Mövzunun planına daxil olan suallar: Mövzunun planına daxil olan suallar


Bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrdə xalis mənfəət hesabına 3 iqtisadi həvəsləndirmə fond yaradılırYüklə 446 b.
səhifə9/15
tarix28.04.2017
ölçüsü446 b.
#16114
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrdə xalis mənfəət hesabına 3 iqtisadi həvəsləndirmə fond yaradılır:

 • Bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrdə xalis mənfəət hesabına 3 iqtisadi həvəsləndirmə fond yaradılır:

 • Yığım fondu;

 • Istehlak fondu (maddi həvəsləndirmə) fondu;

 • Ehtiyat fondu (risk fondu);

 • Müəssisələrdə yığım fondundan aşağıdakı xərclər (mənfəətdən ödənilən) ödənilir.

 • - elmi-tədqiqat, layihə, sınaq-təcrübə və s. işlər;

 • - yeni məhsulun və texnoloci proseslərin mənimsənilməsi və işlənilməsinin maliyyələşdirilməsi;

 • - istehsalın və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi xərcləri;

 • - fəaliyyətdə olan müəssisələrin texnika ilə yenidən silahlandırılması və rekonstruksiyası;

 • - müəssisənin genişləndirilməsi;

 • - yeni obyektlərin tikintisi;

 • - təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi;

 • - uzun müddətli kreditlərin silinməsi;

 • - uzun müddətli kreditlər üçün faizlərin ödənilməsi və s.\Yığım fondunun vəsaitləri hesabına bir sıra sosial xərclər də ödənilir. Belə xərclərə aşağıdakılar daxil edilir:

 • Yığım fondunun vəsaitləri hesabına bir sıra sosial xərclər də ödənilir. Belə xərclərə aşağıdakılar daxil edilir:

  • - sosial-mədəni və məişət əhəmiyyətli obyektlərin xərcləri (müəssisənin balansında olan);
  • - qeyri-istehsal təyinatlı obyektlərin tikintisi;
  • Müəssisələrdə maddi həvəsləndirmə ilə əlaqədar xərclərə (istehlak fondu) daxildir:
  • - mükafatların verilməsi;
  • - maddi kömək;
  • - veteranlara,təqaüdçülərə və s. birdəfəlik müavinətlərə;
  • - yeməkxanalarada ərzağın qiymətinin artması ilə əlaqədar fərq hissənin ödənilməsinə;
 • Risk fondunun vəsaiti zərərlərin ödənilməsi ilə yanaşı, aşağıdakı xərclər üçün də istifadə oluna bilər:

  • - müəssisədə sosial və istehsal inkişaf üçün əlavə xərclərə;
  • - yeni texnikanın tətbiqi ilə əlaqədar xərclər;
  • - xüsusi dövriyyə vəsaitinin artırılması;
  • - xüsusi dövriyyə vəsaitinin çatışmamazlığının tamamlanması üçün əlavə xərclərə;
  • - müəssisənin istehsalının inkişafı ilə əlaqədar olan əlavə xərclərə və s.


IV Sual: Rentabellik və onun müəyyən edilməsi

 • IV Sual: Rentabellik və onun müəyyən edilməsi

 • Rentabellik göstəricisi müəssisənin fəaliyyətinin gəlirlilik səviyyəsini xarakterizə edir. Bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrdə rentabellik göstəricisinin aşağıdakı növlərindən istifadə edilir:

 • satışın rentabelliyi;

 • məmulatların rentabelliyi;

 • müəssisənin əmlakının rentabelliyi;

 • dövriyyə aktivlərinin rentabelliyi;

 • investisiyaların rentabelliyi;

 • xüsusi kapitalın rentabelliyi;

 • xərclərin rentabelliyi;

 • 1) Xərclərin Rentabelliyi:

 • Rx= satışdan mənfəət

 • satılan məhsulun

 • tam maya dəyəri

 • Xərclərin rentabelliyi;(məhsul vahidinə sərf edilən

 • xərclərə düşən mənfəət); xarakterizə edir.2) Satışın Rentabelliyi:

 • 2) Satışın Rentabelliyi:

 • Rs = satışdan mənfəət * %;

 • satışdan əldə edilən gəlir.

 • Rs= satışın rentabelliyi; (satışdan əldə edilən gəlirə düşən mənfəət)

 • Yuxarıda göstərilən rentabellik göstəriciləri müəssisədə cari xərclərin səmərəliliyini xarakterizə edir.

 • Kapitalın rentabelliyi göstəricisi müəssisələrdə və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində kapitaldan istifadənin səmərəliliyini müəyyən edir. Bu göstərici istehsala qoyulan xüsusi, «borc alınmış və cəlb edilmiş kapitalın gəlirliliyi»ni qiymətləndirməyə imkan verir.

 • Müəssisələrdə rentabelliyin yüksəldilməsinin bir sıra yolları var. Məs, maya dəyərinin aşağı salınması; istehsal fondlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; yeni texnikanın tətbiqi; əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və s.

Mövzunun sualları:

 • Mövzunun sualları:

  • 1. Əsas kapitalın iqtisadi mahiyyəti, tərkibi və quruluşu
  • 2. Əsas kapitala investisiyalar
  • 3. Investisiyanın maliyyələşmə mənbələri
  • 4. Amortizasiya onun norma və məbləğinin hesablanması qaydası
  • 5. Əsas fondların əsaslı təmiri və onun maliyyələşmə mənbələri
  • 6. Müəssisənin qeyri – material aktivləri və onların maliyyələşmə mənbələri


Maliyyə. Bakı 2001

  • Maliyyə. Bakı 2001
  • R.Əliyev, N.Novruzov, M.Məmmədov. Investisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Bakı. 2003
  • AR. «Müəssisələr haqqında» Qanun. Bakı 1999
  • AR. «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Qanun. Bakı 1996
  • T.Ə.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı. 2005
  • «Investisiya fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu 1995
  • «Xarici investisiyaların qorunması haqqında» AR Qanunu 1994.


I Sual: Əsas kapitalın iqtisadi mahiyyəti, tərkibi və quruluşu

 • I Sual: Əsas kapitalın iqtisadi mahiyyəti, tərkibi və quruluşu

 • Müəssisənin əsas kapitalı onun maddi – texniki bazasını təşkil edir. Əsas kapital müəssisənin əmlakıdır. Müəssisənin əsas əlaməti onun mülkiyyətində əmlakın olmasıdır. Əmlak müəssisənin iqtisadi sərbəstliyini və fəaliyyətini təmsil edir. Müəssisənin əmlakı əsas və dövriyyə kapitalından ibarətdir.


 • Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə