Obstetrică Şi ginecologieYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

SARCINA ŞI MIOMUL UTERIN 
Iulia Dobrioglo, Elena Pavlov, Victor Ciobanu. 
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF, USMF „Nicolae Testemiţanu” 
 
Summary  
Pregnancy and uterine myoma 
The  uterine  myoma  occurs  in  30-35%  of  cases  among  all  gynecological  diseases  and 
during pregnancy in 0.5 -6.0% of cases. The combination of uterine myoma and pregnancy is a 
difficult problem. On the one hand, pregnancy and childbirth of women with uterine myoma are 
taking their normal course, without any complications; on the other hand there was going to be 
situations  that  require  an  early  and  operative  childbirth  with  subsequent  hysterectomy.  The 
outcome of abnormal pregnancy may be the birth of an immature, sick child with abnormalities 
of  physical  and  /  or  neuro-psychological  development  during  the  following  years.  Thus,  high 
frequency of combination of the uterine myoma and pregnancy requires an individual treatment 
in each case. 
 
Rezumat    
Dintre toate afecţiunile ginecologice, miomului uterin revin 30-35%, iar în timpul sarcinii 
se inregistrează cu o frecvenţa de 0,5–6,0% . Asocierea sarcinii cu miom uterin este o problema 
complexă. Pe de o parte, sarcina şi naşterea la femeile cu miom  uterin  decurg  fără complicaţii, 
pe de altă parte, pot aparea  situaţii care necesită rezolvarea sarcinii  înainte de termen în mod 
operativ cu histerectomie ulterioară. Ca consecinţă a complicaţiilor în sarcină sunt naşterea unui 
copil  prematur,  a  unui  copil  bolnav  cu  dereglări  ale  dezvoltării  fizice  şi/sau  neuropsihice 
ulterioare.  Astfel  rata  înaltă  de  asociere  a  sarcinii  cu  miomul  uterin  dictează  o  atitudine 
individuală a medicului faţă de fiecare caz în parte.  
 
Actualitatea  
La  momentul  actual  –  schimbarea  societăţii,  urbanizarea,  vârsta  înaintată  a  reproducerii 
contribuie la apariţia în timpul sarcinii a patologiei ginecologice şi anume  - miomul uterin, care 
din punct de vedere istoric se întâlneşte mai des după  vârsta reproductivă. Frecvenţa miomului 
uterin  în timpul sarcinii variază de la 0,3% pînă  la 5% [3,5,9,10,13,14,17]. 

126 
 
Problemei influenţei sarcinii asupra dezvoltării miomului uterin în literatură i se acordă o 
atenţie minimală, cu toate că anume în această perioadă în organismul feminin au loc schimbări 
neuroendocrine complexe. În ultimii ani se constată o creştere a numărului pacientelor cu miom 
uterin  şi  sarcină.    Acest  fapt  este  determinat  de  mărirea  numărului  primiparelor  de  vârstă 
înaintată, de succesele tratamentului neoperator şi de efectuarea operaţiilor conservatoare pe uter. 
Din aceste considerente problema miomului uterin şi a sarcinii este foarte actuală, iar conduita 
sarcinii şi naşterii la pacientele date necesită o atenţie deosebită [15, 16]. 
Printre toate maladii ginecologice miomul uterin  se întâlneşte  în 30-35% de cazuri, iar  
în timpul sarcinii,  în  0,5-6.0 %  cazuri din observaţiile unor autori [6, 7]. 
Miomul  uterin  şi sarcina se referă la  o problema complexă. Pe de o parte, sarcina şi naşterea la 
femeile    cu  miom    uterin    decurg    fără  complicaţii,  pe  de  altă  parte,  pot  aparea    situaţii  care 
necesită rezolvarea sarcinii  înainte de termen în mod operativ cu  histerectomie ulterioară. Ca 
consecinţă a complicaţiilor în sarcină sunt naşterea unui copil prematur, a unui copil bolnav cu 
dereglări ale dezvoltării fizice şi/sau neuropsihice ulterioare [12]. 
Miomul  poate  să  fie  pîna  la  sarcina  sau    poate  să  se    manifeste  şi    după  sarcină.    La 
gravide mai des se întâlnesc  noduri subseroase sau  interstiţiale, deoarece când nodul  este situat 
submucos foarte  des se întâlnesc infertilitatea sau întreruperea sarcinii la termene mici [11]. 
Cauzele  complicaţiilor  severe  în  sarcină  şi  naştere  pot  fi  nu  numai  miomul  propriu  zis  
(dimensiunea mare,  localizaţia  nefavorabilă,  tulburări de vascularizare  tumorei nodului), dar, 
şi cele care au condus la apariţia, creşterea şi dezvoltarea acestuia. Miomul uterin nu se dezvoltă  
la femei sănătoase [12]. 
Trebuie    subliniat  faptul,  că  fonul  premorbid  în  dezvoltarea  miomului  uterin    în    orice 
vârstă este mutaţia somatică a  celulelor,  apărute  ca rezultat  a eredităţii  agravate, a patologiilor 
somatice  şi  ginecologice  suportate  şi  dereglării  corelaţiilor  integrative  în  sistemul    endocrin, 
imun, nervos şi hemostatic [12]. 
În  timp  ce  păstrează  proprietăţile  tumorii  hormonal    active,  miomul  uterin  complică 
dezvoltarea  sarcinii  prin aceea că  determină iminenţă de întrerupere a sarcinii sau de naştere 
prematură  la  fiecare  a  2-a,  3-a  femeie.  Cauzele  acestui  fapt  sunt  legate  de  o  implantare 
insuficientă în endometrul nepregătit cu schimbări vasculare sau structurale. În 10 – 12% cazuri 
se dezvoltă gestoze tardive. Foarte frecvent (27 – 40%) se determină insuficienţa fetoplacentară 
şi  ca  urmare,  hipotrofia  intrauterină  a  fătului.  În  cazul  când  nodulii  sunt  situaţi  interstiţial  sau 
submucos,  ei  constituie un  obstacol  în  acomodarea  fetală  şi  conduc  la  anomalii  de  aşezare  ale 
fătului [15,16]. 
Orice intervenţie chirurgicală  în timpul sarcinii poartă un character extraordinar, indicaţii 
pentru această trebuie să fie foarte bine cântărite şi să fie iminenţă pentru sănătatea mamei sau 
fătului. Până în prezent nu există nici o părere unică  pentru conduita gravidelor cu miom uterin 
[9.14]. Există  date despre intervenţii chirurgicale dese şi rezultate negative[1,2,5,9]. 
În ultimii ani, în special în legătură cu introducerea de tehnologii endoscopice mai  des 
sunt utilizate miomectomia înainte de sarcină [8, 18, 19]. Cu toate acestea, prezenţa cicatricei pe  
uter după operaţie defineşte o nouă gamă de probleme. Astfel, estimarea rezultatelor sarcinilor cu 
miom uterin şi după miomectomie, precum şi definirea riscurilor de păstrarea a sarcinii după caz 
este o problemă foarte importantă şi necesită elaborarea ulterioară. 
 
Scopul 
Evaluarea  influenţei  miomului  uterin  asupra  evoluţiei  gravidităţii,  dezvoltarea  
complicaţiilor  şi metoda de rezolvarea a sarcinii. 
 
Obiectivele 
1.  Identificarea  factorilor  de  risc  în  apariţia  complicaţiilor  pentru  mamă  şi  făt  la  pacientele  cu  
miom uterin. 

127 
 
2. Determinarea tacticii de conduită a  gravidităţii cu  miom uterin.  
3.  Analiza  evoluţiei  gravidităţii  şi  perioadei  postnatale  la    femeile  cu  miomectomie  înainte  de 
sarcină,  metoda de rezolvarea a sarcinii. 
4.Elucidarea celei mai frecvente complicaţii în timpul sarcinii la femeile cu miom uterin. 
5.Specificarea tacticii de tratament la gravidele cu miom uterin şi evaluarea eficacităţii acesteia. 
 
Materiale şi metode  
Pentru  realizarea  obiectivelor  propuse,  au  fost  extrase  din  arhiva  IMSP  ICŞDOSM  şi  C   
43 fişe  medicale, care au inclus sarcina şi miomul uterin pe parcursul anului 2011. În această 
perioadă au fost asistate  5299 naşteri, din care 43 (0,8%) - sarcina a fost  combinată cu miomul  
uterin,  inclusiv  5  sarcini  survenite  după  miomectomie.  Metodele  de  cercetare  s-au  bazat  pe: 
datele  anamnestice  (vârsta,  patologia  extragenitală),  anamneza  obstetricală  şi  cea  ginecologică 
complicată (sterilitatea,  avorturile,  dereglările funcţiei menstruale, operaţiile pe uter şi anexe), 
durata  procesului  miomatos.  De  asemenea,  de  mare  importanţă  sunt  datele  ultrasonografiei  
uterului  şi nodulului (localizarea,  dimensiunile,  număr ,  atitudinea oului  fetal  şi  a placentei 
către  nodulul  miomatos    ş.a.).  O  atenţie  specială  merită  evaluarea  stării  intrauterine    a  fătului 
(USG şi Doppler), greutatea  şi  Apgar a  copilului  după naştere.  
 
Rezultate şi discuţii 
Au  fost  analizate  43  cazuri  de  asociere  a  sarcinii  cu  miomul  uterin    în  cadrul    IMSP 
ICŞDOSM şi C  pe perioada anului 2011. 
În  ultimii  ani  impune  o atenţie  deosebită  prezenţa  miomului  la  femeile  tinere  (22—  29 
ani). De regulă acestea sunt frecvent cazuri ereditare. Dacă la mamă diagnosticul de miom uterin 
s-a stabilit în perioada reproductivă tardivă sau premenopauzal, atunci la fiică acest diagnostic se 
stabileşte cu 10-15 ani mai devreme [12].    
În studiul nostru limita de vârstă a fost cuprinsă între 25-40 de ani, în medie (32.5 ± 2). 
Majoritatea  gravidelor – 29 cazuri (67,4%) au avut vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani.  Numărul 
gravidelor cu vârsta de peste 35 ani a fost de 14, respectiv 32,6%. Au prevalat naşterile la termen 
în  37  cazuri  (86,05%),  în  5  cazuri  (11.63%)  au  fost  premature  şi  doar  1  caz  (2,32%)  a  fost 
naşterea  suprapurtată.  S-a  înregistrat  o  rată  mai  mare  a 
miomului uterin la primipare 27 respectiv (62.8%), naşterii a 2-
a    10  cazuri,  respectiv  (23.25%),  naşterea  a  3-a  6  (13.95%) 
cazuri.  
Cel  mai  des  miomul  uterin  apare  la  primiparele  de  vârstă 
reproductivă tardivă, cu o anamneză  obstetricală, ginecologică 
şi  somatică  complicată. Aceste femei de la debutul activităţii 
sexuale şi pînă la prima sarcină înregistreză o perioadă de 15-
20  de  ani.  Şi  în  aceşti  ani,  femeia  protejînduse  de  sarcină, 
foloseşte  contraceptive  pe  termen  lung,  poartă  o  mulţime  de 
infecţii urogenitale, are cel puţin trei, până la cinci boli cronice 
somatice.  Caracteristic  pentru  această  tumoare    este  
infertilitatea,  avorturi  repetate,  stres,  care  duc  la  tulburări  ale  
funcţiei tiroidiene şi cortexului suprarenal [12].
  
În  majoritatea  cazurilor  studiate,  femeile  au  avut 
anamneza obstetricală complicată. La 10 gravide (23.25%)  au 
fost înregistrate avorturi spontane, dintre care 5 femei (11.63%)   au avut cîte 1 avort, 4 (9,3%) 
cîte  2  şi  o  femeie  (2,32%)  -  4  avorturi  spontane.  La  o  femeie  în  anamneza  a  fost  o  naştere 
prematură cu deces perinatal, şi un caz de sarcină stagnată în evoluţie. La 6 femei (13.95%)  a 
fost depistată  sterilitate primară de la 2 până la 17 ani şi la 3 femei (7%) – sterilitate secundară 
de la 11 până la 15 ani. La 5 femei (11.63%)  până la naştere a fost efectuată miomectomia şi 

128 
 
într-un caz (2,32%) - metroplastia. Factori de risc sunt efectele miomectomiei, care este aproape 
întotdeauna însoţită de procesul adeziv şi formarea de cicatrice pe uter. 
 A  fost  observată    combinarea  de  sarcinii  nu  doar  cu  miomul  uterin,  dar  şi  cu  patologia 
extragenitală. Una din cele mai serioase este maladia cardiovasculară,  care a fost depistată la 9 
gravide, respectiv 21% , din care la 3 femei (7%) a fost preeclamsie severă şi la o gravidă sarcina 
sa complicat cu MODS şi HELLP sindrom. Una din cele mai frecvente maladii este anemia, care 
a fost depistată la 17 gravide, respectiv 50%. La 3 femei sarcina  a fost survenită prin IVF şi o 
sarcină a fost indusă hormonal. 
  
În prezenţa leiomiomului uterin  evoluţia sarcinii şi naşterii este complicată de la natură. 
Factorii  de  risc  pentru  complicare  sarcinii  cu  miom    uterin  sunt:  noduli  de  mari  dimensiuni,  o 
pluralitate de noduri, localizarea lor atipică, combinaţia de localizare a placentei  şi nodul de un 
perete, deformarea cavitaţii uterine de către nodul (Tabel nr. 1). 
Complicatii  majore  au  fost    iminenţa  de  întrerupere  a  sarcinii    în  6  cazuri  (13,95%), 
dezvoltarea  insuficienţei  fetoplacentare  cronice  în  5  cazuri  (11,63%),    hipotrofia  intrauterină  a 
fătului  în  4 cazuri  (9,3%) şi  iminenţa de naştere prematură în  6 cazuri  (13,95%). Travaliul  s-a 
complicat  cu  ruperea  prematură  a  membranelor  în  12  cazuri  (27,9%),  insuficienţa  primară  a 
forţelor  de  contracţie  în  3  cazuri(6,97%),  insuficienţa  secundară  a  forţelor  de  contracţie  în  2 
cazuri(4,65%) şi  insuficienţa scremetelor  într-un caz (2,32%).  
Graviditatea  în  23  de  cazuri  (53,5%)  s-a  finalizat    prin  naşterea  fiziologică  şi  în  20  de 
cazuri  (46,5%)  prin  cezariană,  dintre  care  15  (75%)  -  urgente  şi  5  (25%)  -  programate.  În  4 
cazuri  (9,3%),  operaţia  cezariană  s-a  asociat  cu  efectuarea  miomectomiei  conservative,  care 
creşte  riscul  de  complicaţii  infecţioase  în  perioada  postpartum.  Într-un  caz,  după  o  naştere 
fiziologică, în perioada de lăuzie precoce a fost efectuată miomectomia  nodulului  submucos pe 
picior, care a fost localizat la nivelul colului uterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Complicaţiile în timpul sarcinii. 
 
La o gravidă travaliul s-a complicat cu hipoxie acută intrauterină a fătului rezolvată prin 
aplicarea  vacuum  extracţiei  fetale,  iar  în  perioada  de  lăuzie  precoce  a  apărut  hemoragie 
hipotonică - aproximativ 3 litri, care nu a putut fi stopată prin terapia infuzională,  masaj uterin,  
control  manual.  Ca  urmare  a  fost  efectuată  histerectomia  subtotală  fără  anaxe,  în  timpul 
intervenţiei  au  fost  depistaţi  multiple  noduli  mici  miomatoşi.  Copilul  s-a  născut  grav  cu  
4/5puncte după  Apgar în asfixie obstetricală grav – medie cu sindrom convulsiv.  În 2  naşteri  
premature   au fost  înregistrate  2 cazuri de moartea neonatală precoce  şi  într-un  caz moartea a 
fost intranatală (mortalitatea perinatală – 3 cazuri (6,9%). 
9,3%
13,95
13,95%
11,63%
0
2
4
6
8
10
12
14
HF
Im. a/s
Im. NP
IFP cr.

129 
 
2,30%
4,60%
2,30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
M
or
ta
lit
at
e
peri
na
ta
la
H
ist
er
ect
om
ie
moarte intranatala
Moarte neonatala
precoce
histerectomie
 
Fig.2 Consecinţele materne şi perinatale la gravidele cu miom uterin 
 
Deseori în timpul sarcinii gravidele cu miom uterin au nevoie de tratament, care depinde 
de tabloul clinic preexistent şi complicaţiile sarcinii. El constă din:  tratament tocolitic (ginipral), 
spasmolitic  (no-şpa,  Mg  B6),  antiagregant  (curantil  sau  aspirin),  metabolic  (actovegin), 
hormonal (dufaston), antioxidant (Vit E. ), antibacterial,  infuzional, regim de pat şi alt.  Nevoia 
de  tratament  chirurgical  este  rară.  Atunci  când  are  loc  necroza  de  nodul  miomatos  (de  obicei 
picioarele  răsucire  site-ul  tumorii  subperitoneal)  se  efectuează  miomectomie.  Ar  trebui  să  se 
evite  tentaţia  de  a  elimina  alte  noduri  miomatoase,  deoarece  extinderea  tehnicii  operatorii  va 
creşte probabilitatea de avort .
 
Tabel 1. Gradul de risc al evoluţiei sarcinii şi naşterii pentru mamă şi făt 
 la pacientele cu miom uterin. 
 Factorii de risc 
Grad inferior 
 Grad superior 
 Anamneza 
 Neagravată esenţial 
 Agravată 
 Cicatriciul pe uter 
 Lipseşte 
 Prezent 
 Boli concomitente 
 Nu sunt contraindicaţii în 
sarcină 
 Complică evoluţia sarcinii 
 Localizarea nodulilor 
 Subseroase, intramusculare, 
fundice sau corporale 
 Intramusculare, creştere 
centripetă  cervicale,  în 
segmentul inferior 
 Diametrul celui mai mare 
nodul,  cm 
 Nu mari,  pînă la 7 cm 
 Mari, 8-10 cm şi mai mult 
 Nr. de noduli 
 Puţini (1—4) 
Mulţi (mai mult de5 ) 
 Forma de creştere a 
nodulului 
 Spre seroasă   
 Centripetă, cu deformarea 
cavităţii 
 Localizarea placentei în 
raport cu nodulul 
 Placenta la distanţă de nodul 
 Placenta în proiecţia 
miomului, pe nodul 
 Modificări secundare în 
nodul 
 lipsesc 
 Pronunţate, sindrom dolor, 
creşte tonusul 
 Vîrsta primiparei 
 Tînără 
30—35  ani şi mai mult 
 Ereditatea 
 Nu se referă 
 Prezentă 
 Histotipul tumorii 
 Simplă 
 Proliferativă 

130 
 
Concluzii 
1.Drept  factori  de  risc  în  apariţia  complicaţiior  materne  şi  fetale  la  pacientele  cu  miom  uterin 
reprezintă – anamneza obstetrical-ginecologică complicată, bolile concomitente, vîrsta mai mult 
de 35 de ani a primiparei, dar în deosebi localizarea, dimensiunile, forma de creştere a nodulului 
şi raportul placentei faţă de nodulul miomatos. 
2.Conduita femeilor  însarcinate cu miom uterin depinde de tabloul clinic, dar totuşi ar fi de dorit 
de  a  face  tot  posibilul  pentru  păstrarea  sarcinii,  din  motiv  că  nu  este  cert  cunoscut  faptul  că 
următoarea sarcina va evalua favorabil.
 
3.
 
Efectuarea miomectomiei, a nodulilor mari înainte de sarcină, reduce frecvenţa complicaţiilor 
şi oferă o evoluţie mai favorabilă sarcinii.
 
4.
 
Cele mai dese  complicatii, care se întâlnesc în timpul sarcinii la gravide cu miom uterin sunt: 
iminenţa  de  întrerupere  a  sarcinii  la  termeni  mici  (13,95%),  dezvoltarea  insuficienţei 
fetoplacentare cronice (11,63%),  hipotrofia intrauterină a fătului  (9,3%) şi iminenţa de naştere 
prematură (13,95%). În 
23,25% femeile au avut în anamneza avorturile spontane.
 
5. 
 
Tacticile  dezvoltate  de  conduită  a  sarcinii  cu  miom  uterin  au  redus  rata  avortului,  naşterii 
premature şi  complicatiilor în naştere , au  îmbunatăţit rezultatele perinatale.
 
 
Bibliografie 
1. Аксенова Т.А. Особенности течения беременности родов и послеродового периода при 
фибромиоме  матки/  Т.А.  Аксенова  //  Актуальные  вопросы  патологии  беременности.- 
М., 1978.- С. 96-104. 
2. Александров М.С. Хирургическое лечение фибромиомы матки / М.С. Александров.- М.: 
Медицина, 1958.- 215 с. 
3.  Буянова  Л.Н.,  Сенчакова  М.И.,  Гаспарян  И.К.  Хирургическое  лечение  беременных  с 
миомой матки //Вестник российской ассоциации акушеров-гинекологов.- 1998.-. № 3.- 
С 41- 43. 
4.Василевская Л. Н.: Миома матки M.Медицина: 1979 
5.  Вихляева  Е.М.  Руководство  по  диагностике  и  лечению  лейомиомы  матки/  Е.М. 
Вихляева.- М.: МЕДпресс-информ, 2004.- 400 с. 
6.Вихляева Е. М., Василевская Л. Н.: Миома матки. Медицина, 1981. 
7.  Вихляева  Е.  М.,  Палади  Г.  А.:  Патогенез,  клиника  и  диагностика  миомы  матки,  1982, 
Кишинёв. 
8. Кондриков и др.// Тезисы пленума Межведомственного Научного совета по акушерству 
и  гинекологии  РАМН  и  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Пути 
развития современной гинекологии».- Москва., 1995.- С. 131. 
9. Краснопольский В.И. Консервативная миомэктомия / В.И. Краснопольский // Акуш. и 
гин. 1985.- №3.- С.71-75. 
10.  Левашова  И.И.  Акушерская  тактика  при  сочетании  беременности  с  опухолями 
гениталий/  И.И.  Левашова,  Л.С.  Логутова,  А.А.  Попов//  Материалы  2ого  Российского 
форума « Мать и дитя».- М., 2000.-С. 80. 
11.Савельева  Г.  М.,  Шалина  Р.  И.,  Сичинава  Л.  Г.,  Панина  О.  Б.,  Курцер  М.  А.: 
Акушерство. Учебник., Москва. Издательская группа „ГЭОТАР - Медиа”, 2009. 
12.Сидорова  И.  С.,  Кулаков  В.  И.,  Макаров  И.  О.:  Руководство  по  акушерству.  Москва. 
„Медицина”, 2006. 
13.  Трушина  О.И.  Профилактика  фетоплацентарной  недостаточности  у  беременных  с 
миомой матки группы высокого риска: автореф. дис. . канд. мед. наук/ О.И. Трушина.- 
М., 1997.-28 с. 
14.  Шехтман  М.М.  Экстрагенитальная  патология  и  беременность  /  М.М.  Шехтман,-  JL: 
Медицина, 1987.- 225 с.  
15.Paladi Gheorghe : Ginecologie., Editura ARC, Chişinău 1997. 

131 
 
16. Paladi Gheorghe : Ginecologie endocrinologică., Chişinău 1999. 
17. Barton R., Cerra F. The hypermetabolism multiple organ failure syndrome // Chest. 1989.  - 
Vol.5. - P. 1153-1160. 
18.  Candiani  G.B.  Risk  of  recurrence  after  myomectomy/  G.B.  Candiani,  P.  Fedele//  Brit.  J. 
Obstet. Gynecol.- 1991.-Vol.98.-P. 385-389. 
19.  De  Carolis  S.  Uterine  myomectomy  in  pregnant  women/  S  De  Carolis,  G.  Fatigante//  Clin 
Exp Obstet Gynecol.- Vol.- 31.- P. 197. 
 
 
 
DIAGNOSTICUL STĂRILOR HIPERTENSIVE ÎN SARCINĂ                                                               
Polina Bujac, Ion Bologan, Elena Mecineanu, Victoria Lazari                                                           
Catedra Obstetrică şi Ginecologie USMF „Nicolae Testemiţanu” 
 
Summary 
Diagnosis of hypertensive conditions in pregnancy 
Hypertensive conditions in pregnancy are a current problem and of a great importance in 
obstetrics and gynecology. The study included 203 patients with hypertensive status, who were 
hospitalized  for  treatment  in  obstetric  wards  of  the  IMSP  SCM  no.1  and  ICŞDOSM  and  C 
during the year  2010. 
On the basis of the study it was established that: at 69.45% of patients the diagnosis was 
established according to criteria of the National Protocol, proteinuria was determined in 79.80% 
of patients, hypotensive therapy was administered correctly in 80.29% of patients, anticonvulsive 
administered  therapy    was    to  53,02%;    pregnancies  finished  with  natural  birth  constitutes 
59.11%. 
 
Rezumat  
Stările hipertensive în sarcină constituie o problemă actuală şi de o importanţă majoră  în 
obstetrică şi ginecologie. În studiu au fost incluse 203 paciente cu stări hipertensive, care au fost 
internate  pentru  tratament  în  secţiile  obstetricale  ale  IMSP  SCM  nr.1  şi  ICŞDOSM  şi  C  pe 
perioada anului 2010. 
În  baza  studiului  efectuat  am  constatat  că:  la  69,45%  din  paciente  diagnosticul  a  fost 
stabilit  conform  criteriilor  Protocolului  Naţional;  proteinuria  s-a  determinat  la  79,80%  din 
paciente;  tratamentul  hipotensiv  a  fost  administrat  corect  la  80,29%  din  paciente;  terapia 
anticonvulsivă    s-a  administrat  la  53,02%;  sarcina  finisată  prin  naştere  naturală  constituie 
59,11%. 
 
Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin