Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Eritrositlərin hesablanmasını hansı hallarda qan götürdükdən dərhal sonra aparmaq lazımdır?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə4/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

211) Eritrositlərin hesablanmasını hansı hallarda qan götürdükdən dərhal sonra aparmaq lazımdır?

A) Bütün sadalanan anemiyalar zamanı

B) Aplastik anemiyalarda

C) B12-defisitli anemiyalarda

D) Dəmir defisitli anemiyalarda

E) Hemolitik anemiyalarda


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
212) Aşağı rəng göstəricisi nə üçün xarakterikdir?

A) Qurğuşun intoksikasiyası üçün

B) Dəmir defisit anemiyalar üçün

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Bütün sadalanan xəstəliklər üçün

E) Heteroziqot B-talessemiya üçün


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
213) 1,0 və ya 1,0-a yaxın rəng göstəricisi nə zaman qeyd olunur?

A) Eritrositopatiyalar zamanı

B) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı

C) Heç birində

D) Kəskin posthemorragik anemiyalar zamanı

E) Aplastik anemiya zamanı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
214) Yüksək rəng göstəricisi nə zaman qeyd olunur?

A) Heç birində

B) Fol-defisit anemiyalar zamanı

C) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı

D) Transkobalaminin irsən olmaması zamanı

E) B12-defisit anemiyalar zamanı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
215) Eritrositin orta həcmi nə zaman artır?

A) Hemoqlobinopatiyalarda

B) Talassemiyada

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Dəmir-defisitli anemiyalar zamanı

E) B12-defisitli anemiyalarda


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
216) Fol turşusu və B12vitamini defisiti üçün nə xarakterikdir?

A) Meqalositoz

B) Bütün sadalananlar

C) Jolli cisimləri və Kebot halqaları ilə eritrositlər

D) Eritrositlərin bazofil punktasiyası

E) Şızositoz


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
217) B12-defisitli anemiyalar üçün nə xarakterikdir?

A) Neytropeniyalı leykopeniya

B) Bütün sadalananlar

C) Anizoxromiya

D) Trombositoz

E) Sola meyilli neytrofil leykositoz


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
218) Neytrofillərin hiperseqmentasiyası nə zaman müşahidə olunur?

A) Fol turşusu defisitində

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) B12 vitamini defisitində

D) Sitostatik müalicədə

E) Transkobaliminin irsi defisitində


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
219) Meqaloblastik qan yaranma əlamətləri nə zaman müşahidə olunur?

A) Autoimmun hemolitik anemiyalar zamanı

B) Mədə xərçəngi zamanı

C) Eritromiyeloz zamanı

D) Difillobotrioz zamanı

E) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
220) Hemolitik anemiyalar zamanı meqaloblastik qan yaranması nə ilə şərtlənir?

A) B12-və fol turşusunun nəqliyyatının pozulması ilə

B) B12 -vitamini və fol turşusunun bağırsaq absorbsiyasının pozulması ilə

C) B12- vitamini defisiti ilə

D) B12- axrestik vəziyyət ilə

E) Bütün verilmiş səbəblər ilə


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
221) Hemoqlobinin funksiyası nədir?

A) Mikroelementlərin nəqliyyatı

B) Energetik

C) Plastik

D) Metabolitlərin nəqliyyatı

E) Oksigen və karbon turşusu nəqliyyatı


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
222) Hemoqlobin nədir?

A) Karbohidrat

B) Mineral maddə

C) Lipid


D) Zülal

E) Xromoproteyid


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
223) Hemoqlobinin zülal hissəsi nədir?

A) Qlobin

B) Qaptoqlobin

C) Seruloplazmin

D) Transferrin

E) Albumin


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
224) Böyüklərdə elektroforez üsulu ilə hemoqlobinin hansı növlərini almaq olar?

A) HbA, HbE

B) HbA, HbA, HbF

C) HbA, HbD, HbS

D) HbA, HbA-2, HbF

E) HbH və HbF


Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с
225) Böyüklərin hemoqlobininin əsas növü hansıdır?

A) HbF


B) HbS

C) HbP


D) HbA

E) HbD
Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с


226) Aşağıdakılardan hansı hemoqlobinin patoloji növü deyil?

A) HbM


B) HbS

C) HbC


D) HbF

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
227) Hemoqlobindən nə əmələ gəlmir?

A) Methemoqlobin

B) Oksihemoqlobin

C) Oksimioqlobin

D) Sulfohemoqlobin

E) Karboksihemoqlobin


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
228) “A” hemoqlobinin zülal hissəsi hansı peptid zəncirlərdən ibarətdir?

A) Betta və qamma

B) Alfa

C) Betta


D) Alfa və betta

E) Alfa və qamma


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
229) Talassemiya nə deməkdir?

A) Keyfiyyət hemoqlobinopatiyası

B) Kəmiyyət hemoqlobinopatiyası

C) Quruluş hemoqlobinopatiyası

D) Anomal hemoqlobinin olması

E) Hemoqlobinuriya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
230) Talassemiyanın gedişatı hansı tipdə ola bilər?

A) Autoimmun anemiyalar

B) Hipoplastik anemiya

C) Xroniki leykoz

D) Hiperxrom anemiya

E) Hemolitik anemiya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
231) Eritrositlərin əsas energetik substratı nədir?

A) Fruktoza

B) Qlükoza

C) Qlütation

D) Lipidlər

E) Qlikogen


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
232) Qlükoza 6- fosfat dehidrogenazanın (Q-6-FDQ) çatmamazlığı hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?

A) Sideroblast anemiya

B) Hemolitik anemiya

C) Hiperxrom anemiya

D) Aplastik anemiya

E) Dəmir-defisitli anemiya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
233) MCHC-in çoxalmasının (390q/l və daha çox) səbəbi nədir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Analizatorun işində səhvi

C) Eritrositlərdə hemoqlobin sintezinin pozulmasını

D) Bütün sadalananlar səhvdir

E) Eritrositlərin tərkibində hemoqlobinin çoxalmasını


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
234) Dəmir-defisitli anemiya nə ilə xarakterizə olunur?

A) MCV-i, MCH-i, MCHC-i, RBC-histoqramma sola meyillidir

B) Düzgün cavab yoxdur

C) MCV-i, MCH-i, MCHC-N, RBC-histoqramma normaldır

D) MCV-N, MCH-N, MCHC-N, RBC-histoqramma normaldır

E) MCV-h, MCH-h, MCHC-N, RBC-histoqramma sağa meyillidir


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
235) Meqaloblast anemiya nə ilə xarakterizə olunur?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) MCV-N, MCH-N, MCHC-N, RBC-normada

C) MCV-h, MCH-h, MCHC-h, RBC-histoqramma sağa meyillidir

D) MCV-h, MCH-h, MCHC-N, RBC-histoqramma yastılanıb və sola meyillidir

E) MCV-i, MC-i, MCHC-i, RBC-sola meyillidir


Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с.
236) Xroniki böyrək çatmamazlığı zamanı anemiyalar üçün nə xarakterikdir?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) MCV-h, MCH-h, MCHC-N, RBC-sağa meyilidir

C) MCV-N, MCH-N, MCHC-N, RBC-normada

D) Göstəricilər birmənalı dəyişmir

E) MCВ-i, MCH-i, MCHC-i, RBC-sola meyillidir


Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с
237) MCH və MCHC indekslərinin azalmasının səbəbi nədi?

A) Eritrokariositlərin diferensasiya prosesinin pozulması

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Eritrositlərdə hemoqlobin sintezinin pozulması

D) Eritrositlərin yetişməsinin ləngiməsi

E) Eritrositlərin yetişməsinin sürətlənməsi


Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с.
238) Xroniki xəstəliklər zamanı anemiyalar nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bütün sadalanan əlamətlərlə

B) Mononuklear faqositlər sisteminin aktivləşməsi ilə

C) Eritropoyezin inkişafının azalması ilə

D) Anemiyanın inkişafı ilə normoxrom növünə əsaslanaraq

E) Dəmirin orqanizmdə paylaşması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
239) Aqranulositoz nə zaman inkişaf edə bilər?

A) Alimentar-toksiki allergiyalarda

B) Şüa xəstəlikərində

C) İnfeksion xəstəliklərdə

D) Bütün sadalananlar düzdür

E) Autoimmun proseslərdə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
240) Aqranulositozun daha tez-tez olan fəsadları hansılardır?

A) Bakterial infeksiyalar

B) Damarların trombozu

C) Leykemoid reaksiyalar

D) Hemorragiyalar, qanaxmalar

E) Anemiyalar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
241) Aqranulositoz zamanı hemoqrammada nə qeyd olunur?

A) Yetişməmiş qranulositlərin olmaması

B) Neytropeniya

C) Nisbi limfositoz

D) Nadir hallarda monositoz

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
242) Trombositləri saymaq üçün bu üsullardan hansı birindən istifadə olunmur?

A) Faza kontrast qurğu ilə kamera

B) Tromboelastoqramma

C) Hemotolon analizatordan

D) Qoryayev kamerasından

E) Qan yaxmalarından


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
243) Sağlam insanların periferik qanında trombositlərin əsas kütləsini hansı hüceyrə təşkil edir?

A) Qıcıqlanma formaları

B) Cavan

C) Qoca


D) Yetkin

E) Regenerator


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
244) Periferik qanda trombositlərin sayının azalması nəyin nəticəsində olur?

A) Sümük iliyinin meqakariositar aparatının reduksiyası

B) Trombositlərin antitrombositar anticisilmlərlə dağılması

C) Trombositlərin ömrünün azalması

D) Bütün sadalanan səbəbləri nəticəsində

E) Trombositlərə yüksək tələbat


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
245) Reaktiv trombositoz nə zaman mümkündür?

A) Qanaxma zamanı

B) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə

C) Bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsində

D) İon radiasiyasının az dozaları nəticəsində

E) Cərrahi müdaxilə zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
246) Trombositlərin sayının artması bu xəstəliklərdən hansı birində müşahidə olunmur?

A) B12- defisiti anemiyaları zamanı

B) Xroniki miyeloleykozun ilkin dövründə

C) Miyelofibrozda

D) Eritremiyada

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
247) Nəzərə çarpan trombositopeniya nə zaman müşahidə olunur?

A) Hər birində

B) Kəskin leykozda

C) Aplastik anemiyalarda

D) B-12 vitamini və fol turşusu defisitində

E) Şüa xəstəliyində


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
248) Hemostaz prosesində trombositlər hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Bütün sadalanan funksiyaları

B) Adgeziv

C) Koaqulyasion

D) Aqreqasion

E) Angiotrofik


Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
249) 1000 eritrositə 80 trombosit sayılıb, eritrositlərin sayı =4,0×1012/ l, trombositlərin sayı neçədir?

A) 300×109/l

B) 240×109/l

C) 320×109/l

D) 280 ×109/l

E) 340×109/l


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
250) Dərman trombositopeniyasının əmələ gəlmə mexanizmi hansıdır?

A) Bütün sadalanan mexanizmlər

B) Toksiki

C) Sümük iliyində meqakariositlərin inkişafdan qalması

D) Heç biri düz deyil

E) İmmun
Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446


251) Trombositlər nədən əmələ gəlir?

A) Plazmoblastlardan

B) Miyeloblastlardan

C) Meqakarioblastlardan

D) Fibroblastlardan

E) Limfoblastlardan


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
252) Trombositopatiya nə ilə müşahidə edilmir?

A) Qanaxmanın artması ilə

B) Laxtalanmanın artması ilə

C) K–avitaminozla

D) Heç biri ilə

E) Protrombinazanın əmələ gəlməsinin pozulması ilə


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
253) Trombositopeniya nə ilə müşahidə olunmur?

A) Kazabax–Merit sindromu

B) Hemofiliya

C) DDL–sindrom

D) Heç biri

E) Hipersplenizm


Ədəbiyyat: Фред Дж Шифман. Патология крови (под общей редакцией акад. Ю.В.Заточина), Москва, С-П, 2001, 446
254) Şüa xəstəliyi zamanı bunlardan hansının morfologiyası dəyişilir?

A) Hüceyrələr dəyişmir

B) Neytrofillərin

C) Monositlərin

D) Limfositlərin

E) Bütün sadalanan hüceyrələr dəyişilir


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
255) "Anizositoz " termini nəyin dəyişilməsi deməkdir?

A) Eritrositlərin sayının

B) Eritrositlərin formalarının

C) Eritrositlərin ölçülərinin

D) Eritrositlərin rənginin intensivliyinin

E) Periferik qanda nüvəli eritrositlərin əmələ gəlməsinin


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
256) Eritrositlərin anizositozu nə zaman müşahidə olunur?

A) Miyelodisplastik sindromlar

B) Aşağıda sadalanan xəstəliklər zamanı

C) Sümük iliyinə yenitörəmələrin metastazında

D) Hemolitik anemiyalar

E) Makrositoz anemiyalar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
257) Ovalositoz və meqalositoz zamanı nə dəyişilir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Hər iki diametr

C) Böyük və kiçik diametr arasında fərq

D) Eritrositlərin böyük diametri

E) Eritrositlərin kiçik diametri.


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
258) Normal leykoformula fonunda periferik qanda blastların əmələ gəlməsi üçün nə xarakterikdir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Qara ciyər və böyrək xəstəlikləri üçün

C) Meqaloblast anemiya

D) Qanköçürmədən sonrakı hallar

E) Kəskin leykozlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
259) Leykositoz hansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Sümük iliyinin aplaziyası və hiperplaziyası

C) Hipersplenizm

D) Şüa xəstəliyi

E) Leykozlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
260) Sütun qanyaradan hüceyrə nəyə malikdir?

A) Sitokimyəvi inertliyə

B) Bütün sadalanan xassələrə

C) Qan yaranmasını idarə etməyə

D) Polipotentlik-müxtəlif qanyaradan xətlərlə differenssiasiya bacarığına

E) Özünü saxlama qabiliyyətinə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
261) Sümük iliyinin mikroəhatə elementlərinə hansılar aiddir?

A) Retikulyar hüceyrələr

B) Osteoblastlar və osteoklastlar

C) Makrofaqlar

D) Bütün sadalanan hüceyrələr

E) Fibroblastlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

262) Eritroblastlar üçün nə xarakterikdir?

A) Bütün sadalananlar

B) Nüvədə nukleolların olmaması

C) Sitoplazmanın rənginin dəyişməsi (bazofil, oksifil), hemoqlobinizasiyadan asılı olaraq

D) Gələcək piknotizasiya ilə nüvə xromatinin çarxvari quruluşu

E) Yetişməsindən asılı olaraq hüceyrənin müxtəlif ölçüsü


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
263) Sümük iliyi punktatının hüceyrələri arasında eritrositlər neçə % təşkil edir?

A) 5-10%


B) 30-40%

C) 40%-dan çox

D) 10-20%

E) 25-30%


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
264) Meqablastik sıra hüceyrələri eritroblastik sıra hüceyrələrindən nə ilə fərqlənirlər?

A) Bütün sadalanan əlamətlərlə

B) Nüvənin radial xətlərinin oımaması

C) Böyük ölçülərlə

D) Sitoplazmanın erkən hemoqlobinizasiyası ilə

E) Bol sitoplazma ilə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
265) Periferik qanda bazofillərin miqdarının mütləq çoxalması nəyə xarakterikdir?

A) Xroniki miyeloproliferativ xəstəliklər üçün

B) Estrogenlərlə müalicə üçün

C) Allergik vəziyyətlər üçün

D) Kəskin leykozlar üçün

E) Bütün sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999

266) Mütləq neytrofilyoza nə xarakterikdir?

A) Aplastik anemiyalar

B) Sitostatiklərlə müalicə

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Sepsis

E) Xroniki bakterial infeksiyalar


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
267) Nisbi limfositoz nə zaman müşahidə olunur?

A) Xroniki miyeloleykoz

B) Kortikosteroidlər

C) Toksoplazmoz zamanı

D) İkincili immun çatışmamazlığı

E) Bədxassəli yenitörəmələr


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
268) Hemoqrammada: hemoqlobin-100 q/l; eritrositlər 3,4•1012 /l; leykositlər-36•109 /l; blast hüceyrələri-42%; miyelositlər-5%; metamiyelositlər-1%; çöpnüvəli-2%; seqmentnüvəli-20%; limfositlər-12%; monositlər-8%. Bu hemoqramma xroniki miyeloleykozun hansı mərhələsinə aiddir?

A) Heç biri

B) Blast krizi

C) Kəskin leykoz

D) Yayılmış

E) İlkin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005


269) Hemoqrammada: hemoqlobin -110q/l; eritrositlər -3,7•1012 /l; leykositlər-220•109/l; miyeloblastlar-4%; promiyelositlər -2%; miyelositlər-22%; metamiyelositlər-7%; çöpnüvəli-16%; seqmentnüvəli-35%; eozinofillər-5%; bazofillər-2%; limfositlər 4%; monositlər-3%; eritroblastlar-2/100 leykositə. Bu hemoqramma xroniki miyeloleykozun hansı mərhələsnə aiddir?

A) Heç biri

B) İlkin

C) Blast krizi

D) Kəskinləşmə

E) Yayılmış


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
270) Hemoqrammada: Hb-120q/l; ; eritrositlər -3,7•1012 /l; leykositlər-40•109/l; miyeloblastlar-2%; miyelositlər-15%; metamiyelositlər-4%; çöpnüvəli-17%; seqmentnüvəli-11%; eozinofillər-7%; bazofillər-36%; limfositlər-6%; monositlər-2%. Bu hemoqramma xroniki miyeloleykozun hansı mərhələsinə xasdır?

A) Yayılmış

B) Heç biri

C) Blast krizi

D) İlkin

E) Kəskinləşmiş


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005

271) Blastların əmələ gəlməsi ilə şərtlənən leykositoz, nəzərə çarpan normoxrom anemiya, periferik qanda trombositopeniya və çox miqdarlı blastlarda (60%) hiper hüceyrəli sümük iliyi nə üçün xarakterikdir?

A) Miyelom xəstəlik üçün

B) Kəskin leykoz üçün

C) Limfoqranulematoza

D) Xroniki limfoleykoz üçün

E) Xroniki miyeloleykoz üçün


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005

272) Hiperleykositoz, mütləq limfositoz, mötədil normoxrom anemiya, sümük iliyində 70%-ə qədər limfositlər nəyə xasdır?

A) Kəskin leykoz üçün

B) Limfoqranulematoza

C) Miyelom xəstəliyinə

D) Xroniki limfoleykoza

E) Xroniki monositar leykoza


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
273) Nəzərə çarpan anemiya, leykopeniya, neytropeniya, tək-tək plazmatik hüceyrələr periferik qanda, sümük iliyində plazmasitoz. Sitoloji mənzərə nəyə xasdır?

A) Limfoqranulematoz üçün

B) Miyelom xəstəliyinə

C) Kəskin leykoz üçün

D) Xroniki miyeloleykoza

E) Xroniki limfoleykoza


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
274) Proqressivləşən normoxrom anemiya, leykositlərin normal miqdarı, leykoqrammada miyeloblastlar. Sümük iliyində çox miqdarda eritroblastlar, meqaloblastlar, miyeloblastlar. Hemoqramma hansı xəstəliyə xasdır?

A) Limfoqranulematoz üçün

B) Eritremiyaya

C) Xroniki miyeloleykoza

D) Eritromiyeloza

E) Miyelom xəstəlik üçün


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə