T. C. BÜLent eceviT ÜNİversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüYüklə 1,56 Mb.
səhifə9/17
tarix05.12.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#840
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

ARAÇ VE GEREÇLER:

 • Tedavi tepsisi

 • Protokole uygun hazırlanmış ilaç ve ilaç kartı

 • Antiseptik solüsyon

 • Pamuk tampon, kirli atık kabı

 • Paravan veya perde
 1. İŞLEM BASAMAKLARI:

 • Eller “El Hijyeni Talimatı’na uygun yıkanır.

 • Eldivenler giyilir.

 • İlaç ampul formu ise “Ampul Formunda İlaç Hazırlama Protokolü”ne, flakon formda ise “ Flakon Formunda İlaç Hazırlama Protokolü’ne” uygun hazırlanır.

 • Hazırlanan ilaç ve diğer malzemeler hazırlanıp, ilaç tepsisi ile hastanın yanına gidilir.

 • Yapılacak işlem hakkında hastaya bilgi verilir.

 • Uygun enjeksiyon bölgesi seçilir.

 • Hastanın genel durumuna uygun pozisyon verilir:

 • Dorsagluteal bölge ve ventrogluteal bölgeye enjeksiyon uygularken; prone, lateral yada sims pozisyon verilir,

 • Laterofemoral bölgeye enjeksiyon uygularken; supine ya da fawler pozisyon verilir,

 • Deltoid bölgede ise; supine ya da fawler pozisyonu verilir.

 • Enjeksiyon uygularken hastanın mahremiyeti korunur,

 • Enjeksiyon bölgesi belirlenir, enjeksiyon için uygunluğu (hassasiyet, nodül, renk değişikliği vb.) değerlendirilir.

 • Laterofemoral (Vastus Lateralis) Bölge: Femur başında dize kadar olan bölge 3 eşit parçaya ayrılır, ortada kalan bölümün dış yan kısmı enjeksiyon için uygun alandır, bölge palpe edilir.

 • Dorsagluteal Bölge: Gluteal bölge hayali bir hat ile 4’e bölünür. Üst ve dışta kalan ¼ parça enjeksiyon için uygun alandır (veya krista iliyaka superior ile koksiks hayali bir çizgi ile birleştirilip 3’e bölündüğünde dışta kalan 1/3’lük bölge). Bölge palpe edilir. Duyarlı ve sert bölgelere uygulama yapılmaz, diğer ekstremite değerlendirilir. Her uygulamada bölge değiştirilir.

 • Ventrogluteal Bölge: Enjeksiyon sol tarafa uygulanacaksa sağ elin avuç içi femur başının olduğu bölgeye yerleştirilerek işaret parmağı anterior superior krista iliakaya orta parmakta krista iliakaya doğru “V” şeklinde alacak şekilde konulur. İşaret ve orta parmağın oluşturduğu açının ortası uygun olan alandır.

 • Deltoid Bölge: Tabanı akromiyon çıkıntıdan geçen tepesi koltuk altında olan hayali bir üçgen çizilir. Üçgenin orta noktası enjeksiyon için uygun alandır. Her uygulamada bölge değiştirilir.

 • Belirlenen enjeksiyon bölgesi, antiseptik solüsyon ile 5 cm çapında, içten dışa doğru

friksiyonel hareketlerle, bir defada temizlenir (Bir defa silinen yere bir daha dokunulmaz).

 • İğnenin steril başlığı çıkartılır.

 • Daha az kullanılan elin yardımı ile deri ve deri altı tabakaları bastırarak gerdirilir,

 • Adalenin gevşemesi ve hastanın dikkatini başka yöne çekmek için hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir,

 • İğnenin açık ucu üstten görülecek şekilde tutulur, düzgün ve seri bir şekilde 90º açı (şişman çocuklarda 90°, zayıf çocuklarda 60° veya 45°) ile dokuya batırılır,

 • İğne doku içindeyken, enjektör kıpırdatmadan sabit tutulur,

 • Enjektörü tutan el sabit kalacak şekilde, deri ve deri altı tabakaları gerdirilerek el ile enjektörün pistonu geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir.

 • Kan gelmez ise piston yavaşça itilir, ilaç dokuda basınç oluşturmayacak hızda verilir.

 • Steril kuru tamponu enjeksiyon yeri üzerine hafifçe bastırdıktan sonra iğne, giriş açısı ve hızı ile geri çekilir.

 • Enjeksiyon alanına kanama durana kadar hafifçe baskı uygulanır.

 • Hastaya rahat pozisyon verilerek malzemeler toplanıp, temizlenip kaldırılır.

 • Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı”na uygun şekilde atılır.

 • Eller “El Hijyeni Talimatı’na uygun yıkanır.

 • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.41- İNTRAVENÖZ (DAMAR İÇİ - IV) YOLLA İLAÇ UYGULAMA TALİMATI
      1. AMAÇ: İntravenöz (Damar içi) uygulanması gereken ilacı doğru yere, doğru dozda, uygun teknikle uygulamaktır.

      2. KAPSAM: Bu talimat; intravenöz yolla ilaç uygulama faaliyetlerini kapsar.

      3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hekim ve hemşireler sorumludur.

      4. TANIMLAR:

 • Tromboflebit: Damar içi enflamasyonu ve buna eşlik eden damar içi pıhtılaşma tablosudur.

 • Projenik reaksiyon: Vücuda verilen maddelerin ateş meydana getirmesi reaksiyondur.

 • İnotrop ilaç: Kalp kası üzerine etkisi olan ilaçlar.
      1. UYARILAR ve ÖNERİLER:

Tanılama sıklığı: İnfüzyon devam ettiği sürece sürekli tanılama yapılır.

 • IV ilaç enjeksiyonu yapılmadan önce ven uygunluğu değerlendirilmelidir.

 • İlaçlar birbirleri ile etkileşimleri göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.

 • Uygulanan ilaçlar göz önüne alınarak komplikasyon ve yan etkiler yönünden izlenir.

 • Radikal mastektomi yapılan taraftan ve arterio-venöz fistül oluşumu planlanmış veya uygulanmış koldan uygulama yapılmamalıdır.

 • Hasta inotrop ilaç (dopamin vb) alıyorsa bu yoldan diğer bir ilaç puşe yapılmamalıdır.
      1. ARAÇ VE GEREÇLER:

 • Uygun büyüklükte ilaç tepsisi

 • Turnike

 • Eldiven

 • Uygun boyutta IV kanül ( 2 adet) ya da enjektör

 • Tespit için flaster

 • Üç yollu musluk

 • Antiseptik solüsyon

 • Pamuk tampon / gaz spanç

 • Yatak koruyucu örtü

 • Damla sayar seti / infüzyon pompası

      1. İŞLEM BASAMAKLARI:

 • Hazırlanan ilaç ve gerekli malzemeler ilaç tepsisine konulur.

 • Hastanın kimliği en az üç belirleyici ile kontrol edilir.

 • İşlem öncesi hasta ve hasta yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilir. Soruları varsa yanıtlanır.

 • Eller “El Hijyeni Talimatı’na uygun yıkanır.

 • Eldivenler giyilir.

 • Uygun ven seçimini yapın ve alanı destekleyerek altına tedavi muşambasını yerleştirilir.

 • Turnike, girilmek istenilen venin 15 cm yukarısından uygulanır.

 • Palpe ederek damarın doku içindeki ilerleyişi hissedilir.

 • Enjeksiyonun yavaş ve rahat yapıbileceği bir pozisyon alınır (oturulur).

 • Enjeksiyon bölgesi %10 povidon iyot ile uygulanacak venin doğrultusunda yukarıdan aşağıya doğru temizlenir.

 • İğnenin steril başlığı çıkartılır.

 • İğnenin keskin yüzü yukarı tutularak damara girmek istenilen bölgenin yaklaşık 1-2 cm altından deriye 30-40 lik açı ile girilir, iğne yaklaşık 15 derecelik açıya getirerek ven içine yavaşça sokulur ve ilerletilir.

 • Enjektör bulunan el oynatılmadan, serbest kalan el ile piston hafifçe geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir.

 • Kan gelmez ise ilaç verilmez. İğne geri çekilir. İğne yerine pamuk tamponla hafif basınç uygulanır.

 • Enjektörün iğnesi değiştirilerek, başka bir vene aynı işlem tekrarlanır.

 • Kan görüldüğünde, serbest olan el ile turnikeyi açılır.

 • İlacın tamamı, hasta gözlemlenerek ve iğnenin damarda olup olmadığı kontrol edilerek yavaşça verilir.

 • İlaç bitince iğne geri çekilir ve iğne yerine pamuk tamponla hafif basınç uygulanır.


Periferik venöz kateter varlığında IV enjeksiyon uygulaması;

 • İlaç hazırlanmış olan enjektörün ajutajı venöz kateterin giriş yerine takılır.

 • Enjektör bulunan el oynatılmadan, serbest kalan el ile piston hafifçe geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir, kan gelmezse ilaç verilmez.

 • İlacın tamamı hasta gözlemlenerek ve iğnenin damarda olup olmadığı kontrol edildikten sonra yavaşça (prospektüs bilgisine uygun sürede) verilir.

 • Enjektör kanülden ayrılarak periferik kateter steril kapak ile kapatılır.


Yapılacak tedavi infüzyon ise;

 • İV infüzyon için damar yolu açık değilse “Periferik Venöz Kateter Açılması Talimatı’na göre damar yolu açılır.

 • Hazırlanmış infüzyon mayisi serum seti yardımıyla venöz katetere yerleştirilir (Birden fazla mayi aynı kateterden gönderilecek ise, uzatma line ve üç yollu musluk kullanılır).

 • İnfüzyon mayisi 45 – 60 cm yukarıya olacak şekilde serum askısına asılır.

 • Setin klempi açılır.

 • Damla sayısı/ml orderine göre ayarlanır (Damla sayar seti veya infüzyon pompası kullanılabilir).

 • Sıvı takibi saatlik olarak takip edilir.

 • İnfüzyon bitiminde setin klembi kapatılarak ajutajdan set ayrılarak periferik kateter steril kapak ile kapatılır.

 • Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı”na uygun şekilde atılır.

 • Eller “El Hijyeni Talimatı’na uygun yıkanır.

 • Yapılan işlem ve sıvı takibi “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.
42- KAN BASINCI ÖLÇÜM TALİMATI

 1. AMAÇ: Hastanın sistemik arter kan basıncını doğru ölçerek sistolik ve diastolik tansiyon değerini belirlemek.

 2. KAPSAM: Bu talimat; ölçüm bölgelerinin tanılanması, kan basıncı sınıflandırılması, uygulama ve ölçümü etkileyen faktörleri kapsar.

 3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hemşire sorumludur.

 4. TANIMLAR:

 • Sistolik Kan Basıncı: Kalp kasıldığında kalpten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı basınçtır. Korotkof sesinin ilk duyulduğu anda manometrede ibrenin gösterdiği değerdir.

 • Diastolik Kan Basıncı: Diastolik değer ise kalp gevşediğinde hala damar duvarında mevcut olan basınçtır. Korotkof sesinin kaybolduğu anda manometrede ibrenin gösterdiği değerdir.

 1. UYARILAR ve ÖNERİLER:

 • Sistemik arter kan basıncı; Kolda brakial arter, bacakta popliteal veya dorsalis Pedis arterleri üzerinden ölçülür.

 • Ölçüm Yerine Göre Pozisyon Seçimi:

 • Brakial arterden ölçüm yapılacaksa yatar veya oturur (sırtı desteklenmiş) pozisyon

 • Popliteal arterden ölçüm yapılacaksa yüzükoyun yatar pozisyon

 • Dorsalis pedis’ten yapılacaksa sırtüstü yatar pozisyon verilir. • Ölçülecek ekstremitede aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı halinde işlem yapılmaz.

 • Trombolitik tedavi,

 • Mastektomi,

 • A-V fistül,

 • Amputasyon,

 • Kontraktür,

 • Enfeksiyon,

 • Ödem,

 • Açık yara (yanık vb),

 • Kırık-çıkık. • Sistemik arter kan basıncının ölçüldüğü durumlar:

 • Yeni yatan bütün hastalarda,

 • Diğer hayati belirtileri değişiklik gösteren hastalarda,

 • Her türlü invaziv girişimden önce ve sonrasında (normale dönene kadar),

 • Bütün postoperatif hastalarda,

 • Kan basıncı değerini etkileyecek ilaç uygulamalarından önce, uygulama esnasında (etki süresine göre) ve sonrasında (trombolitik, nitrogliserin, B-bloker, dopamin, dobutamin, adrenalin, vb.),

 • Kendisini fena hisseden (baş ağrısı, baş dönmesi,ense ağrısı,gözde kararma uçuşma, ateş basması, terleme, denge bozukluğu ifadesi, kulak çınlaması, bulantı, ağırlık çökmesi, uyku bastırması) veya kritik durumdaki hastalar (kanama, şok, senkop vb.).

 • İlk kez ölçüm yapılacaksa her iki koldan ölçüm yapılır ve yüksek olan koldan ölçümlere devam edilir.

 • Ölçüm yapılan kol kalp hizasında tutulur ve alttan desteklenir. Ölçümden önce hasta en az 5 dk. dinlendirilir.

 • Tansiyon aletinde manometre “0” konumunda olmalıdır.

 • Ölçüm aygıtının manşeti giysi üzerine yerleştirilmemelidir.

 • Ölçüm yapılacak extremitedeki kıyafet sıkı olmamalıdır.

 • Ölçüm esnasında steteskopun diafram (çan) bölümü manşetin içine sokulmamalıdır.

 • Ölçüm aygıtının içindeki hava her kalp atımında 2-3 mmHg hızla indirilir.

 • Hastada temas yolu ile bulaşan ve endemi yapan bir enfeksiyon (VRE vb.) varsa kişiye ait TA aleti kullanılır.

Yaşa Uygun Manşet Uzunluğu ve Genişliği:

YAŞ Manşet Genişliği Manşet Uzunluğu

Yenidoğan 2.5- 4 cm 5-10 cm

Bebek 6- 8 cm 12-13.5 cm

Çocuk 9-10 cm 17-22.5 cm

Erişkin 12-13 cm 22-23.5 cm

Büyük yetişkin kol 15 cm 30 cmBüyük yetişkin uyluk 18 cm 36 cm 1. ARAÇ ve GEREÇLER:

 • Kan basıncı ölçüm aygıtı,

 • Steteskop,

 • Dezenfektan,

 • Pamuk. 1. UYGULAMA:

 • İşlem öncesi hasta ve hasta yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilir.

 • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

 • Ölçüm yerine göre hastaya uygun pozisyon verilir,

 • Ölçüm yapılacak extremitedeki giysileri yukarıya doğru iyice sıvanır, eğer sıkıysa tamamen çıkartılır,

 • Ölçüm aygıtının içindeki hava iyice boşaltılır,

 • Aygıtın kolluğu:

 • Brakiyal ölçümde; dirsekten üç - dört parmak yukarıya doğru,

 • Poplitieal ölçümde; dizin biraz yukarısına (daha uzun manşet seçilir),

 • Dorsalis pedis ölçümünde; ayak bileğinden yukarıya extremitenin çevresine yerleştirin,

 • Ölçüm brakiyal arterden yapılacaksa ölçüm yapılacak kolu kalp hizasında ve alttan destekleyerek tutun,

 • Ölçüm aygıtının manometresini görebileceğiniz şekilde koyun,

 • Nabzı sayar gibi ölçüm yapılacak arterin uç noktasından nabzı palpe edin,

 • Puarın vidasını kapatın ve avuç içinde ritmik açıp kapama hareketleri ile manşeti şişirin,

 • Nabzın alınmamaya başlandığı anda manometredeki değer tahmini sistolik kan basıncını gösterir,

 • Puarın vidasını yavaşça gevşeterek her kalp vurumundan 2-3 mmHg azaltarak havayı boşaltın,

 • Korotkof sesinin ilk duyulduğu (sistolik kan basıncı) ve kaybolduğu anda (diastolik kan basıncı) manometrede ibrenin gösterdiği değerleri akılda tutun,

 • Ölçüm aygıtının içindeki havayı tekrar boşaltın ve ibreyi “0” konumuna getirin,

 • İşlemin sonunda ölçüm aygıtını hastanın ekstremitesinden çıkartın,

 • Bulunan değerler sistolik kan basıncı değeri/ diastolik kan basıncı değeri mmHg şeklinde “Hemşire Gözlem Formu”na tarih, saat, ölçülen ekstremiteyi belirterek kayıt edin,

 • Steteskobun kulağa takılan uçlarını ve diafram bölümünü dezenfektanlı pamukla silin,

 • Malzemeleri toplayın ve kaldırın,

 • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.
43- KAN/KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA TALİMATI
  1. AMAÇ: : Kan ve kan ürünleri uygulamasında; transfüzyon öncesi, transfüzyon ve transfüzyon sonrası uygulamalarda standart bir yöntem belirleyerek olası komplikasyonları önlemektir.

  2. KAPSAM: Bu protokol; kan ve kan ürünleri transfüzyonu; tanılama, uygulama, reaksiyon ve komplikasyonların takibini kapsar.

  3. SORUMLULAR: İlgili doktor, hemşire, laboratuar teknisyeni, hastane personeli

  4. TANIMLAR:

 • Ürtiker: Basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 - 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.

 • Eritem: Kılcal damarlarda konjesyon (kan toplanması) sonucunda derinin kızarması. Parmakla basmakla solar. Başta enfeksiyon ve alerji olmak üzere çeşitli nedenlerle olabilir.

 • Dispne: Kişinin güçlükle nefes alıp vermesi halidir.

 • Taşikardi: Kalbin atım sayısının artarak, normal değerlerin üzerine çıkması haline denir.

 • Bradikardi: Dinlenme halindeki sağlıklı bir erişkinin normal kalp atışından daha yavaş olarak belirlenen kalp atışlarına denir. Kesin bir sınırı olmamakla birlikte, dakikada 60′tan daha az kalp atışında bradikardi düşünülür.

 • Cross-match: Kan veren kimse ve alıcı arasındaki uygunluğu belirlemek için kullanılan kan testidir. (Organ nakli, kan nakli vs. den önce yapılır.)
  1. UYARILAR ve ÖNERİLER:

 • Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda % 0,9 NaCl dışında aynı damardan ilaç ve sıvı verilmez ve kan/kan ürünleri içine ilaç ilave edilmez.

 • Kan/kan ürünleri, transfüzyon öncesine kadar kan bankası ünitesinde, belirlenen koşullarda saklanmalıdır.

 • Kan/kan ürünleri servise ulaştıktan sonra bekletilmez, kesinlikle ısıtılmaz.(sıcak su içine, radyatör üstüne ve direk güneş ışığı alan yere konulmaz)

 • Taze donmuş plazma eritildikten sonra kesinlikle dondurulmamalıdır.

 • Tam kan, eritrosit süspansiyonu ve trombosit süspansiyonu hemen; taze donmuş plazma, plazma eriticilerinde eritildikten sonra kan bankasında transfüzyona hazır hale gelir. Bekletilmeden hastaya uygulanmalıdır.

 • Transfüzyonda kullanılan tüm set ve filtreler en çok 4 saat ve ya her ünite transfüzyondan sonra yenileri ile değiştirilmelidir.

 • Uygulama süresi hastanın klinik durumuna göre belirlenir. Her bir ünite eritrosit süspansiyonu/tam kanın transfüzyonu 1-3 saatte, maksimim 4 saatte tamamlanır. Trombosit süspansiyonu ve TDP için transfüzyon süresi 2 saati aşmamalıdır.

 • Hastanın kan basıncı 180/100mmHg, vücut ısısı 37,5 C’nin üzerinde ise transfüzyona başlanmamalı, doktora iletilmelidir.

 • İki ve üstü kan transfüzyon uygulamalarında; alerjik reaksiyonu hangi kanın yaptığının tespiti açısından aynı anda hastaya birden fazla kan takılmamalıdır.

 • Kan ürünü üzerinde; hastanın adı soyadı, kan grubu ve numarası, serolojik test sonucu, alınış ve son kullanma tarihi olmalıdır. Bu bilgilerin eksikliği durumunda kan ürünleri kullanılmamalıdır.

 • Reaksiyonlar açısından, transfüzyon süresince ve sonrasında hasta aşağıdaki bulgular açısından gözlenmelidir. • Deride kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eritem

 • Transfüzyon uygulanan damar boyunca yanma hissi

 • Ateş

 • Göğüs ağrısı, dispne

 • Baş ağrısı

 • Bulantı kusma

 • Taşikardi ya da bradikardi

 • Hipertansiyon veya hipotansiyon  1. ARAÇ VE GEREÇLER:

 • Uygulanacak kan ürünü

 • Antihistaminik, adrenalin, atropin, antipiretik, O2 tüpü ve maskesi

 • Kan transfüzyon seti

 • Pamuk tampon

 • Enjektör

 • Povidon iyot ve ya % 70 alkol

 • Anjioket

 • EDTA’lı cbc tüpü

 • Nonsteril eldiven

 • Flaster

 • Turnike

 • Tedavi tepsisi


  1. İŞLEM BASAMAKLARI:

 • Kan ve Kan Bileşenleri Nakli İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu” hasta orderi ve kan ürünü uygunluğu kontrol edilir.

 • Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.

 • Eller “El Yıkama Talimatına” uygun olarak yıkanır.

 • Non steril eldiven giyilir.

 • Hastadan kan gurubu ve cross-match için EDTA lı tüpe kan numunesi alınır ve cross- match istek formu ile birlikte kan bankasına gönderilir.

 • Kan bankasında hazırlanan kan/kan ürününün servise “Kan Bileşeni İstek Formu” ile birlikte kan taşıma kutusu içinde servise gelmesi sağlanır. Cross- match uygunluğu kontrol edilir.

 • Kan/ kan ürünleri filtreli setle ( kan transfüzyon seti) setlenerek havası çıkartılır.

 • Hastanın vital bulguları kontrol edilir.

 • Damar yolu uygunluğu kontrol edilir. Yeni damar yolu açmak zorunda iseniz hastaya nedenini açıklayarak hastayı hazırlayın.

 • Kan/ kan ürünleri yoğun sıvılar olduğu için orta büyüklükte bir damar ve kateter seçilerek “Periferik Venöz Kateter Takılması Talimatı”na göre venöz kateter takılır.

 • Hazırlanan kan ürünü açılan damar yoluna takılır.

 • İnfüzyon, damla sayısı 10-15 damla/dk olacak şekilde başlatılır ve reaksiyon açısından hasta gözlenir. Reaksiyon 15 dakika içinde gelişmedi ise, hastanın durumuna göre infüzyon hızı ayarlanır.

 • Eritrosit içeren kan ürünleri transfüzyonunu en geç 4 saatte, TDP ise eridikten sonra en geç 1 saat içinde verilir.

 • Hastanın vital bulguları 30 dakika aralarla takip edilir ve kaydedilir.

 • İnfüzyon süresince hasta reaksiyonlar yönünden gözlenir.

 • Olası reaksiyonlar için, acil arabası ve O2 tüpü hazır bulundurulur.

 • Reaksiyon geliştiğinde transfüzyon durdurulup, hastanın doktoruna haber verilir. Kan torbası atılmaz, “Kan Bileşeni İstek Formu” ile beraber serolojik testlerin tekrarlanması için kan bankasına gönderilir.

 • Transfüzyon bittiğinde, set damar yolundan çıkarılır ve damar yolu 10 cc SF ile yıkanır.

 • Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı”na uygun şekilde atılır.

 • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

 • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.
44- KLİNİKTE YATAN HASTANIN TABURCU EDİLMESİ TALİMATI
 1. AMAÇ: Hasta ve ailesine, devam edecek tıbbi bakım ve işlemleri öğretmek, hastanın evde bakım süresince oluşabilecek sorunlarla ilgili korku ve endişelerini gidermek amacına yönelik standart bir yöntem belirlemektir.

 2. KAPSAM: Bu talimat hastayı, bakımın bir sonraki safhasına, evde ya da diğer bir kurumda bakıma hazırlamak, hastanın bakımının kendisi, aile üyeleri ya da sağlık personelince gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak üzere oluşturulan, sürekli bakım sürecine yönelik bilgileri kapsar.

 3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hemşireler ve hekimler sorumludur.

 4. Yüklə 1,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin