Akut Neurologi Jan Malm och Lars Johan Liedhom. Akut Neurologi, Kognitivus hbYüklə 446 b.
tarix16.03.2017
ölçüsü446 b.Akut NeurologiJan Malm och Lars Johan Liedhom. Akut Neurologi, Kognitivus HB.Anamnes och Status

 • Viktigaste första stegen! Vidare inriktning av undersökningarna.Anamnes

 • På Akuten: anpassas efter situationen.

 • Öppna frågor initialt, senare specifika preciserande frågor!

 • Tala med patienten, inte till patienten.

 • Punkter:

 • Kontaktorsak

 • Tidigare sjukdomar

 • (Hereditet)

 • Aktuellt, debut, symptombild, utveckling etc.

 • MedicinerStatus

 • Somatiskt status: glöm inte hjärta, BT, lungor, buk, lokalstatus.

 • Neurologstatus måste anpassas till situationen!

 • Högre funktioner, vanl i samtalsituation, ev orientering, sällan MMT

 • Ögonrörelser, ögonbottnar, synfält

 • Kranialnerver

 • Motorik: gångprov, hållning, grov kraft, tonus, tremor

 • Extremitetsreflexer: biceps, triceps, brachioradialis, fingerflexorreflexer, (bukreflexer), quadriceps, Akilles, plantarreflexer (Babinski)

 • Koordination och balans: DDK var hand för sig!, finger-näs, häl-knä, Romberg, tandemgång.

 • Sensoriskt: vibrationssinne. Fråga: är känseln påverkad någonstans, och gör sedan en riktad undersökning. (Aldrig picka över hela kroppen med nål!) • Egna ”käpphästar”: 1) Öva på ögonbottenspegling. 2) Se på Röntgenbilder. Lita inte bara på röntgenologens tolkning. Ni har haft patienten framför er och kan se annat i bilden!Sinustrombos behandling

 • (Behandla infektion.)

 • Heparin (Fragmin)

 • Ev antiepileptika: Pro-Epanutin följt av Fenantoin.

 • följt av Waran i 6 mån eller livslångt.Transitorisk global amnesi, TGA

 • Misstages ofta som TIA, epilepsi, psykiatriskt tillstånd.

 • Patienten är klar, inga fokala symptom, men förmågan att konsolidera minnen är satt ur spel! Frågar därför samma saker gång på gång.

 • Förklara för patienten och medföljande anhörig, som ombedes stanna hos patienten och fortsätta ge lugnande svar och förklaringar. --- TGA klingar av efter några timmar ellerHuvudvärk

 • När skall man misstänka allvarlig sjukdom?

 • Handläggning av vanliga huvudvärksformer.

 • (Det finns en mycket stor mängd huvudvärkstyper.)Utredning

 • Anamnes viktigast. Ger diagnos eller indikerar när vi måste gå vidare med undersökningar.

 • Status.

 • Prover. Hb, LPK, Trc, el-status, B-glukos, SR, CRP, temp. Ev: PK, APTT, D-dimerer. Lp: celler,protein, el-fores, hemoglobinderivat (spektrofotometri), odlingar, likvortryck.

 • När radiologisk undersökning?Primär huvudvärk

 • Migrän

 • Spänningshuvudvärk

 • Läkemedelsutlöst huvudvärk

 • Hortons huvudvärk

 • Andra typer av hemikranier (autonoma trigeminusneuralgier)Migrän

 • Typisk migrän lätt att känna igen, men ofta atypisk.

 • Återkommande huvudvärksattacker som startar ganska snabbt

 • Prodromalfas.

 • Migrän utan aura, dunkande o ensidig, illamående, ljus- o ljudkänslighet. Accentueras av hosta, krystning. Huvudvärken kan vara bilateralt frontal eller occipital, tryckande ….

 • Migrän med aura: föregås av flimmerscotom eller synbortfall, domningar, yrselattacker, nystagmus, ataxi, dubbelseende …..Migränbehandling

 • Anfallskuperande: paracetamol, ASA med koffein, NSAID, Sumatriptan. Mot illamående: Supp Primperan. Vid oro: Stesolid 5mg.

 • Status migrainosus ingenting har hjälpt. Inj Haldol 5-10 mg i.m.

 • Profylax: β-blockare (Inderal Retard 80-160 mg, Metoprolol) Ca-blockare etc.Spänningshuvudvärk

 • Diffus smärta, vanligen hela huvudet, tryckande ”järnband”

 • Ökar progressivt under dagen, värst eftermiddag

 • Ev ömmande skalp, diffus yrsel, ömmande nackmuskulatur.

 • Varna för regelbunden analgetika!

 • Remiss till sjukgymnast

 • Ev amitriptylin till natten

 • Kombination migrän och spänningshuvudvärk.Läkemedelsinducerad huvudvärk

 • Patient som haft migrän eller spänningshuvudvärk.

 • Regelbunden analgetika, dagligen eller nästan dagligen.

 • Ond cirkel: läkemedlen lindrar något men ger fortsatt huvudvärk. Övergår i kronisk daglig huvudvärk.

 • Varna!

 • Remittera till Vårdcentralen för avvänjning.Hortons huvudvärk, Cluster headache

 • Intensiv skärande huvudvärk vid ena ögat

 • Akut behandling: Inj Sumatriptan 8 mg s.c., alt nässpray Sumatriptan eller Zomig. Syrgasbehandling på mask

 • Profylaktisk behandling: Verapamil 120-240-480 mg/dygn (Isoptin retardR) Sandomigrin.

Andra trigeminala autonoma huvudvärksformer

 • Kronisk paroxysmal hemicrani (Sjaastads huvudvärk) Indometacin hjälper

 • SUNCT

 • SUNA

 • Ska ni inte kunna, men kom ihåg att ovanligare former finns.Trigeminusneuralgi

 • Gren II n trigeminus utbredningsområde, kan spridas

 • Unilateral: alltid samma sida

 • Triggerpunkter: tandborstning, tuggande, beröring

 • Intensiv huggande smärta, sekund-lång (minutlång) (ev dov smärta emellan attacker)

Utredning o behandling

 • MRT hjärna: symptomatiska fall (tumör, MS)

 • Profylaktisk behandling: karbamazepin, (lamotrigin), (baklofen)

 • Om mycket intensiv akuttillstånd: Spruta ProEpanutin

 • Kirurgisk behandling: ballongkompression trigeminusgangliet, eller mikrovaskulär dekompression

Ansträngningsutlöst huvudvärk, orgasmhuvudvärk

 • Kliniskt kan den inte skiljas från SAH (subarachnoidal blödning)

 • Utred med CT hjärna och Lp vid första tillfälle – blank resultat

 • Behandla med β-blockerareSekundära huvudvärksformer

 • Huvudvärk som beror på något annat sjukdomstillstånd, som kan kräva skyndsam handläggning.Huvudvärk – symptom talande för allvarlig genes Red flags : ”First, worst or different headache”

 • Urakut svår huvudvärk

 • Nytillkommen eller förändrad ökande huvudvärk

 • Huvudvärk som försämras vid valsalva manöver (hostning, nysning, krystning)

 • Svimning vid debuten

 • Epilepsianfall

 • Personlighetsförändring

 • Fokal neurologiska fynd/symptom

 • Allmänpåverkan (meningit-tecken), nackstyvhet

 • Ömmande pulslösa temporala artärer.När misstänka farlig huvudvärk? ”First, worst or different headache”

 • Akut huvudvärk: åskknallshuvudvärk, eller huvudvärk med debut inom minuter.

 • Misstanke intrakraniell tryckstegring eller process: fokalneurologiska symptom personlighetsförändring epileptiska anfall medvetandesänkning staspapill nydebuterad huvudvärk hos patient över 50 år kortvarig huvudvärk huvudvärk i vissa kroppsställningar host-, nys- och krysthuvudvärk huvudvärk med för migrän atypisk aura • Misstanke om intrakraniell infektion eller systemisk inflammation Allmänpåverkan, feber, CRP eller SR-stegring Nackstyvhet svullna och/eller ömmande temporala artärerSAH, subarachnoidal blödning.

 • Blödning från rupturerat aneurysm.

 • Åskknallshuvudvärk, snabbt insättande. Nack- eller huvudvärk. ”Värsta jag varit med om”. Ev sänkt medvetande eller delirium. Nackstyvhet efter några timmar.

 • Ev fokala symptom: pareser, kranialnervspåverkan, ögonmotorikstörning.

 • Akut CT hjärna. Sensitivitet 95% positiv, 5% falskt negativ.

 • Efter 12 timmar: Lp. Celler, hemoglobinderivat (spektrometri).

 • Kontakta Neurokirurg.SAH, subarachnoidal blödning.Huvudvärk vid hosta, ansträngning eller sex

 • Nytillkommet: utred som misstänkt SAH.

 • Ansträngningsutlöst huvudvärk Kan svara på betablockad eller indometacin.

 • Hosthuvudvärk Uteslut bakre skallgropsprocess: tumör, Arnold-Chiari missbildn, etc (Idiopatisk recidiverande hosthuvudvärk, svarar på indometacin. ) (Migrän ger hosthuvudvärk)Fall 1

 • 43 årig kvinna. Bor i Katrineholm men arbetar i Nyköping och hade därför sökt Dr Björn Forslund på VC Stadsfjärden.

 • Björn ringde mig onsdagen 100825. Orolig. Sett patienten i början av sommaren och nu försämrad på återbesök. MS-skov som måste behandlas?Neurologkonsult 100830

 • Ung välvårdad, trevlig och leende kvinna kommer ledigt gående in i rummet. Hon visar inte några yttre tecken på smärta. Anamnesen rapporteras neutralt, och beskriver ganska fåordigt sina besvär.

 • Tidigare sjukdomar: diskbråck S1 syndrom höger, övrigt väs frisk.

 • Aktuellt: Debut januari 2010. Symptomen har progredierat.

 • Ont i nacken. Bedövningskänsla i bakhuvudet. Sockerdrickskänsla i hela kroppen, stickningar i händer. Nedsatt känsel vänster underben. Episoder med brännande känsla över skulderpartiet. Kraften försämrades i ffa hö hand, men under sommaren fått svårt att gå.

 • Miktion : känner trängningar men svårt komma igång. Avföring: tendens till hård avföring. Kan inte krysta för då gör det ont i nacke och bakhuvud. Använder Microlax.Status

 • Högre funktioner u.a. Social och trevlig tjej.

 • Kranialnerver u.a., ögonbottnar u.a.

 • Motoriskt: klarar tå- och häl-gång. Grov kraft u.a. Diadokokinesi nedsatt ffa höger hand.

 • Reflexer: sidlika och livliga i armar. Fingerflexor-reflexer bilateralt. Höger quadricepsreflex stegrad. Babinskis tecken saknas.

 • Koordination: osäker i armar, lätt ataxi i benen, svajig vid Romberg men klarar tandemgång.

 • Sensoriskt: allodyni och sänkt känsel occipitalt. Sänkt känsel ner till Th5? Sänkt känsel vä underben.Red flags?

 • Debut januari 2010. Symptomen har progredierat. Ont i nacken.

 • Fokala neurologiska symptom fanns.

 • Sensorisk påverkan. Bedövningskänsla i bakhuvudet. Sockerdrickskänsla i hela kroppen, stickningar i händer. Nedsatt känsel vänster underben. Episoder med brännande känsla över skulderpartiet.

 • Motoriska symptom: Kraften försämrades i ffa hö hand, men under sommaren fått svårt att gå.

 • Naturliga funktioner: Miktion : känner trängningar men svårt komma igång. Avföring: tendens till hård avföring. Kan inte krysta för då gör det ont i nacke och bakhuvud. Använder Microlax.Red flags i status

 • Högre funktioner u.a. Social och trevlig tjej.

 • Kranialnerver u.a., ögonbottnar u.a.

 • Motoriskt: klarar tå- och häl-gång. Grov kraft u.a. Diadokokinesi nedsatt ffa höger hand.

 • Reflexer: sidlika och livliga i armar. Fingerflexor-reflexer bilateralt. Höger quadricepsreflex stegrad. Babinskis tecken saknas!

 • Koordination: osäker i armar, lätt ataxi i benen, svajig vid Romberg men klarar tandemgång.

 • Sensoriskt: allodyni och sänkt känsel occipitalt. Sänkt känsel ner till Th5? Sänkt känsel vä underben. • Remiss MRT hjärna och ryggmärg inom en vecka. Frågeställning: Process i bakre skallgrop eller cervikal rygg, Arnold-Chiari eller demyeliniserande förändringar?

 • Pat kom till Mälarsjukhuset för MRT 100907.

Remitterades till Neurokirurgiska kliniken

 • Opererades 100929.

 • Tar bort bakre delen av atlas C1 på höger sida och craniotomi från foramen magnum upp till sinus transversus och sigmoideus

 • Lokaliserar tumören som extirperas helt, utom möjligen lite tumörvävnad i ingången till canalis hypoglossi höger.

 • Postoperativ MRT 2011-12-29.PAUSAndra allvarliga orsaker till Akut huvudvärk

 • Intracerebral blödning

 • Cerebellär infarkt

 • Sinustrombos

 • CNS-infektion

 • Artär-dissektion: carotis eller vertebralis-artär

 • Hypofysär apoplexi

 • Kolloidalcysta med intermittent hydrocephalus

 • (RCVS, reversible cerebral vasoconstriction syndrome)Sinustrombos

 • Djup ventrombos i hjärnans venösa sinus.

 • Icke septisk sinustrombos: Riskfaktorer samma som perifer DVT: koagulationsstörning, p-piller, trombocytos etc.

 • Septisk sinustrombos: infekterade bihålor, öroninfektion, meningit .. • Symptom o statusfynd: Varierar med lokalisation och grad av trombos.

 • A) Trombos i sinus sagittalis superior: Huvudvärk, staspapill, parapares, medvetandesänkning, kramper.

 • B) Sinustransversus: Huvudvärk, ev staspapill, ev fokalneurologiska symptom.

 • C) Sinus cavernosus: huvudvärk, ögonlocksödem, exophthalmus, ögonmotorikstörning.

 • D) Sinus rectus: huvudvärk, medvetandesänkning, långbanesymptom.Utredning: Akut MRT eller CT med angiosekvenser. Trombos, ev venösa hjärninfarkter och blödningar.Sinustrombos behandling

 • (Behandla infektion.)

 • Heparin (Fragmin)

 • Ev antiepileptika: Pro-Epanutin följt av Fenantoin.

 • följt av Waran i 6 mån eller livslångt.Huvudvärk vid dissektion av a carotis interna och a vertebralis

 • Patogenes: Spontana dissektioner

 • Sekundärt till trauma, även lindrigt. Särskilt dissektion a vertebralis kan orsakas av vridning eller hyperextension av nacken.

 • Symptom: Akut debut. Ont i ansikte, runt ögat, nacke eller sida av huvudet. Hornersyndrom (dissektion a carotis interna) Tinnitus. Hörbart blåsljud. Kranialnervsymptom. Ocklusion eller emboli kan ge cerebral infarkt.Schematisk bild av dissektion i a carotis internaCerebral angiografiMRT C1-C2-nivåInfarkt orsakad av dissektionenDissektion av a carotis interna kan ge kranialnervspareserBehandling av arteriell dissektion

 • Hindra distal embolisering:

 • Heparindropp? (Fragmin?)

 • ASA/Clopidogrel?

 • Stentning, kommande behandling.Huvudvärk vid hjärntumör

 • Huvudvärk mkt sällan debutsymptom, utan sent i förloppet. Hosthuvudvärk, vanl på natten eller morgonen, illamående och kräkningar.

 • Vanligare debutsymptom: personlighetsförändring, fokala bortfallsymptom, epileptiska anfall.Idiopatisk intrakraniell hypertension (Pseudotumor cerebri)

 • Vanligen, men inte alltid, överviktiga kvinnor.

 • Huvudvärk.

 • Staspapill.

 • Synpåverkan.

 • (Påverkan N abducens).

 • (CT hjärna normal!)

 • Viktigt upptäcka! Hotar synen, nedatt visus, mörkerseende och koncentrisk inskränking synfält.

Andra sekundära huvudvärkstyper

 • Temporalisarterit

 • Trigeminusneuralgi

 • OccipitalisneuralgiYrsel

 • Vanlig orsak till akutbesök.

 • Banala orsaker och allvarliga diagnoser som kräver snabb handläggning.Yrsel

 • Yrsel diffust ord i svenska språket

 • Rotatorisk yrsel

 • Ostadighetsyrsel ”nautisk yrsel”

 • ”Jag mår inte bra”. ”jag fungerar inte”

 • Anamnes: Nytillkommet? Rotatorisk eller ostadighetsyrsel? Ramlat? Vilket håll snurrar det? Illamående? Andra symptom? Utlösande och lindrande faktorer? Blek, hjärtklappning? • Noggrant status: Hjärta, blodtryck, EKG. Neurologstatus: inklusive ögonrörelser, ögonspegling – spontan nystagmus, hörsel, andra kranialnerver, reflexer, ataxi o.s.v.

 • Ostadighetsyrsel 1) kan bero på hjärtarrytmi, hjärtinfarkt, …………… telemetri, hjärtenzymer, EKG 2) ortostatisk hypotension Gör i första hand en kardiell bedömning.

 • Neurologiskt orsakad yrsel är vanligen rotatorisk. Störning i vestibulära systemet.

Akut vestibulärt syndrom

 • Akut skada i perifera eller centrala vestibulära systemet: balansorganet, vestibularisnerven, hjärnstammen eller cerebellum.

 • Symptom: intensiv vanligen rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar, nystagmus och dålig balans. Patienten ligger stilla och undviker rörelser.Akut vestibulärt syndromDestruktionsnystagmus

Vestibularisneuronit ”virus på balansnerven”

 • Snabbt påkommande vestibulärt syndrom. Utvecklas under några timmar, duration något-några dygn.

 • Kalorisk retbarhet nedsatt eller utslagen.Stroke

 • Rotatorisk yrsel. Andra hjärnstams- eller cerebellära symtom, fokal neurologi.

 • Hjärnstamsinfarkt

 • Cerebellär infarkt ev i kombination med hjärnstamsinfarkt Cerebellära infarkter expansiva. Gör inte Lp innan diagnosen uteslutits.Benign paroxysmal lägesyrsel Benign paroxysmal vertigo (BPV) ”kristallsjukan”

 • Anamnes: vände mig i sängen och rummet började snurra.

 • Status: inkl Dix-Hallpike manöver (90% orsakas av bakre båggången) (10% genereras i laterala båggången, vridning huvud i liggande på rygg)Dix-Hallpike manöverEpley-manöverEpley 1+2Epley steg 3Epley steg 4Ménières sjukdom

 • Före anfall fyllnads- eller tryckkänsla i sjuka örat.

 • Anfall rotatorisk yrsel, tinnitus och hörselnedsättning i sjuka örat.

 • Otoneurologiskt status visar hörselnedsättning och nedsatt kalorisk retbarhet.Andra orsaker till yrsel

 • Tumör nystagmus, balansstörning, hörselnedsättning, Acusticusneurinom och andra tumörer.

 • Psykogen yrsel ibland kallad fobisk yrsel. SSRI preparat kan hjälpa. Behandla som för ångestsyndrom.Epilepsi

 • Diagnostik

 • Akut handläggning

 • Status epilepticus

 • DifferentialdiagnoserEtiologi till epileptiska anfall

 • Kryptogen

 • Strukturell lesion

 • Metabolisk-toxisk

 • Neurodegenerativ sjukdom

 • Hereditär-genetisk rubbningTyper av epileptiska anfall

 • Generaliserade anfall

 • Generaliserade tonisk-kloniska anfall

 • Absenser

 • Myoklona anfall

 • Fokala anfall

 • Komplexa fokala anfall. Medvetande påverkat. Temporallobsanfall

 • Enkla fokala anfall motoriska eller sensoriska Jackson-anfall

 • Fokala anfall med sekundär generalisering

Utredning vid krampanfall

 • Anamnes

 • Tid sjukdom

 • Provocerande faktorer

 • Beskrivning av anfallet, vittnesbeskrivning

 • Misstänk strukturell lesion: fokalt anfall, neurologiska symptom

 • Utredning

 • Prover, EKG, (graviditetstest)

 • MRT hjärna (CT hjärna)

 • EEG, sömndepriverat EEG

 • Ge körförbud under utredningen, eller informera att 1 års dokumenterad anfallsfrihet krävs, anmäl till TransportstyrelsenAnti-epileptisk behandling

 • Se Vårdprogrammet. (Lamotrigin är också ett gott alternativ)

 • Kommer en patient in med överkänslighetsreaktion mot anti-epileptisk medicinering. Sätt in Iktorivil 0,5-1 mg X 4, och sätt ut läkemedlet som givit allergisk reaktion. Trappa sedan in ersättningspreparat.Status epilepticus

 • Konvulsivt status epilepticus med toniskt-kloniska anfall

 • Icke-konvulsivt status epilepticus

 • Behandling:

 • ABC: syrgas, EKG, pulsoxymeter

 • Akuta prover

 • Korrigera hypoglykemi och andra metabola störningar

 • Inj Stesolid 10 mg i.v., kan upprepas till 30 mg

 • Inj Pro-Epanutin uppkopplad pat på IVA 15-20-25 mg FE/kg

 • Underhållsbehandling. (Inj Neurobion B1 om alkoholmisstanke)Differentialdiagnoser till epileptiskt anfall

 • Psykogena anfall

 • Syncope och konvulsivt syncope Patienten kan rycka i 30-40 sekunder

 • Migränanfall

 • TIA

 • TGA, Transitorisk Global AmnesiPsykogena anfall

 • Försiktig med att ställa den diagnosen i akutsituationen (om det inte redan är känt)

 • Vissa patienter med epilepsi har också psykogena anfall

 • Symptomen vid anfallet kan vara ”neurologiskt omöjliga”

 • Misstänker ni psykogena anfall, så ge lugnande besked om att vi skall utreda patienten och att det aktuella tillståndet inte ser så farligt ut.

 • Utredning med EEG, ev anfallsregistrering med videofilmning och EEG.SyncopeTransitorisk global amnesi, TGA

 • Misstages ofta som TIA, epilepsi, psykiatriskt tillstånd.

 • Patienten är klar, inga fokala symptom, men förmågan att konsolidera minnen är satt ur spel! Frågar därför samma saker gång på gång.

 • Förklara för patienten och medföljande anhörig, som ombedes stanna hos patienten och fortsätta ge lugnande svar och förklaringar. --- TGA klingar av efter några timmar eller något dygn.Neuroborrelios

 • Mycket varierade klinisk bildBorrelios

 • Erytema multiforme

 • Neuroborrelios: Meningit Facialispares, särskilt om bilateral Meningoradiculit, smärtsam polyradikulit Myelit Meningoencefalit (Encefalit)

 • Utredning: Lp: celler, Borrelia-ak IgM o IgG etc. Pleocytos: monocyter >90%

 • Behandling: Doxycyklin 200 mg X1 i 10 dagar, eller Ceftriaxon (Rochecephalin) 2 g X1 i 10 dagarPolyneuropatier

 • Allt som pirrar är inte en polyneuropatiTypisk polyneuropati

 • ”stocking and glove distribution” de längsta nerverna drabbas först

 • Domning och känselnedsättning i fötterna. Ev svaghet.

 • Status: förlust av korta tåsträckarmusklerna, Akillesreflexer och vibrationssinne.

 • Orsaker: B12-brist, diabetes, myelom med M-komponent idiopatisk nedärvda former inflammatoriska (GBS, CIDP, MMN)SLUT
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə