Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1


Član 18. Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MEDYüklə 3,37 Mb.
səhifə18/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Član 18.

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

„DUPLICATE”,

3. Napomena iz tačke 2. unosi se u rubriku 7 duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

4. Duplikat nosi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i važi od tog datuma.Član 19.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

Kada se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u strani ugovornici, moguće je zameniti originalni dokaz o poreklu s jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta unutar te strane ugovornice. Zamenjeno uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.Član 20.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki i međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod „odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja”, za vođenje takvih zaliha.

2. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u tački 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovom konvencijom.

Član 21.

Uslovi za popunjavanje izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED

1. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED iz člana 15. tačka 1. pod (v) može dati:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 22, ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Bez obzira na odredbe tačke 3. ovog člana, izjava o poreklu može biti data i u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i: • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3 i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla;

(v) Ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

3. Izjava o poreklu EUR-MED može biti data, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i: • kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili

 • proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

 • kumulacija je primenjena sa materijalima sa poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

 • proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3;

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

 • kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

 • proizvodi mogu biti ponovno izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

4. Izjava o poreklu EUR-MED sadrži jednu od navedenih rečenica na engleskom jeziku:

 • ako je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

„CUMULATION APPLIED WITH ……” (naziv zemlje/zemalja)

 • ako je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

“NO CUMULATION APPLIED ”

5. Izvoznik koji daje izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED biće spreman da u bilo koje doba na zahtev carinskih organa strane ugovornice izvoznice podnese na uvid sva odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje poreklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ove konvencije.

6. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u aneksima IVa i IVb koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tim aneksima i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva strane ugovornice izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

7. Izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED nosi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 22. ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima strane ugovornice izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu o poreklu koja ga identifikuje, kao da je nju sam svojeručno potpisao.

8. Izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED izvoznik može popuniti kada se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u strani ugovornici uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 22.

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi strane ugovornice izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu: „ovlašćeni izvoznik”), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava o poreklu ili izjava o poreklu EUR-MED bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ove konvencije.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu o poreklu, odnosno u izjavu o poreklu EUR-MED.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz tačke 1, kad ne ispunjava uslove iz tačke 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.Član 23.

Važenje dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u strani ugovornici izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima strane ugovornice uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima strane ugovornice uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u tački 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi strane ugovornice uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.Član 24.

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima strane ugovornice uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu određenog sporazuma.Član 25.

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi strane ugovornice uvoznice, uvoze u više pošiljki rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.Član 26.

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ove konvencije, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.Član 27.

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 16. tačka 3. i člana 21. tačka 5. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili izjavom o poreklu ili izjavom o poreklu EUR-MED mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice i da ispunjavaju ostale uslove iz ove konvencije, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili internom knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u određenoj strani ugovornici, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u strani ugovornici u skladu sa ovom konvencijom;

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan strane ugovornice primenom člana 11, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 28.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED čuvaće dokumente iz člana 16. tačka 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED, čuvaće najmanje tri godine kopiju te izjave o poreklu, kao i dokumente iz člana 21. tačka 5.

3. Carinski organi strane ugovornice izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 16. tačka 2.

4. Carinski organi strane ugovornice uvoznice, čuvaće najmanje tri godine uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED i izjave o poreklu i izjave o poreklu EUR-MED koji su im podneti.

Član 29.

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očigledne formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 30.

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnim valutama strana ugovornica ekvivalentni iznosima izraženim u evrima utvrđivaće se godišnje od strane svake strane ugovornice.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila strana ugovornica na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Iznos će biti dostavljen Evropskoj komisiji do 15. oktobra, a primenjuje se od 1. januara sledeće godine. Evropska komisija će obavestiti sve zainteresovane strane o tim iznosima.

4. Strana ugovornica može, iznos koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Strana ugovornica može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog tačkom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev bilo koje strane ugovornice, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.GLAVA VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

Član 31.

Administrativna saradnja

1. Carinski organi strana ugovornica dostaviće jedna drugoj, preko Evropske komisije, uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja, izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ove konvencije, strane ugovornice pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED, izjava o poreklu i izjava o poreklu EUR-MED i tačnosti podataka u tim dokumentima.

Član 32.

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa strane ugovornice uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ove konvencije.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz tačke 1, carinski organi strane ugovornice uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu o poreklu ili izjavu o poreklu EUR-MED, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima strane ugovornice izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi strane ugovornice izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi strane ugovornice uvoznice odluče da suspenduju odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica i da li ispunjavaju druge uslove iz ove konvencije.

6. Ako, u slučaju opravdane sumnje, odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 33.

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 32. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, takav spor biće podnet bilateralnom telu uspostavljenom odgovarajućim sporazumom. U ostalim sporovima koji se ne tiču verifikacionih procedura iz člana 32. i odnose se na tumačenje ove konvencije, biće dostavljeni Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanja sporova između uvoznika i carinskih organa strane ugovornice uvoznice primenjuje se zakonodavstvo strane ugovornice uvoznice.

Član 34.

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.Član 35.

Slobodne zone

1. Strane ugovornice preduzeće sve potrebne mere kako bi obezbedile da proizvodi kojima se trguje a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju, osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz strane ugovornice uvoze u slobodnu zonu i prati ih dokaz o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu sa odredbama ove konvencije.

ANEKS I

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U ANEKSU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 5. Priloga I ove konvencije.Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka „ex”, to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, susedna pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj tački dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.


Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə