Zestawienie uwagYüklə 265,35 Kb.
səhifə7/12
tarix28.04.2017
ölçüsü265,35 Kb.
#15985
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Uwaga nieuwzględniona. Koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń WTZ nie mogą być wykazywane w projekcie bez względu na docelową grupę beneficjentów. Koszty eksploatacji pomieszczeń WTZ finansowane są ze środków PFRON na podstawie innego tytułu ustawy.
17.

Rozdział VII ust. 6

Stowarzyszenie Na Tak z Poznania

Usunięcie zapisu „W projekcie nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do środowiskowego domu samopomocy”.

Lub zmiana zapisu na „W projekcie koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do środowiskowego domu samopomocy mogą być wykazywane wyłącznie w ramach wkładu własnego Wnioskodawcy”.

Założenia konkursu umożliwiają pokrywanie kosztów własnych projektu ze źródeł publicznych. Wskazany zapis ogranicza tą możliwość w przypadku projektu realizowanego w środowiskowym domu samopomocy. Powyższy zapis jest zrozumiały w przypadku warsztatów terapii zajęciowej, które są finansowane ze środków PFRON, nie ma natomiast uzasadnienia w przypadku śds-ów finansowanych z innych źródeł publicznych. Jakkolwiek środowiskowe domy samopomocy mają na celu rehabilitację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych, w praktyce poziom finansowania, zwłaszcza w przypadku uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością sprzężoną nie wystarcza na prowadzenie efektywnych programów rehabilitacji, która jest tym osobom bezwzględnie potrzebna. Wskazany zapis ogranicza możliwość złożenia racjonalnego wniosku o dofinansowanie działań realizowanych w środowiskowym domu samopomocy a tym samym wyklucza z dofinansowania pewną grupę beneficjentów. Dodatkowo zapis ten jest sprzeczny z zapisami odnośnie wkładu własnego.

Uwaga nieuwzględniona. Koszty eksploatacji pomieszczeń ŚDS finansowane są ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów (ustawa o pomocy społecznej).


17. Cd.

Rozdział VII ust. 6

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

Nie jest czytelna informacja czy zapis „W projekcie nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do środowiskowego domu samopomocy” w sytuacji gdy projekt jest adresowany do uczestników śds, czy również kiedy pomieszczenia śds wykorzystywane są dla zupełnie odrębnej grupy beneficjentów.

Proponowany zapis: „W projekcie, którego beneficjentami ostatecznymi są uczestnicy śds nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem (…)”.

W sytuacji gdy organizacja realizuje projekt w pomieszczeniach środowiskowego domu samopomocy dla grupy osób niebędących uczestnikami środowiskowego domu samopomocy, w godzinach, gdy ŚDS nie pracuje koszty utrzymania pomieszczeń wzrastają. Zapis pkt 6 nie jest czytelny, czy te koszty można finansować w ramach projektu.

Uwaga nieuwzględniona. Koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń ŚDS nie mogą być wykazywane w projekcie bez względu na docelową grupę beneficjentów. Koszty eksploatacji pomieszczeń ŚDS finansowane są ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów (ustawa o pomocy społecznej).
18.

Rozdział VII ust. 7

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

7. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w miejscach, w których wsparcie osoby niepełnosprawnej powinno być zapewnione na podstawie odrębnych przepisów lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę np.:(…)”

Propozycja:

Doprecyzowanie na podstawie jakich odrębnych przepisów oraz wyszczególnienie gdzie nie mogą być świadczone usługi asystenckie zgodnie z tymi przepisami? Stworzenie katalogu – gdzie nie można świadczyć usług asystenckich.Powstaje wątpliwość czy można będzie w ramach projektu wdrażać wsparcie asystenckie dla osób z autyzmem, czy asystent będzie mógł wspierać osoby niepełnosprawne na terenie przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół integracyjnych. Czy wsparcie będzie mogło odbywać się tylko w środowisku domowym i społecznym beneficjenta? Beneficjenci niepełnosprawni ze spektrum autyzmu w związku ze specyficznymi potrzebami wynikającymi z zaburzenia potrzebują zindywidualizowanej pracy. Jeden nauczyciel wspierający na 4 lub 5 uczniów (o różnych niepełnosprawnościach w tym z autyzmem) nie jest w stanie zapewnić należytego wsparcia wszystkim uczniom. Podczas sytuacji bardzo trudnych zachowań lub dużych problemów z koncentracją i rozumieniem niezbędny jest asystent, który indywidualnie wspiera jedną osobę z autyzmem dodatkowo.

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie usunięty z „Zasad wspierania realizacji zadań”. Zasadność i racjonalność świadczenia usług asystenckich w ramach danego projektu weryfikowana będzie przez komisję konkursową na etapie oceny merytorycznej wniosku.
19.

Rozdział VII ust. 8

Fundacja SYNAPSIS

W zapisie:

Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni projektu z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.”Zastąpienie wyrażenia „umysłową” wyrażeniem „psychiczną” i nadanie zapisowi brzmienia: „Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni projektu z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”.

Ze względu na wprowadzenie w ostatnim czasie określenia „niepełnosprawność intelektualna” dla osób dotychczas określanych „z upośledzeniem umysłowym” można uważać określenia niepełnosprawność umysłowa i intelektualna jako równoznaczne. Natomiast wśród wymienionych niepełnosprawności brakuje jednoznacznego określenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W celu jednoznacznego określenia grup osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z usług asystenta należy wprowadzić zapis brzmiący zgodnie z kreśleniem użytym w pkt.VII 3 na str.4: „całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną”.

Tylko wtedy zostaną usunięte wątpliwości kogo te zapisy dotyczą.Yüklə 265,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə