Obstetrică Şi ginecologieYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Concluzii 
1.  Incidenţa prezentaţiei pelvine în IMSP ICŞDOSM şi C în cadrul studiului retrospectiv a 
constituit 3,85% (202 cazuri din 5247 de naşteri). Acest procent corelează cu datele din literatura 
de specialitate (3-4 % cazuri)[15]. 
2.  Prezentaţia  pelvină  se  întîlneşte  mai  frecvent  la  nulipare  (65,8  %),    paritatea  însă  nu 
reprezintă un criteriu de evaluare a managementului naşterii în prezentaţie pelvină [2]. 
3.  Masa  probabilă  a  fătului  ≥  3500g.  constituie  limita  începînd  cu  care  se  indică  finisarea 
sarcinii  în  prezentaţie  pelvină  prin  operaţie  cezarienă  [5].  Conform  studiului  efectuat  rata 
operaţiei cezariene în cazul masei probabile > 3500g. a constituit 88%.  
4.  Rata operaţiei cezariene la sarcina în prezentaţie pelvină a constituit 78% (158 din 202), 
ce corespunde datelor literaturii de specialitate 70-80% [18,19]. 
5.  În  cadrul  prezentaţiei  pelvine  monofetale  la  termen  operaţia  cezariană  programată,  în 
comparaţie  cu  naşterea  per  vias  naturalis  programată,  reduce  rata  mortalităţii  şi  morbidităţii 
perinatale cu creşterea neînsemată a morbidităţii materne - conform datelor bibliotecii Cochrane 
[10]. 
 
Bibliografie 
1.
 
American    College  of  Obstetricians    and  Gynecologists.    Management    of    breech  
presentation.  ACOG  technical  bulletin  No.  95, 1986 
2.
 
Ariel Wissman, Zion J. Hagay. Management of breech presentation: The 1993 Israeli census// 
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 60 (1995), p.21-28 

101 
 
3.
 
Bariov  K,  Larsson  G.  Resuhs  of  a  5-year  prospective  study using  a  feto-pelvic  scoring  
system  for  term  singleton  breech delivery  after  uncomphcated  pregnancy.  Acta  Obstet  
Gynecol Stand  1986;  65: 3  15-9. 
4.
 
Collea  JV.  The  intrapartum  management  of  breech  presentation.  Clin  PerinatoI  1982; 8:  
I73-81. 
5.
 
Diug  V.  Prezentaţie  pelvină//  Protocolul  clinic  standardizat  instuţional  pentru  medicii 
obstetricieni-ginecologi  din  secţiile  de  obstetrică  a  centrului  perinatal  de  nivelul  III 
IMSPICŞDOSMşiC, 2010 
6.
 
Fortney  JA, Higgins JE, Kennedy  KI, Laufe LE, Wilkens L. Delivery  type  and  neonatal  
mortality  among  10  749 breeches.  Am J Public  Health  1986; 76: 980-S. 
7.
 
Francois Goffinet and co. Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an 
option?  Results  of  an  observational  prospective  survey  in  France  and  Belgium//  American 
Journal of Obstetrics and Gynecology (2006) 194, 1002–11 
8.
 
Gimovsky  ML,  Wallace  RL,  Schifrin  BS,  Paul  RH.  Randomized  management  of  the  
non-frank    breech    presentation    at  term:    A    preliminary    report.    Am    J    Obstet    Gynecol  
1983; 143: 34-40. 
9.
 
Gina Lowdon. Breech Presentation. Caesarean operation versus normal birth// AIMS Journal 
Autumn 1998, Vol 10 No 3 
10.
 
Hofmeyr  GJ,  Hannah  ME.  Planned  caesarean  section  for  term  breech  delivery  (Review)// 
The Cochrane Collaboration, 2007 
11.
 
Mary  E  Hannah,  Walter  J  Hannah,  Sheila  A  Hewson,  Ellen  D  Hodnett,  Saroj  Saigal, 
Andrew  R  Willan.  Planned  caesarean  section  versus  planned  vaginal  birth  for  breech 
presentation at term: a randomised multicentre trial// The Lancet,  Volume 356, Issue 9239, 
Pages 1375 - 1383, 21 October 2000 
12.
 
Michel  S.,  A.  Drain,  E. Closset,  P.  Deruelle,A.  Ego,  D.  Subtil.  Evaluation    of   a    decision  
protocol    for    type    of    delivery    of    infants    in    breech  presentation    at    term//  European 
Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 158 (2011) 194–198 
13.
 
Minogue  M.  Vaginal   breech  delivery   in  multiparae   -    National  Maternity   Hospital.   J  
Irish  Med  Assoc  1974; 67:  117-9. 
14.
 
Morgan  HS,  Kaue  SH.  An  analysis  of  16  327 breech  births. J Am Med  Assoc  1964; 
187: 108-10. 
15.
 
Paladi Gh., Cerneţchi O. Obstetrica patologică, vol.II, 2007 p. 501-531 
16.
 
Rovinsky  JJ, Miller  JA, Kaplan  S. Management  of breech  presentation  at  term.  Am  J 
Obstet  Gynecol  1973; 115: 497-513. 
17.
 
Weiner  CP.  Vaginal  breech  delivery  in  the  ’90s. Clin  Obstet Gynecol  1992; 35: 559-
69. 
18.
 
Мусаев О.Х., Мусаева К.О., Раджабова Ш.Ш. Акушерские и перинатальные аспекты 
тазового  предлежания  плода  в  зависимости  от  тактики  ведения  беременности  и 
родов// Российский вестник акушера-гинеколога 4, 2010, стр.32-34 
19.
 
Григорян  А.Г.,  Григорян  Т.М,  Хачатрян  А.Э.  К  вопросу  ведения  родов  при  тазовых 
предлежаниях плода// “Медицинский вестник Эребуни”, 1.2005 (23),64-67 
 
 
 

102 
 
MANAGEMENTUL PACIENTELOR CU TULBURĂRI DE STATICĂ PELVINĂ 
Sergiu Malai, Victor Ciobanu 
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF, USMF „Nicolae Testemiţanu”  
(Şef catedră: dr.hab., prof.univ.: Olga Cerneţchi) 
 
Summary  
The management of the patients with pelvic static disorders 
Pelvic organ prolapse is very common. Up to 50% of parous women have some degree of 
genital prolapse although only 10–20% are symptomatic. 
Pelvic organ prolapse is a complex entity that potentially involves not only poor support 
for multiple sites  in  the vagina but  also  the function  of the urethra, bladder, and  anorectum, as 
well  as  sexual  function.  For  this  reason  we  must  provide  a  comprehensive  approach  to  the 
evaluation and management of women with pelvic organ prolapse and must critically review the 
assessment of surgical management. 
 
Rezumat 
Prolabarea organelor pelvine se întâlneşte foarte frecvent. Mai mult de 50% din femei ce 
au  născut  au  un  oarecare  grad  de  prolaps  genital,  cu  toate  acestea  doar  10-20%  prezintă 
simptome. 
Prolabarea  organelor  pelvine  reprezintă  o  entitate  complexă,  care  potenţial  implică  nu 
doar un suport slab a diferitor zone din vagin, dar totodată şi funcţia uretrei, vezicii urinare, zonei 
anorectale  cât  şi  funcţia  sexuală.  Din  acest  considerent,  este  necesar  de  a  furniza  o  abordare 
cuprinzătoare  în  evaluarea  şi  managementul  femeilor  cu  prolaps  al  organelor  pelvine,  cât  şi  o 
analiză critică a managementului chirurgical. 
 
Actualitatea  
Prolapsul  genital  (sau  prolaps  vaginal)  este  caracterizat  printr-o  stare,  în  care  asemenea 
structuri ca uterul, rectul, vezica urinară, uretra, intestinul subţire sau chiar vaginul pot începe să 
prolabeze sau să cadă de pe poziţiile lor anatomice. Asemenea condiţii de obicei apar în cazul 
când  are  loc  colapsul  planşeului  pelvin  ca  rezultat  al  naşterilor  [9,14].  La  fel  şi  instalarea 
deficienţelor  hormonale  (carenţa  de  estrogeni),  sunt  responsabile  de  agravarea  prolapsului  la 
multipare în postmenopauză [9]. 
 
Prolapsul  uro-genital  cu  sau  fără  incontinenţă  urinară  reprezintă  o  problemă  de  o 
importanţă  majoră  în  sănătatea  femeii  [10].  Această  patologie  cuprinde  un  spectru  larg  de 
tulburări, de la anatomia abia modificată a vaginului şi clinic asimptomatică, până la o eversiune 
completă asociată cu tulburări severe urinare, de defecaţie şi disfuncţie sexuală [13]. 
 
În  SUA  una  din  nouă  femei  necesită  intervenţie  chirurgicală  pentru  defecte  de  statică 
pelvină, iar din acestea, o femeie din patru necesită reintervenţia. Olsen şi colab. în studiul lor 
afirmă că pe parcursul vieţii circa 11% din femeile de până la 80 de ani riscă o intervenţie pentru 
prolaps  a  organelor  pelvine  sau  incontinenţă  urinară.  Mai  mult,  Olsen  şi  colab.  au  observat  o 
incidenţă crescută o recidivelor de până la 29.2%, cu necesitatea de reintervenţie, iar intervalul 
de timp dintre proceduri a scăzut cu fiecare implicare chirurgicală ulterioară [10, 13, 19].  
 
Actualmente,  colpopexia  abdomino-sacrală  prin  aplicarea  meşei  sintetice  pe  peretele 
anterior  şi/sau  posterior  al  vaginului  [12]  pare  a  fi  cea  mai  sigură  procedură  în  tratamentul 
prolapsului  genital  asociat  cu  prolabarea  pereţilor  vaginali  [1],  totuşi  ultimele  studii  [17]  au 
demonstrat rezultate asemănătoare şi cu fixarea uterului la ligamentele sacrospinoase, care la fel 
asigură  un  suport  vaginal  satisfăcător.  Cu  toate  acestea  frecvenţa  recidivei  cistocelului  după 
asemenea  intervenţie  este  foarte  înaltă  [16],  iar  unii  autori  sugerează  aplicarea  transvaginală  a 
meşelor  de  suport  pentru  ameliorarea  rezultatelor  anatomice.  Experienţele  anterioare  au 

103 
 
demonstrat că meşele sintetice ar putea reduce frecvenţa recidivelor de prolaps, dar cu notabile 
efecte adverse [5,10]. 
 
Prolapsul  genital,  cu  toate  formele  sale,  este  la  momentul  actual  una  din  entităţile 
patologice ginecologice studiate relativ bine, cât şi codificate etiopatogenetic şi terapeutic. Faptul 
că metodele de tratament a tulburărilor de statică sunt atât de numeroase (peste 200 de procedee 
tehnice),  demonstrează  încă  o  dată  imperfecţiunea  lor  şi  imposibilitatea  refacerii  adecvate  a 
aparatului de susţinere a planşeului pelvin. Aprecierea cât mai corectă a stării acestora, care ţine 
de experienţa şi personalitatea ginecologului, oferă operatorului posibilitatea de a adapta cazul în 
sine şi de a alege metoda terapeutică cea mai adecvată. [3,10,13]. 
  
 
Scopul  studiului:  a  constituit  în  studierea  cauzelor  majore  care  determină  instalarea 
prolapsului genital, evaluarea simptomatologiei, cât şi abordarea metodelor de tratament utilizate 
în Republica Moldova. 
 
 
Material şi metode 
 
Studiul  dat  a  fost  bazat  pe  analiza  retrospectivă  a  fişelor  medicale,  în  cadrul  secţiei  de 
Ginecologie  Operatorie  a  IMSP  ICŞDOSM  şi  C,  Chişinău,  Republica  Moldova,  pe  parcursul 
anului  2011.  Studiul  a  cuprins  analiza  a  135  de  paciente  cu  dereglări  de  statică  a  organelor 
pelvine  (prolaps  uterin,  cistocel,  rectocel,  prolaps  vaginal,  elongaţie  de  col),  ce  au  necesitat 
intervenţie chirurgicală.  Din studiu au fost excluse pacientele  cu patologie extragenitală gravă, 
cărora  le-a  fost  contraindicată  efectuarea  intervenţiei  chirurgicale.  Toate  pacientele  incluse  în 
studiu au fost supuse unei evaluări preoperatorii ce a inclus examenul vaginal, colectarea datelor 
anamnestice, aprecierea semnelor clinice, cât şi a investigaţiilor paraclinice ca: analiza generală 
şi biochimică a sângelui, analiza generală a urinei, EKG. 
 
 
Rezultate şi discuţii 
 
Pacientele incluse în studiu au avut vârsta cuprinsă între 31 şi 82 ani, cu media de vârstă 
de 64,5 ± 2 ani, vezi figura 1. 
  
 
 
22,2%
31,1%
46,6%
31-50 ani
51-60 ani
> 60 ani
 
 
 
 
 
Fig.1 Repartiţia pe grupe de vârstă 
 
În dependenţă de repartizarea cazurilor după locul de muncă se observă următorul tablou: 
din totalul a 135 paciente 32 (23,7%) au fost casnice, 43 (31,8%) au ocupat funcţie ce necesita 
implicări  intelectuale,  iar  60  (44,5%)  au  exercitat  profesii  ce  presupuneau  eforturi  fizice  mari. 
Aceasta denotă probabil apariţia afecţiunii în condiţiile unui efort fizic intens şi prelungit.  
 
Ponderea  pacientelor  din  mediul  rural  comparativ  cu  cele  din  mediul  urban  a  constituit 
103 ceea ce reprezintă (76,3%) mediul rural versus 32 (23,7%) mediul urban, ceea ce denotă o 
morbiditate mai mare în rândul femeilor de la ţară. Totuşi, probabil că această repartiţie nu este 
semnificativă,  deoarece  la  sat  adresabilitatea,  ruşinea,  cât  şi  rezistenţa  de  a  suporta  o  astfel  de 

104 
 
afecţiune  este  diferită.  La  fel  şi  activitatea  zilnică  a  femeii,  efortul  fizic  echilibrat,  alimentaţia 
naturală, sunt factori care din contra, ar putea diminua apariţia afecţiunii. 
 
Un  factor  foarte  important  în  apariţia  prolapsului  uro-genital  a  constituit  prezenţa 
naşterilor în antecedente. Astfel din totalul a 135 de paciente doar 3 (2,2%) cazuri au constituit 
nuliparele. Totalul pacientelor primipare şi secundipare a fost de 48 (35,5%) cazuri, iar numărul 
în  anamneza  cărora  au  existat  3  şi  mai  multe  naşteri  a  constituit  84,  respectiv  62,2%  cazuri. 
Astfel, multiparitatea, în special naşterile laborioase, constituie unul din factorii de risc principali 
în  apariţia  prolapsului,  date  ce  corelează  cu  relatările  literaturii  de  specialitate  (Eva 
C.Samuelsson et al.1999, Ionaşcu A.Brăduţ 2005).  
 
Mai mult, asocierea patologiei extragenitale a constituit o condiţie substanţială în vederea 
apariţiei complicaţiilor postoperatorii imediate, cât şi a duratei de recuperare postoperatorie. În 
acest sens hipertensiunea arterială (HTA) a fost observată în 38 (28,1%) cazuri, obezitatea în 13 
(9,6%)  şi  diabetul  zaharat  în  3,  respectiv  2,2%  cazuri,  observaţii  ce  sunt  în  corelaţie  cu 
informaţiile  culese  din  literatura  de  specialitate  (Marchionni  M.  et  al.1999;  Keeler  R.  et  al. 
2007). 
 
Prolapsul  primar  depistat  a  fost  apreciat  la  126  paciente,  ceea  ce  a  constituit  93,3% 
cazuri.  Din  lotul  studiat  s-au  adresat  pentru  o  recidivă  a  prolapsului  9  (6,6%)  din  paciente  [5]. 
Vezi în tabelul de mai jos repartizarea în funcţie de tipul prolapsului genital. 
Tabelul 1 
Repartiţia în funcţie de tipul prolapsului 
Tipul prolapsului 
Număr absolut (procente) 
Prolaps uterin 
80 (59,2%) 
Cistocel 
35 (25,9%) 
Rectocel 
27 (20%) 
Prolaps vaginal 
3 (2,2%) 
 
 
Respectiv  ponderea  prolapsului  în  dependenţă  de  gradul  acestuia  a  fost  următoarea: 
gradul  I  –  2  (1,5%),  gradul  II  –  56  (41,5%)  şi  gradul  III  –  77  (57%).  Astfel  asocierea 
incontinenţei  urinare  a  fost  prezentă  doar  în  cazurile  de  prolaps  total  (gradul  III),  date  ce 
corelează cu literatura de specialitate [7, 9, 20, 21]. 
 
Deşi multe dintre femeile cu prolaps de organe pelvine nu prezintă simptomatologie [8], 
cel  mai  frecvent  şi  discomfortant  simptom  este  proeminarea  uterului  şi/sau  a  altor  organe  în 
vagin. Presiunea pe vagin poate cauza un discomfort uşor sau probleme funcţionale ale celorlalte 
organe  pelvine.  Astfel  simptomele  principale  prezente  în  rândul  pacientelor  studiate  au  inclus: 
discomfortul  (senzaţia  de  întindere  sau  tracţiune  în  regiunea  hipogastrică  sau  zona  lombară), 
durerea, dereglări dizurice, tulburări de defecaţie. În tabelul de mai jos este analizată prevalenţa 
simptomatologiei în lotul studiat. 
Tabelul 2 
Prevalenţa diverselor simptome întâlnite 
Simptome 
Procente (%) 
Discomfort 
100% 
Dispareunie 
80% 
Dereglări dizurice 
41,5% 
Dureri 
20% 
Tulburări de defecaţie 
11% 
 

105 
 
 
Astfel  durerile,  cel  mai  frecvent  pelvine  sau  pelvi-perineale,  lombare  sau  lombo-sacrate 
îmbracă de obicei carecterul unei senzaţii de greutate, de apăsare, sunt moderate şi mai intense 
spre sfârşitul zilei [4, 6, 15]. Alterarea funcţiei sexuale observată la majoritatea pacientelor este 
un moment important, care frecvent determină pacientele să se adreseze mai curând la medic [2, 
4,  11,  18].  Dereglările  urinare  cel  mai  frecvent  s-au  manifestat  prin  incontinenţă  urinară  în  38 
(28,1%) cazuri, dureri la urinare şi senzaţie de golire insuficientă a vezicii. 
 
Intervenţiei  chirurgicale  pentru  corecţia  prolapsului  au  supuse  toate  cele  135  paciente 
incluse  în  studiu.  În  dependenţă  de  gradul  prolapsului  cele  mai  frecvente  operaţii  efectuate  au 
fost:  Operaţia  de  la  Manchester  (operaţia  Fothergill)  –  76  (56,3%),  colporafia  anterioară  –  34 
(25,2%) şi colporafia posterioară – 40 (29,6%). Alte operaţii au inclus amputaţia de col uterin – 6 
(4,44%) şi  uteropexia cu lamboul  aponeurozei  muşchilor drepţi  abdominali  – 2 (1,5%). Nu au 
fost  înregistrate  incidente  intraoperatorii.  Evoluţia  post-operatorie  s-a  încadrat  în  limitele 
normale  acestor  tipuri  de  intervenţii.  Timpul  mediu  de  spitalizare  a  fost  între  48  si  96  ore.  În 
rândul  complicaţiilor  post-operatorii  imediate  pot  fi  menţionate  puseele  hipertensive  ce  s-au 
dezvoltat  la  45  paciente,  respectiv  33,3%  cazuri.  Alte  complicaţii  post-operatorii  imediate 
observate au fost retenţia urinară acută (> 72 ore), constatată la 17 (12,6%) cazuri, în special la 
pacientele  ce  prezentau  şi  incontinenţă  urinară.  Infecţii  urinare  post-operator  nu  au  fost 
înregistrate.  
 
 
 
Concluzii 
 
Prezenţa  tulburărilor  de  statică  pelvină  este  o  problemă  medicală  şi  socială  foarte 
frecventă, mai ales în rândul femeilor în vârstă, între 50 – 60 de ani. Cauzele frecvent implicate 
în vederea apariţiei prolapsului genital sunt naşterile multiple şi laborioase, carenţa de estrogeni, 
cât şi asocierea altor patologii extragenitale ce pot determina creşterea presiunii intraabdominale. 
Simptomatologia  acestei  patologii  este  variată,  însă  durerea,  discomfortul,  dereglările  urinare, 
dispareunia sunt cauze frecvente care determină pacienta să se adreseze la medic. 
Multitudinea  de  procedee  chirurgicale  în  tratamentul  prolapsului  genital  rămân  până  în 
ziua  de  azi  imperfecte,  însă  metodele  de  bază  de  corecţie  chirurgicală  în  Republica  Moldova 
rămân a fi colporafiile antero-posterioare şi operaţia de la Manchester. 
 
Bibliografie 
1.
 
Benson   JT. et  al  (1996)  –  Vaginal   versus abdominal   reconstructive  surgery   for  the  
treatment  of  pelvic support  defects:  prospective  randomized  study  with  long-term 
outcome evaluation. Am. J. Obstet. Gynecol. 175:1418–1421 
2.
 
Brătilă E., Brătilă P. – Colpo-histerosacropexia vaginală asistată laparoscopic. Gineco.ro; 
Vol.6, Nr.20, Bucureşti 2010. 
3.
 
Bumbu  G.  et  al.  –  Cervicocolpopexia  transobturatorie  în  managementul  chirurgical  al 
prolapsului urogenital avansat. Gineco.ro; Vol.7, Nr.23, Bucureşti 2011. 
4.
 
Bumbu G. et al. – Up-to-date surgical guidelines for the treatment of urinary incontinence 
and urogenital prolapse. Gineco.ro; Vol.4, Nr.1, Bucureşti 2008. 
5.
 
Collins  SA., Jelovsek  JE.  et  al.  –  De  novo  rectal  prolapse  after  obliterative  and 
reconstructive vaginal surgery for urogenital prolapse.  American Journal of Obstetrics & 
Gynecology Volume 197, Issue 1, Pages 84.e1-84.e3, July 2007. 
6.
 
Denehy  TR., Choe  JY. et  al.  – Modified Le Fort partial colpocleisis  with  Kelly urethral 
plication  and  posterior  colpoperineoplasty  in  the  medically  compromised  elderly:  A 
comparison  with  vaginal  hysterectomy,  anterior  colporrhaphy,  and  posterior 
colpoperineoplasty. American Journal of Obstetrics & Gynecology Volume 173, Issue 6, 
Pages 1697-1702, December 1995. 
7.
 
Dwyer  PL,  Lee  ET,  Hay  DM.  Obesity  and  urinary  incontinence  in  women.  Br  J  Obstet 
Gynaecol. 1988;95:91-6. 

106 
 
8.
 
Eva.C.Samuelsson et al. – Signs of genital prolapse in a Swedish population of women 20 
to  59  years  of  age  and  possible  related  factors.  American  Journal  of  Obstetrics  & 
Gynecology Volume 180, Issue 2 , Pages 299-305, February 1999. 
9.
 
Fantl  J.,  Cardozo  L,  McClish  DK.  Hormones  and  Urogenital  Therapy  Committee. 
Estrogen therapy in the management of urinary incontinence in post-menopausal women. 
Obstet. Gynecol. 1994;83:12-8. 
10.
 
Fatton  B.  &  J.  Amblard  et  al.  –  Transvaginal  repair  of  genital  prolapse:  preliminary 
results  of  a  new  tension-free  vaginal  mesh  (Prolift™  technique)  –  a  case  series 
multicentric study. International Urogynecology Journal (2007) 18:743–752 
11.
 
Feghiu  G.  –  Tratamentul  incontinenţei  urinare  de  efort  asociată  cu  prolapsul  genital. 
Autoreferatul tezei de doctor în medicină. Chişinău 2010. 
12.
 
Gadonneix P. et al. (2005) – The use of laparoscopic sacrocolpopexy in the management 
of pelvic organ prolapse. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 17:376–380 
13.
 
Ionaşcu  Adrian  Brăduţ.  –  Prolapsul  uterin  şi  prolapsul  de  boltă  vaginală  complicat  cu 
patologie  urinară  (incontinenţă  urinară  la  efort),  tehnici  chirurgicale.  Teză  de  doctorat. 
Iaşi 2005. P.10-23. 
14.
 
Lazarou G. et al. – Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery 2005. 
15.
 
Levent  Yaşar  et  al.  –  Intravaginal  functional  electrical  stimulation  in  the  treatment  of 
overactive bladder: results of 3 years follow-up. Gineco.ro; Vol.5, Nr.17, Bucureşti 2009. 
16.
 
Maher  C.,  Baessler  K.  (2006)  –  Surgical    management    of    anterior  vaginal    wall  
prolapse:    an    evidence  based    literature    review.    Int.  Urogynecol.  J.  Pelvic  Floor 
Dysfunct. 17:195–201. 
17.
 
Maher  CF.  et  al.  (2004)  –  Abdominal  sacral  colpopexy  or  vaginal  sacrospinous 
colpopexy  for  vaginal  vault  prolapse:  a  prospective  randomized  study.  Am.  J.  Obstet. 
Gynecol. 190:20–26 
18.
 
Milani  R.,  Salvatore  S.  et  al.  –  Functional  and  anatomical  outcome  of  anterior  and 
posterior  vaginal  prolapse  repair  with  prolene  mesh.  An  International  Journal  of 
Obstetrics and Gynaecology January 2005, Vol. 112, pp. 107–111. 
19.
 
Olsen AL, Smith VJ.et al.  – Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse 
and urinary incontinence. Obstet Gynecol (1997) 89:501–506. 
20.
 
Uustal Fornel Eva et al. – Prevalence of urinary and fecal incontinence and symptoms of 
genital  prolapse  in  women.  Acta  Obstetricia  et  Gynecologica  Scandinavica  Volume 
82, Issue 3, pages 280–286, March 2003. 
21.
 
Xavier F.González-Argenté et  al.  –  Prevalence  and  severity  of  urinary  incontinence and 
pelvic genital prolapse in females with anal incontinence or rectal prolapse. Diseases of 
the Colon and Rectum. Vol. 44, Nr. 7 (2001), P.920-925. 
 
 
 
Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə