Gülnarə Fəxrəddin qızı. Türk dillərində zaman kateqoriyası. Bakı. 2010,s. 1 AYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/13
tarix06.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#962
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Digər türk dillərində  
223.
 
Абдурахманов Ғ. Шукуров Ш.Узбек тилинин та-
рихий грамматикаси.Тошкент, «Ŷқитувчи» наш-
риëти, 1973, 320 с.  
224.
 
Къарачай-малкъар тилни грамматикасы. Наль-
чик, Къабарты- малкъар китаб басма, 966, 399 с.  
225.
 
Қазıргı  қазақ тıлı. Алматы, 1954, 560 c.  
226.
 
Хəзирги қарақалпақ тили. Нөкис, «Қарақалпақ-
стан» баспасы, 1974, 298 с.   
227.
 
Tумашева Д.Г. Хəзерге татар əдəби теле морфо-
логиясе. Казан, Казан Университеты нəшрияты. 
1964, 299 с.  
 
İnternet mənbələri 
228.
 
Ahmet Öksüz. Türk dilinde zaman kaymaları. // Dil 
və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi-metodik jurnal. 2(34) 
2002, 1993-cü ildən çıxır.  
          http://yazıkiiteratura. boom. ru/ linqva. html  

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
216
 
 
 
 
229.
 
Qızılgül Abdullayeva. XVII əsr Azərbaycan ədəbi 
dilində felin xəbər şəklinin tarixi inkişafı: keçmiş 
zaman. http://yazıkiliteratura2.narod .ru/lin64. htm 
230.
 
Спрягаемая основа настоящего времени (xəзерге 
заман) образуется от основы…  
          juldash.narod.ru /tcource/base-inf.html  
231.
 
Үткəн заман хикəя фигыль. aizatullova. 21310 
s18. edusite.ru/DswMedia/6klass.doc 
232.
 
Основа глагола. Глагол изъявительного накло-
нения. 
http://www.balkaria.info/dictionaries/tatar/stya/
6.html   
233.
 
Halid Said'e göre Osmanlı, Özbek, Kazak 
lehçelerinde şekil/zaman...     
         www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s15/toker  
234.
 
FİİLLER. 
http://www.mentalmasturbasyon.com/odev/F%dd%
ddler%204.doc  
235.
 
Грамматика якутского языка /Морфология/ Гла-
гол-Саха Тыла  
            http:// wiki.sakhatyla.ru/wiki/ Грамматика_ якут              
ского_языка /Морфология/ Глагол  
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ BƏDİİ ƏDƏBİYYAT 
Azərbaycan dilində: 
236.
 
Abbaszadə Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərb. 
Dövlət nəşriyyatı, 1977,  
237.
 
Abdulla Kamal. Kədərli seçmələr. Bakı, Mütərcim, 
548 s. 
238.
 
Adışirin Nizami. Ürəyimin harayı. Bakı, ADPU 
nəşriyyatı, 2006, 147 s.  
239.
 
Anar. Adamın adamı. Bakı, Azərb. Dövlət 
nəşriyyatı, 1977, 503 s. 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
217
 
 
 
 
240.
 
Cavid Hüseyn. Əsərləri. Bakı, “Lider nəşriyyat”, II 
cild, 2005, 351 s. 
241.
 
Cavid Hüseyn. Əsərləri. Bakı, “Lider nəşriyyat”, III 
cild, 2005, 303 s. 
242.
 
Dağlı Seyfəddin. Məşəl yanır. Bakı, Yazıçı, 1985, 
359 s. 
243.
 
Elçin. Ağ dəvə. Romanlar. Bakı, 1985, 424 s. 
244.
 
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild. 
Bakı, “Avrasiya Press”, 2005, 279 s. 
245.
 
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III 
cild. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005, 448 s. 
246.
 
Əylisli Əkrəm. Seçilmiş əsərləri. Bakı, ADU, II 
cild, 1987, 415 s. 
247.
 
Qacar Mərkəz. Metroda terror. Bakı, “Adiloğlu” 
nəşriyyatı, 2004, 115 s. 
248.
 
Qədirzadə Salam. Burada insan yaşamışdır. Bakı, 
Azərnəşr, 1963, 183 s. 
249.
 
Məlikzadə İsi. Dədə Palıd. Povestlər, Bakı, Yazıçı, 
1984, 413 s. 
250.
 
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 
2005, 384 s.  
251.
 
Mirzəliyeva Məhəbbət. Nurlan, Mətləbli Könül. 
Bakı, “Nurlan”, 2000, 73 s. 
252.
 
Səxavət Seyran. Daş evlər. Bakı, Gənclik, 1989, 
415 s.  
253.
 
Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-
Qərb”, 2006, 478 s. 
254.
 
Süleymanov Manaf. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərb. 
Dövlət nəşriyyatı, I cild, 1993, 450 s. 
255.
 
Şıxlı İsmayıl. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 
I cild, 2005, 405 s. 
256.
 
Şıxlı İsmayıl. Seçilmiş əsərləri. Bakı, II cild, 1986, 
478 s. 
 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
218
 
 
 
 
Digər türk dillərində: 
257.
 
Adıvar Halide Edip. Zeyno'nun oğlu. İstanbul, 
1987, 313 s.  
258.
 
Baboqlu N. Legendanın izi. Kişinev, “Kartya 
Moldovenyaske”, 1974, 172 s. 
259.
 
Bəşirov Qomər. Tuqan yaqım-yaşel bişek. Kazan, 
Tatarstan kitap nəşriyatı, 1973, 327 s. 
260.
 
Boysan Aydın. Yangın var!. 1984, 254 s.  
261.
 
Dağlarca F.H. Yaramaz sözcükler. Ankara, Kültür 
Başkanlığı, 1993, 78 s. 
262.
 
Derviş Suat. Fosforlu Cevriye. Sofya, Narodna 
prosveta, 1962, 208 s.  
263.
 
Göroglynyn döreyşi. Aşgabat, Türkmen döwlet 
neşriyat gullugy, 2008, 103s.  
264.
 
Güntekin Reşat Nuri. Yaprak dökümü, İstanbul, 
1974, 136 s. 
265.
 
Hikmet Nazım. Cilt altı. Sofya, Narodna prosveta, 
1971, 655 s. 
266.
 
İxtiyor Rizo. Meninq umrim. Uzbekistan 
Respublikası FA “Fan” naşriyoti, 2004, 166 s.  
267.
 
 İxtiyor Rizo. Қanotli, қanotsiz қuşlar. “Yozuvçi” 
naşriyoti, 1997, 99 s.  
268.
 
 Kara Çoban Dmitriy. Tamannık. Kişinev, 
“Literatura artistike”, 1977, 158 s. 
269.
 
 Karanfil Güllü. Sanki yıldızlar aucumdaydı. Bakı, 
Nurlan, 2005, 102 s.  
270.
 
Kuroqlu Stepan. Üüsek kuşlar. Kişinev, “Literatura 
artistike”, 1982, 135 s. 
271.
 
Qaqauz folkloru. Kişinev, Kartya moldovenyaske, 
1969, 260 s.          
272.
 
Marifat. Xalk ziyolılari qazetasi. 1999 yil, 22 may, 
şanba. 
273.
 
 Masallar. Qaqouz xalk masalları. Kişinev, 
Hyperion, 1991, 110 s. 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
219
 
 
 
 
274.
 
Mengüç Arslan. Göstersene. Erkek dünyası üzerine 
öyküler. İstanbul, Özal matbaası, 2001, 191 s. 
275.
 
Mengüç Arslan. Kum saati, Lefkoşa, 2000, 249 s. 
276.
 
Nesin Aziz. Aferin. Mizah hikayeleri. 1959, 118 s.  
277.
 
Nesin Aziz. Deliler boşandı. 1973, 183 s. 
278.
 
Nesin Aziz. Hadi Öldürsene Canikom (oyun). 
Istanbul, Istanbul matbaası, 1970, 60 s.   
279.
 
 Saryhanow Nurmyrat. Şükür Bagşy. Powest we 
hekaýa. Aşgabat, Türkmen döwlet neşriyat gullugy, 
2007, 117s. 
280.
 
Taner Haldun. Ölürse ten ölür, Canlar ölesi değil. 
İstanbul, Bilgi yayınevi, 1986, 287 s. 
 
İNTERNET MƏNBƏLƏRİ 
281.
 
 Boşqırd va çuvaş totarları adabiyotı. 
282.
 
http://www.samdu.uz/files/web/napr/filologiya/txa/
html/09.htm 
283.
 
 Sulayman padişanın nuskaları. 
284.
 
http://www.geocities.com/makaldar/palapage.htm 
285.
 
 Zahiriddin Muhammad Bobur-Turan Forums 
286.
 
http://www.turan.info/forum/showthread.php?t 
287.
 
 Ahmet Baytursinov. 
288.
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Axmet Baytursinov  
289.
 
 Düynölük adabiyattaqı Uluu Söz. Kutbilim. 
290.
 
http://newskg.narod.ru/kut/06/0623  
 
 
 
 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
220
 
 
 
 
 
Türk dillərində keçmiş zaman 
 
 
 
 
 
 
-dı
4
,-tı

-mış

qeyri-məlum 
məlum 
qaqauz 
nəqli qeyri- müəyyən 
-an

türkmən 
qəti 
-dı

nəqli 
qəti 
subyektiv 
şühudi 
-dı

-mış
4
,-ıb

-dı

-mış
4
  
Azərbaycan 
türk 
Oğuz 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-p 
-dı 
qəti 
qaqaqalpaq 
-qan
 
qeyri-müəyyən 
qeyri-müəyyən 
-dı, -tı 
noqay 
qəti 
subyektiv 
-ğan 
-ıp 
qeyri-müəyyən 
subyektiv 
davamlı 
qəti 
-dı
 
-qan 
-ıp+tır 
-çu

qırğız 
uzaq keçmiş 
davamlı uzaq keçmiş 
-qan+ele 
 
-çu+ele 
Qıpçaq 
yaxın keçmiş 
adi keçmiş 
-dı
4
, -tı

-ğan

qazax 
uzaq keçmiş 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qeyri-müəyyən 
qəti 
müəyyən keçmiş 
müəyyən 
-dı

-mış 
-dı

-ğan 
başqırd 
qaraçay-
balkar 
-dï
2
,-tï

-a+dım 
-ar+dım 
-qan 
perfekt 
qeyri-müəyyənII 
qeyri-müəyyənI 
müəyyən 
qumuq 
-dı
2
, -tı

bilgele ütkən 
kazan-tatar 
bilgesez ütkən 
-qan 
 
Bulqar 
karaim 
bitməmiş keçmiş 
qəti 
-dı
3
, -tı

-ar+edi 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-yan,-qan 
 
-p+tro 
keçmiş zaman II 
keçmiş zaman I 
-'te, -'de 
sarı-uyğur 
keçmiş zaman III 
uzaq keçmiş 
-o/u+'te
 
perfektli 
subyektiv 
qəti 
-dı
 
-qan
 
-ib
 
-zı,-mış 
özbək 
salar 
keçmiş zaman II 
keçmiş zaman II 
-qan

Karluq 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qeyri-müəyyən keçmiş
nəqli keçmiş
ritorik keçmiş 
qəti keçmiş
-dı
4
, -tı

-kan
-p tır  
-çık

tuva 
tofalar 
indiki-keçmiş 
-mışaan 
qəti keçmiş
-dı
4
, -tı

şor 
perfektli keçmiş
subyektiv keçmiş
yaxın keçmiş
uzaq keçmiş 
gələcək-keçmiş
yaxın keçmiş 
-çık

-qan 
-dı
4
, -tı

-qan
2
, -kan

-çan

-dı
4
, -tı

barabin 
subyektiv keçmiş 
həyata keçməmiş
qəti keçmiş
perfektli keçmiş
subyektiv keçmiş 
-ğalak 
-çıx

-tı

-ğan 
-çan

Uyğur-oğuz 
 
-ğan

xakas 
qeyri-müəyyən keçmiş
adi keçmiş
müəyyən keçmiş
uzaq keçmiş
-çan

-çatxan

-p tır 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
225
 
 
 
 
Türk dillərində indiki zaman 
 
 
 
 
-yandır

-amok, -
aŋok, -anok  
indiki  
ehtimal bildirən indiki 
qaqauz 
konkret indiki 
du:r, otı:r, 
yatı:r, yö:r
 
türkmən 
ümumi indiki  
-yar

keçmiş indiki 
-er, -yer 
şimdiki 
indiki 
ır

-yor 
Azərbaycan 
türk 
Oğuz 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ıptur (-ıptı)
 
-işda, -maqta 
 
davamlı indiki 
hal-hazırki indiki 
indiki-gələcək 
 
qaraqalpaq 
-adı

keçici indiki 
indiki-gələcək 
indiki davamlı  
 
konkret indiki 
 
ıp+otır, ıp+tür, 
ıp+jatır, ıp+jür 
-a, -e, -ü  
-a, -e, -y  
 -a, -e, -y + 
taqan  
qazax  
noqay  
hal-hazırki indiki 
-a, -y + yatır 
Qıpçaq 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ümumi və konkret 
indiki 
daimi indiki 
indiki 
-a, -ə, -y 
-a, -e, -y
 
ıuçu, -ıçan 
başqırd 
qaraçay-
balkar 
nəticəli indiki 
-ıb/b
 
-a, -e 
indiki 
qumuq 
-a, -ə
 
xəzerqe 
kazan-tatar 
 
Bulqar 
indiki 
-a, -e, -y 
karaim 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
228
 
 
 
 
 
 
 
-үaq, -qaq, -
gek, -kek
 
-ōyan, -ūyan  
 
indiki II 
 
indiki I 
 
I p+par 
 II, III u, o + dro 
sarı-uyğur 
indiki III 
 
indiki-konkret 
indiki-davamedici 
indiki-gələcək 
-a 
-yap 
-moқda 
-por, -par 
özbək 
salar 
indiki I 
indiki II 
-ar, -er, -yr 
Karluq 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
barabin 
konkret indiki  
-a, -y 
-a/ -tı

indiki I 
indiki II 
danışıq anında indiki 
-p yatı, otı  
odır, çör, tur 
uzaq indiki  
adi indiki 
konkret indiki  
 
konkret indiki 
-tur 
-a, -y dır 
-a, -e dır
4
(ı) 
-u, -i/tur, 
çoru, olur 
tuva 
tofalar 
indiki davamedici 
-bışaanqa 
indiki  
-p ça

şor 
Uyğur-oğuz 
 
indiki  
-ça

adi indiki  
-a, -e dır  
xakas 
davamlı indiki  
-atığan  

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
230
 
 
 
 
 
 
Türk dillərində gələcək zaman  
 
 
 
 
 
-ar
2
, -ır

-icek

müəyyən gələcək 
qeyri-müəyyən gələcək 
qaqauz 
qeyri-qəti gələcək 
-ar

türkmən 
qəti gələcək 
-cak

qeyri-qəti gələcək 
geniş zaman  
gələcək zaman 
qəti gələcək 
-acaq

-ar

-ar
2
, -ır

-acak
2
  
Azərbaycan 
türk 
Oğuz 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ar
2
, -r 
-acak 
müəyyən gələcək 
qeyri-müəyyən gələcək 
qaraqalpaq 
qeyri-müəyyən gələcək 
-ar 
qırğız 
müəyyən gələcək 
-a, -y 
qeyri-müəyyən gələcək 
 
qeyri-müəyyən gələcək 
qəti gələcək 
ehtimal bildirən gələcək 
-ar

-mak
2
,  
-pak
2
, -bak
2
 
-ar
2
, -r 
-ayak

qazax 
noqay 
Qıpçaq 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
müəyyən gələcək 
qeyri-müəyyən 
gələcək 
qeyri-müəyyən 
gələcək 
-ır, -er, -or, 
-ör 
-acak

-ar, -r 
 
başqırd 
qaraçay-
balkar 
qəti gələcək 
-ar
2
+lık

-ar

gələcək zaman I 
qumuq 
-ažaq

gələcək zaman II 
kazan-tatar 
keçmişdə gələcək 
-ažaq+idi 
bilgele kiləçək 
-azak

bilgesez kiləçək 
-ar, -ır, -er 
 
Bulqar 
gələcək zaman  
-ır
3, 
-ar

karaim 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
233
 
 
 
 
 
 
 
-ar
2
, -ir
2
 
 
-үу, -gу, -үo, go, 
-үu, -gu 
gələcək zaman II 
 
gələcək zaman I 
 
үуs, -qуs, 
 -xуs, -gуs
 
sarı-uyğur 
gələcək zaman III 
 
gələcək zaman IV 
 
-үуr, -qуr, 
 -gуr, -kуr
 
qəti gələcək 
tarixi qəti gələcək 
ehtimal bildirən 
-ar, -r 
-ajak 
-ğu, -qu, -gi, -ki  
-gur, -gar, -үur, 
 -үar, -qur, -qar, 
 -kur, -kar 
özbək 
salar 
müəyyən gələcək 
 
qeyri-müəyyən 
gələcək 
-ar, -er, -yr 
 
Karluq 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gözlənilən gələcək 
qəti gələcək 
ehtimal bildirən  
indiki-gələcək 
-r 
-kalak 
-ar

-qay
2
, -kay
2
 
tuva 
tofalar 
xakas 
-ar 
gələcək 
barabin 
gələcək zaman I 
-r 
gələcək zaman II 
gələcək zaman III 
-maқ

-ğalak

Uyğur-oğuz 
 
şor 
mümkün gələcək 
gələcək I 
-r 
-qadıq

həyata keçməmiş 
-qalak


Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
235
 
 
 
 
Qeyri-qəti gələcək zamanın inkarı 
 
 
dillər 
Tək Cəm 
 
I II III 
I II  III 
 
Azərbay
 
oxumaram 
 
oxumazsan 
 
oxumaz 
 
oxumarıq 
 
oxumazsınız 
 
oxumazlar 
 
türk 
 
sormam 
 
sormazsın 
 
sormaz 
 
sormayız 
 
sormazsınız 
 
sormazlar 
 
türkmən
 
bilmerin 
 
bilmersiŋ 
 
bilmez 
 
bilmeris 
 
bilmersiŋiz 
 
bilmezler 
 
qaqauz 
satmarım/ 
satmam 
satmarsın/ 
satmazsın 
satmar/ 
satmaz 
satmarız/ 
satmazız 
satmarsınız/ 
satmazsınız 
satmarlar/ 
satmazlar 
 
qazax 
bilmespin bilmessiŋ/ 
bilmessiz 
bilmes bilmespiz 
bilmessiŋder/
bilmessizder 
bilmes 
 
qırğız 
 
ketpesmin 
 
ketpessiz/ 
ketpessiŋ 
 
ketpes 
 
krtpespiz 
 
ketpessizder/
ketpessiŋer 
 
ketpes 
 
 
altay 
 
albazım 
 
albazıŋ 
 
albas 
 
albazıbıs 
 
albazığar 
 
albaslar 
 
noqay 
 
bermespen 
 
bermessiŋ 
 
bermes 
 
bermespiz 
 
bermessiz 
 
bermesler 
 
qaraqalp
 
jazbaspan 
 
jazbassaŋ 
 
jazbas 
 
jazbaspız 
 
jazbassız (lar)
 
jazbas 
 
başqırd 
 
almam 
 
almashın 
 
almas 
 
almabıź 
 
almashığız 
 
almastar 
 
qumuq 
 
jatmäsman 
 
jatmässan   
 
jatmäs 
 
jatmäsbiz 
 
jatmässiz 
 
jatmäsłar 
qaraçay  
kalmazma 
 
kalmazsa 
 
kalmaz 
 
kalmazbız 
 
kalmazsız 
 
kalmazla 
 
karaim 
 
barmasmın 
 
barmassın 
 
barmastır 
 
barmasbız 
 
barmassız 
 
barmastırlar 
 
kazan-
 
yazmam(ın) 
 
yazmassıŋ 
 
yazmas 
 
yazmabız 
 
yazmassız 
 
yazmaslar 
 
 
 
 
 
 
 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
236
 
 
 
 
özbək kelmasman kelmassan  kelmas 
kelmasmiz kelmassiz 
kelmaslar 
 
tuva 
 
olbas men 
 
olbas sen 
 
ol olbas  
 
olbas bis 
 
olbas siler 
 
olar olbas 
sarı-
uyğur 
men satmas  sen satmas 
 
goł satmas  mys satmas  siler satmas 
gołar satmas 
 
tofalar 
 
barbas men 
 
barbas sen 
 
barbas 
 
barbas bis 
 
barbas siler 
 
barbas (tar) 
 
xakas 
 
aspaspın 
 
aspassıŋ 
 
aspas 
 
aspaspıs 
 
aspassar 
 
aspas  
 

Gülnarə Fəxrəddin qızı.Türk dillərində zaman kateqoriyası.Bakı.2010, s
.
237
 
 
 
 
Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin