Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Manna yarmasını hansı dəndən istehsal edirlər?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə6/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

401) Manna yarmasını hansı dəndən istehsal edirlər?

A) Qarabaşaq

B) Düyü

C) Arpa


D) Darı

E) Buğda
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987


402) Yaxşı keyfiyyətli buğda ununda kleykevinanın miqdarı nə qədərdir?

A) 40-50%

B) 40-45%

C) 30-35%

D) 20-30%

E) 35-40%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
403) Taxılın gənə ilə III dərəcəli çirklənməsi nə deməkdir?

A) 1 kq 15 çox nümunənin olması

B) 1 kq gənələrin külli miqdarda olması

C) 1 kq 20 qədər nümunənin olması

D) 1 kq 20 çox nümunənin olması

E) 1 kq 10 qədər nümunənin olması


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
404) Xəmirin yumşalması necə aparılır?

A) Sirkə ilə

B) Çay sodası ilə

C) Bakteriyalar,maya və kimyəvi yumşaldıcı preparatlarla

D) Çay sodası və sirkə ilə

E) Maya və çay sodası


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
405) 5 qram unu su ilə qarışdırıb titrlədikdə 2,4 ml. 0,1n natrium qələvisi sərf olunmuşdur. 100qram una nə qədər Na qələvisi sərf olunar?

Unun turşuluğu nə qədərdir?

A) 5,8°C


B) 10°C

C) 12°C


D) 2,6°C

E) 4,8°C
Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik”. “Maarif” Bakı .1977
406) 10qram 72%-li unda yoğrulmuş xəmir parçasında 2,94 qr yaş kleykevina təyin edilmişdir.Həmin unda yaş kleykevinanın miqdarı nə qədərdir?

A) 25%


B) 24%

C) 29,4%


D) 20%

E) 28%
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987


407) Qurutmaq üçün götürülən çörəyin büks ilə birlikdə çəkisi 14,86 qram. Quru çörəyin büks ilə birlikdə çəkisi 12,86 qr.Qurutmaq üçün götürülən çörəyin çəkisi 5 qramdır. Çörəyin nəmliyi nə qədərdir?

A) 42%


B) 43%

C) 41%


D) 40%

E) 44%
Ədəbiyyat: N.Bağırov “Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik” “Maarif” Bakı .1977


408) Nəyə görə yaşlı adamların qidalanmasında qarabaşaq istifadə etmək tövsiyə olunur?

A) Zülal çoxdur

B) Nişasta çoxdur

C) Yarmalarda sellüloza çoxdur

D) Zülal azdır

E) Zülalda lizin azdır


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
409) Dənin üyüdülməsindən sonra onun yetişməsi üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

A) 2-3 gün

B) 1,5 ay

C) 7 gün


D) 2 ay

E) 10 gün


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
410) Ambarda dənin ”yetişmə”müddəti nə qədərdir?

A) 2 aydan 3 aya qədər

B) 3 həftədən 2 aya qədər

C) 3-5 gün

D) 2-3 gün

E) 3 gündən 3 həftəyə qədər


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
411) Ətin əzələ toxumasında hansı zülal yoxdur?

A) Globulin

B) Miozin

C) Kollaqen

D) Aktin

E) Mioqen


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
412) Ət kombinatına hansı sexlər aiddir?

A) Tibbi preparatlar sexi

B) Sadalananların hamısı

C) Kolbasa sexi

D) Kəsmədən əvvəl heyvanları saxlamaq üçün baza

E) Toyuq kəsilmə sexi


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
413) Eventrasiya nə deməkdir?

A) Heyvanların dərisinin soyulması

B) Ətin soyudulması

C) Ətin yetişməsi

D) Cəmdəyin qansızlaşdırılması

E) Heyvanların daxili orqanlarının çıxarılması


Ədəbiyyat: A.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
414) Heyvanların hansı xəstəlikləri insana ət vasitəsilə keçir?

A) Brusellyoz, difillobotrioz

B) Brusellyoz, mastit, dabaq

C) Brusellyoz, ku-qızdırması ,vərəm

D) Brusellyoz,qara yara,dabaq,vərəm

E) Brusellyoz, opistorxoz


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
415) Dabaqla xəstə olan heyvanların ətini nə etmək olar?

A) İnsanlar üçün qorxusu yoxdur

B) Bişmiş kolbasa və konservlər hazırlamaq üçün

C) Təcili cəmdəkləri zərərsizləşdirmək

D) Yarımfabrikatlar hazırlamaq

E) Təcili ləğv etmək


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
416) Trixinellalı ətlə qidalandıqdan sonra neçə gün ərzində onlar insanın bağırsağında yetkin formaya çevrilir?

A) 15-18 gün sonra

B) 10-12 gün sonra

C) 8-10 gün sonra

D) 5-7 gün sonra

E) 2-3 gün sonra


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
417) Heyvanın daxili orqanlarını nə vaxt çıxartmaq lazımdır?

A) Ət soyuduqdan sonra 30-40 dəqiqədən gec olmayaraq

B) Qansızlaşdırdıqdan sonra 30-40 dəqiqədən gec olmayaraq

C) Ət soyuduqdan sonra 1 saat ərzində

D) Ət yetişdikdən sonra 1 saatdan gec olmayaraq

E) Ət yetişdikdən sonra 2 saatdan gec olmayaraq


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
418) Heyvanın qanı hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Yalnız texniki

B) Yalnız tibbi

C) Yalnız qidalanma

D) Yalnız tibbi və texniki

E) Qidalanma, tibbi, texniki


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва.1987
419) Hansı heyvanın əti trixinellyozun mənbəyi ola bilər?

A) Mal


B) Quş

C) Donuz


D) Dovşan

E) Qoyun
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987


420) Bakterioloji müayinə zamanı kolbasa qiyməsində nə qədər bağırsaq çöpü olmalıdır?

A) 1 qramda 3 dənə

B) 1 qramda 12 dənə

C) 1 qramda 10 dənə

D) Olmamalıdır

E) 1 qramda 7 dənə


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
421) Bişmiş kolbasalarda suyun miqdarı nə qədərdir?

A) 25-49%

B) 53-71%

C) 30% qədər

D) 40% qədər

E) 25% qədər


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
422) 40sm2 ətin sahəsində 2 ədəd finna tapılarsa nə etmək lazımdır?

A) Mükəmməl termiki emaldan sonra ictimai iaşə müəssisələrinə göndərmək

B) İctimai iaşə müəssisələrinə göndərmək

C) Ləğv etmək

D) Heyvanların yemi kimi istifadə etmək

E) Ticarət şəbəkəsinə göndərmək


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
423) Kolbasalar xarab olduqda nə baş verə bilməz?

A) Qaxsıma

B) Spirtli qıcqırma

C) Çürümə

D) Turş qıcqırma

E) Kif atma


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987

424) Qızardılma kameralarında hansı kolbasalar qızarmır?

A) Hisli


B) Hisli və yarımhisli

C) Bişmiş

D) Çiyhisli

E) Yarımhisli


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
425) Yumurtaların təzəliyini hansı cihazla təyin etmək olar?

A) Juravlyov aləti ilə

B) Mikroskop

C) Laktodensimetr

D) Butirometr

E) Ovoskop


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
426) Yumurta sarısı hansı vitaminlərin mənbəyidir?

A) A, D, C, PP

B) A, D, E, B6

C) A, D, E, K

D) A, D. B1, B6

E) A, E, K. B2


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987

427) Yumurtaların tərkibində hansı yüksək keyfiyyətli zülal daxildir?

A) Aktin


B) Miozin

C) İxtulin

D) Konalbumin

E) Miogen


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
428) Yumurta melanjının saxlama müddətini uzatmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Duzlamaq

B) Dondurmaq

C) Pasterizasiya

D) Sterilizasiya

E) Dezinfeksiya


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
429) Balığın zülalı necə adlanır?

A) Ovoglobulin

B) Miogen

C) Aktin


D) Miozin

E) İxtulin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
430) Kimyəvi tərkibinə görə balıq yeyinti məhsullarının hansı qrupuna aiddir?

A) Yağlı


B) Zülallı-yağlı karbohidratlı

C) Zülallı

D) Yağlı-zülallı

E) Yağlı-karbohidratlı


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
431) Hansı balıq növündə yağın miqdarı daha çoxdur?

A) İlanbalıq

B) Karp

C) Dəniz ulduzuD) Navaqa

E) Treska


Ədəbiyyat: A.И,Горшков, О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
432) Hansı balıq məhsulu tez xarab olan deyil?

A) Qızıl balığın kürüsü

B) Soyuq hisli balıq

C) İsti hisli balıq

D) Çay balığı

E) Nərə kürüsü


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
433) Balıq zülalında hansı aminturşular daha çoxdur?

A) Triptofan, treonin, lizin

B) Treonin, leysin, arginin

C) Lizin, treonin, arqinin

D) Metionin, lizin, triptofan

E) Metionin, leysin, izoleysin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
434) Hansı balıq dəriyeyən böcəyin sürfələri ilə zədələnmir?

A) Siyənək

B) Marinadlaşmış

C) Qaxac edilmiş, hisli, qurudulmuş

D) İlanbalığı

E) Duzlu
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987


435) Turşuya qoyulmuş balığın tərkibində sirkə turşusunun miqdarı nə qədərdir?

A) 0,2 - 2,6%

B) 7 - 8%

C) 6 - 7%

D) 6 - 12%

E) 0,6 - 1,2%


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987
436) Südün təzə olduğunu təyin etmək üçün hansı müayinələrdən istifadə edirlər?

A) Xüsusi çəkinin, NaCl təyini

B) Xüsusi çəkinin, uçucu yağ turşuların təyini

C) Xüsusi çəkinin,quru qalığın,yağlılığın, turşuluğun təyini

D) Quru qalığın, NaCl təyini

E) Quru qalığın, uçucu yağ turşuların təyini


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва.1987
437) Südün bir pilləli sterilizasiyası necə aparılır?

A) 2-4 dəqiqə ərzində 135-140 qədər qızdırılır

B) 2-4 dəqiqə ərzində 120 qədər qızdırılır

C) 2-4 saniyə ərzində 120 qədər qızdırılır

D) 2-4 dəqiqə ərzində 95 qədər qızdırılır

E) 2-4 saniyə ərzində 135-140 qədər qızdırılır


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
438) Kərə yağının keyfiyyətini təyin etmək üçün hansı fiziki-kimyəvi müayinələr aparılır?

A) Suyun, yağlılığın miqdarı, turşuluğun təyini, epihidrinaldehid reaksiyası

B) H2S təyini, yağlılığın və turşuluğun təyini

C) Ammonyakın, suyun miqdarının təyini

D) H1S1 ammonyakın, turşuluğun təyini

E) Suyun,xüsusi çəkinin, H2S təyini


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
439) İctimai iaşə müəssisələrinin layihəsində hansı binalar qrupu nəzərdə tutulmur?

A) Texniki

B) İstehsalat otaqları

C) Ticarət

D) İnzibati-məişət

E) Anbar otaqları


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
440) Yeyinti müəssisələri işçilərində olan irinli xəstəliklər nəyə səbəb ola bilər?

A) İrində olan streptokoklar məhsulları çirkləndirə bilər

B) İrində olan salmonellalar məhsulları çirkləndirə bilər

C) İrində olan diplokoklar məhsulları çirkləndirə bilər

D) İrində olan enterokoklar məhsulları çirkləndirə bilər

E) İrində olan stafilokoklar məhsulları çirkləndirə bilər


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987
441) İş qurtardıqdan sonra çörək rəfləri nə ilə təmizlənməlidir?

A) 1% sirkə turşusu

B) 1% xloramin

C) 0,1% xloramin

D) 0,1% sirkə turşusu

E) 1% xlorlu əhəng məhlulu


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
442) Salmonellyoz əsasən (60%) hansı məhsullardan keçə bilər?

A) Ət və ət məhsulları

B) Qənnadı məmulatları

C) Süd və süd məhsulları

D) Balıq

E) Yumurta


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
443) Stafilokokların inkişafı üçün optimal temperatur nə qədərdir?

A) 12°C


B) 4-6°C

C) 17°C


D) 22°C

E) 15°C
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987444) Toksikoinfeksiyaya səbəb olan mikrob hansı ola bilər?

Əgər xəstədə: qastroenterokolit, qara ciyərin zədələnməsi, poliartrit, dəri və boyun limfovəzilərin zədələnməsi, yüksək hərarət, EÇS-20-100mm/saat.

A) Protey

B) Yersinia

C) Enterokoklar

D) Cl.perfringens

E) Bac.cereus


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
445) Solanın hansı tərəvəzdə olur?

A) Pomidor

B) Kələm

C) Çuğundur

D) Kartof

E) Kök
Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987446) Çəyirdəkli meyvələrin ləpəsində hansı qlikozid var?

A) Muskarin

B) Fazin

C) Solanin

D) Amiqdalin

E) Muskaridin


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва 1987
447) Hansı göbələkdə amanitin və falloidin deyilən toksiki maddə olur?

A) Solğun əzvay

B) Quzugöbələyi

C) Xoruzgöbələyi

D) Milçəkqıran

E) Şampinyon


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
448) Hansı məhsullarda Bac.cereus inkişaf etmir?

A) Paştet qaynanmış süd

B) Qaynanmış süd, tərəvəz salatlar

C) Süd turşulu məhsullar

D) Ət qiyməsi, tərəvəz salatları

E) Ət qiyməsi, paştet


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва .1987
449) Orqanizmə qida ilə küllü miqdarda canlı mikroblar daxil olduqda hansı xəstəliklər baş verir?

A) Toksikozlar

B) Toksikoinfeksiyalar

C) Mikotoksikozlar

D) Fuzarioz

E) Aflatoksikoz


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987
450) İnsan orqanizmində yalnız toksin təsirindən baş verən xəstəliklər hansılardır?

A) Toksikoinfeksiyalar

B) İntoksikasiyalar

C) Fuzarioz

D) Aflatoksikoz

E) Mikotoksikozlar


Ədəbiyyat: A.И.Горшков. О.В.Липатова, Гигиена питания «Медицина» Москва. 1987

Kommunal gigiyena

451) Gigiyena sözünün mənası nədir?

A) Sağlamlıq gətirən

B) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

C) Sağlam həyat tərzi

D) Təmizlik

E) Xəstəliyin qarşısını alan


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena. ”Maarif” 1975
452) Sanitariya sözünün mənası nədir?

A) Xəstəliyin qarşısını almaq

B) Sağlamlıq

C) Təmizlik

D) Xəstəliklərə davamlılıq

E) Ekoloji şərait


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena. ”Maarif” 1975
453) Havanın temperaturu və rütubəti hansı amillərə aiddir?

A) Bioloji

B) Fiziki

C) Ekoloji

D) İctimai

E) Kimyəvi


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena. ”Maarif” 1975
454) Mikroorqanizmlər hansı amillərə aiddir?

A) Kimyəvi

B) Bioloji

C) Fiziki

D) Ekoloji

E) İctimai


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena. ”Maarif” 1975
455) Sanitar həkim köməkçisinin funksiyasına aid olmayan bənd hansıdır?

A) Tibbi müayinələrin keçirilməsi

B) Sanitar müayinələr aparmaq

C) Müayinə aktını tərtib etmək

D) Müayinə üçün nümunələr götürmək

E) Sanitar maarifi işini aparmaq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров, В.Ф.Кириллов, Н.Н.Трахтман. Общая и коммуналъная гигиена. «Медицина» Москва.1985

456) “Sanitar epidemioloji salamatlıq haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilib?

A) 17 noyabr 1997 ci il

B) 7 aprel 1994-cü il

C) 11iyun 1998-ci il

D) 22 oktyabr 1996-cı il

E) 10 noyabr 1992-ci il


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Səhiyyə sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunlar toplusu” Bakı ,2000


457) Bunlardan hansı sanitar həkim köməkçisinin hüquqlarına aid deyil?

A) Obyektin sanitar epidemioloji vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün müvafiq sənədləri tələb etmək

B) İstənilən məhsullardan müayinə üçün nümunələr götürmək

C) İstənilən vaxtı xidməti vəsiqəsini təqdim etməklə tabeliyində olan obyektə daxil olmaq

D) Nöqsanların aradan qaldırılması üçün göstərişlər vermək

E) Obyektin istehsalat göstəricilərinə nəzarət etmək


Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı , 1999
458) Layihələrin sanitar ekspertizası sanitar nəzarətinin hansı formasına aiddir?

A) Ekoloji nəzarət

B) Epidemioloji nəzarət

C) Cari sanitar nəzarəti

D) Radioloji nəzarət

E) Xəbərdaredici sanitar nəzarəti


Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı , 1999
459) M 1:500 miqyaslı layihədə otağın uzunluğu 2 sm göstərilibsə onun həqiqi uzunluğu nə qədər olmalıdır?

A) 10,0 m

B) 5,0 m

C) 12,0 m

D) 15,0 m

E) 7,5 m
Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı, 1999


460) Atmosfer havasında O2-nin miqdarı nə qədərdir?

A) 20-21%

B) 10-12%

C) 17-18%

D) 78-79%

E) 32-33%


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena.”Maarif” 1975
461) Atmosfer havasında və nəfəslə xaric olunan havada CO2-nin miqdarı nə qədərdir?

A) 0,3-0,4% ; 1-2%

B) 3-4% ; 7-8%

C) 0,03-0,04% ; 3-4%

D) 78-79% ; 20-21%

E) 20-21% ; 17-18%


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena.”Maarif” 1975
462) Təbiətdə CO2 hansı proseslərdə əmələ gəlir?

A) Tənəffüs,yanma,qıcqırma prosesində

B) Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılmasında

C) Radioaktiv şüalanmada

D) Mikroiqlim şəraiti dəyişdikdə

E) Fotosintez prosesində


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская, Т.А.Козлова, Г.И.Румянцев, Е.Ф.Черкасов. Общая гигиена.1973.
463) CO2 orqanizmə nə cür təsir göstərir?

A) Ürək fəaliyyətini zəiflədir

B) İstilik mübadiləsini pozur

C) Tənəffüsü tezləşdirir

D) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir

E) İmmun sistemi zəiflədir


Ədəbiyyat: Л.Г.Перекопская. Гигиена с основами организации здравоохранения.Москва.1986
464) Havada O2 –nin miqdarının azalması necə adlanır?

A) Hipoksemiya

B) Aerasiya

C) Oksigenasiya

D) Asfiksiya

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская,Т.А.Козлова,,Г.И.Румянцев,,Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973.

465) Hansı hündürlük səviyyəsində alçaq atmosfer təzyiqinin orqanizmə təsiri hiss olunmağa başlayır?

A) 1600m


B) 1800m

C) 1200m


D) 2000m

E) 3000m
Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


466) Havanın rütubəti orqanizmə nə cür təsir göstərir?

A) Qan dövranını sürətləndirir

B) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir

C) Maddələr mübadiləsini zəiflədir

D) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir

E) İstiliyin xaric olmasını çətinləşdirir


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская,Т.А.Козлова,Г.И.Румянцев,Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973
467) Havanın hərəkət sürətinin orqanizmə təsiri nədən ibarətdir?

A) Qan dövranını sürətləndirir

B) İstiliyin xaric olmasını sürətləndirir

C) İstiliyin xaric olmasını zəiflədir

D) Maddələr mübadiləsini sürətləndirir

E) Maddələr mübadiləsini zəiflədir


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская,Т.А.Козлова,Г.И.Румянцев,Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973
468) Nisbi rütubət yüksək olduqda nə üçün orqanizmdən istilik xarici çətinləşir?

A) Bədən səthindən buxarlanma sürətlənir

B) Qan damarları genəlir

C) Tənəffüs prosesi pozulur

D) Maddələr mübadiləsi zəifləyir

E) Bədən səthindən buxarlanma zəifləyir


Ədəbiyyat: Е.П.Вишневская,Т.А.Козлова, Г.И.Румянцев,Е.Ф.Черкасов.Общая гигиена.1973
469) İnsanlar üçün əlverişli temperatur nisbi rütubət və havanın hərəkət sürətinin göstəriciləri hansılardır?

A) 18-22˚S; 40-60%; 0,3-0,5m/san

B) 23-25˚S; 70-75%; 1,3-1,5m/san

C) 26-28˚S; 70-80%; 0,1-0,2m/san

D) 15-17˚S; 20-30%; 0,8-1,0m/san

E) 12-15˚S; 30-40%; 1,0-1,2m/san


Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı ,1999
470) Psixrometrin yaş və quru termometrlərinin göstəricisi eyni olarsa, nisbi rütubət nə qədərdir?

A) 80%


B) 50%

C) 70%


D) 100%

E) 90%
Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı ,1999


471) Yüksək rütubət hansı xəstəliklərin baş verməsinə şərait yaradır?

A) Ağ ciyər xərçəngi, bronxektaziya

B) Pnevmokoniozlar, pnevmotoraks

C) Göy öskürək, qızılca, difteriya

D) Pnevmoskleroz, ağ ciyər emfizeması

E) Bronxit, pnevmaniya,vərəm, revmatizm, nefrit


Ədəbiyyat: R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski. Gigiyena.”Maarif” 1975
472) Mənfi 35˚S- dən aşağı temperaturları hansı termometrlərlə ölçürlər?

A) Adi


B) Minimal

C) Spirtli

D) Civəli

E) Maksimal


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. Общая и коммунальная гигиена.Москва.1985

473) Bədən temperaturunu ölçən tibb termometri hansı növə aiddir?

A) Adi ,civəli

B) Spirtli, adi

C) Maksimal, civəli

D) Minimal spirtli

E) Adi spirtli və civəli


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı, 1999

474) Bu cihazlardan hansıları mikroiqlim göstəricilərini təyin etmək üçün istifadə olunmur?

A) Termometr, termoqraf

B) Hiqroqraf, termoanemometr

C) Anemometr, katatermometr

D) Psixrometr, hiqrometr

E) Batometr, butirometr, aerometr


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı ,1999
475) Mütləq rütubət 30 mq/m³, maksimal rütubət 50 mq/m³ olarsa havanın nisbi rütubəti nə qədərdir?

A) 50%


B) 70%

C) 40%


D) 60%

E) 80%
Ədəbiyyat: N.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena.Bakı, 1999


476) Nə üçün uzun müddət soyuq şəraitdə qaldıqda insan xəstələnir?

A) Orqanizmin həssaslığı artır

B) Epidemioloji vəziyyət kəskinləşir

C) Orqanizmin müqavimət qüvvəsi zəifləyir

D) Orqanizmin həssaslığı azalır

E) Mikrobların havada miqdarı artır


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov, İ.H.Səmədov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin