Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Bunlardan hansı günəşin, ultrabənövşəyi şüaların təsirinə aid deyil?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə7/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

477) Bunlardan hansı günəşin, ultrabənövşəyi şüaların təsirinə aid deyil?

A) Antiraxitik təsir

B) Bakterisid təsir

C) İstilik təsiri

D) Fotosintez prosesisi

E) Maddələr mübadiləsinin təsiri


Ədəbiyyat: Р.Д.Габович. Гигиена. Москва. « Медицина »1982
478) Bu proseslərdən hansı günəş şüalarının uzun müddətli təsirindən baş verən mənfi hallara aid deyil?

A) Baş ağrısı, yuxusuzluq, əsəbiliyə səbəb olur

B) Dəridə yanıqlar əmələ gətirən

C) Bakterisid təsir göstərir

D) Bədənin qızmasına səbəb olur

E) Xroniki iltihab prosesləri şiddətlənir


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
479) İnfraqırmızı şüalar hansı təsirə malikdir?

A) Antiraxitik

B) Bakterisid

C) Fotosintez

D) İstilik

E) Fotokimyəvi


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
480) Orqanizmin istilik balansı nəyi göstərir?

A) Bədəndə hasil olan və xaric olunan istilik arasındakı fərqi

B) Bədənin temperaturu ilə havanın temperaturu arasında fərqi

C) Bədəndə hasil olan istiliyin miqdarını

D) Bədəndən xaric olunan istiliyin miqdarını

E) Gündüz və axşam havanın temperaturları arasındakı fərqi


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
481) Orqanizm ilə xarici mühit arasında istilik mübadiləsi hansı yollarla baş verir?

A) İstilikkeçirmə, konveksiya, şüalanma

B) Qidalanma, tənəffüs

C) Sidik sistemi, xarici sekresiya vəziləri

D) Fiziki iş və hərəkət aktivliyi

E) Maddələr mübadiləsi, qan dövranı


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
482) Otağın havasının temperaturu hansı hündürlükdə və neçə nöqtədə təyin edilir?

A) 1,5 m; 3

B) 0,8 m; 2

C) 1,0 m; 5

D) 0,5 m; 1

E) 20 m; 4


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
483) İstilik balansının hansı qiyməti orqanizm üçün daha münasibdir?

A) Müsbət

B) Sıfır

C) Mənfi


D) Dəyişkən

E) Sonsuz


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
484) « Külək gülü » nəyi göstərir?

A) Küləyin gücünü

B) Küləyin davam etmə müddətini

C) Küləyin yayılma məsafəsini

D) Küləyin sürətini

E) Küləyin istiqamətini


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975
485) Bu hallardan hansı atmosfer havasının çirklənməsi ilə əlaqədar deyil?

A) Su təchizatının pisləşməsi

B) Bəzi xəstəliklərin baş verməsi

C) Uşaqların fiziki inkişafının zəifləməsi

D) Tənəffüsün çətinləşməsi

E) Yaşıllıqlara mənfi təsir göstərməsi


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975
486) Havanın çirklənmə dərəcəsini təyin etmək üçün hava nümunəsi hansı hündürlükdə götürülür?

A) 2,5 m


B) 1,5 m

C) 1,2 m


D) 1,0 m

E) 0,8 m
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


487) Bu cihazlardan hansı havada tozların miqdarını təyin etmək üçün istifadə olunur?

A) Kondensator

B) Aspirator

C) Aneometr

D) Aerometr

E) Spirometr


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
488) Havada zərərli qazları təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?

A) KİD – 1, KİD – 2, RUP – 1

B) Aerometr, anemometr

C) UQ – 1, UQ – 2 cihazı

D) Spirometr, aktinometr

E) Barometr, butriometr


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
489) Çəkisi 845 mq olan filtrdən 25 dəqiqə ərzində hava sorulduqdan sonra filtrin sonrakı çəkisi 850 mq olmuşsa, 1m³ havadakı tozların miqdarı nə qədərdir?

A) 10 mq/ m³

B) 25 mq/ m³

C) 5 mq/ m³

D) 20 mq/ m³

E) 15 mq/ m³


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
490) Yol verilən konsentrasiya nədir?

A) Sağlamlığı pozan miqdarı

B) Öldürücü doza

C) Optimal səviyyə

D) Əlilliyə səbəb olan miqdar

E) Orqanizmin üçün zərərsiz miqdarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
491) Hansı halda hava nümunəsi müxtəlif tutumlu qablarala götürülür?

A) Təyin olunan maddənin konsentrasiyası yüksək olduqda

B) GEM–də sanitar–kimyəvi laboratoriya olmadıqda

C) Müayinə yerində radioaktivlik yüksək olduqda

D) Laboratoriya vəsaitləri və reaktivlər çatmadıqda

E) Təyin olunan maddənin konsentrasiyası kiçik olduqda


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
492) Elektrik aspiratorundan hansı şəraitdə istifadə etmək təhlükəlidir?

A) Yaşayış otaqlarında

B) Şaxta və mədənlərdə

C) Cərəyan mənbəyinə yaxın yerlərdə

D) Sinif otaqlarında

E) Günəş şüaları altında


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
493) Şəhər nəqliyyatı ekoloji vəziyyətə nə cür təsir göstərir?

A) Travmaların sayının artmasına səbəb olur

B) Səs –küyə səbəb olur

C) Hipodinamiyaya şərait yaradır

D) Havanı çirkləndirir

E) Təcili yardım işinə mane olur


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
494) Bu tədbirlərdən hansı atmosfer havasının sanitar mühafizəsində effektli deyil?

A) Təmizləyici qurğuların fəaliyyəti

B) Təbii ventilyasiya

C) Yanacağın tərkibinin standartlaşdırılması

D) Sanitar–qoruyucu zonanın yaradılması

E) Abadlaşdırma, yaşıllaşdırma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985

495) Yaşayış yerlərində insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməyən səbəblər hansıdır?

A) Ərazidə yerləşən müalicə müəssisələrinin sayı

B) Təbii amillərin olmaması

C) Səs–küyün səviyyəsi

D) Əlverişsiz meteroloji şərait

E) Havanın çirklənməsi


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, Gigiyena. Maarif. 1975

496) Meteotrop xəstəliklər hansı səbəbdən baş verir?

A) Qeyri səmərəli qidalanma

B) Sinir-psixi gərginlik

C) Sanitar-gigiyenik qaydalrın pozulması

D) Havanın çirklənməsi

E) Havanın fiziki xassələrinin kəskin dəyişiklikləri


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, Gigiyena. Maarif .1975

497) Bu xəstəliklərdən hansıları meteotrop xəstəliklərə aid deyil?

A) Allergik xəstəliklər,revmatizm

B) Böyrək xəstəlikləri

C) Tənəffüs üzvləri xəstəlikləri

D) Ürək–damar xəstəlikləri

E) Mədə -bağırsaq xəstəlikləri


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, Gigiyena. Maarif .1975
498) Avtomobil nəqliyyatı ilə havanın çirklənməsinə qarşı mübarizədə bu tədbirlərdən hansı səmərəsizdir?

A) Nəqliyyat vasitələrinin sayının azaldılması

B) Yolların abadlaşdırılması və yaşıllaşdırma

C) GEM işçilərinin yol müfəttişləri ilə birgə reydləri

D) Yanacaq qurğularının yararlı işləməsi

E) Yanacağın tərkibinin keyfiyyətli olması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва «Медицина» 1985
499) İri sənaye şəhərlərinin atmosfer havası ilin hansı fəslində daha çox çirklənir?

A) Qışda


B) Payızda

C) İl boyu

D) Yazda

E) Yayda
Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985500) Kənd rayonlarında atmosfer havasında asılı hissəciklərin miqdarı ilin hansı fəslində daha çox olur?

A) Payızda

B) Bütün fəsillərdə

C) Qışda


D) Yayda

E) Yazda
Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985


501) Yayda və qışda 1m³ havada bakteriyaların maksimal miqdarı nə qədər olduqda, bakterial cəhətdən hava təmiz hesab olunur?

A) 800, 250

B) 700, 200

C) 650, 300

D) 850, 100

E) 750, 150


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985
502) Yayda və qışda 1m³ havada bakteriyaların minimal miqdarı nə qədər olduqda, atmosfer havası bakterial cəhətdən əlverişsiz hesab olunur?

A) 3000, 350

B) 3500, 500

C) 1000, 200

D) 2500, 400

E) 1500, 250


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская. Общая гигиена. Москва «Медицина» 1985

503) Təmiz havada hansı ionlar daha çox olur?

A) Ağır mənfi yüklü

B) Yüngül mənfi yüklü

C) Yüngül müsbət yüklü

D) Ağır müsbət yüklü

E) Ağır və yüngül, neytral yüklü


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
504) İnsanın bədən kütləsinin neçə faizini su təşkil edir?

A) 75


B) 65

C) 60


D) 55

E) 80
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


505) Orqanizmin gündəlik maye balansı nə qədərdir?

A) 2,5 – 3,0 litr

B) 1,2 – 1,8 litr

C) 3,5 – 4, 0 litr

D) 1,5 – 2,0 litr

E) 2,8 – 3,8 litr


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
506) Hansı bənd içməli suyun keyfiyyətinə dair gigiyenik tələblərə aid deyil?

A) Suyun kimyəvi tərkibi yararlı olmalıdır

B) Su mənbəyi mühafizə olunmalıdır

C) Suyun orqanolеptik xassələri yaxşı olmalıdır

D) Su bakterioloji cəhətdən təhlükəsiz olmalıdır

E) Suyun fiziki göstəriciləri normal olmalıdır


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif 1975
507) İçməli suyun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamalıdır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 1
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


508) İçməli suyun şəffaflığının yuxarı həddi nə qədər olmalıdır?

A) 30 sm


B) 50 sm

C) 10 sm


D) 20 sm

E) 40 sm
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


509) İçməli suyun rəngliliyinin ən yüksək dərəcəsi nə qədər olmalıdır?

A) 50°C


B) 10°C

C) 30°C


D) 20°C

E) 40°C
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


510) Suyun codluğuna səbəb nədir?

A) Fe və Ag duzları

B) Na və K duzları

C) Al və Pb duzları

D) Cu və Zn duzları

E) Ca və Mg duzları


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
511) Suyun daimi codluğunun səbəbi nədir?

A) Ca və Mg hidrokarbonatları

B) Na və K xloridləri

C) Ca və Mg – un karbonat və xlorid duzları

D) Ca və Mg sulfatları

E) Na və K karbonatları


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
512) İçməli suyun codluğunun normal göstəricisi hansıdır?

A) 7 mq. ekv/l və ya 20°

B) 3 mq.evk/l və ya 8°

C) 5 mq.ekv/l və ya 14°

D) 11 mq.ekv/l və ya 30°

E) 9 mq.ekv/l və ya 25°


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
513) Cod su hansı xassələrə malikdir?

A) Xoşagəlməz iyə malikdir

B) Ərp əmələ gətirir, şor dada malikdir, sabun pis köpüklənir, meyvə tərəvəz pis bişir

C) Patogen mikroblarla zəngin olur

D) İçildikdə zəhərlənməyə səbəb olur

E) Paltar yuduqda sarı ləkələr əmələ gətirir


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
514) İçməli suda quru qalığın maksimal miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 300 mq/L

B) 1500 mq/L

C) 750 mq/L

D) 1000 mq/L

E) 500 mq/L


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
515) Suyun şəffaflığı hansı cihazla təyin edilir?

A) KİD – 2, RUP – 1

B) Snellen cihazı, Sekki diski

C) Knopp cihazı, aerometr

D) Krotov cihazı, aspirator

E) Polejayev cihazı, UQ – 2


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
516) Su nümunəsi götürmək üçün hansı cihazdan istifadə edilir?

A) Batometr

B) Reometr

C) Barometr

D) Aerometr

E) Butirometr


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
517) Fiziki–kimyəvi müayinə üçün nə qədər su nümunəsi götürülür?

A) 2,0 – 5,0 L

B) 2,5 – 3,0 L

C) 1,0 – 1,5 L

D) 1,5 – 2,0 L

E) 0,1 – 1,0 L


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
518) Bakterioloji müayinə üçün nə qədər su nümunəsi götürülür?

A) 1,0 – 1,5 L

B) 3,0 –1,0 L

C) 2,0 – 5,0 L

D) 1,5 – 3,0 L

E) 0,1 – 0,3 L


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
519) Suyun mikrob ədədi nəyə deyilir?

A) Bir bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

B) 1,0Ll suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

C) 1,0 mL suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

D) Suda neçə cür patogen mikrob olmasına

E) 1,0 mL suda olan bakteriyaların ümumi sayına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı,1999
520) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 300


B) 150

C) 100


D) 200

E) 50
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


521) Koli–titr nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

B) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
522) Koli–indeks nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

B) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

C) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
523) İçməli suyun Koli–titri nə qədər olmalıdır?

A) 550 ml

B) 400 ml

C) 300 ml

D) 500 ml

E) 450 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
524) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 4


B) 7

C) 5


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


525) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?

A) 8


B) 3

C) 7


D) 5

E) 10
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


526) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa Koli–titr nə qədərdir?

A) 500 ml

B) 300 ml

C) 200 ml

D) 100 ml

E) 50 ml
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


527) Koli–titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?

A) 200 ml

B) 300 ml

C) 500ml


D) 400 ml

E) 100 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
528) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?

A) 100 ml

B) 300 ml

C) 400 ml

D) 200ml

E) 500 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
529) Aşağıdakı yoluxucu xəstəliklərdən hansıları su vasitəsilə yayılır?

A) Səpgili yatalaq, qara yara

B) Brusellyoz, taun

C) Botulizm, tetanus, difteriya

D) Malyariya, vərəm

E) Hepatit, dizenteriya, qarın yatalağı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина. 1985
530) Bu helmintozlardan hansıları su vasitəsilə yayıla bilər?

A) Tenioz, opistorxoz

B) Askaridoz, enterebioz, trixosefalyoz

C) Difillobatrioz, exinokokkoz

D) Metaqonimoz, paraqonimoz

E) Trixinellyoz, teniarinxoz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров . Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
531) Geokimyəvi endemiyaların baş vermə səbəbi nədir?

A) Suyun və torpağın bakterial çirklənməsi

B) Suda və torpaqda mineral maddələrin miqdarının az olması

C) Suda və torpaqda üzvi maddələrin miqdarının çox olamsı

D) Suda və torpaqda mikroelementlərin miqdarının az və ya çox olması

E) Suda və torpaqda üzvi maddələrin miqdarının az olması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985
532) Bu xəstəliklərdən hansı endemik xəstəliklərə aid deyil?

A) Endemik zob

B) Flüoroz

C) Silikoz

D) Methemoqlobulinemiya

E) Molibdenoz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
533) Endemik zob xəstəliyinin əsas baş vermə səbəbi nədir?

A) Suda yodun miqdarının çox olması

B) Suda yodun miqdarının çatmamzlığı

C) Suda radioaktiv maddələrin miqdarının çox olması

D) Suda flüorun miqdarının çox olması

E) Suda flüorun miqdarının az olması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
534) İnsanın yoda olan gündəlik tələbatı nə qədərdir?

A) 100 – 200 mkq

B) 60 – 70 mkq

C) 80 – 90 mkq

D) 70 – 80 mkq

E) 50 – 60 mkq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
535) Endemik zob xəstəliyinin profilaktikasında hansı tədbir daha effektlidir?

A) İstifadə olunan xörək duzuna yod qatılması

B) Dərman maddələrindən istifadə edilməsi

C) Qalxanabənzər vəzidə əməliyyat aparılması

D) İçilən suyun yodlaşdırılması

E) Tərkibində yod olan qidaların qəbulu


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
536) Flüoraz xəstəliyi zamanı əsas dəyişiklik hansı üzvlərdə baş verir?

A) Böyrəklərdə

B) Qalxanabənzər vəzidə

C) Qara ciyərdə

D) Mədə -bağırsaqlarda

E) Bəzi sümüklərdə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва .Медицина. 1985

537) Bu üsullardan hansından suyu zərərsizləşdirmək üçün istifadə olunmur?

A) Ultrabənövşəyi şüalarla və yüksək tezlikli cərəyanla zərərsizləşdirmə

B) Qaynatmaq və ozonlaşdırma

C) Xlorlaşdırma

D) Gümüş və mis ionları ilə zərərsizləşdirmə

E) Yodlaşdırma


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
538) Suyu xlorlaşdırmaq üçün hansı maddələrdən istifadə olunur?

A) Kalium xlorid, natrium xlorid, mis xlorid

B) Metil xlorid, xlor benzol, xlorofos

C) Xloramin, kalsium hipoxlorid, xlorlu əhəng

D) Xlorid turşusu, formalin, xlor etil

E) Kalsium xlorid, maqnezium xlorid, alüminium xlorid


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва .Медицина .1985
539) Suyu xlorlaşdırmaq üçün istifadə olunan preparatda aktiv xlorun miqdarı neçə faiz olmalıdır?

A) 35


B) 20

C) 15


D) 25

E) 30
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена. Москва Медицина 1985


540) Su xlorlaşdırıdıqdan sonra qalıq xlorun miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 0,3 – 0,5 mq/l

B) 0,7 – 1,0 mq/l

C) 0,1 – 0,2mq/l

D) 1,0 – 1,5 mq/l

E) Qalıq xlor qalmamlıdır


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975
541) Suyu xlor artığından təmizləmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) Natrium–hiposulfit, aktivləşdirilmiş kömür

B) Bertole duzu, barium xlorid

C) Natrium karbonat, kalsium karbonat

D) Gümüş nitrat, natrium nitrat

E) Kalium-permanqanat, natrium-hidroksid


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
542) Əhalinin su təchizatı hansı formada aparılır?

A) Süni


B) Yerli və mərkəzləşdirilmiş

C) Fərdi


D) Ümumi

E) Təbii
Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975


543) Bunlardan hansı mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminə daxil deyil?

A) Paylayıcı şəbəkə

B) Təmizləyici qurğular

C) Su daşıyan nəqliyyat vasitələri

D) Nasos stansiyaları

E) Su anbarı


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
544) Suyun yüksək dozalarla xlorlaşdırılması nə zaman tətbiq olunur?

A) Məişətdə

B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında

C) İstehsalatda

D) Yerli su təchizatında

E) Səhra və çöl şəraitində


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif. 1975
545) Məişət və sənaye çirkab suları bir -birindən nə ilə fərqlənir?

A) Həcminə görə

B) Mineral tərkibinə görə

C) Əmələ gəlmə müddətinə görə

D) Orqanoleptik xassələrinə görə

E) Bakterial göstəricilərinə görə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина. 1985
546) Çirkab suların su hövzələrinə buraxılması üçün bu tələblərdən hansı vacib deyil?

A) Tərkibində mineral maddələr və mikroelementlər olmamalıdır

B) Suyun orqanoleptik xassələrini pozmamalıdır

C) Suda patogen mikroblar olmamalıdır

D) Tərkibində yüksək konsentrasiyalarda toksiki və radioaktiv maddələr olmamalıdır

E) Suyun öz -özünə təmizləmə prosesinə təsir göstərməməlidir


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
547) Açıq su hövzələrində suyun təmizlik göstəricisi hansıdır?

A) Suda həll olunmuş oksigenin miqdarı

B) Suda həll olunmuş sulfatların miqdarı

C) Suda həll olunmuş dəmirin miqdarı

D) Suda üzvi maddələrin miqdarı

E) Suda həll olunmuş xlorun miqdarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров . Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
548) Suyun oksidləşmə dərəcəsi nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

B) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin oksidləşməsinə sərf olunan oksigenin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan qeyri-üzvi maddələrin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqadarına

E) 1, 0 litr suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarına


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина. 1985
549) Biokimyəvi oksigen tələbatı ( BOT5) nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan oksigenli birləşmələrin miqdarına

B) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin öz-özünə oksidləşməsi üçün sərf olunan oksigenin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan qeyri-üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda həll olunmuş oksigenin miqdarına


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров .Общая и коммунальная гигиена. Москва. Медицина .1985
550) Biokimyəvi oksigen tələbatı ( BOT5) 4 –dürsə - BOT20 neçə olar?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 5

E) 4
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров и др. Общая и коммунальная гигиена. Москва.Медицина .1985


551) Suyun öz özünə təmizlənməsi prosesi nədən ibarətdir?

A) Suyun qeyri-üzvü maddələrdən təmizlənməsi

B) Suyun çirkab suları ilə çirkləndirilməsi

C) Suda olan maddələrin çökməsi və üzvü maddələrin parçalanması

D) Suda olan mikroorqanizmlərin məhv edilməsi

E) Suyun çökdürülməsi və filtrasiyası


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
552) Suda ammonyak və nitratların eyni zamanda olması nəyi göstərir?

A) Suyun çoxdan çirklənməsini

B) Suyun çoxdan çirklənib hal-hazırda da çirklənmənin davam etdiyini

C) Suyun çirklənməməsini

D) Suyun təzə çirklənməsini

E) Öz-özünə təmizlənmə prosesinin zəifləməsini


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç. Gigiyena. Maarif .1975
Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə