Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

xsl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  birm

ə

nalı  olaraq  kriminalla

ş

dırılsın;  v

ə

 

(iv)  Konvensiyanın  9  v

ə

  10-cu  madd

ə

l

ə

rin

ə

  müvafiq  olaraq  beyn

ə

lxalq 

t

əş

kilatların  v

ə

  beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyalarının  bütün  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınmasının  kriminalla

ş

dırılmasını  t

ə

min  etm

əüçün 

bütün 

qanunvericilik 

t

ə

dbirl

ə

rinin 

görülm

ə

si 

v

ə

 

habel

ə

 

konvensiyanın  bu  madd

ə

l

ə

rin

ə

  qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya 

yenil

ə

nm

ə

m

ə

si m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 baxılsın. 

 

iii. 

Konvensiyaya 

Ə

lav

ə

  Protokol  mümkün  q

ə

d

ə

r  tez  bir  müdd

ə

td

ə

  imzalanıb 

ratifikasiya edilsin v

ə

 h

ə

min Protokolun 2,3,4,5 v

ə

 6-cı madd

ə

l

ə

rin

ə

 uy

ğ

un 

olaraq yerli v

ə

 xarici andlı iclasçı v

ə

 arbitrl

ə

rin aktiv v

ə

 passiv rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 

alınması kriminalla

ş

dırılsın. 

 

iv. 

aktiv v

ə

 ya passiv rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alma cinay

ə

tind

ə

 “t

ə

klif etm

ə

”, “v

ə

d verm

ə

” 

v

ə

 “t

ə

klif v

ə

 ya v

ə

din q

ə

bul edilm

ə

si” anlayı

ş

larını daxil edilsin. 

 

v. 

i)öz

ə

l  sektorda  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alma  üçün  Cinay

ə

t  M

ə

c

ə

ll

ə

sin

ə

  xüsusi 

normaların daxil edilm

ə

si m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 baxılsın. (ii) Konvensiyanın 7 v

ə

 8-ci 

madd

ə

l

ə

rind

ə

  n

ə

z

ə

rd

ə

  tutulmu

ş

  qaydada  öz

ə

l  sektorda  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alma 

il

ə

  ba

ğ

lı  qanunvericiliyin  öz

ə

l  sektor  qurumunu  idar

ə

 ed

ə

n  v

ə

  onun  üçün 

i

ş

l

ə

y

ə

n bütün 

şə

xsl

ə

ri 

ə

hat

ə

 etm

ə

si t

ə

min edilsin. 

 

vi. 

Konvensiyanın  12-ci  madd

ə

sin

ə

  qeyd-

şə

rtin  geri  götürülm

ə

si  v

ə

  ya 

yenil

ə

nm

ə

m

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

  baxılsın.  Cinay

ə

t  M

ə

c

ə

ll

ə

sinin  312-1-ci 

madd

ə

sinin  xüsus

ə

n  h

ə

d

ə

f  olan 

şə

xsl

ə

r,  korrupsion  davranı

ş

ın  müxt

ə

lif 

formaları,  habel

ə

  dolayı  v

ə

  3-cü 

şə

xsin  xeyrin

ə

  elementl

ə

ri  daxil  olmaqla 

Konvensiyanın 12-ci madd

ə

si il

ə

 uy

ğ

unla

ş

dırılması m

ə

s

ə

l

ə

sin

ə

 baxılsın.  

 

vii. 

s

ə

lahiyy

ə

tli  orqanlara  m

ə

lumat  vermi

ş

  aktiv  rü

ş

v

ə

t  ver

əşə

xsl

ə

rin 

c

ə

zadan  avtomatik  v

ə

  tam  olaraq  azad  edilm

ə

si  m

ə

s

ə

l

ə

sini  t

ə

hlil  edib 

n

ə

tic

ə

sind

ə

n asılı olaraq islahatı m

ə

s

ə

l

ə

si h

ə

ll edilsin. 

 

viii. 

xaricd

ə

  tör

ə

dilmi

ş

  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alma  v

ə

  nüfuz  alveri  cinay

ə

tl

ə

ri  üçün  ikili 

kriminalla

ş

dırma m

ə

s

ə

l

ə

sini qanunvericilikd

ə

 l

əğ

v edilsin. 

 

ix. 

eyni  zamanda  Az

ə

rbaycan  Respublikası  v

ə

t

ə

nda

ş

ı  olan  beyn

ə

lxalq 

t

əş

kilatların  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

ri,  beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyalarının 

üzvl

ə

ri,  beyn

ə

lxalq  m

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin  v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

ri  v

ə

  hakiml

ə

rinin  i

ş

tirakı 

il

ə

  v

ə

t

ə

nda

şğ

ı  olmayan 

şə

xsl

ə

r  t

ə

r

ə

find

ə

n  xaricd

ə

  tör

ə

dilmi

ş

  korrupsiya 

cinay

ə

tl

ə

rin

ə

  gör

ə

  cinay

ə

t  m

ə

suliyy

ə

tini  mü

ə

yy

ə

n  ed

ə

n  müvafiq 

qanunvericilik yurisdiksiyası t

ə

min edilsin.  

 

66. 


Prosedur  Qaydaların  30.2-ci  Qaydasına  uy

ğ

un  olaraq  GRECO  Azə

rbaycan 


s

ə

lahiyyə

tli orqanlarını yuxarıda göst

ə

ril


ə

n tövsiy


ə

l

ərin icrası il

ə

 ə

laq


ə

dar hesabatı 30 

aprel 2012-ci il tarix

ə

 kimi tə

qdim etm


ə

y

ə d

ə

və

t edir. 


67.  

Son olaraq, GRECO Az

ə

rbaycan sə

lahiyy


ə

tli orqanlarını mümkün q

ə

d

ər tez bir 

müdd


ə

td

ə bu hesabatı d

ə

rc etmə

y

ə v

ə

 milli dilə

 t

ərcüm

ə

 etmə

y

ə v

ə

 açıqlamağ

a d


ə

v

əedir.  


 

 

 

  

 

  

 

 Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə