Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə11/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

12.12.2. Tıbbi Bakım Sorumlusu


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak tıbbi bakım hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastanenin tüm tıbbi bakım alanlarında verilen hizmeti organize eder ve yönetir.

 4. Acil ve poliklinik başvurularını, yatan hasta bakımını, klinik destek hizmetlerini organize eder ve yönetir.

 5. Beklenen hastaların durumu ve sayısını araştırır.

 6. Tesise ulaşma tahmini zamanını araştırır.

 7. Alışılmamış veya tehlikeli çevre maruziyetini araştırır.

 8. Tıbbi bakım kapasitesini değerlendirir.

 9. Yardım için (telefon, karşılama alanı, acil, dekontaminasyon alanı, izole alan vs) çağrılan veya tesise ulaşan (afette yaralanan veya yaralanmayan) insanların yerlerini düzenler.

 10. Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlar.

 11. Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

 12. Tıbbi bakım alanındaki sorun ve ihtiyaçları değerlendir, uygun kaynak yönetimini sağlar.

 13. Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini koordine eder.

 14. Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçları devam ettirir.

 15. Hasta bakım standartlarını yeniden düzenler.

 16. Bilgileri yenileyerek personele bildirir.

 17. Bu hizmetlerin var olan koşullarda, olabildiğince işlevsel olarak verilmesinin sağlar.

 18. Bu kaynakların kullanımının ve korunmasının izlenmesini sağlar.

 19. Lojistik, Finans ve Personel Hizmetleri birimleri başta olmak üzere ilgili bölümlerle işbirliği içinde çalışır.

 20. Olayın boyutuna göre izinli personelin göreve çağırılmasını sağlar.

 21. Yağma, hırsızlık vb. durumların önlenmesi için Güvenlik Şefi ile işbirliği sağlar.

 22. Destek Birimlerinde çalışabilecek, gönüllü yardıma gelen kişilerin görevlendirilmesini ve kontrolünü sağlar.

 23. İhtiyaç duyulan kan grubu ve miktarını Operasyon Direktörüne iletir. İlgili kurumlardan kan ve kan ürünleri temini sağlar.

 24. Gerektiğinde cihaz ve malzeme ihtiyacı için, Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu ve Finans Direktörü ile irtibat kurar.

 25. Hastaneye bağış olarak verilen tıbbi malzeme ve cihazların dağılım ve kullanımını sağlar.

 26. Sorumlu olduğu birimlerin çalışmaları ile ilgili Operasyon Direktörüne bilgi verir.


12.12.2.1. Hastane Ünitesi Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak tıbbi bakım hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastanedeki tüm alanlarda tıbbi bakımın eksiksiz yürütülmesini sağlar.


12.12.2.1.1. Yatan Hasta Ünitesi Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak yatan hasta hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Yoğun Bakım ve kliniklerde yatan hastaların tıbbi bakımından sorumludur .

 4. Hastane içi bakım alanlarındaki tedavi ihtiyaçlarını ve kritik sorunları değerlendirmek, ihtiyaçları karşılamak için her alandaki malzemeleri ve personelleri koordine eder.

 5. Yeni başvuran hastaları hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlar.

 6. Yataklı birimleri yönetir ve yataklı birimlerdeki hastaların tedavilerinin devamını sağlar.

 7. Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

 8. Tüm taburcu edilecek hastalara doktor takibi dahil yazılı ve sözlü talimatlar verir.

 9. Taburcu edilmek için hasta bekleme alanında bekletilen hastalardan sorumludur.

 10. Sevk edilecek hastaların koordinasyonunu sağlar.


12.12.2.1.1.1. Yoğun Bakım Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Yatan ve yeni gelen hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayabilmek için gerekli düzenlemeleri ve kontrolleri yapar.

 4. Hastanedeki tüm yoğun bakımların, personel, hasta, yatak, ilaç ve malzeme durumu, takibi ve kaydından sorumludur.

 5. Hasta, personel, yatak ve malzeme izlem sorumlularıyla işbirliği yapar.


12.12.2.1.1.2. Servisler Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Hastanedeki tüm servislerin, personel, hasta, yatak, ilaç ve malzeme durumundan sorumludur.

 3. Hasta, personel, yatak ve malzeme izlem sorumlularıyla işbirliği yapar.

 4. Afet halinde sunulacak servis hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 5. Yeni yatırılmış ya da hastanede yatan hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mevcut durumda dahili ve cerrahi bakımı en iyi seviyede sağlar ve kontrol eder.


12.12.2.1.1.3. Ameliyathane Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Hastanedeki tüm ameliyathanelerin, personel, hasta, ilaç ve malzeme durumundan sorumludur.

 3. Hasta, personel, yatak ve malzeme izlem sorumlularıyla işbirliği yapar.

 4. Acil servis, yoğun bakım, cerrahi birim sorumlularıyla işbirliği yapar.


12.12.2.1.1.4. Taburcu-Sevk Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak taburcu-sevk hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastaneden taburcu edilecek, başka merkezlere sevk edilecek veya servisi değişecek hastalarla ilgili süreçlerden sorumludur.

 4. Tüm taburcu ve sevk edilecek hastaların kayıtları, doktor notları ve çıkış bilgilerinin takibinden sorumludur.

 5. Taburcu edilmek için hasta bekleme alanında bekletilen hastalardan sorumludur.

 6. Hastalar taburcu edilirken teslim alacak yakınlarına bilgileri verir.

 7. Sevk edilecek hastaların koordinasyonunu yapar, hastaların sevk bilgileri, sevki kabul eden hastane ve hekim bilgilerinin kaydından sorumludur.

 8. Başka hastanelere sevk edilen hastaların triaj kartları, dosyaları, laboratuar ve radyolojik tetkik vb. sonuçlarının hasta ile birlikte gönderilmesini sağlar.

 9. Taburcu edilen hastaların yakınları ulaşıncaya kadar daha önceden protokol yapılmış kurumlara (misafirhane, okul, otel vb) güvenli olarak taşınmasını ve kaydedilmesini sağlar.


12.12.2.1.1.5. Tahliye Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak tahliye hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Olağan zamanlarda tahliye yollarının ve yönlendirme levhalarının oluşturulması ve planlanması ve planlarının revize edilmesinden sorumludur.

 4. Güvenlik birimleriyle birlikte hastaların güvenli bir şekilde tahliyesinden sorumludur.

 5. Dikey veya yatay tahliyeyi sağlar.

 6. Hangi hastanın nereye tahliye edildiğinin kayıtlarını tutar, planlama birimiyle koordinasyon halinde çalışır.

 7. Parsiyel ya da total tahliye kararı verilen hastalarla ilgili bilgilerin, kayıtların, ilaç ve ekipmanların kayıt ve takibinden sorumludur.

 8. Tahliye planlarının uygunluğu için tahliye tatbikatlarının yapılması ve test edilmesini düzenler.12.12.2.1.2. Poliklinik Ünitesi Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak poliklinik hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Poliklinik binalarını, halen hastanede yatmakta olan ve yeni başvuran hastaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlar.

 4. Triaj alanından poliklinik koşullarında değerlendirilmek ve tedavi edilmek üzere sevk edilen hastaların tıbbi bakım ve tedavilerinin yapılmasını koordine eder.

 5. Poliklinik hizmet alımları ve düzenlemelerini izler, dokümante edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.

 6. İzindeki birim personelini göreve çağırır.

 7. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.


12.12.2.1.3. Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu

1. Afet halinde hasta ve yaralıların tanı ve tedavi hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirleri

alır.


2. Laboratuvar, radyoloji, eczane, kan bankası ve diyaliz üniteleri gibi destek birimlerini organize eder ve yönetir.

3. Bu birimlerin optimal hizmetlerini sağlar ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
12.12.2.1.3.1.Laboratuvar Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak laboratuvar hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tahlil ve tetkik hizmetlerini yürütür:

 • Biyokimya

 • Patoloji

 • Mikrobiyoloji

 1. Görevli personel ile hareket planı yapar.

 2. Laboratuvar hizmetlerinin yeterli düzeyde olmasını sağlar. Afet anlarında geniş kan ve diğer tetkikler yapılması önerilmez. Ancak hayati öneme sahip acil laboratuvar hizmetlerinin (hemogram, kan grubu, kardiyak enzimler gibi) önerilir.

 3. Afet için malzeme stoklanması ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.

 4. Laboratuvar hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir (Acil olmayan tahlil ve tetkikleri bekletir).

 5. Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu’na iletir.

 6. İzindeki birim personelini göreve çağırır.

 7. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 8. Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.

 9. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.

 10. Sahra hastanesinde de kullanılabilecek basit laboratuar cihazlarının planlanmasını sağlar.


12.12.2.1.3.2. Radyoloji Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak radyoloji hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tahlil ve tetkik hizmetlerini yürütür:

 • Direkt Grafiler

 • Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR),

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT),

 • Ultrasonografi (yalnızca abdominal sıvı aranır ve perikarda bakılır) ve Doppler

 • IVP 

 • Anjiyografi vs.

 1. Radyoloji biriminde görevli personel ile hareket planı yapar.

 2. Röntgen ve gerekli diğer hizmetleri yerine getirebilmek için radyoloji hizmet kapasitesini belirler.

 3. Mevcut ve kullanılabilecek röntgen odalarının sayısını belirler.

 4. Mevcut ve kullanılabilecek taşınabilir röntgen ünitelerinin sayısını belirler.

 5. Radyoloji hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir(Acil olmayanları bekletir).

 6. Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.

 7. Kapasiteyi aşan durumlarda, teknisyen ve taşınabilir röntgen üniteleri ihtiyacını belirler ve Hastane Ünitesi Direktörüne iletir.

 8. BT, MR, USG vb. cihazların çalışabilirliğini denetlenir.

 9. Afetten zarar gören cihazların tamir ve onarını için teknik ekip ihtiyacını Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu’na iletir.

 10. İzindeki personeli göreve çağırır.

 11. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 12. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.


12.12.2.1.3.3. Eczane Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak eczane hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Eczanede görevli personel ile hareket planı yapar.

 4. Eczane hizmetlerinin ve ilaçlarının acil durumda yeterliliğinden emin olur.

 5. En sık kullanılan ilaç vb. ecza malzemelerinin envanterini çıkartır ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.

 6. Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu’na iletir.

 7. Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.

 8. İzindeki personeli göreve çağırır.

 9. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 10. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.

 11. Hastaların tedavilerinde kullanılan aşağıdaki ilaç ve malzemelerin temini hizmetlerini yürütür.


12.12.2.1.3.4.Kan Bankası Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak kan bankası hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastaların tedavilerinde kullanılacak olan kan ve kan ürünlerinin temini ve muhafazası işlemlerini yürütür.

 4. Taze kan, Taze donmuş plazma (TDP), Eritrosit süspansiyonu ve Trombosit süspansiyonu gibi kan ve kan ürünlerinin kan bankasında bulundurulmasını sağlar.

 5. Donör hizmetlerini organize eder.

 6. Kan bağışı için gelen kişileri organize eder.

 7. Mevcut kan ve kan ürünleri stok envanteri oluşturur.

 8. Gerekli kan, kan grubu miktarı, kan ürünleri ve malzeme ihtiyacını belirler ve Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu’na iletir.


12.12.2.1.3.5. Diyaliz Ünitesi Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak diyaliz hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Kronik veya akut durumlar için diyaliz ihtiyacı olan hastalara diyaliz hizmeti verilmesi sağlanır. Afet anlarında travmaya bağlı sekonder yaralanmalar nedeniyle acil diyaliz endikasyonu olan hastalar çoğunluktadır.

 4. Ünitede görevli personel ile hareket planı yapar.

 5. Ünitede kullanılan malzemelerin envanterini çıkarır ve sürekli güncellenmesini sağlar.

 6. Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Klinik Destek Ünitesi Sorumlusu’na iletir.

 7. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

 8. İzindeki personelleri göreve çağırır.

 9. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.

 10. Diyaliz Ünitesi kullanılamaz hale gelen durumlarda, diyaliz ihtiyacı olan hastaların, diyaliz ünitesi mevcut diğer kamu kurumlarında veya özel diyaliz merkezlerinde tedavisini sağlar, kurumlarla irtibata geçer (112 KKM koordinasyon), hasta nakillerini sağlar.


12.12.2.1.4. Psikolojik-Sosyal Destek Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak psikolojik-sosyal destek hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastane personeli, personel yakınları, hastalar, aileler ve ziyaretçiler için psikolojik, ruhsal ve duygusal destek verilmesini güvence altına alır Travma maruziyeti, personel ve aile için algılanan risk, hareket kısıtlılığı sınırlı kaynaklar, bilgi yetersizliği gibi psikolojik etkilere neden olan potansiyel uyarıcılar ve ihtiyaçları karşılamak için psikolojik ve sosyal destek sağlar.

 4. Stresle baş etme programını başlatır ve organize eder.

 5. Taburcu planlamasına yardımcı olur.


12.12.2.1.4.1. Personel Psikolojik Destek Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak personel psikolojik destek hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastane personelinin psiko-sosyal hizmetler desteğinin sağlanmasından sorumludur. Yoğun travma maruziyeti, kötü ortam koşulları, beslenememe, sosyal sorunlar nedeniyle personel kısa sürede psikolojik sorunlarla ve tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmaktadır.

 4. Afetten etkilenen, panik olan çalışanları sakinleştirmeye çalışır.

 5. Sorunlu personeli tespit ederek ortamdan uzaklaşmasına yardım eder.

 6. Personelin dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili alanları sağlar.

 7. Psikolojik destek sağlayabilecek var olan personelin (psikiyatri, hemşire, din görevlisi, gönüllüler) tespitini yapar.

 8. Gerekirse anksiyolitikler gibi ilaçları düzenler.

 9. Afet sonrasında stresle baş etme programını başlatır ve organize eder. Bu programların yürütülmesinde çeşitli kurum ve derneklerden faydalanılabilir (İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dispanseri, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Kızılay, vs.).


12.12.2.1.4.2.Personel Yakınları Destek Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde personel yakınlarına sunulacak destek hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Yalnız ve kimsesiz kalan personel yakınlarının ihtiyaçlarını karşılar.

 4. Personel yakınlarına kendini tanıtır, toplanma ve bekleme alanı gösterir.

 5. Personel yakınlarına, personelle ilgili bilgi verir.

 6. Hasta/yaralı durumda olanların tedavi edilmesine yardım eder.

 7. Afetten etkilenen hasta ve hasta yakınlarının sakinleştirmeye çalışır.

 8. Kurumun Sosyal Hizmetler sorumlusu ile koordineli çalışır.

 9. Çalışan personelin ailelerinin durumu hakkında bilgi toplar ve destek sağlar.

 10. Gerekirse personelin ailesini hastaneye getirterek rahat çalışmasına yardımcı olur.

 11. Personel ailelerinin hastane çevresinde uygun koşullarda barınma ve sosyal desteğini sağlar.


12.12.2.1.4.3. Sosyal Hizmetler Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sunulacak sosyal hizmetlerin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Hastaların aileleriyle iletişimini ve sosyal desteğini sağlar.

 4. Yalnız ve kimsesiz kalan, yakınlarına ulaşılamayan taburcu edilmiş hastalara bekleme alanını gösterir. Huzurevi, sosyal tesis vb. yerlere yerleştirilmesini, kıyafet ve yemek temin edilmesini sağlar.

 5. Afetin türü ne olursa olsun çocuklar, yaşlılar ve gebeler öncelikli düşünülmelidir.

 6. Korunmaya muhtaç çocuk ve yaşlıları tespit ederek, ilgili kurumlarla koordinasyon kurarak, korunma altına alınmalarını sağlar.(Çocukları ailelerinden ayırmamak ve olabildiğince normal yaşantılarını sürdürmelerini sağlanmalıdır).

 7. Kimsesiz hasta ve yaralıların yakınlarına ulaşılmasını sağlar.

 8. Taburcu edilecek hastaların yakınlarına ulaşılmasını sağlar.

 9. Emniyet ve güvenlik birimiyle işbirliği yapar.


12.12.2.1.5. Hasta Kayıt Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde hasta kayıt hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Operasyon birimlerinde gerçekleşen yatan, çıkan, tahliye ve taburcu edilen, ameliyat olan ve sevk edilen tüm hasta ve yaralıların kayıtlarının yapılmasından sorumludur.

 4. Hastaların kaydının eksiksiz yapılmasını sağlar.

 5. Hastanenin alt yapısı etkilenmemişse kayıt, bilgisayar üzerinden yapılır; bilgi sistemi kullanılamaz durumdaysa kayıt defteri kullanılır.

 6. Kimliği bilinmeyen hastaların triaj kart numarası ile numaralandırılmasını sağlar (Numaralar hastalara sırasıyla; sağ üst ekstremitesi, sol üst ekstremitesi, sağ alt ekstremitesi, sol alt ekstremitesi veya boynuna asılacaktır ).

 7. Lojistik Direktöründen kimliği bilinmeyen hastalar için hazırlanmış hasta tanıtım kol bantlarını temin eder.


12.12.2.1.6. Cerrahi ve Yaralı Bakım Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde cerrahi ve yaralı bakım hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Yatan ve yeni başvuran hastaların cerrahi bakımını, hastanenin verebileceği en üst düzeyde sağlar ve koordine eder.


12.12.2.1.7. Ana-Çocuk Bakım Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde ana-çocuk bakım hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.


12.12.2.2. Acil Ünitesi Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde acil hizmet planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 4. Hasta triaj işlemlerini başlatır ve yönetir.

 5. Triaj kategorilerine göre yaralıların tedavilerini düzenler ve tedavi alanlarını yönetir.

 6. Kontrollü hasta taburcu işlemlerini sağlar.

 7. Morg hizmetlerini denetler.


12.12.2.2.1. Triaj Ünitesi Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde triaj hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Yaralıları öncelikleri ve yaralanmalarına göre sınıflandırır, ilgili tedavi alanlarına sevklerini sağlar.


12.12.2.2.2. Öncelikli Acil – Kırmızı Alan Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde kırmızı alan hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Triaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder.

 4. Kırmızı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur.

 5. Kırmızı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.


12.12.2.2.3. Geciktirilebilir Acil – Sarı Alan Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde sarı alan hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Triaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder.

 4. Sarı alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur.

 5. Sarı alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.


12.12.2.2.4. Küçük Yaralanma – Yeşil Alan Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde yeşil alan hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Triaj alanından gönderilen hastalara verilecek tedaviyi koordine eder.

 4. Yeşil alanda uygun personel ve malzemelerin olduğundan emin olur.

 5. Yeşil alandaki hastaların tedavilerini ve çıkışlarını hızlandırır.


12.12.2.2.5. Morg – Siyah Alan Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde siyah alan hizmetlerinin planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Ölen hastaları saklar ve kimliklerini belirler.

 4. Tüm cesetlerin numaralandırılması ve bilinen özelliklerinin tümünün kaydedilmesini sağlar.

 5. Hasta üzerinde bulunan kimlik, telefon defteri, cüzdan vb malzemeleri korur.

 6. Cesetlerin kimlik tespiti için önden ve her iki yandan yüz fotoğrafını çeker (Fotoğraf makinesinin temininden Lojistik Direktörü sorumludur).

 7. Savcılık tarafından aranan vb kötü niyetli kişilerin ileride fotoğraf üzerinde oynayarak ölüm belgesi çıkarmalarını engellemek için fotoğraf çekimi sırasında cesedin yanında gerçek boyutlu bir nesne (örneğin banknot) bulundurularak birlikte fotoğraflarını çeker.

 8. Cesetlerin ben, dövme vb belirleyici özelliklerinin fotoğrafının çekilmesini sağlar.

 9. Gerekirse cesetlerde diş kaplamasının veya vücuttaki diğer radyoopak protezlerin radyolojik olarak görüntülenmesini, on parmağından parmak izi alınmasını, kimlik tespiti için saç ve doku örnekleri alınmasını sağlar.

 10. Adli Tıp Uzmanının önereceği diğer yöntemleri uygular.

 11. Ölülere ait tüm bilgilerin dosyalanması ve dokümanların ceset numarasına göre kaydedilmesini sağlar.

 12. Cesetlerin yakınları tarafından teşhis edilmesini sağlar.

 13. Yeterli miktarda ceset torbası bulundurulmasını sağlar.

 14. Ceset çürümelerini engellemek için koruyucu kimyasal maddelerin kullanımını sağlar.


12.12.2.2.6. Çocuk Travma Sorumlusu

 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde çocuk travmalarında müdahale planlamasını yapar ve bu planı aktive eder.

 3. Afet sırasında travmaya maruz kalmış çocuk hastaların tanı, tedavi ve takibinden sorumludur.

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə