Ə. Q. AbbasovYüklə 5.01 Kb.

səhifə11/11
tarix19.12.2016
ölçüsü5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ƏDƏBİYYAT 
 
1. 
Беляков, 
Г.И. 
Безопасность 
жизнедеятельности.  Охрана  труда:  Учебник  для 
бакалавров  /  Г.И.  Беляков.  -  М.:  Юрайт, 
2012. - 572 c. 
2. 
Беляков, 
Г.И. 
Безопасность 
жизнедеятельности.  Охрана  труда:  Учебник  для 
бакалавров  /  Г.И.  Беляков.  -  М.:  Юрайт, 
2013. - 572 c. 
3. 
Гридин,  А.Д.  Безопасность  и  охрана  труда 
в  сфере  гостиничного  обслуживания:  Учебное 
пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф. 
образования  /  А.Д.  Гридин.  -  М.:  ИЦ 
Академия, 2013. - 224 c. 
4. 
Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / 
В.А.  Девисилов.  -  М.:  Форум,  НИЦ  ИНФРА-
М, 2013. - 512 c. 
5. 
Ефремова, О.С. Охрана труда в организации 
в  схемах  и  таблицах  /  О.С.  Ефремова.  -  М.: 
Альфа-Пресс, 2012. - 108 c. 
6. 
Ефремова, О.С. Охрана труда в организации 
в  схемах  и  таблицах  /  О.С.  Ефремова.  -  М.: 
Альфа-Пресс, 2013. - 112 c. 
7. 
Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: 
Практическое  пособие  /  О.С.  Ефремова.  -  М.: 
Альфа-Пресс, 2013. - 672 c. 
8. 
Карнаух,  Н.Н.  Охрана  труда:  Учебник  / 
Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 2011. - 380 c. 
9. 
Карнаух, Н.Н.  Охрана  труда:  Учебник  для 
бакалавров  /  Н.Н.  Карнаух.  -  М.:  Юрайт, 

164 
 
2013. - 380 c. 
10. 
Коробко,  В.И.  Охрана  труда:  Учебное 
пособие  для  студентов  вузов  /  В.И.  Коробко.  - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c. 
11. 
Михайлов,  Ю.М.  Охрана  труда  в 
образовательных  учреждениях:  Практическое  пособие 

Ю.М.  Михайлов.  -  М.:  Альфа-Пресс,  2011. 
- 184 c. 
12. 
Рогожин,  М.Ю.  Охрана  труда  в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  /  М.Ю.  Рогожин.  -  М.:  Альфа-
Пресс, 2013. - 400 c. 
13. 
Сибикин,  Ю.Д.  Охрана  труда  и 
электробезопасность  /  Ю.Д.  Сибикин.  -  М.: 
Радио и связь, 2012. - 408 c. 
14.  Князевский  Б.А.,  Липкин  Б.Ю.  Электроснабжения 
промышленных предприятий-М., Высшаяшкола, 1979-510 с 
15.  Нормы  радиачионной  безопасности  НРБ-76  и 
основные  санитарные  правила  ОСП  -72/80.  М. 
Энергоиздат, 1981.-96с 
16.  Справочник  по  електротехнический  зашитным 
средствам и приспособлениям. –М Энергия, 1978. -64с 
17. 
СНИП 
П-2-80 
Противопожарные 
нормы 
проектирования  зданий  и  сооружений-  М.  Стройиздат 
1981. 14с 
18. 
Санитарные 
нормы 
проектирования 
промышленных  предприятий.  СН  245-71-М.  Стройиздат, 
1972-96с 
19.  Инструкция  по  проектированию  и  устройству 
молниезащиты  зданий  и  сооружений.  СН  305.77.  –М. 
Стройиздат, 1978-46с 
20.  Основы  пожарный  безопасности  М.В.  Алесеев, 

165 
 
П.Г.Демидов и др-М: Высшая школа, 1971. 248с 
21.  Демидов  П.Г.,  Шандыба  В.А.,  Шеглов  П.П 
Горение  и  свойства  горюцих  веществ.  –М:  Химия,  1981. 
272с 
 
 
 
 
 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
     ---------------------------------------------------------------4 
1.  Əmək mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyinin əsasları---5 
1.1 Əmək şəraiti-----------------------------------------------------5 
1.2 Əməyin gigiyenası və iş yerinin təşkili----------------------6 
1.3 İstehsalat sahələrinin işıqlandırılması------------------------9 
1.4 İstilik, elektromaqnit və radioaktiv şüalanmalardan 
mühafizə-------------------------------------------------------------12 
1.5 Səs-küy (gurultu) və vibrasiyalardan mühafizə----------18 
1.6 Adamın elektrik cərəyanından xəsarət alması------------22 
1.7 Elektrik cərəyanından xəsarət alan adama ilk yardım-------
------------------------------------------------------------------------25 
1.8 Elektrik cərəyanından adamın xəsarət alma təhlükəsinə 
görə elektrik şəbəkələrinin xüsusiyyətləri----------------------29 
1.9 Elektrik qurğularının elektrik təhlükəsizliyinə olan 
tələbləri-------------------------------------------------------------47 
2.   Elektrik qurğularında mühafizə tədbirləri-----------------51 
2.1 Kiçik gərginliklərin tətbiqi və şəbəkələrin mühafizə 
açılması------------------------------------------------------------52 

166 
 
2.2 İzolyasiyaya nəzarət-----------------------------------------53 
2.3 Mühafizə torpaqlanması və sıfırlama---------------------54 
2.4  Mühafizə açması --------------------------------------------69 
2.5 Mühafizə vasitələri-------------------------------------------76 
2.6 İkiqat izolyasiya----------------------------------------------93 
2.7 Çəpər və bloklaşmalar----------------------------------------94 
3. Elektrik qurğularının təhlükəsiz istismarının təşkili------95 
3.1 İşləyən elektrik qurğularına operativ xidmət olunması--95 
3.2 İşləyən elektrik qurğularında iş aparılması---------------99 
3.3 Elektrik avadanlıqlarının elektrik sınağı-----------------110 
4. Elektrik qurğularının quraşdırılmasında təhlükəsizlik 
texnikası-----------------------------------------------------------113 
4.1 Hava xətlərinin quraşdırılması----------------------------114 
4.2 Kabel xətlərinin quraşdırılması---------------------------115 
4.3 Paylaşdırıcı qurluşların, güc transformatorlarının və 
elektrikmaşınlarının quraşdırılması---------------------------117 
4.4 Daxili elektrik şəbəkələrinin və idarə aparatlarının 
quraşdırılması-----------------------------------------------------118 
5. Yanğın profilaktikası və elektrik qurğularında yanğının 
söndürülməsi------------------------------------------------------119 
5.1 Yanma və yanğın təhlükəsi--------------------------------119 
5.2 Bina və tikililərin odadavamlılığı-------------------------123 
5.3Yanğının yayılmasına qarşı mübarizə və yanğın söndürmə                                                                 
vasitələri-----------------------------------------------------------126 
      Ədəbiyyat-----------------------------------------------------130
 
 
                                                                                                                           
Giriş 
 
 
 
 
 

167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

: 110
110 -> Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Sionistické spolky v Brně Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracovala: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph. D. Jana Karmazínová Brno 2007
110 -> Az ə rbaycan Respublika sı a dınd an q ə t n a m ə
110 -> Azərbaycan Respublikası adından q ə r a r d a d
110 -> Bratislava, slovakia tabuľka výsledkov / Table of results zbor / choir dirigent / conductor body / points
110 -> Конвенсийасынын 2-ъи маддясинин тятбигиня даир
110 -> İsa Musayev, Mətləb Əlizadə
110 -> Application Brief 129 Simultaneous Analysis of Norepinephrine, Dopamine, and Serotonin in Microdialysis Perfusates Using hplc-ecd
110 -> Monitorinq qrupu ilk növbədə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda yerləşən qadın məhkumların cəza çəkdikləri 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində monitorinq apardılar
110 -> Pain relief after major oncologic surgery Ksenija Mahkovic Hergouth


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə