limch

E) Limch / Limac


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
375) Tənəffüs zonasında üzvi həlledicilərin buxarlarının azalması üçün hansı ventrilyasiya daha məqsədəuyğun sayılır?

A) Mexaniki yerli sovrucu

B) Müxaniki ümumi

C) Böyrdən sovrulma

D) Aerasiya

E) Sovrucu şkaf


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
376) Qıcıqlandırıcı qazların təsirindən əmələ gələn burun peşə xəstəliyinin son mərhələsi hansıdır?

A) Burnun selikli qişasının qarışıq iltihabı

B) Xronik hipertrofik rinit

C) Xronik atrofik rinit

D) Kəskin kataral iltihab

E) Xronik kataral rinit


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
377) Hansı kimyəvi maddələr işçilərdə dərinin xərçəngini törədə bilər?

A) Benzol

B) Asbest

C) His, koks-(daş kömürdən alınan yanacaq)

D) Xrom

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
378) Hansı peşə amillərin təsirindən əksər hallarda burun çəpərinin perforasiyası baş verir?

A) Xlor


B) Neft və onun məhsulları

C) Xrom və yz arsen birləşmələri

D) Hükürdhidrogen

E) Amonyak buxarları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
379) Hansı diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün dəri üzərində sınaqların keçirilməsi əhəmiyyətlidir?

A) Mikroblu ekzema

B) Əsil ekzema

C) Psoriaz

D) Qırmızı yastı dəmrov

E) Professional


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin