Şirvani ƏdilliYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix02.12.2016
ölçüsü2,8 Kb.
#677
1   2   3   4   5   6

Qəzəl
 
 
Mehman sənə cahanda kədərdir, könül, yenə,
 
O, canımın da məhvi qədərdir, könül, yenə

 
Hər tazə qəm ötəndən ağır gəldi insana,
 
Bu qəm ötənkidən də betərdir,
 
könül

yenə.
 
 
Səbr eylədikcə vaxt da keçər, qəm də köhnələr,
 
Sannam ki, qəm də gəldi
-
gedərdir, könül, yenə.
 
 
Gər tazələnsə qəm

bilərəm, qəm də ölməy
ib, 
Görrəm səbir də, söz də hədərdir, könül, yenə.
 
 
Qəm var ki, dağ da, daş da dayanmaz əzabına,
 
Yalnız dözən cahanda bəşərdır, könül, yenə.
 
 
Şirvani çıxdı qəmlə yenə əsla davaya,
 
Kimdə süqutdu, kimdə zəfərdir, könül, yenə?
 
 
                                                    Oktyabr, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
 
              
Məhbus qrup yoldaşıma
 
 
Sən bir məsum, bir sadəlövh, təvazökar bəşərsən,
 
Nə şər əməl sahibisən, nə bir qəlbə dəyərsən.
 
Zalımlıqdan, qəddarlıqdan, namərdlikdən uzaqsan,
 
Böyüklərlə böyüksən sən, uşaqlarla uşaqsan.
 
Hər kəsə xoş rəftarınla sevdirərsən özünü,
 
Tanış
-
biliş yanında da ağ edərsən üzünü.
 
Rəvadı
rm
ı məgər sənə məhbus adı almağın,
 
Cahillər tək
 
cani olub məhbəslərdə qalmağın?
 
Sənin məhbus olmağına inanmazlar heç vədə,
 
Tanış
-
biliş yanında bil

üzün ağdır yenə də!
 
 
Əyilmə sən, məğrur dayan, çün ki, tanır səni hamı,
 
Kim tanıyar lənətləyər
, bil, 
səni yox, bu əyyamı.
 
Bu ad sənə layiq deyil, fələk qəddar etdi səni,
 
Fələk özü günahkardır, cinayətkar etdi səni.
 
Məhkəmədə veriləndə sual səndən utanacaq,
 
Qollarına vurulanda qandal səndən utanacaq

Utanacaq sən girdiyin məhbəslərin divarları,
 
O divarlar bil ki, 
heç vaxt dik baxammaz sənə sarı!
 
Sənin cani olmağın 
bu 
ağlımıza çətin sığa,
 
Sən məhbəsə layiqsənsə, kim layiqdir azadlığa?!
 
Məhbus sanma özünü sən sərt divarlar arasında,
 
Sən yenə də bizimləsən –
 
tələbələr sırasında!
 
 
                                                      Sentyabr, 1997.  
 
 
 
 
 

100 
 
                   
    
 
 
 
                  
Gənclik
 
 
Qəlbə nisgil olar yada düşəndə
 
Bir kərə ömür var, bir kərə gənclik.
 
Durub neyləyim ki, bilim qədrini,
 
Keçməsin ömürdə boş yerə gənclik,
 
Bir k
ərə ömür var, bir kərə gənclik!
 
 
Hər dilək gənclikdə mənalı, xoşdur,
 
Yaş otsə bəlkə də mənası boşdur,
 
Hər cür zövq, gözəllik gəncliyə tuşdur,
 
Açıbdır bir özgə mənzərə gənclik!
 
Bir kərə ömür var, bir kərə gənclik!
 
 
Bir vaxt gənclik kamı çox gec olanda,
 
Çox şeydən məhrum, həm möht
ac olanda, 
Ruhun gənc qalanda, can qocalanda
 
Olacaq bir acı xatirə gənclik!
 
Bir kərə ömür var, bir kərə gənclik!
 
 
                                              
İyun,
 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 
Mən özümü bağışlaya bilmirəm
 
 
Halal gələr, haram gəlməz əlimdən, 
 
Bir a
n nahaq söz çıxanda dilimdən,
 
Ya bir günah əməlimdən, felimdən
 
Mən özümü bağışlaya bilmirəm.
 
 
Güzgüdə hey mən baxaram özümə,
 
Güzgüdəki mənə baxan gözümə,
 
Nəzər salıb hey əyrimə, düzümə
 
Mən özümü bağışlaya bilmirəm.
 
 
Baxma, çıxıb çoxlarının
 
xarabı, 
 
Hər əmələ canlarının var tabı

Mən çəkərəm hər an vicdan əzabı,
 
Çün özümü bağışlaya bilmirəm.
 
 
Öz qəlbim də nədən olmaz yar mənə,
 
Belə yerdə dünya gələr dar mənə,
 
İçimdə bir tənə edən var mənə,
 
Mən özümü bağışlaya bilmirəm.
 
 
Bu dünyadır, gələr hər cür vaxt
-
vədə,
 
Kimsə
 
məndən bir kərə incisə də,
 
Gəlib məni bağışlayar bəlkə də,
 
Mən özümü bağışlaya bilmirəm!
 
 
                                            02. 11. 1996. 
 
 
 
 

102 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Köçkünün gileyi
 
 
Biz ki yaşamaqdan yorulmamışdıq,
 
Toz tək ayaq altda ovulmamışdı
q, 
Anamızdan qərib doğulmamışdıq,
 
Doğma ev, doğma el bizim də vardı.
 
 
O vaxt əsl ömür
-
günü görürdük,
 
Biz də insan kimi ömür sürürdük,
 
Həyat bağçasının gülün dərirdik
 
Doğma yurd, çəmən
-
çöl bizim də vardı.
 
 
Bir insan ki, 
oldu elinə həsrət,
 
Bu ruha bədəndə əz
ab-
əziyyət,
 
Görənlər qoymasın bizlərə minnət,
 
Axı hər şey əzəl bizim də vardı!
 
 
                                         
İyul, 
1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
 
 
 
 
  
Bizi elimizə qaytaran fələk
 
 
Ömür
-
gün o doğma diyarda qaldı,
 
Yayda, qış da qaldı, bahar da qaldı.
 
Görəsən bu qədər bə harda qaldı,
 
Bizi elimizə qaytaran fələk?
 
 
Ellərdə gözəl bir məsəl var belə,
 
Bir ev evə sığmaz, sığsa el
-
elə,
 
Biz bu dünyadaykən təki tez gələ
 
Bizi elimizə qaytaran fələk.
 
 
Köçkünlük dərdini hər insan bilər,
 
Həm olan, həm də ki

olmayan bilər,
 
B
əs onda bilmirəm nə zaman bilər,
 
Bizi elimizə qaytaran fələk?
 
 
De necə olmasın düşmənlərə kin,
 
Qalmadı nə ömür, nə iman, nə din,
 
Nə vaxtsa bir zaman gələcək yəqin,
 
Bizi elimizə qaytaran fələk.
 
 
Bu illər ötdükcə öz həyatımdan

Qorxuram o illər çıxa yadımdan

Görsəz deyin gəlsin mənim adımdan
 
Bizi elimizə qaytaran fələk.
 
 
                                      11. 04. 1996. 
 
 
 
 

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Beş yaşlı cocuq

 
Ay qəlbi sevincli beş yaşlı cocuq,
 
Nə qəmli, nə də ki, təlaşlı cocuq, 
 
O qədər çoxdu ki, dünyada nemət,
 
Sanki, bu dünyanın özüdür cənnət!
 
Ondan kam alanda onu bil ki, sən
 
Dünyanın bu zəngin nemətlərindən
 
Həyatda səninçün hey təmənnasız
 
Bəxş edən atandı, anandı yalnız!
 
Ataya, anaya borcumuz çoxdur,
 
Bu borcun dünyada əvəzi yoxdur!
 
Bu gözəl dünyada hər an sevin, gül,
 
Ancaq hər güləndə təki bunu bil,
 
Bu dünya səninçün oldusa cənnət,
 
Varındı atana, anana minnət!
 
 
                                    Fevral, 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
Qəzəl
 
         
Ömrün keçən il
-
günləri üst
-
üstə varaqdı
r, 
Aləm mənə hər gündə də bir tazə maraqdır.
 
 
İllər yüz ötüb keçsə də sanki, bu cahanda 
 
Hər gün bu bəşər tazə doğulmuş bir uşaqdır.
 
 
Yalnız bu könül kama xəyallarda qovuşdu,
 
Aşkarda ona hər cürə qəm
-
qüssə qonaqdır.
 
 
Bilməm necə insan kimi ömr eyləyərik bi
z, 
İllərdir o doğma elimiz bizdən uzaqdır.
 
 
İnsançün, Ədilli, çox olar dünyada dərd
-
qəm,
 
Bir dərdim əgər varsa, o dərdim Qarabağdır!
 
 
                                                     Noyabr, 1995.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Çarəsiz
 
qəm
 
 
Qəm var ki, könülə amansız olar,
 
Könül qəm önündə çarəsiz qalar,
 
Könülə tuşlanar
 
bir qəm zərbəsi, 
 
Sınıb çiliklənər
 
könül şüşəsi,
 
Ağır olar sınan şüşənin dərdi,
 
O ki pak sudan da ləkələnərdi!
 
Bu dəmdə bir ümid varmı sabaha?
 
Sınıbsa bitişməz şüşə bir 
daha!  
Gülüş dodaqlara gəlmə
z k
i bir dəm,
 
Könülə saxla
yar 
əbədi matəm.
 
Nə qədər gülüşə etsə də meyil, 
 
Zaman bu yazını pozası deyil,
 
Daş üstdə cızılan kədər naxşıdır

                                
Ölüm yaxşıdır!
 
                                      
                                 Oktyabr, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
 
 
 
 
                  
Tək bənd
 
 
Qoy könül olmasın bir an da dərdsiz,
 
Dünyada çəkməyə zülüm yaxşıdır!
 
Ömrü əziyyətsiz yaşamaqdansa,
 
Yanıb yerdə qalan külüm yaxşıdır!
 
 
                                     Oktyabr, 1995. 
 
 
            
Məktəbli cocuq
 
 
Bir ana əlindən ovsun götürüb
 
Hər səhər məktəbə yollanan cocuq,
 
O şən əyyamında nə bəxtəvərsən,
 
Varmı bu dünyada qəmxanan, cocuq?
 
 
Düşün ana kimi yaxının varmı?
 
Gülüş
-sevincinin baisi 

 Ana! 
De ki, 
ondan başqa bəşər olarmı, 
 
Sənə onun kimi ürəkdən yana!
 
 
Bir ana əlidir dərdinə məlhəm,
 
Yüz dava
-
dərmandan daha yaxşıdır!
 
Ana kölgəsində nə kədər, nə qəm?
 
Tutasan adını baha yaxşıdır!
 
                                   
                                        May, 1995. 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 
                                    Ocaq 
 
Adın bir yurd
-
yuva rəmzinə dönüb

Yandığın yer əziz
 
məkandı
r, ocaq. 
Sən
 
ömür
-
günümüz,
 
səadətimiz,
 
Qəlblərdə nisgili də yandır, ocaq!
 
 
Bir ocaq qalayaq, alovu isti, 
Ucalsın göylərə dalğalı tüstü,
 
Yığışaq başına bir axşamüstü,
 
Qaranlıq gecədə həyandır ocaq.
 
 
Bir doğma, mehriban, xoş söhbəti var, 
 
Həm nuru, həm də ki, hərarəti var,
 
Sanki, bir pir kimi kəraməti var

Bəşərə bir dindir, imandır ocaq

 
Söndün külün qaldı

sığınaq hara?
 
Yurd-
yuva həsrəti
 
çəkəcək d
ara, 
Yenə də nur çilə doğma diyara
 
Canımız yolunda qurbandı
r, ocaq! 
 
                                             
İ
yun,  1994
.  
 
 
 
 
 

109 
 
Mündəricat 
 
Vətənpərvərlik mövzusunda olan şeirlər
.......................................
5-14 
Əziz Vətən
.…………………………..............….…...………........................…........
6
 
Mənim Odlar diyarım
.........................................................................................
8
 
DöyüĢə gedirəm
.......................................................................................................
9
 
Uğur marĢı
................................................................................................................
10
 
Ay quzeydən gələn namərd
..........................................................................
11 
SavaĢ
..............................................................................................................................
12
 
Millətçilərik biz
.....................................................................................................
13
 
Bir eldir axı
...............................................................................................................
14
 
 
Sevgi şeirləri......................................................................15-69 
Sənli günlərim
........................................................................................................
16 
Varam
...........................................................................................................................
17 
Qəzəl (
Heç nəyim yoxdur, cahanda bir nigarım var mənim
)........
18 
Səadətim
.....................................................................................................................
19 
Səni sevə-sevə
........................................................................................................
20 
Mən ağlamaq istəyirəm
...................................................................................
21 
Sən deyilsən
.............................................................................................................
22 
Get sevgilim
.............................................................................................................
23 
Mənə çıx get deyən gözəl
..............................................................................
25 
Sənsiz bu dünya ki heç gəlir mənə
.........................................................
26 
Mənim biganə sevgilim
...................................................................................
27 
Adi bir insan tək tapmıĢdım səni
.............................................................
28 
Bir köhnə sevgi
......................................................................................................
29 
Bir gözəl ağlar qoymuĢam
............................................................................
30 
Bir an baxdım gül çöhrənə
............................................................................
31 
Küsən yar
...................................................................................................................
32 
Taleyim veribdir bir kərə aman
.................................................................
33 
Tale ulduzlarımız
.................................................................................................
34 
Çıxart gözündən eynəyi
..................................................................................
35 
Tale bizi görüĢdürdü
..........................................................................................
36 
Qəzəl (Sən bilirsənmi mənimçün nə deməksən, gözəlim)
...
38 
QuĢcığaz
.....................................................................................................................
39 

110 
 
Özüməm
......................................................................................................................
40 
Günah özümdədir
................................................................................................
41 
Tək bənd (Ayrılığın son qoyubdur hər Ģeyə)
..................................
42 
Möhtacam
..................................................................................................................
42 
Səndədir
......................................................................................................................
43 
Qəzəl (YaxĢı ki, eĢqaləmimdə sən gülüm, var olmusan
).......
44 
Tək bənd (Sən tək bir gözəli sevən bir insan)
................................
45 
Gözəlliyin var
.........................................................................................................
45 
Nəyinə gərəyəm
....................................................................................................
46 
Qəzəl (Var vücudumda dərin yarası naz etməyinin)
.................
47 
Mənimçün yaranmamısan
.............................................................................
48 
Məni vəd gözləyən görməyəcəksən
.......................................................
49 
Bilərəmmi mən
......................................................................................................
50 
Qəzəl (Olub eĢq aludəsi bir gülərüz yar sevirəm)
.......................
51 
Qəzəl (Səni sevən, gözəlim, təkcə bir nəfər kim olar?)
..........
52 
Qəzəl (Hər yerdə, məkanda çıxan aĢkarə məhəbbət).
..............
53 
Qəzəl (Gözəlim, öylə gözəl, incə gəlirsən ki, mənə)
................
54 
Qızlar
............................................................................................................................
55 
Qəzəl (Hər kimə sevdalı bu aləmdə sevda yetməyə)
................
56 
Gözəl qız, sən nə gözəlsən
............................................................................
57 
Qəzəl (Kim sevsə bilər ki, necə hikmətdi məhəbbət)
...............
59 
Olasan mənim
.........................................................................................................
60 
Qəzəl (AĢiqlərə afətlərinin vəsli gərəkdir)
.......................................
61 
Sevgilim.
....................................................................................................................
62 
Qəzəl (Dilbəra, ol hüsnünə heyran qalanın var sənin)
.............
63 
Qəzəl (Gözəl, hüsnün ürəklərdə nə halətdir, biləydin kaĢ)
..
64 
Özünə vurulmuĢam
............................................................................................
65 
Qəzəl (Əhsən o dünyaya ki, sən tək gözəl cananı var)
............
66 
Oldu
................................................................................................................................
67 
Qəzəl (Bir kərə gördüm səni, ey gül, qərarım qalmadı)
.........
68 
Qəzəl (Tər güllərin də bülbülə avazı var imiĢ)
……..........…........
69 
 
Satirik şeirlər.
......................................................................................................
70-77 
RüĢvətxor müəllim
.............................................................................................
71 
Ağıllı məsləhət (Bəhri-təvil)
.......................................................................
73 

111 
 
Tələbə
...........................................................................................................................
74 
Doğma hər bir sözü rədd eyləyərik
........................................................
75 
Ali məktəb müəllimlərimə
............................................................................
76 
 
Digər mövzularda olan şeirlər
...........................................................
78-108 
Dəniz
.............................................................................................................................
79 
Ayan qızım
...............................................................................................................
80 
Xəyallar
.......................................................................................................................
81 
Ġnanıram
......................................................................................................................
82 
Sən göylərə uçduğun gün
..............................................................................
82 
Böyük
...........................................................................................................................
83 
Çıxdı GünəĢ qırmızı
...........................................................................................
84 
Allahdır
........................................................................................................................
85 
Dərd deyil ki
............................................................................................................
86 
Dünya, səndən əl çəkimm
i............................................................................
87 
Xocalı adlı bir faciəmiz var
..........................................................................
88 
Ġnsanlıq
........................................................................................................................
89 
YaĢamaq qanunu
..................................................................................................
90 
Gənclər üçündür
...................................................................................................
91 
Fəqirlik
.........................................................................................................................
92 
Qaçqınlıq
....................................................................................................................
93 
Dərd və gülüĢ
..........................................................................................................
94 
Analar
...........................................................................................................................
95 
Qəzəl (Mehman sənə cahanda kədərdir, könül yenə)
..............
98 
Məhbus qrup yoldaĢıma
..................................................................................
99 
Gənclik
......................................................................................................................
100 
Mən özümü bağıĢlaya bilmirəm
............................................................
101 
Köçkünün gileyi
................................................................................................
102 
Bizi elimizə qaytaran fələk
........................................................................
103 
BeĢ yaĢlı cocuq.
.................................................................................................
104 
Qəzəl (Ömrün keçən il-günləri üst-üstə varaqdır)
...................
105 
Çarəsiz qəm
...........................................................................................................
106 
Tək bənd (Qoy könül omasın bir an da dərdsiz)
.......................
107 
Məktəbli cocuq
...................................................................................................
107 
Ocaq
............................................................................................................................
108 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ədilli Şirvani Kamil oğlu 
 
MƏNĠM ODLAR DĠYARIM 
(Şeirlər) 
 
Redaktor: 
Fil. e. d., prof.  Nəsir Əhmədli 
 
 
 
BAKI – “ADĠLOĞLU” – 2011 
 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə