Zestawienie uwagYüklə 265,35 Kb.
səhifə8/12
tarix28.04.2017
ölçüsü265,35 Kb.
#15985
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Uwaga uwzględniona.
20.

Rozdział VII ust. 9

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy Koło w Stargardzie

Treningiem samodzielności mogą być objęci beneficjenci ostateczni, którzy ukończyli 18 rok życia.

Osoby, które ukończyły 16 lat nie mają uprawnień osoby dorosłej. Prowadzenie wówczas usamodzielniania w mieszkalnictwie ma charakter wyłącznie instytucjonalny pod względem formalno-prawnym miejsca zamieszkania. ON nie występuje wówczas jako pełnoprawny beneficjent. Usamodzielnianie z samej nazwy wskazuje na wymóg wiekowy, aby beneficjent mógł uczestniczyć w pełni prawnie. Co zrobić z 16-letnim beneficjentem, kiedy skończy 18 lat? Jako 16-latek może być TYLKO uczestnikiem realizacji zadania. W zapisach Konwencji Art. 19 wyraźnie wskazano prawo „wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadach równości z innymi osobami, a także nie będą zobowiązane do mieszkania w szczególnych warunkach”.

Uwaga nieuwzględniona. W przypadku projektów wieloletnich osoba, która jest rekrutowana do projektu w I okresie realizacji kończy udział w projekcie już jako osoba pełnoletnia. Należy także zauważyć, iż poziom zapewnienia warunków dla osób od 16 r.ż. jest podobny do poziomu zagwarantowania opieki dla osób z ograniczonym prawem do czynności prawnych, które ukończyły 18 r.ż.
21.

Rozdział VII ust. 11 pkt 1

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

Dodanie zapisu: formy wsparcia realizowane poza placówką – pod warunkiem, iż ze wsparcia tego korzystać będą szczególnie podopieczni placówki (beneficjenci ostateczni projektu) dla których udział w tych formach wsparcia stanowić będzie uzupełnienie rehabilitacji prowadzonej w placówce.

Dodanie słowa „szczególnie” sprawi, iż część BO nie zostanie wykluczona z projektu. Są to np. BO którzy potrzebują na etapie do którego doszli w procesie terapii korzystać z pomocy (np. asystenta) tylko w środowisku, gdzie natykają się na problemy, które rodzą naturalne sytuacje. Są to również BO, dla których z powodu złego stanu zdrowia i funkcjonowania jest problemem systematyczne dojeżdżanie do placówki na zajęcia. Takim BO wsparcia na terenie domu mógłby udzielać np. asystent. Asystent realizowałby IPD pod kierunkiem i w porozumieniu z terapeutom. Obecny zapis wykluczy ze wsparcia tych beneficjentów, pozbawi ich to możliwości podtrzymywania i wykorzystywania w życiu społecznym nabytych umiejętności, narazi na regres.

Uwaga nieuwzględniona. Ewentualna możliwość realizacji form wsparcia poza placówką (w projekcie który dotyczy prowadzenia rehabilitacji w placówce) może dotyczyć wyłącznie osób, które są podopiecznymi placówki (tj. osób na rzecz których projekt jest realizowany).
22.

Rozdział VII ust. 12 oraz dodanie ust. 14

Fundacja SYNAPSIS

W ust. 12 dodanie do zapisu:

12. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13

na końcu wyrażenia „i 14” oraz dodanie ust. 14 w brzmieniu:

14. Postanowień ust. 12 nie stosuje się do wieloletnich umów zawieranych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (powierzenie realizacji zadań publicznych).


Zasadne jest wprowadzenie wskazanej modyfikacji tego zapisu, by jednoznacznie z niego wynikało, że wnioski mogą być składane przez organizacje pozarządowe, które realizują projekty w ramach wieloletnich umów z PFRON na zadania powierzane, jeżeli te umowy obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Uwaga uwzględniona – zapis zostanie doprecyzowany w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach konkursu nr 17 (powierzeniowego) pn. „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”. Realizacja projektów w tym konkursie nie powinna wykluczać możliwości zgłoszenia wniosku na tę samą placówkę w konkursie nr 2/2016.
23.

Rozdział VII ust. 12

Fundacja SYNAPSIS

W ust. 12 zmiana w zapisie:

12. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

I nadanie zapisowi brzmienia:

12. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (w przypadku, gdy zaplanowane w projekcie działania pokrywają się z działaniami realizowanymi na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów ) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”Uważamy za zasadne umożliwienie składania wniosku na zadania nowe, które nie są realizowane przez podmiot w ramach dotychczas realizowanych umów z PFRON. Takie podejście umożliwi składanie wniosku dotyczącego zupełnie odrębnych działań obejmujących również innych beneficjentów, niż zadania dotychczas realizowane. Przykładowo organizacja może złożyć wniosek na szkolenia dla otoczenia osób niepełnosprawnych lub promocję problematyki związanej z niepełnosprawnością w przypadku, gdy w ramach dotychczas realizowanych umów z PFRON prowadzi projekt obejmujący rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami.


Yüklə 265,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə