Obstetrică Şi ginecologieYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28

Scopul  studiului  a  constituit  evaluarea  influenţei  acţiunii  noxelor  profesionale  în 
dezvoltarea retardului fetal. 
 
Material şi metode 
Studiul a fost efectuat asupra unui număr de 887 de cazuri cu RDIU al fătului, dintre care 
172  de  paciente,  ceea  ce  a  constituit  41,9%,  au  fost  supuse  acţiunii  noxelor  profesionale,  pe 
parcursul întregii perioade de gestaţie. Cercetarea a fost efectuată în baza Clinicii de Obstetrică şi 
Ginecologie,  USMF  ″Nicolae  Testemiţanu″,  în  cadrul  secţiilor  de  patologie  a  sarcinii,  secţiile 
obstetricale, IMSP ICŞDOSMşiC şi IMSP SCM nr.1, mun. Chişinău, între 2009-2011. Cazurile 
cercetate  au  fost  divizate  în  3  loturi  de  studiu,  în  funcţie  de  gradul  de  retard  fetal:  lotul  I 
constituit  din  92  de  paciente  (53,5%),  cu  RDIU  al  fătului  de  gradul  1  şi  masa  fătului  cuprinsă 
între 2800-2501 g; al II-lea lot reprezentat de 53 de paciente (30,8%) cu gradul 2 de retard fetal 
şi masa fătului între 2500-2001 g; al III-lea lot reprezentat de 27 de gestante (15,7%) cu RDIU al 
fătului de gradul 3 şi ponderea fătului ≤2000 g. Lotul de control a prezentat 50 de gestante cu 
copiii  cu  masa  ≥2800  g,  considerată  normală  în  funcţie  de  vârsta  de  gestaţie  (VG) 
corespunzătoare. A fost studiată documentaţia medicală (fişa de examinare obstetricală, fişa nou-
născutului),  utilizate  examenele  paraclinice  (examenul  USG,  velocimetria  Doppler, 
cardiotocografia)  şi  metoda  anchetei  şi  interviului  care  au  permis  a  specifica  unele  aspecte 
etiopatogenetice importante. 
 
Rezultate şi discuţii 
Pacientele cercetate au avut vârsta cuprinsă, preponderent, între 19-34 de ani (67,0% din 
cazuri). A fost apreciat faptul că la pacientele de peste 35 de ani (18,6% din cazuri), anamneza 
obstetricală  a  fost  complicată  prin  întreruperi  de  sarcină  (56,3%)  şi  printr-un  nivel  sporit  al 
maladiilor extragenitale şi ginecologice. Primipare au fost apreciate în 109 din cazuri (63,4%) şi 
multipare – în 63 din cazuri (36,6%). Nivelul morbidităţii materne a fost stabilit în 97 din cazuri 
(56,4%),  fiind  prezentat  de  următoarele  nozologiile:  pielonefrită  (73  din  cazuri  –  75,3%), 
malformaţiile congenitale de cord (68 din cazuri  – 70,1%), hipertensiune arterială esenţială (41 
din  cazuri  –  42,3%),  infertilitate  primară  în  anamneză  (19  din  cazuri  –  19,6%),  stare  după 
miomectomie (21 din cazuri – 21,6%), cicatrice pe uter (38 din cazuri – 39,2%) etc.
 
În studiul prezent, a fost efectuată analiza comparativă a acţiunii noxelor profesionale, pe 
parcursul perioadei de gestaţie, în funcţie de gradele retardului fetal şi lotul de control. În medie, 
în 172 din cazuri de retard fetal, ceea ce a constituit 41,9%, gravidele din lotul de studiu au fost 
supuse acţiunii noxelor profesionale, prin comparaţie cu lotul de control (16,0%) (p<0,01). Cea 
mai  mare  pondere  le-a  revenit  gestantelor  cu  gradul  3  de  RDIU  al  fătului  (p<0,01).  Cea  mai 
manifestă  influenţă  asupra  dezvoltării  retardului  fetal  au  avut-o  surmenajul  psihic  şi  lucrul  la 
computer prelungit (6-8 ore/zi), care au constituit, în medie 22,1% şi respectiv 27,9% vs. de lotul 
de  control  (10,0%  şi  4,0%  din  cazuri)  (p<0,01).  Cea  mai  mare  incidenţă  a  fost  determinată,  în 
gradul  3  de  retard  fetal,  surmenajul  psihic  fiind  apreciat  în  44,4%,  iar  acţiunea  lucrului  la 
computer  în  74,1%  din  cazuri.  În  gradul  2  de  RDIU  al  fătului,  a  fost  remarcată  acţiunea 
preponderentă a substanţelor chimice (35,8%) şi a temperaturilor extreme (20,8%) faţă de lotul 
de control (4,0% şi respectiv 2,0% cazuri) (p<0,01).  
În  cercetarea  efectuată,  în  caz  de  retard  fetal,  au  fumat  anterior  sarcinii  33  de  gravide 
(19,2%). Însă o pondere crescută s-a atestat şi în lotul de control, în cadrul căruia s-au declarat 
fumătoare  anterior  sarcinii  9  femei  (18,0%).  Este  important  de  menţionat  că  femeile 
diagnosticate cu RDIU al fătului erau fumătoare cu un stagiu mai îndelungat (peste 10-12 ani) şi 
majoritatea fumau peste 8-10 ţigări pe zi. Iar în 4 din cazuri, gestantele au declarat că au fumat 

76 
 
pe  parcursul  întregii  perioade  de  gestaţie.  În  această  ordine  de  idei,  considerăm  că  fenomenul 
social  dat  este  mult  mai  răspândit  în  general  decât  se  consideră  a  fi,  dar  din  cauza  atenţiei 
minime ce i se atribuie şi lipsei unor întrebări adecvate de ordin medico-social (atât la momentul 
luării la evidenţă la etapa primară, cât şi la momentul spitalizării) ceea ce ar permite depistarea 
lui, majoritatea gravidelor fumătoare ascund acest lucru, astfel făcând dificilă stabilirea precoce a 
diagnosticului  de suferinţă fetală şi  a originii retardului fetal.  În urma intervievării minuţioase, 
am  stabilit  că  5  femei  (2,9%)  au  consumat  alcool  în  primele  săptămâni  de  sarcină,  toate 
manifestând ulterior RDIU al fătului de gradul 3. O singură gravidă cu retard fetal de gradul 2 a 
declarat că a utilizat de câteva ori substanţe stupefiante în timpul perioadei de gestaţie, refuzând 
să enunţe tipul şi apartenenţa acestora la o clasă medicamentoasă caracteristică. 
Din  datele  analizate,  am  stabilit  că  în  16,8%  din  cazuri,  în  care  gestantele  cu  RDIU  al 
fătului au lucrat peste hotarele ţării, dar au revenit să nască în Republica Moldova, au fost private 
de  posibilitatea  diagnosticării  precoce  a  procesului  patologic,  din  lipsa  posibilităţii  efectuării 
unui examen minuţios din motivul statutului de emigrant cu acte incomplete. În ceea ce priveşte 
influenţa  statutului  socio-economic  şi  locului  de  muncă  (prin  prisma  influenţei  factorului  de 
stres)  în  dezvoltarea  retardului  fetal,  studii  superioare  deţineau  51,7%  dintre  femeile  cu  retard 
fetal.  Lucrul  în  oficiu  îl  îndeplineau  64  dintre  gestante  (37,2%),  ceea  ce  presupune  lucrul  la 
computer  o  perioadă  prelungută  (6-8  h/zi),  stresul  cronic  şi  surmenajul  îndelungat  etc.,  ce  ar 
putea genera modificări la nivel  circulaţiei feto-placentare şi  conduce la manifestarea RDIU al 
fătului. 
Pe  parcursul  cercetării,  a  fost  determinată  o  necorespundere  a  parametrilor  biometriei 
fetale  cu  VG.  Astfel  circumferinţa  abdominală  (CA),  diametrul  biparietal  (DBP),  lungimea 
femurului (LF) şi circumferinţa craniană (CC) a fătului au fost situate sub a 10-a percentilă, la 
corelarea  datelor  către  curba  standard  de  creştere  in  utero.  CA  a  fost  apreciată  sub  a  10-a 
percentilă  în  87  din  cazuri  (50,6%);  CC  –  în  79  din  cazuri  (45,9%);  DBP  –  în  81  din  cazuri 
(47,1%); iar LF – în 73 din cazuri (42,4%). Masa estimativă fetală (MEF) s-a aflat sub percentila 
a  10-a  în  gradul  1  de  retard  fetal,  atunci  reţinerea  în  dezvoltarea  fătului  a  constituit  1-2 
săptămâni.  La situarea MEF între a 10-a şi a 5-a percentilă, fătul a rămas în dezvoltare cu 3-4 
săptămâni, ceea ce a constituit RDIU al fătului de gradul 2. Iar în gradul 3, MEF s-a situat  ≤a 3-
a  percentilă,  decalajul  de  creştere  constituind    ≥4  săptămâni.
 
La  efectuarea  velocimetriei 
Doppler,  au  fost  determinate  modificări  ai  indicilor  velocimetrici,  cu  valori  crescute  în  73  din 
cazuri  (42,4%),  reprezentând  insuficienţă  circulatorie  de  gradul  IA  sau  IB.  Insuficienţa 
circulatorie de gradul II a fost determinată în 21 din cazuri (12,2%), iar cea de gradul III – în 9 
cazuri de retard fetal avansat. 
 
Evoluţia  sarcinii  s-a  complicat  cu:  hipoxie  intrauterină  a  fătului  (11,0%),  ruperea 
prematură  a  membranelor  amniotice  (31,4%),  hipertensiune  indusă  de  sarcină  (9,9%), 
preeclampsie  severă  (8,1%),  hemoragie  din  cauza  placentei  praevia  (12  din  cazuri),  decolarea 
prematură a placentei normal  inserate (4 din  cazuri), care în majoritatea  cazurilor  au constituit 
indicaţie către finalizarea urgentă a sarcinii. În 118 din cazuri (68,5%) copiii s-au născut per vias 
naturalis (PVN), iar în 54 din cazuri (31,5%) – prin operaţie cezariană (OC). Majoritatea copiilor 
(128 din cazuri – 74,4%) au fost apreciaţi cu ≥7 puncte, în special cei extraşi prin OC. Majoritate 
copiilor născuţi PVN au obţinut între 4-6 puncte şi în ≤3 puncte (9 din cazuri – 5,2%), ceea ce 
denotă o suferinţă mai avansată a copiilor diagnosticaţi cu retard fetal în timpul trecerii prin căile 
de naştere. Mortalitate perinatală nu a fost semnalată.  
La copiii hipotrofici de gradul 1 perioada neonatală precoce a decurs fără particularităţi. 
La  fiecare  al  treilea  hipotrofic  de  gradul  2  s-au  manifestat  dereglări  de  adaptare  la  viaţa 
extrauterină, condiţionate de imaturitatea sa morfofuncţională la VG corespunzătoare, dereglarea 
circulaţiei  cerebrale  de  gradele  1-2  şi  de  forma  icterico-anemică  de  gravitate  moderată  a  bolii 
hemolitice.  Cele  mai  pronunţate  dereglări  în  procesele  de  adaptare  au  fost  apreciate  la  copiii 
hipotrofici  de  gradul  3.  Dereglarea  creşterii  şi  alimentaţiei  la  aceştia  s-a  asociat  cu  semne  de 

77 
 
hipoxie cronică, imaturitate morfofuncţională şi modificări ale circulaţiei cerebrale de gradele 2-
3. La 15,1% nou-născuţi, în primele ore de viaţă s-a dezvoltat sindromul de detresă respiratorie, a 
fost apreciată o asimetrie a dezvoltării acestora (deficit ponderal faţă de talie, dimensiunea relativ 
mare a capului sau a extremităţilor prin comparaţie cu alte părţi ale corpului şi necorespunderea 
dimensiunii CC şi  cutiei  toracice). Ţinând seama de necesitatea  ameliorării stării  generale şi  a 
parametrilor  funcţionali,  aproximativ  o  jumătate  dintre  copiii  hipotrofici  au  fost  transferaţi  în 
secţia  de  reanimare  şi  terapie  intensivă  pentru  îngrijiri  adecvate.  Ulterior  aceştia  au  fost 
transferaţi în secţiile pentru nou-născuţi, având o dezvoltare pozitivă în dinamică.   
 
Concluzii 
Rezultatele  studiului  au  permis  determinarea  influenţei  acţiunii  noxelor  profesionale  în 
dezvoltarea retardului fetal, ca expresie clinică a insuficienţei feto-placentare şi în manifestarea 
unui nivel înalt de morbiditate perinatală. 
 
Bibliografie 
1.
 
Aarts  M.,  Vingerhoets  AJ.  Psychosocial  factors  and  intrauterine  fetal  growth:  a  prospective 
study. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol., 2003, no.14, pp.249-258. 
2.
 
Bada  H..,  Das  A.,  Bauer  C..  et  al.  Gestational  cocaine  exposure  and  intrauterine  growth: 
maternal lifestyle study. Obstet. Gynecol., 2002, vol. 100, no.5, pp.916-924. 
3.
 
Baschat  A.,  Galan  H.,  Ross  M.,  Gabbe  S.  Intrauterine  growth  restriction.  In:  Gabbe  SG, 
Niebyl JR, Simpson JL. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 5th ed. New York, NY: 
Churchill Livingstone, 2007, chap.29. 
4.
 
Bendich    A.  Lifestyle      and      environmental      factors      that    can  adversely  affect  maternal 
nutritional status and pregnancy outcomes. In: Maternal nutrition and pregnancy outcome (Keen, 
C, Bendich, A. & Wilhite, C, eds.). New York, 1998, pp.255-265. 
5.
 
Carbillon  L.  Diagnostic  du  retard  de  croissance  intra-uterine.  Réalité  en  gynécologie  et 
obstétrique, 2006, no.92, pp.32-38. 
6.
 
Cliver  S.,  Goldemberg  R.,  Cutter  G.  et  al.  The  relationships  among  psychosocial  profile, 
maternal  size,  and  smoking  in  predicting  fetal  growth  retardation.  Obstet.  Gynecol.,  2002, 
no.80, pp.262-267. 
7.
 
Cogswell  M., Weisberg P., Spong  C.  Cigarette smoking,  alcohol  use,  and  adverse  pregnancy 
outcomes  implications  for  micronutrient  supplementation?  J.  Nutr.,  2003,  no.133,  pp.1722S-
1731S. 
8.
 
Daikoku  N.,  Johnson  J.,  Graf  G.  et  al.  Patterns  of  intrauterine  growth  retardation. 
Obstetrics@Gynecology, 2005, no.54 (2), p.211. 
9.
 
Ott W., Doyle S. Ultrasonic diagnosis of altered fetal growth by use of a normal ultrasonic 
fetal weigth curve. Obstet Gynecol, 2002, no.78, p.582. 
10.
 
Медведев М., Юдина Е. Задержка внутриутробного развития плода. М. РАВУЗДПГ, 1998. 
11.
 
Миколайович  Я.,  Затримка  розвитку  плода  (Патогенез,  прогнозування,  профiлактика  i 
лiкування). автореферат дисертацii, Киiв, 2002, 23c. 
 
 
 

78 
 
PROGESTERONUL ÎN  SARCINILE MULTIPLE 
Ludmila Tăutu  
Catedra de Obstetrică şi Ginecologie FECMF,  USMF “Nicolae Testemiţanu” 
 
Summary  
Progesterone in multiple pregnancy 
There  is  no  probably  such  an  obstetrical  situation  like  multiple  pregnancy  for  which  the 
premature tratament would be so vital, actual and contraversal. 
In  the  speciality  literature  there  are  no  dates  referring  to  the  justified  administration  of 
progesteron in multiple pregnancy due to corionisity. 
To  evaluate  this  problem  we  elaborated  a  prospective  study  in  which  we  analysed  40 
multiple monocorionic pregnancy and 40 dicorionic ones accompanied by imminence of preterm 
birth towards progesteron administration. In all cases we dosed the serum progesterone values at 
20,25,30 weeks of gestation. 
Conclusions: 
1.
 
Progesteron administration in multiple monocorionical pregnancy with preterm birth risc 
is  justified.  We  established  a  statistical  significant  dicrease  of  the  premature  births 
especially in 30-34 gestation period. 
2.
 
In dicorionical multiple pregnancy the progesteron use in management of the imminence 
of preterm birth is inneficient. 
3.
 
Seric progesteron values is not predicted for prematurity in multiple pregnancy.  
 
Rezumat 
Nu  există  probabil  o  altă  situaţie  obstetricală  ca  sarcina  multiplă  pentru  care  tratamentul 
prematurităţii  să  fie  atât  de  vital,  actual  şi  contravers.  În  literatura  de  specialitate  nu  sunt  date 
referitor la justificarea administrării preparatelor progesteronice în sarcinile multiple însoţite de 
iminenţă de naştere prematură în raport cu corionicitatea. Pentru elucidarea acestei probleme am 
elaborat un studiu prospectiv în care au fost analizate 40 de sarcini multiple monocorionice şi 40 
sarcini  multiple  dicorionice  în  raport  cu  administrarea  sau  nu  a  progesteronului.    Tuturor 
pacientelor le-a fost dozat seric acest hormon la termenul de 20, 25, 30 săptămâni de gestaţie. 
În concluzii: 
1.
 
Administrarea  de  progesteron  în  iminenţă  de  naştere  prematură  în  cazul  sarcinilor 
multiple  monocorionice  e  justificată.  Am  constatat  o  reducere  statistic  semnificativă  a 
prematurităţii în special în segmentul 30-34 săptămâni de gestaţie. 
2.
 
În sarcinile multiple dicorionice utilizarea preparatelor progesteronice în managementul 
iminenţei de naştere prematură e ineficientă. 
3.
 
Valorile  serice  ale  progesteronului  nu  sunt  predictive  în  ce  priveşte  prematuritatea  în 
sarcinile multiple. 
 
Actualitatea  
Multiplele  cercetări  nu  au  ruşit  până  la  urmă  să  elucideze  mecanismele  complexe  ce 
alcatuiesc  lanţul  patogenic  al  prematurităţii  în  ce  priveşte  în  special  sarcina  multiplă.  Această 
incompletă  cunoastere  a  etiopatogeniei  duce  inevitabil  la  imposibilitatea  elaborării  şi 
implimentării  unei  prevenţii  reale  a  naşterii  premature  precum  şi  la  o  ineficienţă  relativă  a 
metodelor terapeutice actuale. Prin urmare, marea majoritate a masurilor terapeutice ce vizeaza 
prelungirea  gestatiei  nu  pot  fi  considerate  net  eficiente,  iar  cele  ce  vizeaza  imbunatatirea 
prognosticului fetal nu rezolvă nici pe departe toate problemele prematurului. Conform ultimelor 
date  (Forseca  et  al.,2010)  administrarea  de  progesteron  în  sarcinile  multiple  pentru  prevenirea 
naşterilor  premature  e  neeficientă.  Însă  în  nici  un  studiu  ce  a  avut  drept  scop  evidenţierea 
eficacităţii progesteronul în cazul sarcinilor multiple nu s-a ţinut cont de corionicitate. Sarcinile 

79 
 
multiple într-o proporţie de 78% sunt dicorionice, diamniotice(în această categorie fiind incluse 
şi sarcinile multiple după FIV), fiind prezente două placente secreţia progesteronică e asigurată 
suficient.  Nu  sunt  însă  studii  în  ce  priveşte  utilizarea  progesteronului  în  sarcinile  multiple 
monocorionice (cu o placentă). 
Reeşind din cele expuse mai sus noi ne-am propus să realizăm un studiu caz-martor scopul 
căruia a fost de a aprecia justificarea administrării progesteronului în sarcinile multiple în raport 
cu corionicitatea.  
Au  fost  selectate  80  paciente  cu  sarcini  multiple  ce  fost  internate  la  termenul  de  20 
săptămâni în cadrul  ICŞDOMC sau a SCMNr1 Chişinău pe parcursul anului 2011. Pacientelor 
le-a fost dozat progesteronul seric la termenul de 20, 25 şi 30 săptămâni de sarcină. Acestea au 
fost  repartizate  în  patru  loturi  de  studiu  în  raport  cu  corionicitatea  şi  administrarea  sau  nu  a 
tratamentului progesteronic:  
Lotul  1  –  a  fost  constituit  din  20  paciente  cu  sarcini  multiple  monocorionice(monocorionice-
monoamniotice  şi  monocorionice-diamniotice)  cărora  li  s-a  administrat  progesteron 
între 22 şi 34 săptămâni de gestaţie. 
Lotul II- au fost incluse 20 pacientele cu sarcini monocorionice ce nu au urmat tratament pentru 
iminenţă de naştere prematură cu progesteron între 22 şi 34 săptămâni de gestaţie. 
Lotul III şi Lotul IV au fost formate din a câte 20 de paciente cu sarcini dicorionice-diamniotice, 
în  cadrul  lotul  III  pacientelor  li  s-a  administrat  tratament  cu  progesteron,  iar  pentru 
pacientelor din ultimul lot acest tratament nu a fost efectuat.  
Lotul  III  şi  IV  au  fost  formate  atât  din  sarcini  concepute  spontan  cât  şi  din  cele  asistate  în 
proporţii egale. Tuturor pacientelor li s-a efectuat examen ultrasonografic până la 15 săptămâni 
de  gestaţie  pentru  stabilirea  exactă  a  corionicităţii  şi  ulterior  în  conformitate  cu  ghidurile 
naşionale sau la necesitate. Nici o pacientă nu a avut indicaţii pentru cerclaj pe col. Ca criterii de 
excludere  din  studiu  au  servit  nedorinţa  pacientei  de  a  participa,  cazurile  cu  oricare 
contraindicaţie de continuare a sarcinii, pacientele ce au efectuat reducere fetală.  
Vârsta  medie  a  pacientelor  cu  sarcini  monocoriale  a  fost  de  27±3  ani,  iar  a  celor  din 
ultimele  două  loturi  de  30,1±1,3  ani.  După  gradul  de  instruire  nu  au  fost  semnalate  diferenţe 
statistic  semnificative  între  loturi,    în  mediu    25%  dintre  paciente  au  fost  cu  studii  superioare, 
40%  cu  medii  speciale,  iar  în  35%  din  cazuri  pacientele  au  avut  studii  secundar  profesionale. 
Doar o singură pacientă din lotul I  avea studii medii incomplete.  
În cazul pacientelor din loturile II şi IV au prevalat bolnavele din mediu rural, în celelalte 
loturi cele din mediu urban. 
Toate  sarcinile  au  decurs  cu  iminenţă  de  naştere  prematură.  Anemie  feripriva  a  fost 
deagnosticată  la  92%  din  pacientele  cu  sarcini  monocoriale  şi  la  71%  din  cele  dicoriale  fără 
diferenţe  semnificative  între  loturi.  Hipertensiunea  indusă  de  sarcină  a  complicat  evoluţie  a 
37,5% din sarcinile monocorionice fiind constatate la 7 paciente din lotul I ( 35%) şi  la 8 (40%) 
din  lotul  II.   Această  entitate nozologică  a fost diagnosticată doar în  17,5% în  cazul  sarcinilor 
dicorionice, la 4 (20) paciente din lotul III şi la 3 (15%) din ultimul lot. 
Au fost semnalate trei cazuri de placenta previa două în primele două loturi de studiu şi un 
caz  în  lotul  IV.  Rata  producerii  progesteronului  a  fost  determinată  prin  intermediul  testelor 
imunofermentative.  Astfel  la  termenul  sarcinii  de  20  -  21  săptămâni  valorile  serice  ale 
progesteronului în lotul I şi lotul III au fost cuprinse între 1490 şi 2000 nmol/l. La acelaşi termen 
de gestaţie în cazul pacientelor din lotul II şi lotul IV valorile progesteronului au fost semnalate a 
fi cuprinse între 250-500 nmol/l. 
La termenul de gestaţie de 25-26 săptămâni valoarea progesteronului seric a fost de 2000-
2980nmol/l în cazul pacientelor supuse tratametului cu preparate de progesteron şi de 500-750 
nmol/l în cazul pacientelor ce nu au urmat acest tratament. 

80 
 
La  termenul  de  30  săptămâni  de  gestaţie  pacientele  ce  utilizau  progesteron  zilnic  aveau 
valori serice ale acestuia de 3000-4200nmol/l. La acelaşi termen în loturile II şi IV valorile serice 
ale acestui hormon erau cuprinse între intervalui de 570 - 1000 nmol/l.   
Am constatat că în 4 cazuri, trei dintre care semnalate în lotul IV de studiu şi unu în lotul 
trei contracţiile uterine au debutat în prezenţa a valori ridicate a progesteronului, în toate cazurile 
naşterea survenind până la 32 săptămâni de gestaţie. Prin urmare valorile acestui hormon nu pot 
fi  predictive  în  cazul  naşterilor  premature.  Acest  lucru  după  părerea  noastră  se  explică  şi  prin 
implicarea ponderii receptorilor progesteronici în determinismul naşterii. 
Cu  toate  astea  rolul  progesteronului  în  prevenţia  naşterilor  premature  e  incontestabil. 
Luând în consideraţie că jumătate din pacientele din loturile cu sarcini dicorionice au născut la 
termen, iar administrarea de progesteron nu a micşorat ponderea naşterilor premature considerăm 
că administrarea acestuia la acest contingent de paciente e nejustificată (vezi fig.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Reprezentarea grafică a termenului finisării sarcinilor multiple dicorionice în raport cu 
administrarea sau nu a progesteronului. 
 
Fig.2. Fig. 1. Reprezentarea grafică a termenului finisării sarcinilor multiple monocorionice în 
raport cu administrarea sau nu a progesteronului. 
 

81 
 
În  ce  priveşte  loturile  cu  sarcini  monocoriale  am  constatat  o  reducere  a  prematurităţii  în 
cazul  pacientelor  supuse  tratamentului  cu  progesteron  începând  cu  30  săptămâni  de  sarcină, 
astfel în cât au născut la termen cu 15% mai multe femei din lotul 1 faţă de cele din lotul II. 
Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə