Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetinYüklə 13,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix08.12.2016
ölçüsü13,08 Mb.
  1   2   3

Universitetimizin 

prorektoru 

Türkiyədə 

Azərbaycanı 

təmsil edib

Yeni rektor 

universitetin 

rəhbər 

heyəti ilə 

görüşdü

3

Autizm 

xəstəliyinə dair 

müzakirələr 

aparılıb

ATU-nun xarici tələbələrinin 

sayı daha da artacaq

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 07 (1625) 15 aprel 2016 - cı il                           Qiyməti 50 qəpik

Orduya 


dəstək 

məqsədilə 

qanvermə 

aksiyası


Tibb Universitetində 

fövqəladə toplantı keçirildi

BU  SAYIMIZDA 

2

4

7

4

5

7 aprel – 

Ümumdünya 

Sağlamlıq 

Günüdür

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Gəray Çingiz oğlu Gəraybəyli Azərbaycan Tibb Universitetinin 

rektoru təyin edilsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 aprel 2016-cı il.G.Ç.Gəraybəylinin Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı

3

http://www.amu.edu.az

15 aprel  2016-cı il

2

u  İraq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri, doktor Fadhil əl-Şuveyli Azərbaycan Tibb Universitetdə təhsil alan 

İraqlı tələbələrlə görüşüb.

  Universiteti ziyarəti zamanı səfir Fadhil Əl-Şuveyli ATU-

nun  xarici  tələbələr  üçün  ayrılmış  yataqxanasında  olub. 

Burada  yaradılan  şəraitlə  yaxından  tanış  olan  səfir  yataq-

xanada  tələbələrin  rahat  yaşayışının  təmin  olunmasından 

məmnunluğunu bildirib. İraqdan olan gənclər universitetdəki 

təhsil  səviyyəsindən,  o  cümlədən  xarici  tələbələrə  qarşı 

münasibətdən razı qaldıqlarını söyləyiblər.

  Görüş zamanı ATU-nun xarici tələbələrlə iş üzrə dekanı, 

dosent İsmayıl Əfəndiyev Azərbaycan və İraq arasında olan 

tarixi dostluq münasibətlərindən söz açıb. Ölkələrimiz ara-

sında tarixi köklərə əsaslanan iqtisadi, mədəni, dini əlaqələrin 

olduğunu, Azərbaycanla İraqı möhkəm dostluq, əməkdaşlıq 

invə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin birləşdirdiyini qeyd 

edib.

  Səfir Fadhil Əl-Şuveyli həmçinin Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin  diplomlarının  gələcəkdə  İraqda  birbaşa  tanınması 

üçün aparılan işlər haqqında da tələbələri məlumatlandırıb, 

növbəti  tədris  ilində  ATU-ya  İraqdan  çoxsaylı  tələbələrin 

müraciət edəcəyini bildirib.

u  Aprelin 11-də  Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Gəray Gəraybəyli 

Azərbaycan Tibb Universitetinə rektor təyin olunub.  

 

Səhiyyə na-ziri Oqtay 

Şirəliyev Gəray 

Gəraybəylini 

Tibb Universite-

tinin kollektivinə 

təqdim edib.

Gəray 

Çingiz 


oğlu  Gəraybəyli 

1967-ci  ildə  Bakı 

şəhərində anadan 

olub. 


1984-cü 

ildə orta məktəbi 

qızıl  medalla  bi-

tirib  və  həmin 

ildə  Azərbaycan 

Dövlət Tibb İnstitutuna (indiki ATU) daxil olub. 1992-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə 

bitirib.


1992-ci ildən 1993-cü ilədək Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-

versitetinin psixiatriya kafedrasında baş laborant, 1993-cü 

ildən  1996-cı  ilədək  assistent,  1996-cı  ildən  2007-ci  ilə 

qədər dosent vəzifələrində işləyib. 2007-ci ilin dekabr ayın-

dan Azərbaycan Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının 

müdiri vəzifəsində çalışır.

1995-ci ildə namizədlik, 2007-ci ildə isə doktorluq disser-

tasiyası müdafiə edib. 1997-ci ildə dosent, 2012-ci ildə isə 

professor elmi adına layiq görülüb.

60-dan  çox  elmi  əsərin,  1  tədris  vəsaitinin,  2  tədris-

metodik, 3 metodik tövsiyənin, 4 tətbiq edilmə aktının və 

1 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. O,  dəfələrlə beynəxalq 

elmi konfranslarda və konqreslərdə iştirak edib. 2001-ci ildə 

ABŞ Dövlət Departamentinin Fulbright Programı çərçivəsində 

Cənubi Kaliforniya Universitetində elmi ezamiyyətdə olub.

2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

baş psixiatrı və psixi sağlamlıq üzrə milli koordinatorudur.

A

prelin 4-də Azər-

baycan Tibb Uni-

ver sitetində 

föv-

qəla də  toplantı  ke çi rilib. 

Top 

lantı son vaxtlar cəb-

hə xəttində baş vermiş ha-

disələrə, erməni təxribatı və 

bu təxribatın qarşısını alan 

əsgər və zabitlərimizin qələ-

bəsinə və ordumuza edilə-

cək dəstəyə həsr olunub. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan 

rektor  əvəzi,  tədris  işləri 

üzrə  prorektor,  profes-

sor  Sabir  Əliyev  son  günlər 

erməni hərbi birləşmələrinin 

sərhədyanı 

bölgələrdə 

törət diyi  təxribatlar  və  bu 

təxribatın  qarşısının  rəşa-

dətli  ordumuz  tərəfin-

dən  qəhrəmancasına  alın-

masından  söz  salıb.  Bil-

dirib  ki,  ordumuz  təkcə 

təxribatın  qarşısını  almaq-

la  kifayətlənməyib.  Eyni 

zamanda,  işğal  olunmuş 

ərazilərdə  bir  sıra  strate-

ji  yaşayış  məntəqələri  və 

yüksəkliklər  azad  edilib. 

Ermənilərin  atəşkəs  reji-

mini  pozaraq  sərhədyanı 

bölgələrdə  dinc  əhalini 

gülləbaran etməsi nəticəsin-

də  dünyasını  dəyişənlərin 

və 


yaralıların 

olduğu-


nu  söyləyib.  Biz  tərəfdən 

əsgərlərimizin  şəhid  oldu-

ğunu  qeyd  edən  S.Əliyev 

qarşı  tərəfin  xeyli  sayda 

canlı  qüvvə  və  texnika  ba-

xımından  itkilər  verdiyini 

vurğulayıb: 

“Ordumuzun 

əldə  etdiyi  bu  nailiyyət  və 

qələbələr adamda fərəh his-

si  doğurur.  Bu  təxribatların 

məhz cənab Prezident İlham 

Əliyevin  ABŞ-da  keçirilən 

“Nüvə  sammiti”  tədbiri 

ərəfəsində  baş  verməsi 

təsadüfi  deyildir.  Çünki 

sammitdə iştirak edən ölkə 

başçısı  Amerikanın  bir  sıra 

nüfuzlu  dövlət  adamları  və 

siyasi xadimləri ilə görüşüb. 

Görüşlər zamanı cənab Pre-

zident  Qarabağ  məsələsini 

önə  çəkib  və  illərdir  tor-

paqlarımızın  işğal  altında 

qalmasına  və  bu  sahə  ilə 

məşğul olan ATƏT-in Minsk 

qrupunun 

fəaliyyətsizliyi 

məsələsinə  toxunub.  Tor-

paqlarımızın azad olunması 

üçün  beynəlxalq  qurumla-

rın  məsələyə  ikili  standart-

larla  yanaşdıqlarını  qeyd 

edib” - deyən rektor əvəzi, 

ölkə  başçısının  xalqımı-

zın  haqq  səsinin  dünyaya 

çatdırdığını  bildirib:  “Doğ-

rudur,  ermənilərin  hava-

darları  məsələyə  həmişə 

ədalətli  şəkildə  yanaş-

mayıblar  və  bəzi  dünya 

mətbuatı  hadisələri  təhrif 

olunmuş  şəkildə  işıqlandı-

rır, ermənilərin həlak olma-

sından  yazır.  Cənab  Prezi-

dent Təhlükəsizlik Şurasının 

toplantısında  onların  bu 

tərəfkeşlik mövqeyinə qarşı 

birmənalı və kəskin şəkildə 

bildirdi ki, erməni əsgərləri 

Azərbaycan 

torpaqların-

da  nə  gəzir  ki,  həlak  olur-

lar.  Onlar  həlak  olmaq 

istəmirlərsə,  işğal  olunmuş 

torpaqlarımızı tərk etsinlər”. 

Natiq dünya ictimaiyyətinin 

hər  iki  ölkə  rəhbərliyinə 

atəşkəsin  bərpa  edilməsi 

ilə  bağlı  çağırışına  ilk  ola-

raq  Azərbaycan  tərəfindən 

müsbət  reaksiya  verildiyini 

vurğuladı. 

S.Əliyev  təəssüflə  qeyd 

etdi  ki,  erməni  tərəfi  bu 

çağırışa  məhəl  qoymur  və 

təxribatlarını torpaqlarımız-

da davam etdirirlər: “Univer-

sitet müəllimləri və tələbələr 

dünya  ictimaiyyətinə  həqi-

qət ləri çatdırmaq üçün lazı-

mi addımlar atmalıdırlar. Biz 

universitet  olaraq  cəbhədə 

yaralanan 

əsgərlərimizə 

yardım  üçün  qanvermə 

aksiyası 

keçirəcəyik. 

Gənclərimizdə 

əhvali-


ruhiyyə yüksəkdir, onlar or-

duya getmək və döyüşlərdə 

iştirak  etmək  üçün  univer-

sitet  rəhbərliyinə  müraciət 

edirlər”. 

Sonra  universitetin  elmi 

işlər  üzrə  prorektoru,  pro-

fessor  İbrahim  İsayev  çı-

xış  edərək  xalqımızın  bu 

günlərdə ən xoş anlarını ya-

şadığını,  illərlə  qəlblərində 

yığılıb  qa lan  hisslərini, 

torpaqların azad edilməsi 

ilə bağlı fikirlərini büruzə 

vermək 

üçün 


tarixi 

şansın  yetişdiyini  bil-

dirdi. 

Əsgərlərimizin layiqincə  öz  vəzifələrinin 

öhdəsindən 

gəldiyini 

və  bu  işdə  dəqiq  in-

formasiyanın 

və 


əsl 

həqiqətlərin 

dünya 

ictimaiyyətinə  çatdırıl-masında  gənclərimizin 

əvəzedilməz  rolu  ol-

duğunu 

vurğulayaraq söylədi: 

“Ermənilərlə 

təkcə  ərazilərimiz  uğ-

runda  müharibə  getmir, 

həm də tərəflər arasında 

informasiya  müharibəsi 

aparılır.  Buna  görə  gənclər 

fəal olmalı, müxtəlif dillərdə 

informasiyanı  dünyaya  çat-

dırmalıdırlar.” 

    Sonra  universitetin  nor-

mal  fiziologiya  kafedrası-

nın  dosenti  Rəşid  Mahmu-

dov söz aldı. O, ermənilərin 

neçə  illərdir  işğal  etdikləri 

ərazilərdə 

tarixi-mədəni 

abidələrimizi  və  təbiəti 

məhv  etdiklərini  xatırlatdı. 

R.Mahmudovun  sözlərinə 

görə,  hazırda  torpaqları-

mızın  azad  olunması  üçün 

tarixi şərait yetişib: “Mənim 

78  yaşım  var,  müharibədə 

iştirak  etməyə  hazıram.  Öz 

torpaqlarımıza  sahib  çıx-

malı,  erməni  silahlılarını 

işğal  olunmuş  ərazilərdən 

qovmalıyıq”

    Çıxışa  tələbələr  də  qo-

şuldu.  MPF-nin  V  kurs 

tələbəsi  Oktay  Tapdıqlı  və 

Hərbi  tibb  fakültəsinin  II 

kurs  tələbəsi  Elmir  Quliye-

vin  vətənpərvərlik  ruhunda 

etdiyi çıxış alqışlarla qarşı-

landı.

Qabil ABDULLAYEV,

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

Tibb Universitetində 

fövqəladə toplantı keçirildi

Səfir Tibb Universitetində təhsil 

alan iraqlı tələbələrlə görüşüb

Professor Gəray Gəraybəyli 

ATU-nun rektoru təyin olunub

Universitet heyəti Azərbaycan ordusunun 

əsgərlərinə həmrəyliyini bildirdi


15 aprel      2016-cı il

http://www.amu.edu.az

3

P.ARZUQIZI

 Bu çətin günlərdə ölkədəki 

bütün qurumlar Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinə 

minnətdarlıq və dəstək his-

sinin nümayişi üçün bütün 

mümkün imkanlardan istifadə 

edirlər.


Aprelin  4-də  Azərbaycan  Tibb  Uni-

versitetinin  rəhbərliyi  və  kollektivi 

hərbi  əməliyyatlar  zamanı  yaralanmış 

hərbçilərimizin  müalicəsinə  kömək 

etmək üçün qan veriblər.

Aksiyanın  məqsədi  Azərbaycan  tor-

paqlarının  azadlığı  və  suverenliyi  uğ-

runda  gedən  döyüşlərdə  yaralanan 

əsgərlərin və mülki şəxslərin qana olan 

ehtiyaclarını təmin etməkdir.

Aksiyanın əvvəlində çıxış edən ATU-

nun rektor əvəzi, tədris işləri üzrə pro-

rektor,  professor  Sabir  Əliyev  bildir-

di  ki,  ordumuzun  əldə  etdiyi  nailiyyətlər 

bütün  xalqımızda  olduğu  kimi,  ATU 

kollektivində  də  ruh  yüksəkliyinə  səbəb 

olub:  “Tələbələr  qrup  halında  müraciət 

edərək Silahlı Qüvvələrimizə yardım etmək 

istədiklərini deyirdilər. Hətta onlar vuruş-

maq üçün ön cəbhəyə yollanmaq arzusun-

dadırlar. Çox təqdiredici haldır ki, xalqımız 

bu  nailiyyətlərə  böyük  əzmkarlıqla  yana-

şaraq,  həmrəylik,  birlik  nümayiş  etdirdi. 

Hətta şəhid valideynləri bu yüksək şəhidlik 

zirvəsinə  ucalan  övladları  üçün  “Vətənin 

başı sağ olsun” dedilər. Bu məsələdə ha-

mılıqla  –  həm  gənc,  həm  də  yaşlı  nəsil 

Prezidentimizə  dəstək  oldular.  Çünki  bi-

lirik  ki,  Prezidentin  rəhbərliyi  ilə  aparılan 

bu siyasət gələcəkdə daha böyük uğurların 

əsasını qoyacaq”.

S.Əliyev  qeyd  etdi  ki,  hərbi 

əməliyyatlar  dövründə  Tibb 

Universitetində  bir  neçə  tədbir 

keçirilib.  700  nəfərin  iştirakı  ilə 

fövqəladə  toplantı  çağırılıb.  Bun-

dan əlavə, 3 mindən çox tələbənin 

iştirakı ilə dəstək aksiyası keçiri-

lib. Bu dəfə isə ATU tələbələri və 

kollektivi  qan  toplamaqla  ordu-

muzun yanında olduqlarını nüma-

yiş etdirdilər.

  Aksiyada 400-ə yaxın universi-

tet  əməkdaşı,  professor-müəllim 

heyətinin  üzvləri,  tələbə  və  rezidentləri 

iştirak  ediblər.  Tədbir  iştirakçıları  əvvəlcə 

müayinədən  keçiblər.  Lakin  təhlillər  za-

manı  iştirakçılardan  bəzilərində  müəyyən 

problemlər  çıxdığına  görə,  onların  qan 

verməsi məsləhət görülməyib. Aksiya gün 

ərzində davam edib.

Orduya dəstək məqsədilə qanvermə aksiyası

 Azərbaycan Tibb Univer-

sitetinə rektor vəzifəsinə 

təyin olunan professor Gəray 

Gəraybəylinin aprelin 12-də 

universitetin rəhbər heyəti ilə 

görüşü keçirildi.

Görüşün əvvəlində ATU-nun tədris 

işləri üzrə prorektoru, professor Sabir 

Əliyev  çıxış  edərək  prezident  İlham 

Əliyevin  sərəncamı  ilə  Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  psixiatriya  ka-

fedrasının  müdiri,  professor  Gəray 

Gəraybəylinin  universitetin  rektoru 

vəzifəsinə təyin olunduğunu toplantı 

iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.

Bu  uğurlu  təyinatla  əlaqədar  kol-

lektiv  adından  cənab  Prezidentə 

və  səhiyyə  nazirinə  təşəkkürünü 

bildirən  professor  S.Əliyev  rek-

tor  G.Gəraybəyliyə  yeni  vəzifəsində 

uğurlar arzuladı.

ATU-nun rektoru, professor Gəray 

Gəraybəyli ona göstərilən etimada gö-

rə  dövlət başçısı cənab  İlham Əliyevə 

və  səhiyyə  naziri  Oqtay  Şirəliyevə 

təşək kürünü  bildirdi.  G.Gəraybəyli 

qarşısında  duran  vəzifənin  çətin  və 

məsuliyyətindən  xəbərdar  olduğu-

nu  vurğuladı:  “Mənim  əmək  kitab-

çamda  başqa  iş  yeri  haqqında  qeyd 

yoxdur.  Universiteti  bitirəndən  son-

ra burada çalışıram. Bu universitetin 

bütün  nailiyyətləri  mənim  üçün  çox 

əhəmiyyətlidir”. 

Professor  G.Gəraybəyli  indiyədək 

ATU-nun  əldə  etdiyi  uğurlarda  sa-

biq  rektor,  akademik  Əhliman 

Əmiraslanovun böyük zəhməti oldu-

ğunu xatırlatdı. Rektor qeyd etdi ki, 

bundan sonra da Tibb Universitetinin 

uğurlarının sayının artırılması, nəinki 

Azərbaycanın,  dünyanın  aparıcı  ali 

məktəbləri  sırasında  olması  naminə 

işlər daha böyük əzmkarlıqla davam 

etdiriləcək.

Toplantıda 

qarşıdakı 

müddət 


ərzində  görüləcək  işlər,  icrası  plan-

laşdırılan məsələlər, gözlənilən isla-

hatlar barədə müzakirələr aparıldı.

Yeni rektor universitetin rəhbər 

heyəti ilə görüşdü

O bildirib ki, əsgərlərimiz ordumu-

zun,  ölkəmizin  nəyə  qadir  olduğunu 

bir daha ermənilərə sübut etdi:

“Onların  göstərdiyi  şücaət  nəticə-

sində  strateji  əhəmiyyətli  yüksək-

liklərimiz geri qaytarıldı. Azərbaycan 

xalqında, gənclərdə hələ indiyə qədər 

belə  ruh  yüksəkliyi  görünməmişdi, 

gənclərimizin  müharibəyə  getmək 

üçün  könüllü  olaraq  Müdafiə 

Nazirliyinə  müraciət  etmələri  bunun 

sübutudur.  Şəhid  verən  rayonlar-

da gənclərin öz şəhidini necə qarşı-

lamağının  hər  birimiz  şahidi  olduq. 

Şəhidlərin valideynlərinin dilində yal-

nız bir kəlmə var: “Vətən sağ olsun”. 

Bu  da  əlbəttə,  xalqımızın  birliyinin, 

mübarizliyinin göstəricisidir”.

  Prezident İlham Əliyev də öz çıxı-

şında “Erməni əsgəri ölmək istəmirsə, 

Azərbaycan torpağından rədd olsun” 

mesajını verməklə bir daha ordumu-

zun  gücünü,  nəyə  qadir  olduğunu 

bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

    Sonra  torpaqlarımızın  azadlığı 

uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan-

ların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilib.

    Gündəlikdə  olan  birinci  məsələ ilə  bağlı  baş  həkim,  dosent  Ra-

min  Bayramlı  çıxış  edərək  klinikanın 

mart  ayındakı  müalicə-diaqnostik 

fəaliyyəti  ilə  bağlı  hesabatı  şura 

üzvlərinin diqqətinə çatdırıb.

Mart  ayı  ərzində  klinikanın 

şöbələrində  stasionar  və  gündüz 

rejimdə  müalicə  alan  pasiyentlər 

barədə  ətraflı  məlumat  verən 

baş  həkim  bildirib  ki,  2015-ci  illə 

müqayisədə  bu  il  xəstə  qəbulunun 

sayında artım müşahidə edilir. Bu da 

klinikada  müasir  standartlara  cavab 

verən müalicə-diaqnostika metodla-

rının və həkimlərin səyinin nəticəsidir.

  Reanimasiya və İntensiv Terapiya 

şöbəsinin fəaliyyətini xüsusi vurğula-

yan baş həkim bildirib ki, bura əsasən 

digər xəstəxanalardan ağır vəziyətdə 

olan  xəstələr  gətirilib.  Onlar  reani-

masiyada müalicə olunduqdan sonra 

müvafiq şöbələrə yerləşdiriliblər.

  Baş həkim mart ayı ərzində kardi-

ologiya, hemotologiya, revmatologi-

ya, endokrinologiya və 3-cü pediat-

riya şöbələrinə daha çox xəstə qəbul 

edildiyini vurğulayıb.

    Daha  sonra  klinikada  nefroloji 

xidmətin  təşkili  və  Efferent  Terapiya 

şöbəsinin fəaliyyəti barədə həkim El-

gün Həziyevin çıxışı dinlənilib.

    Mərkəzdə  ən  müasir  cihazlar-

la  aparılan  proseduralardan  söz 

açan  həkim  hemodializ  seanslarının 

üzərində xüsusi dayanıb, bu prosesin 

klinikada təhlükəsiz və yüksək stan-

dartlara  uyğun  formada  aparıldığını 

qeyd edib.

    Son  3  ilin  müqayisəli  diaqra-

mını  diqqətə  çatdıran  həkim  qeyd 

edib  ki,  bu  illər  ərzində  xəstələrin 

sayında  artım  olub:  “Bu  müddət 

ərzində  51  böyrək  biopsiyası  aparı-

lıb.  Mərkəzimizdə  xəstələrə  müasir 

üsullarla müalicə üsulunu tətbiq edi-

rik. Son bir neçə ay ərzində klinikanın 

nefroloqu Orxan Quliyevin hazırladı-

ğı 8 xəstədə böyrək transplantasiyası 

aparılıb”.

    Qarşıya  qoyulan  hədəflərdən 

danışan  həkim  əsas  məqsədlərinin 

gələcəkdə  nefrologiya  sahəsində 

yenilikləri praktikada tətbiq etməkdən 

ibarət olduğunu bildirib. 

  İclas işini cari məsələrin müzakirəsi 

ilə yekunlaşdırıb.Tibbi Şuranın genişləndirilmiş iclasında

Tibbi Şuranın genişləndirilmiş iclasında

A

prelin 7-də Tədris 

Terapevtik Klinikanın 

Tibbi Şurasının növbəti 

genişləndirilmiş iclası keçirilib. 

İclası giriş sözü ilə açan 

klinikanın direktoru, professor 

Surxay Musayev son günlər 

cəbhədə baş verən hadisələrdən 

danışıb. 

http://www.amu.edu.az

15 aprel  2016-cı il

4

 

Tədbiri  giriş  sözü  ilə  açan  klinikanın 

direktoru,  professor  Surxay  Musayev 

autizmə düçar olan uşaqlara diqqət və qay-

ğı  göstərilməsinin  vacibliyindən  danışıb: 

“Belə uşaqlara hər zaman kömək olunma-

lıdır. Çünki bu uşaqlar cəmiyyətdə özlərini 

bir növ təcrid olunmuş kimi hiss edirlər. Biz 

həkimlər,  eləcə  də  cəmiyyətimiz  onların 

bu  fikrə  düşmələrinə  icazə  verməməlidir. 

Belə uşaqlar dövlətimizin də diqqət və qay-

ğısı ilə əhatə olunub. Mən deyərdim ki, bu 

gün  autizmli  uşaqlara  dəstək,  onlar  üçün 

görülən işlər əsl xeyirxahlıq nümunəsidir”, 

-  deyə  S.Musayev  bildirib.  O,  klinikanın 

fəaliyyətindən  də  söz  açıb:  “Klinikamızda 

çox peşəkar həkimlər və professorlar çalı-

şır. Belə bir tədbirin klinikamızda keçirilməsi 

istəyi xəbərini eşidəndə çox yüksək qarşı-

ladım. Düşünürəm ki, onların necə bir iste-

dada sahib olduğu bəzi insanlara bəlli deyil. 

Ona görə də belə maarifləndirici tədbirlərin 

bir çox yerlərdə keçirilməsinə ehtiyac var. 

Nəticədə valideynlər də bu xəstəlik barədə 

daha  çox  məlumatlanmış  olarlar  və  vax-

tında  həkimə  müraciət  edərlər.  Belə  xe-

yirxah tədbirin keçirilməsinə görə Səhiyyə 

Nazirliyinin  İctimai  Səhiyyə  və  İslahatlar 

Mərkəzinə minnətdarlığımı bildirirəm”.

Daha sonra çıxış edən respublikanın baş 

psixiatrı, ATU-nun psixiatriya kafedrasının 

müdiri,  professor  Gəray  Gəraybəyli  ölkə 

rəhbərliyi  və  Səhiyyə  Nazirliyi  tərəfindən 

sağlamlıq  məsələlərinə  çox  böyük  diqqət 

ayrıldığını deyib: “Uşaqların, yeniyetmələrin 

sağlamlığı  dövlətimizin  daim  diqqət 

mərkəzində  olub.  Hələ  15  il  bundan 

əvvələ  qədər  insanlar  autizm  xəstəliyinin 

nə  demək  olduğunu  başa  düşmürdülər 

və  bu  xəstəliklə  bağlı  çox  az  məlumatları 

var  idi.  Belə  uşaqlara  çox  fərqli  diaqnoz-

lar  qoyulurdu.  Son  illər  isə  bu  sahədə 

peşəkar  həkimlərin  yetişməsi  və  keçirilən 

maarifləndirmə  tədbirləri  cəmiyyətimizin 

maariflənməsində  çox  önəmli  rol  oynadı”. 

G.Gəraybəyli  onu  da  vurğulayıb  ki,  bütün 

insanlar  bunun  təkcə  psixiatrik  və  pediat-

rik  problem  deyil,  həm  də  cəmiyyətimizin 

ümumi problemi olduğunu bilməlidirlər.

Sonra  ATU-nun  psixiatriya  kafedrasının 

assistenti  İkram  Rüstəmov  “Autizmə  mü-

asir  baxış”  mövzusunda  məruzə  ilə  çıxış 

edərək deyib ki, bu xəstəliyin yayılma tarixi 

hələ 1975-ci illərə gedib çıxır: “Təəssüflər 

olsun ki, cəmiyyətimizdə maarifləndirmənin 

çox  aşağı  səviyyədə  olması  bu  xəstəlik 

barədə məlumatların azlığına gətirib çıxa-

rıb. Amma zaman keçdikcə mütəxəssislərə 

müraciət  yaşı  azalmağa  başladı  və 

nəticədə insanlar autizmin nə demək oldu-

ğunu başa düşdülər. Bu xəstəliyin yaranma 

səbəblərinə gəlincə, hələ ki, bu barədə tam 

dəqiq məlumat yoxdur. Burada nevrobiolo-

ji  və  ətraf  mühitin  təsiri  də  çox  böyük  rol 

oynayır. Əvvəllər bəzi alimlər bunun yalnız 

genetik olduğunu düşünürdülərsə, hazırda 

bu xəstəliyin yayılma arealını həm də ətraf 

mühit amili ilə bağlayırlar.”


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti 2016 -> BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti 2016 -> Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdi
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 13,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə