Azərbaycan Resublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər UniversitetiYüklə 2,76 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/30
tarix05.05.2017
ölçüsü2,76 Mb.
#16788
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Laxman K. – 375 

Laybins Q. – 194, 243 

Lazarev L. – 332, 333 

Lelli K.F. – 171 

Lenin – 61, 62 

Lermantov M.L. – 189 

Lessing – 165 

Lindner Q. – 351 

Lotman Y. – 84, 191 

Lüter – 198 

 

 


Ad göstəriciləri 

407 


Mahmudov M. – 53, 317 

Makarov T. – 331 

Maqqo D.F.M. – 315 

Malinovski İ.A. – 253 

Malor S.L. – 307 

Mann T. – 186, 193, 244 

Marağalı Əvhədi – 304, 305 

Markes - 243 

Marlinski B. – 188 

Marr N.F. – 341 

Maslov Y.S. – 369 

Matios S. – 193 

Mayer Q.F. – 222, 346, 347 

Mazitova H.A. – 329 

Meçkovskaya N.B. – 369 

Mehdiyev R. – 285 

Mehdiyeva S. – 36, 53 

Mehdi N. – 377, 378 

Mefodiy – 122 

Melioranski P.M. – 307 

Meye A. – 340 

Meynar de Barbiye – 333 

Məhərrəmli B. – 217 

Məhəmməd Ə.S. – 359, 361, 363 

Məmmədəliyev V. – 173, 174, 

179, 314, 317 

Məmmədquliyev C. – 254 

Məmmədquluzadə C. – 33, 44,49, 

64, 171, 194, 254, 339 

Məmmədova Ə. – 174 

Məmmədova L. – 38 

Məmmədov N. – 173, 317, 334 

Məmmədov A. – 113, 398 

Məmmədov Ə. – 53, 271 

Məmmədov Y. - 56 

Məmmədzadə - 184 

Mirbabayev – 184 

Mirzəcanzadə A. – 402 

Mirzəzadə X. – 25, 39 

Mitridat – 192 

Mitskeviç A. - 217 

Moini M. – 317 

Molla Nəsrəddin - 374 

Molyer – 165 

Möhsüni Ə. – 34 

Musaoğlu (Musayev) M. – 6, 209, 

173, 219 

Musayev O. – 144, 149, 173 

Muğanlinski – 184 

Mustafayeva N. - 216 

Mustafayev İ. – 43, 62 

Mustafayev V. – 57 

Mustafazadə N. - 217 

Mündhenk L. – 201 

Müsəddiq M. – 34, 35, 51, 52 

Müşfiq M. – 138 

 

Nadejdin N.İ. – 78, 327 

Napoleon - 374 

Naxçivani ibn M. H. – 303, 306, 

316 


Naxçıvanlı H. – 316, 317 

Nayda E. – 263 

Nemanzadə Ö.F. – 44, 64 

Nemet D. – 341 

Nəbati - 333 

Nəimi İbn Yusif Lütfulla – 306 

Nərimanov N. – 6, 49, 64, 76, 96, 

334, 339 

Nəsibzadə N. – 57 


Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

408


Nəsimi İ. – 30, 49, 76, 151, 171, 

193, 304, 305, 310, 339 

Nəvvab M.M. – 94 

Nəvai Ə. – 176, 246, 294 

Nikitin A. – 315 

Nitqi H. – 36, 38, 39, 53, 56, 58 

Nizami - 19, 30, 49, 76, 151, 246, 

301, 339, 361, 373, 375 

Novruzova N. - 217 

 

Oleari A. – 365 

Plişevski P. - 218 

Orucov Ə. – 249 

Orucova Ş. – 217 

Özcan Y.Z. - 216 

 

Panini – 79 

Panfilov V.Z. – 347 

Passi P. – 340 

Paşayeva F. – 378 

Paşayev Q. – 53 

Paul H. – 173 

Paustovski K. – 33 

Payk K. – 263 

Pey M. – 192, 194, 199 

Pərənçi F. - 57 

Pilqrim – 359, 366 

Pişəvəri S.C. – 54 

Plank M. – 193 

Platon – 240, 243, 307 

Pol Y. – 153, 154 

Pompey – 196 

Potter S. – 174 

Proels J. – 204 

Protoroç P. - 217 

Puşkin A.S. - 161 

I Pyotr – 122 

 

Radlov V.V. – 64, 247, 250, 253, 

298, 334 

Ramazanova A. - 218 

Ramişvili V.Q. – 296, 347 

Rəcəbli Ə. – 173, 249, 301, 314, 

315, 317 

Rəhimov S.– 171 

Rəsulov R. – 368 

Ritter H. – 335 

Rumi - 373 

Ruprext L. – 205 

Russo J.J. - 165 

Rüdiger – 165, 379 

Rzayev A. – 78, 329 

Rza R. – 26, 40 

 

Sabir M.Ə. – 19, 30, 49, 81, 98, 

171, 193, 194, 339 

Sadıxov S. – 87,181 

Sadıqov S. – 221, 254 

Sadıqova C. – 317 

Salamzadə Ə. - 218 

Sarnke F. – 340, 371 

Sebeok T. – 269 

Seyidəliyev N. – 307 

Seyidov M.Ə. – 183 

Seyidov Y. – 219, 328, 330, 349 

Seqal Y. – 269 

Sezar L. – 356 

Səhhət A. - 6 


Ad göstəriciləri 

409 


Siqal N.A. – 321 

Sivers E. – 321, 330, 355, 357, 

370, 373 

Smirnitski A.M. – 357 

Sössür F.de – 48, 74, 173, 174, 

164, 303, 397 

Sreznevski İ.İ. – 217, 248, 330 

Stepanov İ. – 269 

Strasburqski Q. – 364 

Stross K.L. – 221 

Süavi Ə. – 231, 250 

Süleymanov O. – 39 

 

Ş 

Şabanqızı (Veysəlova) D. – 253, 

319, 321,327, 329, 379 

Şaxtaxtılı M. – 39, 49, 64, 76, 234, 

339, 340, 343 

Şekspir – 123 

Şerba L.V. – 42, 77, 78, 105, 110, 

172, 242, 253, 340, 350 

Şerbak A.M. – 211, 250, 280 

Şeyx Mahmud Şəbüstəri – 303 

Şəhriyar – 6, 193, 194, 336 

Şiller – 81 

Smide Ə. – 173, 219, 346, 358, 

360, 363 

Şirəliyev M. – 115,120,144 

Şirvani X. – 301 

Şirvani S.Ə. - 91 

Şrayber M. – 200 

Şlayher A. – 178 

Şubin P. – 226 

Şükürlü Ə. – 173 

Şultse V. – 205 

 

Tağıyev M.T. – 80, 173, 219, 344-

346 

Tağızadə Z. – 173, 219 Tağı Dərbəndi H.M. – 332 

Tahirzadə Ə. – 51 

Taraça P. - 216 

Talıbxanbəyli Sürəyya xanım– 336 

Teer E.M. – 246, 253 

Təbrizi X. – 301, 314, 315 

Təbrizi Q.- 315 

Təpəgöz – 337, 357-362 

Timur – 374 

Timurtaş F.Q. – 58 

Topçubaşov Ə.B. – 96, 237 

Trabant Y. – 186, 192, 200, 235 

Treycer C. – 263 

Trubeskoy N.S. – 48, 75, 76, 114, 

174, 210 

Tsilosani J.R. – 332 

Tusi N. – 237, 263, 302, 303, 308 

 

Urməvi S. – 314 

Usmiyev X. – 11, 69, 77, 153 

Uşiniski K.D. – 5, 53, 208 

Ute – 365 

Utext M. – 203, 204, 206 

 

Ü 

Ünsizadə C. – 234 

 

Vahabzadə B. – 139 

Vahabova S. – 184 

Vaker – 323 


Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

410


Vaqif M.P. – 94, 96, 171, 193 

Vamber – 334 

Vazeh M.Ş. – 200, 206, 228, 229, 

269 


Verdiyeva Z.N. – 400 

Veysəlli F. (Yadigar) – 11, 61, 64, 

80, 153, 173, 189, 190, 191, 

209, 228, 236, 253, 254, 293, 

298, 313, 317, 319, 321, 324, 

328, 350, 357, 363, 372, 376, 

399 

Vəliyev K. – 173, Vəlixanlı N. – 216, 217 

Vəzirov M.A. – 232 

Viqye – 323, 327, 328 

Viland - 375 

Viner N. – 9 

Vinoqradov V.V.– 346 

Volter – 165, 404 

Vurğun S. – 137, 171, 243 

Vursel V. – 351 

 

Yakobson R. – 48, 173, 210, 235, 

259, 369, 373 Zakir Q. – 18, 76, 171 

Zamenhof L. – 88, 89, 251, 252 

Zayonçkovski A. – 246, 253 

Zeynalova S. – 252 

Zeynalov Ə. – 400, 405 

Zeynalov F. – 171, 319, 346 

Zenker İ. – 247 

Zərdabi H.bəy – 96, 204 

Zibek K. – 336 

Zigfrid – 360, 362, 365, 368, 372, 

379 


Zinder L.R. – 82, 220, 222, 253, 

281, 347 

Ziyad - 81 

Zöhtabi M. – 53, 54, 55 

Zülfüqar – 91 

Zündermayer K. – 201 

 

 

  

 

  

 

 Ad göstəriciləri 

411 


 

Özək sözlər 

 

 Aa 

absorpsiya – 196 

acuvanto – 252 

aidi təşkilat – 22 

afaziya – 190, 289 

ahəng qanunu – 135, 136, 137, 

138, 145, 342 

aksent – 114, 115, 130 

akustik- 223 

akustik fonetika – 134 

aqqlütinativ – 242, 250 

alliterasiaya – 312, 365, 366, 370 

alternasiya nəzəriyyəsi – 245, 249 

alınma – 175, 342 

allofon – 118 

alloqrafem -322 

allomorf – 118, 121, 264, 265 

alternant – 322 

amalqam – 196 

amorf -342 

ana dili 153-170 

anlam – 264, 303, 326 

anlam konsepsiyası – 237 

analitik – 242 

antroposentrizm – 236 

araşdırma dili – 183 

arxitektonik – 364, 365, 368 

arxitektonik özəllik – 268 

arxitektonika – 17, 301, 355, 369, 

370, 374 

artikulyator – 223 

artikulyator fonetika – 134 

assonans – 371 

atomizm – 223 

avtoxton-aborigenlər – 9 

avrosentrizm – 224, 281 

Azərbaycan dilinin sərfi – 54 

Azərbaycan türkcəsi – 182, 194 

 

Bb 

basmaqəlib – 14, 67 

belletrist – 115 

bilinqvizm – 78, 88, 89, 115 

biokommunikasiya – 269 

birbaşa tərkiblər (immedient 

constituents) – 265 

 

Cc 

cins kateqoriyası – 108 

cümlə – 140, 144 

çoxdillilik – 85 

 

Dd 

danışan maşın – 16 

danışıq aktı – 185, 190, 264, 265 

dayaq özək – 28 

davranış dili – 182 

devangari yazısı 121 

defektologiya – 190, 290 

denotat – 195 

deskriptiv texnika – 264 

deskriptivzm – 263, 264, 266 

diaxron – 30, 111, 112, 243, 286, 

343 


Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

412


diaxron metod – 74 

diakritik – 118, 125, 126 

diakritik işarə – 322 

dialekt – 131, 333 

dialektizm – 131 

dialektik – 56 

dialoji – 108 

differensial – 235 

diftonq – 145, 146 

diqraf – 123 

diqrafem – 118 

dil baryeri – 88 

dil fəlsəfəsi – 190, 275 

dilçilik – 167, 172, 173, 174, 185, 

188, 191, 262, 263, 344 

dilçilik fəlsəfəsi – 190, 275 

dilçilik tarixi – 344 

dilçilik nəzəriyyəsi – 78 

dil xətaları – 113 

dillərarası əvəzlənmə – 322 

dilin ekspressivliyi – 25 

dil işarələri – 190 

dil işarələrinin paradiqmatik 

aspekti – 190 

dilin işarəviliyi – 198 

dil norması -113, 114, 129, 130, 

131, 143, 207 

dil polisi – 193 

dilöyrənmə – 82, 84, 85, 88, 110, 

113, 114, 115, 116, 148, 149, 

164, 168, 179, 189 

diskurs – 190 

diskurs təhlili – 290 

distributiv – 224 

distributiv metod – 292 

distribusiya – 343, 344 

divergent və korrespondent – 249 

dörddillilik-85 

dövlət dili – 59, 60, 61, 62, 63, 182 

durğunluq dövrü – 26 

 

Ee 

efemer – 241 

ehtimal nəzəriyyəsi – 285 

elliptik cümlə – 237 

elmşünaslıq -10 

emprik tədqiqat – 286 

energeia – 79 

entropiya – 236, 244 

ergon – 79 

esperanto – 88 

etimologiya – 315, 327 

etimon dil – 177, 237 

etik və emik səviyyə – 243 

etnogenez – 39, 174 

etnodilçilik – 284 

etnolinqvistik – 29 

etnomədəniyyət – 289 

etnosemiotik – 181 

 

Əə 

ədəbi dil – 197 

ədəbi dil norması – 60, 65 

əhatə prinsipi – 345 

əqəliyyət – 66 

əlifba- 63,117, 120, 122, 123, 126, 

128, 129, 194 

ərəb dili – 181 

ərəb əlifbası – 64, 121, 122, 123, 

124, 128, 194 

ərəb qrafikası -64 

 


Özək zözlər 

413 


İi 

ideoqram – 119, 120 

ideoqrafik – 119 

idiolekt – 114 

idiomatik – 114 

ido – 252 

ikidillilik – 43, 48, 66, 67, 75, 76, 

78, 85, 88, 115, 343 

ikizirvəlilik – 142, 206, 268 

inkorporativ – 242 

illokutiv – 185, 191 

ingilis dili – 180 

iltisaqi -342 

iltisaqilik – 56, 89 

innate idea – 243 

instrumentariya – 237 

interferensiya – 46, 77 

interlinqva – 252 

internasionalist – 34, 36 

intonasiya – 132, 133, 138, 174, 

188, 265, 368 

intuitiv – 329 

irrelevant – 250 

izafilik – 236 

izomorfizm – 241, 245, 348 

 

Ff 

farinqal samit – 323 

fars dili – 181 

fəal – 85 

filogenez – 270 

filoloq – 42 

fizikalizm – 263 

flektiv – 242, 342 

flektiv dil – 250 

fizikalizm – 263 

fizioloji – 42 

fon – 118 

fonem – 72, 108, 118, 119, 121, 

125, 132, 133, 134, 137, 138, 

140, 145, 206, 208, 312, 313, 

353, 354, 355 

fonem alternasiyası – 354 

fonem birləşmələri – 355 

fonem əvəzlənmələri- 315 

fonematiklik – 264 

fonematik oppozisiya – 370 

fonemoqrafiya – 119, 121, 128 

fonem tərkibi – 348 

fonetik – 105, 106, 108, 119, 121, 

128, 123, 133, 140, 142, 144, 

145, 146, 177, 178, 343 

fonetik struktur – 356 

fonetik-fonotaktik qəlib – 356 

fonetik forma – 264 

fonetika – 134, 221, 312, 332, 342, 

350 


fonoqrafik – 229, 231 

fonoqrafik əlifba – 236 

fonoqram – 120 

fonoloji – 134, 140, 174, 177, 178, 

338, 343 

fonoloji sistem – 123, 124, 132, 

133, 207 

fonologiya – 134, 312, 332, 348, 

350 

fonotaktik – 355 fonotaktik özəllik – 268 

fonotaktika – 224 

formal biheyviorizm – 263 

formal metodika – 263 

formal təhlil – 263, 264 


Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

414


frazem – 344, 345 

frazeologiya – 174 

frazeoloji vahid – 345 

fundamental dil – 183 

fundamental qrammatika – 174 

funksional – 223 

funksional dilçilik -132 

funksional qrammatika – 174 

funksional-struktur – 173 

funksionalizm – 263 

 

Hh 


heca – 121, 139, 140, 141, 143, 

207, 342, 343, 352 

heterogen – 369 

həmahənglik – 358 

hərəki vurğu – 141 

hind-Avropa dilləri 77, 83 

hiperaqqlütinasiya – 247, 250 

 

Gg genetik – 322 

geminant – 47 

germanistika – 284, 349 

gənc qrammatiklər – 173 

jarqon – 113 

 

Kk kadensiya – 251, 367, 371 

kakofoniya – 270 

koartikulyasiya – 209 

koqnitiv dilçilik – 190, 253, 284 

kommunikativ – 42 

konsentrik – 238 

konservativ idealizm – 17 

konsonantik yazı – 120 

koordinativ – 115 

korrelyativ – 115 

korrespondensiya – 297, 322 

kök – 342 

kök dillər – 242 

kök morfem – 348 

kriminalistika – 190 

kiril əlifbası – 122, 123, 124, 128, 

194 

kvaziomonimlər – 235, 248  

Qq 

qarışıq – 115 

qarşılaşma-müqayisəli metod – 343 

qeyri-fəal – 86 

qəlib – 352 

qlobal dil – 175, 188, 191 

qlossematika – 263 

qoşadillilik – 42 

qraf – 118 

qrafem – 118, 119, 123, 238, 322, 

323, 324, 328, 333 

qrafika 120, 126, 178, 179, 313 

qrammatik – 105, 106, 144 

qrammatika -174 

qrammatologiya – 120 

qulaq fonetikası – 116 

 

Ll 

latın -342 

latın əlifbası – 63, 121, 123, 124, 

126 


latın qrafikası – 64, 342 

leksem – 345 

leksik – 70, 105, 106 

leksika – 143 Özək zözlər 

415 


leksikon – 144, 197 

leksikoqraf – 315 

leksikologiya – 284 

linqvistika – 72, 74, 76 

linqvistik paradiqm – 244 

linqvistik üzvlənmə – 265 

linqvopoetika – 245 

linqvosemiotik – 184, 191 

lokutiv – 185, 191 

loqopediya – 190, 290 

 

Mm 

maşınla tərcümə – 191, 343 

melodik-dinamik – 141 

metadil – 184, 191 

metadoloji problem – 286 

metaforik – 184 

metanomik – 184 

məxəz – 244 

məna – 264 

mətn dilçiliyi – 179, 191, 343, 344 

mətnşünaslıq – 347 

məzmun – 264 

monodilçilik – 187 

monoloji -108 

monomədəniyyət – 184, 187 

morfem – 118, 121, 264, 265 

morfematizm – 348-298 

morfologiya – 173 

morfonologiya – 284 

müvazilik – 298 

 

Nn 

neyrodilçilik – 284 

 

 

Oo oksidental – 252 

omonim – 314 

onomastika – 174 

ontogenez – 270 

ontologiya – 29 

orfoepik – 46, 277 

orfoepist – 323 

orfoepiya – 117, 123, 132, 134, 

141, 277 

orfofoniya – 117, 133, 134, 145, 

207 

orfoqrafiya – 117, 120, 129, 197 orfofonik – 46, 47, 174, 343 

orfofonik lüğət – 174 

orfofoniya – 277 

ölü dil – 105 

ontonoloji problem – 286 

 

Pp 

polindrom/paronim/məqbul – 312, 

313, 352 

paniranizm – 57 

paralinqvistik – 29, 184 

paralinqvistika – 245, 344 

paradiqm – 112, 197, 235, 236, 

237, 262 

paradiqmatik -114, 120, 223, 263 

praqmatika – 284 

patoloji yayınmalar – 113 

perlokutiv – 189, 191 

persepsiya – 236 

perseptiv – 134, 310, 321 

piktoqrafik – 119 

piktoqrafik yazı- 73 

poliqlot – 148 Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

416


pozitivizm – 263 

praqmatik – 310 

preamblua – 273 

presuppozisiya – 244 

prevokal aspirasiya – 370 

prosodem – 281, 207 

prosodik əlamət – 356 

prosodik model – 209 

prosodiya – 113. 132, 174 

psixodilçilik – 243, 284 

psixolinqvistika – 29, 45, 74, 104 

punktuasiya – 30 

 

Rr 

redundantlıq – 236, 245 

relevant – 207 

relevant əlamət -356 

relevantlıq – 236, 245 

resipiyent – 255 

riqorizm – 114 

riyaziyatçı-kibernetik – 104 

riyazi dilçilik – 343 

romanistika – 284 

runik türk əlifbası – 73 

rus dili – 180 

rusizmlər – 46 

rusistika – 284 

 

Ss 

saitlərin assonansı – 241 

samitlərin alliterasiyası – 241 

seqment – 47 

seqment vahid – 134 

semantik – 70, 228 

semantik təhlil – 190 

semantika – 174 

semasioloji – 343 

semiosfer – 188, 191 

semiolinqvistik -275 

semiotik – 185 

semiotika – 284 

semiotik sistem – 236 

səs obrazlarının tanınması – 190 

siqnefie – 303 

sillabik – 229 

sillaboqrafik yazı – 121 

sinharmonik – 207 

sinharmonik model- 356 

sinharmoniya – 123, 136 

sinharmonizm – 223, 224, 250, 

251, 281, 296, 298, 299 

sinxron – 30, 111, 265, 343 

sinxron struktur – 173 

sinxron tədqiqat – 74 

sinkretizm – 245 

sinsemantik- 367 

sintaktik – 70, 310, 325 

sintaksis – 173 

sintaqm – 349, 355, 370, 372 

sintaqmatik – 223, 355 

sintaqmatika – 284 

sinonim – 314 

sintetik – 242, 342 

sistem – 134 

sonor nəzəriyyəsi – 369 

sosiodilçilik – 261 

sosiolinqvistik – 29, 45 

sosiolinqvistika – 190, 344 

söyləm – 264, 312, 313, 326 

söz – 140, 144 

söz sırası – 143 

söz vurğusu – 355 Özək zözlər 

417 


söz və söyləm – 237 

söyləm intonasiyası – 224 

substansional – 235 

superseqment – 47 

superseqment vahid – 134 

süni dil – 16, 88, 89 

stimul və reaksiya – 263 

struktur dilçilik -173, 263 

struktur funksionalizm – 235 

struktur qrammatika – 344 

 

Şş 

şəkilçi morfem – 348 

şərqşünaslıq – 339 

şivə və ləhcə – 45, 46 

 

Tt 

taksonomik – 264 

taksonomiya – 346 

tarixi-müqayisəli dilçilik – 77 

tekstoloji təhlil – 362 

tembr – 209 

təbii dil – 17, 89 

təbir və təşvir – 55 

təkdillilik – 84 

tələffüz norması – 113, 114, 129, 

130, 131, 

tətbiqi dilçilik – 39, 47, 342, 338, 

339, 343 

tərcümə dili – 237 

tipoloji-qarşılaşma – 376 

tipoloji-müqayisəli- 362 

tonoqram – 224 

toponimik – 15 

törəmə qrammatikası – 344 

türk dili – 181 

türkoloq – 64 

türkologiya – 339, 349 

transkripsiya – 176, 179, 370 

transliterasiya – 172, 176, 177, 

179, 189, 276, 284, 289, 291 

transpozisiya – 350 

 

Uu 

unifikasiya – 112 

uşaq dilçiliyi – 284 

 

Üü 

üçdillilik – 85, 88 

ünsiyyət dili – 183 

 

Vv 

vahid – 134 

variativlik – 346 

vurğu – 132, 133, 135, 138, 139, 

140, 192, 210, 215 

 

Zz 

zondersait – 251 

 

 Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

418


 

 


Özək zözlər 

419 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kitab «Mütərcim» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzində 

səhifələnmiş və çap olunmuşdur.  

 

Çapa imzalanıb: 01.08.2016. Format: 60x90 1/16. Qarnitur: Times. 

Həcmi: 26,25 ç.v. Tiraj: 500. Sifariş № 197.  

Qiyməti müqavilə ilə. 

 

  

ТЯРЪЦМЯ 

ВЯ НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГРАФИЙА 

МЯРКЯЗИ

Аз 1014, Бакы, Рясул Рза кцч., 125

596 21 44; 497 06 25; (055) 715 63 99 

e-mail: mutarjim@mail.ru

 

www.mutercim.az Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 

420


 

Yüklə 2,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin