İRƏvan türkləRİNİN ƏDƏBİ MƏtbuat abiDƏSİYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/10
tarix01.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kefli  

 

ÇƏKİÇ 

 

Əcnəbilər cəhd edib, darülfünlər  qurtarıb, 

Təzələ işlər axtara , etməkliyə əqdəm edir, 

Bizdə də var qurtaranlar fəğə görmək meyitləri, 

Gündə yüz yerdə bizi ağlatmağa əlam edir.  

 “ Rusiski Yazığ 

 

IRƏVANDA - TATARSKI” MƏKTƏB VƏ YAXUD VEYILLIK  FABRIKASI 

 16

Indi başlayaq yavaş-yavaş əməllərimizi azdırmağa. Gör ki axırı necə olacağ. Bir zaman üstündə 

“Cəmiyyəti-xeyriyyə”miz o ğədər boğaz dögməsi elədilər ki, axırda boğaz dögənin, yada ki, 

“madmazel”, yox əstəğfurullah, ustidentlər ilə çox müsahib olduğuma görə deyəlim ya gəldi belə 

“madzel” olmağa görə azarlıyıb, istefaya məcbur oldular, yəni biri deyirdi gərək ana dili ğüvvəli olsun, 

biri deyirdi ruscasi artiğ olsun, biri deyirdi ər gərək, tez gərək, bu məktəb pulumuz  olsa da , olmasa da  

gərək indi açılsun və ixtiyarı da ruhanilərin əlində olsun, yaman olsun, gərək açılsun. Xeyr o birisi də  

deyirdi belə zad olmaz, gərək sərmayə    çoğ olsun, pul da çox ığılsın, özü də mükəmməl surətdə 

sentyabrda açılsın.  Ğərəz hər nə isə , iş  ğaldı ikimci seçkilərə, söz yox , o vəğt də    idarə başına 

keçənlər indidən tərcüməninnömrəsinicibinə  ğoyub saxlıyacağ  və o vəxt idarədə    məktəb barəsində 

məsləhət olanda  haman nömrəni çıxardıb deyəcək, bax neçə ki, əmir yazıb ana dili gərək(bu  ğədər 

hal) olsun, yəni bu açılacağ milli məktəbdən çığan  şagirdlər “Lək-lək” idarəsinə  gələn məktubları 

yazanlar kimi oxumağ , yazmağ başarsalar kifayətdir. Daha burdan çığan şagirdlər heç olmasa , hərəsi 

bir  ğasbirskiolması lazım degil. Hərgah lzuminə ehtiyac görülsə    də,  o zaman istefa əldədir, 

vəssalam.İndi  genə ki , gərək bizim bu neçə sinələr fəaliyyət və  tərəqqisində    davam  edən (russki-

tatarski)mktəbin bu məktəb çox gözəl məktəbdir bu məktəbin barəsində əgərçi bir söz demək də lazım 

deyil. Yenə bir az camatımızı  bu məktəbə tanış etməyi faydasız bilmirəm. Bu məktəbdə  uşaqların 

dərsinə nə cür diğğət olunduğini deyə bilmərəm. Bu ğədər var ki, şagirdlər hələ  2 məcidən,3 məcidən, 

5 məciyə keçməmiş kamal təhsil edib gedirlər öz aşığ oynlağlarını dalıca.  Ğaldi  imtahan vəğtinə, 

əgərçi bir uşağ atası orada tapılmaz ki, görsünlər bu uşağları beylə gözəl imtahan verillər. Nə eybi  

axşam ləyəndə  bir (get veyl ol) adında şəhadətnaməni və görər atalarında müəllimlərin və cocuxların 

imkanı yox olmamağdan otrü insanları      qəbul etməz ki, çıxardıb veyil ğoysunlar. Dübarə bir ovuc  

durub indi niğsya iylə dərs almağ üçün uşaqlarını  genə göndərirlər həman uşğola. Məgər  ən heyrət 

verən şey burasıdır ki, öz-özümə deyirəm, görəsən bu uşkolubir onca  il  beləcə başına  başına qala ki, 

bir çox   neçə nəsil və bol uşaq çıxa ki, axırda İrəvana desinlər veyillər mədəni.  

Yaltağçı     

     


 

Kövrənxananalofun Sağsunski mağazəsində    ğabağdakı novruz bayramı 

münasibətilə  ən ucuz satış davam edir.  Malların  ğiymətləri çox ucuzdur 

 

 Anons    

Apulov  tyatrosu

     Anons   Müsəlman övrətlərinin kişilər ilə  bərabər teyatrolara gəlmələri namünasib oldiği  üçün 

“Apulov”ilgətir tiyatrinin sədri müsəlman  əvratlarının tyatrda iştifadə etmələrinə köməkliğ 

etmək istəyib. Bu yavuğ günlərdə məhz müsəlman övrətləri üçün gündüz tamaşası göstərəcəkdir. 

Şqallır (ğarniyanalar) müsəlman elminə, həyatına dair olacağdırlar tamaşa güni məxsusi elan 

olacağ. 

 

Elan  

Axır çahar şənbə  və novruz bayramı yaxınlaşdığına görə Mir Fətullayof 

bəradərlərinin(nuvand onil) mehmanxanasından rubə  rəvsindəki mağazasinə bu ayda yazılan 

mallar görülüb arvaşəğoyaub: qəli məğdar da xoşkibar imiş. Istuldən və toy xuncelərindən ötri 

biz qav ğutularda  şağalat, marmalat, əlvan kofetlər, malağna, cürbəcüə  şirniyat,  ən birinci 

fabrikaların  ğəhvəsi,  ğoğalı  və zağraniçni  şağaladlar, duxi, adikalon ,hər cürə sabunlar 

qiymətləri ucuz olmağa görə danışmağa ehtiyac yoxdur. Dukanımızda tumci və metr 

məbucanlardan yapılmış,  şaftalu, gilas, ərik, amrudlu nəsə bir var mal alıb məmnun 

qalmalarına şəbhə bu xətr satmağ  üçün  alanlar də əmanətə (10)qəpik güzəşt olunur. 

 

Elan  

 

 17

Genə politsiyanın yerindəki Hüseyn Bəy Ağababa bikefin Milanda olan! Və 

Nalbandyanın duvacat satılan mağazasına (Aptikarski sağaldiynə) nöhbə noh gəlirik. 

Cocukların  və əkindən  ötri  hər cürə pencərlərin tıhmları qəlıb firuşə ğoyulub. 

Hörmətli camətimizdən  ğeyd : novruz bayramı üçün xalis və  təmiz  şirniyat almağ 

istiyənlər aşpaz Hacı İbrahimin dükanının üstündə usta Əsgər Rza oğlunun ğənnadı dükanına 

rücuh etsünlər. 

İrəvan, “Luys”mətbəəsi. Naşirlər və müdirlər: M.Mir Fətullayof, Əsgərzadə(Aciz)  

 

Типография «Луйсъ» Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

 

  

                         21 APREL 1914 cü il, ŞƏNBƏ,

 No  3. 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. 

Hər nüsxəsi 7 qəpikdir.

 

 Mündəricat 

Ədəbiyyat. Lək-lər.   

Mükafat. Yaltağçı. 

Iranlılar. Şeytan. 

Idarədən. 

Ordubad . Hənasatan. 

Istudentim . Cini. 

İrəvan xəbərləri 

Çıkıç. Yetim cücə. 

 Mənzum mərsiyə, yaxud həsrət. Dul toyuğ.  

. 

Taqqatağ.Şərxata. 

Elanlar.  

 

ƏDƏBIYYAT 

 

Bir qız ki, o qız sənin qızındir, Qadındı, gözəldi gül camalı! 

Dünyada da yoxdi heç misali, 

Ümmətli, abəkdər ulduz qədər 

 

Evdən eşiyə dəyğə çıxmaz, Pərvərdə naz, nemətdir, 

Sərbəstdə əmir, təkdır, təndir. 

Cahil qalacaq cavanə gülnaz. 

 

Qoymazsan onu gedəlim məktəbə, Görsün, oxusun, zəkası artsın! 

Qoyma! Özü əlli ğanmaz olur, 

Bilməz nədir, şərh, din, məshəb. 

 

Gökcəkdir, gözəldir gərçe qanı az, Nadan ki, qalıb başında möcüz, 

Almaz onu qonşu oğlu Cəfər, 

Elmidir o, elmsiz qız olmaz, 

 


 18

Qanı az qalar, ölizman öyündəyü yekdə. 

Cöfrdə gedib olar matşğa, 

Onda ğafirərsənətirərsən o kabicə, 

Təqsirlərin tamami səndə!. 

Lək-lək 

Mükafat, yaxud (ikisi də əcazdir) 

 

 Hər ğədr deyirsəniz,  deyin yaz bir sonra bazən, heç bir çığır- bağırdan fayda yoxdur. Hamıya 

məlumdur hər şey öz zaddliylə bilər. Məsələ: ağ qara ilə, bərk yumuşağ ilə , işıq qaranlığ ilə  olmakdır. 

Yeməkiylə aclığ, mehir da  kötək iylə həyandir. Hərgah bir mührriri və ya bir şairi  qutqaməsən qər 

bilir ki, bu mühərrir yazərdır ? Yainki biz gözəlik təkrar edib  , öldürməsələr  kim bilə ki, bax bu meyit 

bir vağt yaşayırmış,  gəzirmiş, danışırmış, yazırmış, yəqin bunun da canı var imiş. Valla həmişə deyə

yeyə, gəzə  kimi backamış ki, bu da əvəl-axır öləcak.  Müsəlmanlar bəndəği yaşatmayacağ? Bir neçı il 

bundan irəli mərhum “Sabirin ”i və və yağir mətfiləri görmədininzmi? 

Daha mərhüm , “Mollaruhlilər” Mərvdəki (Yusif Heydərzadə) kimi şəhid etmək nə lazım? 

Bilmirəm  “Bakı”nın pəhlivan mollası yazığ (Əliabbas Müznib) nə günah edib ki, onun qətlinə hökm 

edir. Məgər onun gec-tez  bir gün xüdahafiz edəcəgi yadına düşmür. Nə deyim, vallah, mən bu yekə 

pəhlivan mollanı o ğədər də axmağ bilmirəm. Ama belə ğanıram ki, bu bir  möcüzə çıxartmağ istəyir 

ki,  bizim müsəlman milləti də ermənilər ilə  bərabər olsun. Bilirəm, yetdi məhz deyəcəksiniz ki, 

ermənilər hansı  şairi,  ədibi öldürdülər. Onlarin ruhaniləri nə vağt bir muxr rikə namazına durmadi, 

ölüsü yerdə ğaldı? Indi ğulağ as ! Bir gün  bir arvad şıxub peyğəmbərlik əzani etdi və  başına da çox 

cəmaət yığdi. Burdə ümumi hami məzhəblər çıxartmağə.  Bir gün camaət bunda bir yalançılığ hicc 

edib dedilər, ay arvad, axır indiyə kimi  hər nə ğədər  peyğəmbir çıxıb  məmam möcüzə göstərüblər. 

Bəs  sən nə acaz çıxaracağsan ki,  biz də  sənin hağğ    olmağini bilək. Arvad  yüzini camaətə dutub 

dedi:yaxşı deyirsiniz, mən də  möcüzə göstərirəm. Ama hələ siz o keçən peyğəməbirlərin 

möcüzələrindən birini mənə göstərin görüm; cəmaət söyünə-söyünə ki, imdi bu peyğəməbər möcüzə 

göstərəcək. Gönürüb  buna  bir ğuyi nişan verdilər ki, burada sy yoximuş, bir peyğəmbər bura bət 

vurub, o vağtdəndır ki, buradan bulağ ğaynayıb. Camaəti suvarır. Bu peyğəmbər arvad da  istehza ilə 

ağzından bir lomba tüfürcək həmin ğuyuya salıb furən ğurutdi. Camaət susuz ğalıb şikayətə başladılər. 

Canım,  bu necə möcüzəydi, sən göstərdin? Suyu ğurudub, bizi suya həsrət  ğoydun? Arvad dedi: 

canım, məndən siz möcüzə istədiniz, mən də göstərdim. Intəha o tüfirib su çıxartdı. Mən də tüfurub 

ğurutdum. Bunun ikisi də əcazdır, indi başa düşdünüz , ya gedüm? 

 Bir  günləri bir erməni bir kaysa yapdırıb, millətinin içində böyük bir ad çıxartdı. Bir pinti 

erməninin də baxmaği dutub dilini mən nə  təhər edim ki, heç xərcim çıxmamış, pulsiz  mənim də  

adım çıxsın. Odur ki, bu da gedib o kaysanı yandırdı ki, adı çıxsın. Həğiğət  imdi ikisinin də adı bir 

ölçüdə yaşayur. Doğurdan əgər bunların biri əğcazdır, bəs ikisi də əcaz degilmi?! Deyəsən imdi yaxşi 

başa düşdünüz.  Mən deyim , siz də  ğulağ asın. Imdi ermənilər nə  əcaz çıxardub ki, bizim 

pəhlivanımız,  milli yavalarimiz də mühərirrlərin, şairlərin ğətlinə fitva verirlər. 

Bildirdəndir: ermənilərin 90 il  bundan əğdəm “Irəvan” mahali ( Kənəkir) kəndindən çıxma bir 

şairləri varimış ki, İrəvan şəhər məktəbində inspektorluğ edirmiş. Özünün də adı (Xaçadur Abovyants)  

imiş. Indi ermənilər yığışıb  şəhər bulvarının kənarındə möhtəbir  əmadə heykəlini nəsb etmək üçün 

ağər bir ğiymətə yer alublar, özünüi ki, dirildə bilmərlər. Barı mücəssəməsini yapdırsınlar ki, 

“İrəvanə”gələn səyyahlar görsünlər ki, bunların bir belə milli şairləri varimiş. Özü yaşamasa da, adı 

ğiyamətə kimi ğalsun. Odur ki,  “Bakı”dan, “Quba”dan, “Ordubad”dan, “Naxçıvan”dan hər yurddan  

bizim də milli yavalarımız öz milli şairlərinə mirta deyib, fitva verirlər ki, özlərini erməni ruhanilərinin 

ğabağında başı uca etsinlər ki, onların əski babası da bu ğuzlardan tərmünub. Həm də  biz millət də 

erməni millətinə yekələnək ki, biz sözü yeyə-yeyə, quzəyə dadandığ. bir-birimizi ğırmağdan  usanub 

etdı. 


 Şairləri, yazıçıları  öldürtdik, neçə ki, hacı molla (ruhğa)yi Bakıda,  ( Yusif Heydərzadə)ni 

Mərvdə  şəhid etdilər .... Imdi bəzi tasifli xəbərlər yazıb mollaların üstünə hafayıdan cənablar yaxşı 

bilsünlər ki, bu özü də bir mükafat, yaxud bir əcazdır. Onlar   (Xaçaduri) dirildir, bunlar da (Müznibi)  

öldürür. Heç təfavüt eləməz. (Yaltağçı)  

 


 19

İRANLILAR 

 

Ay tayan sakız min illik əştihar iranlılar, Ən kəhn, ən gərgin, ən naməd ər iranlılar, 

Seyməniz itmişkən özi lərzədar iranlılar. 

Öldiniz birdən  nə üçü beylə xəvər iranlılar. 

Ən çürük , ən zirzibil ,ən bidamar iranlılar. 

 

Nə oldu ki ? Birdən birə ol ad-san əldən gedir, Nə oldu ki? Birdən birə tac kəyan əldən gedir, 

Bəs nə bağış oldı? Azərbaycan əldən gedir, 

 Hacı Səməd Xan imdi olmuş hökmdar, iranlılar. 

Ən çürük , ən zirzibil ,ən bidamar iranlılar. 

 

Badə Cəmşidlə , yayinki sərməst oldunuz? Risman acıtəhadə yoxsa pabəst oldunuz? 

Bəs nə vaxt oldu siz əssəlam ikən pəst oldunuz? 

Pa besər olmuş sizə sizdən kənar iranlılar, 

Ən çürük , ən zirzibil ,ən bidamar iranlılar.  

Bilmirəm, məşrudə nə siz, nə ki əğdəm etdiniz, 

Cəhlinizlə bir gözəl ğanuni bədnam etdiniz

Əksinə təbir edib hər bir işi xam etdiniz, 

Bildinizmi heç nədir? Namus, ar , iranlılar, 

Ən çürük , ən zirzibil ,ən bidamar iranlılar. 

 

Səd hazar, əfsus onlar ki, sizə oldu fəda, Ya(Səid)i, ya(Cahangir)i və ya (Abbas Ağa)  

Olmuyaydı sizlərə ay kaş olanlar can fəda, 

Mabəğiniz lap bataydı hər nə var iranlılar, 

Ən çürük , ən zirzibil ,ən bidamar iranlılar. 

 

 

İdarədən      Hamı bilir ki, hər  şəni  əvvəl başlayanda nöqsansız olmaz.Ələlxüsus da ki, müsəlman 

aləmində; bu iki sətri hər kəs  təsdiğ etsə, bizi özü məzur dutacağ, bizim bəhanəmiz çox olduğu 

üçün ğarınnardan daha nə əzr istiyək, bizimki isə bundan belə ki məcmuəmiz nəşrə başladı , hər 

həftə çıxmasına söz verməkidi . Ona görə söz veririk  ki, hər həftə  məcmuəmiz çıxacağ, getdikcə 

də səliğəsi artacağ, hələ bəlkə mətin bir məcmuə sırasına  keçəcək, vəssalam. 

Ordubad 

Deyirlər bir neçə il bundan əqdəm  şəhər cəmaəti, məscid,cami cəm olub məktəb 

açmaqdan ötrü pul cəm edib. Qafqazı vaveyliyə saldılar, ay budu məktəb açırıq , uşaqları 

tərbiyələndirirk. Hənani müvuf edirik, flan-flan... Həti birinci dəfəyə də ğəranə qəsd etdilər ki  

ədavəti bir-biriylərindən kənar etdilər bəlkə mehribanlıq cəhətinə əncam tapa. Doğurdan da elə 

mehribançılıq oldu ki, nə bir nəfər üllama bir-biriylə danışdı, nə də bir nəfər dövlətli qeyrisini 

peşman etdi. Odur ki, məktəb də qaldı qum göyərənə, hərçənd ki, deyirdilər bu təhvildə dübarə 

ğəsmnamə təzələnəcəkdir və dühul məyəsinə də qismiyyət edəcəklər, bu dəfəyə də baş tutmayıb 

nağıs olacaqdır. Çünki keçən il ğuraqlıq olduğuna görə soğan, sarımsağ  heç yerdə olmadığı 

kimi, bizim şəhərdə də nəhayət dərəcədə kəmiyabdır. Odur ki təhvil meyvələri nağs olanda ğəsm 

də nağıs olacaqdır. Hər halətdə Allah məktəbə rəhmət eləsin...Anali Allah və ənaliyə rəcun.   

 20

                                                                       Həna satan 

İdarədən 

İdarədən-bizim hənasatan gərçə deyir, möminlər və qirmizi sığallılarımız ilə 

xısasət mabşulətlulərimizin ittihadi baş tutmayıb.Məktəb yarımçığ qaldı.Amma biz 

biləsi bu nədən böyük itthad və qeyrət ola bilaməzdi ki, bunlar idubar ediblər, necə 

insafdır ki, uşaqlar küçələrdən yığışıb, oxuyub özlüklərini qana, nədən sonra babalarının 

soğalinə gülsünlər. Studentim 

Studentim həp xəyalım ğız təmənnasındadır, 

Fikir, zikrim(şurğanan) zaf calyapasındadır  

millətim məhv olsa yeksər zərrəcə yoxdur ğəmim, 

əğil-huşum(Sanyanın) şu xanə sevdasındadır. 

Yatdı İran, Batdı  Turan, halıma yanmaz əsr, 

(Roza)mehmandır, xəyalım mey məhasındadır. 

Xun islamiylə elm döyülsə yoğ fikrim mənim, 

Buca fikrim (Annanın) ol lal, həmrasəyindədir. 

Zehnim, imanım, həyatım bilki, vicdanım dəxi 

(Gimnazistka) (Nadyanın) zaf mətrəsindədir. 

Eylərəm mən elm, elm, nifrət islamına, 

Bunca ləzət (Olyanın) kağam minasindədir. 

Təşnəlikdən yansa boğazım, ab gətirsin ,istəməm, 

Ab qonir (Mariyanın) karnik səhbasindədir. 

Mərifətdən bəhrəsizdir bu müsəlman elmi, 

Onların xalaqızı kanum, sarisindədir. 

O bir məni(Cinı)bütün islamə bir tək Varyanı 

Cismim ancağ (Varyanın) çisman şəhlasındadır. 

Cini 

Axtar 


 

Əgərçe   məcmuəmizin başında xəbər vermişik ki, məlum edirik tazə  yazılmasa, 

gələn məktublar səbətin malıdır. 


 21

IRƏVAN XƏBƏRLƏRI 

 

Bayram günlərində  kəndirbaz tamaşa görümündə rövzəpizmila(Yusif) bacısının talaği verildikdən kəbin pulunu almağ istəyib, qaynı isə  həğğinə değil olmadığiüçün yanında nəğd pul 

olmuyub kəbin hesabıni ağ ğarın üstə yazdırıb. Yayın orta ayında o hesabı ədə yetməgə söz verdi. Ama 

kəbinin üstündə  əlavə yazılmış  xəncəri nəğd edib fövrən mollanın çigininə yuklədi,  şayət var ki, 

Molla Yusif bundan belə övrət mərsiyələrində bir az imamların müsibətlərindən deyəndə bir-iki ağız 

da öz müsibətlərindən deyəcəkdir. 

II 


 Keçəçi(Müslüm)bacısını boşatmağ üçün öz qaynı      ilə   xənçəlləşmə  (isportinə)    çıxıb, hər 

iki pəhləvan  namdar al qana qəltan olub tamaşaçıları məmnun sdirlər. 

III 

 Böyük 


çayın üstə bir mədənçi oğlu öz yeznəsi ki bunun birinin qabağından yolu varmış. Ona 

bir ehtiram göstərmək üçün istəyirmiş ki, o yolla bir məxməl payandaz salsın, istetati olmadığına görə 

bir dəst qırmızı və bir dəst ağ xalat geydirib ğəbristan səfərinə yola saldı ki, daha nə gözi görsün, nə də 

xəcalət çəksin: hökümət nəzərində Həsən Tajir buraxdiği üçün bu ka həvəslə yeyib-yatmağ pensiyası 

qərar  edilmişdir. 

IY 


 

Şaiyət var ki, İrəvan ərfalərindən birinə  Buxara beçə barlarından bir səcərə göndəriləcək.Və o 

səcərənin üzərində belə yazılacağ (astafurfəsəki) küçədə papağını itirən səhih alınsəb (Uşağbaz). 

Upravada müsəlman qlasnıları  nəhayət dərəcədə  fəaliyaət göstərirlər. Beylə ki, müsəlman küçələrini təmizlətməgə  eylə qərar qoyublar ki, əgər birinin əlindən bal tökülsə yalaya bilsin, ələlxüsus Təsərsəki 

küçədə müsəlman anaş  məktəbi xatirəsi, məktəbin müəlliməsinin gecələr bulvar səyahətindən sonra 

dərə-təpədən ğurtarıb ğaranlığda evinə  aparmağ zəhmətindən xilas etmək üçün bu küçəni ciddiyətlə  

təmizlədib və işıqlandırmağa hamıdan çox tələşdirirlər.(Allahtala ğlasnılardan razı olsun). ÇƏKÜÇ 

 

Dün bir İran nayibindən soruşdum, ay peysəri ğalın,  

Sən ki İran əhlisən, iranlı olmaz böylə çağ, 

Gərnəşib verdi cavab, biz nayib konsullarıq, 

Əhli İrani yaratmış bizlərə allah olax. Yetim cücə 

Mənsur mərsiyə 

Yaxud həsrət 

 Ay 


nə gözəl zəmanə idi. O günlər... ki yaru eyvanlarimi başimə yığub mədə 

salahına ğutəvər  olub, ğalah məhkəm kimi evlərə hücum edib, səd Isgəndər kimi , pavta  22

bəylərini dağıdub belə edirdik. Nə sevməli vaxtlər idi. O zamanlar ki, (ələlma və rəjitəlaniya) məzmunincə minlərcə    mərhum hacı, məşhədi və  kərbəlayilərin 

mollalarına varş, əyal və ulağ-altinə sahıb olurduğ, nə xoşbəxtliğ, rüzgar idi. O vağtlər 

ki, (xərğişi   gırşbəməkə bir bəz cün biayət hənuz xər başəd) məzmuninin fəşu asnəcə 

əməl edib, milyonlarca mərhum sərvətdarlarımızin min,  min beş yüz manat pulini 

götürib dəstələrlə saxladığımız ğəlbəl ğoçularinizə verub Məkiyə gündərərdik. 

 Ay nə  gözəl günlər  idi, nə xoş zamanlər idi... Hər orucluqda bizi üç manatdan 

ğuran və tövrat eliyüb oxuyub, mərhumların ruhuna püflərdik. Getdi  o xoşbəxtlik, o 

səadət günlərimiz, xəlqə dedigimiz (əldəniyə  səçən  əlimömünün) hədisi. Imdi biz 

biçarələrin halına şamil olub əziyyət və fərəqqətdə yazılıb. Mazandaran camışına dönən 

müridlərimiz arığlayıb. Mazandaran camaətinin (6)ncı əsirdəki surətlərinə düşdülər. Biz 

həmişə insaf iylə iş gördüyümüz halda (orucdutana, namazğılana işin bilə rast gəlsin), 

bizdən-bizə  işə düşməyimiz çox təəccüblüdür... Bu evə  ğonağ çağırılanda  biz ev 

sahibinin zərərinə iddiaya razı olmayıb,  İrəvanın, ya akulanın o yoğun və uzun 

dügülərinin  əvəzinə o İrandan gələn  ğiymətsiz  “Sədri” dügüsünün plovunu məvəqqə 

edib, yekə-yekə mal, ğoyun, dəvə , at, eşşək yerinə (etinə !?) qoymayıb, xanə sahibini 

xərcə salmayıb. O həyətdə bəslənən , zibillikdə eşələnən yetim cücələri, xoruz-beçələri 

plovun başinə    ğoyulmasını  təmənna edib. Qalınlığında olan(donuzun) qarpızının və 

Uluxanlı  şallağının  əvəzinə kişmişi və  əskəri üzümünün ya mələçə ömrü dinə  səfarə 

kağızı kimi nazik ğabığlı olan tutmalara ğənaət etdigimiz halda , nə oldu ki, biz birdən-

birə belə xayın adlandığ?  Bu ğədər insaf iylə genə xayin adlandığ? Ah ah  ah , ağlıyağ, 

ğardaşlarım, ağlamalı günlərimizdir, göz yaşı  hər dərdin davasıdır. Ağlıyağ, o ğədər 

ağlıyağ, tain  ki, kor olub  bu həğğ tanımıyan, yaxşılığ bilməyən  millətin yüzünü 

görməyib asudə ğalağ... ağlıyağ! Ölüncə ağlıyağ, vay, vay... öləndə bir ğab  ola sərbəsər 

pulov, ğuzu əti, əlini uzat degilən , al, axund, bu  bir manatı və  səyfiləm lənzin zalımu, 

ay mənğəlib inğəlbun. Ay şeyx Mirzayi Axund molla ğarınğulu  ğulyabani  əvəzindən 

imza ğoydum . Dul toyuğ 

  

Taqqataq  

Eşitdim düşmüsən sevdayə sən 

Hədər bir kərə sən Kərbəlaya getməgin  

Tanrı  sənin hər əcrini xeyir eləsin 

Nədir gedüb şeytanlığı bir getməgin. 

Şərxəta 

Poçta qutusu 

-(Əqildən kəmə) əmza göz olmadığına görə bəyə təşrif apardı. 

-(Bəyə) Əşariniz yaraşığsız idi. 

-(Dəyirmançı və çobana)Yürəginizi hələ sıxmayın, dəgirman növbət ilədir.  23

Naxçıvanda (Mələk Ənğalə) nəşr eylə oranın bəyləri və xanlarını dutduğları gözəl 

əməllərini yazsan ondan gözəl olar.   

Qarabağda (komitə) mollalardan az şikayət eylə. 

 Müdir və naşirlər: M. Mirfətullayev və Əsgərzadə Aciz. 

İrəvan, “Lyus” mətbəəsi Elan 

“Lək-lək” idarəsində məcmuə dərc etməkdən ötrü hər dildə ucuz ğiymətilə elanlar 

ğəbul olunur və ondan  əlavə planğ-sçot, vzitni ğrtuçğalarin , paketlərin və toy 

ğartoçğalarının peçat edilməsi hər halda  ğəbul  olunur. Xahiş edənlər idarəyə 

buyursunlar. 

Axtar 

İdarəyə göndərilən yazıları bu ada Mirməhəmməd Mirfətullahyofun adına 

olmalıdır. 

Типография «Луйсъ», Эриванъ - Mətbəə “Luys” , İrəvan  

 

28 aprel 1914-cü il , N-4.

 

Lək-lək türk dilində həftəlik məzhəkəli məcmuədir. Hər nüsxəsi 7 qəpikdir.

  

Mündəricat 

Kefsizə.Lək-lək. 

Nə yazım, nə yazmayım.Lək-ləkin mühərriri. 

Balaca felyeton.Naqqal. 

İrəvan xəbərləri. 

Kamal Paşa.Yetim cücə. 

Teleqraf xəbərləri 

Taqqıltı.Şeytan 

Millidən. 

Elanlar 

 

 KEFSİZƏ 

O səna 


 

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır, o səna, 

Sən onun aşiqisən, afət candır, o səna. 

 

Sən özün aşiqisən elmin o başdan-başa cahil o səna.  Öyle bir eşq nə lazım sənə? Zənn eləmə sahil, 

Hamısı pinti, üfunətlidir, yox sən deyən ahıl, 

Yaxşı zənn eləyərək söymə, yamandır, o səna.  

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır, o səna. 

 


 24

Yəqin uçanlarına bayquş, ular özləridir, 

Ruzə bizlikdə, tukub yaş ağaran gözləridir, 

Nur zənn eləmə yollə caninin azarıdır ,  

O deyil, bəd səba, bəd xəzandır, o səna. 

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır, o səna. 

 

Hənalı saqqalının sən bu ğədər aşiqisən? Yasına xoşmu gəlibdir? O keçəl Kəlbə Həsən, 

Bu nə işdir, kişi, hər tiryakiyə dil verəsən. 

 Sətir nər səbisi təni dərmandır o səna. 

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır o səna. 

 

Məltəmdir demə ki, köhnə mitildir bu mitil, Sunuxub yana düşüb bir daha tutmaz bu şətil. 

Yaramaz yenəməklə surtuğnə bu köhnə mitil , 

Yandırıb mazbilə  at barı gərəyindir o səna. 

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır, ovsuna. 

 

Cəhli çox, ğafaği bul, kobri  də var, xəncəri də Yaxşı dəm dəlməği da, yaxşı ğalın pisoyi də 

Fəqiri var, miskənti, şuri də vardır, şəri də 

Gəl sanıb dərmə ki, durduqca tikandır, ovsuna. 

Yox, yox, ay bəxti qara, deyinmə ziyandır, ovsuna. Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə