Obstetrică Şi ginecologie


PARTICULARITĂŢILE SARCINII ŞI NAŞTERII LA GRAVIDELE CU ANEMIEYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
PARTICULARITĂŢILE SARCINII ŞI NAŞTERII LA GRAVIDELE CU ANEMIE 
FERIPRIVĂ 
Irina Bologan, Constantin Burnusus, Ion Bologan, Corina Cardaniuc, Mihail Surguci  
Catedra  Obstetrică şi Ginecologie, USMF “Nicolae Testemiţanu” 
 
Summary  
Pregnancy and delivery features in women with iron deficiency anaemia 
Iron  deficiency  anemia  is  one  of  the  most  serious  medical  problems  because  of  its 
increased  incidence  and  prevalence.  According  to  WHO  (1999),  there  are  about  1.3  billion 
people  suffering  from  iron  deficiency,  which  means  30%  of  the  world.  The  goal  of  this  study 
was  to  study  the  peculiarites  of  pregnancy  and  delivery  in  women  with  iron  deficiency  and  to 
formulate  a  strategy  aimed  to  improve  the  mother  and  fetus  health.  The  study  is  based  on  a 
research of 105 women with already-installed iron deficiency anemia. Our results show that iron 
deficiency  is  a  major  risk  factor  in  development  of  many  complications  during  childbirth 
(contraction abnormalities, uterine inertia, discoordonat labor). 
 
Rezumat  
Anemia feriprivă este una dintre cele mai grave probleme medicale, din cauza incidenţei 
şi  prevalenţei  crescute.  Conform  OMS  (1999),  există  aproximativ  1,3  miliarde  de  oameni    ce 
suferă de carenţă de fier, ceea ce costituie 30% din populaţia lumii. Scopul cercetării prezente a 
fost  studierea  particularităţilor  sarcinii  şi  naşterii  la  gravidele  cu  anemie  ferodeficitară,  pentru 
elaborarea unei strategii moderne, orientată spre ameliorarea sănătăţii mamei şi a fătului. Studiul 
se bazează pe cercetarea a 105 gravide cu anemie feriprivă deja instalată. Rezultatele studiului 
demonstrează  că  deficitul  de  fer  reprezintă  un  factor  de  risc  major  în  dezvoltarea  multor 
complica
ţii  în  timpul  naşterii  (anomalii  ale  forţelor  de  contracţie,  hipotonie  uterină  ,travaliu 
discoordonat). 
 
Actualitatea  
Deficitul de fer este foarte răspândit, fiind depistat la fiecare a patra persoană de pe glob, 
cu predominarea la copii de vârstă  până  la 3 ani şi la femeile de vârsta reproductivă. Anemia 
feriprivă la gravide  reprezintă o problemă actuală în medicina clinică [4,6].  
Conform OMS (1998), frecven
ţa anemiei la gravide variază între 21 - 80% în funcţie de 
nivelul  Hb 
şi  49  -  99%  conform  nivelului  Fierului  seric.  Problema  deficitului  de  fer  este 
relevantă nu numai în ţările cu nivel socio-economic scăzut, dar şi în ţările dezvoltate [1,5] . 
Aproximativ  96%  din  anemiile  constatate  în  timpul  sarcinii  le  revine  celor  feriprive 
(Pitkin  RM.,  1977).  Conform  Centrului  Ştiinţifico-Practic  de  Sănătate  Publică  şi  Management 
Sanitar din Republica Moldova, în anul 2006 frecvenţa anemiei feriprive la sfârşitul gestaţiei a 
constituit  46,9%.  Caren
ţa  de  fier  are  un  impact  negativ  nu  numai  asupra  organismului  matern, 
dar 
şi  asupra  stării  intrauterine  a  fătului,  care  se  poate  solda    cu  avort  spontan,  retard  de 
dezvoltare  intrauterină.  Pentru  copiii  născu
ţi  de  la  mame  cu  anemie  feriprivă,  în  perioada 
neonatală precoce este caracteristică o mare pierdere în greutate, aceşti copii fiind predispuşi la 
infec
ţii septico-purulente de doua ori mai des comparativ cu copiii născuţi de la mame sănătoase 
[3,8]. 
Conform datelor literatrurii de specialitate, cele mai frecvente complicaţii la gravidele cu 
anemie ferodeficitară sunt reprezentate de naşterile premature, insuficienţa forţelor contractile în 
travaliu, hemoragii hipotone [6,7]. Durata alăptării la mamele cu anemie este de 3,5 luni, în timp 
ce la femeile sănătoase - 6,8 luni. Potrivit datelor lui Schechtman M.M. (1987) şi Kazakova L.M. 
(1993), la 38% din parturientele cu anemie feriprivă se dezvoltă hipogalactia. 
 

63 
 
Scopul studiului prezent  a fost evaluarea particularită
ţilor sarcinii şi naşterii la gravidele 
cu  anemie  ferodeficitară,  pentru  elaborarea  unei  strategii  moderne,  orientată  spre  ameliorarea 
sănătăţii mamei şi a fătului. 
 
Material 
şi metode  
Pentru a atinge obiectivele propuse am realizat un studiu retrospectiv în perioada anului 
2010.  În studiu au fost incluse  105 gravide şi copiii acestora cu anemie feriprivă, cu termenul 
de gesta
ţie de 38-42 săptămâni, internate pentru naştere în cadrul Maternitatăţii municipale Nr.2 
din ora
şul Chişinău. Eşantionul de femei a fost ales prin selecţie aleatorie simplă. Lotul control a 
inclus 50 de gravide 
şi copiii acestora fără anemie feriprivă. Au  fost cercetaţi următorii indici: 
vîrsta, nivelul statutului social, numărul de gestaţii şi naşteri în antecedente, indicii hematologici 
(Hb,  IC,  eritrocite),  indicii  antropometrici  ai  fătului  şi  complicaţiile  pre,  intra  şi  postnatale. 
Pentru  analiza  datelor  au  fost  elaborate  chestionare  cu  înregistrarea  datelor  personale  şi  a 
indicilor  despre  nou  născut.  Datele  au  fost  colectate  din  fi
şele  de  observaţie  a  gravidelor 
internate în staţionar.  
Datele  obţinute  au  fost  prelucrate  computerizat,  cu  aplicarea  setului  de  programe 
statistice  Microsoft  Excel.  Autentificarea  diferenţei  valorilor  studiate  a  fost  apreciată  prin 
determinarea criteriului t-Student (cu o probabilitate mai mare de 95% (p<0,05). 
 
Rezultate 
şi discuţii  
Vârsta medie a pacientelor cu anemie ferodeficitară a constituit 24.81±1.62 ani, în grupul 
de control – 25.85±0.84 ani. Conform datelor ob
ţinute, majoritatea gravidelor au fost de vârstă 
reproductivă (18-25 ani).  
Din  totalitatea  gravidelor  cu  anemie  incluse  în  studiu,  majoritatea  au  fost  multipare  79 
(75,2%), 24 din ele  au prezentat anemie de  grad  I, 55  –  anemie feriprivă  grad  II, iar intervalul 
dintre  naşteri  în  majoritatea  cazurilor  a  fost  mai  mic  de  3  ani.  32  gravide  (30,5%)  au  avut  în 
antecedente  avorturi  spontane  sau  induse,  26  de  gravide  au  fost  primipare  (24,8%)  cu  anemie 
u
şoară. În mod similar, în grupul control majoritatea gravidelor au fost multipare - 34 (68,0%), o 
treime din ele (32,0%) au avut avorturi în antecedente, iar intervalul între naşteri la majoritatea a 
fost mai mare de 6 ani, perioadă în care pot fi restabilite rezervele de Fier. 
Conform criteriilor OMS, anemia este stabilită în cazurile când valorile Hb sunt ≤ 110g/l, 
numărul de eritrocite < 3,5 x 10 g / l  şi IC < 0,85, hematocritul<0,33. La toate gravidele atât în 
lotul  control  cît  şi  în  cel  de  bază  au  fost  studiaţi  cu  atenţie  aceşti  indici.  Datele  obţinute  sunt 
prezentate în Tabelul 1. 
Tabelul 1 
Severitatea anemiei feriprive în raport cu indicii de laborator 
Indicatori 
Anemie Gr.I 
(n = 81) 
Anemie Gr.II 
(n =24) 
Lotul de control 
( n = 50) 
Hemoglobina g/l 
99,6±4,22 
85,0±0,04 
128,4±3,6* 
Hematocrit 
0,36±0,08 
0,34±0,06 
0,38±0,04 
Eritrocite х 10 
12
 
3,3±0,17 
2,9±0,20 
4,4±0,09* 
Leucocite х 10 
12
 
7,7±1,65 
8,14±1,97 
8,6±1,49 
* р<0,05 

64 
 
Astfel,  majoritatea  gravidelor  -  81  (77,1%)  au  prezentat  anemie  hipocromă  uşoară,  24  gravide 
(22,9%) au prezentat anemie de gravitate medie (Fig.1). 
77%
23%
Anemie Gr.I
Anemie Gr.II
 
Fig.1. Inciden
ţa anemiei feriprive la gravidele din lotul de bază 
 
La  majoritatea  gravidelor  (97,1%)  din  lotul  de  bază  naşterea  a  survenit  la  termen,  la  3 
gravide  (2,9%)  sarcina  a  fost  supramatură.  Frecvenţa  complicaţiilor  în  timpul  naşterii  în 
dependen
ţă de gradul de severitatea anemiei este reprezentată în  Tabelul 2. 
Tabelul 2 
Distribu
ţia complicaţiilor în timpul naşterii în dependenţă de gradul de severitate al anemiei 
 
Complicaţiile în naştere 
Anemie Gr.I 
(n = 81) 
Anemie Gr.II 
(n =24) 
Lot control 
( n = 50) 
Ruperea prematură a membranelor 
amniotice 
17 (20,9%) 
13 (54,2)* 
11(22,0%) 
Declanşarea prematură a travaliului 
12 (14,8%) 
3 (12,5%) 
5 (10,0%) 
Hipotonie uterină 
19 (23,5%)* 
11 (45,8%)* 
8 (16,0%) 
Travaliu discoordonat 
3 (3,7%) 
1 (4,2%) 
1 (2,0%) 
Tetanie uterină 
1 (1,2%) 
2 (8,3%) 
2 (4,0%) 
Defect placentar 
10 (12,3%)* 
4 (16,7%)* 
3 (6,0%) 
Traumatism obstetrical matern 
8 (9,9%) 
3 (12,5%) 
4 (8,0%) 
* р<0,05 
 
La naştere, anemia feriprivă a fost diagnosticată la 30 copii (28,6%) din lotul de bază: la 
22 nou-născuţii (27,2%) de la mame cu anemie uşoară şi 8 nou-născuţii (33,3%)  de la mame cu 
anemie de severitate moderată (Fig. 2.) 
 
  
 
Fig.2. Inciden
ţa AF la nou născuţi 
 

65 
 
Discu
ţii  
Rezultatele  studiului  prezent,  ca  şi  datele  literaturii  de  specialitate,  au  evidenţiat  că 
factorii  predispozanţi  pentru  dezvoltarea  anemiei  ferodeficitare  includ  vârsta,  paritatea,  nivelul 
socio-economic precar. Analizînd rezultatele primite şi contrapunîndu-le cu datele din literatura 
de  specialitate  s-a  apreciat  că  tabloul    clinic  la  pacientele  cu  anemie  în  timpul  na
şterii  faţă  de 
gravidele  sănătoase  este  nefavorabil,  având  ca  complicaţii  frecvente  hipotonia  uterină,  ruperea 
prematură  a  membranelor  amniotice,  declanşarea  prematură  a  travaliului.  Este  important  de 
evidenţiat că cu cât mai precoce se face profilaxia cu preparate de fier, cu atât mai favorabil este 
prognosticul pentru sănătatea reproductivă a femeii şi sănătatea fătului.   
 
Concluzii 
1.  În Republica Moldova  anemia feriprivă  la  gravide  reprezintă o problemă  actuală  de sănătate 
publică, cu o incidenţă de 41,9 %.   
2.  Cele  mai  frecvente  complica
ţii  la  gravidele  cu  anemie  feriprivă  includ  ruperea  prematură  a 
membranelor amniotice, declan
şarea prematură a travaliului, hipotonia uterină. 
3.  Frecven
ţa  şi  gradul  de  severitate    a  anemiei  feriprive  în  timpul  sarcinii  este  proporţional  cu 
numărul de gestaţii, prin urmare la gravidele multipare anemia este cu mult mai des întâlnită ca 
la primipare. 
 
Bibliografie 
1.
 
Corcimaru  I.,  Friptu  V.,  Bologan  I.,  Peltec  I.  Anemiile  la  gravide.  Elaborare  metodică. 
Chi
şinau, 2002. p.7-24. 
2.
 
Ştemberg M., Gladun E., Friptu, V., Corolcova, N. Obstetrică fiziologică. Chişinău, 2001. 264 
p.  
3.
 
Ştemberg M., Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Obstetrică practică. Chişinău, 2004. 428 p. 
4.
 
Protocol clinic na
ţional ,,Anemia feriprivă la adulţi’’. Chişinău, 2008. 
5.
 
Sokolova  M,  Nikonov  A.P.  Iron  deficiency  anemia  in  pregnant  women  and  its  management 
with gino-tardyferon. Ter Arkh. 2003; 75(7): 87-8. 
6.
 
Мурашко  А.В.,  Аль-Сейкал  Т.С.  Железо  дефицитные  состояния  при  беременности. 
Гинекология. Т. 6. - №3. - 2004. - С. 144-147. 
7.
 
Щербакова  В.В.,  Тихая  И.А.  Железодефицитная  анемия  у  беременных. 
Международный медицинский журнал. 2000. - 6. -№3. - С. 73-75. 
8.
 
Давыдова Б.Г. Омаров С-М.А. Перинатальные аспекты у женщин с сочетанием гестоза 
и ЖДА // Материалы II российского форума «Мать и дитя» М., 18-22 сентября 2000 г. - 
Москва, 2000. - С. 356-357. 
 
 
 
ANALIZA INFLUENŢEI FACTORILOR NEFAVORABILI DIN PERIOADA 
PERINATALĂ ASUPRA NAŞTERII PREMATURILOR 
Alina Uşanlî, Natalia Corolcova, Victoria Raeţcaia 
Catedra Obstetrică şi Ginecologie, USMF ,,Nicolae Testemiţanu” 
 
Summary 
Analysis of the impact of adverse factors 
of the perinatal period on the birth of premature infants 
Among the problems  of  modern obstetrics, miscarriage is placed on one of the leading 
places. This is due to the fact  that premature births are a major cause of perinatal morbidity and 
mortality.    Premature  infants  are  an  actual  problem  in  modern  obstetrics.  We  studied  and 

66 
 
analyzed  60  born  alive  children  with  different  degrees  of  prematurity.  By  correlation  and 
regression analysis were determined the  groups  of adverse factors contributing to  the birth  and 
the availability of the severity of the premature infant during delivery. 
 
Rezumat 
Printre  problemele   de  obstetrică contemporană  naşterile  premature ocupă  un  loc 
principal.  Acest  lucru   se  datorează   faptului   că   ele   sunt  o cauza  majora de  morbiditate şi 
mortalitate perinatala. Copii prematuri  sunt o  problemă  actuală  în  obstetrică  modernă. Ne-am 
studiat şi analizat 60  de copii    născuţi  vii,  cu  diferite  grade  de   prematuritate.   Prin  corelare  
şi analiză  de  regresie   au  fost  determinate  grupuri   de  factori   nefavorabili, care  au  contribuit 
la naşterea copiilor prematuri  şi  disponibilitatea de severitatea  în timpul de livrare. 
 
Introducere 
  
În ultimii ani în toată lumea se înregistrează o creştere a incidenţei patologiei perinatale, 
care generează riscul dezvolării invalidizării copiilor [3,6,9]. După datele OMS , fiecare al 20-lea 
copil are unele sau altele dereglări  în dezvoltare, care necesită efectuarea manevrelor medicale 
speciale  [2,8].  Afectarea  perinatală  a  sistemului  nervos  central  constituie  60-80%  din  totalul 
tuturor  bolilor  neurologice  ale  perioadei  de  copilarie  [1,5,7].  Una  dintre  principalele  cauze  ale 
patologiei perinatale sunt copii prematuri [4,9,7,8]. 
 
Scopul  
De  a  studia  influenţa  factorilor  nefavorabili  din  perioada  perinatală  asupra  vîrstei 
gestaţionale, dezvoltării prematurităţii şi gravităţii stării generale a copilului. 
 
Obiective  
1.
 
De a identifica factorii  nefavorabili  perioadei perinatale, care influenţează  la  naşterea  
copiilor  prematuri. 
2.
 
De  a  identifica  corelaţia  dintre  naşterile  premature  şi  particularităţile  anamnezei, 
decurgerea sarcinii şi termenul de gestaţie. 
3.
 
De a analiza starea generală copiilor prematuri. 
 
Materiale şi metode 
  
S-a efectuat analiza retrospectivă a 60 de copii prematuri, care au fost repartizaţi conform 
vîrstei gestaţionale şi gradului de prematuritate în 4 subgrupe:  
Subgrupa 1: vîrsta 35-37 săptămîni , primul grad de prematuritate - 18 copii (30%); 
Subgrupa 2: vîrsta 32-34 săptămîni , gradul II de prematuritate - 22 copii (36,7%); 
Subgrupa 3: vîrsta 29-31 săptămîni , gradul III de prematuritate - 16 copii (26,7%); 
Subgrupa 4: vîrsta mai mica de 28 săptămîni , gradul IV de prematuritate - 4 copii (6,7%). 
Studiul dat a fost efectuat pe baza Centrului  Perinatologic din Chişinău, în perioda 2010-
2011.  Pentru    aprecierea    rezultatelor  au    folosit    anchete  ce  conţineau  100  de  întrebări  (date 
generale,  anamneza  ginecologică  şi  obstetricală,  antecedentele  personale  patologice,  indicii 
antropometrici,  scorul  Apgar,  caracteristicile  fiziologice  ale  copilului,  prezenţa  patologiilor  şi 
malformaţiilor congenitale). 
Datele acumulate în studiu au fost colectate din carnetul perinatal, din fişele de observaţia clinică 
a gravidelor, din fişele de observaţie a nou-născuţilor şi  fişile  dezvoltării  nou-născuţilor. 
Pentru  prelucrarea  statistică a fost folosite tehnologii informaţionale contemporane, ca 
programul SPSS 20 şi Microsoft Excel 2010. 
 

67 
 
Rezultatele şi discuţii 
  
În  grupele  studiate  s-a  observat  o  relaţie  directă  între  prematuritate  şi  prezenţa  în 
anamneza  gravidelor  a  avorturilor  (rxy=0,3),  iminenţei  de  avort  spontan  (rxy=0,3),  infectării 
intrauterine  a  fătului  (rxy=0,45),  anemiei  feriprive  (rxy=0,3)  (р  <  0,05).  Infecţiile  suportate  de 
către gravide în timpul sarcinii pot fi cauza avorturilor spontane (rxy=0,42); iminenţa întreruperii 
sacinii  are  o  legătura  strînsa  cu  avorturile  şi  infecţiile  respiratorii  virale  acute  ale  pacientei 
(rxy=0,7) (р < 0,01). Folosirea preparatelor farmacologice în timpul sarcinii curente, iminenţa de 
avort  precoce  şi  gestozele  favorizează  dezvoltarea  patologiilor  în  perioada  intranatală  (ruperea 
prenatală  a  pungii  amniotice  (rxy=0,35)  ).  Noi  am  urmărit  influenţa  factorilor  nefavorabili  din 
perioada perinatală asupra formării vîrstei gestaţionale la copii prematuri. Rezultatele obţinute în 
urma  studierii  decurgerii  sarcinii  arată  că  stări  patologice  se  atestă  la  91%  din  paciente  (р  < 
0,01). În marea majoritate a cazurilor sarcina a decurs pe fondalul AOC (anamnezei obstetricale 
complicate)  şi  insuficienţei  fetoplacentare  cronice,  dar  caracterizarea  calitativă  a  acestor 
indicatori la diferiţi termini de gestaţie are diferenţe substanţiale. 
 
Avorturi  habituale au fost indicate în anamneză de către  pacienţi  în  40% din cazuri din 
prima  subgrupă,  51%  din  a  doua  subgrupă,  65%  din  a  treia  subgrupă  şi  44%  din  subgrupa  a 
patra. Dar  la 31% şi 33% din cazuri din primele două grupe numărul avorturilor nu depăşeşte 2, 
iar  în  anamneza  pacientelor  de  copii  cu  grad  de  prematuritate  avansată  se  constata  un    număr  
mai mare de întreruperi de sarcină (37% şi 36% în subgrupele 3 şi 4 corespunzător) (р < 0,05).  
Printre cauzele naşterilor premature un rol important  îl joaca atît  numarul de ordine al  sarcinii 
curente,  cît  şi  sarcinile  gemelare.  La  43%  paciente  din  prima  subgrupă  şi  33%  din  a  doua 
subgrupă  numărul  de  ordine  al  sarcinii  nu  depăşeşte  cifra  3.  Număr  de  ordine  înalt  al  sarcinii 
(mai mare de 3) mai frecvent s-a constatat la paciente cu copii cu grad de prematuritate înalt din 
subgrupele  3  şi  4  (32%  şi  41  %)  (р  <  0,05;  р  <  0,01);  la  17,6%  (9)  din  paciente  cu  sarcini  
multiple,  sarcina s-a terminat cu naşterea copiilor din subgrupa a treia (р < 0,05). 
 
Cazuri repetate de avort spontan s-au inregistrat de 2 ori mai des în anamneza pacientelor 
cu copii cu grad de prematuritate înalt. În categoria aceasta de copii s-au înregistrat de cîteva ori 
mai frecvent cazuri de infectare intrauterine (25% şi 44% în subgrupele 3 şi 4 corespunzător)  (р 
< 0,05). Sarcina curentă s-a complicat cu gestoze şi iminenţă de avort precoce de cîteva ori mai 
des la pacientele din subgrupa 1 şi 2. Patologia extragenitală a gravidelor constituie un procentaj 
impunător  printre  cauzele  naşterilor  premature  din  subgrupele  1  şi  2  (43,2  şi  30,4% 
corespunzător); cu toate că anemia feriprivă şi infecţiile respiratorii virale acute  constituie 17,5 
%  şi  11  %  dintre  toate  patologiile  somatice  ale    gravidelor    din  prima  subgrupa  (Tabelul  1). 
Influenţa  factorilor  nocivi  asupra  decurgerii  sarcinii  s-a  constatat  de  cîteva  ori  mai  des  la 
prematuri cu grad de prematuritate  înalt – 24 % (р < 0,05). 
Tabelul 1 
Analiza comparativă a naturii şi  frecvenţei  patologiei extragenitale  la mamele cu copii 
prematuri de diferită vârstă gestaţională (abs/%) 
Criteriile    clinice 
Gradul de prematuritate 

II 
III 
IV 
Pielonefrita cronică 
13(7,6) 
15(8,8) 
6(3,5) 
5(3) 
Anemia feriprivă  
30(17,5)* 
18(10,5) 
11(6,4) 
2(1,2) 
Boli respiratorii virale  acute 
19(11)* 
9(5,2) 
7(4) 
1(0,6) 
Boli aparatului degestiv 
(enterolcolită acută) 
3(1,75) 
2(1,2) 

1(0,6) 
Patologia sistemului endocrin 
1(0,6) 
1(0,6) 


TOTAL 
66(38,4)* 
45(26,3) * 
24(13,9) 
9(5,4) 
Notă: * –  p < 0,05. 

68 
 
Concluzii 
1.
 
Factorii  de  risc  pentru  naşterea  copiilor  cu  grad  de  prematuritate  I-II  sunt:    sarcina 
repetată  în  număr  de  pînă  la  3  (33,3%),  avorturi  habituale  (pînă  la  2  (10,2%),  moartea 
antenatală  a  fătului  (3,3%),  avorturi  spontane  (5,7%),  gestoze  (34,7%)  şi  iminenţa  de 
avort  precoce  (10%),  infecţii  respiratorii  virale  acute  (16,2%),  deprinderi  nocive  ale 
gestantei (10%). 
2.
 
Factorii  de  risc  pentru  naşterea  copiilor  cu  grad  de  prematuritate  III-IV  sunt:    sarcina 
repetată  în  număr  mai  mare  de  3  (40%),    avorturi  habituale  (mai  mare  de  2  (16%), 
avorturi spontane repetate (10%), sarcină multiplă (12%), infertilitatea  secundară (3,9%)  
la  р<0,05. 
3.
 
Factorii ce determină creşterea gravităţii stării generale a prematurilor la toti termenii de 
gestaţie sunt: focar de infecţie cronică la gravide sau la făt (pielonefrită cronică, infecţie 
intrauterină), anemia gravidelor, primirea medicamentelor  în  timpul  sarcinii. 
 
Bibliografie 
1.
 
Бронников В.А.  Влияние перинатальных факторов риска на тяжесть спастических 
форм  детских  церебральных  параличей  //    Российский  вестник  перинатологии  и 
педиатрии, 2005, №3, с.42. 
2.
 
Гончарова  О.В.,  Баканов  М.И.,  Мулатов  А.Г.  Современные  биохимические 
критерии  диагностики  перинатальных  гипоксических  поражений  ЦНС  у 
новорожденных детей //  Российский педиатрический журнал, 2007, №4, с.13–18. 
3.
 
Зайдиева  З.С.,  Михайлова  О.И.,  Лукьянова  Е.В.  Факторы  риска  и  основные 
принципы  терапии  угрожающих  преждевременных  родов  //    Российский 
медицинский журнал, 2009, том 17, №16, с.1013–1015. 
4.
 
Землянская Н.В.  Некоторые особенности перинатальных поражений центральной 
нервной системы у недоношенных новорожденных // Автореф.дис.канд.мед. наук, 
Ростов н/Д, 2006, с.17. 
5.
 
Aldosari  M.,  Altuwaijri  M.,  Husain  A.M.  Brain-stem  auditory  and  visual  evoked 
potentials  in  children  with  Krabbe  disease  //  Clin  Neurophysiol.,  2004,  №  7,  р.1653–
1656. 
6.
 
American  College  of  Obstetricians  and  Gynecologists.  Assessment  of  risk  factors  for 
preterm  birth  //  ACOG  Practice  Bulletin  №31,  American  college  of  Obstetricians  and 
Gynecologists, Washington DC, 2009.  
7.
 
Chung  M.Y.  Risk  factors  for  hemodynamicallyunrelated  cystic  periventricular 
leukomalacia in very low birth weight premature infants // J. Formos. Med. Assoc.,2005, 
№ 8, р.571–577. 
8.
 
Garcia  Arias  M.B.  Risk  factors  for  mortality  in  very  low  birth  weight  infants  with 
respiratory distress syndrome // An Pediatr.,2005, № 2, р.109–115. 
9.
 
Jon E. Tyson et al. Intensive care for extreme prematurity-moving beyond gestational age 
// N Engl J Med. April 17, 2008, №358(16), р.1672–1681 
 
 
 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə