İRƏvan türkləRİNİN ƏDƏBİ MƏtbuat abiDƏSİYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/10
tarix01.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

alqışlamağ olacağdır.  

 

Lək-lək “LƏK-LƏK”IN SALAMI 

 

 Salam əlyküm, sənə İrəvan! 

Xeyir xəbərçidir , doğru danışan. 

 

Bu gülən (Lək-lək) dir səna mehmandır., Uzağı görəndir, uca uçandır. 

 

Gülübdür ki, versin müjdələr sənə   

Bir məci ğədimdir ğoyub ki, yekə , 

  

 

Məhazifdən versin bir əjir sənə. Peşvaz ilə etmə peşiman 

Tazə müsafirdir, yeni mehmandır.  

 

Bu hər yanə edüb hərəkət, Bu qaşini meyə bilün ğənimət. 

Öyrəcəhim ikən olub bir cənnət. 

Beylə ittifağ düşməz  hər zaman.  

Kayşısı gözəldir, kaşısə edəndi. 

 

 

 Birdi burda  var çox molla, ğazi 

 Eylə hacılar var, heç bilmir yazi.  

Həm acı fələsi, həm kefi sazi, 

Ğumarbaz var qoçi, oğri, damdələn. 

(Bəzisi yaxşıdır, bəzisi yamandır). 

 

 Gayidər ğoşulub sizə ğaruşun, Gəlmiyübdür artığ-əskik dəyüşün  

Küsmüşikən sizdən sizlə barışsın, 

Şağğılduyub, sizə söyləsun iman, 

Hağğı hağ deyəndir, yalanı yalan. 

 

Tərəğğidir fikri elmidir, məktəb, O peyğəmbər degil gətirə məzhəb. 

Vallah, fikrində yox özgə bir mətləb. 

Ğəbləni çevürüb ola bit ğiran, 

Onunkı da inandığı vallah ğurandır. 

 

Oğuyub çığmamış çıküb cırmayın,  

9

Dedigi hacıdan hədyan sormayın   Ğolini, ğanadinı o vurub ğırmayın, 

Sözü acıdırsa əgər ağudan 

Naxoşun duvası  acı dərmandır. 

Lək-lək 

 

  

Təğvimdən bir bənd 

Amədən lək-lək 

 

       Bu  il  qışın  xoş keçmiş  və havaların yumuşalması “Lək- lək”in  ğeyzə  gəlməsinə  səbəb olacaq! 

Buna görə  bu il təkfir  bura marı dərəcədən artığ ğalxub , “Lək-lək”in ğul ğanadlarını dondurmağa 

ehtimal çoxdur.   Məncim Sadiğ.”.  

 

 

Nifrətnamə 

 

Dəbərmə yol üstə, Kəblayı, gəl çəkilək bir az yana, 

Gör (student) ğətarini, dinmə, gedirlər  şantanə. 

 

Bunlar uruslaşıbdı, biz onlara tay olanmarığ , 

Çünki urusca bilmirik(paydu saray)yi ğanmarığ, 

Üstümüzə danışırlar onlara baş ğoşanmarığ, 

Bunlar olan məkanda biz söhbətə əl ğatanmarığ, 

Çün vurulubdi hər biri(surğa)kimi bir ağ cana. 

 

Çün oxuyubdi müstəfi şanə ğoyub(vəkil) olub, 

Dinimiz itdi-batdı lap, məzhəbimiz zayıl olub, 

Mirzadəsi olub həkim, tülkü dutan xayıl olub, 

Rəzğinə sarı saçların hər biri bir kefyal olub, 

Hər nəfəri bir əyləncə bil(madmuazeli) alıb yanə. 

 

Getdimi birisi (məşğul) etməimiz ğayıtmağa, 

Madmazel olmayın, gər  vurmarığ, nə banlayır sola-sağa, 

Tursi çıxanda başluyur çulu, palasi satmağa, 

Fatəni görcə gen durur “axti paşolunu”ğurbağa, 

Canını ğoruyan  eylüyür əməlli-başlı cırana. 

 

Daha nə deyirəm bu gün mahut şapğə ğoyub çıxanlərə, 

Tənə olur sözü bütün sağğalə rəng yaxanlarə, 

Hansıki ğurtarub çıxırmi  soxulurdu xanlar

Tuf beylə elmi, məktəbi başımizə ğahətlər, 

Cümləsi nifrət eyləyir harda görür müsurmana.  

 

Oğlan uşaği bəs degil?.. Bir parala xəsfiyə , kişi, 

Onların odları  yaxub atəşə, mən bala kişi, 

Qızların  eşğuyiə ğoyub, küfr degil onun işi? 

Bəs degil ərkək atğula gitsə? Hağ alıb dişi, 

Elm oxuyub başə düşə, kəndi hüğuğuni ğana. 

 

O qız ki, getdi məktəbə, qandı ğarailə ağı, 

 10

Başlayacaqdı çadra fori başından atmağı, 

Öryənəcək yavaş-yavaş bulvara, sirkə çıxmağı, 

Başı açıq(patinğa)lı məsmə geyirmi başmaği, 

Gəl belə rədd olub gedən kafirə çəkir bu karxanə. 

 

Hərif 

 

QAFQAZ  XƏBƏRLƏRI 

 

Qarabağ – Qarabağ        mahalında  bu il havalar xoş keçdiyinə görə mal-davar otdan korluq 

çəkməyib. Qoyun-quzular çox olduğu üçün qurut, pendir, yağ nəhayət dərəcədə bol və ucuzdur. 

Buna görə bu yavuqlarda molla, dərvüş  və ruzəpazlardən bir neçə  oğru dəstələrinin varidi 

gözlənir. 

(Qaşlari xeyir olsun) 

 

 

Naxçıvan -  Naxçıvan camaətı ümumi bir iclas qurublar ki, daha bundan sonra 

ğəhvələrdə və sair məclisdə ğəhbərlərinə  təmər butə  deməsinlər. 

(Su kəşdəmü hömatən bir ğisimdir olan əyibi birisidir) 

.... 

Nazçıvan – Yenə yazırlar ki,  möminlərin arası düzəldiyi üçün daha bundan böylə münaqişəli 

məsələləri buraxıb camaətı bir-birinə mehriban etdirsinlər. 

 

 

IRƏVAN  XƏBƏRLƏRI 

 

Cuhudlar “riyadında” 

 

 

Keçən gün çobanların dlaklari (həcəmət) ayı yaxınlaşmağ münasibətilə  əlli yaşında bir naxoş 

kişinin qırx yerindən xəncər ilə qan aldılar. Naxoş bihiss olduğu üçün (ğəbristan) mərizxanəsinə 

göndərildi. 

..... 

 Axır çərşənbə münasibətilə fişəng, tərəğğə açılandan ötrü Odessaya bir vaqon kağız zakaz 

verilub, şayətə görə bu il atəşbazlıq dəstgahı nəhayət dərəcədə  şəşəli keçəcək. 

..... 

 Müsəlman küçələri palçıqdan xali olmadığına görə  həmişə müsəlmanlar başmaqlarını 

çıxardıb ayağıyalın getdikləri üçün çoxlarının başlarına soyuq dəyib, zökəm olurdular, bu iş 

olara ağır gəldiyi üçün məntəğə qurublar ki, buların qeydinə qalan müsəlman qlasnılarıni 

artırmağa qeyrət etsinlər. 

 

 

QARANLIQ  ISTIQBAL 

 

 

Mizin bir otaqdaki, ortalıqda rəngarəng xörəklər və  ləziz təamlar belə dolmuş, kənara 

nəşilərin iştahasını anbaan özünə meyl etdirən bir süfrə başında. Müsəddər vaqiyə olunduğum 

kimi hər kəs məth fərmanım idi. Mənim iznim olmamış danışan olmadığı kimi yeməyə  də  hər 

kəsdən öncə bənim meyl edib və izn verməyim üçün hami intizaridi.Aha! bu maziyəsi halından 

parlağ olan ğaranlıq istiğbalın üzərimə böyük-böyük töhmətlər, töhmətlər içində aclığlar, bunlar 

ilə bərabər mətihələrimi başımdan dağıdacaq bir şöhəti ilə hər dəqiqə hər nəfəs aldırmalar kimi 

şıxadığını eyni əliyəğinlə görər  için-için. Aha çəkib bu əfğani oğərik-oğərik sizalayur.Deyim: 

-Aha! Ay Mazı məni sən qoyacaqsan,ğala 

Yindən axır kamım, mən nələr etdiyim fələyi? 

 Yeməmışdən çörəyi söyləmişəm “Bismillah”, 

 Etmişəmən həm də iki yol bəlli edəli bircə təki 

 11

 Naşukir olmamaışam küftə  və ya bozbash ola 

 Etmişəm meyl plovdan da qabaq nanu-nəməkə 

 Yağacağ, sızladacaqdır məni qəndab plovu, 

 O qədər söyləyəcəm şorba və bir yan tərəkə, 

 Hər ğışı müftə odunla  bişirərdim bozbas. 

 Olaram axrı yandırmağa həsrət təzəyə. 

Çox böyük dərddir bu tərkidə qəndab plovi 

 Yeməyə adət edən kimisinə müftə çörəgə. 

 

Qaranlıq yer kimi də bu təranələri etdikcə yaqut dənələri kimi qızaran gilas mürəbbələri 

yüzünə gülər, məni, məni albalular çağırdırdı. Gilasa dəm dutar və  həsrətiylə  məni yağib 

dənələri kimi çağırdı albalılar və yağdığı kimi də aynasından  açardır. Boşqabda bərabəri 

üzərinə qoyulmuş qara badımcan dolmaları qara qəlbindən nə  xəbərlər verib, misali kələmin 

yarpaqları darağuş edib, səbirnin şirənənin içində qaynadığından rəngi qızarmış halda əhvalımı 

sorardı...Əsgəri tənəkının yaşıl və  lətif yabu yapraqxları ocafarlari  hər birisi mənim üçün bir 

qismət büküb, qəlbim kimi rəngləri də  məktur olub...Ah... heyhat səbədləri ilə qapıma müftə 

gələn  əsgər xalılı kimi şəfəq verən lətif və halvalı üzülərindən daha məhzum olacağını 

söyləyirlərdi... 

Aha bu süfrə,bu süfrə... Dolu bir nəzərlə süfrənin arasına və kənara nisbətlərik əzən və 

əmirim üçün sükut bi mütəhasihə baxıb bir həsrətlə bu görməli süfrənin zənginliyini müşahidə 

edib. 

Fürsəti föft eyləməz  əlbəttə ki, hər kəsin  əğlı ola başda  əgər. Vur plova loğməni  aslan 

kimi, çəkməz o ğədəri bu dayahi keçək deyüb. 

 Bir həmləyə dəlir ənə ilə ğarlı dağlara bənzər plovu yazıb aslan kimi içindən bir cücə  bir 

yanı  çəkib çıxardıb qol-qanadını, basıb, qırıb budun ən ləziz və  ən canlı yerini  fövləd kimi 

dişlərimlə töküb, parçalayıb, çeyniyib, unudub etdiyindən sonra kasa qəndabı başına çəkib, 

kamalca nuş edib dedi: oxqay canıma yayıldı.  

A  kişi, insanda sala olduğu halda cahil müsəlmana imamlığ edə-edə gələcək bir gününün 

ğaranlıq oluğunu mülahizə edib də  şimdidən kəndisini bu dərəcədə boğub, özünü xəyal 

uçurumlarından fikir dənizlərinə qərq etməsi yenə öz səhvlərinə dəlalət etməkdə, bəs necə olar? 

                                                                              Kələmbaş 

 

 Fevralın 27-sində  İrəvan  İslam Dram şirkəti aktyorları  tərəfindən müdiri (thuyl) Əli 

Məhzun cənablarının  şərğə olarığ 5 pərdəli  ğayıt mu nər bir faciə moğh amaşəyə qoyulaca. 

Biletlər imdidən (Tofiğ) mehmanxanasında və (Ülfət) qəhvəxanasında  satılır. Təfsilat 

afişalardan məlum olar. 

DIŞ  HƏKIMI 

 

 Diş  həkimi A.Q Birinşinin tazə  İrəvana gəlib. Naxoş dişlərə müalicə eyliyir. Xarab olan 

dişləri çox səliqə ilə doldurur., dişsizlərə tazədən  möhkəm dişlər ğayırır. Hansı ki, təbii dişlərdən 

daha yaxşı və gözəl olur. Xərəb olmuş dişləri əziyyətsiz  ucuz ğiymətə çıxardıb hamıdan yaxşı və 

ucuz ğiymətə işlər ğəbul eyliyir. Mətməlim və fuğaralardan pul çox az alır. Təşrif gətirən dövlət 

işin baxışlığıni və ucuzlunu görüb  və  təsdiq edib. Şəbəsiz öz yaxın adamlarıni bu tazə açılan  

ğabinetə müalicədən ötəri gömdərəcəklər.  

Naxoşları    qəbul edir saət 9-dan altıyacan. Bu çətə  xanədən bir az aşağı Bararovski 

küçəsində 4 nömrəli evdə.  

Axır çahar şənbə  və novruz  bayramı yaxınlaşdığına görə Mir Fətullayuf bəradərlərinin 

(qrand otel) mehmanxanasının darvazasındakı mağazasına  bu aydan yazılan  mallar gətürülüb, 

firişə ğoyulub: küllü miqdarda xəşkilər (yemiş) ustoldan  və toy xançələrindən ötrü  bir kilo 

ğutularda şağalad, marmalat, əlvan konfetlər, malağa, cürbəcürə şirniyat,ən birimci fabriklərin  

 12

qəhvəsi, ğoğalı və zağraniçni şağaladlar, duxi, adikalon, hər cürə sabunlar qiymətləri ucuz 

olmağa görə danışmağa ehtiyac yoxdur. Dükanımızda mal alıb məmnun ğalmalarına söhbət 

yoxdur.  Vəən biri və satır meyvəcatlardan yapılmış , şaftalı, gilas, ərik, əmrud , ğırmızı 

ğanservalar verməzlər satmaq üçün alanlara manata  15 qəpik güzəşt olunur.  

IdarədənQeyd (axtar): bu nömrəmiz üçün mətbəədə hürüfat başqa bir kitabə  işləndiyindən naşi 

kifayət vermüyüb. Mündəricatın azlığına səbəb oldu. Bu barədə oxucularımızdan üzr istəyirik. 

Naşirlər və müdirlər: M. Mirfətullayuf və Əsgərzadə Aciz. 

İrəvan , “Luys”mətbəəsi.   Типография «Луйсъ» Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

  

4  Mart 1914 cü il, ŞƏNBƏ, No  2.

 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. 

Hər nüsxəsi 7 qəpikdir. 

  

Mündəricat

 

Ədəbiyyat . Həzif.   Taqqıltı.    Şeytan. 

Insaniyyət. Məqalət yaxud noktalı. 

İrəvan xəbərləri. 

Cinanəbir nağılı.Yetim cücə. 

Ədəbiyyat. Kefli.   

Çəkic . Yazıq.  

“Ruski-tatarski”məktəb.Yaltağçı

Elanlar. 

ƏDƏBİYYAT 

 

          Amandır, eil,məktəbdən demə bir söz mənə, oğlum,           Zərərdən  başğa şey yox ta gələ ondan sənə, oğlum. 

 

Mənim sən  bircə oğlumsan, qolumsan, pəhləvanımsan, Səni məktəb sıxar, oğlum, mənim şiri –jiyanımsan. 

Əzizim, nuri-didəm! Qəmküsarım. Ruhi-canımsan, 

Məktəbdən gəlib insana yüz dərd-bala, oğlum. 

Amandır, eil,məktəbdən demə bir söz mənə, oğlum. 

 

Qoçaq ol , rəhrəvan ol, qorxma div, əjdəhalardan, Düşünmə saqma canin, göylərə qalxan nölərdən, 

Gedib yolkəsənnən talan gətir xandan, gədalardan, 

Başından harda görsən , bas fəqir, binəva, oğlum. 

Amandır, eil,məktəbdən demə bir söz mənə, oğlum. 

 

 Məktəbdən də keçin, qocalıqda  bir ad almaqdır, Həmi vacibdi, həm mətiyə savabdır, həm dad olmaqdır, 

Və yaxud əl hənalı eylədə öç dövrdə arvad almaqdır, 

Hər iki gündə birisin al, birin tapda yaşa, oğlum. 

Amandır, eil,məktəbdən demə bir söz mənə, oğlum, 

 

Nə xoşdur yar dolansa başına pərvanə təki gəlsin, Ola on dürat başımda hər biri oğlum müsəlap kibin

Cahan qəlyan, Tükəzban çay verə, bozbaşı da Qızbəs,  13

Ömür xeyriylə  iğbaya  ğoysən bir bana , oğlum, 

Amandır, elm,məktəbdən demə bir söz mənə, oğlum, 

 

 TAQQILTI 

 

Qərq olmalı olsan da,olsan da dənizlərdə boğulsan, 

Heç olmasa da mümkün əgər sahilə çıxmaq 

Namərd əlinə vermə əlin, tərki həyat et 

Namərd əlini tutmaqdan əfzəldi boğulmaq 

                                                                        Şeytan 

INSANIYYƏT 

 

               Canım doğurdan doğruya bilmirəm bu nə  qəza idi.Bir düşün biz haradan idara başına 

keçdik.Daha dəng olmuşuq vallah. Dünən bir, bu gün iki, hələ bircə nömrə məcmuə çıxarmışıq, bəlkə 

otuz illər ilə xidmət edənlərdən olduq. Onda necə olardı deməyin, haqq bizi bütün bu yana halal 

təşkilat hesab edirdi.Hələ bura bir haşiyə  əlavə edək:qəribə burasıdırki mən özüm həmişə 

yatıb,müsəlmanlar haqqında çox-çox yuxular görərdim,hamısıda bir-birindən düz olardı ortasında tazə 

açılmış tutuquşu oltusa nədə düz olar.Daha heç bir yerində artığı-əskiyi zadı olmaz,mənim yuxum çox 

yaxşı yuxudur.Hətta deyə bilərəm ki bizim işim başında olanlarımızın da yuxusundan yaxşıdır.Qərəz 

dərdiniz olmasın, biz məcuəni təzə başlayanda da mən qara-quralı yuxu gördüm və elə bilirdim də ki, 

İrəvanda heç bir nüsxə də satılmayacaq, amma indi məlahətlə görrəm ki, bu dəfə mənim yuxum düz 

çıxmayıb.Nümunə göndərdikləri yazıdan başqa tamam nüxsə  məcbuəmiz satılıb.Hələ bir çoxları da 

işdəyiblər deyiblər ki qurtarıb;daha bu yuxudan doğrusu bizim üçün böyü fəxr və  fərəhdir.Ancaq 

mənim bu qədər də  dərd-sərim var,məsələn bu gün biri gülüb, deyir-Cənab müdir axır sən bir əqilli 

adamsan,sən bilərsən bax bu kəndlilərki bu qədər müsəlmani burada qoyub gedib ermənilərdən 

cüvudlardan alış-veriş eyləyirlər? İndi mən ha fikir eyləyirəm buna nə deyib, nə cavab verim ki,sakit 

olsun;əgər deyim, elmləri yoxdur,əsəblə qorxuram desinlər ki, mollalar da cühudlardan, ermənilərdən 

çit-bəyazdan çay-şəkər alırlar.Əgər deyim xeyir , əğər ki rusca oxumuş olaydılar ki, nəsibləri olaydı. 

Onda da qorxuram yüz dənə rusca bilən müsəlman advakatlarını, studentlərini, doktorlarını tutub 

gözümə soxsunlar ki, bunlar özgədən mal almaq hələ dursun,heç müsəlmanladan qız da almırlar, 

arvadlarını da ermənilərdən ruslardan alırlar.Baxıram hər nə desəm olmayacaq,əgər deyibsə ki, yazım 

əsnaflarımın zəhər tuluxlarıdır.Onda da yüz bizdən optuma düşər, axırda qalıram mat-məəttəl, hər yenə 

görürəm bir cavab qana bilmirəm ki, deyim sabit artsın istəyirəm gedim deyim ki,bu ey kəndli qardaş, 

o şələ papağına qurban olum axır (nəsb zədəbist   ).Onda ki düşünürəm ki buz manənın məxluqu söz 

məəttəli deyil deyəcək ,ey cənab, bircə manqa de görüb,bu bəzzdlar özləri  şəkəri və çayı, parçanı, 

mahudu haradan alırlar?Yayinki bu masquvacılar, təfliscılar çiti, mahudu haradan gətiriblər? Lap mat 

qalıb deyəcəm ki, runukdan, urusdan, cuhuddan. O da deyəcək , sərkar, bəs elə isə bizi məzur dutun 

buna ol axır onlardan alınası şeydir.daha biz bu ağaların zəhmətinə razı olmarıq ki, buradan Moskova , 

flana getsinlər.Özüm-özümə bu cavabları verəndən sonra , hansı ---- deyəninə gətirməgi, ay kişi, heç 

məhdi nəğbufin baprusundan sizdə tapılar? 

 Deyirlər bu hədər nəğbufində cinnibazini vallah tanımıram ki, dönüm kəndlilərin gözünə 

dürtüm ki, bütün-bütünə paprusdan bizə kimi nə  qədər fabriklər varsa, müsəlmanlarınkıdır. Sən də 

müsəlmanından al, sonra düşünürəm ki, kəndlilərə deyim ki, bu çay, şəkər murdardı, buni nə alın, nə 

satın, nə də için. Onda da özüm öz sözümdən utanaram. Mən bu böyüklükdə yalanı necə deyim və  hal 

on ki bunları cənab mücdehidlər  özləri də  meyl  buyururlar. Axırda deyim insaniyyətdəndir, baba əl 

çək. 

 Imza: (məğlə) yaxud (nuxtalı) 

 

Bozbaş  

 

 Dedilər , ay kişi, “Lək-lək” haradan  gəldi, dəng eyləyəcək beynimizi. 

 14

Dedi mola Məşdi Kabalayılar,  

 Qorxuruğ məhv edəcək dinimizi.  

Kufə 

 

  

 

İRƏVAN XƏBƏRLƏRİ  

Hələ cəmiyyəti-xeyriyyə açacağı milli mərtəbin xüsusunda heçbir yerdə əlaqə dutmayır. Hələ də məsələ  ikiüzlü və rəylər müxtəlifdir; ayə o məktəbdə  rus dilinə əhəmiyyət verməli ki, oradan çıxan 

şagird gimnaziyaya  gedə bilsin. Yainki qonşumuz ermənilərin (Duxovni seminariyası) kimi olsun ki, 

bütün oranı qurtaran şagirdləri  heç bircə yerə qəbul etməsinlər, aclarından ölsünlər. 

Sual- istezaya nə səbəb olur. 

Cavab – Arif bir söz olmasa  2  söylə qanar. 

II 

 Dünən “cəmiyyəti-xeyriyyə” palatasında  məktəb və gecə kursları məsələsindən naşı böyük  bir 

(konflikt ) əmələ  gəldi. Çox gurultulu , atəşin və  mərsiyə fatiğlər oxundu .(Kadet) firğəsi iylə 

(demokrat) partiyasının nümayəndəsi arasında çox əfkarnıza biri rədbidəl olandan sonra “palata”nın 

mü müdirləri istefa atını meydana çəkdirib eğtişaşi yatırdılar. 

III 

Dumada bu günlərdə 197-cə iclasda müzakirəyə qoyulan məsələlərdən biri də iki il uşaqsız 

arxır masdavisiz , ğeyrəti -arsız zibilxana kimi başına  ğalan Behbudovski küçəsinin mabədi bu tez 

vağtdə açılub. Yüz min şamın işığı olan fanarlarda nəsib idi .  Çıkar 

 

CUNƏNBİR NOĞULİ 

 

Məhərrəmlə Səfər ancaq ki getdi, yas boşaldı.               Azələr, təkiyələr , məscid minbərlikcə bağlandı. 

  Xalayiğ lütlənib mollanamələr cümlə yağlandı. 

        Semiçğa, nar, alma satmağə çox  şəxs yollandı. 

        Hazırlaş,ay başı daşlı  kasıb, bayram da başlandı! 

 

Nə bayram? Cibdə pul yox, etibar yox, heç bir zad yox, Penir yox, çay-şəkər yox, yağ, qovurma  yox, möhnət çox. 

Gülən yox, ağlayan çox, hər yanə baxsan gəlür axtux. 

Bazar-dükan bəzəndi, bağ necə rəngin əlvandi. 

Hazırlaş, ay başı daşlı kasıb, bayram da bayramdi! 

 

Gərəkdir arvada yeddi tuman, bayramdi, bayramdi! Ğalsə çarşab, çuxa həm lüt basan bayramdi, bayramdi! 

Arağçın tələbü lap yaman bayramdi, bayramdi! 

Pulin olmazsa burcit, algilən icbari fərmandı! 

Hazırlaş, ay başı daşlı  kasıb, bayram da başlandı! 

 

Axır çərşənbə gəldi  axşamı lazım fişəng atağ, (Yemiş) lazım, noxud, kişmiş kəkər bir meşok almağ, 

Bu vacib əmrdir, (hər kəs demiş) lazım boyun ğoymaz 

Bu naşikilin  mürtəddir kafirdi, şeytandi. 

Hazırlaş,  ay başı daşlı  kasıb, bayram da başlandı! 

 

Gözətlə bayrami hər kim desə (Cəmşid)dən ğalmış, Başın yar, gözlərin oy, çünki şəksiz dindən  çıxmış, 

 15

Əlindən kalmasa dul qarılar təki başladın ğarğış, 

Təəsüb dindəndir oli şərt müsəlmandı, 

Çalış bayramı dut, bayram dutanlar sahib imandır, 

Ricuyən yox dul arvatlar, yetimlər acdı, giryandı 

Hazırlaş,  ay başı daşlı  kasıb, bayram da başlandı! Yetim cücə 

  

ƏDƏBIYYAT

 

Axırıncı bir manata! 

      Dinim, imanım, gözəl manatım, 

Bir ləhzə danış da gül zəbanə, 

Gəl nitğə , amayyə , həyatım, 

Haradan güzarın düşüb bu yatə. 

 

Çoxdan belə həsrətin çəkirdim, Cismin niyə bəs zəif düşmüş, 

Bu ağ yüzigi dutub öpərdim  

Təhrin Vəli bənzəmir cavanə. 

  

Quldur səni yoxsa qarət etmişBir dul ğarının evini kəsərkən, 

Ya bir yazığın əlindən almış 

 Nalutə “asborşiğ” öylə ,ya nə ... 

 

Desin atyavub , bilə  kim anmış, Lotu-potumu, ya molla, dərviş 

Kimlər məni işlədüb, qocaltmış 

Atmış bi ğədər  o yan , bu yanə. 

 

Bu nəsə səni ruminə pir ğədər Verdikdə hamam puli  cahana. 

Görşüş bu işi təkizlə ənbir, 

Donmuş  olar qədə ğəlbi qanə. 

 

Xeyriyəçilər bu ğöm bədnam , Bilməm ki, nə istəyirlər səndən, 

Gah məktəb açırlar, darala tiyam. 

Dar ələmcə, mərizxanə. 

 

Indi ki, sənin ağəz mənəm, mənəm,mən. Tək məndədir hər bir ixtiyarın, 

Imdi verərim səni duxanə 

Çox ğalmata da sən olma iman, 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə