Masarykova univerzita


Limity detekce a limity stanovitelnostiYüklə 0,51 Mb.
səhifə9/11
tarix28.04.2017
ölçüsü0,51 Mb.
#15851
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

23.Limity detekce a limity stanovitelnosti


Limity detekce (LOD-limit of detection) byly stanoveny jako koncentrace poskytující při LC-ESI-MS/MS nebo LC-DAD odezvu (výška chromatografického píku) odpovídající trojnásobku šumu základní linie a limity stanovitelnosti (LOQ-limit of quantification) jako koncentrace poskytující odezvu odpovídající desetinásobku šumu základní linie. Získané hodnoty pro roztoky standardů v čistém rozpouštědle jsou uvedeny v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7; Limity detekce a stanovitelnosti pro LC-ESI-MS/MS (DEEP, DMMP, TEP) a pro LC-DAD (CEES, CEMS, MS)
DEEP

ng.ml-1

DMMP

ng.ml-1

TEP

ng.ml-1

CEES

µg.ml-1

CEMS

µg.ml-1

MS

µg.ml-1

LOD

0,3

10

0,7

0,5

0,4

0,04

LOQ

1

31

2,0

1,6

1,5

0,12


24.Dekontaminace ochranných materiálů zasažených BCHL


V této části diplomové práce byla sledována účinnost odstranění simulantů BCHL z kontaminovaných ochranných materiálů po nanesení roztoků simulantů BCHL na povrch laboratorního vzorku používaných materiálů (butylkaučuk, krycí textilie). Ke kontaminaci testovaných materiálů bylo používáno zařízení umožňující rovnoměrné a reprodukovatelné nanesení srovnatelných objemů roztoků simulantů BCHL zvolené koncentrace na povrchu materiálu ve formě kapiček ulpívajících na jednotlivých hrotech viz obr. 16. V laboratorní praxi je toto zařízení označováno jako „razítko“.

Výběr vhodného rozpouštědla pro extrakci simulantů BCHL z testovaných materiálů byl uskutečněn na základě výsledků předběžných experimentů s testovanými materiály a souborem pěti rozpouštědel. Cílem těchto experimentů bylo vybrat taková rozpouštědla, která nerozpouští testovaný materiál, ani barvící složku a neporušují celkovou strukturu materiálu, aby bylo možné zjistit zbytková množství látek adsorbovaných na povrchu a neodstranitelných oplachem nebo otěrem. Taková rozpouštědla by měla být použitelná také pro extrakci látek z pórů a mechanicky vzniklých trhlin a dutin (při jejich používání v terénu). Byla testována polární (methanol, ethanol, acetonitril) a nepolární (hexan, dichlormethan) rozpouštědla, používaná standardně pro extrakci organických polutantů z pevných environmentálních matric, vzduchových filtrů a syntetických materiálů včetně tkanin.Pro analýzu účinnosti dekontaminace na základě detekce a stanovení zbytků sledovaných simulantů na/v materiálech PE fólie, butylkaučuk a krycí textilie lze podle provedených testů použít všechna zvolená rozpouštědla. Z hlediska výše uvedených požadavků je však nejvhodnějším extrakčním rozpouštědlem hexan, který při statické expozici a při expozici v ultrazvukové lázni jednak viditelně neporušuje testovaný materiál a také nevymývá z materiálů barviva, viz tabulka č. 8. Tato rozpouštědla jsou také snadno dostupná pro terénní dekontaminaci ochranných materiálů. Konečná volba rozpouštědel pro extrakci látek z kontaminovaných materiálů bude však vždy záviset na polaritě sledovaných látek a na výsledku testu výtěžnosti extrakce jednotlivými rozpouštědly.

Tabulka č. 8; Použití rozpouštědel pro extrakci zbytků kontaminantů z testovaných materiálů


MATERIÁL


Methanol


Ethanol


Acetonitril


Hexan


Dichlormethan

 

PE fólie

+++

+++

+++

+++

+++

Butylkaučuk

++

++

++

+++

++

Krycí textilie

++

++

++

+++

++

+++ nezbarvený čirý roztok, neporušený materiál

++ lehce zbarvený čirý roztok, neporušený materiál
Do Petriho misek byly nality 4 ml roztoků simulantů BCHL (CEES, DEEP, TEP) o koncentraci 1,0 mg.ml-1 v acetonitrilu. Pomocí „razítka“, viz obr. 16, byly kontaminovány tři identické skupiny materiálů butylkaučuk a krycí textilie (čtverec 6x6 cm) a ponechány v kontaktu po dobu 1, 3 a 5 hodin v uzavřeném prostoru digestoře bez proudění vzduchu. Průměrný objem roztoku simulantů BCHL v acetonitrilu přenesený razítkem byl 13 µl, tj 13 µg simulantu BCHL.

g:\ \img_5525.jpg

Obr. č. 16 zařízení na nanášení kapek (razítko)

Po 1. hodině byla jedna polovina první skupiny kontaminovaných materiálů opláchnuta 10 ml ethanolu a druhá polovina 10 ml hexanu. Roztoky byly zakoncentrovány do objemu 1 ml pod proudem dusíku při teplotě 30 °C.

K opláchnutým materiálům bylo přidáno 10 ml acetonitrilu zvoleného pro extrakci simulantů BCHL, které zůstaly na povrchu nebo ve struktuře materiálu po oplachu. Acetonitril byl vybrán ze souboru testovaných rozpouštědel vzhledem k obecně velmi dobré extrakční výtěžnosti organických látek z pevných materiálů.

Extrakce z opláchnutých materiálů byla provedena v ultrazvukové lázni po dobu 30-ti minut, extrakty byly zakoncentrovány do objemu 1 ml pod proudem dusíku při teplotě 30 °C. Stejně byly připraveny vzorky k analýze po 3 a 5-ti hodinách kontaktu s roztoky simulantů BCHL viz obr. 17a), b).g:\ \img_5519.jpgg:\ \img_5528.jpg

Obr. č. 17a) kontaminace Obr. č. 17b) oplach

Tabulky č. 9, 10, 11; Množství simulantů BCHL v oplachu textilie a butylkaučuku pomocí ethanolu a hexanu a v extraktu acetonitrilem

Tab. č. 9; DEEP - množství látky v ng v celém objemu extraktu a oplachu

DEEP

Textilie/Hexan

Textilie/Ethanol

Kaučuk/Hexan

Kaučuk/Ethanol

1 Hod extrakt

820

387

˂ LOD

36

oplach

56

102

52

11

3 Hod extrakt

449

203

32

32

oplach

74

65

23

3

5 Hod extrakt

170

185

27

25

oplach

5

65

10

˂ LOD

Tab. č. 10; TEP - množství látky v ng v celém objemu extraktu a oplachu

TEP

Textilie/Hexan

Textilie/Ethanol

Kaučuk/Hexan

Kaučuk/Ethanol

1 Hod extrakt

157

218

˂ LOD

53

oplach

76

103

76

6,8

3 Hod extrakt

150

132

39

15

oplach

26

21

26

1,6

5 Hod extrakt

131

92

34

14

oplach

25

49

25

˂ LOD

Tab. č. 11; CEES - množství látky v µg v celém objemu extraktu a oplachu

CEES

Textilie/Hexan

Textilie/Ethanol

Kaučuk/Hexan

Kaučuk/Ethanol

1 Hod extrakt

21

38

4

˂ LOD

oplach

3,1

4,3

2,3

˂ LOD

3 Hod extrakt

10

36

5

˂ LOD

oplach

2,7

2,4

2,5

˂ LOD

5 Hod extrakt

9

22

5

˂ LOD

oplach

3,0

1,8

2,4

˂ LOD

Z hodnot uvedených v tabulkách 9, 10 a 11 plyne, že z krycí textilie bylo získáno více sledovaných simulantů BCHL než z kaučuku. Příčinou může být pomalejší odpar analytů z roztoků nanesených na nasákavý materiál (krycí textilie).

Součet množství simulantů BCHL v oplachu a extraktu je v případě DEEP i TEP menší než původní celkové nanesené množství a klesá v řadě 1, 3 a 5 hodin od okamžiku kontaminace. Pokles množství extrahované látky v závislosti na době vystavení roztoku simulantu BCHL může být vysvětlen vytěkáním během doby expozice. V případě CEES je trend poklesu analogický. Pouze v případě oplachů CEES hexanem z kaučuku byla v použité časové ose nalezena srovnatelná množství v oplachu i extraktu. Celkové množství CEES, tj. suma v oplachu a v extraktu je v případě krycí textilie vyšší než nanesené množství. V této fázi experimentů lze pouze odhadovat, zda je toto zdánlivé navýšení obsahu CEES způsobené použitou nespecifickou vlnovou délkou detekce a tedy navýšením o obsah koeluované složky z textilie, nebo zda byl výpočet naneseného množství správný, nebo zda je příčina jiná. V každém případě je nezbytné tento jev ověřit opakovaným experimentem, modifikovaným experimentem a jiným analytickým postupem.

V navazujících experimentech bude ověřena správnost metody nanášení použitých simulantů BCHL na studované materiály (razítko) tak, aby bylo možné přesněji určit nanášené množství. Dále bude sledována rychlost těkání simulantů z použitých roztoků, aby bylo možné lépe odhadnout celkovou bilanci v použitém experimentu. Takové experimenty nebyly dosud se sledovanými simulanty BCHL uskutečněny.


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə