Obstetrică Şi ginecologieYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

        Concluzii  
        1.  ON  participă  în  procesul  de  maturaţie  a  colului  uterin  prin  acţiunea  sa  asupra  creşterii 
nivelului  de  COX-2,  MMP,  glicozaminoglicanilor  şi  a  apoptozei,  iar  aplicarea  locală  a 
donatorilor lui, în cazul nostru a nitroglicerinei, face să crească concentraţia lui, să declanşeze şi 
să desfăşoare acest proces. 
        2.  La  gravidele  cu sarcină prolongată s-a determinat  un deficit de sinteză locală la nivelul 
cervixului  a  ONx,  probabil  condiţionat  genetic,  fapt  care  duce  la  întârzierea  sau/şi  dereglarea 
procesului  de  maturaţie  a  colului  uterin  şi  ulterior  a  celui  de  declanşare  a  travaliului,  iar 
determinarea  concetraţiei  ONx  în  secretul  cervical  mai  mic  de  95  µmol/l  apreciat  prin  reacţia 
cromorgafică Griees poate servi ca marker pentru determinarea incapacităţii maturizării colului 
uterin  şi  dezvoltării  sarcinii  supramaturate,  iar  aplicarea  nirtoglicerinei  ca  donator  de  ON  va 
asigura corecţia acestui deficit. 
        3. Sarcina prolongată pentru care este caracteristic colul imatur, evoluează cu un deficit de 
sinteză  locală  la  nivelul  cervixului  a  ON,  care  împreună  cu  deficitul  de  PG  E
2
,  de  estradiol  şi 
oxitocină,  însă  cu  menţinerea  blocului  progesteronic,  duc  la  întârzierea  sau/şi  dereglarea 
procesului de maturaţie a colului uterin şi ulterior a celui de declanşare a travaliului.    
 
Bibliografie   
1.
 
Chanrachakul  B.,  Herabutya  Y.,  Punyavachira  P.  Potential  efficacy  of  nitric  oxide  for 
cervical ripening in pregnancy at term. Int J Gynecol Obstet, 2000, p.217-219     
2.
 
Chanrachakul  B.,  Herabutya  Y.,  Punyavachira  P.  Randomized  comparison  of  glyceryl 
trinitrate  and  prostaglandin  E
2
  for  cervical  ripening  at  term.  Obstet  Gynecol,  2000,  p. 
549-553      
3.
 
Chanrachakul  B.,  Herabutya  Y.,  Punyavachira  P.  Randomized  trial  of  isosorbide 
mononitrate  versus  misoprostol  for  cervical  ripening  at  term.  Int.  J.  Gynecol.  Obstet., 
2002, p.139-145     
4.
 
Chwalisz  K.,  Garfield  R.E.  Regulation  of  the  uterus  and  cervix  during  pregnancy  and 
labor. Role of progesterone and nitric oxide. Ann NY Acad. Sci., 1997, p.238-253   
5.
 
Chwalisz K., Garfield R.E. Role of nitric oxide in the uterus and cervix: implications for 
the management of labor. J. Perinat. Med., 1998, p.448-457    

113 
 
6.
 
Ekerhovd  E.,  Brännström  M.,  Delbro  D.,  et  al.  Nitric  oxide  mediated  inhibition  of 
contractile activity in the human uterine cervix. Mol. Hum. Reprod., 1998, p.915-920 
7.
 
Rettori  V.,  Canteros  G.,  Renoso  R.,  et  al.  Oxytocin  stimulates  the  release  of  luteinizing 
hormone-releasing hormone from medial basal hypothalamic explants by releasing nitric 
oxide. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1997, p.2741-2744   
8.
 
Ticconi C., Zicari A., Realacci M., et al.  Oxytocin modulates nitric oxide generation by 
human fetal membranes at term. AJRI2004, p.185-191        
9.
 
Венцковский  Б.М.,  Резниченко  Ю.Г.  Содержание  простогландинов  у  женщин  с 
переношенной  беременностью  и  у  их  новорожденных.  Казанский  медицинский 
журнал, 1996, с.30-428    
10.
 
Манухин И.Б. Проблемы и перспективы цервикального скрининга / И. Б. Манухин, 
Г. Н. Минкина In: Акушерство и гинекология, Supliment, 2006, с.51-56 
11.
 
Савицкий Г.А. Биомеханизм раскрытия шейки матки в родах, СПб., 1999, с.56-87   
 
 
 
OPERAŢIA CEZARIANĂ LA PACIENTELE CU VALVULOPATII MITRALE 
DOBÂNDITE 
Anatolie Serbenco, Ecaterina Babencu-Stepan 
Catedra  Obstetrică şi Ginecologie, FECMF USMF „Nicolae Testemiţanu” 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 
 
Summary 
Cesarean operation on the patients with obstained mitral valvulopathology 
Have  been  studied  the  finishing  circumstances  of  birth,of  the  pregnants  with  mitral 
valvulopathology obtained by cesarean operation, in dependence of the heart insufficient degree. 
In  the  study  were  involved  319  pregnant  women,  238  (74,6  %)  of  them  pregnant  women  with 
mitral  valvulopathology  obtained  post  rheumatic  (the  base  lot),  which  has  been  divided  into  2 
sublots.The  sublot  I  consisted  of  118  pregnant  women  with  cardiac  insufficiency  NYHA, 
functional class I, and the sublot II consisted of 120 pregnant women with cardiac insufficiency 
NYHA, functional class II. In the control lot have been included 81 (25.4 %) pregnant practically 
healthy women. Patient’s ages in each group varied from 15 to 44 years. 
Cesarean  operation  was  performed  to  52  (21,85  %)  pregnant  women  with  obtained  mitral 
valvulopathology compared to the 9 (11,1 %) in the control lot .In the first sublot was performed 
to18 (15,25 %) pregnant women and in the second with the heart insufficient degree II - 34 (28.3 
%) patients. Acording to the indications given by patients, cesarean operation was performed to 
33  (63,7  %)  patients  with  cardiac  pathology  and  after  fetal  indications  to  19  (36,53  %) 
patients.The  main  method  of  analgesia  of  the  pregnant  women  with  mitral  valvulopathology 
obtained by cesarean operation, was the epidural analgesia to 47 (90,4 %) pregnant women. 
 
Rezumat 
      
Au fost studiate circumstanţele de finisare a naşterii la gravidele cu valvulopatii mitrale 
dobândite prin operaţia cezariană în dependenţă de gradul insuficienţei cardiace. În studiu s-au 
încadrat 319 gravide, dintre care 238(74,6%) cu valvulopatii mitrale post reumatismale (lotul de 
bază),  care  au  fost  divizate  în  2  subloturi  clinice.    Sublotul  I  s-a  constituit  din  118  gravide  cu 
insuficienţă cardiacă NYHA de CF I şi sublotul II - din 120 gravide cu insuficienţă cardiacă de 
CF  II  NYHA.  În  lotul  martor  au  fost  incluse  81(25,4%)  gravide  practic  sănătoase.  Vârsta 
pacientelor în fiecare grupă a variat de la 15   până la 44 de ani. 
 Operaţia cezariană s-a executat la 52(21,85%) gravide cu valvulopatii mitrale dobândite, 
vs  9(11,1%) în lotul martor. În  sublotul I intervenţia s-a realizat la 18(15,25%) gravide, iar în 

114 
 
sublotul  II  de  parturiente    cu  insuficienţă  cardiacă  de  gradul  II  –  la  34(28,3%).    Operaţie 
cezariană  conform indicaţiilor materne s-a efectuat la 33(63,7%) paciente cu patologie cardiacă 
şi după indicaţii fetale - la 19(36,53%) parturiente. Metoda principală de analgezie la gravidele 
cu valvulopatii mitrale dobândite a fost analgezia epidurală - 90,4%. 
 
Actualitatea  
În prezent cca 15% de femei în lume nasc prin operaţie cezariană. O rată mai ridicată a 
operaţiei cezariene  (29,2%) se atestă în America Latină, iar cea mai mică (3,5%) - în Africa. În 
ţările industrial dezvoltate incidenţa operaţiei cezariene constituie 21,1% [2,16,18,19]. 
În  totalitatea  leziunilor  cardiace  la  gravide  valvulopatiile  cardiace  dobândite  post 
reumatismale  constituie  75-90%.  Cea  mai  frecventă  formă  de  valvulopatie  postreumatismală 
achiziţionată este stenoza mitrală „pură” sau în asociere cu insuficienţa valvulei mitrale. Această 
variantă se depistează la 75–90% din  gravidele suferind de valvulopatii  mitrale  secundare. Pe 
locul  doi  printre  leziunile  valvei  mitrale  se  află    insuficienţa    mitrală  (6  –  7%).  De  regulă,  în 
această  patologie,  dacă  sunt  lipsă  regurgitarea,  dereglările  de  ritm  şi  insuficienţa  cardiacă, 
evoluţia sarcinii nu agravează evoluţia maladiei cardiace [10,11,20]. Per ansamblu mortalitatea 
maternă  condiţionată de  patologia  cardio-vasculară   este una dominantă   şi  constituie 80-85%. 
Mortalitatea  perinatală  la  pacientele  cu  maladii    cardiovasculare  se  află  pe  locul  doi  [ 
10,15,18,19].   
În Rusia în anul 2002 mortalitatea maternă a constituit 33,5 la 100.000 copii născuţi vii. 
Spre comparaţie, cu 20 ani în urmă mortalitatea perinatală alcătuia 17 – 18 %o. În prezent acest 
indicator  s-a  diminuat  până  la  12-13%o.  Se  estimează  că  scăderea  mortalităţii  materne  şi  
perinatale se datorează incidenţei elevate a  operaţiei cezariene [9,17, 19]    
Cu  referire  la  decizia  operaţiei  cezariene  se  duc  discuţii  controversate  şi  interminabile. 
Unii specialişti consideră, că toate problemele apărute în obstetrică pot fi rezolvate prin operaţia 
cezariană. Alţii consideră, că indicaţiile operaţiei cezariene sunt   limitate [   3,5,12,18]. 
Tradiţional  indicaţiile  pentru  operaţia  cezariană  se  divid  în:  absolute  (placenta  previa 
totală,  bazin  absolut  strâmtat,  ruptură  de  uter  incipient,  tumori  şi  stricturi  cicatriceale  ale 
vaginului, decolarea placentei în condiţia unor căi de naştere nepregătite) şi relative. Indicaţiile 
relative pot fi atât din  partea mamei, precum şi din partea fătului [ 5,9,12,18].  
Acum un deceniu, traumatismul obstetrical (3-4%)  era definit mai frecvent prin aplicarea 
diferitor  manopere obstetricale în naştere, de aceea specialiştii s-au dezis de aceste manevre  de 
finisare  a  naşterii,  dând  prioritate  operaţiei  cezariene.  Aceasta  a  dat  posibilitate  de  a  rezolva 
sarcina în orice moment, fără  a se aduce prejudicii sănătăţii mamei şi copilului, fiind prevenite 
complicaţiile materne şi traumatismul fetal [17]. 
 O  problemă  prioritară  în  obstetrică  rămâne  metoda  de  analgezie  a  operaţiei  cezariane. 
Dacă până  acum  câţiva ani   prioritate se acorda  metodei  endotraheale de anestezie, atunci în 
prezent  acest  gen  de  anesteziere  este  substituit  cu  metoda  peridurală  de  anestezie,  care  implică  
mai  puţine  complicaţii.  În  cazurile  dificile,  când  apare  necesitatea  de  a  dirija  respiraţia  şi 
hemodinamica, se utilizează metoda endotraheală de analgezie [1,2,3]. 
 
Scopul studiului a fost cel de a studia circumstanţele de finisare a naşterii la gravidele cu 
valvulopatii  mitrale  dobândite  prin  operaţia  cezariană,    în  dependenţă  de  clasa  funcţională  a 
insuficienţei cardiace.  
 
Materialul şi metodele  
Lucrarea a fost executată la nivelul Clinicii de Obstetrică şi Ginecologie a Institutului de 
Cercetări  Ştiinţifice  în  Domeniul  Ocrotirii  Sănătăţii  Mamei  şi  Copilului  (Centrul  Perinatal  de 
nivelul  III). În studiu s-au inclus 319 gravide, inclusiv 238(74,6%) de gravide cu   valvulopatii 
mitrale  post  reumatismale  (lotul  de  bază).  Acestea  din  urmă  au  fost  divizate  în  2  subloturi  

115 
 
conform clasei  funcţionale a insuficienţei cardiace NYHA (New York Heart Associaton, 1994) 
[8]. Sublotul I s-a compus din 118 gravide cu insuficienţă cardiacă  de gr. I şi sublotul II  - din 
120 gravide cu insuficienţă cardiacă de gr.  II. În lotul martor au fost incluse 81(25,4%) gravide 
practic sănătoase.  
Vârsta pacientelor din aceste subunităţi de grup a variat între 15 şi 44 de ani. . Primipare 
în sublotul I au fost- 70(59,3%), în sublotul II - 56 (47,6%), lotul martor - 44 (54,3%), bipare în 
sublotul  I  –  31(26,3%),  în  sublotul  II  –  40(33,33%),  în  lotul  martor  –  23(28,4%)  gravide.  De 
menţionat,  că  multiparele    în  sublotul  I  au  constituit    17(14,41)  paciente,  în  sublotul  II  – 
24(20,0%), comparativ cu lotul martor 14(17,3%) gravide.  
Toate  gravidele  s-au  aflat  în    evidenţa  medicului  de  familie  şi  au  fost  consultate  de 
medicii  specialişti:  stomatolog,  oculist,  otorinolaringolog,  reumatolog,  cardiolog.  Pe  parcursul 
sarcinii gravidele cu valvulopatii mitrale post reumatismale au fost spitalizate de 1-3 ori în secţia 
specializată  de  patologie  cardiovasculară,  unde  tor  au  fost  examinate  suplimentar,  li  s-a 
confirmat diagnosticul şi au şi primit tratament. 
 
Rezultate  
Incidenţa  operaţiei  cezariene  practicate  la  gravidele  cu  valvulopatii  mitrale    post 
reumatismale,  analizată  în  dependenţă  de  gradul  insuficienţei  cardiace  conform  clasificării 
NYHA este redată în figura 1 de mai jos. 
 
Fig. 1. Incidenţa operaţiei cezariene la pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite 
 
Din cele prezentate grafic rezidă, că incidenţa operaţiei cezariene la pacientele înrolate în 
cercetare  a constituit 61(19,2%). În lotul de bază gravide cu valvulopatii mitrale dobândite au 
fost 52(25,85%), comparativ cu 9(11,1%) în lotul de control, ceea ce ar fi de  2,3 ori mai mult 
decât  în lotul martor. În sublotul I CF I NYHA au prezentat 18(15,15%) gravide,  în  sublotul II   
34(28,3%) parturiente aveau insuficienţă cardiacă de CF II NYHA. 
De consemnat şi divergenţele de opinii ale specialiştilor cu referire la necesitatea de a fi  
excluse eforturile de travaliu   la pacientele cardiopate [ 6 ].  
 

116 
 
 
Fig.2. Distribuţia ratei de operaţii cezariene pe loturi de studiu 
    
Indicaţiile  absolute  şi  relative  pentru  operaţia  cezariană  la  pacientele  cu  valvulopatii 
mitrale dodândite sunt prezentate în tabelul 1.      
Din  cele  redate  în  tabelul  1  derivă,  că  indicaţiile  materne  de  operaţie  cezariană  au  fost 
prezente la 33(63,7%) din pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite,  pe când cele din partea 
fătului – la 19(36,53%) parturiente cu valvulopatii mitrale  post reumatismale.  
Indicaţiile  de  bază  pentru  operaţia  cezariană  la  pacientele  cu  valvulopatii  mitrale 
dobândite  au  fost  următoarele:  uterul  cicatriceal  –  la  15(28,85%),  anomaliile  forţelor  de 
contracţie  –  la  10(19,2%),  alte  circumstanţe  –  la  7(13,5%)  parturiente;  indicaţiile  din  partea 
fătului  au  fost  mai  frecvent    prezentaţia  transversală  a  fătului,  hipoxia  intrauterină  a  fătului, 
retardul fetal şi au fost constatate la 7(13,5%) parturiente, iar prezentaţia pelviană, transversală şi 
diplexul – la 12(23,1%).   
Tabelul 1 
Indicaţiile pentru operaţia cezariană la pacientele cu valvulopatii mitrale (%) 
 
Nr. 
d/о 
 
Indicaţiile pentru 
operaţia 
Lotul martor 
Gravidele cu valvulopatii 
mitrale 
Total  
 
Lotul I 
Lotul II 
abs. 

abs. 

abs. 

abs. 

1. 
Uter cicatriceal 

1,23 

6,78 

6,66 
16 
5,02 
2. 
Prezentaţia pelviană 

1,23 

2,54 

4,17 

2,82 
3. 
Anomalia forţelor de 
contracţie. 

2,47 

3,39 

5,00 
12 
3,76 
4. 
Miopie forte cu 
schimbări la fundul 
ochiului 

1,23 

0,00 

0,83 

0,63 
5.  
Placenta previa 

0,00 

0,00 

0,83 

0,31 
6. 
AGC. Sterilitate. Vârsta 
avansată 

0,00 

0,00 

1,67 

0,63 
7.  
Preeclampsie severă 

0,00 

0,85 

1,67 

0,94 
8. 
Decolarea placentei 
normal înserate 

1,23 

0,00 

0,83 

0,63 
9. 
Prezentaţie transversală  1 
1,23 

0,00 

0,83 

0,63 
10 
Hipoxie  fetală, retard 
fetal 

2,47 

1,69 

4,17 

2,82 
11 
Duplex 

0,00 

0,85 

1,67 

0,94 
 
Total 

11,11 
18 
15,25 
34 
28,33 
61 
19,12 
 

117 
 
Aproximativ  acelaşi  spectru  de  indicaţii  sunt  invocate  şi  în  majoritatea  publicaţiilor  de 
specialitate  [4, 5,6,11,13,16]. 
Rezultatele naşterii pentru mamă şi făt depind în mod categoric şi de metoda analgeziei în 
naştere  [6,7].  Metodele  de  anestezie  aplicate  la  realizarea  operaţiei    cezariane  în  cazul   
pacientelor cu valvulopatii mitrale din cercetarea noastră sunt redate în tabelul 2. 
Tabelul 2 
Metodele de analgezie a operaţiilor cezariene la pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite (%) 
 
Nr. 
d/о 
 
Metode de analgezie 
 
Lotul martor 
Gravidele 
cu 
valvulopatii 
mitrale  
Total 
Lotul I 
Lotul II  
abs. 

abs. 

abs. 

abs. 

1. 
Analgezie  epidurală  în 
operaţia cezariană 

9,9 
16 
13,7 
31 
25,83 
55 
17,24 
2. 
Analgezia 
endotraheală în 
operaţia cezariană 

1,23 

1,7 

14,3 

1,9 
 
Total 

11,11 
18 
15,25 
34 
28,33 
61 
19,12 
 
Naşterea prin cezariană decisă la pacientele cu patologie cardiacă e necesar să fie asistată 
pe  un  fundal  de  analgezie  adecvată  pentru  a  se  preveni  progresiunea  insuficienţei  cardiace  şi 
dezvoltarea edemului pulmonar [14,19]. 
Astfel    metoda  principală  de  analgezie  aplicată  în  operaţia  cezariană  la  gravidele  cu 
valvulopatii  mitrale  dobândite  a  fost  cea  de  analgezie  epidurală,    care  a  fost  administrată  la 
47(90,4%) paciente, din acestea 16(30,8%)   gravide aveau insuficienţă cardiacă de CF I NYHA 
şi  31(59,61%)    erau  cu  insuficienţă  cardiacă  de  CF  II  NYHA,    contra  a  8(88,9%)  asemenea 
gravide în lotul martor. 
De menţionat, că în celelalte 5(9,6%) cazuri din lotul de studiu pentru analgezia operaţiei 
cezariene  a  fost  administrată  metoda  endotraheală,  comparativ    cu  doar  1  caz  în  lotul  martor.       
Drept indicaţii pentru analgezia endotraheală la pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite au 
servit  stările  de  urgenţă  legate  de  hemoragiile  în  placenta  previa,  decolarea  placentei  normal 
înserate   şi patologia coloanei vertebrale.  
În ultimul timp în patologia cardiacă se preferă tot mai frecvent şi analgezia peridurală, 
care este promovată şi recomandată în Ghidurile naţionale de specialitate din mai multe ţări de 
pe mapamond [ 2, 3,6].  
 
Discuţii  
Naşterea per vias naturalis la cardiopatele cu insuficienţa valvulei mitrale   sau stenoză a 
valvulei  mitrale  este  permisă  în  cazul  unei  hemodinamici  compensate  cu  asigurarea  unei 
anestezii  adecvate  în  naştere,  care  să  prevină    dezvoltarea  şi  agravarea    insuficienţei  cardiace 
[4,15,20]. 
Persistă opinii mai vechi, prin care se crede, că naşterea la termen prin operaţia cezariană 
contribuie  la  diminuarea  efortului  asupra  cordului  şi  hemodinamicii  centrale,  ceea  ce    în  final 
diminuează mortalitatea  maternă la pacientele cu patologie cardiacă [ 4,9,13] 
În valvulopatiile cardiace cu o durată de peste 20 ani incidenţa insuficienţei cardiace în 
timpul sarcinii este de 5 ori mai mare, comparativ cu valvulopatiile recent formate [4, 13]      
Conform datelor   mai multor autori [4,10,11,19]  indicaţiile pentru operaţia cezariană în 
valvulopatiile mitrale pot fi citate precum urmează: 

118 
 

 
Insuficienţa circulatorie de CF III – IV NYHA 

 
Asocierea  valvulopatiei  mitrale  cu  patologia  obstetricală  (bazin  clinic  strâmtat, 
prezentaţia incorectă a fătului,  placenta previa etc.); 

 
Insuficienţa valvei mitrale cu dereglări esenţiale ale hemodinamicii centrale (regurgitare 
foarte pronunţată); 

 
Stenoza valvei mitrale care nu se pretează corecţiei chirurgicale; 

 
Valvulopatiile mitrale congenitale cu  dereglări esenţiale ale hemodinamicii;  

 
Insuficienţa combinată a valvelor aorto-mitrale;  

 
Efectul insuficient al  corecţiei chirurgicale a viciilor cardiace sau apariţia complicaţiilor; 

 
Comisurotomia mitrală cu restenozare şi recanalizare; 

 
Cord protezat multivalvular. 
De menţionat, că în studiul prezentat nu am consemnat indicaţii cardiace directe pentru 
efectuarea  operaţiei  cezariene,  poate  şi  pentru  că    nu  am  avut  sub  observare  cardiopate 
prezentând CF III şi IV, care puteau invoca indicaţii directe pentru cezariană.   
  
Concluzii 
1. La pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite operaţia cezariană s-a impus ca soluţie   
în 21,85% din cazuri, ceea ce ar fi de 2 ori mai frecvent comparativ cu lotul martor.  
2.  Indicaţiile principale pentru operaţia cezariană au fost cele de sorginte maternă: uterul 
cicatriceal  -  în  28,85%  de    cazuri,  anomaliile  forţelor  de  contracţie  –  la  19,2%  parturiente; 
indicaţiile din partea fătului cum ar fi prezentarea pelviană, transversală, suferinţa fetală, retardul 
fetal, duplex au constituit  – 36,5%, altele – 11,5%.  
3. Metoda principală de analgezie practicată de noi în operaţia cezariană la pacientele cu 
valvulopatii  mitrale dobândite a fost analgezia peridurală - 90,4%. 
4. Analgezia endotraheală a fost aplicată la 9,6% paciente şi a fost condiţionată de stările 
de urgenţă obstetricală.  
5.  Incidenţa  operaţiei  cezariene  la  pacientele  cu  valvulopatii  mitrale  dobândite  se 
corelează cu gradul insuficienţei cardiace la aceste paciente. 
 
Bibliografie 
1.
 
Afolabi  B.B.,  Lesi  FEA,  Merah  N.A..  Regional  versus  general  anaesthesia  for  caesarean 
section.  Cochrane  Database  of  Systematic  Reviews.  Issue  4.  Art.  No.  2006;CD004350: 
10.1002/ 14651858.CD004350.pub 
2.
 
BamigboyeA.A.  Регионарная  анестезия  по  сравнению  с  общей  при  выполнении 
кесарева  сечения:  Комментарий  БРЗ  (последняя  редакция:  29  ноября  2007  г.). 
Библиотека  репродуктивного  здоровья  ВОЗ;  Женева:  Всемирная  организация 
здравоохранения. 
3.
 
Betrán A.P., Merialdi M., Lauer J.A., Bing-Shun W., Thomas J., Van Look P., et al. Rates of 
caesarean  section:  analysis  of  global,  regional  and  national  estimates.  Paediatr  Perinat 
Epidemiol 2007;21:98-113 DOI: 10.1111/j.1365-3016.2007.00786.x. Medline 
4.
 
Cerneţchi  O.,  Ştemberg  M.,  Grib  L.  Sarcina  asociată  bolilor  cardiovasculare.    -  CEP 
Medicina: Chişinău, 2012. – 108 p. 
5.
 
Gladun  E.,  Eţco  L.,  Poclitaru  M.,  Corolcova  N.  Operaţia  cezariană  în  obstetrica 
contemporană. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2007. – 224 p. 
6.
 
Oakley  I,  Warnes  Celia  II,  Carole  A.  Heart  diseases  in  pregnancy.  DNLM:  ISBN:  978-1-
4051-3488-0. 2007. 
7.
 
 Steinbrook RA. Anaesthesia, minimally invasive surgery and pregnancy. Best Pract Res Clin 
Anaesthesiol. 2002;16:131-43. 

119 
 
8.
 
Oakley  I,  Warnes  Celia  II,  Carole  A.  Heart  diseases  in  pregnancy.  DNLM:  ISBN:  978-1-
4051-3488-0. 2007. 
9.
 
The  Criteria  Communittee  of  the  New  York  Heart  Association.  Nomenclature  and  Criteria 
for  Diagnosis  of  the  Heart  and  great  Vessels.  9th  ed.  Boston,  Mass:  Little,  Brown  &  Co; 
1994: 253-256. 
10.
 
  Акушерство // Под ред. Г. М. Савельева. – Медицина. Москва, 2000, 816 с. 
11.
 
Ванина  Л.В.  Беременность  и  сердечно-сосудистая  патология.  Москва,    Медицина, 
1991, 223 c. 
12.
 
 Затякин  Е.П.  Врожденные  и  приобретенные  пороки  сердца  у  беременных. 
Москва,Триада-Х,  2004, 294c. 
13.
 
Кулаков В.П., Прошина И.В. Экстренное родоразрешение. – Н. Новгород, 1996.  
14.
 
Манухин И.Б. Оперированное сердце и беременность // Акуш. и гин.  -1997. - № 5. – С. 
43 – 50.  
15.
 
Павлова  СС.  Анестезиологические  пособия  в  родах  у  больных  с  пороками  сердца. 
//Беременность  и  и  сердечно-сосудистая  патология  (под  ред.  Л.В.  Ваниной). 
Москва,1986:33-34. 
16. Палади Г., Илиади-Тулбуре К., Табуйка У. Задержка  внутриутробного развития плода:   
диагностика и оптимальный метод родоразрешения. // Акушю и гин. -2011,  №5. - C. 
45-48.   
17. Репина М.А., Кузьмина-Крутецкая С.Р. Приобретенные пороки сердца и беременность 
(в  помощь  практическому  врачу)  //Журнал  акушерства  и  женских  болезней.  –  2008.- 
Том LVII, № 1. – С . 100 – 108  
18. Серов В.П. Современное акушерство и кесарево сечение //  www.medlinks.ru. 
Стрижаков  А.  Н.,  Лебедев  В.А.  Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве.    Москва, 
Медицина,  1998. - 304 с. 
20.Шехтман  М.М.  Руководство  по  экстрагенитальной  патологии  у  беременных.  Москва,  
Триада-X, 2007. – 816 c. 
 
 
 
Kataloq: downloads -> anale
downloads -> Nat 74548-10. 2016 Fact sheet for Individuals
downloads -> Xroniki Qastrit
anale -> Dermatologie psoriazisul: trecut, prezent şi viitor (alocuţiune aniversară) Gheorghe Muşet
anale -> Pediatri e noi viziuni în clasificarea artritei cronice juvenile ninel Revenco Catedra Pediatrie nr. 1 Usmf „Nicolae Testemiţanu”
anale -> Otorinolaringologie
anale -> Summary a new Dimension of Ethical Methodology in the Era of Global
anale -> Neurologie, neurochirurgie dereglări vasculare medulare ischemice în leptopahimeningită fibrozantă D. Gherman, E. Gavriliuc Catedra de Neurologie, usmf „N. Testemiţanu”
anale -> Boli infecţioase caracteristica clinică, epidemiologică Şi de laborator a botulismului de tip b la adulţI În republica moldova constantin Andriuţă, Iulita Botezatu, Irina Rusu, Tiberiu Holban, Gheorghe Plăcintă, Lilia Baba

Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə