Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Qarayara xəstəliyi latınca necə adlanır?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə17/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1015) Qarayara xəstəliyi latınca necə adlanır?

A) Pestis

B) Anthrax

C) Cholera

D) Morbilli

E) Typhus exanthematicus


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1016) “Şosse tacı” fenomeni hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Vərəm


B) Ekstrakapilyar qlomerulonefrit

C) Vəba


D) Taun

E) Qarayara


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1017) Taunun bubon forması zamanı xarakter olaraq hansı üzv və ya toxuma hissəsi zədələnmiş olur?

A) Ağ ciyərlər

B) Limfa düyünləri

C) Qalça bağırsağın distal hissəsi

D) Baş beyin yarımkürələrinin hipokamp qırışları

E) Onurğa beyninin ön buynuzları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1018) Ornitoz xəstəliyi zamanı həm hüceyrələrin daxilində, həm də hüceyrələrdən kənarda iri ölçülü bazofil və ya oksifil substansiyalar görünür. Xəstəlik üçün bu xarakter substansiyalar necə adlanır?

A) Qalberştedter-Provaçek cisimcikləri

B) Babeş-Neqri cisimcikləri

C) Mallori cisimcikləri

D) Hüceyrədənkənar substansiyalar

E) İntrasellyulyar substansiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1019) Aşağıdakı hansı xəstəlik qranulomatoz xəstəliklər qrupuna daxildir?

A) Vəba


B) Göyöskürək

C) Taun


D) Qarayara

E) Toksoplazmoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1020) Aşağıda xüsusi təhlükəli (karantin) infeksiyalardan hansı göstərilmişdir?

A) Atipik pnevmoniya

B) Quş qripi

C) Qarın yatalağı

D) Taun

E) İİV-infeksiya (QİÇS)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1021) Qarayara xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Qarayara çöpləri

B) RNT-tərkibli qarayara virusları

C) Provaçek-antraks rikketsiyaları

D) Protozoa tipinə məxsus ibtidailər

E) Qarayara vibrionları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1022) Taun törədicilərinin rezervuarı hansıdır?

A) “Anopheles” ağcaqanadları

B) Gəmiricilər

C) Durğun su hövzələri

D) Ev quşları

E) Paltar biti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1023) Ornitoz xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) El-tor tipli ornitoz vibrionları

B) Provaçek rikketsiyaları

C) Xlamidilər

D) Protozoa tipinə məxsus ibtidailər

E) DNT-tərkibli ornitoviruslar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1024) Aşağıda qarayara xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Subklinik forma

B) Bağırsaq forması

C) Bubon forma

D) Sarılıqlı forma

E) Preparalitik forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1025) Qarayara xəstəliyinin ən çox rast gəlinən forması hansıdır?

A) Bağırsaq forması

B) Birincili septiki forma

C) Əsnək forması

D) Ağ ciyər forması

E) Dəri forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1026) Aşağıda malyariya xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Qızdırmasız malyariya

B) 7-günlük malyariya

C) Bağırsaq forması

D) 4-günlük malyariya

E) İldırımvari forma (fulminant forma)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1027) Taunun ən çox rast gəlinən forması hansıdır?

A) Əsnək forması

B) Yuxarı tənəffüs yolları forması

C) Bağırsaq forması

D) Ağ ciyər forması

E) Bubon forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1028) Taun zamanı limfa düyünlərində iltihabın (limfadenitin) xarakteri?

A) Kataral

B) Fibrinoz

C) Əvvəlcə irinli, sonra isə seroz-hemorragik

D) Əvvəlcə seroz-hemorragik, sonra isə irinli

E) Əvvəlcə nekrotik, sonra isə bu nekroz ocaqlarının ətrafında proliferativ iltihab (qranulomatoz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1029) Hansı patoloji proses qarayara xəstəliyinin formalarından biridir?

A) Qızdırmalı forma

B) Tropik forma

C) Zöhrəvi forma

D) Qranulomatoz forma

E) Birincili septiki forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1030) Malyariya xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Korinebakteriyalar ailəsinə məxsus malyariya streptokokları

B) Asiya tipli malyariya vibrionları

C) Protozoa tipinə məxsus ibtidailər – malyariya plazmodiləri

D) Malyariya rikketsiyaları

E) DNT-tərkibli malaroviruslar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1031) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses malyariya xəstəliyinin formalarından biridir?

A) Tropik malyariya

B) Hemolitik forma

C) Paralitik forma

D) Əsnək forması

E) Subtropik malyariya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1032) Malyariya xəstəliyi zamanı əmələ gələn patoloji hemoqlobinogen piqment necə adlanır?

A) Malyariya bilirubini

B) Porfirin

C) Hemosiderin

D) Hemozoin

E) Hematoidin


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1033) Aşağıda qarayara xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Paralitik forma

B) Ekstravaskulyar forma

C) Dəri forması

D) Əsnək forması

E) Hematogen forma (hematogen qarayara)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1034) Üç günlük malyariya başqa adla necə adlanır?

A) “Falciparum-malyariya”

B) Tropik malyariya

C) Sarılıqlı malyariya

D) “Vivax-malyariya”

E) Subtropik malyariya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1035) Tropik malyariya başqa adla necə adlanır?

A) Sarılıqsız malyariya

B) “Falciparum-malyariya”

C) Afrika malyariyası

D) “Vivax-malyariya”

E) 7-günlük malyariya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1036) Malyariya (xüsusilə də tropik malyariya) zamanı baş beyində meydana çıxa bilən qranulomalar necə adlanır?

A) Popov qranulomaları

B) Malyariomalar

C) Dyurk qranulomaları

D) Aşoff-Talalayev qranulomaları

E) Xockin qranulomaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1037) Aşağıda malyariya xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Subtropik malyariya

B) 5-günlük malyariya

C) Qızdırmasız malyariya

D) Tropik malyariya

E) “Anopheles” malyariyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1038) Malyariyanın törədiciləri orqanizmdə harada rast gəlinir?

A) Eritrositlərdə

B) T-helper-limfositlərdə

C) Damarların endotel hüceyrələrində

D) Makrofaqlarda

E) Hepatositlərdə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1039) Mikoplazmoz xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Viruslarla bakteriyalar arasında aralıq mövqe tutan mikoplazmalar

B) Provaçek rikketsiyaları

C) Protozoa tipinə məxsus ibtidailər

D) DNT-tərkibli mikoviruslar

E) Asiya tipli mikoplazma vibrionları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1040) Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Mikobakteriyalar ailəsinə məxsus listeriya mikobakteriyaları

B) DNT-tərkibli listeroviruslar

C) Provaçek rikketsiyaları

D) Protozoa tipinə məxsus ibtidailər

E) Korinebakteriyalar ailəsinə məxsus çöplər – listeriyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1041) Aşağıda listerioz xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Sarılıqsız forma

B) Subklinik forma

C) Anginoz-septiki forma

D) Preparalitik forma

E) Bubon forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1042) Aşağıda listerioz xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Sinir forması

B) Qulaq forması

C) Ekstravaskulyar forma

D) Paralitik forma

E) Hematogen forma (hematogen qarayara)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1043) Hansı patoloji proses qarayara xəstəliyinin formalarından biridir?

A) Abortiv forma

B) Göz forması

C) İkincili qarayara

D) Birincili ağ ciyər forması

E) Anadangəlmə (bətndaxili) forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1044) Listerioz xəstəliyi zamanı üzv və toxumalarda inkişaf edən qranulomalar (qranulomatoz iltihab ocaqları) necə adlanır?

A) Listoqranulomalar

B) Aşoff-Talalayev qranulomaları

C) Listerioma

D) Popov qranulomaları

E) Xockin qranulomaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1045) Hansı patoloji proses taun xəstəliyinin formalarından biridir?

A) Göz forması

B) Abortiv forma

C) Anadangəlmə (bətndaxili) forma

D) İlkin ağ ciyər forması

E) İkincili taun


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1046) Taun xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Cersinia pestis

B) Bordetella pertussis

C) Treponema pallidum

D) Taun vibrionları

E) Mycobakterium leprae


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1047) Aşağıdakı hansı xəstəlik qranulomatoz xəstəliklər qrupuna daxildir?

A) Difteriya

B) Paraqrip

C) Listerioz

D) Dizenteriya

E) Skarlatina


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1048) Hansı patoloji proses listerioz xəstəliyinin formalarından biridir?

A) Septiko-qranulomatoz forma

B) Zöhrəvi forma

C) Kataral forma

D) Qızdırmasız forma

E) Tropik forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1049) Listeriozun hansı forması adətən perinatal dövrdə (döldə və yenidoğulmuşlarda) rast gəlinır?

A) Sarılıqlı forma

B) Qızdırmalı forma

C) Sarılıqsız forma

D) Qızdırmasız forma

E) Septiko-qranulomatoz forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1050) Toksoplazmoz xəstəliyinin törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

A) Protozoa tipinə məxsus aypara şəkilli ibtidailər – toksoplazmalar

B) DNT-tərkibli toksoviruslar

C) Asiya tipli toksoplazma vibrionları

D) β-hemolitik qızılı streptokoklar

E) El-Tor rikketsiyaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1051) Aşağıda taun xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Qazanılmış taun

B) Ekstravaskulyar forma

C) Əsnək forması

D) Preparalitik forma

E) Dəri forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1052) Malyariya xəstəliyi zamanı bütün üzv və toxumaların tünd boz və ya qaramtıl rəngdə boyanmasının səbəbi nədir?

A) Lipofussinoz

B) Hiperbilirubinemiya

C) Hemozoin piqmenti

D) Ürəkdə kardiomiopatiya ilə əlaqədar xroniki ümumi venoz hiperemiya

E) Kəskin ümumi venoz hiperemiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1053) Ornitoz xəstəliyi başqa adla necə adlandırılır?

A) Antraks

B) Mikoplazmoz

C) Psittakoz

D) Xoreya

E) Toksoplazmoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1054) Toksoplazmoz xəstəliyinə yoluxma bətndaxili dövrdə baş verərsə belə toksoplazmoz necə adlanır?

A) Anadangəlmə toksoplazmoz

B) İrsi toksoplazmoz

C) Postnatal toksoplazmoz

D) Qazanılmış toksoplazmoz

E) Birincili toksoplazmoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1055) Ornitoz xəstəliyi sağlam şəxslərə adətən necə keçirilir?

A) Süd və süd məhsulları ilə

B) Gəmiricilər vasitəsilə

C) Bitlər vasitəsilə

D) Xəstə vəhşi və ev quşları vasitəsilə

E) Çirkli su içməklə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1056) Aşağıdakı hansı proses ikincili vərəmin formalarından biridir?

A) Onurğa sütununun vərəmi

B) Xroniki destruktiv vərəm

C) İnfiltrativ vərəm

D) Kəskin destruktiv vərəm

E) Xroniki miliar vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1057) İlkin vərəmin morfoloji dəyişiklikləri necə adlanır?

A) Vərəm qranuloması

B) Kəskin miliar vərəm

C) İlkin vərəm ocağı

D) İlkin vərəm affekti

E) İlkin vərəm kompleksi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1058) Vərəm mikobakteriyalarının əmələ gətirdikləri patogen toksin necə adlanır?

A) Kazein

B) Tuberkulogen toksin

C) Mikobakterin

D) Vərəm endotoksini

E) Tuberkulin


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1059) İlkin vərəm ocağının yerində qalan kütlə necə adlanır?

A) Qon ocağı

B) İlkin vərəm affekti

C) Simon ocağı

D) Abrikosov ocağı

E) Metastatik kalsinoz ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1060) Ponse revmatizmi nədir?

A) Xroniki gedişli vərəm zamanı orqanizmdə rast gəlinən toksiko-allergik mənşəli dəyişikliklər

B) Revmatizmin klinik-morfoloji formalarından biri

C) Revmatoidli artrit xəstəliyinin sinonimi

D) Yaşlı şəxslərdə rast gəlinən revmatizm

E) Hematogen vərəmin formalarından biri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1061) Vərəm çöplərinin təsirindən əmələ gələn nekroz necə adlanır?

A) Qummoz nekroz (yapışqanabənzər nekroz)

B) Fibrinoid nekroz

C) Kazeoz nekroz

D) Mukoid nekroz

E) Kollikvasion nekroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1062) Aşağıdakı hansı patologiya ikincili vərəmin formalarına aiddir?

A) Kəskin ümumi miliar vərəm

B) Hematogen vərəm

C) Xroniki iriocaqlı vərəm

D) Sirrotik vərəm

E) Simon ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1063) Aşağıdakı hansı morfoloji struktur vərəm qranulomasının bir komponenti deyildir və onun tərkibində rast gəlinmir?

A) Epitelioid hüceyrələr

B) Kazeoz nekroz kütləsi

C) Makrofaqlar

D) Plazmatik hüceyrələr və divarlarında proliferativ vaskulit əlamətləri olan damarlar

E) Lanqhans hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1064) Aşağıda hematogen vərəmin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Fibroz-kavernoz hematogen vərəm

B) Septiki hematogen vərəm

C) Toksiki hematogen vərəm

D) Bağırsaqlarda üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

E) Ağ ciyərlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1065) Landuzi vərəmi vərəmin hansı qrupuna aiddir?

A) Generalizə olunmuş hematogen vərəm

B) İkincili vərəm

C) İlkin proqressivləşən vərəm

D) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

E) Ağ ciyərlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1066) İlkin vərəm ocağı adətən hansı üzv və ya toxumada yerləşir?

A) Ağ ciyərin daxilində toxumadan qapıya doğru gedən limfa damarı (kazeoz limfangit)

B) Ağ ciyər qapısının limfa düyünləri (kazeoz limfadenit)

C) Ağ ciyər toxuması

D) Bud-çanaq oynağı

E) Müsariqə limfa düyünləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1067) Hansı patoloji proses ilkin vərəm kompleksinin bir komponentidir?

A) Sirrotik vərəm

B) Fibroz vərəm ocağı

C) Miliar vərəm

D) Abrikosov ocağı

E) Vərəm limfangiti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1068) İlkin vərəm sağalarkən ilkin vərəm ocağının (affektinin) yerində nə qalır?

A) Qon ocağı

B) Kista

C) Abrikosov ocağı

D) Çapıq toxuması

E) Mikrob koloniyaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1069) Qon ocağının formalaşması hansı patoloji proses əsasında baş verir?

A) Natamam reparativ regenerasiya

B) Distrofik kalsinoz

C) Yüksək həssaslıq reaksiyası

D) Metastatik kalsinoz

E) Metaplaziya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1070) Aşağıdakı hansı patologiya ilkin vərəm kompleksinə aiddir?

A) Kazeoz pnevmoniya

B) Vərəm limfangiti

C) Fibroz-ocaqlı vərəm

D) Qon ocağı

E) Abrikosov ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1071) İlkin vərəmin proqressivləşməsi hansı yolla baş verə bilər?

A) Appozision yolla

B) Limfogen yolla

C) Tiksotropiya yolu ilə

D) İnvaziv yolla

E) Metastaz yolu ilə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1072) Aşağıdakı hansı proses ikincili vərəmin formalarından biridir?

A) Tuberkuloma

B) Xroniki vərəm

C) İldırımvari vərəm sepsisi

D) Landuzi vərəmi

E) İlkin vərəm affekti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1073) Aşağıdakı hallardan hansına hematogen vərəm deyilə bilər?

A) Qan köçürmə zamanı vərəmin orqanizmə keçməsi

B) Abrikosov ocaqlarından vərəmin yenidən başlanması

C) İlkin vərəmin hematogen yolla digər üzv və toxumalara yayılması

D) Qanda vərəm çöplərinin olması

E) Simon ocaqlarından vərəm xəstəliyinin yenidən başlanması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1074) Diz oynağının vərəmi aşağıda göstərilən hansı növ və ya qrup vərəmə aid edilə bilər?

A) Dayaq-hərəkət sisteminin kəskinləşmiş ikincili vərəmi

B) Xroniki formaya keçmiş ilkin vərəm

C) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

D) Generalizə olunmuş hematogen vərəm

E) İkincili vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1075) Aşağıdakı hansı adda ikincili vərəm forması yoxdur?

A) Kəskin ocaqlı vərəm

B) Fibroz–kavernoz vərəm

C) İnfiltrativ vərəm

D) Kəskin ikincili vərəm

E) Tuberkuloma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1076) İlkin vərəmin hematogen generalizasiyası zamanı xəstəlik sağalsa da, ağ ciyər zirvəsində bəzi belə sklerozlaşmış ocaqlarda vərəm çöpləri uzun müddət qalaraq, sonradan əlverişli şərait yarandıqda yenidən vərəm xəstəliyinə səbəb ola bilir. Belə ocaq necə adlanır?

A) İlkin vərəm affekti

B) Abrikosov ocağı

C) Simon ocağı

D) Qon ocağı

E) İlkin hematogen vərəm ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1077) Aşağıda hematogen vərəmin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Generalizə olunmuş hematogen vərəm

B) Kanalikulyar yolla yayılan hematogen vərəm

C) Kəskin kavernoz hematogen vərəm

D) Onurğa sütununun vərəmi

E) İlkin vərəmin hematogen yolla proqressivləşməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

1078) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses ilkin vərəm kompleksinə daxildir?

A) Vərəm limfadeniti

B) Abrikosov ocağı

C) Qon ocağı

D) Fibroz-ocaqlı vərəm

E) Lobar kazeoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1079) Orqanizmin hansı nahiyələrində yayılmalarından asılı olaraq hematogen vərəm 3 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı göstərilmişdir?

A) Mədə-bağırsaq traktının vərəmi

B) Sidik-cinsiyyət sisteminin hematogen vərəmi

C) Dayaq-hərəkət sistemindən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

D) Dayaq-hərəkət sisteminin hematogen vərəmi

E) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1080) İldırımvari vərəm sepsisi hematogen vərəmin hansı qrupuna daxildir?

A) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

B) İkincili hematogen vərəm

C) Uşaq yaşlarının hematogen vərəmi

D) Ağ ciyərlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

E) Generalizə olunmuş hematogen vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1081) İlkin vərəmin daha da proqressivləşməsi hansı yolla ola bilər?

A) Qanköçürmə yolu ilə

B) Ekspansiv yolla

C) Vərəm çöplərini aspirasiya etməklə

D) Kontakt yolla

E) Transplasentar yolla


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1082) Bud-çanaq oynağının vərəmi hematogen vərəmin hansı qrupuna aid edilir?

A) Ağ ciyərlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

B) Generalizə olunmuş hematogen vərəm

C) Bud-çanaq oynağının ikincili hematogen vərəmi

D) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən hematogen vərəm

E) Bud-çanaq oynağının hematogen vərəmi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1083) İkincili vərəm nəyə deyilir?

A) Hematogen vərəmin ikinci dəfə kəskinləşməsi

B) İlkin vərəm sağaldıqdan sonra həmin şəxsdə ikinci dəfə yenidən vərəm xəstəliyinin başlanması

C) İlkin vərəmdən uzun müddət keçdikdən sonra hematogen vərəmin başlanması

D) Xroniki halda olan hematogen vərəmin ikinci dəfə kəskinləşməsi

E) İlkin vərəmin ikinci dəfə kəskinləşməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1084) Göstərilən hansı patoloji proses ilkin vərəm kompleksinə daxildir?

A) Qon ocağı

B) Kəskin ocaqlı vərəm

C) Simon ocağı

D) Kazeoz pnevmoniya

E) Kazeoz limfangit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1085) İkincili vərəmi başqa adla necə adlandırılır?

A) Qazanılmış vərəm

B) Ağ ciyər vərəmi

C) Kavernoz vərəm

D) Reinfeksion vərəm

E) Residiv vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1086) İkincili vərəm adətən ağ ciyərin hansı hissəsində başlanır?

A) Sağ ağ ciyərin aşağı payında

B) Sol ağ ciyərin qapısında

C) Sağ ağ ciyərin I və ya II seqmentində

D) Sağ ağ ciyərin orta payında subplevral nahiyələrdə

E) Sol ağ ciyərin yuxarı payında


Ədəbiyyat:

Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


1087) Yeni başlamaqda olan ikincili vərəm ocağı necə adlanır?

A) Simon ocağı

B) İnfiltrativ vərəm (Assman-Redeker ocağı)

C) İlkin vərəm affekti

D) Kəskin ocaqlı vərəm (Abrikosov ocağı)

E) Qon ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə