Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Qızılca zamanı əsas profilaktik tədbir nədir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə3/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

166) Qızılca zamanı əsas profilaktik tədbir nədir?

A) Keyfiyyətli içməli sudan istifadə edilməsi

B) Keyfiyyətli əksepidemik xidmət

C) Rasional qidalanma

D) Sanitar-maarifi işi

E) Vaksinoprofilaktika


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
167) Qızılcanın yayılma yolları necədir?

A) Hava-toz

B) Hava-damcı

C) Fekal-oral

D) Məişət-təmas

E) Transmissiv


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
168) Qızılca xəstəliyi zamanı məktəbəqədər uşaq müəssisələrində karantinin müddəti nə qədərdir?

A) 7 gün


B) 45 gün

C) 27 gün

D) 21 gün

E) 14 gün


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
169) Qızılca xəstəliyi ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Cari dezinfeksiya

B) Nəm üsulla təmizləmə, havanın dəyişdirilməsi

C) Cari və sonuncu dezinfeksiya

D) Sonuncu dezinfeksiya

E) Dezinseksiya


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
170) Diri parotit vaksini planlı qaydada uşağa nə vaxt vurulur?

A) Uşağın həyatının ilk 24 saatında

B) 2, 3, 4 ayında

C) 12 aylıqda

D) 10 yaşda

E) 18 ayında


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
171) Epidemik parotitdə infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Xəstə insan

B) Xəstə quşlar

C) Xəstə heyvan

D) Hava

E) Pişik, it


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
172) Epidemik parotitə tutulmuş xəstələrin hospitalizasiyası necə aparılır?

A) Çox nadir hallarda

B) Profilaktika məqsədi ilə

C) Evdə izolyasiya

D) Mütləq bütün hallarda

E) Kliniki və epidemioloji göstərişlərə görə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
173) Su çiçəyi xəstəliyində epidemik prosesin xarakteristikası necədir?

A) Xəstəliyin dövrü olaraq qalxması və enməsi

B) Məktəb yaşlı uşaqların xəstələnməsi

C) Fəsillilik xarakterik deyil

D) Sporadik xəstələnmə

E) Xəstəliyin epidemik növü ilə əsasən məktəbəqədər müəssisələrində olan uşaqların xəstələnməsi


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
174) Su çiçəyi ilə ən çox kimlər xəstələnir?

A) 6 aydan 7 yaşa qədər olan uşaqlar

B) Qocalar

C) 7 yaşdan 16 yaşa qədər olan uşaqlar

D) Yeniyetmələr

E) Böyüklər


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
175) Su çiçəyinin yayılma yolları hansıdır?

A) Torpaq

B) Hava-toz

C) Hava-damcı

D) Su

E) Məişət-təmas


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
176) Məxmərək xəstəliyinin yoluxma yolları hansılardır?

A) Ciftlə

B) Transmissiv

C) Su


D) Torpaq

E) Qida
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


177) Məxmərəyin törədicisi nədir?

A) Virus


B) İbtidailər

C) Rikketsiya

D) Bakteriya

E) Vibrion


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
178) Qrip xəstəliyində inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1 ay


B) 1 ilə qədər

C) 1 neçə saatdan 3 günə qədər

D) 20 gün

E) 10-15 gün


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
179) Epidemiya qabağı dövrdə qripin profilaktikasında nədən istifadə edirlər?

A) 0,25%-li oksalin məlhəmindən

B) İnterferondan

C) Remantadindən

D) Vitaminlərdən

E) Qrip vaksinindən


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
180) Qrip ocağında təcili profilaktika məqsədilə nə tətbiq olunur?

A) Vitamin

B) Bakteriofaq

C) Remantadin, interferon

D) Limonlu çay

E) Vaksin


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
181) Yayılmış epidemiya dövründə qripin profilaktika vasitələri hansıdır?

A) Antibiotik

B) Vaksin

C) Anatoksin

D) Bakteriofaq

E) Vitamin, immunoqlobulin, interferon


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
182) Qripdə infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Xəstə insan

B) Virus gəzdirici

C) Həşəratlar

D) Xəstə heyvan

E) Gəmiricilər


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
183) Uşaqlara qrip əleyhinə vaksin nə vaxt vurulur?

A) 3 yaşından yuxarı məktəbəqədər uşaq müəssisələrinə gedənlərə

B) 1 yaşına qədər

C) 2, 3, 4 ayda

D) 10-14 yaşına qədər

E) 3 yaşına qədər


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
184) Legionelyoz xəstəliyi zamanı hansı profilaktik tədbirlər aparılır?

A) Deratizasiya

B) Havanın mərkəzi kondisionerləşmə sisteminin yosunlardan və digər floradan təmizlənməsi

C) İmmunoprofilaktika

D) Şəxsi gigiyena

E) Milçəklərlə mübarizə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
185) Məxmərəyin spesifik profilaktikasında nədən istifadə edilir?

A) Antibiotik

B) Bakteriofaq

C) Dimedrol

D) Qammaqlobulin, vaksin

E) İnterferon


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
186) Məxmərəyin profilaktikasında hamilə qadınlara hansı vaksin yeridilir?

A) QPM


B) Rudivak

C) OPV


D) Euvaks

E) AGDT
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


187) Su çiçəyinin törədiciləri başqa hansı xəstəliyi törədir?

A) Skarlatinanı

B) Trixosefalyozu

C) Kəmərləyici dəmrovu

D) Raxiti

E) Anemiyanı


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
188) 10 nəfərin difteriyaya görə müayinəsi zamanı material götürmək üçün neçə ədəd tampon sifariş etmək lazımdır?

A) 15 ədəd

B) 10 ədəd

C) 25 ədəd

D) 20 ədəd

E) 30 ədəd


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
189) Oktyabrın 20-də üzündə səpki əmələ gələn uşağa qızılca diaqnozu qoyulmuşdu. İnfeksiya mənbəyi kimi o nə vaxtdan təhlükəli sayılır?

A) Prodromal dövrdən, yəni 18 oktyabrdan

B) Səpki keçdikdən sonra

C) Səpki əmələ gələn gündən, yəni 20 oktyabrdan

D) Oktyabrın 10-dan, yəni inkubasiya dövrünün sonuncu günündən

E) Prodromal və inkubasiya dövrünün sonuncu günündə yoluxucu olduğunu nəzərə alsaq oktyabr ayının 15-dən


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
190) Qan infeksiyalarının keçmə amilləri nədir?

A) Paltar və yataq ağları

B) Torpaq

C) İnyeksiya alətləri

D) Baş örtüyü

E) Su
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


191) Qan infeksiyasının keçmə mexanizmi hansıdır?

A) Fekal-oral

B) Təmas-məişət

C) Məişət əşyaları

D) Aerogen

E) Parenteral, transmissiv


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
192) Səpkili yatalağa tutulmuş xəstənin infeksiya mənbəyi kimi təhlükəli dövrü nə vaxtdır?

A) İnkubasiya dövrünün ortasında

B) Temperaturun normalaşdırılmasından 3 gün sonra

C) Rekonvalessent dövründə

D) Bütün qızdırma dövrü

E) İnkubasiya dövrü


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
193) Xəstə insanlardan sağlam şəxsə səpkili yatalaq xəstəliyinin törədicisi hansı yolla yoluxur?

A) Sirkə sürfələri ilə

B) Səpkili yatalağa tutulmuş xəstənin nəcisi ilə

C) Bitlərlə

D) Səpkili yatalağa tutulmuş xəstənin sidiyi ilə

E) Səpkili yatalaqlı xəstənin bəlğəmi və seliyi ilə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
194) Səpkili yatalaqda infeksiya mənbəyi kim sayılır?

A) Birə


B) Xəstə insan

C) Səpkili yatalaq xəstəliyindən sağalmışlar

D) Bit

E) Gənə
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


195) Brill necə xəstəlikdir?

A) Səpkili yatalağın xroniki keçən forması

B) Səpkili yatalağın residividir

C) Somatik xəstəlikdir

D) Yeni xəstəlikdir

E) Səpkili yatalağın atipik keçən forması


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
196) Pedikulyozun profilaktikasında həlledici rol nədir?

A) Tərəvəzlərin yuyulması

B) Şəxsi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi

C) Gəmiricilərin məhv edilməsi

D) Keyfiyyətli sudan istifadə

E) Qida məhsullarının termiki emalı


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
197) Bitlilik (pedikulyoz) ocağının müayinəsi zamanı nəyi müəyyən edirlər?

A) Keçmişdə pişiklə təmasda olmağı

B) Keçmişdə itlə təmasda olmağı

C) Şəxsi gigiyenanın gözlənilməsi, fərdi paltarın, darağın, dəsmalın olması

D) Stasionarda müalicə qəbul etməsi

E) Parenteral müdaxilənin olması


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
198) Malyariya necə xəstəlikdir?

A) Parazitar

B) Bakterial

C) Helmintoloji

D) Göbələk

E) Virusoloji


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
199) Malyariya xəstəliyi hansı infeksiyalara aiddir?

A) Xarici örtük infeksiyasına

B) Bağırsaq infeksiyasına

C) Sapronoz infeksiyasına

D) Tənəffüs infeksiyasına

E) Qan infeksiyasına


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
200) Malyariyanın keçmə mexanizmi necədir?

A) Fekal-oral

B) Transmissiv

C) Təmas


D) Aerogen

E) Torpaq


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
201) Malyariya xəstəliyi zamanı profilaktik tədbirlər kompleksinə nə daxildir?

A) Xəstə heyvanların vaxtında aşkar edilməsi və sanasiyası

B) Dezinfeksiya

C) Deratizasiya

D) Vaksinoprofilaktika

E) Keçiricilər ilə mübarizə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
202) Malyariyaya görə təhlükəli olan ərazilərə gedən insanların mühafizəsi üçün nə tədbiq edilir?

A) Vaksin

B) Bakteriofaq

C) Anatoksin

D) Fərdi kimyəvi profilaktika

E) İmmunoqlobulin


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
203) Malyariya ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Təcili kimyəvi profilaktika

B) Vaksinasiya

C) Nəm üsulla təmizləmə

D) Təmasda olanların təcrid edilməsi

E) Otağın havasının dəyişdirilməsi


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
204) Taun törədicisinin mənbəyi nə ola bilər?

A) Gəmiricilər

B) Taun möhtəviyyatı

C) Quşlar

D) Hava

E) Su
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


205) Taun hansı xəstəliklərə aiddır?

A) Xüsusi təhlükəli infeksiyadır

B) Ölüm faizı aşağı olan

C) Adətən ağır formada keçir

D) İnfeksiyanın letallıqla nəticələnməsi

E) Adətən yüngül formada keçir


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
206) Gəmidə taun xəstəsi aşkar edildikdə hansı tədbirlər aparılır?

A) Bakterioloji müayinə və 6 günlük karantin

B) 6 günlük karantin, təcili profilaktika və deratizasiya

C) Deratizasiya və 3 günlük karantin

D) Təcili profilaktika

E) 5 günlük karantin və bakterioloji müayinə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
207) Taunlu xəstə ilə təmasda olanlar üzərində nəzarətin müddəti nə qədərdir?

A) 10 gün

B) 6 gün

C) 35 gün

D) 21 gün

E) 14 gün


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
208) Taun ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Yalnız deratizasiya

B) Yalnız dezinfeksiya

C) Yalnız dezinseksiya

D) Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya

E) Nəm üsulla təmizləmə, otağın havasının dəyişdirilməsi


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
209) Taun xəstəliyi necə yayılır?

A) Su ilə

B) Məişət əşyaları ilə

C) Qida ilə

D) Cinsi yolla

E) Transmissiv


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
210) Taun üzrə kompleks tədbirlərə nə daxildir?

A) Xəstəliyin xaricdən gətirilməsinə qarşı xəbərdarlıq

B) Ağcaqanadlarla mübarizə

C) Milçəklərlə mübarizə

D) Gənələrlə mübarizə

E) Bitlərlə mübarizə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
211) İnsanın tulyaremiya xəstəliyinə yoluxması hansı yolla baş verir?

A) Cinsi yolla

B) Qansoran həşəratlar və gənələrlə

C) Yataq əşyaları ilə

D) Ciftlə

E) Tulyaremiyalı xəstənin mənzilində olan məişət əşyaları ilə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
212) Taun ocağından qayıdan turistə qarşı aparılan tədbirlər nədən ibarətdir?

A) 6 günə nəzarət altında olmalı

B) Hava limanında tibb məntəqəsində təcrid etmək

C) Heç bir təbdir aparılmır

D) 6 günə boksda hospitallaşdırılması

E) 6 günə ev şəraitində təcrid etmək


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
213) Diri tulyaremiya vaksini kimə vurulur?

A) Tulyaremiyalı xəstə ilə təmasda olan şəxslərə

B) Bütün əhaliyə

C) Tulyaremiya cəhətdən ekzotik ərazilərdə işləyən geoloqlara, ovçulara, meşə tədarükçülərinə

D) 18 yaşına qədər olan şəxslərə

E) 18 yaşdan yuxarı olan şəxslərə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
214) Tulyaremiya xəstəliyində infeksiya mənbəyi kim sayılır?

A) Dovşanlar, siçanlar

B) Qan soran həşəratlar

C) Quşlar

D) Qida məhsulları

E) Xəstə insanlar


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
215) B hepatitinin keçmə mexanizmi necədir?

A) Transmissiv

B) Məişət-təmas

C) Parenteral

D) Aerogen

E) Fekal-oral


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
216) B viruslu hepatitdə infeksiya mənbəyi kim sayılır?

A) Qan


B) Sperma

C) Xəstə heyvanlar

D) Quşlar

E) Kəskin və xroniki formalı xəstələr və xroniki HBs Ag gəzdiriciləri


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
217) Hansı halda B virus hepatitinə yoluxmaq olar?

A) Qida məhsulları ilə

B) Ağcaqanad dişlədikdə

C) Qan köçürmə zamanı

D) Su vasitəsilə

E) Hovuzda çimən zaman


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
218) B hepatitinin immunizasiyasında nədən istifadə edilir?

A) Cansız vaksin

B) Anatoksin

C) Diri (canlı) vaksin

D) Rekombinə edilmiş kimyəvi vaksin

E) İnterferon


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
219) Parenteral mexanizmli hepatit ocağının müayinəsi zamanı nəyə fikir verilir?

A) Ocaqda həşəratların olmasına

B) Yuyunmanın tezliyinə, hamam, bərbərxana, camaşırxanadan istifadəyə

C) İnyeksiya alıb-almamasına, stomatoloji müdaxilənin,fərdi ülgücün, darağın, diş fırçasıının olmasına

D) İstifadə edilən suyun keyfiyyətinə

E) Axırıncı 3 gün ərzində qida menyusu və xəstənin qidalanmasının xarakterinə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
220) B hepatiti əleyhinə kompleks profilaktik tədbirlərinə nə aiddir?

A) Keyfiyyətli qida məhsullarından istifadə edilməsi

B) Müalicə-profilaktik müəssisələrində sterilizasiya rejiminin gözlənməsi

C) İctimai qidalanma müəssisələri üzərində sanitar nəzarəti

D) İçməli suyun qaynadılması

E) Əhalinin istifadə etdiyi su təchizatı üzərində nəzarət


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
221) Hepatit D-yə kimlər həssasdır?

A) HBs Ag gəzdiricisi olmayan sağlam şəxslər

B) E virus hepatitli xəstələr

C) B virus hepatitli xəstələr, HBs Ag gəzdiriciləri

D) A virus hepatitli xəstələr

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
222) C viruslu hepatitində infeksiya mənbəyi kim ola bilər?

A) Kəskin və xroniki formalı xəstələr

B) Quşlar

C) Heyvanlar

D) Həşəratlar

E) Gəmiricilər


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
223) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırma hansı yolla yayılır?

A) Hava-toz və qida yolu ilə

B) Əl vermə zamanı

C) Cinsi yolla

D) Oyuncaqlarla

E) Su yolu ilə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
224) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmada infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Gəmiricilər

B) Quşlar

C) Xəstə insanlar

D) Quş yumurtaları

E) Həşəratlar


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
225) Borrelyoz xəstəliyinin törədicisi nədir?

A) Göbələklər

B) Spiroxeta ( barelia)

C) Viruslar

D) Vibrionlar

E) Helmintlər


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006

226) Borrelyoz xəstəliyində keçmə mexanizm necədir?

A) Fekal-oral

B) Vertikal

C) Transmissiv

D) Aerogen

E) Təmas
Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006


227) Borrelyozun yayılmasında hansı həşarat iştirak edir?

A) Dovşan

B) Mətbəxböcəyi

C) Ağcaqanad

D) Gənə

E) Milçək


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
228) Borrelyoz ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Otağın nəm üsulla təmizlənməsi

B) Fluoroqrafiya

C) Dezinfeksiya

D) Otağın havasının dəyişdirilməsi

E) Sterilizasiya


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
229) Hepatit B ocağında hansı dezinfeksiyadan istifadə edilir?

A) Cari dezinfeksiya

B) Deratizasiya

C) Sadalananların heç biri

D) Dezinseksiya

E) Sonuncu dezinfeksiya


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
230) C virus hepatitinə yoluxma yollarından biri hansıdır?

A) Tatuaj, pirsinq

B) Xəstəni müayinə etdikdən sonra siqaret çəkdikdə

C) Həşərat dişlədikdə ( ağcaqanaq, gənə )

D) Hovuzda çimən zaman, duş qəbul etdikdə

E) Xəstənin qab-qacağından istifadə


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
231) Xarici örtük infeksiyalarının yayılma yolları necədir?

A) Horizontal, vertikal

B) Qida, su

C) Düz və dolayı

D) Hava-damcı, hava -toz

E) Transmissiv


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
232) Xarici örtük infeksiyalarında yoluxma amilləri nədir?

A) Hava, toz

B) Daraq, dəsmal, yataq ağları, ayaqqabı

C) Qaşıq, qab-qacaq

D) Qapı dəstəkləri, açarlar

E) Qida məhsulları


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
233) Qoturluq ocağının müayinəsi zamanı nəyi müəyyən edirlər?

A) Keçmişdə parenteral müdaxilənin olmasını

B) Yuyunmanın tezliyini, fərdi yataq ağının olmasını, fərdi paltarından istifadə etmə ehtimalı

C) Xəstənin qidalanma tərzini

D) Qan köçürmənin olub-olmamasını

E) Keyfiyyətli suyun olmasını


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
234) Qoturluq xəstəliyini hansı gənələr yayır?

A) Arkazi gənəsi

B) Qamazov gənəsi

C) Qoturluq gənəsi

D) Qırmızıbədən gənəsi

E) İksoid gənəsi


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
235) Qoturluq xəstəliyi ocağında hansı tədbirlər aparılır?

A) Deratizasiya

B) Dezinfeksiya

C) Sterilizasiya

D) Havanın dəyişdirilməsi

E) Dezinseksiya


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
236) Quduzluq xəstəliyi zamanı inkubasiya dövrünün müddəti nədən asılıdr?

A) Dişləmənin lokalizasiyasından

B) Havanın rütubətindən, temperaturundan

C) Heyvanın növündən

D) Cinsindən

E) Törədicinin növündən


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
237) Quduzluq xəstəliyində infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Canavar, tülkü, çaqqal, it, pişik

B) Ev və vəhşi quşlar

C) Yalnız xəstə insan və gəzdirici

D) Qan soran həşəratlar

E) Su və qida məhsulları


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
238) Quduzluq xəstəliyinin yayılmasında iştirak edən amillər hansıdır?

A) Tər


B) Qan

C) Süd


D) Tüpürcək

E) Burun seliyi


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
239) Quduzluğun profilaktikasında vacib olan nəzarət hansıdır?

A) Epidemioloji

B) Epizootoloji – epidemik

C) Baytar

D) Parazitoloji

E) Sanitar – gigiyenik


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
240) Heyvan dişlədikdən sonra yaranın təmizləmə qaydası necədir?

A) Sabunla axar su altında yumaq, yodla silmək və 3 gün ərzində kənarlarını kəsmək və tikmək olmaz

B) Yaranın parçalanmış kənarlarını kəsmək və tikmək

C) Yaranı axar su ilə yumaq

D) Su ilə yumaq vacib deyil, 70 % - li spirtlə təmizlmək

E) Yaranı spirtlə təmizləyib, tikiş qoymaq


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
241) Antirabik vaksin nə üçündür?

A) Lazımsızdır

B) Xəstəliyin gedişini yüngülləşdirir

C) Sağalmaya kömək edir

D) Quduzluq xəstəliyinin qarşısını alır

E) Quduzluğu müalicə edir


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006

242) Quduzluq əleyhinə profilaktik immunizasiya kursu kimlərə aparılır?

A) Bütün əhaliyə

B) Yaşlı əhaliyə

C) Yalnız uşaqlara

D) Evində heyvan saxlayanlara

E) Baytarlıq laboratoriyasının işçilərinə, it tutanlara, ovçulara və s.


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
243) Antirabik vaksini harada vururlar?

A) Peyvənd otağı

B) İnfeksion xəstəliklər kabineti

C) Manipulyasiya otağı

D) Fizioterapiya otağı

E) Cərrahi, travmataloji kabinet


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
244) Dişləyən heyvan üzərində nəzarətin müddəti nə qədərdir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 45 gün

D) 25 gün

E) 30 gün


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
245) Antirabik vaksinlə müalicə- profilaktik immunizasiya əleyhinə əks göstəriş nədir?

A) Hamiləlik

B) Qızdırma

C) Xroniki hepatit

D) Əks göstəriş yoxdur

E) İmmun çatışmamazlığı


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006
246) 7 yaşında uşaq oynayan zaman it baldırından dişləyibsə və uşaq 2 ay əvvəl ADT-M anatoksinini planlı qaydada alıbsa , uşağa qarşı hansı tədbir aparmaq lazımdır?

A) Antirabik immunoqlobulin vurmaq

B) Antirabik peyvəndin kombinə edilmiş kursunu ( vaksin və immunolobulin )

C) AT-anatoksin yeritmək

D) Peyvənd aparılmır, heyvan üzərində nəzarət

E) Antirabik vaksini vurmaq


Ədəbiyyat: Л.П.Зуева, Р.Х.Яфаев. Эпидемиология. 2006

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə