Detektiv roman


    Cinayətdən 10 saat sonraYüklə 382.65 Kb.

səhifə4/4
tarix26.07.2017
ölçüsü382.65 Kb.
1   2   3   4

10 

 

Cinayətdən 10 saat sonra 

 

– Gəlmək olar? – Sato qapını astaca bir neçə dəfə tıq-qıldadıb, sonra isə içəri girmək üçün icazə istədi. 

– Buyurun, gəlin. 

Qapıda  onu  qarşılayan  ağbəniz  qadının  üzündə  bayaqkı 

məyusluqdan əsər-əlamət yox idi. Saçlarının qarışıqlığın-

dan və bədənini dizlərinə qədər zorla örtən qısa ağ xalat-

dan hamamdan çıxdığı anlaşılırdı. 

– Bağışlayın, yenidən gələcəyinizi bilmirdim. Üstümü 

dəyişim, bu dəqiqə qayıdıram, – qadın bunu deyib vanna 

otağına keçdi. Çay içirsiniz? 

– Xeyr, tələsirəm. 

Sato səbirsiz halda dilləndi. Söhbəti uzatmaq fikri yox idi. 

Milananın yalan danışmasının səbəbini öyrənib getməliy-

di.  Əlbəttə  bu  dəfə  də  başqa  yalanlarla  qarşısına  çıxma-

saydı. 


Qadın  qayıdanda  yaranan  fürsəti  dəyərləndirməyə 

çalışdı. 

– Ayaqyolundan istifadə edə bilərəm? 

– Əlbəttə. 

Baş  müstəntiqin  axtardığını  tapması  uzun  sürmədi.  Bir-

iki dəqiqə sonra cibindəki kiçik şəffaf paketdə Milananın 

saç nümunələri ilə hamamdan çıxdı. Prokurorluqdan qa-

yıdandan sonra Pərvizin evində axtarış aparacaqdı. Əgər 

şair gecəki görüşləri barəsində yenidən yalan ifadə verib-

sə,  dediyi  kimi,  10-15  dəqiqə  yox,  qadınla  birlikdə  daha 

uzun müddət vaxt keçiriblərsə, bunu mütləq aşkar edə bi-


55

 

 ləcəkdi. Hər halda hər şey Pərvizin evindən Milanaya aid 

hansısa nümunənin, yaxud saç telinin tapılmasından asılı 

idi.  Beləcə  qarşılaşdırma  aparıb  şairin  ifadəsini  yoxlaya-

caqdı. 


– Milana, hadisəni dönə-dönə xatırladıb sizi incitmək 

fikrim  yoxdur,  –  Sato  oturmayıb  qapının  kandarına  söy-

kəndi.  Qollarını  sinəsində  çarpazlamışdı.  Qadına  nəzər 

saldı. Onun sualdolu baxışları müstəntiqə zilləndi. Sonra 

nə fikirləşdisə, başını aşağı salıb heç nə demədən susma-

ğa başladı. 

–  Vaxtımız  çox  azdı.  Buraya  yalan  danışmağınızın 

səbəbini soruşmaq üçün qayıtmışam. 

Baş müstəntiq gəlişinin məqsədini bildirdi. Sualından 

sonra qadın başını dikəltsə də, baxışlarında yenə də məc-

hul bir qorxu, insanı yumşaldan ürkəklik vardı. 

–  Axı  mən  bildiklərimin  hamısını  sizə  danışdım... 

Heç biri də yalan deyildi. 

–  Axı  dünən  gecə  Pərvizlə  görüşdüyünüzü  gizlətdi-

niz, – Sato onu yamsılayaraq eyni intonasiya ilə cavab ve-

rib  istehza  ilə  qadının  gözlərinin  içinə  baxdı.  Milananın 

özünü itirdiyini hiss etmək çətin deyildi. 

– Mən onu tanımıram, – əvvəlcə duruxsa da, nəhayət 

ki, kəkələyib handan-hana cavab verdi. 

– Bilirəm tanımırsınız. Burada tanış olmusunuz. Mən-

cə  özünüzü  bu  qədər  yormayın.  Şair  özü  hər  şeyi  etiraf 

etdi. 


Qadın çaşıb qaldı: 

– Necə yəni hər şeyi? 

– Milana, xahiş edirəm məni də, özünüzü də yorma-

yın.  Əgər  Pərvizi  tanımırsınızsa,  onun  “şair”  deyəndə 56

 

 söhbətin  kimdən  getdiyini  də  bilməməliydiniz.  Siz  isə 

sualıma-sualla cavab verirsiniz. Buyurun, növbə sizindir. 

Dünənki gecə haqqında ətraflı, yerli-yerində danışmalısı-

nız. 


– Mən dediyiniz adamı tanımıram. And içirəm ki, qa-

lan bildiklərimin hamısını sizə danışmışam. 

–  Amma  Pərvizin  kottecinin  qarşısında  görüşdüyü-

nüzü, qucaqlaşdığınızı, öpüşdüyünüzü deməyibsiniz! 

Sato  əsəbiləşib  sağ  yumruğunu  sol  ovucunun  içərisində 

sıxdı. 


–  Bu  şəxsi  məsələdir.  Məncə  bunun  sizin  araşdırma-

nıza heç bir faydası yoxdur. Romanın ölümü ilə isə qətiy-

yən əlaqəsi yoxdur. 

Qadın  baş  müstəntiqin  onun  Pərvizlə  münasibətini 

həqiqətən də öyrəndiyini başa düşüb çarəsiz halda mızıl-

dandı. 


– Bəs nəyə görə əvvəlcə yalan danışdınız? 

–  Mən  söz-söhbətlərin  hamının  qulağına  çatacağın-

dan, Romadan qorxuram. 

Qadın havalanmış adamlar kimi sayaqlamağa başladı. 

– Necə yəni Romadan? O, artıq yoxdur! 

– Mən Romanın öldüyünə inanmıram..., – bunu deyib 

göz yaşlarını saxlaya bilmədi. 

Lənət  şeytana!  –  Sato  ürəyində  deyinməyə  başladı. 

Bu qadın nə etməyə çalışır axı? Deyəsən məni fikirlərim-

dən döndərməyə, izi azdırmağa çalışır. 

Emosiyalarını bir kənara qoyub, söhbətə təmkinlə da-

vam etməyin doğru olduğunu düşündü: 

–  Qorxduğunuzu,  bir  tərəfdən  də  tutduğunuz  səhv 

işə  görə  peşman  olduğunuzu  anlayıram.  Sizi  çox  yaxşı 57

 

 başa düşürəm. Amma xahiş edirəm, indi yalanlarınızı bir 

kənara qoyub, bütün bildiklərinizi mənə danışasınız. 

Baş müstəntiq bunları deyib Milananın qarşısında da-

yandı. Qadında sanki onu sakitləşdirən, həddən artıq əsə-

biləşməsini önləyən qeyri-adi aura mövcud idi. Sato bunu 

indi  daha  çox  hiss  edirdi.  Bayaqkı  yerinə  qayıtdı.  Onun 

danışmasını gözləyirdi. 

 

  

 

  

 

  

11 

 

 

İstirahət  mərkəzini  prokurorluqdan  təxminən  22-25 kilometr  məsafə  ayırırdı.  Sato  qarşısına  çıxan  ilk  taksini 

saxlatdırıb gedəcəyi yeri bildirdi. 

Yolboyu hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı ona bəl-

li olan cinayət detallarını bir daha götür-qoy etmək fikrin-

dəydi.  Milananı  iki  dəfə  danışdırmasına  rəğmən  əlinə 

keçən  yeganə  fakt  onun  Pərviz  adlı  şairlə  münasibətinin 

olduğunu öyrənə bilməsi idi. Qadın az əvvəlki ifadəsində 

onunla  görüşdüyünü  etiraf  etsə  də,  bundan  başqa  yeni 

heç nə deməmişdi. Ötən gecə Roma yatandan sonra – təx-

minən  3  radələrində  qonşusu  ilə  xəlvətcə  görüşdüyünü, 58

 

 tez də qayıtdığını deyirdi. Əgər əvvəlcədən aralarında ra-

zılaşıb  plan  qurmuşdularsa,  bunu  yalnız  Pərvizin  kotte-

cində saç tapılarsa Milananınkı ilə qarşılaşdırandan sonra 

müəyyən etmək mümkün olacaqdı. 

Ukraynalı  qadın  yatağının  üstündə  olan  kitabın  ona 

Pərviz tərəfindən hədiyyə olunduğunu da gizlətməmişdi. 

Baş müstəntiq bu kimi xəyanətlərdə qarşı tərəflərdən biri-

nin  sirrin  üstü  açılmaq  təhlükəsi  yaranarsa,  şübhə  yarat-

mamaq üçün qayıdarkən özləri ilə nəyisə gətirmələrini bi-

lirdi. Şair də belə etmişdi. Gecə Romanın ayılıb Milananı 

yanında  olmadığını  görə  biləcəyi  ehtimalını  öncədən  bil-

miş, qadından ayrılarkən ona bəhanə olaraq öz kitabların-

dan birini vermişdi. Bunu düşünən adam əlbəttə ki, gizli 

görüşdüyü qadına yaxalanarlarsa, nə danışacağını da ba-

şa salmış olmalıydı. Hər halda Pərviz və Milanadan sava-

yı,  kənardan  daha  bir  şahidin  –  Aydının  ifadəsinə  görə 

gecə  saat  3 radələrində onlar həqiqətən  də birlikdə  olub-

lar. Təəssüf ki, fizika müəllimi onların saat neçədə görüş-

düklərini, yaxud tam olaraq neçədə ayrıldıqlarını görmə-

mişdi.  Fikirlərini  bloknotundakı  sonuncu  qeydlərinin 

üzərində cəmlədi. 

Kərimin  cinayət  vaxtı  yatması  heç  bir  şübhə  yaratmırdı. 

Dediyi kimi, gecə saatlarına qədər işləyən restoran, müş-

tərilərin  bitmək  bilməyən  çeşidli  sifarişləri  normal  halda 

insanı hədsiz yora bilər. İstirahət mərkəzinin rəhbərliyi də 

dünən gecə saatlarına qədər müştərilərin çox olması faktı-

nı  təsdiqləmişdi.  Bu  halda  Kərimdən  şübhələnməsi  üçün 

yeganə səbəb onun şairlə dost olması idi. Bu da mümkün 

idi  ki,  Pərviz,  Kərimlə  münasibətindən  istifadə  edib  on-

dan xəbərsiz təkbaşına nə isə planlaşdırıbmış. Amma şair 59

 

 xeyli  cüssəli  olmasına  baxmayaraq,  Roma  ilə  tək  bacara 

bilməzdi. Nəzərə alanda ki, hadisə dənizdə törədilib, Pər-

vizin belə bir cinayəti heç kəsin köməyi olmadan törətmə-

sini düşünmək ağılsızlıq kimi görünə bilərdi. İkinci adam 

– cinayət iştirakçısı mütləq olmalıydı. Sato bu barədə baş 

sındırmağa  çalışırdı  ki,  telefonuna  gələn  zəng  ona  mane 

oldu: 

–  Yoldaş  baş  müstəntiq,  icazə  verin  sizə  şad  xəbər verim. 

Rayon prokurorunun həyəcanlı səsi eşidildi. 

– Olmaya qatili tapmısınız? 

– Yox, onu siz tapacaqsınız. İndi tibbi ekspertiza həki-

mi  ilə birlikdə  meyitin  təkrar  müayinəsindəyəm.  Mərhu-

mun  sağ  çiynindən  aşağı  –  bazu nahiyəsində  dərinin  üs-

tündə yaraya oxşar çox qəribə bir iz aşkarlamışıq. 

– Amma ilkin müayinədə bu barədə qeyd yox idi. 

Baş  müstəntiq  narazı  halda  dilləndi.  Başa  düşdü  ki, 

onun israrından sonra meyit daha diqqətlə tədqiq olunub. 

Prokurorun  xətrinə  dəyəcəyindən  ehtiyatlanıb  nisbətən 

mülayim tərzdə fikrinə davam etdi: 

– Amma dediyiniz kimi, bu əla xəbərdi. Mən də çat-

maq üzrəyəm. Nə izi olduğunu müəyyən edə bilmisiniz? 

– Hələlik xeyr. Patoloji anatomiya birliyinin mütəxəs-

sisi də iki-üç dəqiqədən sonra burada olacaq. Məncə tapa 

bilərik. 

– İz hansı diametrdədir? 

– Təxminən barmaq ucu böyüklüyündədi. 

– Oldu. Hə, bir də qonşu kotteclərdə axtarış 

aparmağım üçün icazə yazmağı unutmamısınız? 

– Masanın üstündədir, sizi gözləyir. 60

 

  

 

****  

Rayon  cinayət-axtarış  şöbəsinin  əvvəlcə  işə  etinasız 

yanaşmasından əsəbiləşsə də, indicə aldığı xəbər ürəyincə 

olmuşdu.  Çox  güman  ki,  tapılan  iz  qatilin  cinayət  aləti 

olaraq istifadə etdiyi cismə aid idi. İz haqqında düşünmə-

yə çalışdı. Suda boğulan, yaxud qəsdən batırılan adamın 

qolundakı  barmaq  ucu  böyüklüyündə  izi  kəskin  toksiki 

maddə  və  ya  yüksək  dozalı  narkotik  maddə  çəkilmiş 

iynə,  zəhərli  ilan  sancması  və  elektrik  cərəyanı  vurması 

yarada  bilərdi.  Daha  müxtəlif  üsulların  varlığı  barəsində 

də düşünmək lazım idi. 

Sato dənizin çimərlik hissəsində su ilanlarına dəfələr-

lə rastlamışdı. Amma zəhərsiz olduqlarına görə təhlükəli 

olmadıqlarını  bilirdi.  Eyni  zamanda  sağlam  bir  adamın, 

həm  də  Roma  kimi  bir  idmançının  su  ilanının  dişləmə-

sindən  sonra  yaralanıb,  sonra  isə  huşunu  itirib  dənizdə 

boğulmasının  mümkün  olmadığını  da  başa  düşürdü. 

Məhz  bu  səbəbdən  ölümün  cinayət  hadisəsi  olduğu  bir 

daha  öz  təsdiqini  tapırdı.  Aşkarlanan  yaraya  bənzər  izin 

varlığı  qatilin  fiziki  hazırlıq  cəhətdən  Romandan  üstün 

olması, yaxud onun cinayət sırasında tək olmadığına dair 

ehtimalları  şübhə  altına  alırdı.  Əgər  cinayət  aləti  varsa, 

deməli qatil, hadisəni gözlənilməz həmlə ilə təkbaşına da 

törədə  bilərdi.  Amma  qatilin  cinayəti  planlaşdıraraq  ki-

minləsə əlbir törətməsini də inkar etmək doğru deyildi. 

Rayon  prokurorunun  telefon  zənginə  qədər  etdiyi 

qeydlərinə  baxdı.  Pərvizin iş  birliyində  olduğu  şəxs  haq-

qında düşünmüşdü. Bloknotun yeni səhifəsini açıb yuxa-61

 

 rıdan  “Pərviz”  yazdı.  Daha  sonra  aşağıdan  eyni  sırada 

“Milana”, “Kərim” və “Aydın” adlarını qeyd edib hər bi-

rini  tək-tək  şairin  adı  ilə  birləşdirdi.  Təəssüf  ki,  ehtimal 

etdiyi bu cinayət birliyi sxemində ən inandırıcı və uğurlu 

görünəni  “Pərviz-Kərim”  idi.  Sato  isə  restoran  sahibinin 

bu cinayəti törətdiyinə, yaxud qatillə əlbir olduğuna inan-

maq istəmirdi. 

Bütün  bu  şübhələrinin  sonunda  şairin  hələ  də  yalan 

danışdığı açıq-aşkar bəlliydi. Nə düşündüsə, işini ehtiyat-

lı  tutmaq  üçün  Bakıdakı  dostu  Gündüzə  zəng  edib  tanı-

dığı  ən  yaxşı  kriminal  laboratoriya  əməkdaşını  təcili  X* 

rayonuna göndərməsini tapşırdı.  

Baş müstəntiq DNT analizində gecikmək, yaxud xəta-

ya  yol  vermək  istəmirdi.  Dostuna  zəng  etməsinin  səbəbi 

də bu idi... 

 

12  

 

Cinayətdən 10 saat 32 dəqiqə sonra 

 

–  İlkin  rəyinizdə  mərhumun  səhər  saat  8-9  radələ-rində  öldüyünü  bildirmisiniz.  Bu  barədə  fikrinizi  dəyiş-

məmisiniz? 

Sato  tibbi  ekspertizanın  qırx  yaşlarındakı  həkiminə 

baxıb dəqiqləşdirməyə çalışdı. 

Meyitin  ətrafında  onlardan  başqa  rayon  prokuroru, 

patoloji  anatomiya  birliyinin  mütəxəssisi  və  kimya  labo-

rotoriya əməkdaşı olan gənc qadın dayanmışdı. 


62

 

 –  Xeyr,  bu  dəqiqdir.  Əks  halda  avqust  ayında  hava-

nın  hərarətini  nəzərə  alaraq  meyit  artıq  çürüməyə  başla-

malı idi. 

– Nə qədər müddətdə? 

– Bu orqanizmin fiziki durumundan aslı bir göstərici-

dir, – tibbi ekspertiza həkimi eynəyini çıxarıb izah etməyə 

başladı. – Çürümə əsasən bu nahiyədə hiss olunan göyərti 

ilə  özünü  biruzə  verir,  –  əlindəki  eynəklə  meyitin  qarın 

nahiyəsini  işarə etdi.  Sonra  isə  digər hissələrə  yayılmağa 

başlayır.  Açıq  havada,  yaxud  otaqda  milçək  sürfələrinin 

sayının artma dinamikasına əsasən hadisənin nə vaxt baş 

verməsi  ilə  bağlı  xeyli  dəqiq  məlumat  vermək  mümkün-

dü.  Suda  olan  cəsəd  üçün  isə  bu  qüvvədə  deyil.  Bundan 

əlavə çay sularında çürümə daha sürətlə baş verir. Dəniz 

və göldə isə suyun duzluluq dərəcəsindən asılı olaraq çü-

rümə prosesi 36-48 saatdan sonra başlaya bilər. Əlbəttə ki, 

soyuq havalarda daha uzun müddət tələb olunur. 

– Barmaq izlərini necə, heç cür tədqiq edə bilmərik? 

–  Bilirsiniz,  cənab  baş  müstəntiq,  şüşə  və  metal  üzə-

rində barmaq, yaxud ovuc izləri olsaydı, hamısını aşkarla-

ya bilərdik, – tibbi ekspertizanın həkimi ləngiyərək tərəd-

düdlə cavab verdi. 

Növbəti  dəfə  söhbətə  patoloji  anatomiya  birliyinin 

əməkdaşı qarışdı: 

–  Suda  isə  barmaq  izlərini  aşkarlamaq  üçün  yetərli 

dəlillər yoxdur, – adam ümidsiz halda fikrini tamamladı. 

–  İlkin  rəyinizdə  Romanın  boynunun  aşağısında  və 

kürəyində aşkar olunan qaysaq bağlamış cızıqların sevgi-

lisinə  aid  olduğunu  qeyd  etmisiniz.  Bu  ilk  baxışda  tək-

zibedilməz  bir  fakt  ola  bilərdi.  Amma  nəzərə  almaq  la-63

 

 zımdı  ki,  indi  bizə  mərhumun  Milanaya  tez-tez  xəyanət 

etdiyi məlumdur. Bunu Romanın qonşusu olan və 6A kot-

tecində  qalan  Aydın  adlı  fizika  müəllimi  də  ifadəsində 

mənə bildirib. Odur ki, qaysağın altındakı dırnaq izlərini 

DNT  analizinə  verib  Milananınkı  ilə  qarşılaşdırmaq  la-

zımdı.  Ola  bilsin  çempionun  gizli  münasibətdə  olduğu 

qadınlardan hansınısa tapa bilərik. 

– Saday müəllim, sizcə Roma yataqda Milanadan baş-

qa hansısa  qadının  onu bu  vəziyyətə  salmasına icazə  ve-

rəcək  qədər  axmaq  idi?  Axı  ukraynalı  qadın  onun  bədə-

nində iti qadın dırnağı ilə yaranan bu cızıqları hər an görə 

bilərdi. 

Rayon prokuroru öz mülahizəsini irəli sürüb sualdo-

lu baxışlarını Satonun üzünə zillədi. 

– Əlbəttə, yoldaş prokuror, siz bu fikrinizdə çox haq-

lısınız.  Amma  mən  bununla  yanaşı  iki  səbəbdən  dolayı 

həmin  izlərin  Milanaya  aid  olmasına  əmin  ola  bilmirəm. 

Birincisi qadın Romadan çox çəkinirmiş. Hətta qorxurmuş 

desək yalan olmaz. Yəni görsəydi də, ya üstünü vurmaz-

dı, ya da dərinə gedib sorğu-sual etməzdi. Onsuz da Mi-

lana,  Romanın  ona  xəyanət  etdiyini  çox  yaxşı  bilirdi.  Bu 

barədə  bir  az  əvvəl  dediyim  kimi,  yeni sevgilisinə  – Pər-

viz özü danışıb. 

– Bəs ikinci səbəb? 

Rayon prokuroru hövsələsizliklə soruşdu. 

– İkincisi də Milana professional tennisçidir. Bunu unut-

mayaq. 

Roketkanı tutan barmaqların isə siz dediyiniz, ya-xud cızıqların dərinliyindən gördüyümüz kimi iti ola bil-

məsi  qeyri-mümkündür.  Üstəlik  mən  qadınla  söhbət  et-

mişəm, onun dırnaqları qısa və səliqəli idi. 


64

 

 Bakıdan gələn baş müstəntiqin hər detala fikir verməsi, 

diqqətçəkən məntiqi mülahizələri və bütün şübhəli məqam-

ları dönə-dönə araşdırması ilk saatlarda rayon prokuroruna 

yorucu gəlsə də, indi axırıncı analizindən sonra Satoya qarşı 

münasibəti dəyişdi

–  Xahiş  edirəm,  qaysaqdakı  dırnaqaltı  qalıqların  nü-munəsini  götürəsiniz.  Bakıdan  DNT  analizi  üçün  təcrü-

bəli əməkdaşlarımızdan birini buraya dəvət etmişəm. Gə-

lən kimi ləngimədən işə başlasın. 

Baş  müstəntiq  tibbi  ekspertizanın  həkiminə  tapşırıq 

verib, fikrinə davam etdi: 

– Yara ilə bağlı qərarınız nədir? 

Təxminən  kiçik  barmaq  ucu  böyüklüyündəki  izi 

işarət etdi. Yolda olarkən rayon prokurorunun zəng edib 

sevincək bildirdiyi iz bu idi. 

– Məlum olduğu kimi toksikoloji analizdə mərhumun 

qanında orqanizmə yad olan hansısa maddəyə rast gəlin-

məyib. Fikrimcə, belə kiçik diametrli yaranı elektrik cərə-

yanı yarada bilər. 

– Amma dənizdə bunun baş verməsi o qədər də real 

deyil. Elə deyilmi? 

Sato  patoloji  anatomiya  birliyi  mütəxəssisinin  fikrini 

yarımçıq qoydu. 

–  Razıyam.  Bunu  mən  də  düşünmüşəm.  Təəssüf  ki, 

hələlik ağlımıza gələn başqa versiya yoxdur. 

Sato lupa ilə yara izinə və ətrafına növbəti dəfə baxıb 

bayaqdan  bəri  dilə  gətirməyə  ehtiyatlandığı  ehtimalını 

irəli sürdü: 

– Əslində bu izin nəyə aid olduğuna dair bir şeydən 

şübhələnirəm. 65

 

 Baş müstəntiqin bu sözündən sonra meyitin ətrafında 

dayanan  hər  kəsin  diqqəti  ona  yönəldi.  Hövsələsizliyinə 

bu dəfə də yenilən rayon prokuroru yenə hamıdan qaba-

ğa düşdü: 

– Nə? 

– Elektroşok. Hə, məncə belə bir effekti özünümüda-fiə məqsədi ilə satışa çıxarılan elektroşoklar yarada bilər. 

Tibbi ekspertiza həkimi çox heyrətlənmiş olmalıydı. Sato-

nun əlindəki lupanı tələsik alıb diqqətlə yaraya baxmağa 

başladı. Sanki birinci dəfədi görürdü. Maraqlısı bu idi ki, 

həmin  nahiyəyə  hansısa  yadplanetlilərin  ayaq  izini  axta-

rırmış kimi qəribə tərzdə baxırdı. Nəhayət eynəyi yenidən 

çıxarıb əlində tutaraq sevincək dilləndi: 

– Bəli. Şübhə etmədən sizinlə razılaşıram. Bu elektro-

şok izidir. Praktik yoxlaya da bilərik! 

– Doktor, əminsiniz? 

Bu dəfə sualı həm rayon prokuroru, həm də Sato eyni 

anda verdilər. 

– Əminəm! 

–  Yoldaş  prokuror,  ləngimədən  cinayət-axtarış  şöbə-

sinin  dalğıclarına  hadisə  baş  verən  ərazinin  diametri  bo-

yunca  olan  bütün  sahələrində  elektroşokun  axtarışlarına 

başlanmasını xahiş edirəm. 

– Sizcə dənizə atmış olar? 

– Böyük ehtimalla, bəli! 

– Aydındı. Hələ ki, havanın qaralmağına çox var. Ha-

zırlanıb elə indi axtarışlara başlayarlar, əmin olun. 

– Elə isə mən ləngimədən getməliyəm. Bir daha xahiş 

edirəm  ki,  bizim  əməkdaş  rayona  çatana  qədər  qaysaq-

dakı dırnaqaltı qalıqları DNT analizi üçün hazırlayıb mə-66

 

 nə  göndərəsiniz.  İstirahət  mərkəzində  olacam.  Yoldaş 

prokuror, mənə çatacaq sənədləri verirsiniz? 

–  Buyurun. 

Rayon  prokuroru  Romanın  qonşularının  kotteclərində 

axtarış aparmaq üçün hazırladığı icazə əmrini ona uzatdı. 

–  Bu  qədər  cəld  tərpənəcəyinizi  güman  etməzdim. 

Gəlməyinizlə-getməyiniz  bir  oldu.  Heç  sizə  çay  da  verə 

bilmədik,  –  prokuror  Satonun  iş  rejimini  təqdir  edib  sa-

ğollaşmaq üçün əlini uzatdı. 

– Hələ ki, təhqiqatın başa çatmağına çox var. Sizə ye-

nə işim düşəcək. Sonra vaxt tapıb mütləq görüşərik.  

– Məncə bu işi sabaha saxlamazsınız, – rayon proku-

roru söz atıb qımışdı. 

 

  

 

 

 

 

 

13 

 

Baş müstəntiq, Pərvizin qaldığı kottecin qarşısına ça-tıb diqqətlə ətrafa nəzər saldı. Sakitlik idi. İçərinin alaqa-

ranlıq  olmasından  başa  düşdü  ki,  şair  evdə  deyil.  Vaxt 

itirmədən istirahət mərkəzinin rəhbərliyinə zəng edib eh-

tiyat açarı gətirmələrini tapşırdı. 

Təxminən 3-4 dəqiqə sonra bələdçinin iştirakı ilə qapı 

açıldı. 


67

 

 – Siz gedə bilərsiniz. 

Sato  onu  yola  saldı.  Bələdçi  getmək  istəyənə  oxşamırdı. 

Bu gün eyni sözü ikinci dəfə idi ki, eşidirdi. Sakit və məz-

lum  adam  təsiri  bağışlayan  bu  sısqa  oğlanın  iyirmi  yaşı 

ancaq  olardı.  İti  baxışları  vardı.  Görünür  xeyli  detektiv 

əsərlər oxumuşdu. Çünki baş müstəntiqin getməklə bağlı 

təklifindən sonra hələ də bir-iki addım aralanıb kənardan 

onun hərəkətlərini müşahidə edirdi. 

Sato içəri keçməmiş zibil qabındakı araq butulkaları-

nı saydı. Pərvizi danışdırdığı vaxt otaqda saydığı qədər – 

5 butulka var idi. Barmaq izlərini itirmək üçün hansınısa 

dəyişdirmiş ola bilərdi. Amma nədənsə bu indi Sato üçün 

inandırıcı  gəlmədi.  Birdən,  çox  yorulduğunu  hiss  etdi. 

Fərqinə vardı ki, vacib ola biləcək cinayət detallarına ötəri 

yanaşır.  Peşmanladı.  Bloknotunu  çıxarıb  ehtiyac  olarsa, 

butulka məsələsini araşdıracağı barəsində qeydini apardı. 

Qapını  örtüb  içəri  keçəcəkdi  ki,  bələdçinin  dayanıb  ona 

tamaşa etdiyini sanki həmin vaxt gördü: 

– Siz niyə getmirsiniz? 

– Yoldaş müstəntiq, icazə versəniz mən də sizin yanı-

nızda qalardım. Belə işlərə həvəsim var, – sısqa gənc nıq-

qıldanıb  birtəhər  izah  etməyə  çalışdı.  Günorta  da  məni 

yola salanda demək istəyirdim, amma onda utandım. 

– Bura gəlib-gedənlərlə maraqlanırsınız? 

Sato  yeni  köməkçisinin  ona  hansı  işdə  yardımçı  ola  bilə-

cəyini sınaqdan keçirmək məqsədi ilə soruşdu. 

– Bəli. Çalışıb hamı ilə maraqlanıram. Düzdür, çoxla-

rının  burnumu  onların  işinə  soxduğuma  görə  məni  gör-

məyə gözləri yoxdur. 


68

 

 –  Yox,  belə  olmaz.  Daha  alicənab  insan  təsiri  bağış-

lamaq üçün hiss etdirmədən nəzarət etmək lazımdı, dos-

tum.  Əks  halda  qadınlara  çox  baxsan  adını  manyak  qo-

yarlar. Kişilərə isə həddən artıq hiss olunan diqqət yetir-

sən  kənardakılar  mavi  olduğunu  düşünərlər.  Digərlərini 

isə məncə ümumiyyətlə xırdalamayaq, – Sato uzun-uzadı 

izah edib qımışdı. Deyəsən yorğunluqdan nə edəcəyini də 

unutmuşdu. 

Gənc  bələdçi  isə  onun  dediklərindən  bəzilərini  anla-

madan  gözlərini  döysə  də,  özünü  sındırmayıb  gülümsə-

məklə qarşılıq verdi. 

– Zibilqabıları hər gün boşaldırlar? 

– Xeyr. İki gündən bir. 

– Keçək içəri. 

Sato  günortakından  daha  səliqə-sahmanlı  otaqla  rastlaşdı. 

Görünür  xidmətçilər  yığışdırmışdılar.  İkinəfərlik  taxtın  üs-

tündəki örtüyü kənara çəkdi. Yatağın şuxluğundan dəstin o 

gedəndən sonra servis edildiyi hiss olunurdu

– Bəs yataq dəstini? Baş müstəntiq yaranan sükutu pozub bu dəfə bilərəkdən 

sualı daha qısa verdi. 

– Hər gün səhər dəyişirlər. 

Bələdçi  ikinci  sınaqdan  da  uğurla  çıxmışdı.  Peşəsinə  pə-

rəstiş  etdiyi  adamın  nə  barəsində  soruşduğunu  anlamış 

və ləngimədən cavab vermişdi. 

Axşamüstü  olmasına  baxmayaraq,  Pərvizin  yataq 

dəsti yeni dəyişilmişdi. Deməli, evinin axtarışı zamanı ya-

taqdakı  saç  tellərini  yoxa  çıxartmaq  üçün  bilərəkdən  dü-

şünülmüşdü. Sato bu dəfə tərəddüd etmədən şübhəli mə-

qamın beynində qurduğu mülahizə ilə üst-üstə düşdüyü-


69

 

 nü anladı. Yanılmamışdı. Ötən gecə məhz bu otaqda şai-

rin yanında daha bir nəfər adam olub. Böyük ehtimalla bu 

Milana idi. İndi sadəcə faktı sübut etmək tələb olunurdu. 

– Bir dəfədən artıq dəyişilməsi mümkündü? 

Sonuncu dəfə aydınlaşdırmağa çalışdı. 

– Bilirsiniz, necə deyim, gənc cütlüklər olan kotteclər-

də yataq dəstləri bəzən gündə iki, hətta üç dəfə dəyişilir. 

Amma bir dəfədən artıq servis üçün müştərilərimiz əlavə 

pul ödəyirlər. 

– Bunu hardan bilirsən? 

– Təmizlikçi qadınların belə kottecləri yığışdırıb qayı-

dandan sonra necə deyindiklərini dəfələrlə eşitmişəm. 

–  Pul  ödəyirlər  də  dostum,  deyinməyə  nə  ehtiyac 

var? 


–  Vallah,  deməyə  də  utanıram.  Əksəriyyət  cavanlar 

belə  yerlərə  qızla  gəlirlər.  Birlikdə  yatıb-qalxırlar.  Necə 

deyim,  buna  görə  də  döşək  ağılar  tez-tez  çirklənir,  –  bə-

lədçi pörtüb susdu. 

Sato  nəhayət  ki,  köməkçisinin  bayaqdan  bəri  nəyi 

izah  etməsini  anlayıb  göz  vurdu.  Bu  zamanda  belə  gənc 

oğlanın abır-həyası olsa-olsa bakirə qızların isməti ilə mü-

qayisə oluna bilərdi. Baş müstəntiq bunu beynindən keçi-

rib  bələdçinin  nə  demək  istədiyini  gec  anladığına  görə 

özünü məzəmmət elədi. Amma hələ də fikirlərini bir yerə 

toplaya  bilməmişdi.  Gecikmişdi.  Təmizlikçilər  yataq  dəs-

tini o, buraya gəlməmişdən əvvəl dəyişmişdilər. Həm də 

Pərvizin istəyi ilə. Bu danılmaz idi. 

– Bu kottecdən aparılan döşək ağını tapıb gətirə bilər-

siz? 


70

 

 –  Bundan  asan  iş  var?  Xidmətçi  qadından  soruşub 

alaram. 


–  Əla!  Amma  elə  et  ki,  heç  kim  görməsin.  Ehtiyatla 

beləcə  bükərsən,  –  Sato  nümunə  üçün  yeni  dəyişdirilmiş 

yataq dəstini qatlayıb izah elədi. 

– Başa düşdüm. Mən də belə edəcəkdim. 

– Niyə? 

Baş müstəntiq təəccübünü gizlətmədi. 

– Yəqin ki, siz arasında hansısa saç, yaxud buna oxşar 

iz axtaracaqsınız. Məncə buna görə. 

– Əməlli-başlı xəfiyyə imişsən ki sən! 

Köməkçinin işə  yaradığına  sevinib  əlini  sısqa  gəncin  çiy-

ninə qoydu: 

– Amma tələsmək lazımdı, dostum. 

– Baş üstə! 

___________________________________________________  

Əziz oxucum, əsər sənin üçün maraqlıdırsa, qatili detektiv Sato ilə 

sona qədər təqibdə saxlayıb ifşa etmək istəyirsənsə, elə indicə zəng 

edib əsəri evinizə, yaxud ofisinizə sifariş edə bilərsiniz: 

 

 

 

Tel.: 012 498 79 89, 055 877 24 44 

 

Romanı bəyəndinizsə, əsərin rəsmi facebook səhifəsinə baş çəkməyi unutmayın: 

https://www.facebook.com/milanayamektub

 

 

Müşfiq XANın rəsmi facebook səhifəsi: 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%BC%C5%9Ffiq-XAN/358246437524195

 1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə