Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə5/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

322) İnsektisidlər necə təsir edir?

A) Keçiriciləri qorxudurlar

B) Keçiriciləri qovurlar

C) Keçiriciləri məhv edirlər

D) Keçiriciləri cəlb edirlər

E) Keçiriciləri uzaqlaşdırırlar


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
323) Gəmiricilərlə mübarizədə mexaniki üsulun tədbiqi harada məsləhət görülmür?

A) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində

B) Qida sənayesi müəssisələrində

C) Müalicə müəssisələrində

D) İnfeksion xəstəliklərin təbii ocaqlarında

E) Kənd təsərrüfatı bazalarında


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
324) Zəhərli tələ yemlərin qidalı əsasına nə aid edilmir?

A) Çörək, sıyıq

B) Buğda, un

C) Süd və süd məhsulları

D) Təzə balıq və ət qalıqları

E) Tərəvəz ( kök )


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
325) Dezinfeksiya tədbirləri epidemik prosesin hansı zəncirinə yönəldilir?

A) İkinci

B) Ən çox birinci,nadir hallarda üçüncüyə qarşı

C) Ən çox üçüncü,nadir hallarda birinciyə qarşı

D) Birinci

E) Üçüncü


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
326) Dezinfeksiyada hansı preparatlardan istifadə olunur ?

A) İmmunoqlobulindən

B) Vaksindən

C) İnterferondan

D) Kimyəvi maddələrdən

E) Zərdabdan


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
327) Dezinfeksiyanın hansı növləri var?

A) Bioloji

B) Kimyəvi

C) Ocaqlı, profilaktik

D) Mexaniki,fiziki

E) Bakterioloji


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
328) Mikrob hüceyrələrinə təsir edən maddə necə adlanır?

A) Hamısı

B) Bakterisid,bakteriostatik

C) Fungisit

D) Sporosid

E) Virulisid


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
329) Vizual yoxlama nədir?

A) Gözlə yoxlamaq

B) Çırpmaq

C) Silmək

D) Qaynatmaq

E) Yandırmaq


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
330) Sterilizasiya nəyə qarşı aparılır?

A) Viruslara qarşı

B) Heç birinə qarşı

C) Rikketsiya və göbələklərə qarşı

D) Patogen mikroblara qarşı

E) Saprofitlərə qarşı


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
331) Dezinfeksiya kameralarının quruluşu kim tərəfindən təklif edilib?

A) A.P.Dobroslavin

B) S.E.Krupin

C) V.A.Vilkoviç

D) N.F.Okunevski

E) N.Z.Qamaleya


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
332) Dezinfeksiya kameralarının neçə növü var?

A) 2-3


B) 6

C) 9-10


D) 3-4

E) 4
Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006


333) Maye halında olan kimyəvi maddələrdən hansı cihazlarda istifadə etmək olar?

A) PR-2


B) Filtr

C) PR-3


D) Avtomaks, hidropult

E) RV-1
Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006


334) Adları çəkilən maddələrdən hansı ratisidə aiddir?

A) Xlorofos,neft

B) Zookumarın, fosfid sink

C) Neft, skipidar

D) Piretrum, xlorofos

E) Xloramin, xlorlu əhəng


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
335) Mexaniki üsulda nədən istifadə olunur?

A) Tələlərdən

B) Hamısından

C) Krisitdən

D) Xlorpikrindən

E) Lizoldan


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
336) Toz halında olan kimyəvi maddələrdən hansı cihazlarda istifadə olunur?

A) Avtomaks

B) Hamısında istifadə olunur

C) Hidropult

D) Dezinfal

E) PR-1
Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006


337) Dəri və xəzdən olan geyim əşyalarının zərərsizləşdirilməsi hansı kamerada aparılır?

A) Qazla işləyən

B) Buxar-formalın

C) İsti hava ilə işləyən

D) Buxar

E) Elektriklə işləyən


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
338) Elektriklə işləyən kameralarda hansı əşyalar zərərsizləşdirilir?

A) Sintetik materiallardan hazırlanmış geyimlər

B) Kitab, dəftər, arxiv materialları

C) Ayaqqabılar (dəri və rezin)

D) Xəzdən olan geyimlər

E) Yataq əşyaları


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
339) Hazırlanmış xlorlu əhəng məhlulunun maksimum saxlama müddəti nə qədərdir?

A) 1 saata qədər

B) Bir həftə

C) 2-3 gün

D) 7-10 gün

E) Bütün iş günü


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006
340) Sterilizasiyada hansı üsuldan istifadə olunmur?

A) Radiasiya üsulu

B) Mexaniki üsuldan

C) Qazla

D) Buxar

E) Hava yolu


Ədəbiyyat: Л.Р.Зуева.Р.Х.Яфаев. Эпидемиология.2006

Qida gigiyenası

341) Orqanizmin böyüməsi və inkişafı üçün lazım olan maddələrin sintez prosesi necə adlanır?

A) Dissimilyasiya

B) Metabolizm

C) Katabolizm

D) Əsas mübadilə

E) Assimilyasiya


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова.Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
342) Hansı enerji itkiləri iradi enerji itkisinə aiddir?

A) Hamısı

B) Zehni və fiziki işə sərf olunan

C) Daxili orqanların işinə sərf olunan

D) Əsas mübadiləyə sərf olunan

E) Qidanın spesifik-dinamik təsirinə sərf olunan


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
343) Yüngül fiziki əməklə məşğul olanlar əməyin intensivliyinə görə hansı qrupa aiddirlər?

A) II


B) III

C) IV


D) I

E) V
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987


344) Əqli işlə məşğul olanlar əməyin intensivliyinə görə hansı qrupa aiddirlər?

A) II


B) IV

C) I


D) V

E) III
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987


345) 1 qram zülal, yağ, karbohidrat yandıqda nə qədər kaloriya əmələ gəlir?

A) 2; 2; 5

B) 6; 5; 7

C) 4; 6; 8

D) 4; 8; 9

E) 4; 9; 4


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
346) Orqanizmdə heyvan mənşəli zülallar çatışmadıqda hansı xəstəlik baş verir?

A) Kaxeksiya

B) Alimentar distrofiya

C) Marazm və kaxeksiya

D) Kvaşiorkor

E) Marazm


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
347) Zülal mübadiləsində hansı hormon iştirak edir?

A) Tiroksin

B) Adrenalin

C) Tiroksin və adrenalin

D) İnsulin

E) Hamısı


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
348) 500 kq. donuz ətində trixinella tapıldıqda bu əti necə realizə etmək olar?

A) Ləğv etmək lazımdır

B) Duzlamaq lazımdır

C) Şərti yararlı ət kimi realizə etmək lazımdır

D) Kolbasa istehsalına göndərmək lazımdır

E) Konserv istehsalına göndərmək lazımdır


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
349) Konservlərin üzərindəki yazı hansı halda düzgün sayılır: 17aprel 2001-ci ildə 221 nömrəli balıq zavodunda II növbədə 32 assortiment nömrəsi olan məhsul istehsal olunub?

A) M2217Q1232

B) R221217Q32

C) R2211217Q32

D) R2212117Q32

E) R2211217A32


Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik”.“Maarif” Bakı1977
350) 50 nəfər kafedə bişirilmiş kremlə pirojnalar,dondurma,meyvə şirəsi yeyiblər və xəstələniblər. Xəstəlik 4 saat qidalanmadan sonra baş verib.Simptomlar:qusma dəfələrlə,mədədə ağrılar.Bu hansı zəhərlənmədir?

A) Proteylə zəhərlənmə

B) Yersinia ilə zəhərlənmə

C) Bac.cereus ilə zəhərlənmə

D) Cl.perfringens ilə zəhərlənmə

E) Stafilokok intoksikasiyası


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва .1987
351) Qida rasionunda uzun müddət askorbin turşusunun olmaması hansı xəstəliyi əmələ gətirir?

A) Ariboflavinoz

B) Singa

C) Beri-beri

D) Pellaqra

E) Hemeralopiya


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
352) Qaz yumurtaları qaynayandan sonra neçə dəqiqə bişməlidir?

A) 14 dəqiqədən az olmayaraq

B) 22 dəqiqədən az olmayaraq

C) 20 dəqiqədən az olmayaraq

D) 10 dəqiqədən az olmayaraq

E) 24 dəqiqədən az olmayaraq


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина»Москва. 1987
353) Tiroksin hormonunun əmələ gəlməsi üçün hansı biomikroelement lazımdır?

A) Dəmir


B) Nikel

C) Manqan

D) Yod

E) Flüor
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва.1987


354) Kremli qənnadı məmulatlarından hansı xəstəliklər baş verə bilər?

A) Exinokokkoz

B) Trixinellyoz

C) Botulizm

D) Stafilokokk intoksikasiyası

E) Diareya


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
355) Hansı aminturşular əvəz olunanlara aid deyil?

A) Triptofan

B) Alanin

C) Tirozin

D) Asparqin turşusu

E) Prolin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
356) Hansı aminturşular əvəz olunmayanlara aid deyil?

A) Fenilalanin

B) Triptofan

C) Serin


D) Valin

E) Histidin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
357) Böyüklərə və uşaqlara heyvan mənşəli məhsulların hesabına gündə neçə faiz zülal lazımdır?

A) 60% və 80%

B) 60% və 70%

C) 50% və 60%

D) 50% və 70%

E) 70% və 80%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
358) Yağların mübadiləsi pozulduqda hansı şəkərin istifadəsi daha əlverişlidir?

A) Qalaktoza

B) Fruktoza

C) Laktoza

D) Saxaroza

E) Qlükoza


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
359) Hansı toxumaların və hüceyrələrin strukturunda qalaktoza daima olur?

A) Beyindəki lipidlərin tərkibində

B) Əzələlərdə

C) Qanın tərkibində

D) Ana südünün tərkibində

E) Qara ciyərdə


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
360) Uşaq qidalanmasında karbohidratların ümumi miqdarında neçə faiz şəkər təşkil etməlidir?

A) 25%


B) 30%

C) 35%


D) 40%

E) 20%
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987


361) Hansı karbohidratlar mürəkkəb karbohidratlara aiddir?

A) Pektin maddələr,nişasta,laktoza

B) Pektin maddələr,nişasta,qalaktoza

C) Fruktoza, nişasta, qlikoqen

D) Qlükoza,nişasta, sellüloza

E) Nişasta,sellüloza,qlikoqen


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
362) Karbohidratların mübadiləsində hansı hormonlar iştirak edir?

A) İnsulin və adrenalin

B) Sadalanların hamsı

C) İnsulin və tiroksin

D) Tiroksin və adrenalin

E) Tiroksin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова.Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
363) Qanda daima hansı karbohidrat olur?

A) Qlükoza

B) Qalaktoza

C) Laktoza

D) Fruktoza

E) Saxaroza


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
364) Sadalanan yağ turşularından hansılar doymamış yağ turşularına aiddir?

A) Araxin

B) Linol,linolen,araxin

C) Araxidon,linol,linolen

D) Araxidon,linol,araxin

E) Araxidon,linolen,araxin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания.«Медицина» Москва. 1987
365) Fiziki yük aşağı olduqda karbohidratların artıq miqdarda orqanizmə daxil olması nəyə səbəb ola bilər?

A) Yağların zülallara çevrilməsinə

B) Karbohidratların zülallara çevrilməsinə

C) Karbohidratların yağlara çevrilməsinə

D) Nişastanın parçalanmasına

E) Zülalların yağlara çevrilməsinə


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
366) İnsanın doymamış yağ turşularına olan fizioloji tələbatı nə qədərdir?

A) 13-15q

B) 15-20q

C) 5-7q


D) 10-13q

E) 10-11q


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
367) Biomikroelementlərə hansı mineral maddələr aiddir?

A) Ca,P.K,Na

B) Fe,Cu,F,Mn

C) F,J,Zn,P

D) Fe,Cu,K

E) F,Fe,Cu,K


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания. «Медицина» Москва. 1987
368) Rasionda Ca, P və Mg optimal nisbəti necə olmalıdır?

A) 0,7: 1: 1,5

B) 1: 0,7: 1,5

C) 1: 2: 1,7

D) 1,5: 1: 1

E) 1: 1,5: 0,7


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова. Гигиена питания .«Медицина» Москва. 1987
369) Orqanizmdə ən çox yayılmış mineral maddələr hansılardır?

A) Na


B) Ca

C) P


D) K

E) Mg
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987


370) Hansı biomikroelement qanyaranmada iştirak etmir?

A) Nikel


B) Flüor

C) Mis


D) Dəmir

E) Cobalt


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
371) Tiroksin hormonunun əmələ gəlməsi üçün hansı biomikroelement lazımdır?

A) Nikel


B) Manqan

C) Flüor


D) Yod

E) Mis
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва . 1987


372) Hansı mineral elementlər anionlara aiddir?

A) P, S, Cl

B) S, Ca, Mg

C) Ca, K, Mg

D) K, Mg, P

E) Fe, Cl, K


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
373) Mis orqanizmdə aşağıda göstərilən funksiyalardan hansını yerinə yetirmir?

A) Öd ifrazının artırılması

B) Daxili sekresiya vəzilərin funksiyasına təsiri

C) Dəmirin sümük iliyinə daşınması

D) Qan yaranmada iştirak etməsi

E) İnsulinlə adrenalinin əlaqələrinə təsiri


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
374) Yağların tərkibinə hansı vitaminlər daxildir?

A) A, E, B6

B) A, D, E

C) B6, C, E

D) D, B6, E

E) A, B, C


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
375) Hansı məhsullar Mg mənbəyidir?

A) Noxud, yarma, lobya

B) Yarma, tərəvəz, göbələk

C) Meyvə, tərəvəz, noxud

D) Lobya, ət, balıq

E) Yarma, meyvə, göbələk


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
376) Hansı xəstəlik zamanı Mg ilə zəngin pəhriz tövsiyə edilir?

A) Uroloji xəstəliklər

B) Artrit

C) Kolit


D) Hipertoniya

E) Anemiya


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
377) Qida rasionunda vitamin B1 çatışmayanda hansı xəstəlik baş verir?

A) Sinqa


B) Hemeralopiya

C) Raxit


D) Pellaqra

E) Beri-beri


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
378) Qidada sellüloza olduqda nə baş verə bilməz?

A) Bağırsaqların peristaltikasının qıcıqlandırılmaması

B) Bağırsağın zəifliyi

C) Qəbizlik

D) Orqanizmdə xolisterinin miqdarının çoxalması

E) Orqanizmin özü-özünü zəhərləməsi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
379) Askorbin turşusuna olan gündəlik tələbat nə qədərdir?

A) 80-120mq

B) 60-100mq

C) 120-130mq

D) 80-125mq

E) 125-135mq


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
380) Orqanizmdə retinolun çatmamazlığı hansı deyişiklikləri əmələ gətirir?

A) Ca və P mübadiləsinin pozulması,əsəbilik

B) Mədə sekresiyasının pozulması, tərləmə

C) Dərinin epitel təbəqəsinin və selikli qişaların quruluğu,”toyuq korluğu”

D) Əzələ distrofiyası, tərləmə

E) Ətrafların periferik sinirlərinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: A.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
381) Qidalanma rejimi nədən ibarətdir?

A) Qida qəbulunun bölünməsi, onların arasında olan fasilələr,qida qəbulu vaxtı və kaloriliyinə görə bölünməsi

B) Qidanın kaloriliyinə görə bölünməsi

C) Qida qəbulu vaxtı və kaloriliyinə görə bölünməsi

D) Qida qəbulunun bölünməsi və qida qəbulu vaxtı

E) Qida qəbulunun vaxtı, onların arasındakı fasilələr


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
382) İlboyu qidalanmanın xarakteristikası və işlənməsi üçün neçə dənə menyu cədvəli götürülür?

A) 45


B) 64

C) 30


D) 72

E) 50
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987


383) 8№ pəhriz yeməyi hansı xəstəlik zamanı məsləhət görülür?

A) Böyrək xəstəlikləri

B) Piylənmə

C) Ürək xəstəlikləri

D) Şəkərli diabet

E) Xroniki kolit


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
384) 10№ pəhriz yeməyi hansı xəstəlik zamanı məsləhət görülür?

A) Piylənmə

B) Xolesistit

C) Ürək xəstəliyi

D) Böyrək xəstəliyi

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
385) Səmərəli qida rasionunda zülalların,yağların və karbohidratların energetik dəyərinin faiz nisbəti necə olmalıdır?

A) 11-14%; 33%; 53-56%

B) 40%; 25-30%; 30%

C) 20-22%; 40%; 35-40%

D) 53-56%; 31-33%; 11-14%

E) 17-18%; 37%; 45%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
386) Məhsulların xassələrini yaxşılaşdıran mikroorqanizmlərə hansı aid deyil?

A) Südturşulu çöplər

B) Asidofil çöplər

C) Südturşulu diplokoklar

D) Str. thermophilus

E) Südturşulu streptokoklar


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
387) Yeyinti məhsullarını xarab edən mikroorqanizmlər nəyə səbəb ola bilməz?

A) Spirtli qıcqırma

B) Çürümə

C) Sirkə turşulu qıcqırma

D) Yağ turşulu qıcqırma

E) Kifin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
388) Yeyinti məhsullarında mikroorqanizmlərin inkişafı üçün hansı şərait olmalıdır?

A) Məhsulun çox turşuluğu, məhsulda su-35% və çox

B) Məhsulun az turşuluğu, məhsulda su-15%

C) Məhsulun az turşuluğu, məhsulda su-20%

D) Məhsulun az turşuluğu, məhsulda su-30% və çox

E) Məhsulun çox turşuluğu, məhsulda su-20%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
389) Soyuducu kamerada tez xarab olan məhsulları hansı temperaturda saxlamaq lazımdır?

A) +5-10°C

B) -35-40°C

C) -15-20°C

D) -25-30°C

E) 0-2°C
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987


390) Bakteriyaların veqetativ formaları hansı temperaturda məhv olur?

A) 60-10 dəq, 80- 10 dəq. sonra

B) 70-30 dəq. ərzində, 80-2dəq. sonra

C) 60-30 dəq. ərzində, 80- 1 dəq. sonra

D) 70-40 dəq. sonra, 80- 15dəq. sonra

E) 60-40 dəq. ərzində, 80- 5dəq. sonra


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва.1987
391) Vakuum qurudulma zamanı məhsulun nəmliyi nə qədər olmalıdır?

A) 15-20%

B) 12-15%

C) 8-12%


D) 7-10%

E) 10-12%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
392) Süni konservləşdirmədə qurudulma hansı üsulla aparılır?

A) Plyonkalı, vakuum

B) Şırnaq, vakuum

C) Vakuum qurudulma

D) Sublimasion qurudulma

E) Şırnaq, səpələnmiş, plyonkalı


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва.1987
393) Şəkər ilə konservləşdirmə və turşutma zamanı nədən istifadə olunur?

A) Antiseptiklərdən

B) Kombinə edilmiş amillərdən

C) Kimyəvi maddələrdən

D) Temperatur amilindən

E) Mühitin xassələrinin dəyişməsi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987
394) Ət cəmdəklərini daşıdıqda kif göbələklərinin qarşısını almaq üçün nədən istifadə olunur?

A) Nizin


B) Askorbin turşusu və nistatin

C) Biomisin və nistatin

D) Benzoy turşusu və nistatin

E) Nistatin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
395) Yeyinti məhsullarının orqanoleptik xassələrinə nə aid deyil?

A) Konsistensiyası

B) Turşuluğu

C) Dadı


D) Xarici görünüşü

E) İyi və rəngi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
396) Yeyinti məhsullarının fiziki-kimyəvi müayinəsinə aid olmayan nədir?

A) Məhsulun konsistensiyasının təyini

B) Turşuluğunun təyini

C) Suyun təyini

D) Yağ, zülal və karbohidratların təyini

E) Duzun, şəkərin təyini


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
397) Zülalın tərkib hissəsi hansıdır?

A) Amino peptidlər

B) Sterinlər

C) Peptidlər

D) Amin turşular

E) Fosfolipidlər


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
398) Buğda unundan bişirilmiş çörəyin keyfiyyəti unun tərkibində olan hansı maddədən asılıdır?

A) Yağların miqdarından

B) Zülal və yağların miqdarından

C) Zülalların miqdar və keyfiyyətindən

D) Zülal və karbohidratların miqdar və keyfiyyətindən

E) Karbohidratların miqdar və keyfiyyətindən


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987

399) İnsan qidalanmasında hansı göstərici çörəyi yararsız etmir?

A) Boyatlaşması

B) Turşuluğun çoxalması

C) Turşuluğun azalması

D) Nəmliliyin azalması

E) Kartof çöpü ilə zədələnməsi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
400) Taxılın taxıl biti ilə I dərəcəli çirklənməsi nə deməkdir?

A) 1 kq. 10 nümunəyə qədər olması

B) 1 kq. 5 nümunəyə qədər olması

C) 1 kq. 12 nümunəyə qədər olması

D) 1 kq. taxıl bitlərin küllü miqdarda olması

E) 1 kq. 10 nümunədən çox olması


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987
Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin