Mövzunun planına daxil olan suallar: Mövzunun planına daxil olan suallarYüklə 446 b.
səhifə1/15
tarix28.04.2017
ölçüsü446 b.
#16114
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Mövzunun planına daxil olan suallar:

 • Mövzunun planına daxil olan suallar:

 • 1.Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyaları

 • 2.Müəssisə maliyyəsinin təşkili prinsipləri

 • 3.Təsərrüfatçılığın təşkilatı hüquqi formalarının və sahə xüsusiyyətlərin maliyyənin təşkilinə təsiri

 • 4.Müəssisənin maliyyə resursları

 • 5.Müəssisənin maliyyə mexanizmi

 • 6.Müəssisə maliyyəsinin idarə olunması sistemi və maliyyə menecerliyinin funksiyalarıV.V.Kovalev, Vit.V.Kovalev.Finansı orqanizasiy.Moskva 2006.

 • V.V.Kovalev, Vit.V.Kovalev.Finansı orqanizasiy.Moskva 2006.

 • V.Ə.Qorfinkelğ, V.A.Şvandarğ. Ekonomika predpriətiə. Moskva 2003.

 • D. A. Bağırov , M.X. Həsənli “ Maliyyə” dərslik Bakı 2011

 • T.Ə.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı 2005

 • L.A.Drobozina. Finansı. Moskva 2001

 • «Müəssisələr haqqında» AR Qanunu. Bakı 1999

 • N.V.Kolçina. Finansı orqanizasiy. Moskva. 2004

 • V.S.Karelin. Finansı korporasiy. Uçebnik. Moskva. 2005.I sual: Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyaları

 • I sual: Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyaları

 • Hər bir firmanın, şirkətin (müəssisənin) fəaliyyətini, o cümlədən maliyyə fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq olmaz. Belə ki, şirkətin (firmanın) maliyyəsinin idarə olunması sistemi böyük bir sistemin elementidir. Iqtisadiyyatda makroiqtisadi nöqteyi – nəzərdən 4 iqtisadi bölmə fərqləndirilir.

  • 1.dövlət
  • 2.sahibkarlıq
  • 3.ev təsərrüfatı
  • 5.xarici
 • Hər bir bölmədə maliyyə münasibətləri meydana çıxır. Hər bir bölmədə maliyyənin idarə olunmasında müəyyən xüsusiyyətlər var. Lakin hər bir bölmənin maliyyəsi bütünlükdə maliyyə sisteminin elementini təşkil edir.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya fəaliyyəti göstərən təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi bütün maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edir.

 • Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya fəaliyyəti göstərən təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi bütün maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edir.

 • Ölkədə iqtisadi sistemin maddi bazasını təsərrüfat subyekti (hüquqi şəxslər) təşkil edir.

  • Təsərrüfat subyekti malikdir:
  • - əmlaka;
  • - əmlakı ilə öhdəliklərinə cavab verir;
  • - sərbəst balansa;
  • - dövlət qeydiyyatından keçməlidir;
  • nizamnaməyə malik olmalıdır
  • Kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul münasibətləri müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində baş verir:
  • - mal göndərilməsi;
  • - xammalın alınması;
  • - vergilərin ödənilməsi;
  • - kreditin alınması və silinməsi;
  • - kredit üçün faizlərin ödənilməsi və sair.


Iqtisadi məzmunundan asılı olaraq maliyyə münasibətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

 • Iqtisadi məzmunundan asılı olaraq maliyyə münasibətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

 • I qrup: Müəssisədə (təşkilat) nizamnamə kapitalı formalaşan zaman

 • təsisçilər arasında;

 • II qrup: Məhsul istehsalı və satışı (iş,xidmət və s) ilə əlaqədar ayrı-ayrı

 • müəssisələr (təşkilat,idarə) arasında;

 • III qrup: Müəssisə (təşkilat) ilə onun bölmələri (filial,sex,şöbə) arasında.

 • (xərclər maliyyələşən,mənfəət,dövriyyə vəsaiti və s.yenidən

 • bölüşdürülən zaman)

 • IV qrup: Müəssisə ilə onun işçiləri arasında (gəlir bölüşdürülən və istifadə

 • olunan zaman, dividend ödənildikdə, fiziki şəxslərdən vergi

 • tutulduqda və cərimə alındıqda və s)

 • V qrup: Müəssisə (təşkilat) ilə onun baş idarəsi arasında; maliyyə – sənaye qrupları və xoldinqlər daxilində; və s.

 • VI qrup: müəssisə (təşkilat) ilə dövlətin maliyyə sistemi arasında;

 • VII qrup: müəssisə (təşkilat) ilə kredit sistemi arsında;

 • VIII qrup: müəssisə (təşkilat) ilə sığorta kompaniyaları arasında;

 • IX qrup: müəssisə (təşkilat) ilə investisiya institutları arasındaMüəssisə maliyyəsinin mahiyyəti onun funksiyalarında təzahür edir.

 • Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti onun funksiyalarında təzahür edir.

 • Müəssisə maliyyəsinin funksiyalarına göstərmək olar:

  • 1.Kapitalın, gəlirlərin və pul fondlarının təşkili (maliyyə təminatı)
  • 2.Bölüşdürücü
  • 3.Nəzarət
 • Maliyyənin birinci funksiyası ilə müəssisənin ilkin kapitalı formalaşır; müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri maliyyə resursları müxtəlif mənbələrdən cəlb olunur.

 • Bölüşdürücü funksiya dəyər formasında ÜDM bölüşdürülən, pul vəsaiti fondları formalaşan, gəlirlər və maliyyə resursları bölüşdürülən və s. proseslərdə təzahür edir.

 • Müəssisə maliyyəsinin nəzarət funksiyası müəssisənin fəaliyyətinə aid olan maliyyə göstəricilərinin köməyi ilə realizə olunur; həmin göstəricilər qiymətləndirilir və bölüşdürücü münasibətlərin səmərəliliyini artırmaq üçün zəruri tədbirlər işlənilir.

II sual. Müəssisə maliyyəsinin təşkili prinsipləri.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə