Kapak ve afiŞ tasarimiYüklə 5.04 Kb.
PDF просмотр
səhifə1/19
tarix11.01.2017
ölçüsü5.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
 
 
 

 
 
 
KAPAK ve AFİŞ TASARIMI:  
Dr. Turgut TOPAL  
Altan ÖZOĞUL 
Ali TAŞDELEN  

ÖNSÖZ  
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA
 
Değerli Kongre Katılımcıları;  
Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 80.yıl dönümüne denk gelen 29.Ulusal 
Fizyolojik Bilimler kongremize ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde 
herkesi saygı ile selamlıyoruz. Tecrübeli bir Başkan’ın yönetiminde, bunun 
yanında oldukça genç bir kadronun çabalarıyla, ancak amatör bir ruhla 
yürütmeye çalıştığımız kongre hazırlıkları ve organizasyonunun sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. İlk olarak, bilime verdiği değer ile hepimizin önderliğini 
üstlenmiş ATA’mızın huzurunda yapacağımız açılış ile bu yılki kongrenin 
ayrı bir anlam kazanacağını düşünüyoruz. 
Kongreye hazırlık sürecinde, tüm çalışma özetleri 3’er Bilim Kurulu üyemize 
gönderilmiş ve ortaya çıkan öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmelerin 
yeniden yapılması istenmiştir. Değerlendirme sonucunda bu yıl başvuru 
koşullarını zamanında yerine getirmiş 154 çalışma özetinden 101 adedi 
poster, 45’i de sözlü bildiri olarak sunuma kabul edilmiş, 4 çalışma sunum 
için yetersiz bulunmuş, 4 bildiri sahibi de çalışmalarını kendi istekleri ile geri 
çekmiştir. Zaman darlığı nedeniyle, Bilim Kurulu’nun yapmış olduğu 
puanlama doğrultusunda verilen kararla, sözlü bildiri olarak başvuran 8 
çalışmanın poster şeklinde sunumu uygun bulunmuştur. Ek olarak, 2 panel 
ve açılış konferansları dahil toplam 10 konferansın da kongremizin bilimsel 
içeriğine zenginlik katacağını umuyoruz. Tüm kongrelerin ortak sorunu olan 
poster sunularının verimsiz geçmesi bizleri de en çok düşündüren 
konulardan olmuştur. Bunun için posterlerin çay-kahve ikramının 
gerçekleştirileceği salonda sergilenip, tartışmaların da herkesin bu salonda 
olduğu sırada poster başında yapılması uygun görülmüştür.  
Kongremizin, Tıp Fakültemiz Fizyoloji eğitimine emeği geçmiş, iki değerli 
büyüğümüz,  Prof. Dr. Nimet Gündoğan  ve  Prof. Dr. Sema Yavuzer’in 
emeklilikleri ile aynı  yıla denk gelmesi, kongre hazırlıklarında bize ayrı bir 
heyecan yaşatmıştır. Kendilerinin açılışımızı birer konferans ile 
onurlandırmaları yönündeki arzumuzu kırmamış olmaları bizi son derece 
mutlu etmiştir. Bunun yanında bu değerli büyüklerimizin birer biyografilerini 
kitabımızın arka sayfalarına almayı ugun gördük.  
Kongre hazırlıklarının sona yaklaştığı bir dönemde aldığımız Türk Fizyolojik 
Bilimler Derneği kurucusu Prof. Dr. Mehmet AKÇAY’ın vefat haberinin bize 
ayrı bir misyon yüklediği mesajını aldık. Böylece kendisiyle birlikte son bir 
yıl içerisinde Ülkemiz Fizyoloji camiasının verdiği diğer kayıplar olan 
Prof. Dr. Baki YILMAZ ile Doç. Dr. İbrahim BİLGEN’inde birer özgeçmişini 
kitabımızın sonuna ekledik.  
Başta GATA Komutanlığı ve bağlı birimleri olmak üzere, kongremizin 
yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunar, ortaya çıkmış 
ve çıkabilecek aksaklıklar için de kimsenin kırılmamasını umar, 
saygılarımızı sunarız.  
29.TFBD KONGRESİ DÜZENLEME KURULU
 

KONGRE KURULLARI 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA
 
ONUR KURULU 
Korgeneral Ömer KEÇECİGİL    
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı  
Prof. Dr. Derviş ŞEN 
  Gülhane 
Askeri 
Tıp Fak (GATF) Dekanı  
     1200 
Yataklı Eğitim Hastanesi Baştabibi 
Prof. Dr. Türker KUTLUAY 
 
GATF - Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.  
Prof. Dr. Nimet Ü. GÜNDOĞAN  
Başkent Ün. Tıp Fak. Fizyoloji AD Bşk.  
Prof. Dr. Sema A. YAVUZER   
Emekli Öğretim Üyesi  
 
 
DÜZENLEME KURULU 
Kongre Başkanı 
 
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ  
Başkan Yardımcısı 
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KORKMAZ  
Kongre Sekreteri 
 
Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖTER  
Yardımcı Üyeler 
 
Uz. Dr. Turgut TOPAL 
    Dr. 
Serdar 
SADIR 
 
 
 
 
 
Dr. Mehmet ÖZLER  
 
 
BİLİM KURULU 
Prof. Dr. Abidin Kayserilioğlu 
Prof. Dr. Abit Y. Rıdvanağaoğlu  
Doç. Dr. Ahmet Ergün  
Prof. Dr. Aydan Babül 
Prof. Dr. Aysel Ağar 
Prof. Dr. Baria Öztaş  
Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen  
Prof. Dr. Bilge Gönül  
Prof. Dr. Çiğdem Özesmi  
Doç. Dr. Dicle Balkancı  
Prof. Dr. Emine Koç  
Prof. Dr. Erhan Nalçacı  
Prof. Dr. Haluk Keleştimur  
Prof. Dr. İlgi Şemin  
Prof. Dr. Kemal Erbil  
Doç. Dr. Lütfiye Kanıt  
Doç. Dr. Metin Baştuğ  
Prof. Dr. Metin Özata  
Doç. Dr. Nazan Dolu  
Doç. Dr. Neslihan Dikmenoğlu  
Prof. Dr. Neyhan Ergene  
Doç. Dr. Nezahat Zaloğlu  
Prof. Dr. Selma Yörükan  
Doç. Dr. Sibel Dinçer  
Prof. Dr. Üner Tan  
 
 
 
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 
Başkan  
 
Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN  
II.Başkan  
 
Prof. Dr. Deniz ERBAŞ  
Genel Sekreter  
Doç. Dr. Ş. Sadi KURDAK  
Sayman  
 
Yrd. Doç. Dr. Şeref ERDOĞAN 
Yazman 
 
Doç. Dr. Cem Şeref BEDİZ 
Üyeler   
 
Prof. Dr. Ruhi UYAR 
   Doç. 
Dr. 
Haydar 
DEMİREL  
 
 

İÇİNDEKİLER 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA
 
 
 
 
 
 
 
Bilimsel Program  
 
 
   6 
 
Paneller 
 
     
 
15 
 
Konferanslar 
 
    
 
18 
 
Sözlü 
Bildiriler 
 
    
 
27 
 
Poster Sunuları   
 
 
  73 
 
Emektarlarımız    
 
 
175 
 
Aramızdan Ayrılanlar 
 
  178 
 
Dizin   
 
 
 
 
183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLİMSEL 
PROGRAM 

BİLİMSEL PROGRAM 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA  

 
01 EYLÜL 2003 PAZARTESİ  
 
Açılış Konferansları:   
1 : Bilimsel çalışmalarda ödüllerin yeri. (Nimet Gündoğan)  
2 : Unutturan proteinler ve düşündürdükleri. (Sema Yavuzer)  
 
02 EYLÜL 2003 SALI  
 
1.Oturum (Bilge Gönül ve Erdal Ağar yönetiminde):  
K1 : Bilim ahlakı (Memet Hanifi Emre)  
S1 : Submaksimal, minimal ve fitness düzeyinde egzersiz yapan erkek sporcularda 
maksimal anaerobik egzersizin serum selenyum düzeyine etkisi.  
(M.H.Emre, H.Düzova, B.Sancak, A.Polat, H.Erdoğan, S.Yoloğlu)  
S2 : Elit erkek sporcular ve sağlıklı erkeklerde serum leptin seviyelerinin incelenmesi.  
(M.Ünal, D.Ö.Ünal, A.K.Baltacı, R.Moğulkoç, S.Y.Albayrak, A.Kayserilioğlu) 
S3 :  Tip II diabetes mellitus’lu hastalarda kan leptin düzeyi ile kan lipitleri ve vücut 
adipozitesi arasındaki ilişki. (S.Gültürk, E.Özdemir, S.Erdal) 
S4 : Streptozotosin ile diyabet yapılmış sıçanlarda leptin uygulamasının eksizyonel cilt 
yara dokuları ve plazma nitrik oksit düzeylerine etkisi. (Ş.Gülen, S.Dinçer, D.Erbaş)  
S5 : Sıçanlarda iskemi-reperfüzyon ile oluşturulmuş mide mukoza hasarında leptin ile 
tetiklenen mide histamininin koruyucu etkileri.  
(N.Erkasap, K.Uzuner, Y.Aydın, M.Serteser, T.Köken)  
 
2.Oturum (Aydan Babül ve Cafer Marangoz Yönetiminde):  
S6 : Sıçanlarda uzun süreli leptin infüzyonunun renal hemodinami üzerine etkileri.  
(Z.Gündüz, N.Dursun, H.Okur, N.Koç, M.H.Poyrazoğlu)  
S7 : Proksimal tubul amonyak yapım ve sekresyonu üzerine silikonun etkisi.  
(S.Cırrık, S.Yüksel, K.Kürşat, G.Öner)  
S8 :  Böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında erdostein ve N-asetilsisteinin koruyucu 
etkileri. (H.Erdoğan,E.Fadıllıoğlu, M.Yağmurca, M.Uçar)  
S9 :  Sıçanlarda gentamisine bağlı nefrotoksisiteye karşı aminoguanidinin koruyucu 
etkisi.
 (
A.Polat, H.Parlakpınar, M.H.Emre, A.Acet)  
K2 : Deneysel miyokard infarktüsü ve aritmiler. (Ömer Bozdoğan)  
 
1.Poster Tartışması (Meral Aşçıoğlu ve Bekir Çoksevim yönetiminde):  
P1 :  Fas reseptörü ve fas ligandının genetik yıkımının miyokardiyal apopitoza ve 
iskemi/reperfüzyon hasarına etkileri. (D.Tekin, E.Gürsoy, L.Xi, R.C.Kukreja)  
P2 : Cinsiyetin myokardiyal iskemi ve reperfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine etkisi 
ATP bağımlı potasyum kanal blokajının rolü. (E.Gonca, E.Suveren, Ö.Bozdoğan)  
P3 : Anestezi altındaki sıçanlarda reperfüzyon aritmileri üzerine thimerosalin etkisi ve 
bu etkide ATP bağımlı potasyum kanallarının rolü.  
(Ö.Bozdoğan, E.Suveren, E.Gonca)  
P4 : Farklı eylem düzeylerine sahip hipertansif kadın hastalarda karotis-femoral nabız 
dalga hızı değerlerinin karşılaştırılması.  
(M.Yıldız, S.A.Vardar, P.Aykurt, M.İnnice, T.Kürüm)  
P5 : Angiotensın II’nin amonyak yaptırıcı etkisinde nitrik oksitin rolü. (S.Cırrık, G.Öner)  
P6 : Böbrek korteksinde matriks yapımına nitrik oksidin etkisi.  
(S.Cırrık, G.Öner, S.Yüksel)  

BİLİMSEL PROGRAM 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA  

P7 : Böbrek dokusundaki nitrik oksit ile renin ve glikokaliks arasındaki ilişki. (E.Gürel, 
C.Demirci)  
P8 : Bağırsaktaki nitrik oksitin mitotik aktivitedeki ve mukus üretimindeki rolü.  
(E.Gürel, A.Kandil, E.Kaptan, C.Demirci)  
P9 : Uyarılabilir nitrik oksidin oluşturduğu hipotansiyon dekzametazon ile önlenebilir 
mi? (U.Aksu, C.Demirci)  
P10 : Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda nitrik oksit inhibisyonunun renal etkisi.  
(N.Dursun, L.Keskinol, C.Arifoğlu, Z.Gündüz, M.B.Yerer)  
P11 : Streptozotosinle diabet oluşturulan sıçanların aort düz kası kasılma-gevşeme 
cevapları üzerine eritropoietin inkübasyonunun etkileri.  
(K.Uzuner, N.Yazıhan, Y.Aydın, G.Kuş)  
P12 :  Akut glutamat infüzyonu sıçanda NMDA reseptörleri üzerinden glomerüler 
filtrasyon hızını artırmaktadır. (N.Yazıhan, K.Uzuner, Ş.Yasar, R.Uyar, S.Bağla)  
P13 : Eritropoietin spinal kord travması sonrası oksidatif stresi azaltmaktadır.  
(K.Uzuner, N.Yazıhan, M.Vural, T.Köken, A.Arslantaş, E.Dündar)  
P14 : Metamizol sodyumun spinalize ve normal sıçanlarda spinal refleksler üzerine 
etkisinin karşılaştırılması. (O.Genç, S.Turgut, G.Turgut, S.Kortunay)  
 
3.Oturum (Lütfiye Kanıt ve Ömer Bozdoğan yönetiminde):  
S10 :  İskemili ve iskemisiz mide ülser modellerinde TGF-alfa formülasyonunun yara 
iyileşmesi ve oksidan sistemle ilişkisinin araştırılması.  
(B.Gönül, K.G.Akbulut, Ç.Özer, G.Yetkin, N.Çelebi)  
S11 : Melatoninin mide boşalma hızı üzerine inhibitör etkisi: kolesistokinin ve serotonin 
reseptörlerinin rolü. (B.Çakır, Ö.Kasımay, E.Devseren, B.Ç.Yeğen)  
S12 :  Yeni bir gastrointestinal hormon olan ghrelinin mide boşalma hızı üzerine etkisi: 
kapsaisine duyarlı vagal afferent liflerin rolü.  
(H.Çevik, A.Barlas, E.Devseren, B.Ç.Yeğen)  
S13 : Gebeliğin erken evresinde İnterlökin-1, İnterlökin-2 etkileşimi altında, CD19 ve NK 
değişimleri. (S.Akyol, G.Yiğit)  
S14 :  Gebelik evrelerinde koryon gonadotropin ve progesteronun fagositik aktivite 
üzerine etkisi.  
(S.Akyol, G.Yiğit)  
K3 : Gebelik evrelerinde fizyolojik immun profil değişimleri. (Günnur Yiğit)  
 
2.Poster Tartışması (Abdullah Arslan ve Nezahat Zaloğlu yönetiminde)  
P15 :  Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş  sıçanlarda hipergliseminin uyarılma 
potansiyellerine etkisi. (E.Gümüşcü, Ç.Özesmi, C.Süer, N.Dolu, A.Gölgeli)  
P16 : Deneysel diabetin yer bulma öğrenmesine etkisi.  
(Ş.Kuzan, M.Aşçıoğlu, A.Küçük, Ö.Çiçek)  
P17 : Anksiyete geliştirilmiş  sıçanlarda cins ve cinsiyet faklılığının davranış 
parametrelerine etkisi. (A.Küçük, A.Gölgeli)  
P18 : Zorunlu yüzme testinde nikotin ve fluoxetinin etkilerinin cinsiyet farklılıkları göz 
önüne alınarak araştırılması.  
(S.Yedekçioğlu, O.Gözen, Y.H.Dogan, L.Kanıt, Ş.Pöğün)  
P19 : Hipergliseminin tonik elektrodermal aktivite parametreleri üzerine etkisinin 
streptozotosin ile diabet oluşturulmuş sıçanlarda incelenmesi.  
(N.B.Çomu, Ç.Özesmi, N.Dolu, C.Süer, A.Gölgeli)  
P20 : Leptin uygulanan sağlıklı ve diyabetik sıçanlarda midenin oksidan ve antioksidan 
durumu. (Ş.Gülen, S.Dinçer, S.Ercan)  
P21 : Mide ülserinde TGF-
α uygulamasının beyin üzerindeki koruyucu etkisi.  
(K.G.Akbulut, Ç.Özer, B.Gönül, G.Yetkin, N.Çelebi)  

BİLİMSEL PROGRAM 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA  

P22 : Yaşlanmada beynin farklı bölgelerinin oksidatif stres ve antioksidan durumunun 
belirlenmesi. (K.G.Akbulut, B.Gönül)  
P23 : Vitamin E’nin eritrositlerde sodyum nitroprussid ile indüklenmiş oksidatif hasarda 
bozulan deformabilite özelliği üzerine etkileri. (M.B.Yerer, H.Yapışlar, S.Aydoğan)  
P24 : Behçet hastalarında eritrositlerde lipid peroksidasyonu ile deformabilite 
özelliklerindeki değişiklikler. (H.Yapışlar, M.B.Yerer, M.Aşçıoğlu, S.Aydoğan)  
P25 : Behçet hastalığının aktif ve remisyon dönemlerinde trombosit agregasyonu ve 
nitrit seviyelerinin karşılaştırılması.  
(H.Yapışlar, M.B.Yerer, Ö.Aşçıoğlu, S.Aydoğan)  
P26 : Diyabetik sıçanlarda sistemik leptin uygulamasının aort düz kas cevaplarına etkisi.  
(Ç.Özer, Ş.Gülen, E.Dileköz, A.Babül)  
P27 : Kronik toluen intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı.  
(Ö.Coşkun, Ş.Öter, A.Korkmaz, F.Armutçu)  
P28 :  K
1
, K
2
 ve K
3
 vitaminlerinin sıçan glioma ve insan glioblastoma multiforme hücre 
çoğalmasına in vitro etkileri. (P.Öztopçu, S.Kabadere, A.Mercangöz, R.Uyar) 
 
4.Oturum (Gülsen Öner ve Sami Aydoğan yönetiminde)  
S15 :  Akut ve kronik strese bağlı intestinal hemodinamik değişikliklerde endotelin 
reseptörlerin rolü. (S.Ghandour, H.Kurtel) 
S16 : Glukagon benzeri peptid-2’nin ince bağırsağa spesifik hemodinamik etkileri.  
(M.Deniz, A.Bozkurt, H.Kurtel) 
S17 :  Nervus vagus stimulasyonunun geçici orta serebral arter iskemisindeki 
nöroprotektif etkisi. (F.Ekici, A.B.Karson, G.Gürol, N.Ateş)  
K4 : Reseptörlerin morfolojik ve moleküler tanı metotları. (Emin Öztaş)  
 
03 EYLÜL 2003 ÇARŞAMBA  
 
5.Oturum (Emine Koç ve Ertan Yurdakoş yönetiminde)  
K5 : Çevre kirliliğinin fizyolojik etkileri. (Çağatay Güler)  
S18 :  Obezlerde ağırlık kaybı için uygulanan elektroakupunktur ve diyet tedavisinin 
serum kolesterol, trigliserid, HDL ve LDL kolesterol düzeylerine etkileri.  
(M.T.Cabıoğlu, N.Ergene) 
S19 :  Sekiz haftalık farmakoterapiye bağlı kilo kaybının obezlerin maksimal egzersiz 
performansları üzerine etkileri. (O.Özçelik, H.Doğan, H.Keleştimur) 
S20 :  Aerobik egzersizin obezlerin vücut kompozisyonları ve maksimal egzersiz 
performansları üzerine etkileri. (O.Özçelik, H.Doğan, H.Keleştimur)  
S21 :  Wingate testinde yükün vücut ağırlığına veya yağsız vücut ağırlığına göre 
belirlenmesinin güç çıktılarına etkileri. (K.Üçok, H.Gökbel, N.Okudan)  
S22 :  18-21 yaş grubu genç erkek futbolcularda  kreatin-monohidrat kullanımı ile 
Wingate test sonuçlarının incelenmesi.  
(M.Ünal, T.Şahinkaya, D.Namaraslı, A.Arslan, A.Kayserilioğlu) 
 
6.Oturum (Gülseli Yıldırım ve Hakkı Gökbel yönetiminde)  
S23 : Uyku apnesinde kortikal aktivite değişikliklerinin tayf çözümlemesi ile saptanması: 
oksihemoglobin desatürasyonunun etkisi. (L.Öztürk, Z.Pelin, A.Akyüz)  
S24 :  Juvenil idiopatik artritlilerin fonksiyonel kapasite ölçümünde kardiopulmoner 
egzersiz testleri. (G.Metin, L.Öztürk, Ö.Kasapçopur, M.Apelyan
 
, N.Arısoy)  
S25 :  Erkek Wistar albino sıçanlarda ileri düzeydeki kalitatif ve kantitatif protein 
yetersizliklerinin etkileri. 1.Canlı ağırlık ve kan lökosit düzeyleri.  
(M.Balkaya, D.Kozacı, C.Ünsal, H.Ünsal)  

BİLİMSEL PROGRAM 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA  
10 
S26 :  Erkek Wistar albino sıçanlarda ileri düzeydeki kalitatif ve kantitatif protein 
yetersizliklerinin etkileri. 2.Nötrofillerin bazı proteolitik enzim aktiviteleri ve serum 
biyokimyasal değişkenleri. (D.Kozacı, M.Balkaya, C.Ünsal, H.Ünsal, F.K.Kral)  
K6 : Endokrin bozucu kimyasal kirleticiler. (Bayram Yılmaz)  
 
3.Poster Tatışması (Ahmet Ünal ve Nazan Dolu yönetiminde):  
P29 :  Mesobuthus gibbosus (buthidae) akrep venomunun kardiyovasküler etkilerinin 
incelenmesi. (C.Taş, Z.Taş, A.Ulusoy, M.A.Onur, A.Tümer) 
P30 :  Yüksek irtifanın kısa ve uzun dönem içinde solunum parametrelerine olan 
etkilerinin incelenmesi. (C.Taş, A.Gürpınar, M.A.Onur, A.Tümer)  
P31 : Sıçanların soleus kasında oluşturulan iskeminin kas lifleri ve anjiyojenezisi üzerine 
etkileri. (D.Deveci)  
P32 :  Açık kalp cerrahisinde heparin kaplı kardiyopulmoner by-pass sistemleri ve 
aprotinin kullanılmasının kan drenajı, kan transfüzyonu ve fibrinojen düzeylerine 
etkileri. (A.Uslu, R.Yiğit)  
P33 : Uyku apnesinin kardiyopulmoner egzersiz kapasitesi üzerine etkileri.  
(L.Öztürk, G.Metin, Ç.Çuhadaroğlu, A.Utkusavaş
 
, B.Tutluoğlu)  
P34 : Aerobik antrenman sonrası laktat eşiği değişimini belirleyen çeşitli yöntemlerin 
duyarlılıklarının matematiksel model ile saptanması.  
(R.Irmak, C.Ş.Bediz, A.Topçu, O.B.Güleçer, İ.Aksu)  
P35 : Menstruel dönem ve egzersizin bazı fizyolojik ve motorik parametreler üzerindeki 
etkilerinin araştırılması. (Ş.Cengiz, M.Zerin, A.Z.Karakılçık)  
P36 :  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 
ve östrojen değerlerinin karşılaştırılması.  
(A.Dayı, C.Ş.Bediz, O.Yılmaz, B.Musal, A.Çömlekçi, M.Celiloğlu, D.Çımrın, T.Erci)  
P37 : Sitotoksisite ve hücre proliferasyonunu belirlemede kolorimetrik mehthyl thiazol 
tetrazolium (MTT) yöntemi.  
(F.Süzergöz, B.Kıran, G.Deniz, M.F.Evcimik, A.O.Gürol)  
P38 : Kordon kanı mononükleer hücrelerinin concanavalin-a ve phytohaemagglutinine 
karşı lenfoproliferatif yanıtları.  
(F.Süzergöz, B.Kıran, G.Deniz, M.F.Evcimik, A.O.Gürol)  
P39 : Renal iskemi-reperfüzyon hasarında, karaciğerde endotelin reseptör antagonisti 
BQ-123 ve nitrik oksidin etkisi. (M.H.Emre, H.Erdoğan, E.Fadıllıoğlu)  
P40 :  Şizofreni hastalarında serum Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Al ve Eritrosit glukoz-6-fosfat 
dehidrogenaz aktivitesi. (M.H.Emre, B.Kaya, N.Akdağ, E.Fadıllıoğlu, S.Ünal, 
A.Sayal, H.Erdoğan, R.Polat)  
P41 : Baby hamster kidney fibroblast hücrelerinin biyoparçalanabilir polimerik filmler 
üzerinde tutunma ve üreme özelliklerinin incelenmesi.  
(A.Gürpınar, K.Tuzlakoğlu, M.A.Onur, M.A.Serdar, A.Tümer, E.Pişkin)  
P42 : Kemik iliği kökenli osteoblast hücrelerinin 
β-TCP partiküller üzerinde üreme 
özelliklerinin incelenmesi. (A.Gürpınar, M.A.Onur, M.A.Serdar, A.Tümer)  
 
4.Poster Tartışması (Sena Erdal ve Hanifi Emre yönetiminde)  
P43 :  Erkek Wistar albino sıçanlarda ileri düzeydeki kalitatif ve kantitatif protein 
yetersizliklerinin serum interlökin 6 düzeylerine etkileri.  
(M.Balkaya, M.Kozacı, H.Ünsal, C.Ünsal)  
P44 :  Nörolojik bulgusu olmayan Behçet hastalarında işitsel uyarılma potansiyeli 
değişiklikleri. (M.Arslan, M.Aşçıoğlu, C.Süer, Ç.Özesmi, M.Borlu, Ö.Aşçıoğlu, 
A.Coşkun, A.S.Gönül, E.Köseoğlu)  

BİLİMSEL PROGRAM 
29.TFBD KONGRESİ – 1-5 EYLÜL 2003 – GATA / ANKARA  
11 
P45 : GSM 900 MHz mobil telefonların oluşturduğu manyetik alanın etkisiyle sıçan 
böbrek dokusunda meydana gelen oksidatif değişiklikler üzerine melatoninin etkisi. 
(H.Mollaoğlu, M.F.Özgüner, A.Koyu, S.Çalışkan, H.Köylü, G.Cesur, A.G.Daloğlu)  
P46 : Organofosfat insektisit methidathionun sıçan amilaz ve lipaz enzimleri üzerine 
etkisi: vitamin E ve C’nin rolü. (H.Mollaoğlu, H.R.Yılmaz, O.Gökalp, İ.Altuntaş)  
P47 : Asfaltlama işçilerinde pulmoner fonksiyonların değerlendirilmesi.  
(B.Çoksevim, M.Türk)  
P48 : Elit sporcularda egzersize bağlı bronkospazm insıdansının araştırılması.  
(M.Ünal, T.Şahinkaya, D.Namaraslı, A.Arslan, B.Topçu, A.Kayserilioğlu)  
P49 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde vücut kitle indeksi ve bel çevresi 
değerleri. (A.Ergün, S.F.Erten)  
P50 : Vücut kompozisyon değerlendirmesinde vücut kitle indeksi ve biyoelektrik 
impedans analiz yönteminin etkinliklerinin karşılaştırılması.  
(O.Özçelik, H.Kaya, V.Ayan)  
P51 : Supramaksimal egzersiz sonrası ortaya çıkan hemoreolojik değişiklikler ve bu 
yanıtların test-retest güvenilirliği.  
(C.Ş.Bediz, H.Resmi, B.M.Kayatekin, İ.Aksu, A.Topçu, O.B.Güleçer, A.Temiz)  
P52 : Akut hiperglisemi ve uzun süreli hiperglisemideki akut hipertansiyonun  kan-beyin 
bariyeri permeabilitesine etkileri. (B.Öztaş, M.Küçük)  
P53 : Yenidoğan yavruların gelişmeleri sırasında uygulanan selenyumun 
konvulziyonlardaki kan-beyin bariyeri permeabilitesine etkileri.  
(B.Öztaş, S.Akgül, F.B.Arslan)  
P54 : Hiperosmolar mannitolün internal karotid infüzyon öncesi ve sonrası verilen 
magnezyum sulfatın kan-beyin bariyeri geçirgenliğine etkisi. (M.Kaya, R.Kalaycı, 
İ.Elmas, H.Yorulmaz, Z.Çelebi, N.Arıcan, M.Küçük, B.Ahıskalı, S.Gültürk
 
A.Sivas)  
P55 : Uzun süreli L-NAME ve magnezyum verilen sıçanlarda kan-beyin bariyeri 
geçirgenliğindeki değişiklikler ve epinefrinin etkileri. (H.Yorulmaz, Ç.Köroğlu, 
R.Kalaycı, İ.Elmas, B.Ahıskalı, N.Arıcan, Z.Çelebi, M.Küçük, A.Sivas, M.Kaya) 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə