Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetinYüklə 13,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix08.12.2016
ölçüsü13,08 Mb.
1   2   3

Autizm xəstəliyinə dair 

müzakirələr aparılıb

A

zərbaycan Tibb 

Universitetinin Tədris 

Terapevtik Klinikasında  aprelin 

9-da “1-ci Azərbaycan Autizm 

Paneli” adlı tədbir keçirilib.

  ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının qulaq-burun-boğaz 

şöbəsinin müdiri, uzman-həkim 

Yusif Hacıyev və onun koman-

dasının anadangəlmə eşitmə 

qüsuru olan 1 yaşlı Lalə və 1 yaş 

1 aylıq Turan üzərində apardığı 

əməliyyat uğurla nəticələnib.

“Daxili  qulağın  protezləş-

məsi”  əməliyyatları  sayəsində 

anadangəlmə, eşitmə qabiliy-

yəti  heç  olmayan  uşaqların 

eşitməsi  bərpa  olunur.  ATU-

nun  Tədris  Cərrahiyyə  Klini-

kasında  bu  cür  əməliyyatlar 

mütəmadi olaraq davam edir. 

Bu  əməliyyat  nəticəsində  əlil 

statusunda  olan  uşaqlar  sağ-

lam fərd olaraq cəmiyyətə qa-

zandırılır.  Həmçinin,  əvvəllər 

eşidib-danışan,  lakin  son-

radan  bu  qabiliyyətini  itirən 

xəstələrə  də  bu  əməliyyatı 

tətbiq etmək mümkündür.

  Uzman-həkim Yusif Hacıyev deyir ki, 

bu əməliyyatların uğurlu keçməsi üçün 

əsas  şərtlərdən  biri  xəstələrin  müm-

kün qədər tez - 4 yaşa qədər müraciət 

etməsidir:  “Hazırda  əməliyyat  etdiyi-

miz  uşaqlar  1  yaş  və  1  yaş  1  aylıqdır. 

Əməliyyatın  bu  dövrdə  keçirilməsinin 

üstünlüyü ondadır ki, biz artıq nitq in-

kişafının  başlanğıcında  bu  körpələrə 

implant cihazı taxmış olduq. Bu uşaq-

lar  artıq  heç  bir  şəkildə  o  biri  uşaq-

lardan  fərqlənməyəcək,  danışığı  da 

gecikməyəcək.  Əminəm  ki,  bu  uşaq-

lar  gələcəkdə  qarşımıza  müəllim, 

mühəndis,  həkim  və  s.  kimi  sənət 

sahələrinə  yiyələnmiş  vətəndaş  olaraq 

çıxacaqlar”.

    Qeyd  edək  ki,  eşitməsində 

anadangəlmə  problem  olan  hər  kəs 

ATU-nin  Tədris  Cərrahiyyə  Klini-

kasına  müraciət  edə  bilər.  Həkim 

Y.Hacıyev  bütün  uşaqların  vaxtında 

eşitmə  müayinəsindən  keçirilməsini, 

vaxtında  həkimə  müraciət  etməsinin 

önəmli olduğunu deyir: “Əgər hər han-

sı  bir  narahatçılıq  müşahidə  olunursa, 

uşaq  vaxtilə  hansısa  bir  ciddi  xəstəlik 

keçiribsə, mütləq eşitmə yoxlanmasın-

dan keçməsi lazımdır”.

Qeyd  edək  ki,  əməliyyat  zamanı 

eşitməyən  uşaqların  qulağına  implant 

daxil  edilir.  Bu  da  körpələrin  rahatlıq-

la eşitməyə və danışmağa başlamasına 

kömək edir.

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 2 uşaq üzərində növbəti 

uğurlu “Koxlear implantasiya” əməliyyatı aparılıb

ATU-nun mətbuat xidməti

Universitetimizin prorektoru Türkiyədə 

Azərbaycanı təmsil edib

 Aprelin 11-12-də Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Ərzurum 

şəhəri Atatürk Universitetinin 

ev sahibliyi və sədrliyi ilə Türk 

dilli ölkələrin Universitetlər bir-

liyinin II baş toplantısı keçirilib. 

   Türkdilli ölkələrin Türk Keneşinin 

iştirakı və bilavasitə dəstəyilə keçirilən 

toplantıda Azərbaycan, Qırğızıstan, 

Qazaxıstan və Türkiyənin 14 univer-

sitetinin rəhbərləri və ya səlahiyyətli 

nümayəndələri ilə bərabər TÜRKSOY, 

Türkiyə Cümhuriyyəti Yüksək Öyrətim 

Kurulu, Türk Akademiyası, müxtəlif 

layihələrin rəhbərləri və konsullar iştirak 

edib. 

Toplantıda Azərbaycan Tibb Universi-tetini elmi işlər üzrə prorektor, profes-

sor İbrahim İsayev təmsil edib.

Toplantıda  ortaq  ikili  diplomların  ta-

nınması, tələbə təşkilatlarının fəallığının 

artırılması,  qarşılıqlı  tələbə,  müəllim, 

elmi  işçi,  mütəxəssis  mübadiləsini 

nəzərdə  tutan  ORHUN  layihəsinin 

təsdiqi, Avropa Təhsil Proqramına inteq-

rasiyanın sürətləndirilməsi, üzvlüyə yeni 

universitetlərin  qəbulu  kimi  məsələlər 

müzakirə  olunaraq  təsdiq  edilib.  Bun-

larla  bərabər,  yığıncaqda  Türkdilli 

ölkələrin  müstəqillik  qazanmasının  25 

illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  tədbirlərə 

hazırlığın  vəziyyəti  barədə  də  məlumat 

verilib.


Təşkilata 

üzv 


universitetlərin 

nümayəndələrinin 

səsverməsi 

nəticələrinə  əsasən,  Türk  Kene-

şi  Türk  Universitetlər  Birliyinin  sədrliyi 

növbəti  iki  il  üçün  Qırğızıstanın  Manas 

Universitetinə keçib.

Qeyd  edək  ki,  təbabət  elminin 

yüksək  templə  inkişaf  etdiyi  indiki 

dövrdə  Azərbaycan  Tibb  Universite-

ti  dünya  elminə  çıxış,  bilik  və  təcrübə 

mübadiləsinin  aparılması  baxımından 

beynəlxalq əlaqələri ildən-ilə gücləndirir. 

Hazırda bu təhsil ocağı dünyanın 80-dən 

çox nüfuzlu ali məktəbi ilə sıx əməkdaşlıq 

edir, fəal tələbə və mütəxəssis mübadiləsi 

aparır.  Türkiyə  Universitetlər  Birliyinin 

üzvü  kimi  Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

bir sıra layihələrdə aktiv iştirak edir, elmi 

konfrans və simpoziumlara qatılır.15 aprel      2016-cı il

http://www.amu.edu.az

5

 Aprelin 7-də Azərbaycan Tibb 

Universitetinin Tədris Terapevtik 

Klinikasında “Diabet xəstəliyinə 

qalib gələk” mövzusunda konf-

rans keçirilib. Tədbirdə giriş sözü 

ilə çıxış edən klinikanın direk-

toru, professor Surxay Musayev 

bildirib ki, Səhiyyə Nazirliyi 

tərəfindən “2016-2020-ci illər 

üçün Şəkərli Diabet xəstəliyi üzrə 

Dövlət Proqramı” qəbul edilib. 

Bu sənədə uyğun olaraq, Tədris 

Terapevtik Klinikada da dia-

bet xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq 

fəaliyyət proqramı hazırlanıb.

“Nazirliyin  əmrinə  əsasən  ha-

zırlanan  bu  proqramı  klinika-

mızda da müvafiq şöbələrə pay-

lamışıq  və  həkimlərimiz  bundan 

məlumatlıdırlar” .

    Azərbaycan  Endokrinoloqlar 

Elmi  Cəmiyyətinin  vitse-prezi-

denti Babək Saleh şəkərli diabe-

tin  yayılma  statistikası  haqqında 

məlumat  verdi.  Onun  sözlərinə 

görə,  2014-cü  ildə  şəkərli  dia-

bet xəstələrinin sayı 18 yaşından 

yuxarı olan insanlar arasında ar-

tıq  9%  təşkil  edib:  “2012-ci  ildə 

isə  bir  milyondan  çox  insan  bu 

xəstəlikdən  dünyasını  dəyişib. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

tədqiqatlarına  əsa sən,  2030-

cu  ildə  şəkərli  diabetdən  vəfat 

edənlərin sayına görə bu xəstəlik 

7-ci  yerdə  qərarlaşacaq.  Aşağı 

və  orta  inkişaf  etmiş  ölkələrdə 

şəkərli diabetdən ölən əhali 80% 

təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

isə  bu  xəstəliklə  mübarizə  daha 

aktiv gedir və nəticədə ölüm faizi 

aşağı düşür”.

B.Saleh  qeyd  edib  ki,  böl gə-

lərdə  bu  xəstəliklə  bağlı  əhalini 

maarfləndirməyə  ehtiyac  var. 

Çünki  əhali  arasında  elementar 

mə lu matlar  demək  olar  yox  sə-

viyyəsindədir:  “Onlar  düşü nür-

lər  ki,  insulin  müalicəsi  ən  son 

məqamda  aparılmalıdır.  Halbuki, 

xəstəlik  aşkar  olunduğu  gündən 

insulinlə müalicə olunmalıdır”. 

Respublika  Endokrinoloji  Mər-

kəzdə  “Diabet  pəncəsi  ota ğı”nın 

fəaliyyət göstərdiyini deyən vitse-

prezident bölgələrdə də buna çox 

böyük ehtiyac olduğunu vurğula-

yıb:  “Bölgələrdə,  xüsusən  ucqar 

rayonlardan  elə  xəstələr  gətirilir 

ki,  onlar  tamamilə  ağırlaşmış 

hal da bizə müraciət edirlər. Ona 

görə  də  ucqar  rayonlarda  Dia-

bet  Məktəbinin  fəaliyyət  gös-

tərməsi  çox  mühümdür.  Bu nun 

sayəsində  biz  xəstələrə  nəzarəti 

gücləndirərik  və  nəticədə  bu 

fəsadların qarşısı alınar”.

B.Saleh bu sahədə görülən işlər 

və  qəbul  edilən  sənədlərdən, 

həmçinin planlardan da söz sal-

dı.  Onun  sözlərinə  görə,  bu  il 

dövlət büdcəsindən şəkərli diabet 

xəstəliyi ilə mübarizəyə 40 milyon 

manat  ayrılıb:  “Yaxın  vaxtlarda 

bu xəstələrin elektron qeydiyya-

tı aparılacaq. Belə olduqda, artıq 

xəstələrin  uzaq  yerlərdən  Bakıya 

gəlib hər hansı bir arayışı alma-

sına  ehtiyac  qalmayacaq,  bunu 

elektron qaydada həll edəcəklər”.

B.Saleh qeyd edib ki, çox sürətlə 

inkişaf etsə də, bu xəstəliyin qar-

şısını almaq mümkündür. Sağlam 

həyat tərzi, fiziki hərəkətlərin ar-

tırılması,  tütün  məmulatlarından 

uzaq  durmaq  şəkərli  diabetin 

profilaktikasında  çox  önəmli  rol 

oynayır.


ATU-nun  uşaq  xəstəlikləri  ka-

fedrasının müdiri, professor Ama-

liya Əyyubova bu xəstəliyin uşaq-

lar  arasında  da  geniş  yayıldığını 

vurğulayıb. Xəstəliklə mübarizədə 

valideynləri  diqqətli  olmağa  ça-

ğırıb  və  zamanında  uşaqlarını 

həkimə  göstərmələrini  məsləhət 

görüb. Həm də Tədris Terapevtik 

Klinikada fəaliyyət göstərən “Dia-

bet Məktəbi”nin işindən söz aça-

raq  maarifləndrimə  məsələsinin 

önəmini vurğulayıb.

Sonda  konfrans  iştirakçıları 

üçün diabeti erkən aşkar etməyə 

imkan  verən  qlukohemoqlobin 

analizi aparılıb.

Konfransda  Klinikanın  profes-

sor-müəllim  heyə ti,  tələbə  və 

rezidentlər, Ümumdünya Səhiyyə 

Təşki latı nın 

Azərbaycandakı 

nüma  yəndəliyinin  Qeyri-İnfeksi-

on  xəstəliklər  üzrə  proqramının 

məsləhətçisi İsa Əliyev də iştirak 

edib.


Pərvin ARZUQIZI

Azərbaycanda yüz min-

lərlə insanı narahat edən 

xəstəliklə bağlı mühüm 

faktlar açıqlandı.

Tədbirin  əsas  məqsədi  mil-

yonlarla  insana  təsir  edən 

şəkərli  diabet  və  digər  qeyri-

infeksion  xəstəliklər  haqqında 

maarifləndirməni gücləndirmək, 

bu  cür  xəstələrə  qayğını  artır-

maqdan ibarətdir.

    Toplantının  əvvəlində  son 

günlər  Azərbaycan  Silahlı  Qüvvələrinin 

apardığı  əməliyyat  nəticəsində  cəbhədə 

həyatını itirənlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sü-

kutla yad edildi.

    Tədbirdə  açılış  nitqi  ilə  çıxış  edən 

ATU-nun  Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasının 

baş  həkimi,  dosent  Asiman  Həsənov  bil-

dirdi  ki,  hər  il  aprelin  7-si  “Ümumdünya 

Sağlamlıq Günü”ndə Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının (ÜST) yaranması qeyd olunur: 

“Bu gün dünya ictimaiyyətinin diqqəti qlo-

bal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edən bir mövzuya yönəldilir. 2016-cı il di-

abet xəstəliyinə həsr olunub. Diabetin nə 

qədər  ciddi  problem  olduğu,  insanları  nə 

qədər narahat etdiyi hər kəsə bəllidir.Ar-

tıq diabet sosial bəlaya çevrildiyindən, biz 

də  həm  tibb  işçiləri,  həm  də  cəmiyyətin 

üzvləri  kimi  bu  məsələni  diqqətdə  sax-

lamağa  çalışırıq”.  Baş  həkim  bildir-

di  ki,  şəkərli  diabet  xəstəliyinin  vaxtın-

da  aşkar  olunması,  profilaktik  tədbirlərin 

aparılması  vacibdir.  Bu  baxımdan, 

ictimaiyyətdə  maarifləndirmənin  daha  da 

gücləndirilməsinə ehtiyac var.

  Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 

icraçı  katibinin  müavini  Səbinə  Məhbubi 

isə  bildirdi  ki,  diabet  xəstəliyinin  qarşısı 

vaxtında  alınmazsa,  bu,  daha  çox  insan 

itkisinə səbəb ola bilər: “Artıq diabet tibb 

sahəsindən  sosial  bir  problemə  çevrilib. 

Burada təkcə mütəxəssislər işləməli deyil. 

Bu məsələdə dövlət strukturları və ictimai 

təşkilatlar birgə fəaliyyət göstərməlidirlər”. 

O,  xəstəliklə  bağlı  məlumatlandırma 

səviyyəsinin  artırılmasının  vacibliyini  də 

qeyd etdi.

  Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 

ATU nəzdində yaradılmış İlkin Komitəsinin 

sədri  Şahrud  Əhmədov  çıxışı  zamanı  bil-

dirdi  ki,  dövlət  başçısının  sərəncamına 

əsasən  rayonlarda,  bölgələrdə  kütləvi 

şəkildə  müayinələr  aparılır:  “Fəaliyyətimiz 

dövründə  dəfələrlə  xeyryyə  tədbirləri, 

konfranslar, qanvermə aksiyaları keçirmi-

şik. Bu missiyamız bundan sonra da uğurla 

davam edəcək. ”

    Azərbaycan  Diabet  Liqasının  sədri 

Yeganə  Sultanova  şəkərli  diabet  xəstəliyi 

və onun növləri, ölkə daxilində və ümum-

dünya  səviyyəsində  müalicənin  vacibliyi, 

müvafiq  profilaktik  tədbirlərin  aparılması 

haqqında  məlumat  verdi.  “Azərbaycanda 

299  min  377  nəfər  şəkərli  diabetdən 

əziyyət çəkir. Bununla bağlı Azərbaycanda 

çox  mühüm  işlər  görülüb,  dövlət  proq-

ramı  və  qanunlar  qəbul  edilib.  Lakin 

Azərbaycan dövləti və vətəndaş cəmiyyəti 

bu istiqamətdə işləri davam etdirir”.

    Klinikanın  Oftalmologiya  şöbəsinin 

müdiri  Qurban  İsmayılov  şəkərli  diabetin 

gözdə  yaratdığı  problemlərdən  danışdı. 

Onun  sözlərinə  görə,  diabet  xəstəliyinə 

görə göz dibində baş verən dəyişikliklərin 

qarşısı  alınan  və  alınmayan  növləri  var. 

Təəssüf ki, bəzən diabet xəstələrinin göz 

dibində dəyişikliklər 10 ildən sonra özünü 

biruzə verir. Bu da problemin vaxtında aş-

karlanmasına mane olur. Buna görə həkim 

mütəmadi  olaraq  göz  müayinəsindən 

keçməyin vacib olduğunu bildirdi.

  Çıxışlar və müzakirələr bitdikdən sonra 

tədbirin sonunda iştirakçıların xatirə foto-

su çəkildi.

Tibb Universitetində diabetlə bağlı 

geniş toplantı keçirildi

“Diabetli xəstələr ilk gündən insulinlə 

müalicə olunmalıdır”

 1950-ci ildən başlayaraq Ümum-

dünya Sağlamlıq Günü hər il aprelin 

7-də müxtəlif mövzular üzrə qeyd 

edilir. Hər il bu günün mövzusu 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) üçün 

prioritet sayılan bir problemi diqqət 

mərkəzinə gətirir.

Ümumdünya 

Sağlamlıq 

Günü 

diqqəti  əsas  ictimai  səhiyyə  məsələlərinə yönəltmək üçün qlobal bir imkandır. DST-

nin Avropa bürosu xüsusi tədbirlər keçirir, 

eləcə  də  siyasətçilər  və  digər  tərəfdaşlar 

arasında müzakirələrin aparılmasına şərait 

yaradır.

Builki Ümumdünya Sağlamlıq Günü-

nün  şüarı  belədir:  “Fəal  ol,  sağlam  qida-

lan,  tibbi  məsləhətlərə  riayət  et,  şəkərli 

diabetə qalib gəl”. Bu şüar daha çox fiziki 

fəaliyyət  və  təkmilləşdirilmiş  qidalanma-

nın  təşviqi  kimi  ölkələrin  diabetli  əhalisi 

üçün xəstəliyin riskini azaltmaq məqsədilə 

siyasət səylərinə diqqətin artırılması vacib 

olan sahələri göstərir.

Avropa  regionunda  64  milyon  in-

san  şəkərli  diabetdən  əziyyət  çəkir  və 

xəstəlik hər il minlərlə insanın ölümü ilə 

nəticələnir.  Halbuki  hesablamalara  görə, 

azı onların 20 faizində 2-ci tip şəkərli dia-

bet hallarının qarşısı alına bilər.

2030-cu  ilədək  7-ci  əsas  ölüm 

səbəbinə çevriləcək şəkərli diabet xəstəliyi 

ilə  mübarizə  bu  il  Ümumdünya  Sağ-

lamlıq  Gününün  mövzusudur.  DST-nin 

Avropa  üzrə  regional  ofisinin  direkto-

ru  Jujanna  Cakab  qeyd  edib  ki,  bu  regi-

onun  ölkələri  şəkərli  diabet  xəstəliyinin 

fəsadlarından  əziyyət  çəkirlər.  Eyni  za-

manda,  bu  ölkələrin  səhiyyə  sistemləri 

çox  vaxt  xəstəliyə  nəzarət  etməkdə  və 

onun  fəsadlarını  aradan  qaldırmaqda 

çətinlik çəkirlər. Şəkərli diabet xəstəliyinin 

təhlükəsi bütün cəmiyyətin onu dayandır-

maq  üçün  əsaslı  birgə  səyi  olmayanadək 

davam edəcək.

“Şəkərli diabet üzrə risk amilləri digər 

qeyri-yoluxucu  xəstəliklərin  riskləri  ilə 

yaxından  əlaqəlidir”,  -  deyən  Y.Cakab 

əlavə  edib:  “Şəkərli  diabet  epidemiyasına 

nəzarətin  tək  etibarlı  yolu  insanların  bu 

xəstəliyə yoluxmalarının qarşını almaqdır 

və biz, çox güman ki, vahid bir yanaşma ilə 

buna nail olacağıq. Eyni zamanda, səhiyyə 

sistemləri artıq diabetlə yaşayan milyon-

larla  avropalıya  vəziyyətlərinə  nəzarət 

etmək  və  problemsiz  yaşamaq  üçün 

dəstək məqsədilə çox şey edə bilərlər”.

7 aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdürhttp://www.amu.edu.az

15 aprel  2016-cı il

6

 Azərbaycanın müstəqillik yoluna 

qədəm qoyduğu 1918-

1920-ci illərdə, eləcə 

də Sovet imperiyasının 

çökdüyü XX əsrin 90-

illərində qeyri-de-

mokratik yolla seçilən 

Ermənistan hökuməti 

ordumuzun forma-

laşmadığı dövrlərdə 

ölkəmizə təcavüz 

etmişlər.

Dünyaya 

YUNESKO-


nun  siyahısına  düşən  Nizami 

Gəncəvi,  Məhəmməd  Füzuli 

kimi  ümümbəşəri  dəyərlərin 

daşıyıcıları  olan  korifeyləri 

verən  vətənimizin  20%-i  indi 

separatçı ermənilər tərəfindən 

işğal olunub.

1993-cü  ildən  üzübəri 

BMT  TŞ-nın  erməni  təca-

vüzkarlarının 

Azərbaycan 

ərazisindən  çıxarılması  ilə 

bağlı  qətnamələri  yerinə 

yetirilməyib. Bütün bunlar bi-

zim  xalqımızda  beynəlxalq 

təşkilatlara  olan  ümidlərin 

itirilməsi  hissini  yaradır.  Do-

ğulub  boya-başa  çatdığım 

Kəlbəcər rayonuna 24 ildir ki, 

həsrətəm, o yerlərə ayaq basa, 

əcdadlarımın 

məzarlarını, 

tarixi  abidələrimizi  ziyarət 

edə 


bilmirəm. 

Ziyarət 


məqsədi  ilə  Kəlbəcərə  gedən 

həmyerlilərimiz 

Dilqəm 

Əsgərov,  Şahbaz  Quliyev  öz toprpağımızda  erməni  ordu-

su  tərəfindən  əsir  götürülüb, 

həbs cəzasına məruz qalıb.

Kəlbəcərdə 

yerləşən, 

“Karlovi  Varı”ya  bərabər  tu-

tulan “İsti su” müalicəvi suyu 

Azərbaycan  xalqının,  eləcə 

də bəşəriyyətin istifadəsindən 

kənarda qalmışdır.

Sosial-iqtisadi 

inkişaf 


baxımından Cənubi Qafqazın 

lider dövləti olan Azərbaycan 

son  təcavüz  illərində  2015-

ci  il  Avropa  Oyunlarına  ev 

sahibliyi  etdi,  “Avrovizi-

ya”  mahnı  müsabiqəsini 

ölkəmizdə  layiqincə  keçirdi, 

indi isə Formula-1 yarışlarını 

keçirməyə hazırlaşır. 2016-cı 

il  Azərbaycanda  “Multikultu-

ralizm ili” elan olunub. Lakin 

təəssüflə  qeyd  etməliyik  ki, 

bütövlükdə  Zaqafqaziya  re-

gionunun  sivil  dünyaya  in-

teqrasiyası  erməni  xalqına 

rəhbərlik  edən  Ermənistan 

hökumətinin 

təcavüzkar  

siyasəti ucbatından zəifləyir.

Bu  gün  biz  ümum-

milli  lider  Heydər  Əliyevin 

sülhsevər  siyasətini  region-

da həyata keçirən, demokra-

tik  yolla  seçilən  Azərbaycan 

Respublikasının 

Preziden-

ti  İlham  Əliyevin  ətrafında 

monolit  şəklində  birləşərək 

Azərbaycan 

xalqı 


adın-

dan  beynəlxalq  təşkilatları, 

beynəlxalq 

ictimaiyyəti 

erməni  təcavüzünü  pislə-

məyə,  xalqımızın  haqq  işini 

müdafiə etməyə çağırıram!

Nağdəli  ZAMANOV,

 Azərbaycan Tibb 

Universitetinin dosenti, Kəlbəcər 

rayon sakini

 

XIX əsrin əvvəllərində  Çar  Rusiya-sı ilə İranın bir-birləri ilə apardıqları 

müharibələrdən sonra onların ara-

sında bağlanan “müqavilə” əsasında  

Azərbaycan xalqının rəyi  soruşulmadan 

iki hissəyə parçalanan torpaqlarımızın 

Şimali Azərbaycan hissəsi çar Rusiyası-

nın, Cənubi Azərbaycan hissəsi isə in-

diki İran İslam Respublikasının tərkibinə 

qatıldı.

1828-ci ildən etibarən İrandan və digər xarici 

ölkələrdən  100 minlərlə erməni ailələrini çar Ru-

siyasının İrandakı səfiri Qriboyedovun köməkliyi 

və  iştirakı  ilə  Şimali  Azərbaycan  torpaqları-

na,  xüsusən  də  Qarabağın  dağlıq  hissəsinə  və 

qədim Azərbaycan  torpağı olan  İrəvan Xanlığı 

ərazisinə yerləşdirdilər. Geniş qəlbli Azərbaycan 

xalqı tolerantlıq nümayiş etdirərək qollarını ge-

niş açdı və ermənilərin bu torpaqlarda  firəvan 

yaşamaları  üçün  hər  cür  şərait  yaratdı.  Az 

keçməmiş  dünən  ac-yalvac  olub,  bu  gün  ha-

rınlaşan  gəlmə  ermənilər  Azərbaycanın  çörəyi, 

suyu    ilə    dirçələndən  sonra    Azərbaycan  tor-

paqlarına    sahib  çıxmaq,  onlara  çörək  verib 

bəsləyən  azərbaycanlıları  qırmaq,  öz  dədə-

baba yurdlarından deportasiya etmək xülyasına 

düşdülər.  Ermənilər  1905-1907,  1918-1920, 

1948-1950-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı 

zorakılıqlar,  qırğınlar,  deportasiyalar  törətdilər. 

Bunun    nəticəsində,  keçmiş  SSRİ  təşəkkül  tap-

dıqdan sonra Azərbaycan  torpaqlarında Lenin-

Stalin-Mikoyan-Şaumyan tetradasının üzdəniraq 

göstərişləri ilə süni Ermənistan Respublikası ya-

ratdılar və qədim Azərbaycan şəhəri olan  İrəvanı 

zorla  azərbaycanlıların  əlindən  alıb  ermənilərin 

paytaxt şəhəri elan etdilər. Onlar Azərbaycanın 

tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini ya-

radanda N.Nərimanovun Ermənistanın tərkibində 

də ermənilərə bağışlanmış Azərbaycan torpaq-

larının  bir  hissəsində  Zəngəzur  Muxtar  Vilayəti 

yaradılması təklifini cavabsız qoydular. Bununla  

da gözü doymayan, vandalizm xəstəliyinə tutu-

lan erməni işğalçıları sonuncu dəfə 1988-1994-

cü illərdə - 1987-ci ildə dünya şöhrətli siyasətçi 

dahi  Heydər  Əliyev  erməni  lobbisinin  təkidi  ilə 

Mixail  Qorbaçov  tərəfindən  Moskvada  Mərkəzi 

Komitədə  tutduğu  yüksək  dövlət  vəzifəsindən 

kənarlaşdırıldıqdan  dərhal  sonra  keçmiş  SSRİ-

nin 366–cı moto-atıcı alayının köməyi və dəstəyi 

ilə yenidən  Azərbaycan torpaqlarının daha 20%-

ni işğal etdilər, bir milyondan artıq dinc əhalini 

deportasiyaya  məruz  qoyub,  həm  qondarma 

Ermənistanda, həm də qondarma Dağlıq Qara-

bağ Muxtar Vilayətində etnik təmizləmə apardı-

lar. Xocalı, İrəvan, Quqark, Xocavənd, Xankəndi, 

Qaradağlı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 

Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, Kosalar, Kərkicahan, 

Meşəli,  Daşbulaq,  Malıbəyli,  Quşçular,  Bağa-

nis-Ayrım  soyqırımlarını  törətdilər.      Həmişəki 

kimi  o  vaxtlar  da  dünya  buna  göz  yumdu.  O 

illərdən  25  ilə  yaxın  vaxt  keçməsinə  baxma-

yaraq  ermənilər  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının 

dörd qətnaməsinə məhəl qoymadan Azərbaycan 

torpaqlarının  işğal  edilməsi  siyasətini  bu  gün 

də davam etdirirlər. 1994-cü ildən atəşkəs re-

jimi qüvvəyə  minsə də, ermənilər hər gün bü-

tün    sərhəd  boyu  atəşi  davam  etdirir,  dinc 

əhalini  qırır,  onları  içməli  sudan  məhrum  edir, 

əkin  sahələrində  əkib-becərmə  işləri  aparma-

larına belə imkan vermirlər. Sərhəd zonasındakı 

azərbaycanlı əhali bir növ ermənilərin girovuna 

çevrilib.  Qarabağdan  işğalçı  ordunun  sülh  yolu 

ilə çıxarılması məsələsi ilə guya Beynəlxalq qu-

rumlardan  ATƏT-in  Minsk  qrupu  məşğul  olur. 

Əslində isə onlar fəaliyyətsizlik göstərir, işğalçı  

Ermənistan ordusunun  Azərbaycan torpaqların-

dan çıxarılması haqqında heç bir əməli tədbirlər 

görmür,  əksinə,  işğalçı  ordunun  Azərbaycan 

torpaqlarında  lövbər  salıb  möhkəmlənməsinə 

zəmin yaradırlar. ATƏT-in əsl iç üzü də elə bun-

dan ibarətdir. Azərbaycanın işğal olunmuş tor-

paqlarında  ermənilər  tərəfindən  hazırlanan  və 

xüsusi  təlim  keçən  terroristlər  dünyanın    hər 

yerinə  transfer  edilir,  bununla  da  onlar  bütün 

bəşəriyyətdə terror vahiməsi, terror xofu yara-

dır,  narkotik  maddələr  al-verinə  geniş  meydan 

açırlar. Son illərdə sərhəd zonalarında ermənilər 

tərəfindən  hər  gün  atəşkəs  rejimi  pozulur  və 

onlar Azərbaycan xalqını Xəzər dənizinə töküb 

məhv edəcəkləri ilə hədələyirlər.

2016-cı  ilin  aprel  ayının  2-si  erməni  terror-

çularının  bütün  sərhəd  boyu  hücuma  keçməsi 

Azərbaycanın qalan torpaqlaını da işğal etmək, 

xalqımızı, dinc əhalini yenidən qırmaq, soyqırı-

mına məruz qoymaq məqsədi daşıyırdı. Bundan 

xəbər  tutan    Azərbaycan    Milli  Ordusu  erməni 

işğalçılarına cavab vermək məcburiyyətində qal-

dı.  Azərbaycan  xalqı,  Azərbaycan    ordusu  25 

ildən artıq bir müddətdir ki, dözür və erməni iş-

ğalı altında olan  torpaqların sülh yolu ilə azad 

edilməsinə  inananırdı.  Lakin  bu  baş  vermədi. 

Ermənilər  digər  ölkələrin    torpaqlarının  işğa-

lı  haqqındakı  Beynəlxalq  Konvensiyaların    heç 

birinə,  BMT-nin  bu  haqda  mövcud    olan  dörd 

qətnaməsinə  məhəl  qoymadılar  və    beynəlxalq 

qınağa  məruz  qalmadıqlarını,  cəzasız    qaldıq-

larını    görüb,  daha  da    şirnikləşdi,  qalan  tor-

paqlarımızı  da    zəbt  etməyə  cəhd  göstərdilər. 

Xoşbəxtlikdən    bu  dəfə    rəşadətli  Milli 

Azərbaycan Ordusu ermənilərin  bu təxribatının 

qarşısını    qəhrəmancasına    ala  bildi  və  erməni 

cəlladlarının  özləri    də  öz  evimizin  içində  bizə 

qarşı  törətdikləri  vandalizmin  qurbanı  oldular. 

Bir daha dünya dərk etdi ki, təkbətək döyüşdə 

Azərbaycan oğlu heç vaxt erməniyə uduzmayıb. 

Bir daha təsdiqləndi ki, ermənilər yalnız onların 

havadarlarının  hesabına  bizim  torpaqlarımızı 

işğal  ediblər.  Bu  aksiomanı  gələcək  nəsillər  də 

bilməlidir. Gələcək nəsillər həm də bilməlidirlər 

ki,  2016-cı  il  2  aprel  tarixi  Milli  Ordumuzun 

Qəhrəmanlıq  salnaməsinə çevrildi.

Mən Xocalıda doğulmuş, Şuşa və Xankəndidə 

orta təhsil almış, erməni işğalçılarının təzyiqinə, 

işgəncəsinə,  deportasiyasına  məruz  qalmış 

Azərbaycan ziyalısı kimi, həm öz adımdan, həm 

də ermənilər tərəfindən soyqırımına uğradılmış 

613  Xocalı  şəhidinin  təsadüfən  salamat  qalmış 

doğmaları  adından,  ailəmiz  adından  bildirirəm 

ki,  Milli  Ordumuzun  qəhrəmanlıqlarını,  eləcə 

də  Ali Baş Komandan,  igid Sərkərdəmiz, Pre-

zidentimiz cənab İlham Əliyevin  daxili və xari-

ci siyasətini bəyənir, ürəkdən dəstəkləyirik. Biz 

Prezidentimizin hər zaman yanındayıq və xalqı-

mızın bir yumruq kimi  birləşməsində, torpaq-

larımızın    düşməndən  azad  edilməsi    yolunda 

əlimizdən  gələn  hər  şeyi  etməyə  hazırıq.  Artıq 

xalqımızın səbr kasasının daşdığı an gəlib çatıb. 

Dünyanın  bütün  tərəqqipərvər  insanları-

nı,  bütün  bəşəriyyəti  erməni  işğalçı  ordusunun 

Azərbaycan  torpaqlarını  tezliklə  tərk  etməsinə 

çağırış və tələb etməyə səsləyirəm. 

Bizim səsimiz haqq səsidir! Səsimizə səs ve-

rin!  Azərbaycan  xalqı  bütün  millətlərə,  bütün 

xalqlara  böyük  hörmət  və  məhəbbətlə  yanaşır. 

Bizə  inanın,  ey  İnsanlar!  Azərbaycan  xalqının 

Sizə  olan  məhəbbəti  müqabilində  Siz    də  ona 

məhəbbət  ifadə  edin.  Səsimizə  səs  verin!  Bu-

nunla Siz həm bizi, həm də bizim timsalımızda 

bütün  bəşəriyyəti  erməni vandalizmindən xilas 

etmiş olarsınız.

SƏSİMİZƏ SƏS VERİN 

“Xalqımızın haqq işini 

müdafiə etməyə çağırıram”

Beynəlxalq təşkilatlara müraciət!

ATU-nun 3000-ə yaxın tələbəsi Milli Ordunun cəbhə Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti 2016 -> BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti 2016 -> Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 13,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə