Mövzunun planına daxil olan suallar: Mövzunun planına daxil olan suallar


Əsas istehsal fondları istehsal prosesində uzun müddət iştirak edir və öz dəyərini yeni məhsulun üzərinə tədricən, aşandıqca hissə – hissə keçirirlərYüklə 446 b.
səhifə10/15
tarix28.04.2017
ölçüsü446 b.
#16114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Əsas istehsal fondları istehsal prosesində uzun müddət iştirak edir və öz dəyərini yeni məhsulun üzərinə tədricən, aşandıqca hissə – hissə keçirirlər.

 • Ilk dəfə müəssisə təşkil olunan zaman o əsas vəsait fondu ilə təmin olunur. Əsas vəsait fondunun həcmi əsas fondların ilk (və ya balans) dəyərinə bərabər olur. Lakin sonralar əsas vəsait fondunun həcmi əsas fondların balans dəyərindən köhnəlmə dəyəri qədər az olur.

 • Əsas fondlar müəssisənin istehsal gücünü təşkil edir və onun balansına əsas vəsaitlər kimi daxil olur. Əsas fondlara bina, qurğu, avadanlıqlar və s. daxildir. • Əsas vəsait – pul vəsaitinin məcmusundan ibarətdir. Bu pul vəsaiti müəssisənin istehsal və qeyri – istehsal əsas fondlarına yönəldilir. Müəssisədə əsas vəsait fondu iki istiqamətdə azalır.

  • Əsas vəsait – pul vəsaitinin məcmusundan ibarətdir. Bu pul vəsaiti müəssisənin istehsal və qeyri – istehsal əsas fondlarına yönəldilir. Müəssisədə əsas vəsait fondu iki istiqamətdə azalır.

   • - əsas fondların köhnəlmə məbləği qədər;
   • köhnəlmiş və yararsız vəziyyətdə olan əsas fondların sıradan çıxması hesabına.
  • Əsas fondlar istehsalda iştirakına görə istehsal (maşın,avadanlıq və s.) və qeyri – istehsal (mədən-məişət təyinatlı) əsas fondlara ayrılırlar.

  • Passiv əsas fondlara isə bina, inventar və s. daxildir ki, onlar bilavasitə istehsal prosesində işitirak etmirlər, lakin aktiv əsas fondların fəaliyyətinə normal şərait yaradırlar.

  • Əsas istehsal fondlarının quruluşuna təsir göstərən amillər aşağıdakılardır:

   • - buraxılan məhsulun xarakteri;
   • - buraxılan məhsulun həcmi;
   • - müəssisədə avtomatlaşma və mexanikləşmənin səviyyəsi;
   • - xüsusiləşmənin səviyyəsi və sair.
  Müəssisədə əsas fondların istehsal prosesində uzun müddət iştirak etməsi və tədricən köhnəlməsi ilə əlaqədar onların bir neçə qiymətləndirmə növü var. Məsələn. Ilk dəyər, bərpa dəyəri və qalıq dəyəri.

  • Müəssisədə əsas fondların istehsal prosesində uzun müddət iştirak etməsi və tədricən köhnəlməsi ilə əlaqədar onların bir neçə qiymətləndirmə növü var. Məsələn. Ilk dəyər, bərpa dəyəri və qalıq dəyəri.

  • Əsas fondların hazırlanması, alınması və quraşdırılması ilə əlaqədar xərclər onların ilk dəyərini formalaşdırır.

  • Müəasir dövrdə əsas fondların təkrar istehsalına xərclər onların bərpa dəyərini təşkil edir.

  • Istehsal prosesində iştirak etdikcə əsas fondlar tədricən köhnəlir və öz ilk (bərpa) dəyərini itirirlər.

  • Əsas fondun ilk və ya bərpa dəyərindən köhnəlmə dəyəri çıxıldıqdan sonra onun qalıq dəyəri müəyyən edilir.

  • Müəssisədə əsas kapitaldan səmərəli istifadə bir sıra göstəricilərlə xarakterizə olunur.

   • 1.fondverimi
   • 2.fondtutumu
   • 3.fondlarla silahlanma


  II Sual: Əsas kapitala investisiyalar

  • II Sual: Əsas kapitala investisiyalar

  • Investisiya – gəlir və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət obyektlərinə qoyulan maddi və maliyyə vəsaitlərindən ibarətdir.

  • Investisiyanın aşağıdakı növləri var:

   • - real investisiyalar;
   • - maliyyə investisiyaları;
   • - kapitalyaradan investisiyalar;
   • portfel investisiyaları.
   • «Investisiya fəaliyyəti haqqında»- Qanunda göstərildiyi kimi, investisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərin məcmusudur.
   • Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bu Qanuna əsasən investisiya fəaliyyətinin bir sıra aşağıdakı növlərindən istifadə oluna bilər:


  Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Dövlət ölkədə investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsinin aşağıdakı vasitələrindən istifadə edir:

  • Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyəti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Dövlət ölkədə investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsinin aşağıdakı vasitələrindən istifadə edir:

  • Vergi sistemi;

  • Kredit siyasəti;

  • Amortizasiya siyasəti;

  • Ayrı- ayrı regionlar və iqtisadiyyatın sahələrinə subvensiya, subsidiya və s. verilməsi;

  • Antiinhisar tədbirlər;

  • Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi;

  • Qiymət siyasəti;

  • Investisiya layihələrinin ekspertizası;

  • Sair tədbirlər.

  • Xarici investorlar aşağıdakı obyektlərə investisiya qoya bilərlər:

   • - birgə müəssisələrə (pay iştirakı əsasında);
   • - müəssisə, bina, qurğu, səhm, istiqraz və s. əmlakın əldə edilməsinə;
   • - torpaq və əmlak hüquqlarının alınmasına;
   • - sair obyektlərə.


  III Sual: Investisiyanın maliyyələşmə mənbələri.

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə