Zestawienie uwagYüklə 265,35 Kb.
səhifə11/12
tarix28.04.2017
ölçüsü265,35 Kb.
#15985
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Uwaga nieuwzględniona. Co do zasady PFRON powinien ogłaszać konkursy o zasięgu ponadregionalnym lub ogólnopolskim (konkursy lokalne powinny ogłaszać powiaty; konkursy regionalne samorządy województw). Możliwość zgłaszania projektów lokalnych lub regionalnych w ogłaszanych przez PFRON konkursach powinna być stosowana jedynie wówczas gdy zapewnienie udziału BO z kilku województw w projektach jest niemożliwe lub nieracjonalne.
31.

Rozdział IX ust. 2

Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Zwiększenie ilości okresów realizacji projektów wieloletnich – „Zakończenie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie później niż 31 marca 2022 roku”

Przedłużenie okresu realizacji projektu daje większą stabilizację pracy placówki, zapewnia bezpieczeństwo udzielania wsparcia Beneficjentom przez dłuższy czas, przez co umożliwia realizację celów długoterminowych. Niektóre działania wymagają kilkuletniego nakładu pracy aby osiągnąć zamierzone cele. W projekcie dwuletnim ich realizacja jest zwyczajnie niemożliwa.

Uwaga nieuwzględniona. Dłuższa perspektywa finansowania projektów wieloletnich, angażuje znaczne środki finansowe PFRON w ramach trybów pozakonkursowych, a tym samym utrudnia planowanie przez PFRON nowych konkursów.
32.

Rozdział IX ust. 5 i 6

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO

W ust. 6 powinien znaleźć się zapis, iż aktualizowany wniosek opiniowany jest na analogicznych zasadach jak wniosek pierwotny.

Rok rocznie wnioski są porównywane do tych poprzednich lat, bez uwzględnienia warunków rynkowych, który jest dynamiczny. Odchodzi się od zasady najniższej ceny w ustawie o zamówieniach publicznych, a bierze się pod uwagę jakość i inne kryteria. Powinno to bezwzględnie zmienić stanowisko oceniających w tej kwestii. Nie można zaniżać kosztów realizacji, kosztem efektywności. Przy wniosku wieloletnim należy uwzględnić poziom wzrostu cen w oparciu o rynkowe uwarunkowania, co będzie jednym z elementów zapewniających skuteczność realizowanego projektu. Nie można się zgodzić z tym, że wartość wysokiej jakości usług jest zaniżana z powodu zmniejszonej dotacji (do 80% uznanej kwoty) z powodu ograniczonych środków. Są to nieuzasadnione „oszczędności” mogące się odbić się na beneficjentach.

Uwaga nieuwzględniona. Komisja działająca w trybie pozakonkursowym nie przeprowadza ponownej oceny merytorycznej projektu. Ocenia czy złożona na kolejny okres finansowania aktualizacja jest spójna z projektem objętym umową wieloletnią. Ocenia zgłoszone przez Wnioskodawcę ewentualne zmiany w projekcie, ale przede wszystkim weryfikuje szczegółowy budżet projektu na kolejny okres finansowania (z uwzględnieniem aktualnych warunków realizacji projektu). Szczegółowe zasady przeprowadzenia oceny aktualizacji projektu wieloletniego zawarte są w regulaminie trybu pozakonkursowego, który stanowi załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”.
33.

Rozdział IX ust. 7

Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Sugerujemy nie przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku jeżeli założenia wniosku na kolejne okresy finansowania nie różnią się merytorycznie od poprzednich okresów.

Jeżeli budżet nie zawiera nowych pozycji nie powinien być on oceniany by nie nastąpiła sytuacja, w której w pierwszym okresie komisja przyznaje środki, a w drugim okresie (np. gdy wnioskodawca ma już podpisane umowy z podwykonawcami niektórych usług na okres trwania całej umowy wieloletniej w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu) niektóre pozycje uznaje za niepotrzebne lub zawyżone.

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie jw.
34.

Rozdział X ust. 1

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zapis obecny:

1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu, z zastrzeżeniem iż wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione wyłącznie w postaci: 1) wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), i/lub 2) wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).

Propozycje zmian:

Umożliwienie wykazywania sal zajęciowych jako wkładu niefinansowego rzeczowego w ramach projektów (wycenianego na podobnej zasadzie jak wolontariat – przyjęcie stawki standardowej za godzinę użyczenia sali; jeśli miałaby zostać rozliczona wyższa stawka, konieczne byłoby jej wyliczenie, np. korzystając z doświadczeń projektów systemowych PO KL). Możliwość wykorzystywanie do pokrycia podstawowego wkładu własnego środków pochodzących ze źródeł publicznych (spoza PFRON).Organizacje pozarządowe, realizujące projekty PFRON i inne (m.in. finansowane z EFS, np. RPO), nie mają w zdecydowanej większości znaczących wpływów finansowych ze źródeł niepublicznych, stąd też wniesienie wkładu własnego w formie finansowej stanowi dla nich ogromny problem, nierzadko jest to niemożliwe. PFRON zauważył ten problem, uruchamiając Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”, przeznaczony do pokrycia wkładów własnych, wymaganych w ramach RPO. PFRON umożliwia wniesienie wkładu własnego w formie wolontariatu, lecz przy dużych projektach, jak również wciąż raczkującej kulturze wolontariatu w Polsce, jest bardzo trudnym zapewnienie go w ilości wystarczającej do pokrycia wkładu własnego niefinansowego. Już teraz, aby zapewnić odpowiedni wkład własny niefinansowy (w formie wolontariatu) personel organizacji coraz częściej zmuszony jest do np. pracy związanej z zarządzaniem projektami częściowo w formie bezpłatnej, wolontarystycznej. Ponadto, kategoria I budżetu jest ograniczona wartościowo do max. 10% wartości dofinansowania – na co składa się suma pozycji płatnych i wolontarystycznych (z tym, że uwzględnienie wolontariatu automatycznie obniża możliwy do wykorzystania limit przy pozycjach płatnych, tzw. „gra o sumie zerowej”). Kategoria ta nie pozwala na przekroczenie ograniczenia 10% nawet w przypadku, gdy z wyliczeń wynika, że niezbędne do efektywnej realizacji projektu obciążenie czasowe personelu uwzględnionego w jej ramach przekracza maksymalny możliwy limit. W takiej sytuacji organizacja chciałaby uwzględnić w tej kategorii rzeczywistą wymaganą przez projekt liczbę godzin np. kierownika projektu lub personelu rozliczającego, który to czas osoby te i tak muszą poświęcić, aby projekt był realizowany w sposób właściwy, czego jednak uczynić nie może. Czas ten stanowi więc dodatkowy, „ukryty” i niemożliwy do uwzględnienia w budżecie wkład własny tej organizacji – co nie powinno mieć miejsca, gdyż powinna być możliwość jego uwzględnienia w budżecie. Rozwiązaniem optymalnym byłaby możliwość uwzględnienia w tej kategorii godzin w formie płatnej z zastosowaniem istniejącego limitu 10% oraz – zgodne z rzeczywistością - uwzględnienie w budżecie pozostałych potrzebnych godzin w formie wolontariatu, niewliczającego się do tego limitu – co jest obecnie niemożliwe. Zwiększanie udziału wolontariatu w zarządzaniu projektem kosztem personelu płatnego jest możliwe do realizacji w krótkim okresie, ale przy projektach długich, często kilkuletnich, musi prowadzić to do obniżenia jakości tych projektów, m.in. ze względu na rotację personelu o odpowiednich kwalifikacjach, któremu nie ma jak zapłacić. W ramach projektów zachodzi konieczność realizacji zajęć w wynajętych lub użyczonych salach szkoleniowych – liczba godzin na które konieczne jest zapewnienie sal jest szczególnie duża w przypadku projektów uwzględniających wsparcie indywidualne dla ich uczestników. PFRON umożliwia wprawdzie wpisanie do budżetu pozycji kosztowej „wynajem sal”, lecz wiele organizacji bardzo ogranicza wykorzystanie tej możliwości (do absolutnie niezbędnego minimum), gdyż oznaczałoby to znaczące podwyższenie kosztu jednej godziny wsparcia, a co za tym idzie – negatywną ocenę finansową projektu. Oznacza to, że liczba godzin (płatnych) wynajmu sal, przewidziana w budżecie nie jest wystarczająca do efektywnej realizacji projektu, a więc organizacje są zmuszone do zapewnienia tych sal w inny sposób (np. poprzez ich użyczenie przez zaprzyjaźnione ośrodki itp.); bez zapewnienia miejsca do realizacji zajęć prowadzenie projektu jest niemożliwe. Faktycznie więc, bezkosztowe z punktu widzenia PFRON, zapewnienie sal przez organizacje prowadzące projekty jest de facto formą wniesienia przez te organizacje „ukrytego” wkładu własnego, którego nie można uwzględnić jako formalnego wkładu własnego w ramach projektu, a którego wniesienie (zapewnienie sal na zajęcia) jest konieczne i bez którego projektu prowadzić się po prostu nie da. W ramach wkładu własnego finansowego PFRON nie dopuszcza wykorzystywania środków finansowych pochodzących ze źródeł publicznych. Tymczasem, w ramach projektów finansowanych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego itp. możliwe jest wykazywanie wkładu własnego finansowego, pochodzącego z PFRON, nie ma również ograniczeń wnoszenia wkładu własnego z innych środków publicznych; projekty finansowane z PFRON mogą się znakomicie uzupełniać z projektami finansowanymi z EFS. Fundacja jest zdania, iż warto ujednolicić tę sprawę przy okazji niniejszych konsultacji.

Yüklə 265,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə