Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Hansı parçalar istiliyi az keçirir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə9/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

631) Hansı parçalar istiliyi az keçirir?

A) Sintetik parçalar

B) Sıx toxunmuş qalın parçalar

C) Sıx toxunmuş nazik parçalar

D) Seyrək toxunmuş qalın parçalar

E) Trikotaj və ipək parçalar


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975.
632) Gigiyenik cəhətdən yay paltarlarını hansı rəngdə parçadan tikmək lazımdır?

A) Qarışıq rəngli

B) Zövqə uyğun

C) Tünd rəngli

D) Qara rəngli

E) Ağ və açıq rəngli


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975.
633) Bunlardan hansı ayaqqabıya dair gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Ayaqqabı yünqül olmalıdır

B) Ayaqqabının forması zövqə və dəbə uyğun olmalıdır

C) Ayağın formasına uyğun olmalıdır

D) Ayaqaltı sahədə hava mübadiləsini təmin etməlidir

E) Ayağı sıxmamalı, qan dövranını rozmamalıdır


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1975.
634) Kişilər üçün ayaqqabının hündürlüyü nə qədər olmalıdir?

A) 2-3 sm

B) 1-2 sm

C) 4-5 sm

D) 3-4 sm

E) 3,5-4,5 sm


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена. Москва . «Медицина» 1985
635) Qadınlar üçün ayaqqabının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 1-2 sm

B) 5-6 sm

C) 1,5-2 sm

D) 4,5-5 sm

E) 2-4 sm


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммуналъная гигиена.Москва . «Медицина» 1985
636) Yuxunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Orqanizmin enerji itkisi azalır

B) Hüceyrə və toxumaların inkişafı sürətlənir

C) Hüceyrə və toxumalar öz funksiyalarını bərpa edirlər

D) Hüceyrə və toxumalar öz funksiyalarını dayandırırlar

E) Hüceyrə və toxumalarda maddələr mübadiəsi sürətlənir


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва , 1982
637) Böyüklər ücün gündəlik yuxu müddəti nə qədərdir?

A) 10-12 saat

B) 5-6 saat

C) 4-5 saat

D) 8-10 saat

E) 6-8 saat


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва,1982
638) Bu tədbirlərdən hansı yuxunun gigiyenasına aid deyil?

A) Yuxu gətirici preparatlardan istifadə etmək

B) Yataq otağının havasını dəyişmək

C) Gün rejiminə əməl etmək

D) Axşam yeməyini yatmazdan 2 – 3 saat əvvəl qəbul etmək

E) Yatmazdan əvvəl tünd içkilər (çay, kofe) qəbul etməmək və açıq havada gəzmək


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва ,1982
639) Yataq otağında havanın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) 12 ˚ S

B) 20 ˚ S

C) 16˚ S


D) 18 ˚ S

E) 14 ˚ S


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва ,1982
640) Bunlardan hansı sağlam həyat tərzinə aid deyil?

A) Hipodinamiya

B) Gün rejiminə əməl etmək

C) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

D) Zərərli vərdişlərdən imtina etmək

E) Səmərəli qidalanma


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва,1982
641) Mənzildə otağın havasının temperaturu ilə divarların səthinin temperaturu arasında ən yüksək fərq neçə dərəcə olmalıdır?

A) 5˚ S


B) 7 ˚ S

C) 10 ˚ S

D) 12 ˚ S

E) 3 ˚ S
Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


642) Dərinin temperatur dəyişməsinə qarşı ən həssas nöqtələri hansılardır?

A) Alın, döş, əlin bayır səthi

B) Kürək, qarın, said

C) Bazu, ayağın üst və alt səthi

D) Boyun, üz, baldır

E) Daban, bud, əlin iç səthi


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
643) Soyuq hava şəraitində dərinin temperaturu neçə dərəcə ola bilər?

A) 15 ˚ S

B) 5 ˚ S

C) 20 ˚ S

D) 10˚ S

E) 25 ˚ S


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
644) Bakı şəhərində havanın çirklənməsi ilə əlaqədar xəstəliklər ən çox hansı ərazilərdə müşahidə edilir?

A) Avtomobil parkları yerləşən ərazidə

B) Maşınqayırma zavodları ərazisində

C) Ağac emalı müəssisələrinə yaxın ərazilərdə

D) Neft emalı müəssisələri yerləşən ərazilərdə

E) Kimya sənaye müəssisələri yerləşən ərazidə


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov . Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
645) Bu ifadələrdən hansı doğru deyil?

A) Ultrabənövşəyi şüalar antiraxitik təsir göstərir

B) İnfraqırmızı şüalar istilik təsirinə malikdir

C) Ultrabənövşəyi şüalar fotosintez prosesində iştirak edir

D) İnfraqırmızı şüalar bakterisid təsir göstərir

E) Görünən şüalar görmə funksiyasını təmin edir


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975.
646) Havada olan yüklü hissəciklər necə adlanır?

A) Atom və molekullar

B) Aerotenklər

C) Aerozollar

D) Fotooksidantlar

E) Aeroionlar


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
647) Radioaktiv şüalar hansılardır?

A) Maqnit seli, yüksəktezlikli cərəyan

B) İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalar

C) Alfa, betta, qamma, rentgen şüaları

D) Lazer şüaları, işıq şüaları

E) Elektromaqnit şüaları, ultrasəs dalğaları


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov . Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
648) Dozimetriya nə deməkdir?

A) Şüalanmanın qarşısının alınması

B) Şüalanmanın bərabər paylanması

C) Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənmək

D) Radioaktiv maddlərdən tibbdə istifadə edilməsi

E) Radioaktiv şüalanmasının səviyyəsinin təyin edilməsi


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
649) Fotari nədir?

A) Tibbi müayinə aparatı

B) Kimyəvi müayinə cihazı

C) Spektral müayinə cihazı

D) Süni ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırma qurğusu

E) Fotoelektrik sayma qurğusu


Ədəbiyyat: R. D. Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975.
650) Radioaktiv şüalanmanın səviyyəsini təyin edən cihazlar hansılardır?

A) Aerometr, dinamometr

B) Ultrasəs və lazer qurğuları

C) Fotoelektrik kalorimetr, voltmetr

D) U Q-1, U Q-2

E) K İ D-2, R U P -1


Ədəbiyyat: M. A. Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

Əmək gigiyenası

651) Gigiyena elminin inkişafında hansı alimlərin daha çox rolu olmuşdur?

A) Dobrolyubov, Pettenkofer

B) Dobruşkin, Fridman

C) Piroqov, Mendeleyev

D) Seçenov, Paster

E) Dobroslavin, Erisman


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.

652) Gigiyena bir elm kimi nəyi öyrənir?

A) Xəstəliklərin diaqnostikasını

B) Ətarf mühitin mənfi və müsbət amillərinin orqanizmə təsirini

C) Orqanizmdə baş verən patoloji dəyişiklikləri

D) Orqanizmin quruluşu və funksiyasını

E) Xəstəliklərin müalicə üsullarını


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
653) Gigiyenanın praktik fəaliyyət sahəsi necə adlanır?

A) Terapiya

B) Sanitariya

C) Parazitologiya

D) Diaqnostika

E) Epidemiologiya


Ədəbiyyat: A. A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р. Д. Габович. Гигиена. 1991.

654) Əmək gigyenası nəyi öyrənir?

A) Qida məhsullarının sağlamlığa təsirini

B) İnsanların yaşayış şəraitinin öyrənilməsi

C) Ekoloji tarazlıq vəziyyətini

D) İstehsalat amillərinin antropometrik göstəricilərə təsirini

E) İstehsalat amillərinin sağlamlığa təsirini


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
655) Bu amillərdən hansı istehsalat zərərlərinə aid deyil?

A) Səs–küy və vibrasiya

B) Toz, zəhərli kimyəvi maddələr

C) Qeyri səmərəli qidalanma

D) İonlaşdırıcı şüalar

E) Əlverişsiz mikroiqlim şəraiti


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
656) Bu xəstəliklərdən hansı peşə xəstəliyidir?

A) Silikoz

B) Ateroskleroz

C) Enterebioz

D) Vərəm

E) Flüoroz


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
657) Xəbərdaredici sanitar nəzarəti nədir?

A) Tibbi müayinələrin təşkili üzərində sanitar nəzarət

B) Texnoloji proseslərin gedişinə nəzarət

C) Tikintinin layihələşdirilməsi üzərində nəzarət

D) İş qabiliyyətinin saxlanılması üzərində nəzarət

E) Gündəlik sanitariya nəzarəti


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
658) Cari sanitar nəzarəti nədir?

A) Planlı surətdə aparılan nəzarət

B) İlin sonunda aparılan nəzarət

C) Yeni tikilən obyektlər üzərində nəzarət

D) Texnoloji proseslərin gedişinə nəzarət

E) Ərazinin seçilməsi üzərində nəzarət


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
659) Əməyin fiziologiyası nəyi öyrənir?

A) Orqanizmə təsir göstərən fiziki amilləri

B) İş zamanı orqanizmdə baş verən fizioloji dəyişiklikləri

C) İş zamanı üzv və sistemlərin quruluşunu

D) Peşə xəstəliklərinin baş vermə səbəblərini

E) İstehsalat prosesində yaranan zərərli maddələrin orqanizmə təsirini


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
660) İş zamanı orqanizmdə baş verən dəyişikliklər necə adlanır?

A) Bioloji

B) Histoloji

C) Bakterioloji

D) Fizioloji

E) Analitik


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович.Гигиена. 1991.
661) İşin ağırlıq dərəcəsi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Məhsulun keyfiyyəti ilə

B) Əmək şəraitinin düzgün bölüşdürülməməsi ilə

C) İşə sərf olunan vaxtın müddəti ilə

D) İşə sərf olunan enerjinin miqdarı ilə

E) Mühit şəraiti ilə


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович.Гигиена. 1991.
662) Əsas mübadilə nədir?

A) Sutka ərzində orqanizmin sərf etdiyi enerjinin miqdarı

B) Bir saatda sərf olunan enerjinin miqdarı

C) Fiziki iş zamanı orqanizmin sərf etdiyi enerjinin miqdarı

D) Nisbi sakitlik halında, adi otaq temperaturunda orqanizmin itirdiyi enerjinin miqdarı

E) Zehni iş zamanı itirilən enerjinin miqdarı


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
663) Yorulma nədir?

A) Üzv və sistemlərdə baş verən patoloji dəyişikliklər

B) İş qabiliyyətinin uzun müddət itirilməsi

C) Əmək qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

D) Orqanizmin şərti reflektor reaksiyası

E) İş qabiliyyətinin müvəqqəti azalması


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
664) Yorulmanın baş vermə səbəbi nədir?

A) Su-duz balansının pozulması

B) Əzələ toxumasında süd turşusunun miqdarının artması

C) Oyanma və tormozlanma proseləri arasında tarazlığın pozulması

D) Üzv və sistemlərin patoloji dəyişikliyi

E) İstehsalat şəraitinin qeyri – düzgün təşkili


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.

665) Həddindən artıq yorulma nədir?

A) Uzun müddətli iş zamanı orqanizmdə baş verən patoloji dəyişikliklər

B) Üzv və sistemlərdə baş verən bioloji dəyişikliklər

C) Üzv və sistemlərdə gedən fizioloji dəyişikliklər

D) Orqanizmdə enerjinin tükənməsi

E) İş qabiliyyətinin müvəqqəti azalması


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.

666) Bu tədbirlərdən hansı yorulmanın qarşısının alınmasında effektli deyil?

A) Əmək və istirahət rejiminin təşkili

B) Fiziki hərəkətlər və məşq etmək

C) İş günün qısaldılması

D) İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması

E) Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.

667) Xronometraj nədir?

A) Texnoloji prossesin mərhələləri

B) İşin davam etmə müddəti

C) İş müddətinin qısaldılması

D) İş prossesinin ayrı – ayrı elementlərinə sərf olunan vaxtın ölçülməsi

E) Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
668) Xronometraj metodundan hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) İş vaxtı vahid zaman ərzində görülən işin həcmini təyin etmək üçün

B) İşin davam etmə müddətini dəqiq hesablamaq üçün

C) İş zamanı fasilə müddətini hesablamq üçün

D) İşçinin zərərli zonada qalma müddəti və yorulmanı müəyyənləşdirmək üçün

E) Hazırlanan məhsulun keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.

669) Yorulmanı təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Brakeraj

B) Antropometrik

C) Kalorimetrik

D) Xronometraj

E) Nefelometrik


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
670) Aşağıda göstərilənlərdən hansı əmək gigiyenasının vəzifələrinə aid deyil?

A) Ətraf mühitin mühafizəsi

B) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması

C) İstehsalat travmalarının qarşısının alınması

D) Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

E) Peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin qarşısının alınması


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
671) GEM – nin əmək gigiyenası şöbəsinin işi nədən ibarətdir?

A) Məktəbəqədər uşaq müəssisələri üzərində nəzarət

B) İctimai–iaşə müəsisələri üzərində nəzarət

C) Yaşayış binalarının planlaşdırılması və tikilməsinə nəzarət

D) Sənaye müəssisələri üzərində sanitar nəzarət

E) Yoluxucu xəstəliklərə qarşı əksepidemik tədbirlərin aparılmasına nəzarət


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович.Гигиена. 1991.
672) Mikroiqlim nədir?

A) Havanın tozlarla çirklənməsi

B) Atmosfer yağıntılarının miqdarı

C) Havanın zəhərli qazlarla çirklənməsi

D) Məhdud ərazidə və ya qapalı binalarda hava rejimi

E) Hakim küləklərin istiqaməti


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович.Гигиена. 1991.
673) Mikroiqlimə aid olan faktorlar hansılardır?

A) Atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti, ventilyasiya, nisbi rütubət

B) Atmosfer təzyiqi, şüa istiliyi, səs – küy, işıqlanma

C) Nisbi rütubət, radioaktiv şüalanma, havanın hərəkət sürəti, ventilyasiya

D) Havanın temperaturu, nisbi rütubəti, hərəkət sürəti, atmosfer təzyiqi

E) Temperatur, işıqlanma, səs – küy, vibrasiya


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности
674) İstehsalat mikroiqliminin formalaşmasında hansı faktor əsas rol oynayır?

A) Müəssisənin ölçüsü

B) Texnoloji prosses

C) Dəzgahalrın düzülüşü

D) İşçilərin rejimi

E) İlin fəsilləri


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности..
675) İstehsalatda normal mikroiqlim göstəriciləri hansılardır?

Temperatur , Nisbi rütubət , Havanın hərəkət sürəti

A) 15 – 16° S, 70 – 80% , 0,8 – 1m/san

B) 18 – 22° S, 40 – 60% , 0,5 – 1 m/san

C) 22 – 25° S, 20 – 30 %, 1,5 – 2 m/san

D) 20 – 22° S , 35 – 40% , 0,1 – 0,5m/san

E) 16 – 18° S , 75 – 80%, 0,6 – 0,8 m/san


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

676) Havanın nisbi rütubəti hansı cihazlarla ölçülür?

A) Psixrometr, hiqrometr, hidroqraf

B) Termometr, termoqraf, anemometr

C) Radiometr, kalorimetr, dozimetr

D) Aspirator, katotermometr, spirometr

E) Barometr, baroqraf, sumomer


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
677) Havanın rütubəti orqanizmə necə təsir göstərir?

A) İstiliyin xaric olmasını surətləndirir

B) İstiliyin xaric olmasını çətinləşdirir

C) Su – duz mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur

D) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir

E) Maddələr mübadiləsini zəiflədir


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
678) Havanın hərəkət sürəti hansı cihazlarla ölçülür?

A) Barometr, baroqraf, şumomer

B) Anemometr, katatermometr, elektrotermoanemometr

C) Psixrometr, hiqrometr, hiqroqraf

D) Termometr, termoqraf, aneroid

E) Radiometr, aspirator, kalorimetr


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
679) Havanın hərək sürəti orqanizmə necə təsir göstərir?

A) Maddələr mübadiləsini zəiflədir

B) İstiliyin xaric olmasını çətinləşdirir

C) Maddələr mübadilsəini sürətləndirir

D) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir

E) Su – duz mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
680) İstilik vurğusu hansı şəraitdə baş verir?

A) Yüksək temperatur, yüksək rütubət, yüksək sürətli hava cərəyanı

B) Aşağı temperatur, yüksək rütubət, kiçik sürətli hava cərəyanı

C) Yüksək temperatur, yüksək rütubət, kiçik sürətli hava cərəyanı

D) Aşağı temperatur, minimal rütubət, yüksək sürətli hava cərəyanı

E) Yüksək temperatur, minimal rütubət, yüksək sürətli hava cərəyanı


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
681) Hansı şəraitdə insan tez tərləyir?

A) T- 20° S, nisbi rütubət 90 %

B) T - 21° S ,nisbi rütubət 80 %

C) T- 22 ° S ,nisbi rütubət 70 %

D) T – 24° S, nisbi rütubət 50 %

E) T - 23° S ,nisbi rütubət 60 %


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
682) Temperaturun uzun müddət ərzində dəyişmələrinə nəzarət etmək üçün hansı cihazdan istifadə edilir?

A) Şumomer

B) Baroqraf

C) Termostat

D) Termoqraf

E) Hiqroqraf


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности..
683) Temperatur 8° S olduqda havanın hərəkət sürətinin hansı qiymətində insana daha soyuq olar?

A) 0,5 – 0,7m/san

B) 0,3 – 0,4m/san

C) 0,8 – 1,0m/ san

D) 0,2 – 0,3m/san

E) 1,5 – 2,0m/san


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
684) Psixrometrin yaş və quru termometrlərinin göstəricisi eyni olarsa nisbi rütubət nə qədərdir?

A) 60 %


B) 70 %

C) 80 %


D) 100 %

E) 90 %
Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.


685) 70° S - dən yuxarı temperaturları hansı termometrlə ölçmək lazımdır?

A) Maksimal

B) Metallik

C) Spirtli

D) Civəli

E) Minimal


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
686) Temperatur 8° S olduqda nisbi rütubətin hansı qiymətində insana daha soyuq olar?

A) 50 %


B) 70 %

C) 60 %


D) 40 %

E) 30 %
Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.


687) Nə üçün isti sexlərdə işləyən fəhlələrə 0,5% - li NaCl məhlulu qatılmış qazlı su verilir?

A) Zəhərli maddələri zərərsizləşdirmək üçün

B) Karbohidrat mübadiləsini bərpa etmək üçün

C) Yağ mübadiləsini bərpa etmək üçün

D) Su – duz mübadiləsini bərpa etmək üçün

E) Zülal mübadiləsini bərpa etmək üçün


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
688) Otaq daxilində havanın hərəkət sürəti hansı cihazla təyin edilir?

A) Katatermometr

B) Kasacıqlı anemometr

C) Assman psixrometri

D) Elektroanemometr

E) Pərli aneomometr


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
689) Mənfi 40° S -dən aşağı temperaturları ölçmək üçün hansı termometrdən istifadə olunur?

A) Civəli

B) Maksimal

C) Metallik

D) Minimal

E) Spirtli


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
690) Mütləq rütubətli 30 mq/m³, maksimal rütubət 50 mq/m³ olarsa, nisbi rütubət nə qədər olar?

A) 60 %


B) 70 %

C) 50 %


D) 40 %

E) 80 %
Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
691) İnfraqırmızı şüaların dalğa uzunluğu nə qədərdir?

A) 760 – 25000 nm

B) 324 – 400 nm

C) 280 – 320 nm

D) 400 – 760 nm

E) 200 – 280 nm


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
692) İnfraqırmızı şüaların təsiri nədən ibarətdir?

A) İltihab əleyhinə

B) İstilik

C) Antiraxitik

D) Fotosintez

E) Bakterisid


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.

Р.Д.Габович. Гигиена. 1991.
693) Aşağıda göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi şüaların təsirinə aid deyil?

A) Bakterisid

B) Antiraxitik

C) Fotosintez

D) İltihab əleyhinə

E) İstilik


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
694) Ultrabənövşəyi şüaların gözlərə uzunmüddətli təsirindən hansı peşə xəstəliyi əmələ gəlir?

A) Yaxından görmə

B) Konyuktivit

C) Peşə kataraktası

D) Keratokonyuktivit

E) Elektroftalmiya


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
695) Aşağıdakı elementlərdən hansılar radioaktivdir?

A) Dəmir, mis

B) Manqan, kükürd

C) Gümüş, xrom

D) Alüminium, qurğuşun

E) Uran, radium


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
696) Radioaktivlik vahidləri hansılardır?

A) Paskal, Kelvin, bel

B) Vatt, volf, hers

C) Desibel, lüks, kkal

D) Küri, rentgen, rad

E) Erq, coul, dina


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
697) Radioaktivliyin səviyyəsini ölçən cihazlar hansılardır?

A) Aspirator, barometr

B) UQ–1, UQ–2

C) Dinamometr, aktinometr

D) KİD–2, RUP–1

E) Rentgenoskop, flüoqraf


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
698) Lazer nədir?

A) İonlaşdırıcı şüa

B) Optik kvant generatoru

C) Elektromaqnit şüası

D) İstilik şüalanması

E) Ultrabənövşəyi şüa


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности
699) Aşağıdakı sahələrin hansında lazer şüaları tətbiq olunmur?

A) Hərbi sənaye

B) Cərrahlıq

C) Stomatologiya

D) Əczaçılıq

E) Oftalmologiya


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
700) Hansı tədbir elektromaqnit şüalanmanın təsirindən qorunmaq üçün effektli deyil?

A) Radiasiya əleyhinə arakəsmələrdən istifadə etmək

B) Qoruyucu ekrandan istifadə etmək

C) İş yerinin sanitar – gigiyenik tələblərə cavab verməsi

D) Qoruyucu geyimlərdən istifadə etmək

E) Elektrik təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmək


Ədəbiyyat: A.A.Каспаров.Гигиена труда и промышленности.
Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə