Zestawienie uwagYüklə 265,35 Kb.
səhifə6/12
tarix28.04.2017
ölçüsü265,35 Kb.
#15985
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

W zakresie wykreślenia zapisu – uwaga nieuwzględniona. Fundusz wyjaśnia, iż przewidywane jest wdrożenie w Ewidencji Godzin Wsparcia narzędzia, które pozwoli organizacji na weryfikację czy dany beneficjent widnieje już jako uczestnik w projekcie innej organizacji (obecnie narzędzie jest w fazie projektowej). Funkcjonalność, będzie polegała na tym, iż przy zakładaniu karty beneficjenta system będzie sprawdzał czy beneficjent nie posiada karty beneficjenta w tym samym czasie w projekcie innego Wnioskodawcy. Porównywane będą daty realizacji całego projektu. Jeżeli okresy realizacji projektu będą całkowicie lub częściowo zbieżne, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

W przypadku projektów realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundusz przed 2016 r.– niezgłoszenie przez BO informacji o ewentualnym udziale w innym projekcie nie powoduje negatywnych konsekwencji dla Zleceniobiorcy. Jeżeli na etapie rozliczania dofinansowania okaże się że BO uczestniczył w kilku projektach, których cele realizacji zakładały osiągnięcie takich samych efektów – ewentualne negatywne konsekwencje mogą powstać jedynie dla tego ze Zleceniobiorców, który nie zweryfikuje możliwości udziału danego BO w projekcie (np. na podstawie oświadczenia BO).
14.

Rozdział VII ust. 3

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

Nieprecyzyjnie określona grupa docelowa ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Procentowy udział osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 10%, jednak niejasny jest warunek „nie dotyczy” – czy osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą niepełnosprawność o charakterze psychicznym oraz niepełnosprawność sprzężoną mogą być uczestnikami projektu, jednak nie będą wliczane do w/w 10%, czy do pozostałych 90%, czy wyeliminowane w ogóle z udziału w projekcie. Brak dodatkowych informacji dotyczących pozostałych 90% uczestników projektu. W związku z czym trudno jest określić precyzyjnie grupę docelową beneficjentów i jednocześnie ustalić rodzaj wskaźników efektywności, ich poziom oraz sposób pomiaru.

Uwaga uwzględniona – zapis zostanie przeredagowany, tak aby nie budziło wątpliwości, iż przy wyliczeniu maksymalnej liczby BO projektu z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są brane pod uwagę beneficjenci ze wskazanymi w treści ogłoszenia rodzajami niepełnosprawności.
15.

Rozdział VII ust. 5-6


Fundacja Vis Maior

Zgłaszający się do projektu BO oświadcza, czy jest uczestnikiem WTZ lub ŚDS. Trudne jest do ustalenia, czy indywidualny plan rehabilitacji i terapii danego BO pokrywa się z zakresem merytorycznym projektu. Niejednokrotnie uczestnicy WTZ i ŚDS nie znają treści ustalonych dla nich IPRiT. To z reguły oznacza, że osoby takie są z góry wykluczane z udziału w projektach poza WTZ lub ŚDS. Koordynator projektu nie jest w stanie sprawdzić zawartości IPRiT.

Rozwiązanie:

Przeniesienie odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych z organizacji na Beneficjenta Ostatecznego. Stworzenie narzędzi, które sprawią, by to Beneficjent ostateczny wyjaśnił zaistniałą sytuację wprost w PFRON, ewentualnie za pośrednictwem organizacji.

Niezgłoszenie przez BO informacji o ewentualnym uczestnictwie w WTZ (ŚDS) lub podanie przez BO błędnych informacji nie powoduje negatywnych konsekwencji dla Zleceniobiorcy. W sytuacji gdy na etapie rozliczania dofinansowania okaże się, że BO jest uczestnikiem WTZ (ŚDS), a zakres wsparcia udzielonego w projekcie pokrywa się ze wsparciem udzielanym w WTZ (ŚDS) – ewentualne negatywne konsekwencje dla Zleceniobiorcy mogą powstać jedynie wówczas gdy na etapie rekrutacji do projektu nie zweryfikował (np. na podstawie oświadczenia BO) możliwości udziału danego BO w projekcie.
16.

Rozdział VII ust. 5

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

Nie jest czytelna informacja czy zapis „W projekcie nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do warsztatu terapii zajęciowej” w sytuacji gdy projekt jest adresowany do uczestników wtz, czy również kiedy pomieszczenia wtz wykorzystywane są dla zupełnie odrębnej grupy beneficjentów.

Proponowany zapis: „W projekcie, którego beneficjentami ostatecznymi są uczestnicy wtz nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem (…)”.

W sytuacji gdy organizacja realizuje projekt w pomieszczeniach warsztatu terapii zajęciowej dla grupy osób niebędących uczestnikami warsztatu, w godzinach, gdy warsztat nie pracuje koszty utrzymania pomieszczeń – media, koszty sprzątania itp. wzrastają. Zapis pkt 5 nie jest czytelny, czy te koszty można finansować w ramach projektu.

Yüklə 265,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə